0Gıda ve canlı hayvanlar

Food and live animals

00.Canlı hayvanlar, bölüm 03 altında yer alan hayvanlar hariç

Live animals other than animals of division 03

001.Canlı hayvanlar, bölüm 03 altında yer alan hayvanlar hariç

Live animals other than animals of division 03

001.1Büyükbaş hayvanlar, canlı

Bovine animals, live

001.11Büyükbaş hayvanlar, safkan damızlık

Pure-bred breeding animals

001.19Büyükbaş hayvanlar, safkan damızlık olanlar hariç

Other than pure-bred breeding animals

001.2Koyun ve keçi, canlı

Sheep and goats, live

001.21Koyun, canlı

Sheep, live

001.22Keçi, canlı

Goats, live

001.3Domuz, canlı

Swine, live

001.31Domuz, safkan damızlık

Pure-bred breeding animals

001.39Domuz, safkan damızlık olanlar hariç

Other than pure-bred breeding animals

001.4Kümes hayvanları (tavuk, ördek, kaz, hindi ve beç tavukları vb.), canlı

Poultry, live (i.e., fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea-fowls)

001.41Kümes hayvanları (tavuk, ördek, kaz, hindi ve beç tavukları vb.), ağırlığı <= 185 gr., canlı

Poultry, live (i.e., fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea-fowls, weighing not more than 185 g

001.49Kümes hayvanları, diğer

Other

001.5At, eşek, katır ve bardolar, canlı

Horses, asses, mules and hinnies, live

001.50At, eşek, katır ve bardolar, canlı

Horses, asses, mules and hinnies, live

001.9Başka yerde sınıflandırılmamış hayvanlar, canlı

Live animals, n.e.s.

001.90Başka yerde sınıflandırılmamış hayvanlar, canlı

Live animals, n.e.s.

01.Et ve et müstahzarları

Meat and meat preparations

011.Büyükbaş hayvan etleri, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

Meat of bovine animals, fresh, chilled or frozen

011.1Büyükbaş hayvan etleri, taze veya soğutulmuş

Meat of bovine animals, fresh or chilled

011.11Büyükbaş hayvan etleri, taze veya soğutulmuş, kemikli

Meat of bovine animals, fresh or chilled, with bone in

011.12Büyükbaş hayvan etleri, taze veya soğutulmuş, kemiksiz

Meat of bovine animals, fresh or chilled, boneless

011.2Büyükbaş hayvanların etleri, dondurulmuş

Meat of bovine animals, frozen

011.21Büyükbaş hayvan etleri, dondurulmuş, kemikli

Meat of bovine animals, frozen, with bone in

011.22Büyükbaş hayvan etleri, dondurulmuş, kemiksiz

Meat of bovine animals, frozen, boneless

012.Diğer etler ve yenilebilir sakatatlar, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş (insan tüketimine uygun olmayan et ve sakatatlar hariç)

Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen (except meat and meat offal unfit or unsuitable for human consumption)

012.1Koyun veya keçi eti, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen

012.11Koyun eti, taze veya soğutulmuş

Meat of sheep, fresh or chilled

012.12Koyun eti, dondurulmuş

Meat of sheep, frozen

012.13Keçi eti, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

Meat of goats, fresh, chilled or frozen

012.2Domuz eti, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

Meat of swine, fresh, chilled or frozen

012.21Domuz eti, taze veya soğutulmuş

....fresh or chilled

012.22Domuz eti, dondurulmuş

....frozen

012.3Kümes hayvanlarının (001.4 alt grubunda yer alan) etleri ve yenilebilir sakatatları, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

Meat and edible offal of the poultry of subgroup 001.4, fresh, chilled or frozen

012.31Kümes hayvanlarının etleri (parçalara ayrılmamış), taze veya soğutulmuş

Poultry not cut in pieces, fresh or chilled

012.32Kümes hayvanlarının etleri (parçalara ayrılmamış), dondurulmuş

Poultry not cut in pieces, frozen

012.33Kaz veya ördeklerin yağlı karaciğerleri, taze veya soğutulmuş

Fatty livers of geese or ducks, fresh or chilled

012.34Kümes hayvanlarının etleri (parçalara ayrılmış) ve diğer sakatatları, taze veya soğutulmuş

Poultry cuts and other offal, fresh or chilled

012.35Kümes hayvanlarının etleri (parçalara ayrılmış) ve diğer sakatatları, dondurulmuş

Poultry cuts and offal, frozen

012.4At, eşek, katır veya bardoların etleri, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen

012.40At, eşek, katır veya bardoların etleri, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen

012.5Büyükbaş hayvanların, domuzların, koyunların, keçilerin, atların, eşeklerin, katırların veya bardoların yenilebilir sakatatları, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen

012.51Büyükbaş hayvan sakatatları, yenilebilir, taze veya soğutulmuş

....of bovine animals, fresh or chilled

012.52Büyükbaş hayvan sakatatları, yenilebilir, dondurulmuş

....of bovine animals, frozen

012.53Domuz sakatatları, yenilebilir, taze veya soğutulmuş

....of swine, fresh or chilled

012.54Domuz sakatatları, yenilebilir, dondurulmuş

....of swine, frozen

012.55Koyunların, keçilerin, atların, eşeklerin, katırların veya bardoların yenilebilir sakatatları, taze veya soğutulmuş

....of sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh or chilled

012.56Koyunların, keçilerin, atların, eşeklerin, katırların veya bardoların yenilebilir sakatatları, dondurulmuş

....of sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, frozen

012.9Başka yerde sınıflandırılmamış etler ve yenilebilir sakatatlar, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

Meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen, n.e.s.

012.91Tavşanların veya yaban tavşanlarının etleri ve yenilebilir sakatatları

Meat and edible meat offal of rabbits or hares

012.93Salyangozlar, deniz salyangozları hariç

Snails (other than sea snails)

012.99Diğer et ve yenilebilir sakatatlar, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen

016.Et ve yenilebilir sakatatlar, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş; yenilebilir un ve kaba unlar, etten veya sakatattan

Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal

016.1Domuz pastırması, domuz jambonu ve diğer tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş domuz etleri

Bacon, ham and other salted, dried or smoked meat of swine

016.11Domuzun budu, kolu ve bunların parçaları (kemikli), tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş

Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in

016.12Domuzun karın kısmı ve buradan elde edilen parçaları, tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş

Bellies (streaky) and cuts thereof

016.19Domuzun diğer kısımlarından etler, tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş

Other

016.8Et ve yenilebilir sakatatlar (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş) (domuz etleri hariç); yenilebilir un ve kaba unlar, etten veya sakatattan

Meat and edible meat offal, other than meat of swine, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal

016.81Büyükbaş hayvan etleri, tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş

Meat of bovine animals

016.89Büyükbaş hayvanların sakatatları ile maymunların, deniz memelilerinin, sürüngenlerin ve diğerlerinin yenilebilir etleri ve sakatatları (etten veya sakatattan yenilebilir un ve kaba unlar dahil), tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş

Other, including edible flours and meals of meat or meat offal

017.Başka yerde sınıflandırılmamış et ve yenilebilir sakatatlar, hazırlanmış veya korunmuş

Meat and edible meat offal, prepared or preserved, n.e.s.

017.1Etlerin, balıkların veya kabukluların, yumuşakçaların veya diğer su omurgasızlarının ekstreleri ve suları

Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates

017.10Etlerin, balıkların veya kabukluların, yumuşakçaların veya diğer su omurgasızlarının ekstreleri ve suları

Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates

017.2Sosis ve benzeri ürünler, etten, sakatattan veya kandan mamul; bu ürünlere dayalı gıda müstahzarları

Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood; food preparations based on these products

017.20Sosis ve benzeri ürünler, etten, sakatattan veya kandan mamul; bu ürünlere dayalı gıda müstahzarları

Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood; food preparations based on these products

017.3Başka yerde sınıflandırılmamış hayvanların karaciğerleri, hazırlanmış veya korunmuş

Liver of any animal, prepared or preserved, n.e.s.

017.30Başka yerde sınıflandırılmamış hayvanların karaciğerleri, hazırlanmış veya korunmuş

Liver of any animal, prepared or preserved, n.e.s.

017.4Başka yerde sınıflandırılmamış kümes hayvanlarının (001.4 alt grubunda yer alan) etleri ve yenilebilir sakatatları (karaciğer hariç), hazırlanmış veya korunmuş

Meat and offal (other than liver) of poultry of subgroup 001.4, prepared or preserved, n.e.s.

017.40Başka yerde sınıflandırılmamış kümes hayvanlarının (001.4 alt grubunda yer alan) etleri ve yenilebilir sakatatları (karaciğer hariç), hazırlanmış veya korunmuş

Meat and offal (other than liver) of poultry of subgroup 001.4, prepared or preserved, n.e.s.

017.5Başka yerde sınıflandırılmamış domuz etleri ve yenilebilir sakatatları (karaciğer hariç), hazırlanmış veya korunmuş

Meat and offal (other than liver), of swine, prepared or preserved, n.e.s.

017.50Başka yerde sınıflandırılmamış domuz etleri ve yenilebilir sakatatları (karaciğer hariç), hazırlanmış veya korunmuş

Meat and offal (other than liver), of swine, prepared or preserved, n.e.s.

017.6Başka yerde sınıflandırılmamış büyükbaş hayvanların etleri ve yenilebilir sakatatları (karaciğer hariç), hazırlanmış veya korunmuş

Meat and offal (other than liver), of bovine animals, prepared or preserved, n.e.s.

017.60Başka yerde sınıflandırılmamış büyükbaş hayvanların etleri ve yenilebilir sakatatları (karaciğer hariç), hazırlanmış veya korunmuş

Meat and offal (other than liver), of bovine animals, prepared or preserved, n.e.s.

017.9Diğer et veya sakatatlar, hazırlanmış veya korunmuş (herhangi bir hayvanın kanından müstahzarlar dahil)

Other prepared or preserved meat or meat offal (including preparations of blood of any animal)

017.90Diğer et veya sakatatlar, hazırlanmış veya korunmuş (herhangi bir hayvanın kanından müstahzarlar dahil)

Other prepared or preserved meat or meat offal (including preparations of blood of any animal)

02.Süt ürünleri ve kuş yumurtaları

Dairy products and birds’ eggs

022.Süt, krema ve süt ürünleri (yağ veya peynir hariç)

Milk and cream and milk products other than butter or cheese

022.1Süt (yağı alınmış süt dahil) ve krema, konsantre edilmemiş veya tatlandırılmamış

Milk (including skimmed milk) and cream, not concentrated or sweetened

022.11Süt, ağırlığına göre yağ içeriği <= % 1 olan

Milk of a fat content, by weight, not exceeding 1%

022.12Süt ve krema, ağırlığına göre % 1 > yağ içeriği <= % 6&apos;ya eşit veya az olanlar

Milk and cream, of a fat content, by weight, exceeding 1% but not exceeding 6%

022.13Krema, ağırlığına göre yağ içeriği > % 6 olanlar

Cream of a fat content, by weight, exceeding 6%

022.2Süt ve krema, konsantre edilmiş veya tatlandırılmış

Milk and cream, concentrated or sweetened

022.21Süt (katı formda), ağırlığına göre yağ içeriği <= % 1.5 olan

Milk, in solid form, of a fat content, by weight, not exceeding 1.5%

022.22Süt ve krema (katı formda), ağırlığına göre yağ içeriği > % 1.5 olanlar

Milk and cream, in solid form, of a fat content, by weight, exceeding 1.5%

022.23Süt ve krema (katı formda olmayan), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler

Milk and cream, not in solid form, not containing added sugar or other sweetening matter

022.24Süt ve krema (katı formda olmayan), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler

Milk and cream, not in solid form, containing added sugar or other sweetening matter

022.3Yoğurt, yayıkaltı süt ve kestirilmiş, fermante edilmiş veya ekşitilmiş süt ve krema; dondurma

Yogurt; buttermilk, curdled, fermented or acidified milk and cream; ice-cream

022.31Yoğurt, (konsantre olsun veya olmasın), ilave şeker, diğer tatlandırıcı maddeler, çeşni, ilave meyve, sert kabuklu yemiş (fındık, ceviz vb.), kakao vb. içersin veya içermesin

Yogurt, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa

022.32Yayık altı süt, kestirilmiş süt ve krema, kefir ve diğer fermante edilmiş ya da ekşitilmiş süt veya krema, (konsantre olsun veya olmasın), ilave şeker, diğer tatlandırıcı maddeler, çeşni, ilave meyve, sert kabuklu yemiş (fındık, ceviz vb.), kakao vb. içersin veya içermesin

Buttermilk, curdled milk and cream, kephir and other fermented or acidified milk or cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa

022.33Dondurma ve yenilebilir diğer buzlar, kakao içesin veya içermesin

Ice-cream and other edible ice, whether or not containing cocoa

022.4Peynir altı suyu (kesilmiş sütün suyu); başka yerde sınıflandırılmamış doğal süt bileşenlerinden oluşan ürünler

Whey; products consisting of natural milk constituents, n.e.s.

022.41Peynir altı suyu ve tadil edilmiş (değiştirilmiş) peynir altı suyu, (konsantre olsun veya olmasın), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin veya içermesin

Whey and modified whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter

022.49Başka yerde sınıflandırılmamış doğal süt bileşenlerinden oluşan ürünler

Products consisting of natural milk constituents, n.e.s.

023.Tereyağı ile diğer katı ve sıvı yağlar (sütten üretilen)

Butter and other fats and oils derived from milk

023.0Tereyağı ile diğer katı ve sıvı yağlar (sütten üretilen); sürülebilir olanlar

Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads

023.00Tereyağı ile diğer katı ve sıvı yağlar (sütten üretilen); sürülebilir olanlar

Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads

024.Peynir ve lor

Cheese and curd

024.1Peynir, her çeşidi, rendelenmiş veya toz haline getirilmiş

Grated or powdered cheese, of all kinds

024.10Peynir, her çeşidi, rendelenmiş veya toz haline getirilmiş

Grated or powdered cheese, of all kinds

024.2Peynir, işlem görmüş (eritme vb.), rendelenmemiş veya toz haline getirilmemiş

Processed cheese, not grated or powdered

024.20Peynir, işlem görmüş (eritme vb.), rendelenmemiş veya toz haline getirilmemiş

Processed cheese, not grated or powdered

024.3Mavi damarlı peynirler ve rokfor peyniri yapımında kullanılan küf ile üretilen damarları içeren diğer peynirler

Blue-veined cheese and other cheese containing veins produced by Penicillium roqueforti

024.30Mavi damarlı peynirler ve rokfor peyniri yapımında kullanılan küf ile üretilen damarları içeren diğer peynirler

Blue-veined cheese and other cheese containing veins produced by Penicillium roqueforti

024.9Diğer peynirler; lor

Other cheese; curd

024.91Peynir, taze (dinlendirilmemiş veya kestirilmemiş), peynir altı suyu peynirleri ve lor dahil

Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese, and curd

024.99Diğer peynirler

Other cheese

025.Yumurta ve yumurta sarıları (taze, kurutulmuş veya başka şekilde korunmuş), tatlandırılmış veya tatlandırılmamış; yumurta akı (albümin)

Eggs, birds&apos;, and egg yolks, fresh, dried or otherwise preserved, sweetened or not; egg albumin

025.1Yumurtalar (kabuklu), taze, korunmuş veya pişirilmiş, kuş ve kümes hayvanlarının

Birds&apos; eggs, in shell, fresh, preserved or cooked

025.10Yumurtalar (kabuklu), taze, korunmuş veya pişirilmiş, kuş ve kümes hayvanlarının

Birds&apos; eggs, in shell, fresh, preserved or cooked

025.2Yumurtalar (kabuksuz) ve yumurta sarıları, kuş ve kümes hayvanlarının

Birds&apos; eggs, not in shell, and egg yolks

025.21Yumurtalar (kabuksuz) ve yumurta sarıları, kurutulmuş, kuş ve kümes hayvanlarının

....dried

025.22Yumurtalar (kabuksuz) ve yumurta sarıları, kuş ve kümes hayvanlarının kurutulmuşlar hariç,

....other than dried

025.3Yumurta akı (albümin)

Egg albumin

025.30Yumurta akı (albümin)

Egg albumin

03.Balıklar (deniz memelileri hariç), kabuklular, yumuşakçalar ve su omurgasızları ile bunların müstahzarları

Fish (not marine mammals), crustaceans, molluscs and aquatic invertebrates, and preparations thereof

034.Balık, taze (canlı veya avlanmış), soğutulmuş veya dondurulmuş

Fish, fresh (live or dead), chilled or frozen

034.1Balık, taze (canlı veya avlanmış) veya soğutulmuş (filetosu çıkarılmış ve kıyılmış balıklar hariç)

Fish, fresh (live or dead) or chilled (excluding fillets and minced fish)

034.11Balık, canlı

Fish, live

034.12Alabalıkgiller, taze veya soğutulmuş (ciğerleri ve yumurtaları hariç)

Salmonidae, fresh or chilled (excluding livers and roes)

034.13Yassı balıklar, taze veya soğutulmuş (ciğerleri ve yumurtaları hariç)

Flat-fish, fresh or chilled (excluding livers and roes)

034.14Ton balığı, orkinos veya torik (palamut), taze veya soğutulmuş (ciğerleri ve yumurtaları hariç)

Tunas, skipjack or stripe-bellied bonito, fresh or chilled (excluding livers and roes)

034.15Ringa, sardalya, yuvarlak sardalya, çaça vb. balıklar, taze veya soğutulmuş (ciğerleri ve yumurtaları hariç)

Herrings, sardines, sardinella, brislings or sprats, fresh or chilled (excluding livers and roes)

034.16Morina balıkları, taze veya soğutulmuş (ciğerleri ve yumurtaları hariç)

Cod, fresh or chilled (excluding livers and roes)

034.17Uskumru balığı, taze veya soğutulmuş (ciğerleri ve yumurtaları hariç)

Mackerel (scombrids), fresh or chilled (excluding livers and roes)

034.18Diğer balıklar, taze veya soğutulmuş (ciğerleri ve yumurtaları hariç)

Other fish, fresh or chilled (excluding livers and roes)

034.19Balık ciğeri ve yumurtası, taze veya soğutulmuş

Fish livers and roes, fresh or chilled

034.2Balık, dondurulmuş (filetosu çıkarılmış ve kıyılmış balıklar hariç)

Fish, frozen (excluding fillets and minced fish)

034.21Alabalıkgiller, dondurulmuş (ciğerleri ve yumurtaları hariç)

Salmonidae, frozen (excluding livers and roes)

034.22Yassı balıklar, dondurulmuş (ciğerleri ve yumurtaları hariç)

Flat-fish, frozen (excluding livers and roes)

034.23Ton balığı, orkinos veya torik (palamut), dondurulmuş (ciğerleri ve yumurtaları hariç)

Tunas, skipjack or stripe-bellied bonito, frozen (excluding livers and roes)

034.24Ringa, sardalya, çaça vb. balıklar, dondurulmuş (ciğerleri ve yumurtaları hariç)

Herrings, sardines, sardinella, brislings or sprats, frozen (excluding livers and roes)

034.25Morina balıkları, dondurulmuş (ciğerleri ve yumurtaları hariç)

Cod, frozen (excluding livers and roes)

034.26Uskumru balığı, dondurulmuş (ciğerleri ve yumurtaları hariç)

Mackerel (scombrids), frozen (excluding livers and roes)

034.27Berlam balıkları, dondurulmuş (ciğerleri ve yumurtaları hariç)

Hake, frozen (excluding livers and roes)

034.28Diğer balıklar, dondurulmuş (ciğerleri ve yumurtaları hariç)

Other fish, frozen (excluding livers and roes)

034.29Balık ciğeri ve yumurtası, dondurulmuş

Fish livers and roes, frozen

034.4Balık filetosu, dondurulmuş

Fish fillets, frozen

034.40Balık filetosu, dondurulmuş

Fish fillets, frozen

034.5Balık filetosu (taze veya soğutulmuş) ve diğer balık etleri (kıyılmış olsun veya olmasın) taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

Fish fillets, fresh or chilled, and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen

034.51Balık filetosu ve diğer balık etleri, taze veya soğutulmuş

Fish fillets and other fish meat, fresh or chilled

034.55Balık etleri (filetolar hariç), dondurulmuş

Fish meat (other than fillets), frozen

035.Balık, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş; tütsülenmiş (tütsüleme işlemleri sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun veya olmasın); insan tüketimine uygun balık unları, kaba unları ve peletleri

Fish, dried, salted or in brine; smoked fish (whether or not cooked before or during the smoking process); flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption

035.1Balık, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş (tütsülenmiş olanlar hariç)

Fish, dried, salted or in brine, but not smoked

035.11Morina balıkları (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) (fileto olanlar hariç), kurutulmuş, tuzlansın veya tuzlanmasın

Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), not in fillets, dried, whether or not salted

035.12Balık filetoları, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş

Fish fillets, dried, salted or in brine

035.13Başka yerde sınıflandırılmamış balıklar, kurutulmuş, tuzlansın veya tuzlanmasın

Fish, dried, whether or not salted, n.e.s.

035.2Balıklar, tuzlanmış ve salamura edilmiş (kurutulmuş ve tütsülenmiş olanlar hariç)

Fish, salted but not dried or smoked and fish in brine

035.21Morina balıkları (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), tuzlanmış ve salamura edilmiş (kurutulmuş ve tütsülenmiş olanlar hariç)

Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

035.22Hamsi balıkları, tuzlanmış ve salamura edilmiş (kurutulmuş ve tütsülenmiş olanlar hariç)

Anchovies

035.29Diğer balıklar, tuzlanmış ve salamura edilmiş (kurutulmuş ve tütsülenmiş olanlar hariç)

Other fish

035.3Balıklar (filetolar dahil), tütsülenmiş (tütsüleme işlemleri sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun veya olmasın)

Fish (including fillets), smoked, whether or not cooked before or during the smoking process.

035.30Balıklar (filetolar dahil), tütsülenmiş (tütsüleme işlemleri sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun veya olmasın)

Fish (including fillets), smoked, whether or not cooked before or during the smoking process.

035.4Balık ciğeri ve yumurtası, kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura edilmiş

Fish liver and roes, dried, smoked, salted or in brine

035.40Balık ciğeri ve yumurtası, kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura edilmiş

Fish liver and roes, dried, smoked, salted or in brine

035.5İnsan tüketimine uygun balık unları, kaba unları ve peletleri

Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption

035.50İnsan tüketimine uygun balık unları, kaba unları ve peletleri

Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption

036.Kabuklular, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızları (kabuklu olsun veya olmasın), taze (canlı veya avlanmış), soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş; kabuklular (kabuklu), buharda veya suda kaynatarak pişirilmiş, (soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş olsun veya olmasın); kabukluların, yumuşakçaların veya diğer su omurgasızlarının insan tüketimine uygun unları, kaba unları ve peletleri

Crustaceans, molluscs and aquatic invertebrates, whether in shell or not, fresh (live or dead), chilled, frozen, dried, salted or in brine; crustaceans, in shell, cooked by steaming or boiling in water, whether or not chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of crustaceans or of aquatic invertebrates, fit for human consumption

036.1Kabuklular, dondurulmuş

Crustaceans, frozen

036.11Karidesler, dondurulmuş

Shrimps and prawns, frozen

036.19Diğer kabuklular, dondurulmuş, diğer kabukluların insan tüketimine uygun unları, kaba unları ve peletleri dahil

Other crustaceans, frozen, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption.

036.2Diğer kabuklular, dondurulmamış, diğer kabukluların insan tüketimine uygun unları, kaba unları ve peletleri dahil

Crustaceans, other than frozen, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption

036.20Diğer kabuklular, dondurulmamış, diğer kabukluların insan tüketimine uygun unları, kaba unları ve peletleri dahil

Crustaceans, other than frozen, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption

036.3Yumuşakçalar ve su omurgasızları, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş; su omurgasızlarının (kabuklular hariç) insan tüketimine uygun unları, kaba unları ve peletleri

Molluscs and aquatic invertebrates, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of aquatic invertebrates other than crustaceans, fit for human consumption

036.31İstiridyeler, canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura yapılmış

Oysters

036.33Mürekkep balığı, ahtapot ve kalamar, taze veya soğutulmuş

Cuttlefish, octopus and squid, fresh or chilled

036.35Diğer yumuşakçalar ve su omurgasızları, taze veya soğutulmuş

Other molluscs and aquatic invertebrates, fresh or chilled

036.37Mürekkep balığı, ahtapot ve kalamar, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş; bunların insan tüketimine uygun unları, kaba unları ve peletleri

Cuttlefish, octopus and squid, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets thereof, fit for human consumption

036.39Diğer yumuşakçalar ve su omurgasızları, taze veya soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş; su omurgasızlarının (kabuklular hariç) insan tüketimine uygun unları, kaba unları ve peletleri

Other molluscs and aquatic invertebrates, frozen, dried, salted or in brine, including flours, meals and pellets of aquatic invertebrates other than crustaceans, fit for human consumption

037.Başka yerde sınıflandırılmamış balıklar, kabuklular, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları, hazırlanmış veya korunmuş

Fish, crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved, n.e.s.

037.1Başka yerde sınıflandırılmamış balık, hazırlanmış veya korunmuş; havyar ve havyar balık yumurtasından hazırlanmış havyar ikameleri

Fish, prepared or preserved, n.e.s.; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs.

037.11Somon, bütün veya parça halde, (fakat kıyılmamış), hazırlanmış veya korunmuş

Salmon, whole or in pieces, but not minced

037.12Ringa, sardalya, yuvarlak sardalya, çaça vb., bütün veya parça halde, (fakat kıyılmamış değil), hazırlanmış veya korunmuş

Herrings, sardines, sardinella and brislings or sprats, whole or in pieces, but not minced

037.13Ton balığı, orkinos veya torik (palamut), bütün veya parça halde, (fakat kıyılmamış), hazırlanmış veya korunmuş

Tunas, skipjack and Atlantic bonito (Sarda spp.), whole or in pieces, but not minced

037.14Uskumru, bütün veya parça halde, (fakat kıyılmamış), hazırlanmış veya korunmuş

Mackerel, whole or in pieces, but not minced

037.15Diğer balıklar, bütün veya parça halde, fakat kıyılmamış

Other fish, whole or in pieces, but not minced

037.16Başka yerde sınıflandırılmamış diğer balıklar, hazırlanmış veya korunmuş

Other fish, prepared or preserved, n.e.s.

037.17Havyar ve havyar balık yumurtasından hazırlanmış havyar ikameleri

Caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs

037.2Başka yerde sınıflandırılmamış kabuklular, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları, hazırlanmış veya korunmuş

Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved, n.e.s.

037.21Başka yerde sınıflandırılmamış kabuklular, hazırlanmış veya korunmuş

Crustaceans, prepared or preserved, n.e.s.

037.22Başka yerde sınıflandırılmamış yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları, hazırlanmış veya korunmuş

Molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved, n.e.s.

04.Tahıl ve tahıl müstahzarları

Cereals and cereal preparations

041.Buğday (kılçıksız buğday dahil) ve meslin (mahlut), beyazlatılmamış

Wheat (including spelt) and meslin, unmilled

041.1Durum buğdayı, öğütülmemiş

Durum wheat, unmilled

041.10Durum buğdayı, öğütülmemiş

Durum wheat, unmilled

041.2Diğer buğday (kılçıksız buğday dahil) ve meslin (mahlut), öğütülmemiş

Other wheat (including spelt) and meslin, unmilled

041.20Diğer buğday (kılçıksız buğday dahil) ve meslin (mahlut), öğütülmemiş

Other wheat (including spelt) and meslin, unmilled

042.Pirinç

Rice

042.1Pirinç, kavuzlu (çeltik)

Rice in the husk (paddy or rough rice)

042.10Pirinç, kavuzlu (çeltik)

Rice in the husk (paddy or rough rice)

042.2Pirinç, kavuzu çıkarılmış fakat daha fazla hazırlanmamış (kargo pirinç veya kahverengi pirinç)

Rice, husked but not further prepared (cargo rice or brown rice)

042.20Pirinç, kavuzu çıkarılmış fakat daha fazla hazırlanmamış (kargo pirinç veya kahverengi pirinç)

Rice, husked but not further prepared (cargo rice or brown rice)

042.3Pirinç, kısmen veya tamamen beyazlatılmış (parlatılmış, yarı kaynatılmış veya dönüştürülmüş olsun veya olmasın) (kırılmış pirinç dahil)

Rice, semi-milled or wholly milled, whether or not polished, glazed, parboiled or converted (including broken rice)

042.31Pirinç, kısmen veya tamamen beyazlatılmış (parlatılmış, yarı kaynatılmış veya dönüştürülmüş olsun veya olmasın) (kırılmış pirinç hariç)

Rice, semi-milled or wholly milled, whether or not polished, glazed, parboiled or converted (excluding broken rice)

042.32Kırılmış pirinç

Broken rice

043.Arpa, öğütülmemiş

Barley, unmilled

043.0Arpa, öğütülmemiş

Barley, unmilled

043.00Arpa, öğütülmemiş

Barley, unmilled

044.Mısır (tatlı mısır hariç), öğütülmemiş

Maize (not including sweet corn), unmilled

044.1Mısır, tohumluk

....seed

044.10Mısır, tohumluk

....seed

044.9Mısır, diğer

....other

044.90Mısır, diğer

....other

045.Tahıl, öğütülmemiş (buğday, pirinç, arpa ve mısır hariç)

Cereals, unmilled (other than wheat, rice, barley and maize)

045.1Çavdar, öğütülmemiş

Rye, unmilled

045.10Çavdar, öğütülmemiş

Rye, unmilled

045.2Yulaf, öğütülmemiş

Oats, unmilled

045.20Yulaf, öğütülmemiş

Oats, unmilled

045.3Sorgum, tane halde, öğütülmemiş

Grain sorghum, unmilled

045.30Sorgum, tane halde, öğütülmemiş

Grain sorghum, unmilled

045.9Kara buğday, darı (cin ve kum darı) ve kuş yemi; başka yerde sınıflandırılmamış diğer tahıllar, öğütülmemiş

Buckwheat, millet and canary seed; other cereals, unmilled, n.e.s.

045.91Darı (cin ve kum darı), öğütülmemiş

Millet, unmilled

045.92Kara buğday, öğütülmemiş

Buckwheat, unmilled

045.93Kuş yemi, öğütülmemiş

Canary seed, unmilled

045.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tahıllar, öğütülmemiş

Cereals, unmilled, n.e.s.

046.Buğday unu ve kaba buğday unu ile meslin (mahlut) unu

Meal and flour of wheat and flour of meslin

046.1Buğday ve meslin (mahlut) unu

Flour of wheat or of meslin

046.10Buğday ve meslin (mahlut) unu

Flour of wheat or of meslin

046.2Dövülmüş kabuksuz buğday ve kaba buğday unu

Groats and meal of wheat

046.20Dövülmüş kabuksuz buğday ve kaba buğday unu

Groats and meal of wheat

047.Diğer tahıl unları ve kaba unları

Other cereal meals and flours

047.1Tahıl unları (buğday veya meslin (mahlut) hariç)

Cereal flours (other than of wheat or meslin)

047.11Mısır unu

Maize (corn) flour

047.19Diğer tahıl unları

Other flours

047.2Başka yerde sınıflandırılmamış dövülmüş kabuksuz tahıl, kaba un ve peletleri

Cereal groats, meal and pellets, n.e.s.

047.21Dövülmüş mısır ve kaba mısır unu

Groats and meal of maize (corn)

047.22Diğer dövülmüş tahıl ve diğer kaba tahıl unları

Groats and meal of other cereals

047.23Diğer tahıl peletleri

Pellets

048.Tahıl müstahzarları ve meyve veya sebze un ve nişastalarına ait müstahzarlar

Cereal preparations and preparations of flour or starch of fruits or vegetables

048.1Tahıl taneleri, başka bir yerde belirtilmeyen şekillerde işlenmiş veya hazırlanmış (hazır kahvaltılık yiyecekler dahil)

Cereal grains, worked or prepared in a manner not elsewhere specified (including prepared breakfast foods)

048.11Hazır yiyecekler, tahılların veya tahıl ürünlerinin kabartılması ya da kavrulması yoluyla elde edilenler ile kavrulmamış tahıl gevreklerinden, kavrulmamış karışımlarından, kavrulmuş tahıl gevreklerinden ya da kabartılmış tahıllardan elde edilenler

Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products and from unroasted cereal flakes or from mixtures of unroasted and roasted cereal flakes or swelled cereals

048.12Tahıllar (mısır hariç), tane formunda, ön pişirme yapılmış veya başka şekilde hazırlanmış

Cereals other than maize (corn), in grain form, precooked or otherwise prepared

048.13Diğer tahıl taneleri, ezilmiş veya flokon haline getirilmiş (042.3 alt grubunda yer alan pirinçler hariç)

Other rolled or flaked cereal grains, except rice of subgroup 042.3

048.14Diğer işlenmiş tahıl taneleri, küre, arpa, şerit, dilim veya kabaca öğütülmüş hale getirilmiş (042.3 alt grubunda yer alan pirinçler hariç)

Other worked cereal grains (e.g., hulled, pearled, clipped, sliced or kibbled), except rice of subgroup 042.3

048.15Tahıl embriyoları, bütün, ezilmiş, flokon hale getirilmiş veya öğütülmüş

Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground

048.2Malt, kavrulmuş olsun veya olmasın (malt unu dahil)

Malt, whether or not roasted (including malt flour)

048.20Malt, kavrulmuş olsun veya olmasın (malt unu dahil)

Malt, whether or not roasted (including malt flour)

048.3Makarna, spagetti ve benzeri ürünler, pişirilmemiş, doldurulmamış veya başka şekilde hazırlanmamış

Macaroni, spaghetti and similar products (pasta), uncooked, not stuffed or otherwise prepared

048.30Makarna, spagetti ve benzeri ürünler, pişirilmemiş, doldurulmamış veya başka şekilde hazırlanmamış

Macaroni, spaghetti and similar products (pasta), uncooked, not stuffed or otherwise prepared

048.4Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer fırın ürünleri, herhangi bir oranda kakao içersin veya içermesin; komünyon ekmeği (mayasız ekmek (matsoz)), eczacılık amaçlı kullanımlara uygun boş kapsül, mühürleme etiketi, pirinç kağıdı (pirinç yufkası) ve benzeri ürünler

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers&apos; wares, whether or not containing cocoa in any proportion; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice-paper and similar products.

048.41Gevrek, peksimet, kızarmış ekmek ve benzeri ürünler

Crispbread, rusks, toasted bread and similar products

048.42Tatlı bisküvi, gofret ve kağıt helva, zencefilli çörek ve benzeri ürünler

Sweet biscuits, waffles and wafers, gingerbread and the like

048.49Diğer fırın ürünleri

Other

048.5Fırın ürünlerinin (048.4 alt grubunda yer alanlar) hazırlanmasında kullanılan karışımlar ve hamurlar

Mixes and doughs for the preparation of bakers&apos; wares of subgroup 048.4

048.50Fırın ürünlerinin (048.4 alt grubunda yer alanlar) hazırlanmasında kullanılan karışımlar ve hamurlar

Mixes and doughs for the preparation of bakers&apos; wares of subgroup 048.4

05.Sebze ve meyveler

Vegetables and fruit

054.Sebzeler, taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya basitçe korunmuş (kuru baklagil sebzeler dahil); başka yerde sınıflandırılmamış kök, yumru ve diğer yenilebilir sebzeler, taze veya kurutulmuş

Vegetables, fresh, chilled, frozen or simply preserved (including dried leguminous vegetables); roots, tubers and other edible vegetable products, n.e.s., fresh or dried

054.1Patates, taze veya soğutulmuş (tatlı patates hariç)

Potatoes, fresh or chilled (not including sweet potatoes)

054.10Patates, taze veya soğutulmuş (tatlı patates hariç)

Potatoes, fresh or chilled (not including sweet potatoes)

054.2Baklagil sebzeler, kurutulmuş, kabuksuz, zarı soyulmuş ya da yarılmış olsun veya olmasın,

Leguminous vegetables, dried, shelled, whether or not skinned or split.

054.21Bezelye

Peas

054.22Nohut

Chick-peas

054.23Fasulye (bakla hariç)

Beans, other than broad beans and horse beans

054.24Mercimek

Lentils

054.25Bakla

Broad beans and horse beans

054.29Diğer sebzeler

Other

054.4Domates, taze veya soğutulmuş

Tomatoes, fresh or chilled

054.40Domates, taze veya soğutulmuş

Tomatoes, fresh or chilled

054.5Diğer taze veya soğutulmuş sebzeler

Other fresh or chilled vegetables

054.51Soğan ve arpacık soğanı, taze veya soğutulmuş

Onions and shallots, fresh or chilled

054.52Sarımsak, pırasa ve diğer soğanımsı ve kokulu sebzeler, taze veya soğutulmuş

Garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled

054.53Lahana ve diğer yenilebilir turpgiller (hardal, karnabahar vb.), taze veya soğutulmuş

Cabbage and similar edible brassicas, fresh or chilled

054.54Marul ve hindiba (radika dahil), taze veya soğutulmuş

Lettuce and chicory (including endive), fresh or chilled

054.55Havuç, şalgam, salatalık pancar, teke sakalı, kereviz, turp ve benzeri yenilebilir kökler, taze veya soğutulmuş

Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled

054.56Hıyar (salatalık) ve kornişon, taze veya soğutulmuş

Cucumbers and gherkins, fresh or chilled

054.57Baklagil sebzeler, taze veya soğutulmuş

Leguminous vegetables, fresh or chilled

054.58Mantar ve domalan mantarı (trüf), taze veya soğutulmuş

Mushrooms and truffles, fresh or chilled

054.59Diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş

Other vegetables, fresh or chilled

054.6Sebzeler (buharda veya suda pişirilmiş olsun veya olmasın), dondurulmuş

Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen

054.61Tatlı mısır

Sweet corn

054.69Diğer sebzeler ve sebze karışımları

Other vegetables and mixtures of vegetables

054.7Sebzeler, geçici olarak korunmuş (örneğin, sülfür dioksit gazı, salamura, sülfürlü su veya diğer koruma solüsyonları ile), fakat hemen tüketime hazır olmayan

Vegetables provisionally preserved (e.g., by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption

054.70Sebzeler, geçici olarak korunmuş (örneğin, sülfür dioksit gazı, salamura, sülfürlü su veya diğer koruma solüsyonları ile), fakat hemen tüketime hazır olmayan

Vegetables provisionally preserved (e.g., by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption

054.8Başka yerde sınıflandırılmamış sebze ürünleri, kök ve yumrular (esas olarak insan tüketimine uygun), taze, kurutulmuş veya soğutulmuş

Vegetable products, roots and tubers, chiefly for human food, n.e.s., fresh, dried or chilled

054.81Manyok

Manioc (cassava)

054.83Ararot, salep, yer elması, tatlı patates ve benzeri kök ve yumrular (manyok hariç), yüksek nişastalı veya şeker içeren, dilimlenmiş veya pelet formunda olsun veya olmasın; sago nişastası

Arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers (other than manioc) with high starch or inulin content whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith

054.84Şerbetçi otu ve kozalakları

Hope cones and lupulin

054.87Şeker pancarı (öğütülmüş olsun veya olmasın), taze veya kurutulmuş,

Sugar beet, fresh or dried, whether or not ground

054.89Başka yerde sınıflandırılmamış sebze ürünleri, insan tüketimine uygun

Vegetable products of a kind used chiefly for human foods, n.e.s.

056.Başka yerde sınıflandırılmamış sebze, kök ve yumrular, hazırlanmış veya korunmuş

Vegetables, roots and tubers, prepared or preserved, n.e.s.

056.1Sebzeler (baklagil sebzeler hariç), kurutulmuş (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya öğütülmüş halde, fakat daha fazla hazırlanmamış)

Vegetables, dried (excluding leguminous vegetables), whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared

056.12Soğan

Onions

056.13Mantar, çin mantarı ve domalan mantarı (trüf), vb.

Mushrooms, wood ears, jelly fungi and truffles

056.19Diğer sebzeler; sebze karışımları

Other vegetables; mixtures of vegetables

056.4Başka yerde sınıflandırılmamış patates, meyve ve sebzelerin unları, kaba unları, flokonları, granülleri ve peletleri

Flour, meal, flakes, granules and pellets of potatoes, fruits and vegetables, n.e.s.

056.41Patates unu ve kaba unları

Flour and meal of potatoes

056.42Patates flokonu, granülü ve peletleri

Flakes, granules and pellets of potatoes

056.45Tapyoka ve nişastadan hazırlanan ikameleri, flokon, tane, inci tanesi veya benzeri formlarda

Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms

056.46Kuru baklagil sebzelerin (054.2 alt grubundaki) un ve kaba unları

Flour and meal of the dried leguminous vegetables of subgroup 054.2

056.47Sago, kök veya yumruların (054.81 ve 054.83 başlıklarındaki) un ve kaba unları

Flour and meal of sago, roots or tubers of headings 054.81 and 054.83

056.48Meyve ve sert kabuklu yemişlerin (057 grubundaki başlıklarda yer alan ürünler) un ve kaba unları

Flour, meal and powder of the products of any heading of group 057

056.6Başka yerde sınıflandırılmamış sebzeler, hazırlanmış veya korunmuş (sirke veya asetik asit ile korunanlar hariç), dondurulmuş

Vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, n.e.s., frozen

056.61Patates, hazırlanmış veya korunmuş (sirke veya asetik asit ile korunanlar hariç), dondurulmuş

Potatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen

056.69Diğer sebze ve sebze karışımları, hazırlanmış veya korunmuş (sirke veya asetik asit ile korunanlar hariç), dondurulmuş

Other vegetables and mixtures of vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen

056.7Başka yerde sınıflandırılmamış sebzeler, hazırlanmış veya korunmuş

Vegetables, prepared or preserved, n.e.s.

056.71Sebze, meyve, sert kabuklu yemiş (fındık, ceviz vb.) ve bitkilerin diğer yenilebilir kısımları, sirke veya asetik asitle hazırlanmış ya da korunmuş

Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid

056.72Domates, hazırlanmış veya korunmuş (sirke veya asetik asit ile korunanlar hariç), bütün veya parça halde

Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, whole or in pieces.

056.73Başka yerde sınıflandırılmamış domates, hazırlanmış veya korunmuş (sirke veya asetik asit ile korunanlar hariç), bütün veya parça halde

Tomatoes, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, n.e.s.

056.74Mantar ve domalan mantarı (trüf), hazırlanmış veya korunmuş (sirke veya asetik asit ile korunanlar hariç)

Mushrooms and truffles prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid

056.76Patates, hazırlanmış veya korunmuş (sirke veya asetik asit ile korunanlar hariç), dondurulmamış

Potatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen

056.77Tatlı mısır, hazırlanmış veya korunmuş (sirke veya asetik asit ile korunanlar hariç)

Sweet corn prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid

056.79Diğer sebzeler, hazırlanmış veya korunmuş (sirke veya asetik asit ile korunanlar hariç), dondurulmamış

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen

057.Meyve ve sert kabuklu yemişler (sert kabuklu yemişlerin yağları hariç), taze veya kurutulmuş

Fruit and nuts (not including oil nuts), fresh or dried

057.1Portakal, mandalina, klemantin ve benzeri turunçgil hibritleri, taze veya kurutulmuş

Oranges, mandarins, clementines and similar citrus hybrids, fresh or dried

057.11Portakal, taze veya kurutulmuş

Oranges, fresh or dried

057.12Mandalina (tangarin ve satsuma dahil); klemantin, wilking ve benzeri turunçgil hibritleri, taze veya kurutulmuş

Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids, fresh or dried

057.2Diğer turunçgil meyveler, taze veya kurutulmuş

Other citrus fruit, fresh or dried

057.21Limon ve tatlı limon, taze veya kurutulmuş

Lemons and limes fresh or dried

057.22Greyfurt, taze veya kurutulmuş

Grapefruit, fresh or dried

057.29Başka yerde sınıflandırılmamış diğer turunçgiller, taze veya kurutulmuş

Citrus fruit, n.e.s., fresh or dried

057.3Muz, taze veya kurutulmuş

Bananas (including plantains), fresh or dried

057.30Muz, taze veya kurutulmuş

Bananas (including plantains), fresh or dried

057.4Elma, taze veya kurutulmuş

Apples, fresh

057.40Elma, taze veya kurutulmuş

Apples, fresh

057.5Üzüm, taze veya kurutulmuş

Grapes, fresh or dried

057.51Üzüm, taze

....fresh

057.52Üzüm, kurutulmuş (örneğin, kuru üzüm)

....dried (e.g., raisins)

057.6İncir, taze veya kurutulmuş

Figs, fresh or dried

057.60İncir, taze veya kurutulmuş

Figs, fresh or dried

057.7Yenilebilir sert kabuklu yemişler (esas olarak yağ çıkarmak için kullanılan sert kabuklu yemişler hariç), taze veya kurutulmuş

Edible nuts (excluding nuts chiefly used for the extraction of oil), fresh or dried, whether or not shelled or peeled

057.71Hindistan cevizi

Coconuts

057.72Brezilya cevizi

Brazil nuts

057.73Kaju cevizi

Cashew nuts

057.74Badem

Almonds

057.75Fındık

Hazelnuts or filberts

057.76Ceviz

Walnuts

057.77Kestane

Chestnuts

057.78Şam fıstığı (antep fıstığı)

Pistachios

057.79Başka yerde sınıflandırılmamış diğer yenilebilir sert kabuklu yemişler (karışımlar hariç), taze veya kurutulmuş

Edible nuts (excluding mixtures), fresh or dried, n.e.s.

057.9Başka yerde sınıflandırılmamış meyveler, taze veya kurutulmuş

Fruit, fresh or dried, n.e.s.

057.91Karpuz, kavun ve papaya, taze

Melons (including water melons) and papaws (papayas), fresh

057.92Armut ve ayva, taze

Pears and quinces, fresh

057.93Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dahil), erik ve çakal eriği, taze

Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh.

057.94Çilek, ahududu, böğürtlen, dut, loganberi (ahududu ve böğürtlen melezi), kızılcık, yaban mersini ve yaban mersini familyasından diğer meyveler, taze

Strawberries, raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, cranberries, bilberries, and other fruits of the genus Vaccinium, fresh

057.95Ananas, taze veya kurutulmuş

Pineapples, fresh or dried

057.96Hurma, taze veya kurutulmuş

Dates, fresh or dried

057.97Avokado, guava, mango ve mangostan, taze veya kurutulmuş

Avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried

057.98Diğer meyveler, taze

Other fresh fruit

057.99Başka yerde sınıflandırılmamış meyveler (kurutulmuş) ve sert kabuklu yemişlerin veya kurutulmuş meyvelerin (057 grubundaki ) karışımları

Fruit, dried, n.e.s., and mixtures, n.e.s., of nuts or dried fruits of group 057

058.Meyveler (korunmuş) ve meyve müstahzarları (meyve suları hariç)

Fruit, preserved, and fruit preparations (excluding fruit juices)

058.1Reçel, jöle, marmelat, meyve veya sert kabuklu yemişlerin püreleri ve ezmeleri, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin veya içermesin pişirilmiş müstahzarlar (homojenize müstahzarlar hariç)

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, being cooked preparations, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not including homogenized preparations

058.10Reçel, jöle, marmelat, meyve veya sert kabuklu yemişlerin püreleri ve ezmeleri, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin veya içermesin pişirilmiş müstahzarlar (homojenize müstahzarlar hariç)

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, being cooked preparations, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not including homogenized preparations

058.2Meyve ve sert kabuklu yemişleri, geçici olarak korunmuş; turunçgil meyvelerin veya kavun-karpuzun kabukları

Fruit and nuts, provisionally preserved; peel of citrus fruit or melons

058.21Meyve ve sert kabuklu yemişleri, geçici olarak korunmuş (örneğin, örneğin, sülfür dioksit gazı, salamura, sülfürlü su veya diğer koruma solüsyonları ile), fakat hemen tüketime hazır olmayan

Fruit and nuts, provisionally preserved (e.g., by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption

058.22Turunçgil meyvelerin veya kavun-karpuzun kabukları, taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya geçici olarak korunmuş (salamura, sülfürlü su veya diğer koruma solüsyonları ile)

Peel of citrus fruit or melons, fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions

058.3Meyve ve sert kabuklu yemişleri, pişirilmemiş veya buharda ya da suda haşlanmış, dondurulmuş (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin veya içermesin)

Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

058.31Çilek

Strawberries

058.32Ahududu, böğürtlen, dut, loganberi (ahududu ve böğürtlen melezi), kuş üzümü (siyah, beyaz veya kırmızı) ve bektaşi üzümü

Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black, white or red currants and gooseberries

058.39Diğer meyveler

Other

058.9Başka yerde sınıflandırılmamış meyveler, sert kabuklu yemişler ve bitkilerin yenilebilir diğer kısımları, başka şekillerde hazırlanmış veya korunmuş (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde ya da damıtılmış alkol içersin veya içermesin)

Fruit, nuts and other edible parts of plants otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, n.e.s.

058.92Başka yerde sınıflandırılmamış sert kabuklu yemişler, yer fıstığı veya diğer tohumlar, başka şekillerde hazırlanmış veya korunmuş (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde ya da damıtılmış alkol içersin veya içermesin), (şarapla hazırlanmış veya korunmuş olanlar, şurupsuz olarak şekerle korunanlar ve pişirilerek elde edilen reçeller, meyve jöleleri, marmelatlar, meyve püreleri ve ezmeleri hariç)

Nuts, groundnuts and other seeds, n.e.s.

058.93Ananas, başka şekillerde hazırlanmış veya korunmuş (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde ya da damıtılmış alkol içersin veya içermesin), (şurupsuz olarak şekerle korunanlar ve pişirilerek elde edilen reçeller, meyve jöleleri, marmelatlar, meyve püreleri ve ezmeleri hariç)

Pineapples

058.94Turunçgil meyveler, başka şekillerde hazırlanmış veya korunmuş (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde ya da damıtılmış alkol içersin veya içermesin)

Citrus fruit

058.95Kayısı, kiraz ve şeftali, başka şekillerde hazırlanmış veya korunmuş (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde ya da damıtılmış alkol içersin veya içermesin), (şurupsuz olarak şekerle korunanlar ve pişirilerek elde edilen reçeller, meyve jöleleri, marmelatlar, meyve püreleri ve ezmeleri hariç)

Apricots, cherries and peaches

058.96Başka yerde sınıflandırılmamış meyveler veya bitkilerin yenilebilir diğer kısımları, başka şekillerde hazırlanmış veya korunmuş (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde ya da damıtılmış alkol içersin veya içermesin), (şarapla hazırlanmış veya korunmuş olanlar, şurupsuz olarak şekerle korunanlar ve pişirilerek elde edilen reçeller, meyve jöleleri, marmelatlar, meyve püreleri ve ezmeleri hariç)

Fruits or edible parts of plants, n.e.s.

058.97Başka yerde sınıflandırılmamış meyve karışımları veya bitkilerin yenilebilir diğer kısımlarının karışımları, başka şekillerde hazırlanmış veya korunmuş (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde ya da damıtılmış alkol içersin veya içermesin), (şarapla hazırlanmış veya korunmuş olanlar, şurupsuz olarak şekerle korunanlar ve pişirilerek elde edilen reçeller, meyve jöleleri, marmelatlar, meyve püreleri ve ezmeleri hariç)

Mixtures of fruits or other edible parts of plants, n.e.s.

059.Meyve suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin veya içermesin (mayalanmamış ve alkol ilave edilmemiş)

Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

059.1Portakal suyu

Orange juice

059.10Portakal suyu

Orange juice

059.2Greyfurt suyu

Grapefruit juice

059.20Greyfurt suyu

Grapefruit juice

059.3Diğer turunçgil meyve suları (karışım değil)

Juice of any other single citrus fruit

059.30Diğer turunçgil meyve suları (karışım değil)

Juice of any other single citrus fruit

059.9Meyve (turunçgil hariç) veya sebze suyu (karışım değil); meyve veya sebze suları karışımları

Juice of any single fruit (other than citrus) or vegetable; mixtures of fruit or vegetable juices

059.91Ananas suyu

Pineapple juice

059.92Domates suyu

Tomato juice

059.93Üzüm suyu (üzüm şırası dahil)

Grape juice (including grape must)

059.94Elma suyu

Apple juice

059.95Diğer meyve veya sebze suyu (karışım değil)

Juice of any other single fruit or vegetable

059.96Meyve veya sebze suları karışımları

Mixtures of fruit or vegetable juices

06.Şeker, şeker müstahzarları ve bal

Sugars, sugar preparations and honey

061.Şeker, melas ve bal

Sugars, molasses and honey

061.1Şeker, şeker pancarı veya şeker kamışı, ham, (katı formda, ilave aroma veya renklendirici madde içermeyen)

Sugars, beet or cane, raw, in solid form, not containing added flavouring or colouring matter

061.11Şeker, şeker kamışından elde edilen, ham

Cane sugar, raw

061.12Şeker, şeker pancarından elde edilen, ham

Beet sugar, raw

061.2Diğer şeker kamışı veya şeker pancarı şekeri ve kimyasal olarak saf sakkaroz, katı formda

Other beet or cane sugar and chemically pure sucrose, in solid form

061.21Diğer şeker kamışı veya şeker pancarı şekeri, katı formda, ilave aroma veya renklendirici madde içeren

....containing added flavouring or colouring matter

061.29Kimyasal olarak saf sakkaroz, katı formda, (ilave aroma veya renklendirici madde içeren şeker kamışı veya şeker pancarı şekeri hariç)

....other

061.5Melas

Molasses resulting from the extraction or refining of sugar

061.51Melas, şeker kamışından

Cane molasses

061.59Melas, şeker pancarından ve diğer melaslar (örneğin mısır melası)

Beet sugar molasses and other molasses (e.g., corn molasses)

061.6Doğal bal

Natural honey

061.60Doğal bal

Natural honey

061.9Diğer şekerler (katı formda kimyasal olarak saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil); şeker şurupları (ilave aroma veya renklendirici madde içermeyen); suni bal (doğal bal ile karışık olsun veya olmasın); karamel

Other sugars (including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose in solid form); sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey (whether or not mixed with natural honey); caramel

061.91Laktoz ve laktoz şurubu

Lactose and lactose syrup

061.92Akçaağaç şekeri ve şurubu

Maple sugar and maple syrup

061.93Glikoz (dekstroz), katı formda ve glikoz şurubu, fruktoz içermeyen veya fruktoz içeriği kuru haldeki ağırlığına göre < % 20 olan

Glucose (dextrose) and glucose syrup, not containing fructose or containing, in the dry state, less than 20% by weight of fructose.

061.94Glikoz (dekstroz), katı formda ve glikoz şurubu, 20 <= fruktoz içeriği kuru haldeki ağırlığına göre < % 50&apos;den az olan

Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20% but not more than 50% by weight of fructose

061.95Kimyasal olarak saf fruktoz, katı formda

Pure fructose

061.96Diğer fruktoz ve fruktoz şurubu, fruktoz içeriği kuru haldeki ağırlığına göre ≥ % 50

Other fructose and fructose syrup, containing in the dry state more than 50% by weight of fructose

061.99Diğer şekerler (invert şeker dahil)

Other (including invert sugar)

062.Şekerleme

Sugar confectionery

062.1Sebze, meyve, sert kabuklu yemiş (fındık, ceviz vb.), meyve kabukları ve bitkilerin diğer yenilebilir kısımları, şeker ile korunmuş (suyu alınmış, parlaklaştırılmış (glase edilmiş) veya kristalize (toz şekerle kaplamak) edilmiş)

Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glace or crystallised)

062.10Sebze, meyve, sert kabuklu yemiş (fındık, ceviz vb.), meyve kabukları ve bitkilerin diğer yenilebilir kısımları, şeker ile korunmuş (suyu alınmış, parlaklaştırılmış (glase edilmiş) veya kristalize (toz şekerle kaplamak) edilmiş)

Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glace or crystallised)

062.2Şekerleme (beyaz çikolata dahil), kakao içermeyen

Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa

062.21Ciklet, şeker kaplanmış olsun veya olmasın

Chewing-gum, whether or not sugar-coated

062.29Şekerlemeler (beyaz çikolata dahil), kakao içermeyen

Other

07.Kahve, çay, kakao, baharat ve bunlardan yapılan mamuller

Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof

071.Kahve ve kahve ikameleri

Coffee and coffee substitutes

071.1Kahve, kavrulmamış, kafeinsiz olsun veya olmasın

Coffee, not roasted, whether or not decaffeinated

071.11Kahve, kavrulmamış, kafeini alınmamış

Coffee, not roasted, not decaffeinated

071.12Kahve, kavrulmamış, kafeinsiz

Coffee, not roasted, decaffeinated

071.2Kahve, kavrulmuş

Coffee, roasted

071.20Kahve, kavrulmuş

Coffee, roasted

071.3Kahve ekstresi, esansı ve konsantreleri ile bu ürünlere veya kahveye dayalı müstahzarlar; kahve ikameleri ve bunların ekstreleri, esansları ve konsantreleri

Extracts, essences and concentrates of coffee and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee; coffee substitutes and extracts, essences and concentrates thereof

071.31Kahve ekstresi, esansı ve konsantreleri ile bu ürünlere veya kahveye dayalı müstahzarlar

Extracts, essences and concentrates of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee

071.32Kahve kabuğu ve iç kabuğu (zarı); herhangi bir oranda kahve içeren kahve ikameleri

Coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion

071.33Kavrulmuş hindiba ve diğer kavrulmuş kahve ikameleri (kahve hariç) ile bunların ekstreleri, esansları ve konsantreleri

Roasted chicory and other roasted coffee substitutes (not containing coffee) and extracts, essences and concentrates thereof

072.Kakao

Cocoa

072.1Kakao çekirdekleri (büyün halde veya kırılmış), ham veya işlenmiş

Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted

072.10Kakao çekirdekleri (büyün halde veya kırılmış), ham veya işlenmiş

Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted

072.2Kakao tozu, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyen

Cocoa powder not containing added sugar or other sweetening matter

072.20Kakao tozu, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyen

Cocoa powder not containing added sugar or other sweetening matter

072.3Kakao hamuru, yağı çıkarılmış olsun veya olmasın

Cocoa paste, whether or not defatted

072.31Kakao hamuru, yağı çıkarılmamış (likör (kitle) halde)

....not defatted (liquor)

072.32Kakao hamuru, tamamen veya kısmen yağı çıkarılmış (kakao tortusu)

....wholly or partly defatted (cocoa cake)

072.4Kakao yağı, katı ve sıvı halde

Cocoa butter, fat and oil

072.40Kakao yağı, katı ve sıvı halde

Cocoa butter, fat and oil

072.5Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao atıkları

Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste

072.50Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao atıkları

Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste

073.Başka yerde sınıflandırılmamış çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

Chocolate and other food preparations containing cocoa, n.e.s.

073.1Kakao tozu, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içeren

Cocoa powder containing added sugar or other sweetening matter

073.10Kakao tozu, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içeren

Cocoa powder containing added sugar or other sweetening matter

073.2Kakao içeren diğer gıda müstahzarları, ağırlığı >2 kg olan blok, dilim ve bar şeklinde veya içerik ağırlığı > 2 kg olan kap veya hazır paketlerde sıvı, ezme, toz veya diğer dökme formlarda

Other food preparations containing cocoa, in blocks, slabs or bars weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings of a content exceeding 2 kg.

073.20Kakao içeren diğer gıda müstahzarları, ağırlığı >2 kg olan blok, dilim ve bar şeklinde veya içerik ağırlığı > 2 kg olan kap veya hazır paketlerde sıvı, ezme, toz veya diğer dökme formlarda

Other food preparations containing cocoa, in blocks, slabs or bars weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings of a content exceeding 2 kg.

073.3Kakao içeren diğer gıda müstahzarları, ağırlığı <= 2 kg olan blok, dilim ve bar şeklinde (ortası doldurulmuş olsun veya olmasın)

Other food preparations containing cocoa, in blocks, slabs or bars, whether or not filled

073.30Kakao içeren diğer gıda müstahzarları, ağırlığı <= 2 kg olan blok, dilim ve bar şeklinde (ortası doldurulmuş olsun veya olmasın)

Other food preparations containing cocoa, in blocks, slabs or bars, whether or not filled

073.9Başka yerde sınıflandırılmamış diğer çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

Other chocolate and food preparations containing cocoa n.e.s.

073.90Başka yerde sınıflandırılmamış diğer çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

Other chocolate and food preparations containing cocoa n.e.s.

074.Çay ve Paraguay çayı (mate)

Tea and maté

074.1Çay, aromalı olsun veya olmasın

Tea, whether or not flavoured

074.11Yeşil çay (fermante edilmemiş), içerik ağırlığı <= 3 kg olan hazır paketlerde, aromalı olsun veya olmasın

Green tea (not fermented), in immediate packings of a content not exceeding 3 kg, whether or not flavoured

074.12Diğer yeşil çay (fermante edilmemiş), aromalı olsun veya olmasın

Other green tea (not fermented), whether or not flavoured

074.13Siyah çay (fermante edilmiş), içerik ağırlığı <= 3 kg olan hazır paketlerde, aromalı olsun veya olmasın

Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content not exceeding 3 kg, whether or not flavoured

074.14Diğer siyah çay (fermante edilmiş), aromalı olsun veya olmasın

Other black tea (fermented) and other partly fermented tea, whether or not flavoured

074.3Paraguay çayı (mate); çay veya Paraguay çayının (mate) ekstreleri, esansları ve konsantreleri ile çay ve Paraguay çayına (mate) veya bunların ekstrelerine, esanslarına ya da konsantrelerine dayalı müstahzarlar

Maté; extracts, essences and concentrates of tea or maté, and preparations with a basis of tea, maté, or their extracts, essences or concentrates

074.31Paraguay çayı (mate)

Maté

074.32Çay veya Paraguay çayının (mate) ekstreleri, esansları ve konsantreleri ile çay ve Paraguay çayına (mate) veya bunların ekstrelerine, esanslarına ya da konsantrelerine dayalı müstahzarlar

Extracts, essences and concentrates of tea or maté, and preparations with a basis of tea, maté, or their extracts, essences or concentrates.

075.Baharatlar

Spices

075.1Karabiber (Piper); biber (Capsicum) veya yenibaharın (Pimenta) meyveleri kurutulmuş, ezilmiş veya öğütülmüş

Pepper of the genus Piper; fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, dried or crushed or ground

075.11Karabiber, ezilmemiş veya öğütülmemiş

Pepper of the genus Piper, neither crushed nor ground

075.12Karabiber, ezilmiş veya öğütülmüş

Pepper of the genus Piper, crushed or ground

075.13Biber veya yenibahar, kurutulmuş, ezilmiş veya öğütülmüş

Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, dried or crushed or ground

075.2Baharatlar (karabiber, biber ve yenibahar hariç)

Spices (except pepper and pimento)

075.21Vanilya

Vanilla

075.22Tarçın ve tarçın ağacı çiçekleri, ezilmemiş veya öğütülmemiş

Cinnamon and cinnamon-tree flowers, neither crushed nor ground

075.23Tarçın ve tarçın ağacı çiçekleri, ezilmiş veya öğütülmüş

Cinnamon and cinnamon-tree flowers, crushed or ground

075.24Karanfil (bütün halindeki meyve, tane ve sapları)

Cloves (whole fruit, cloves and stems)

075.25Küçük Hindistan cevizi, kabuğu ve kakule

Nutmeg, mace and cardamoms

075.26Anason, çin anasonu (badian), rezene, kişniş, kimyon, karaman kimyonu tohumları ve ardıç meyvesi

Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries

075.27Zencefil (şekerde korunmuş veya şurup içinde konservelenmiş zencefil hariç)

Ginger (excluding ginger preserved in sugar or conserved in syrup)

075.28Safran

Saffron

075.29Diğer baharatlar; karışımlar (075 grubunda farklı başlıklarda yer alan ürünlerin ikisinden veya daha fazlasından oluşan )

Other spices; mixtures of two or more of the products of different headings of group 075

08.Hayvan yemi (öğütülmemiş tahıllar hariç)

Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals)

081.Hayvan yemi (öğütülmemiş tahıllar hariç)

Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals)

081.1Saman ve hayvan yemi (yeşil (taze) veya kurutulmuş)

Hay and fodder, green or dry

081.11Hububat sapları ve kapçıkları, işlenmemiş (kıyılmış, öğütülmüş, preslenmiş veya pelet formunda olsun veya olmasın)

Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets

081.12Kaba yonca (alfaalfa) unları ve peletleri

Lucerne (alfalfa) meal and pellets

081.13Şalgam, yaban pancarı, yemlik kökler, saman, yonca, korunga, yemlik lahana, acı bakla, fiğ ve benzeri yemlik ürünler, pelet formunda olsun veya olmasın

Swedes, mangolds, fodder roots, hay, clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets

081.19Başka yerde sınıflandırılmamış bitki artıkları ve yan ürünleri, bitkisel malzemeler ve bitkisel atıklar, hayvan yemi olarak kullanılan (pelet formunda olsun veya olmasın)

Vegetable residues and by-products, vegetable materials and vegetable waste, whether or not in the form of pellets, of a kind used for animal food, n.e.s.

081.2Kepek, kavuz ve diğer artıklar (pelet formunda olsun veya olmasın), tahıl veya baklagil bitkilerin elenmesi, öğütülmesi veya başka şekillerde işlenmesinden kalanlar

Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants

081.23Kepek, kavuz ve diğer artıklar (pelet formunda olsun veya olmasın), baklagil bitkilerin elenmesi, öğütülmesi veya başka şekillerde işlenmesinden kalanlar

....of leguminous plants

081.24Kepek, kavuz ve diğer artıklar (pelet formunda olsun veya olmasın), mısırın elenmesi, öğütülmesi veya başka şekillerde işlenmesinden kalanlar

....of maize (corn)

081.26Kepek, kavuz ve diğer artıklar (pelet formunda olsun veya olmasın), buğdayın öğütülmesi veya başka şekillerde işlenmesinden kalanlar

....of wheat

081.29Kepek, kavuz ve diğer artıklar (pelet formunda olsun veya olmasın), diğer tahılların öğütülmesi veya başka şekillerde işlenmesinden kalanlar

....of other cereals

081.3Küspe ve diğer katı artıklar (yağlı tohumlardan, yağlı meyvelerden ve tahıl tohumlarından katı veya sıvı yağ imalatın sırasında kalan, posalar hariç), öğütülmüş ya da pelet formunda olsun veya olmasın

Oil-cake and other solid residues (except dregs), whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of fats or oils from oil-seeds, oleaginous fruits and germs of cereals

081.31Küspe ve diğer katı artıklar (soya fasulyesinden katı veya sıvı yağ imalatı sırasında kalan, posalar hariç), öğütülmüş ya da pelet formunda olsun veya olmasın

....of soya beans

081.32Küspe ve diğer katı artıklar (yer fıstığından katı veya sıvı yağ imalatı sırasında kalan, posalar hariç), öğütülmüş ya da pelet formunda olsun veya olmasın

....of groundnuts

081.33Küspe ve diğer katı artıklar (pamuk tohumundan katı veya sıvı yağ imalatı sırasında kalan, posalar hariç), öğütülmüş ya da pelet formunda olsun veya olmasın

....of cotton seeds

081.34Küspe ve diğer katı artıklar (keten tohumundan katı veya sıvı yağ imalatı sırasında kalan, posalar hariç), öğütülmüş ya da pelet formunda olsun veya olmasın

....of linseed

081.35Küspe ve diğer katı artıklar (ayçiçeği tohumundan katı veya sıvı yağ imalatı sırasında kalan, posalar hariç), öğütülmüş ya da pelet formunda olsun veya olmasın

....of sunflower seeds

081.36Küspe ve diğer katı artıklar (kanola veya kolza tohumundan katı veya sıvı yağ imalatı sırasında kalan, posalar hariç), öğütülmüş ya da pelet formunda olsun veya olmasın

....of rape or colza seeds

081.37Küspe ve diğer katı artıklar (hindistan cevizinden katı veya sıvı yağ imalatı sırasında kalan, posalar hariç), öğütülmüş ya da pelet formunda olsun veya olmasın

....of coconut or copra

081.38Küspe ve diğer katı artıklar (hurma (palm) meyvesinden veya çekirdeğinden katı veya sıvı yağ imalatı sırasında kalan, posalar hariç), öğütülmüş ya da pelet formunda olsun veya olmasın

....of palm nuts or kernels

081.39Küspe ve diğer katı artıklar (diğer yağlı tohumlardan, yağlı meyvelerden ve tahıl tohumlarından katı veya sıvı yağ imalatı sırasında kalan, posalar hariç),öğütülmüş ya da pelet formunda olsun veya olmasın

....of other oil-seeds, oleaginous fruits and germs of cereals

081.4Et ve sakatatların, balıkların, kabukluların, yumuşakçaların veya diğer su omurgasızlarının unları, kaba unları ve pelletleri, insan tüketimine uygun olmayan; kıkırdaklar

Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption; greaves

081.41Et ve sakatatların unları, kaba unları ve pelletleri, insan tüketimine uygun olmayan; kıkırdaklar

Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, unfit for human consumption; greaves

081.42Balıkların, kabukluların, yumuşakçaların veya diğer su omurgasızlarının unları, kaba unları ve pelletleri, insan tüketimine uygun olmayan

Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption

081.5Nişasta imalatı artıkları ve benzeri artıklar, şeker imalatı sırasında çıkan pancar küspesi, şeker kamışı posası ve diğer artık ve atıklar, bira imalatı veya damıtılması sırasında çıkan artık ve atıklar (pelet formunda olsun veya olmasın)

Residues of starch manufacture and similar residues, beet pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture, brewing or distilling dregs and waste, whether or not in the form of pellets

081.51Nişasta imalatı artıkları ve benzeri artıklar

Residues of starch manufacture and similar residues

081.52Şeker imalatı sırasında çıkan pancar küspesi, şeker kamışı posası ve diğer artık ve atıklar

Beet pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture

081.53Bira imalatı veya damıtılması sırasında çıkan artık ve atıklar

Brewing or distilling dregs and waste

081.9Başka yerde sınıflandırılmamış gıda atıkları ve hayvan yemleri

Food wastes and prepared animal feeds, n.e.s.

081.94Şarap tortusu; argol

Wine lees; argol

081.95Köpek veya kediler için mama ve gıdalar, perakende satışa hazır

Dog or cat food, put up for retail sale

081.99Başka yerde sınıflandırılmamış müstahzarlar, hayvan maması ve yemi olarak kullanılan

Preparations of a kind used for animal food, n.e.s.

09.Çeşitli yenilebilir ürünler ve müstahzarlar

Miscellaneous edible products and preparations

091.Margarin ve fırıncılık yağları (hamur yapımında kullanılan yağlar (shortening))

Margarine and shortening

091.0Margarin; hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların yenilebilir karışımları veya müstahzarları ya da bu katı veya sıvı yağların farklı fraksiyonlarının yenilebilir karışımları veya müstahzarları (431.2 alt grubundaki bitkisel katı ve sıvı yağlar veya bunların fraksiyonları hariç)

Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different such fats or oils, other than vegetable fats or oils or their fractions of subgroup 431.2

091.01Margarin, sıvı margarin hariç

Margarine (excluding liquid margarine)

091.09Diğer margarinler

Other

098.Başka yerde sınıflandırılmamış yenilebilir gıdalar ve müstahzarlar

Edible products and preparations, n.e.s.

098.1Homojenize gıda müstahzarları

Homogenized food preparations

098.11Homojenize müstahzarlar, et ve yenilebilir sakatatlardan

Homogenized preparations from meat and edible meat offal

098.12Homojenize sebzeler

Homogenized vegetables

098.13Meyve müstahzarları, pişirilmiş, homojenize edilmiş

Cooked fruit preparations, homogenized

098.14Homojenize kompozit gıda müstahzarları

Homogenized composite food preparations

098.4Soslar ve bunların müstahzarları; karışık baharat ve karışık çeşniler; hardal unu ve kaba hardal unu ve hazır hardal; sirke ve asetik asitten elde edilen sirke ikameleri

Sauces and preparations therefore; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard; vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid

098.41Soya sosu

Soya sauce

098.42Domates ketçapı ve diğer domates sosları

Tomato ketchup and other tomato sauces

098.43Hardal unu ve kaba hardal unu ve hazır hardal

Mustard flour and meal and prepared mustard

098.44Sirke ve asetik asitten elde edilen sirke ikameleri

Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid

098.49Diğer soslar ve bunların müstahzarları; karışık baharat ve karışık çeşniler

Other sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings

098.5Çorbalar, et ve balık suları ile bunların müstahzarları

Soups and broths and preparations therefor

098.50Çorbalar, et ve balık suları ile bunların müstahzarları

Soups and broths and preparations therefor

098.6Mayalar (aktif veya inaktif); diğer tek hücreli ölü mikro organizmalar (541.63 başlığında yer alan aşılar hariç); hazır kabartma tozları

Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 541.63); prepared baking-powders

098.60Mayalar (aktif veya inaktif); diğer tek hücreli ölü mikro organizmalar (541.63 başlığında yer alan aşılar hariç); hazır kabartma tozları

Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 541.63); prepared baking-powders

098.9Başka yerde sınıflandırılmamış gıda müstahzarları

Food preparations, n.e.s.

098.91Makarna, pişirilmiş veya doldurulmuş; kuskus hazır olsun veya olmasın

Pasta, cooked or stuffed; couscous, whether or not prepared

098.92Başka yerde sınıflandırılmamış hayvansal kökenli yenilebilir gıdalar

Edible products of animal origin, n.e.s.

098.93Başka yerde sınıflandırılmamış gıda müstahzarları, bebekler için un, kaba un, nişasta veya malt ekstrelerinden yapılmış (kakao içermeyen veya yağı tamamen alınmış olan kakao içeriği ağırlığına göre < % 40 olanlar) ve bebekler için 022.11 ile 022.32 kodları arasındaki başlıklarda ve 022.4 alt grubunda yer alan gıdaların müstahzarları (kakao içermeyen veya kakao içeriği ağırlığına göre < % 5 olanlar), perakende satışa hazır

Food preparations for infant use, put up for retail sale of flour, meal, starch or malt extract (not containing cocoa or containing cocoa in a proportion by weight of less than 40% calculated on totally defatted basis, n.e.s., or of goods of headings 022.11 – 022.32 and subgroup 022.4 (not containing cocoa or containing cocoa in a proportion by weight of less than 5% ), n.e.s.

098.94Başka yerde sınıflandırılmamış malt ekstreleri; başka yerde sınıflandırılmamış gıda müstahzarları, un, mama, nişasta veya malt ekstrelerinden (kakao içermeyen veya yağı tamamen alınmış olan kakao içeriği ağırlığına göre < % 40 olanlar) ve 022.11 ile 022.32 kodları arasındaki başlıklarda, 022.4 alt grubunda yer alan gıdaların müstahzarları (kakao içermeyen veya kakao içeriği ağırlığına göre < % 5olanlar), (bebekler için gıda müstahzarları, perakende satışa sunulanlar ile 048.4 alt grubundaki fırın ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan karışımlar ve hamurlar hariç)

Malt extract; food preparations of flour, meal, starch or malt extract (not containing cocoa or containing cocoa in a proportion by weight of less than 40% calculated on totally defatted basis, n.e.s., or of goods of headings 022.11 – 022.32 and subgroup 022.4 (not containing cocoa or containing cocoa in a proportion by weight of less than 5% ), n.e.s.

098.99Diğer gıda müstahzarları

Other food preparations

1İçecekler ve tütün

Beverages and tobacco

11.İçecekler

Beverages

111.Alkolsüz içecekler, başka yerde sınıflandırılmamış

Non-alcoholic beverages, n.e.s.

111.0Alkolsüz içecekler, başka yerde sınıflandırılmamış

Non-alcoholic beverages, n.e.s.

111.01Sular (doğal veya suni mineralli sular ve gazlı sular dahil), ilave şeker, diğer tatlandırıcı madde veya aromalar içermeyenler; buz ve kar

Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow.

111.02Sular (doğal veya suni mineralli sular ve gazlı sular dahil), ilave şeker, diğer tatlandırıcı madde veya aromalar içerenler; başka yerde sınıflandırılmamış diğer alkolsüz içecekler

Waters (including mineral waters and aerated waters) containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, n.e.s.

112.Alkollü içecekler

Alcoholic beverages

112.1Şarap, taze üzümden (alkol takviyeli (güçlendirilmiş) şarap (vermut vb.) dahil); üzüm şırası, mayalanmış veya mayalanması durdurulmuş

Wine of fresh grapes (including fortified wine); grape must in fermentation or with fermentation arrested

112.11Üzüm şırası mayalanmış veya mayalanması durdurulmuş (alkol ilavesiyle yapılanlar hariç)

Grape must in fermentation or with fermentation arrested otherwise than by the addition of alcohol.

112.13Vermut ve diğer şaraplar, bitki veya aromatik maddelerle aromalandırılmış taze üzümler

Vermouth and other wines of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances.

112.15Şarap, köpüklü

Sparkling wine

112.17Şarap, taze üzümden (köpüklü şarap hariç) (alkol takviyeli (güçlendirilmiş) şarap (vermut vb.) dahil); üzüm şırası, mayalanması korunmuş veya mayalanması alkol ilavesiyle durdurulmuş

Wine of fresh grapes (other than sparkling wine); grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol

112.2Mayalandırılmış içecekler, başka yerde sınıflandırılmamış (örneğin, elma, armut, bal şarabı vb.)

Fermented beverages, n.e.s. (e.g., cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, n.e.s.

112.20Mayalandırılmış içecekler, başka yerde sınıflandırılmamış (örneğin, elma, armut, bal şarabı vb.)

Fermented beverages, n.e.s. (e.g., cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, n.e.s.

112.3Bira, malttan yapılmış (ale, stout ve porter dahil)

Beer made from malt (including ale, stout and porter)

112.30Bira, malttan yapılmış (ale, stout ve porter dahil)

Beer made from malt (including ale, stout and porter)

112.4Etil alkol (doğal özellikleri değiştirilmemiş (tağyir edilmemiş), alkol derecesi < % 80 olan); alkol, likör ve diğer alkollü içecekler

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages

112.41Viski

Whiskies

112.42Spirit (alkol), üzüm şarabının veya üzüm cibresinin damıtılmasıyla elde edilen

Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc

112.44Rom ve diğer alkoller, mayalandırılmış şeker kamışı ürünlerinden elde edilen

Rum and other spirits obtained by distilling fermented sugar cane products

112.45Cin ve ardıç rakısı

Gin and geneva

112.49Başka yerde sınıflandırılmamış alkoller ve damıtılmış alkollü içkiler, (alkol derecesi < % 80, doğal özellikleri değiştirilmemiş (tağyir edilmemiş))

Spirits and distilled alcoholic beverages, n.e.s.

12.Tütün ve tütün imalatı

Tobacco and tobacco manufactures

121.Tütün ve işlenmemiş tütün; tütün döküntüleri

Tobacco, unmanufactured; tobacco refuse

121.1Tütün, saplı veya damarlı

Tobacco, not stemmed/stripped

121.10Tütün, saplı veya damarlı

Tobacco, not stemmed/stripped

121.2Tütün, tamamen veya kısmen sapı koparılmış ya da damarı çıkarılmış

Tobacco, wholly or partly stemmed/stripped

121.20Tütün, tamamen veya kısmen sapı koparılmış ya da damarı çıkarılmış

Tobacco, wholly or partly stemmed/stripped

121.3Tütün döküntüleri

Tobacco refuse

121.30Tütün döküntüleri

Tobacco refuse

122.Tütün, mamul (tütün ikamelerini içersin veya içermesin)

Tobacco, manufactured (whether or not containing tobacco substitutes)

122.1Puro, uçları açık puro, sigarillo (küçük puro) ve sigaralar, tütünden veya tütün ikamelerinden

Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco

122.10Puro, uçları açık puro, sigarillo (küçük puro) ve sigaralar, tütünden veya tütün ikamelerinden

Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco

122.2Sigaralar, tütün içeren

Cigarettes containing tobacco

122.20Sigaralar, tütün içeren

Cigarettes containing tobacco

122.3Diğer mamul tütün (içme ve çiğneme tütünleri, enfiye dahil); tütün ekstreleri ve esansları

Other manufactured tobacco (including smoking and chewing tobacco, snuff); tobacco extracts and essences

122.31Puro, uçları açık puro, sigarillo (küçük puro) ve sigaralar, tütün ikamelerinden

Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco substitutes

122.32Tütün, içilen (herhangi bir oranda tütün ikamelerini içersin veya içermesin)

Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes in any proportion.

122.39Başka yerde sınıflandırılmamış mamul tütün, ekstre ve esansları

Manufactured tobacco, extracts and essences, n.e.s.

2Ham maddeler (petrol hariç), yenilemeyen

Crude materials, inedible, except fuels

21.Post, deri ve kürklü deriler, ham

Hides, skins and furskins, raw

211.Post ve deriler (kürklü deriler hariç), ham

Hides and skins (except furskins), raw

211.2Post ve deriler, büyükbaş (manda dahil) veya at cinsi hayvanlar (taze, tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, piklaj yoluyla salamura yapılmış veya başka şekillerde korunmuş fakat tabaklanmamış, parşömenlenmemiş ya da daha fazla hazırlanmamış olanlar), yünü alınmış olsun veya olmasın ya da yarılmış olsun veya olmasın

Raw hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split

211.21Post ve deriler, bütün halde, basitçe kurutulduğu zaman ağırlığı <= 8 kilogram, kuru tuzlandığı zaman ağırlığı <= 10 kilogram, taze olduğu, yaş tuzlandığı veya başka şekilde korunduğu zaman ağırlığı <= 16 kilogram olanlar

Whole hides and skins, of a weight per skin not exceeding 8 kg when simply dried, 10 kg when dry-salted, or 16 kg when fresh, wet-salted or otherwise preserved

211.29Diğer post ve deriler, kuyruk, karın ve benzeri deriler dahil

Other hides and skins, including butts, bends and bellies

211.6Koyun ve kuzu derileri (astragan, karakul, iran koyunun veya benzeri kuzuların kürkü hariç), yünü alınmamış ham (taze, tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, piklaj yoluyla salamura yapılmış veya başka şekillerde korunmuş fakat tabaklanmamış, parşömenlenmemiş ya da daha fazla hazırlanmamış olanlar), yarılmış olsun veya olmasın

Sheepskins and lambskins (except Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian or similar lambs, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lambs) with the wool on, raw (fresh or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not split

211.60Koyun ve kuzu derileri (astragan, karakul, iran koyunun veya benzeri kuzuların kürkü hariç), yünü alınmamış ham (taze, tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, piklaj yoluyla salamura yapılmış veya başka şekillerde korunmuş fakat tabaklanmamış, parşömenlenmemiş ya da daha fazla hazırlanmamış olanlar), yarılmış olsun veya olmasın

Sheepskins and lambskins (except Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian or similar lambs, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lambs) with the wool on, raw (fresh or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not split

211.7Koyun ve kuzu derileri, yünü alınmış ham (taze, tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, piklaj yoluyla salamura yapılmış veya başka şekillerde korunmuş fakat tabaklanmamış, parşömenlenmemiş ya da daha fazla hazırlanmamış olanlar), yarılmış olsun veya olmasın

Sheepskins and lambskins without wool on, raw (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not split

211.70Koyun ve kuzu derileri, yünü alınmış ham (taze, tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, piklaj yoluyla salamura yapılmış veya başka şekillerde korunmuş fakat tabaklanmamış, parşömenlenmemiş ya da daha fazla hazırlanmamış olanlar), yarılmış olsun veya olmasın

Sheepskins and lambskins without wool on, raw (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not split

211.9Başka yerde sınıflandırılmamış post ve deriler; atık ve kullanılmış deriler

Hides and skins, n.e.s.; waste and used leather

211.91Deri veya deri bileşimlerinin kırpıntı ve diğer atıkları, deri ürünlerin imalatına uygun olmayanlar; deri talaş, toz ve unları

Parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour

211.99Başka yerde sınıflandırılmamış post ve deriler, ham (taze, tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, piklaj yoluyla salamura yapılmış veya başka şekillerde korunmuş fakat tabaklanmamış, parşömenlenmemiş ya da daha fazla hazırlanmamış olanlar), yünü alınmış olsun veya olmasın ya da yarılmış olsun veya olmasın

Hides and skins, n.e.s., raw (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split

212.Kürklü deriler, ham (kürkçülük kullanımına uygun baş, kuyruk, pençe ve diğer parça veya kırpıntılar), 211 grubunda yer alan post ve deriler hariç

Furskins, raw (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers’ use), other than hides and skins of group 211

212.1Mink (vizon), ham, bütün halde (başlı, kuyruklu ya da pençeli olsun veya olmasın)

Mink skins, raw, whole, with or without head, tail or paws

212.10Mink (vizon), ham, bütün halde (başlı, kuyruklu ya da pençeli olsun veya olmasın)

Mink skins, raw, whole, with or without head, tail or paws

212.2Kürklü deriler, ham, bütün halde (mink(vizon) hariç)

Raw furskins, other than of mink, whole

212.22Kürklü deriler: astragan, karakul, iran koyunun veya benzeri kuzulardan elde edilenler, Hindistan, Çin, Moğolistan veya Tibet kuzularından elde edilenler, ham, bütün halde

....of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb

212.25Kürklü deriler, tilkiden elde edilen

....of fox

212.29Diğer kürklü deriler, bütün halde (başlı, kuyruklu ya da pençeli olsun veya olmasın)

Other furskins, whole, with or without head, tail or paws

212.3Baş, kuyruk, pençe ve diğer parça veya kırpıntılar, kürkçülük kullanımına uygun

Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers’ use

212.30Baş, kuyruk, pençe ve diğer parça veya kırpıntılar, kürkçülük kullanımına uygun

Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers’ use

22.Yağlı tohumlar ve yağlı meyveler

Oil-seeds and oleaginous fruits

222.Yağlı tohumlar ve yağlı meyveler, "yumuşak" sabit bitkisel yağ çıkarımı için kullanılanlar

Oil-seeds and oleaginous fruits of a kind used for the extraction of “soft” fixed vegetable oils (excluding flours and meals)

222.1Yer fıstığı, kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş (kabuklu ya da kırılmış olsun veya olmasın)

Groundnuts (peanuts), not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken.

222.11Yer fıstığı; kabuklu (kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş)

....in shell

222.12Yer fıstığı; kabuksuz (kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş)

....shelled

222.2Soya fasulyesi

Soya beans

222.20Soya fasulyesi

Soya beans

222.3Pamuk tohumu

Cotton seeds

222.30Pamuk tohumu

Cotton seeds

222.4Ayçiçeği tohumu

Sunflower seeds

222.40Ayçiçeği tohumu

Sunflower seeds

222.5Susam tohumu

Sesame (Sesamum) seeds

222.50Susam tohumu

Sesame (Sesamum) seeds

222.6Kanola, kolza ve hardal tohumları

Rape, colza and mustard seeds

222.61Kanola veya kolza tohumu, kırılmış olsun veya olmasın

Rape or colza seeds, whether or not broken

222.62Hardal tohumu

Mustard seeds

223.Yağlı tohumlar ve yağlı meyveler, bütün halde veya kırılmış, diğer katı bitkisel yağların çıkarımı için kullanılanlar (yağlı tohumların veya yağlı meyvelerin un ve kaba unları dahil, b.y.s.)

Oil-seeds and oleaginous fruits, whole or broken, of a kind used for the extraction of other fixed vegetable oils (including flours and meals of oil-seeds or oleaginous fruit, n.e.s.)

223.1Hindistan cevizi, kurutulmuş (hindistan cevizi yağı çıkarımı için kurutulan)

Copra

223.10Hindistan cevizi, kurutulmuş (hindistan cevizi yağı çıkarımı için kurutulan)

Copra

223.4Keten tohumu

Linseed

223.40Keten tohumu

Linseed

223.7Başka yerde sınıflandırılmamış yağlı tohumlar ve yağlı meyveler

Oil-seeds and oleaginous fruits, n.e.s.

223.70Başka yerde sınıflandırılmamış yağlı tohumlar ve yağlı meyveler

Oil-seeds and oleaginous fruits, n.e.s.

223.9Un ve kaba unlar, yağlı tohumlardan veya yağlı meyvelerden elde edilenler (hardal unu hariç), yağı çıkarılmamış, kısmen çıkarılmış veya tamamen çıkarılmış olanlar ve tamamen veya kısmen kendi orijinal yağları ile tekrar yağlanmış olanlar

Flours and meals of oil-seeds or oleaginous fruits (excluding mustard flour), non-defatted, partially defatted, or defatted and wholly or partially refatted with their original oils

223.90Un ve kaba unlar, yağlı tohumlardan veya yağlı meyvelerden elde edilenler (hardal unu hariç), yağı çıkarılmamış, kısmen çıkarılmış veya tamamen çıkarılmış olanlar ve tamamen veya kısmen kendi orijinal yağları ile tekrar yağlanmış olanlar

Flours and meals of oil-seeds or oleaginous fruits (excluding mustard flour), non-defatted, partially defatted, or defatted and wholly or partially refatted with their original oils

23.Kauçuk, ham (sentetik ve rejenere dahil)

Crude rubber (including synthetic and reclaimed)

231.Doğal kauçuk, balata, sumatra zamkı, guayula, çam sakızı ve benzer doğal zamklar, birincil formda (lateks dahil) veya levha, tabaka ya da şerit şeklinde

Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms (including latex) or in plates, sheets or strip

231.1Doğal kauçuk lateksi (prevulkanize edilmiş olsun veya olmasın)

Natural rubber latex, whether or not pre-vulcanized

231.10Doğal kauçuk lateksi (prevulkanize edilmiş olsun veya olmasın)

Natural rubber latex, whether or not pre-vulcanized

231.2Doğal kauçuk (lateks hariç)

Natural rubber (other than latex)

231.21Doğal kauçuk, tütsülenmiş (füme) tabaka şeklinde

Smoked sheets of natural rubber

231.25Teknik olarak belirlenmiş doğal kauçuk (TSNR)

Technically specified natural rubber (TSNR)

231.29Diğer doğal kauçuk, birincil formda (lateks dahil) veya levha, tabaka ya da şerit şeklinde (tütsülenmiş tabaka şeklinde olanlar ve TSNR olanlar hariç)

Other natural rubber

231.3Balata, sumatra zamkı, guayula, çam sakızı ve benzer doğal zamklar

Balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums

231.30Balata, sumatra zamkı, guayula, çam sakızı ve benzer doğal zamklar

Balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums

232.Sentetik kauçuk; rejenere kauçuk; sertleştirilmemiş kauçuğun atık, kırpıntı ve döküntüleri

Synthetic rubber; reclaimed rubber; waste, parings and scrap of unhardened rubber

232.1Sentetik kauçuk ve taklit kauçuk, petrolden türetilmiş, birincil formda veya levha, tabaka ya da şerit şeklinde; 231 grubunda yer alan herhangi bir ürünün bu alt grupta yer alan herhangi bir ürünle karışımı, birincil formda veya levha, tabaka ya da şerit şeklinde

Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or in plates, sheets or strip; mixtures of any product of group 231 with any product of this subgroup, in primary forms or in plates, sheets or strip

232.11Stiren-bütadien kauçuk (SBR); karboksilenmiş stiren-bütadien kauçuk (XSBR)

Styrene-butadiene rubber (SBR); carboxylated styrene-butadiene rubber (XSBR)

232.12Bütadien kauçuk (BR)

Butadiene rubber (BR)

232.13İzobüten-izopren (bütil) kauçuk (IIR); halojenli izobüten-izopren kauçuk (CIIR veya BIIR)

Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR); halo-isobutene-isoprene rubber (CIIR or BIIR).

232.14Kloroplen (klorobütadien) kauçuk (CR)

Chloroprene (chlorobutadiene) rubber (CR)

232.15Akrilonitril-bütadien kauçuk (NBR)

Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR)

232.16İzopren kauçuk (IR)

Isoprene rubber (IR)

232.17Etilen-propilen-konjuge olmamış dien kauçuk (EPDM)

Ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber (EPDM)

232.18231 grubunda yer alan herhangi bir ürünle 232.1 alt grubunda yer alan herhangi bir ürünün karışımı

Mixtures of any product of group 231 with any product of subgroup 232.1

232.19Diğer sentetik kauçuklar ve taklit kauçuklar, petrolden türetilmiş

Other synthetic rubbers and factice derived from oils

232.2Rejenere kauçuk; sertleştirilmemiş kauçuğun atık, kırpıntı ve döküntüleri

Reclaimed rubber; waste and scrap of unhardened rubber

232.21Rejenere kauçuk, birincil formda veya levha, tabaka veya şerit halinde

Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip

232.22Sertleştirilmemiş kauçuğun atık, kırpıntı ve döküntüleri ve bunlardan elde edilen toz ve granülleri

Waste, parings and scrap of unhardened rubber and powders and granules obtained therefrom

24.Mantar ve odun

Cork and wood

244.Mantar, doğal, ham ve işlenmemiş (blok veya tabaka şeklinde olan doğal mantarlar dahil)

Cork, natural, raw and waste (including natural cork in blocks or sheets)

244.0Mantar, doğal, ham ve işlenmemiş (blok veya tabaka şeklinde olan doğal mantarlar dahil)

Cork, natural, raw and waste (including natural cork in blocks or sheets)

244.02Mantar, doğal, dış kabuğu alınmış veya kabaca köşelendirilmiş veya blok, levha, tabaka ya da şerit şeklinde (keskin kenarlı boşluklar için tıpa ve tıkaçlar dahil)

Cork, natural, debacked or roughly squared, or in rectangular (including square) blocks, plates, sheets or strip (including sharp-edged blanks for corks and stoppers)

244.03Mantar, doğal, ham veya kabaca işlenmiş

Cork, natural, raw or simply prepared

244.04Mantar, döküntü; ezilmiş, granül haline getirilmiş veya öğütülmüş mantar

Waste cork; crushed, granulated or ground cork

245.Yakacak odun (odun atıkları hariç) ve odun kömürü

Fuel wood (excluding wood waste) and wood charcoal

245.0Yakacak odun (odun atıkları hariç) ve odun kömürü

Fuel wood (excluding wood waste) and wood charcoal

245.01Yakacak odun, sanayi odunu, kütük, dal, çalı çırpı veya benzeri formlarda (odun atıkları hariç)

Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms (excluding wood waste).

245.02Odun kömürü (kabuk veya fındık kabuğu kömürleri dahil), aglomera edilmiş olsun veya olmasın

Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated

246.Ağaç talaşı veya yongaları ve odun atıkları

Wood in chips or particles and wood waste

246.1Ağaç talaşı veya yongaları

Wood in chips or particles

246.11Ağaç talaşı veya yongaları, ibreli ağaçlardan

....coniferous

246.15Ağaç talaşı veya yongaları, yapraklı ağaçlardan

....non-coniferous

246.2Testere talaşı ile odun atık ve hurdaları, kütük, briket, pelet veya benzeri formlarda aglomera edilmiş olsun veya olmasın

Sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms

246.20Testere talaşı ile odun atık ve hurdaları, kütük, briket, pelet veya benzeri formlarda aglomera edilmiş olsun veya olmasın

Sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms

247.Kereste, kaba halde (kabuğu veya iç kabuğu soyulmuş olsun veya olmasın) ya da kabaca köşelendirilmiş halde

Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared

247.3Kereste, kaba halde (kabuğu veya iç kabuğu soyulmuş olsun veya olmasın) ya da kabaca köşelendirilmiş halde (boya, vernik veya diğer koruyucularla işlem görmüş)

Wood in the rough (whether or not stripped of bark or sapwood) or roughly squared, treated with paint, stains or other preservatives

247.30Kereste, kaba halde (kabuğu veya iç kabuğu soyulmuş olsun veya olmasın) ya da kabaca köşelendirilmiş halde (boya, vernik veya diğer koruyucularla işlem görmüş)

Wood in the rough (whether or not stripped of bark or sapwood) or roughly squared, treated with paint, stains or other preservatives

247.4İbreli ağaç keresteleri, kaba halde (kabuğu veya iç kabuğu soyulmuş olsun veya olmasın) ya da kabaca köşelendirilmiş halde (boya, vernik veya diğer koruyucularla işlem görmemiş)

Wood of coniferous species, in the rough (whether or not stripped of bark or sapwood) or roughly squared, but not treated with paint, stains or other preservatives.

247.40İbreli ağaç keresteleri, kaba halde (kabuğu veya iç kabuğu soyulmuş olsun veya olmasın) ya da kabaca köşelendirilmiş halde (boya, vernik veya diğer koruyucularla işlem görmemiş)

Wood of coniferous species, in the rough (whether or not stripped of bark or sapwood) or roughly squared, but not treated with paint, stains or other preservatives.

247.40Kozalaklı, iğne yapraklı ağaçlar(yuvarlak, kabaca yontulmuş)

Wood of coniferous species, in the rough (whether or not stripped of bark or sapwood) or roughly squared, but not treated with paint, stains or other preservatives.

247.5Yapraklı ağaç keresteleri, kaba halde (kabuğu veya iç kabuğu soyulmuş olsun veya olmasın) ya da kabaca köşelendirilmiş halde (boya, vernik veya diğer koruyucularla işlem görmemiş) aşağıda belirtilen yapraklı ağaç keresteleri: Abura, Acajou d’Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Pzogp. Padauk, Paldao, Palissandre de Guatemala, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Spetir, Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti

Wood of non-coniferous species, in the rough (whether or not stripped of bark or sapwood) or roughly squared, but not treated with paint, stains or other preservatives of the following tropical woods: Abura, Acajou d’Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Pzogp. Padauk, Paldao, Palissandre de Guatemala, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Spetir, Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti

247.50Diğer tropikal yuvarlak ağaçlar

Wood of non-coniferous species, in the rough (whether or not stripped of bark or sapwood) or roughly squared, but not treated with paint, stains or other preservatives of the following tropical woods:Acajou d’Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Pzogp. Padauk, Paldao, Palissandre de Guatemala, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Spetir, Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti

247.510

0

247.520

0

247.9Başka yerde sınıflandırılmamış keresteler, kabaca işlenmiş veya köşelendirilmiş

Woods in the rough or roughly squared, n.e.s.

247.90Diğer yuvarlak, kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar

Woods in the rough or roughly squared, n.e.s.

248.Ahşap (basitçe işlenmiş) ve demir yolu traversleri

Wood, simply worked, and railway sleepers of wood

248.1Ahşap demir yolu veya tramvay traversleri

Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood

248.11Ahşap demir yolu veya tramvay traversleri, emdirilmemiş (emprenye edilmemiş)

....not impregnated

248.19Ahşap demir yolu veya tramvay traversleri, emdirilmiş (emprenye edilmiş)

....impregnated

248.2İbreli ağaç keresteleri (planyalanmış, zımparalanmış ya da uç birleştirmeli olsun veya olmasın), uzunlamasına biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya kabuğu soyulmuş, kalınlığı > 6 mm

Wood of coniferous species, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm

248.20İbreli ağaç keresteleri (planyalanmış, zımparalanmış ya da uç birleştirmeli olsun veya olmasın), uzunlamasına biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya kabuğu soyulmuş, kalınlığı > 6 mm

Wood of coniferous species, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm

248.3İbreli ağaç keresteleri (birleştirilmemiş parke döşemeleri için şerit ve frizler dahil), herhangi bir yüzü veya kenarı boylu boyunca (girinti, çıkıntı, kanal, pah, V, süpürgelik, pervaz, yuvarlatılmış vb. şekilde) şekillendirilmiş, (planyalanmış, zımparalanmış ya da uç birleştirmeli olsun veya olmasın)

Wood of coniferous species (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled), continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed.

248.30İbreli ağaç keresteleri (birleştirilmemiş parke döşemeleri için şerit ve frizler dahil), herhangi bir yüzü veya kenarı boylu boyunca (girinti, çıkıntı, kanal, pah, V, süpürgelik, pervaz, yuvarlatılmış vb. şekilde) şekillendirilmiş, (planyalanmış, zımparalanmış ya da uç birleştirmeli olsun veya olmasın)

Wood of coniferous species (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled), continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed.

248.4Yapraklı ağaç keresteleri, 247.5 başlığı altında yer alanlar (planyalanmış, zımparalanmış ya da uç birleştirmeli olsun veya olmasın), uzunlamasına biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya kabuğu soyulmuş, kalınlığı > 6 mm

Wood of non-coniferous species specified in heading 247.5, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm

248.40Yapraklı ağaç keresteleri, 247.5 başlığı altında yer alanlar (planyalanmış, zımparalanmış ya da uç birleştirmeli olsun veya olmasın), uzunlamasına biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya kabuğu soyulmuş, kalınlığı > 6 mm

Wood of non-coniferous species specified in heading 247.5, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm

248.5Yapraklı ağaç keresteleri (birleştirilmemiş parke döşemeleri için şerit ve frizler dahil), herhangi bir yüzü veya kenarı boylu boyunca (girinti, çıkıntı, kanal, pah, V, süpürgelik, pervaz, yuvarlatılmış vb. şekilde) şekillendirilmiş, (planyalanmış, zımparalanmış ya da uç birleştirmeli olsun veya olmasın)

Wood of non-coniferous species (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled), continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed.

248.50Yapraklı ağaç keresteleri (birleştirilmemiş parke döşemeleri için şerit ve frizler dahil), herhangi bir yüzü veya kenarı boylu boyunca (girinti, çıkıntı, kanal, pah, V, süpürgelik, pervaz, yuvarlatılmış vb. şekilde) şekillendirilmiş, (planyalanmış, zımparalanmış ya da uç birleştirmeli olsun veya olmasın)

Wood of non-coniferous species (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled), continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed.

25.Kağıt ve kağıt hamuru

Pulp and waste paper

251.Kağıt ve kağıt hamuru

Pulp and waste paper

251.1Geri dönüştürülmüş (atık ve hurdalardan) kağıt veya mukavva

Recovered (waste and scrap) paper or paperboard.

251.11Ağartılmamış kraft kağıt veya mukavvalar ya da oluklu kağıt ve mukavvalar

Unbleached kraft paper or paperboard or of corrugated paper or paperboard.

251.12Diğer kağıt ve mukavvalar, esas olarak ağartılmış kimyasal kağıt hamurundan yapılmış, külçe olarak renklendirilmemiş

Other paper or paperboard made mainly of bleached chemical pulp, not coloured in the mass

251.13Diğer kağıt ve mukavvalar, esas olarak mekanik kağıt hamurundan yapılmış (örneğin gazete, dergi ve benzeri basılı ürünler)

Paper or paperboard made mainly of mechanical pulp (e.g., newspapers, journals and similar printed matter)

251.19Diğer (tasniflenmemiş atık ve hurdalardan olanlar dahil)

Other (including unsorted waste and scrap)

251.2Mekanik kağıt hamuru

Mechanical wood pulp

251.20Mekanik kağıt hamuru

Mechanical wood pulp

251.3Kimyasal kağıt hamuru, çözünür derecede

Chemical wood pulp, dissolving grades

251.30Kimyasal kağıt hamuru, çözünür derecede

Chemical wood pulp, dissolving grades

251.4Kimyasal kağıt hamuru, soda veya sülfatlı olanlar (çözünür derecede olanlar hariç), ağartılmamış

Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades, unbleached

251.41Kimyasal kağıt hamuru (ibreli ağaçtan), soda veya sülfatlı olanlar (çözünür derecede olanlar hariç), ağartılmamış

....coniferous

251.42Kimyasal kağıt hamuru (yapraklı ağaçtan), soda veya sülfatlı olanlar (çözünür derecede olanlar hariç), ağartılmamış

....non-coniferous

251.5Kimyasal kağıt hamuru, soda veya sülfatlı olanlar (çözünür derecede olanlar hariç), ağartılmış veya yarı ağartılmış

Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades, semi-bleached or bleached

251.51Kimyasal kağıt hamuru (ibreli ağaçtan), soda veya sülfatlı olanlar (çözünür derecede olanlar hariç), ağartılmış veya yarı ağartılmış

....coniferous

251.52Kimyasal kağıt hamuru (yapraklı ağaçtan), soda veya sülfatlı olanlar (çözünür derecede olanlar hariç), ağartılmış veya yarı ağartılmış

....non-coniferous

251.6Kimyasal kağıt hamuru, sülfitli olanlar (çözünür derecede olanlar hariç)

Chemical wood pulp, sulphite, other than dissolving grades

251.61Kimyasal kağıt hamuru (ibreli ağaçtan), sülfitli olanlar (çözünür derecede olanlar hariç), ağartılmamış

....unbleached

251.62Kimyasal kağıt hamuru (yapraklı ağaçtan), sülfitli olanlar (çözünür derecede olanlar hariç), ağartılmış veya yarı ağartılmış

....semi-bleached or bleached

251.9Yarı kimyasal kağıt hamuru ve diğer lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru

Semi-chemical wood pulp and pulps of other fibrous cellulosic material

251.91Yarı kimyasal kağıt hamuru

Semi-chemical wood pulp

251.92Diğer lifli selülozik maddelerden veya geri dönüştürülmüş (atık ve hurdalardan) kağıt ve mukavvalardan türetilmiş liflerden kağıt hamuru

Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard or of other fibrous cellulosic material

26.Tekstil elyafı (yün topları (topakları) ve diğer taranmış yünler hariç) ve bunların atıkları (iplik veya kumaş imalatından olmayanlar)

Textile fibres (other than wool tops and other combed wool) and their wastes (not manufactured into yarn or fabric)

261.İpek

Silk

261.3Ham ipek (bükülmemiş)

Raw silk (not thrown)

261.30Ham ipek (bükülmemiş)

Raw silk (not thrown)

261.4İpek böceği kozası ve ipek atıkları

Silkworm cocoons and silk waste

261.41İpek böceği kozası, çile yapmaya uygun olanlar

Silkworm cocoons suitable for reeling

261.42İpek atıkları (çile yapmaya uygun olmayan kozalar, iplik atıkları ve taraklama aşamasından kalan döküntüler dahil)

Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock)

263.Pamuk

Cotton

263.1Pamuk (linterler hariç), kardelenmemiş veya taranmamış

Cotton (other than linters), not carded or combed

263.10Pamuk (linterler hariç), kardelenmemiş veya taranmamış

Cotton (other than linters), not carded or combed

263.2Pamuk linterleri

Cotton linters

263.20Pamuk linterleri

Cotton linters

263.3Pamuk atıkları (iplik atıkları ve taraklama aşamasından kalan döküntüler dahil)

Cotton waste (including yarn waste and garnetted stock)

263.31Pamuk iplik atıkları (pamuktan dikiş iğliği atıkları dahil)

....yarn waste (including thread waste)

263.32Pamuk taraklama aşamasından kalan döküntüler, kardelenmemiş veya taranmamış

....garnetted stock, not carded or combed

263.39Diğer pamuk atıkları (çekilmiş veya taraklama aşamasından kalmış kırpıntılar dahil), kardelenmemiş veya taraklanmamış

....other (including pulled or garnetted rags), not carded or combed

263.4Pamuk (kardelenmiş veya taranmış)

Cotton, carded or combed

263.40Pamuk (kardelenmiş veya taranmış)

Cotton, carded or combed

264.Başka yerde sınıflandırılmamış jüt ve bitki kabuklarından tekstil amaçlı diğer bitki lifleri, ham, işlenmiş fakat eğirilmemiş; bu elyafların kıtık ve atıkları, iplik atıkları ve taraklama aşamasından kalan döküntüler dahil

Jute and other textile bast fibres, n.e.s., raw or processed but not spun; tow and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock)

264.1Jüt ve bitki kabuklarından tekstil amaçlı diğer bitki lifleri, ham veya suda yumuşatılmış

Jute and other textile bast fibres, raw or retted

264.10Jüt ve bitki kabuklarından tekstil amaçlı diğer bitki lifleri, ham veya suda yumuşatılmış

Jute and other textile bast fibres, raw or retted

264.9Kıtık ve atıklar (iplik atıkları ve taraklama aşamasından kalan döküntüler dahil), jütten ve bitki kabuklarının tekstil amaçlı diğer bitki liflerinden kalan

Other

264.90Kıtık ve atıklar (iplik atıkları ve taraklama aşamasından kalan döküntüler dahil), jütten ve bitki kabuklarının tekstil amaçlı diğer bitki liflerinden kalan

Other

265.Diğer bitkisel tekstil elyafları (pamuk ve jüt hariç), ham, veya işlenmiş fakat eğirilmemiş; bu elyafların atıkları

Vegetable textile fibres (other than cotton and jute), raw or processed but not spun; waste of these fibres

265.1Keten, ham, işlenmiş fakat eğirilmemiş; ketenlerin kıtık ve atıkları, iplik atıkları ve taraklama aşamasından kalan döküntüler dahil

Flax, raw or processed but not spun; flax tow and waste (including yarn waste and garnetted stock).

265.11Keten, ham veya suda yumuşatılmış

....raw or retted

265.12Keten, kırılmış, dövülmüş, kabukları soyulmuş veya başka şekilde işlenmiş fakat eğirilmemiş

....broken, scutched, hackled or otherwise processed, but not spun

265.13Kıtık ve atıklar (iplik atıkları ve taraklama aşamasından kalan döküntüler dahil), ketenden

....tow and waste (including yarn waste and garnetted stock)

265.2Saf kenevir (Cannabis sativa L.), ham veya işlenmiş fakat eğirilmemiş; saf kenevirin kıtık ve atıkları (iplik atıkları ve taraklama aşamasından kalan döküntüler dahil)

True hemp (Cannabis sativa L.), raw or processed but not spun; tow and waste of true hemp (including yarn waste and garnetted stock).

265.21Saf kenevir, ham veya suda yumuşatılmış

....raw or retted

265.29Kıtık ve atıklar (iplik atıkları ve taraklama aşamasından kalan döküntüler dahil), saf kenevirden

....other

265.8Başka yerde sınıflandırılmamış hindistancevizi, abaka (Manila keneviri veya Filipin abakası (Musa textilis Nee), rami ve diğer bitkisel tekstil elyafları, ham, işlenmiş fakat eğirilmemiş; bu elyafların kıtık ve atıkları, iplik atıkları ve taraklama aşamasından kalan döküntüler dahil

Coconut, abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee), ramie and other vegetable textile fibres, n.e.s., raw or processed but not spun; tow, noils and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock)

265.80Başka yerde sınıflandırılmamış hindistancevizi, abaka (Manila keneviri veya Filipin abakası (Musa textilis Nee), rami ve diğer bitkisel tekstil elyafları, ham, işlenmiş fakat eğirilmemiş; bu elyafların kıtık ve atıkları, iplik atıkları ve taraklama aşamasından kalan döküntüler dahil

Coconut, abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee), ramie and other vegetable textile fibres, n.e.s., raw or processed but not spun; tow, noils and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock)

266.Sentetik elyaflar, eğirilmeye uygun olanlar

Synthetic fibres suitable for spinning

266.5Sentetik devamsız elyaflar, eğirilme amacıyla kardelenmemiş, taranmamış veya başka şekilde işlenmemiş

Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning.

266.51Sentetik devamsız elyaflar, naylon veya diğer poliamidlerden (eğirilme amacıyla kardelenmemiş, taranmamış veya başka şekilde işlenmemiş)

....of nylon or other polyamides

266.52Sentetik devamsız elyaflar, polyesterden (eğirilme amacıyla kardelenmemiş, taranmamış veya başka şekilde işlenmemiş)

....of polyesters

266.53Sentetik devamsız elyaflar, akrilik veya modakrilikten (eğirilme amacıyla kardelenmemiş, taranmamış veya başka şekilde işlenmemiş)

....acrylic or modacrylic

266.59Sentetik devamsız elyaflar, diğerlerinden (eğirilme amacıyla kardelenmemiş, taranmamış veya başka şekilde işlenmemiş)

....other

266.6Sentetik filament lifler

Synthetic filament tow

266.61Sentetik filament lifler, naylon veya diğer poliamidlerden

....of nylon or other polyamides

266.62Sentetik filament lifler, polyesterden

....of polyesters

266.63Sentetik filament lifler, akrilik veya modakrilikten

....acrylic or modacrylic

266.69Sentetik filament lifler, diğerlerinden

….other

266.7Sentetik devamsız elyaflar, eğirilme amacıyla kardelenmiş, taranmış veya başka şekilde işlenmiş

Synthetic staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning.

266.71Sentetik devamsız elyaflar, naylon veya diğer poliamidlerden (eğirilme amacıyla kardelenmiş, taranmış veya başka şekilde işlenmiş)

....of nylon or other polyamides

266.72Sentetik devamsız elyaflar, polyesterden (eğirilme amacıyla kardelenmiş, taranmış veya başka şekilde işlenmiş)

....of polyesters

266.73Sentetik devamsız elyaflar, akrilik veya modakrilikten (eğirilme amacıyla kardelenmiş, taranmış veya başka şekilde işlenmiş)

....acrylic or modacrylic

266.79Sentetik devamsız elyaflar, diğerlerinden (eğirilme amacıyla kardelenmiş, taranmış veya başka şekilde işlenmiş)

....other

267.Diğer suni ve sentetik elyaflar, eğirilmeye uygun; suni ve sentetik elyafların atıkları

Other man-made fibres suitable for spinning; waste of man-made fibres

267.1Suni devamsız elyaf, eğirilmeye uygun

Artificial fibres suitable for spinning

267.11Suni devamsız elyaflar (eğirilme amacıyla kardelenmemiş, taranmamış veya başka şekilde işlenmemiş)

Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning

267.12Suni filament lifler

Artificial filament tow

267.13Suni devamsız elyaf (eğirilme için kardelenmiş, taranmış veya başka şekilde işlenmiş)

Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning

267.2Suni ve sentetik devamsız elyafların atıkları (tarak altı döküntü, iplik atıkları ve taraklama aşamasından kalan döküntüler dahil)

Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of man-made fibres

267.21Sentetik devamsız elyafların atıkları (tarak altı döküntü, iplik atıkları ve taraklama aşamasından kalan döküntüler dahil)

....of synthetic fibres

267.22Suni devamsız elyafların atıkları (tarak altı döküntü, iplik atıkları ve taraklama aşamasından kalan döküntüler dahil)

....of artificial fibres

268.Yün ve diğer hayvan kılları (yün topları (topakları) dahil)

Wool and other animal hair (including wool tops)

268.1Yün, yağlı (tüm halde yıkanmış yapağı dahil)

Wool, greasy (including fleece-washed wool)

268.11Kırkma yün, yağlı (tüm halde yıkanmış yapağı dahil)

....shorn

268.19Diğer yün, yağlı (tüm halde yıkanmış yapağı dahil)

....other

268.2Diğer yün, kardelenmemiş veya taranmamış

Other wool, not carded or combed

268.21Diğer yün, yağı alınmış, karbonize edilmemiş, kardelenmemiş veya taranmamış

....degreased, not carbonized

268.29Diğer yün, karbonize edilmiş, kardelenmemiş veya taranmamış

....carbonized

268.3İnce hayvan kılı, kardelenmemiş veya taranmamış

Fine animal hair, not carded or combed

268.30İnce hayvan kılı, kardelenmemiş veya taranmamış

Fine animal hair, not carded or combed

268.5Kaba hayvan kılı, kardelenmemiş veya taranmamış

Coarse animal hair, not carded or combed

268.50Kaba hayvan kılı, kardelenmemiş veya taranmamış

Coarse animal hair, not carded or combed

268.6Yün, ince hayvan kılı veya kaba hayvan kılı atıkları (at kılı hariç), iplik atıkları ve taraklama aşamasından kalan döküntüler dahil

Waste of wool or of fine or coarse animal hair, other than horsehair (including yarn waste and garnetted stock)

268.62Taraklama aşamasından kalan döküntüler, yünden, ince hayvan kılından veya kaba hayvan kılından olanlar

Garnetted stock of wool or of fine or coarse animal hair

268.63Tarak altı döküntü, yünden veya ince hayvan kılından olanlar (taraklama aşamasından kalan döküntüler değil)

Noils of wool or of fine animal hair, not garnetted

268.69Diğer atıklar, yünden, ince hayvan kılından veya kaba hayvan kılından olanlar (at kılı hariç)

Other waste of wool or of fine or coarse animal hair (other than horsehair)

268.7Yün ve ince veya kaba hayvan kılı, kardelenmiş veya taranmış (kopmuş halde taranmış yünler (yün topakları) dahil)

Wool and fine or coarse animal hair, carded or combed (including combed wool in fragments)

268.71Kardelenmiş yün; kopuk haldeki taranmış yünler (yün topakları)

Carded wool; combed wool in fragments

268.73Yün topları (topakları), kopuk haldeki taranmış yünler ve diğer taranmış yünler

Wool tops and other combed wool

268.77İnce veya kaba hayvan kılı, kardelenmiş veya taranmış

Fine or coarse animal hair, carded or combed

269.Kullanılmış giysiler ve aksesuarları; paçavralar

Worn clothing and other worn textile articles; rags

269.0Kullanılmış giysiler ve aksesuarları; paçavralar

Worn clothing and other worn textile articles; rags

269.01Tekstil malzemelerinden kullanılmış giysi, giysi aksesuarları, seyahat battaniyeleri ve battaniyeler, ev tekstili ve mefruşat ürünleri (658.91 başlığı, 659 ve 821grupları altındaki ürünler hariç); herhangi bir malzemeden ayakkabı ve başlıklar (asbestten olanlar hariç), fark edilir decerede yıpranma belirtileri gösteren ve dökme veya balya şeklinde, çuval veya benzeri dökme ambalajlarda ticareti yapılanlar

Clothing, clothing accessories, travelling-rugs and blankets, household linen and furnishing articles (other than articles falling under heading 658.91, group 659 and group 821), of textile materials; footwear and headgear of any material (other than of asbestos), showing signs of appreciable wear and traded in bulk or in bales, sacks or similar bulk packings

269.02Kullanılmış veya yeni paçavralar, kırpıntı kınnap, halat, urgan ve kordonlar ile kullanılmış (yıpranmış) tekstil malzemesinden kınnap, halat, urgan ve kordonlar

Used or new rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn out articles of twine, cordage, rope or cables of textile materials.

27.Ham gübreler (bölüm 56'dakiler hariç) ve ham mineraller (kömür, petrol ve değerli taşlar hariç)

Crude fertilizers, other than those of Division 56, and crude minerals (excluding coal, petroleum and precious stones)

272.Ham gübreler, bölüm 56'dakiler hariç

Fertilizers, crude, other than those of division 56

272.1Hayvansal veya bitkisel gübreler, birlikte karıştırılmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun veya olmasın; hayvansal veya bitkisel ürünlerin karıştırılması veya kimyasal işlem görmesiyle üretilmiş olan gübreler

Animal or vegetable fertilizers, whether or not mixed together or chemically treated; fertilizers produced by the mixing or chemical treatment of animal or vegetable products

272.10Hayvansal veya bitkisel gübreler, birlikte karıştırılmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun veya olmasın; hayvansal veya bitkisel ürünlerin karıştırılması veya kimyasal işlem görmesiyle üretilmiş olan gübreler

Animal or vegetable fertilizers, whether or not mixed together or chemically treated; fertilizers produced by the mixing or chemical treatment of animal or vegetable products

272.2Sodyum nitrat

Sodium nitrate

272.20Sodyum nitrat

Sodium nitrate

272.3Doğal kalsiyum fosfatlar, alüminyum kalsiyum fosfatlar ve fosfatlı tebeşirler

Natural calcium phosphates, natural aluminium calcium phosphates and phosphatic chalk.

272.31Doğal kalsiyum fosfatlar, alüminyum kalsiyum fosfatlar ve fosfatlı tebeşirler (öğütülmemiş)

....unground

272.32Doğal kalsiyum fosfatlar, alüminyum kalsiyum fosfatlar ve fosfatlı tebeşirler (öğütülmüş)

....ground

273.Taş, kum ve çakıl

Stone, sand and gravel

273.1Yapı ve süsleme (kesme) taşları, testereyle veya başka biçimde dikdörtgen (kare dahil) blok veya dilim şeklinde kabaca tıraşlanmaktan veya kesilmekten daha fazla hazırlanmamış olanlar

Building or monumental (dimension) stone, not further worked than roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape

273.11Kayağan taşı (arduvaz/kayraktaşı), testereyle veya başka biçimde dikdörtgen (kare dahil) blok veya dilim şeklinde kabaca tıraşlanmış veya kesilmiş olsun veya olmasın

Slate, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape

273.12Mermer, traverten, ekosin ve diğer kalkerli yapı veya süsleme taşları, birim hacim ağırlığı (özgül ağırlığı) >= 2,5 olanlar, testereyle veya başka biçimde dikdörtgen (kare dahil) blok veya dilim şeklinde kabaca tıraşlanmış veya kesilmiş olsun veya olmasın

Marble, travertine, ecaussine and other calcareous monumental or building stone of an apparent specific gravity of 2.5 or more, and alabaster, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.

273.13Granit, porfir (somaki taşı), bazalt, kum taşı ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer yapı veya süsleme taşları, testereyle veya başka biçimde dikdörtgen (kare dahil) blok veya dilim şeklinde kabaca tıraşlanmış veya kesilmiş olsun veya olmasın

Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, n.e.s., whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.

273.2Alçı taşı, alçı, erimiş kireç taşı, kireç taşı ile kireç veya çimento imalatında kullanılan diğer kalkerli taşlar

Gypsum, plasters, limestone flux, limestone and other calcareous stone of a kind used for the manufacture of lime or cement

273.22Erimiş kireç taşı; kireç taşı ile kireç veya çimento imalatında kullanılan diğer kalkerli taşlar

Limestone flux; limestone and other calcareous stone of a kind used for the manufacture of lime or cement

273.23Alçı taşı; anhidrit

Gypsum; anhydrite

273.24Alçılar (yanmış (kalsine edilmiş) alçı taşı veya kalsiyum sülfattan oluşan), renklendirilmiş olsun veya olmasın, küçük miktarda hızlandırıcılı ya da yavaşlatıcılı olsun veya olmasın (özellikle dişçilikte kullanmak için hazırlanmış alçılar dahil)

Plasters (consisting of calcined gypsum or calcium sulphate), whether or not coloured, with or without small quantities of accelerators or retarders (including plasters specially prepared for use in dentistry)

273.3Her türlü doğal kum, renklendirilmiş olsun veya olmasın (bölüm 28'de yer alan metal taşlama kumları hariç)

Natural sands of all kinds, whether or not coloured (other than metal-bearing sands of division 28).

273.31Silisli kum ve kuvarslı kum

Silica sands and quartz sands

273.39Diğer kumlar

Other sands

273.4Çakıl taşları, kırılmış veya ezilmiş olsun olmasın (beton agregaları, kara yolu yapımı veya demir yolu balastı ya da diğer balastlama işleri için kullanılan türde), yuvarlak çakıl taşı ve çakmaktaşı, ısıl işlem görmüş olsun veya olmasın; cüruf, moloz veya benzeri sanayi atık makadamları, başlığın ilk kısmında bahsedilen maddelerle ilişkili olsun veya olmasın; katranlı makadam; 273.12 veya 273.13 başlıklarında yer alan taşların granül, mıcır ve tozları, ısıl işlem görmüş olsun veya olmasın

Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated; macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating materials cited in the first part of the heading; tarred macadam; granules, chippings and powder, of stones of heading 273.12 or 273.13, whether or not heat-treated

273.40Çakıl taşları, kırılmış veya ezilmiş olsun olmasın (beton agregaları, kara yolu yapımı veya demir yolu balastı ya da diğer balastlama işleri için kullanılan türde), yuvarlak çakıl taşı ve çakmaktaşı, ısıl işlem görmüş olsun veya olmasın; cüruf, moloz veya benzeri sanayi atık makadamları, başlığın ilk kısmında bahsedilen maddelerle ilişkili olsun veya olmasın; katranlı makadam; 273.12 veya 273.13 başlıklarında yer alan taşların granül, mıcır ve tozları, ısıl işlem görmüş olsun veya olmasın

Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated; macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating materials cited in the first part of the heading; tarred macadam; granules, chippings and powder, of stones of heading 273.12 or 273.13, whether or not heat-treated

274.Kükürt ve kavrulmamış demir piritler

Sulphur and unroasted iron pyrites

274.1Kükürt, her çeşit (süblime kükürt, çöktürülmüş kükürt ve koloidal kükürt hariç)

Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur

274.10Kükürt, her çeşit (süblime kükürt, çöktürülmüş kükürt ve koloidal kükürt hariç)

Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur

274.2Demir piritler, kavrulmamış

Iron pyrites, unroasted

274.20Demir piritler, kavrulmamış

Iron pyrites, unroasted

277.Başka yerde sınıflandırılmamış doğal aşındırıcılar (sanayi tipi elmas dahil)

Natural abrasives, n.e.s. (including industrial diamonds)

277.1Elmas, sanayi tipi, işlenmiş olsun veya olmasın tasniflenmiş

Industrial diamonds, sorted, whether or not worked

277.11Elmas, sanayi tipi, işlenmemiş veya basitçe tıraşlanmış, bölünmüş veya yontulmuş

....unworked or simply sawn, cleaved or bruted

277.19Elmas, sanayi tipi, işlenmiş olsun veya olmasın tasniflenmiş

....otherwise worked

277.2Başka yerde sınıflandırılmamış doğal aşındırıcılar

Natural abrasives, n.e.s.

277.21Doğal veya sentetik değerli ya da yarı değerli taşların tozları ve pudraları

Dust and powder of natural or synthetic precious or semiprecious stones.

277.22Zımpara, doğal korindon, doğal lal taşı ve diğer doğal aşındırıcılar

Emery, natural corundum, natural garnet and other natural abrasives

277.23Ponza taşı

Pumice stone

278.Diğer mineraller, ham

Other crude minerals

278.2Kil ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ateşe dayanıklı (refrakter) mineraller

Clays and other refractory minerals, n.e.s.

278.22Doğal grafit

Graphite, natural

278.23Dolomit, yanmış (kalsine edilmiş) olsun veya olmasın; dolomit, testereyle veya başka biçimde dikdörtgen (kare dahil) blok veya dilim şeklinde kabaca tıraşlanmış veya kesilmiş olsun veya olmasın; dolomit, aglomera edilmiş (katranlı dolomit dahil)

Dolomite, whether or not calcined; dolomite roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; agglomerated dolomite (including tarred dolomite)

278.24Doğal magnezyum karbonat (magnezit)

Natural magnesium carbonate (magnesite)

278.25Erimiş magnezya; sinterlenmiş magnezya; diğer magnezyum oksit, saf olsun veya olmasın

Fused magnesia; dead-burned (sintered) magnesia; other magnesium oxide, whether or not pure.

278.26Kaolin ve diğer kaolinli killer, yanmış (kalsine edilmiş) olsun veya olmasın

Kaolin and other kaolinic clays, whether or not calcined

278.27Betonit, yanmış (kalsine edilmiş) olsun veya olmasın

Bentonite, whether or not calcined

278.29Diğer killer (663.5 alt grubunda yer alan killer hariç); andaluzit, siyanit ve silimanit, yanmış (kalsine edilmiş) olsun veya olmasın; mulit (saf çini); şamot (ateşe dayanıklı kil) veya dinas toprakları

Other clays (not including expanded clays of subgroup 663.5); andalusite, kyranite and sillimanite, whether or not calcined; mullite; chamotte or dinas earths

278.3Saf sodyum klorür ve tuz (insan tüketimi için uygun olan tuzlar ve doğal özellikleri değiştirilmiş (denatüre) tuzlar dahil) ve sıvı çözelti içinde veya topaklanmayı önleyici veya akışkanlığı sağlayıcı maddeler ilave edilmiş olsun olmasın; deniz suyu

Sodium chloride, pure, and common salt (including table salt and denatured salt), whether or not in aqueous solution or containing added anti-caking or free-flowing agents; sea water.

278.30Saf sodyum klorür ve tuz (insan tüketimi için uygun olan tuzlar ve doğal özellikleri değiştirilmiş (denatüre) tuzlar dahil) ve sıvı çözelti içinde veya topaklanmayı önleyici veya akışkanlığı sağlayıcı maddeler ilave edilmiş olsun olmasın; deniz suyu

Sodium chloride, pure, and common salt (including table salt and denatured salt), whether or not in aqueous solution or containing added anti-caking or free-flowing agents; sea water.

278.4Amyant (asbest)

Asbestos

278.40Amyant (asbest)

Asbestos

278.5Kuvars, mika, feldispat, florit, kriyolit ve çiyolit (kriyolite benzeyen bir mineral)

Quartz, mica, feldspar, fluorspar, cryolite and chiolite

278.51Kuvars (doğal kumlar hariç); kuvarsit, testereyle veya başka biçimde dikdörtgen (kare dahil) blok veya dilim şeklinde kabaca tıraşlanmış veya kesilmiş olsun veya olmasın

Quartz (other than natural sands); quartzite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.

278.52Mika (dahi); mika atıkları

Mica (including splittings); mica waste

278.53Feldispat; lösit; nefelin ve nefelin siyenit

Feldspar; leucite; nepheline and nepheline syenite

278.54Florit

Fluorspar

278.6Başka yerde sınıflandırılmamış cüruf, moloz, raspa ve benzeri atıklar

Slag, dross, scalings and similar waste, n.e.s.

278.61Granül cüruf, demir veya çelik imalatından elde edilen

Granulated slag (slag sand) from the manufacture of iron or steel

278.62cüruf, moloz, raspa ve demir veya çelik imalatından elde edilen diğer atıklar

Slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from the manufacture of iron or steel

278.69Diğer cüruf ve küller (kelp külü dahil); belediye atıklarının yakılmasıyla elde edilen artıklar

Other slag and ash, including seaweed ash (kelp); ash and residues from the incineration of municipal waste

278.9Başka yerde sınıflandırılmamış mineraller, ham

Minerals, crude, n.e.s.

278.91Tebeşir

Chalk

278.92Doğal baryum sülfat (barit); doğal baryum karbonat (viterit), yanmış (kalsine edilmiş) olsun veya olmasın (522.65 başlığı altındaki baryum oksitler hariç)

Natural barium sulphate (barytes); natural barium carbonate (witherite), whether or not calcined (other than barium oxide of heading 522.65)

278.93Doğal sabun taşı (steatit), testereyle veya başka biçimde dikdörtgen (kare dahil) blok veya dilim şeklinde kabaca tıraşlanmış veya kesilmiş olsun veya olmasın; talk

Steatite, natural, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; talc

278.94Doğal boratlar ve bunların konsantreleri, yanmış (kalsine edilmiş) olsun veya olmasın (tuzlu sulardan ayrıştırılmış boratlar hariç); doğal borik asitler, kuru ağırlık üzerinden hesaplanan borik asit içeriği (H3BO3) <= % 85 olanlar

Natural borates and concentrates thereof, whether or not calcined, but not including borates separated from natural brine; natural boric acid containing not more than 85% of H3BO3 calculated on the dry weight

278.95Silisli fosil kaba unları (örneğin kizelgur, tripolit, diyotomit) ve benzeri silisyumlu topraklar, yanmış (kalsine edilmiş) olsun veya olmasın, birim hacim ağırlığı (özgül ağırlığı) <= 1 olanlar

Siliceous fossil meals (e.g., kieselguhr, tripolite and diatomite) and similar siliceous earths, whether or not calcined, of an apparent specific gravity of 1 or less

278.96Bitümlü veya yağlı şist ve katranlı kumlar

Bituminous or oil shale and tar sands

278.97Bitüm ve asfalt, doğal; asfaltitler ve asfaltlı kayalar

Bitumen and asphalt, natural; asphaltites and asphaltic rocks

278.98Vermikülit, perlit ve kloritler (genleştirilmemiş)

Vermiculite, perlite and chlorites, unexpanded

278.99Başka yerde sınıflandırılmamış mineral maddeleri

Mineral substances, n.e.s.

28.Demirli metal cevherleri ve metal hurdaları

Metalliferous ores and metal scrap

281.Demir cevheri ve konsantreleri

Iron ore and concentrates

281.4Demir piritler (pirit cürufları), kavrulmuş, aglomera edilmiş olsun veya olmasın

Roasted iron pyrites (pyrites cinders), whether or not agglomerated

281.40Demir piritler (pirit cürufları), kavrulmuş, aglomera edilmiş olsun veya olmasın

Roasted iron pyrites (pyrites cinders), whether or not agglomerated

281.5Demir cevheri ve konsantreleri, aglomera edilmemiş

Iron ore and concentrates, not agglomerated

281.50Demir cevheri ve konsantreleri, aglomera edilmemiş

Iron ore and concentrates, not agglomerated

281.6Demir cevheri, aglomera edilmemiş (sinter, pelet, briket vb. şekillerde)

Iron ore agglomerated (sinters, pellets, briquettes, etc.)

281.60Demir cevheri, aglomera edilmemiş (sinter, pelet, briket vb. şekillerde)

Iron ore agglomerated (sinters, pellets, briquettes, etc.)

282.Demirli döküntüler ve hurdalar; demir veya çelik hurdalarının ergitilmesi ile elde edilen kütükler (ingotlar)

Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel

282.1Dökme demir döküntü ve hurdaları

Waste and scrap of cast iron

282.10Dökme demir döküntü ve hurdaları

Waste and scrap of cast iron

282.2Alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları

Waste and scrap of alloy steel

282.21Paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları

....of stainless steel

282.29Diğer alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları

....of other alloy steel

282.3Diğer demirli döküntü ve hurdalar

Other ferrous waste and scrap

282.31Kalaylı demir veya çelik döküntü ve hurdaları

Waste and scrap of tinned iron or steel

282.32Torna talaşı, rende talaşı, yonga, freze döküntüleri, testere döküntüleri, eğe talaşı, tıraşlama talaşı ve baskılama talaşı, paketlenmiş olsun veya olmasın

Turnings, shavings, chips, milling waste, sawdust, filings, trimmings and stampings, whether or not in bundles

282.33Demir veya çelik hurdalarının ergitilmesi ile elde edilen kütükler (ingotlar)

Remelting scrap ingots of iron or steel

282.39Başka yerde sınıflandırılmamış demirli döküntü ve hurdalar

Ferrous waste and scrap, n.e.s.

283.Bakır cevherleri ve konsantreleri; bakır matları; çöktürülmüş bakır (semente bakır)

Copper ores and concentrates; copper mattes; cement copper

283.1Bakır cevherleri ve konsantreleri

Copper ores and concentrates

283.10Bakır cevherleri ve konsantreleri

Copper ores and concentrates

283.2Bakır matları; çöktürülmüş bakır (semente bakır)

Copper mattes; cement copper (precipitated copper)

283.20Bakır matları; çöktürülmüş bakır (semente bakır)

Copper mattes; cement copper (precipitated copper)

284.Nikel cevherleri ve konsantreleri; nikel matları, nikel oksit sinterleri ve diğer nikel metalürjisi ara ürünleri

Nickel ores and concentrates; nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy

284.1Nikel cevherleri ve konsantreleri

Nickel ores and concentrates

284.10Nikel cevherleri ve konsantreleri

Nickel ores and concentrates

284.2Nikel matları, nikel oksit sinterleri ve diğer nikel metalürjisi ara ürünleri

Nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy.

284.21Nikel matları

Nickel mattes

284.22Nikel oksit sinterleri ve diğer nikel metalürjisi ara ürünleri

Nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy

285.Alüminyum cevherleri ve konsantreleri (alümin dahil)

Aluminium ores and concentrates (including alumina)

285.1Alüminyum cevherleri ve konsantreleri

Aluminium ores and concentrates

285.10Alüminyum cevherleri ve konsantreleri

Aluminium ores and concentrates

285.2Alümin (alüminyum oksit), yapay korindon hariç

Alumina (aluminium oxide), other than artificial corundum

285.20Alümin (alüminyum oksit), yapay korindon hariç

Alumina (aluminium oxide), other than artificial corundum

286.Uranyum ve toryum cevherleri ve konsantreleri

Uranium or thorium ores and concentrates

286.1Uranyum cevheri ve konsantreleri

Uranium ores and concentrates

286.10Uranyum cevheri ve konsantreleri

Uranium ores and concentrates

286.2Toryum cevheri ve konsantreleri

Thorium ores and concentrates

286.20Toryum cevheri ve konsantreleri

Thorium ores and concentrates

287.Başka yerde sınıflandırılmamış adi metal cevherleri ve konsantreleri

Ores and concentrates of base metals, n.e.s.

287.4Kurşun cevheri ve konsantreleri

Lead ores and concentrates

287.40Kurşun cevheri ve konsantreleri

Lead ores and concentrates

287.5Çinko cevheri ve konsantreleri

Zinc ores and concentrates

287.50Çinko cevheri ve konsantreleri

Zinc ores and concentrates

287.6Kalay cevheri ve konsantreleri

Tin ores and concentrates

287.60Kalay cevheri ve konsantreleri

Tin ores and concentrates

287.7Manganez cevheri ve konsantreleri (kuru ağırlık üzerinden hesaplanan manganez içeriği ≥ % 20 olan manganlı demir cevheri ve konsantreleri dahil)

Manganese ores and concentrates (including manganiferous iron ores and concentrates with a manganese content of 20% or more calculated on the dry weight)

287.70Manganez cevheri ve konsantreleri (kuru ağırlık üzerinden hesaplanan manganez içeriği ≥ % 20 olan manganlı demir cevheri ve konsantreleri dahil)

Manganese ores and concentrates (including manganiferous iron ores and concentrates with a manganese content of 20% or more calculated on the dry weight)

287.8Molibden, niyobyum, tantal, titanyum, vanadyum ve zirkonyum cevherleri ve konsantreleri

Ores and concentrates of molybdenum, niobium, tantalum, titanium, vanadium and zirconium

287.81Molibden cevheri ve konsantreleri, kavrulmuş

Molybdenum ores and concentrates, roasted

287.82Molibden cevheri ve konsantreleri, kavrulmuş olanlar hariç

Molybdenum ores and concentrates, other than roasted

287.83Titanyum cevheri ve konsantreleri

Titanium ores and concentrates

287.84Zirkonyum cevheri ve konsantreleri

Zirconium ores and concentrates

287.85Niyobyum, tantal veya vanadyum cevheri ve konsantreleri

Niobium, tantalum or vanadium ores and concentrates

287.9Diğer demir dışı adi metal cevherleri ve konsantreleri

Ores and concentrates of other non-ferrous base metals

287.91Krom cevheri ve konsantreleri

Chromium ores and concentrates

287.92Tungsten (volfram) cevheri ve konsantreleri

Tungsten (or wolfram) ores and concentrates

287.93Kobalt cevheri ve konsantreleri

Cobalt ores and concentrates

287.99Başka yerde sınıflandırılmamış adi metal cevherleri ve konsantreleri

Base metal ores and concentrates, n.e.s.

288.Başka yerde sınıflandırılmamış demir dışı adi metallerin atık ve hurdaları

Non-ferrous base metal waste and scrap, n.e.s.

288.1Cüruf, kül ve artıklar (demir veya çelik imalatından olanlar hariç), metal, arsenik veya bunların bileşikleri

Slag, ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel) containing metals, arsenic, or their compounds

288.10Cüruf, kül ve artıklar (demir veya çelik imalatından olanlar hariç), metal, arsenik veya bunların bileşikleri

Slag, ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel) containing metals, arsenic, or their compounds

288.2Başka yerde sınıflandırılmamış diğer demir dışı adi metallerin atık ve hurdaları

Other non-ferrous base metal waste and scrap, n.e.s.

288.21Bakır atık ve hurdaları

Copper waste and scrap

288.22Nikel atık ve hurdaları

Nickel waste and scrap

288.23Alüminyum atık ve hurdaları

Aluminium waste and scrap

288.24Kurşun atık ve hurdaları

Lead waste and scrap

288.25Çinko atık ve hurdaları

Zinc waste and scrap (other than dust)

288.26Kalay atık ve hurdaları

Tin waste and scrap

289.Değerli metal cevherleri ve konsantreleri, atık, hurda ve döküntüleri (altın hariç)

Ores and concentrates of precious metals; waste, scrap and sweepings of precious metals (other than of gold)

289.1Değerli metal cevherleri ve konsantreleri

Precious metal ores and concentrates

289.11Gümüş cevheri ve konsantreleri

Silver ores and concentrates

289.19Diğer değerli metal cevherleri ve konsantreleri

Ores and concentrates of other precious metals

289.2Değerli metallerin veya değerli metallerle (altın hariç) baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) metallerin atık ve hurdaları (altın hariç)

Waste and scrap of precious metal (other than gold) or of metals clad with precious metal (other than gold)

289.21Platinin atık ve hurdaları, platin ile (baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) metaller dahil fakat diğer değerli metalleri içeren döküntüler hariç

Waste and scrap of platinum, including metal clad with platinum but excluding sweepings containing other precious metals

289.29Başka yerde sınıflandırılmamış diğer değerli metallerin atık ve hurdaları veya değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) metallerin atık ve hurdaları

Waste and scrap of precious metal, n.e.s., or of metal clad with such precious metal

29.Başka yerde sınıflandırılmamış hayvansal ve bitkisel ham maddeler

Crude animal and vegetable materials, n.e.s.

291.Başka yerde sınıflandırılmamış hayvansal ham maddeler

Crude animal materials, n.e.s.

291.1Kemik, boynuz, fildişi, toynak, çatallı boynuz, pençe, mercan, kabuklar ve benzeri ürünler

Bones, horns, ivory, hooves, claws, coral, shells and similar products

291.11Kemik (balina, fok ve hava soluyan diğer su omurgalılarının kemikleri dahil) ve boynuz içi kemikleri, işlenmemiş, yağı alınmış, basitçe hazırlanmış (fakat şekillendirilmemiş), asit ile işlem görmüş veya jelatini alınmış; bu ürünlerin toz ve atıkları

Bones (including bones of whales, of seals and of other airbreathing aquatic vertebrates) and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or degelatinized; powder and waste of these products

291.15Mercan ve benzeri maddeler, işlenmemiş veya basitçe hazırlanmış; kabuklar ve mürekkep balığının iç kabuğu, işlenmemiş veya basitçe hazırlanmış fakat şekillendirilmemiş; bunların toz ve atıkları

Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise worked; shells and cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape; powder and waste thereof

291.16Fildişi, kaplumbağa kabuğu, balina dişi ve balina dişinin kılları, boynuz, çatallı boynuz, toynak, tırnak, pençe ve gagalar, vb. toz ve döküntüleri, işlenmemiş veya basitçe hazırlanmış fakat şekillendirilmemiş; bunların toz ve atıkları

Ivory, tortoiseshell, whalebone and whalebone hair, horns, antlers, hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply prepared but not cut to shape; waste and powder of these products

291.9Başka yerde sınıflandırılmamış hayvansal kökenli maddeler

Materials of animal origin, n.e.s.

291.91İnsan saçı, işlenmemiş, yıkanmış veya taranmış olsun ya da olmasın; insan saçı atıkları

Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair

291.92Domuz, yaban domuzu v e benzeri hayvanların kılları ve tüyleri; porsuk kılları ve fırça yapımında kullanılan diğer kıllar; bu kıl ve tüylerin atıkları

Pigs’, hogs’ or boars’ bristles and hair; badger hair and other brush-making hair; waste of such bristles or hair

291.93Hayvan bağırsak, mesane ve midesi (balıklarınki hariç), bunların bütün veya parçaları

Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces thereof

291.94Sığır spermleri

Bovine semen

291.95Kuşların tüylü veya ince tüylü deri ve diğer kısımları, tüy ve tüylerin parçaları (kenarları tıraşlanmış olsun veya olmasın) ile ince tüyler, temizlenmekten, dezenfekte edilmekten veya koruma amaçlı işlem görmekten daha fazla hazırlanmamış; tüylerin veya tüy parçalarının tozları ve atıkları

Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed edges) and down, not further worked than cleaned, disinfected or treated for preservation; powder and waste of feathers or parts of feathers

291.96Balıkların, kabukluların, yumuşakçaların veya diğer su omurgasızlarının ürünleri; bölüm 3 altında yer alan cansız hayvanlar, insan tüketimine uygun olmayan

Products of fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates; dead animals of division 03, unfit for human consumption

291.98Akamber, kunduz yağı, misk yapı ve misk; kuduz böceği; öd (safra) , kurutulmuş olsun veya olmasın; salgı bezleri ve diğer hayvansal ürünler, eczacılık ürünlerinin hazırlanmasında kullanılanlar (taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya başka şekillerde geçici olarak korunmuş

Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other animal products used in the preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally preserved

291.99Başka yerde sınıflandırılmamış hayvansal ürünler

Animal products, n.e.s.

292.Başka yerde sınıflandırılmamış bitkisel ham maddeler

Crude vegetable materials, n.e.s.

292.2Laka; doğal zamklar, reçineler, zamk reçineleri ve kınaçiçeği (belesan/pelesenk)

Lac; natural gums, resins, gum resins, and balsams

292.22Arap zamkı

Gum arabic

292.29Diğer bitkisel ham maddeler

Other

292.3Bitkisel malzemeler; örgü için olanlar (örneğin bambu, hint kamışı, kamış, saz, sepetçi söğüdü, rafya, temizlenmiş, ağartılmış veya boyanmış tahıl sapları ve ıhlamur iç kabuğu

Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (e.g., bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, bleached or dyed cereal straw, and lime bark)

292.31Bambu

Bamboos

292.32Hint kamışı

Rattans

292.39Bitkisel malzemeler; örgü için olanlar (bambu veya hint kamışı hariç)

Vegetable materials, other than bamboos or rattans, of a kind used primarily for plaiting.

292.4Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyve dahil), genellikle parfümeri ve eczacılıkta kullanılan veya böcek ve mantar öldürücü olarak veya benzer amaçlar için kullanılanlar, taze veya kurutulmuş, kesilmiş, ezilmiş veya toz haline getirilmiş olsun veya olmasın

Plants and parts of plants (including seeds and fruits) of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy, or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered.

292.42Ginseng kökü

Ginseng roots

292.49Diğerleri

Other

292.5Başka yerde sınıflandırılmamış ekim amaçlı kullanılan tohum, meyve ve sporlar

Seeds, fruit and spores, n.e.s., of a kind used for sowing

292.51Şeker pancarı tohumu

Sugar beet seed

292.52Yem bitkilerinin tohumları (şeker pancarı tohumu hariç)

Seeds of forage plants (other than beet seed)

292.53Genellikle çiçekleri için yetiştirilen otsu bitkilerin tohumları

Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers

292.54Diğer bitki tohumları

Other vegetable seeds

292.59Başka yerde sınıflandırılmamış tohum, meyve ve sporlar

Seeds, fruit and spores, n.e.s.

292.6Çiçek veya süs bitkilerinin soğanları, yumruları ve kök sapları; aşı kalemi, çelik, canlı ağaç ve diğer bitkiler

Bulbs, tubers and rhizomes of flowering or of foliage plants; cuttings, slips, live trees and other plants

292.61Çiçek soğanı, yumru, yumru kök, bitki soğanı, gövde (sürgün başı) ve kök sapları, dinlenme halinde sürgün vermiş veya çiçeklenmiş; hindiba bitkisi ve kökleri (054.8 alt grubundaki kökler hariç)

Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant, in growth or in flower; chicory plants and roots (other than roots of subgroup 054.8)

292.69Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil), aşı kalemi veya çelikler; mantar miselleri

Other live plants (including their roots), cuttings and slips; mushroom spawn

292.7Kesme çiçekler ve süs bitkileri

Cut flowers and foliage

292.71Kesme çiçek ve goncaları, buket yapmaya veya süsleme yapmaya uygun, taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emdirilmiş (emprenye edilmiş) veya başka şekillerde hazırlanmış

Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared

292.72Süs bitkileri, bitki dalları ve diğer kısımları (çiçeksiz veya goncasız), çim, yosun ve likenler, buket yapmaya veya süsleme yapmaya uygun, taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emdirilmiş (emprenye edilmiş) veya başka şekillerde hazırlanmış

Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower buds, and grasses, mosses and lichens, being goods of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared

292.9Başka yerde sınıflandırılmamış bitkisel kökenli malzemeler

Materials of vegetable origin, n.e.s.

292.94Sebze özsu ve ekstreleri

Vegetable saps and extracts

292.95Pektik maddeler, pektinatlar, pektatlar

Pectic substances, pectinates and pectates

292.96Müsilaj ve kıvam arttırıcılar, tadil edilmiş (değiştirilmiş) olsun veya olmasın, bitkisel ürünlerden türetilenler

Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products

292.97Deniz yosunu ve diğer algler

Seaweeds and other algae

292.99Başka yerde sınıflandırılmamış bitkisel malzemeler ve bitkisel ürünler

Vegetable materials and vegetable products, n.e.s.

3Mineral yakıtlar, yağlar ve ilgili malzemeler

Mineral fuels, lubricants and related materials

32.Kömür, kok ve briketler

Coal, coke and briquettes

321.Taşkömürü, kok ve briketler, toz halinde olsun veya olmasın, aglomera edilmemiş

Coal, whether or not pulverized, but not agglomerated

321.1Antrasit

Anthracite

321.10Antrasit

Anthracite

321.2Diğer taşkömürleri

Other coal

321.21Bitümlü taşkömürü

Bituminous

321.22Diğerler taşkömürleri (antrasit ve bitümlü kömür hariç)

Other

322.Briket, linyit ve turba

Briquettes, lignite and peat

322.1Briket kömürü, yumurta biçiminde (pres kömür) olanlar ve benzeri katı yakıtlar (taşkömüründen imal edilmiş)

Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal

322.10Briket kömürü, yumurta biçiminde (pres kömür) olanlar ve benzeri katı yakıtlar (taşkömüründen imal edilmiş)

Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal

322.2Linyit, toz halinde olsun veya olmasın (siyah kehribar (jet) hariç)

Lignite, whether or not pulverized (excluding jet)

322.21Linyit, aglomera edilmemiş

....not agglomerated

322.22Linyit, aglomera edilmiş

....agglomerated

322.3Turba (turba döküntüleri dahil), aglomera edilsin veya edilmesin

Peat (including peat litter), whether or not agglomerated

322.30Turba (turba döküntüleri dahil), aglomera edilsin veya edilmesin

Peat (including peat litter), whether or not agglomerated

325.Kok ve yarı kok kömürü (karbonlaştırılmış olanlar dahil), kömürden, linyitten veya turbadan, aglomera edilsin veya edilmesin; karni kömürü

Coke and semi-coke (including char) of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon

325.0Kok ve yarı kok kömürü (karbonlaştırılmış olanlar dahil), kömürden, linyitten veya turbadan, aglomera edilsin veya edilmesin; karni kömürü

Coke and semi-coke (including char) of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon

325.00Kok ve yarı kok kömürü (karbonlaştırılmış olanlar dahil), kömürden, linyitten veya turbadan, aglomera edilsin veya edilmesin; karni kömürü

Coke and semi-coke (including char) of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon

33.Petrol, petrol ürünleri ve ilgili maddeler

Petroleum, petroleum products and related materials

333.Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar, ham

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude

333.0Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar, ham

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude

333.00Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar, ham

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude

334.Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar (ham olanlar hariç); başka yerde sınıflandırılmamış müstahzarlar, ağırlığına göre petrol yağı veya bitümlü minerallerden elde edilen yağ içeriği ≥ % 70 olanlar, petrol yağı veya bitümlü minerallerden elde edilen yağ müstahzarın temel bileşenini oluşturur; atık yağlar

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude); preparations, n.e.s., containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils

334.6Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar (ham olanlar hariç); başka yerde sınıflandırılmamış müstahzarlar, ağırlığına göre petrol yağı veya bitümlü minerallerden elde edilen yağ içeriği ≥ % 70 olanlar, petrol yağı veya bitümlü minerallerden elde edilen yağ müstahzarın temel bileşenini oluşturur (atık yağlar hariç)

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations n.e.s., containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, other than waste oils

334.60Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar (ham olanlar hariç); başka yerde sınıflandırılmamış müstahzarlar, ağırlığına göre petrol yağı veya bitümlü minerallerden elde edilen yağ içeriği ≥ % 70 olanlar, petrol yağı veya bitümlü minerallerden elde edilen yağ müstahzarın temel bileşenini oluşturur (atık yağlar hariç)

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations n.e.s., containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, other than waste oils

334.7Atık yağlar

Waste oils

334.70Atık yağlar

Waste oils

335.Başka yerde sınıflandırılmamış petrol ürünleri ve ilgili maddeler

Residual petroleum products, n.e.s., and related materials

335.1Saf vazelin; parafin mumu; mikrokristalin petrol mumu, yağlı mum, ozokerit (tabii mum), linyit mumu, turba mumu, diğer mineral mumları ve sentez yoluyla veya başka işlemlerle elde edilen benzeri ürünler, renklendirilmiş olsun veya olmasın

Petroleum jelly; paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured

335.11Saf vazelin

Petroleum jelly (petrolatum)

335.12Parafin mumu; mikrokristalin petrol mumu, yağlı mum, ozokerit (tabii mum), linyit mumu, turba mumu, diğer mineral mumları ve sentez yoluyla veya başka işlemlerle elde edilen benzeri ürünler, renklendirilmiş olsun veya olmasın

Paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured

335.2Maden katranları ve bunların damıtılmasıyla elde edilen ürünler (petrolün işlenmesiyle veya başka herhangi bir işlemle elde edilen benzeri ürünler dahil)

Mineral tars and products of their distillation (including similar products obtained by processing petroleum or by any other process)

335.21Katran (taşkömüründen, linyitten veya turbadan damıtılmış) ve diğer maden katranları, kurutulmuş veya kısmen damıtılmış olsun veya olmasın (yeniden yapılandırılmış katranlar dahil)

Tar distilled from coal, from lignite or from peat, and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled (including reconstituted tars)

335.22Benzol

Benzole

335.23Toluen (toluol)

Toluole

335.24Ksilol

Xylole

335.25Taşkömürü katranının yüksek sıcaklıkta damıtılması ile elde edilen yağ ve diğer ürünler; benzeri ürünler, aromatik bileşen ağırlığının aromatik olmayan bileşen ağırlığını geçen benzeri ürünler

Oils and other products, n.e.s., of the distillation of high temperature coal tar; similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents.

335.3Zift ve zift koku, kömür veya diğer maden katranlarından elde edilenler

Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars.

335.31Zift

Pitch

335.32Zift koku

Pitch coke

335.4Petrol bitümü, petrol koku ve başka yerde sınıflandırılmamış bitümlü karışımlar

Petroleum bitumen, petroleum coke and bituminous mixtures, n.e.s.

335.41Petrol bitümü ve petrol yağlarının veya bitümlü minerallerden elde edilen yağların diğer artıkları

Petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals

335.42Petrol koku

Petroleum coke

335.43Bitümlü karışımlar (doğal asfalta, doğal bitümene, petrol bitümenine, maden katranına veya maden katranından zifte dayalı olanlar, örneğin bitümlü mastik, akıcı bitüm)

Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (e.g., bituminous mastics, cut-backs)

34.Gaz, doğal ve imal edilmiş

Gas, natural and manufactured

342.Propan ve bütan, sıvılaştırılmış

Liquefied propane and butane

342.1Propan, sıvılaştırılmış

Propane, liquefied

342.10Propan, sıvılaştırılmış

Propane, liquefied

342.5Bütan, sıvılaştırılmış

Butanes, liquefied

342.50Bütan, sıvılaştırılmış

Butanes, liquefied

343.Doğal gaz, sıvılaştırılmış olsun veya olmasın

Natural gas, whether or not liquefied

343.1Doğal gaz, sıvılaştırılmış

Natural gas, liquefied

343.10Doğal gaz, sıvılaştırılmış

Natural gas, liquefied

343.2Doğal gaz, gaz halinde

Natural gas, in the gaseous state

343.20Doğal gaz, gaz halinde

Natural gas, in the gaseous state

344.Başka yerde sınıflandırılmamış petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons, n.e.s.

344.1Etilen, propilen, bütilen ve bütadien, sıvılaştırılmış

Ethylene, propylene, butylene and butadiene, liquefied

344.10Etilen, propilen, bütilen ve bütadien, sıvılaştırılmış

Ethylene, propylene, butylene and butadiene, liquefied

344.2Başka yerde sınıflandırılmamış gazlı hidrokarbonlar, sıvılaştırılmış

Gaseous hydrocarbons, liquefied, n.e.s.

344.20Başka yerde sınıflandırılmamış gazlı hidrokarbonlar, sıvılaştırılmış

Gaseous hydrocarbons, liquefied, n.e.s.

344.9Başka yerde sınıflandırılmamış gazlı hidrokarbonlar, gaz halinde

Gaseous hydrocarbons in the gaseous state, n.e.s.

344.90Başka yerde sınıflandırılmamış gazlı hidrokarbonlar, gaz halinde

Gaseous hydrocarbons in the gaseous state, n.e.s.

345.Kömür gazı, su gazı, jeneratör gazı ve benzeri gazlar (petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar hariç)

Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases and other gaseous hydrocarbons

345.0Kömür gazı, su gazı, jeneratör gazı ve benzeri gazlar (petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar hariç)

Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases and other gaseous hydrocarbons

345.00Kömür gazı, su gazı, jeneratör gazı ve benzeri gazlar (petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar hariç)

Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases and other gaseous hydrocarbons

35.Elektrik enerjisi

Electric current

351.Elektrik enerjisi

Electric current

351.0Elektrik enerjisi

Electric current

351.00Elektrik enerjisi

Electric current

4Hayvansal ve bitkisel sıvı yağlar, katı yağlar ve mumlar

Animal and vegetable oils, fats and waxes

41.Hayvansal sıvı ve katı yağlar

Animal oils and fats

411.Hayvansal sıvı ve katı yağlar

Animal oils and fats

411.1Katı ve sıvı yağlar ile bunların fraksiyonları, balık veya deniz memelilerinden elde edilenler, rafine edilmiş olsun veya olmasın, fakat kimyasal olarak tadil edilmemiş (değiştirilmemiş)

Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified

411.11Balık karaciğerlerinin sıvı yağları ve bunların fraksiyonları

Fish liver oils and their fractions

411.12Katı ve sıvı yağlar ile bunların fraksiyonları, balıktan elde edilmiş (karaciğer sıvı yağı hariç)

Fats and oils and their fractions, of fish, other than liver oils

411.13Katı ve sıvı yağlar ile bunların fraksiyonları, deniz memelilerinden elde edilmiş

Fats and oils and their fractions, of marine mammals

411.2Lard (domuz yağı); diğer domuz ve kümes hayvanlarının katı yağları, eritilmiş (preslenmiş veya çözücüyle (solvent) çıkarılmış olsun veya olmasın)

Lard; other pig fat and poultry fat, rendered, whether or not pressed or solvent-extracted

411.20Lard (domuz yağı); diğer domuz ve kümes hayvanlarının katı yağları, eritilmiş (preslenmiş veya çözücüyle (solvent) çıkarılmış olsun veya olmasın)

Lard; other pig fat and poultry fat, rendered, whether or not pressed or solvent-extracted

411.3Başka yerde sınıflandırılmamış hayvansal sıvı, katı ve gres yağlar

Animal oils, fats and greases, n.e.s.

411.31Katı yağlar (domuz ve kümes hayvanlarından elde edilenler), eritilmemiş, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş

Pig fat free of lean meat and poultry fat (not rendered), fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked

411.32Katı yağlar (büyükbaş hayvanlardan, koyun ve keçilerden elde edilenler), ham veya eritilmiş, preslenmiş veya çözücüyle (solvent) çıkarılmış olsun veya olmasın

Fats of bovine animals, sheep or goats, raw or rendered, whether or not pressed or solvent-extracted.

411.33Domuz donyağı (stearin), domuz sıvı yağı, oleostearin, hayvandan elde edilen sıvı yağ (oleo-oil) ve yenilemeyen sıvı don yağı (tallow oil) (emülsiyon yapılmamış veya karıştırılmamış veya başka şekilde hazırlanmamış)

Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared

411.35Yün yağı ve bundan türetilen yağlı maddeler (lanolin dahil)

Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin)

411.39Başka yerde sınıflandırılmamış hayvansal sıvı ve katı yağlar ile bunların fraksiyonları, rafine edilmiş olsun veya olmasın, fakat kimyasal olarak tadil edilmemiş (değiştirilmemiş)

Animal oils and fats and their fractions, n.e.s., whether or not refined, but not chemically modified.

42.Birleşik bitkisel katı ve sıvı yağlar ile fraksiyonları, ham, rafine edilmiş

Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or fractionated

421.Sabit bitkisel katı ve sıvı yağlar ile fraksiyonları, "yumuşak" ham, rafine edilmiş

Fixed vegetable fats and oils, &quot;soft&quot;, crude, refined or fractionated

421.1Soya yağı ve fraksiyonları

Soya bean oil and its fractions

421.11Soya yağı, ham, yağ içindeki sakızımsı yapı giderilmiş olsun veya olmasın (degum)

Crude oil, whether or not degummed

421.19Soya yağı ve fraksiyonları, rafine edilmiş

Refined oil and its fractions

421.2Pamuk tohumu yağı ve fraksiyonları

Cotton seed oil and its fractions

421.21Pamuk tohumu yağı, ham, gossypol bertaraf edilmiş olsun veya olmasın

Crude oil, whether or not gossypol has been removed

421.29Pamuk tohumu yağı ve fraksiyonları, rafine edilmiş

Refined oil and its fractions

421.3Yerfıstığı yağı ve fraksiyonları

Groundnut (peanut) oil and its fractions

421.31Yerfıstığı yağı, ham

Crude oil

421.39Yerfıstığı yağı ve fraksiyonları, rafine edilmiş

Refined oil and its fractions

421.4Zeytin yağı, zeytinden elde edile diğer yağlar ve fraksiyonları

Olive oil and other oil obtained from olives

421.41Natürel birinci zeytinyağı

Virgin oil

421.42Diğer zeytinyağı ve fraksiyonları

Other olive oil and its fractions

421.49Yalnızca zeytinden elde edilen yağlar ve fraksiyonları, (421.41 veya 421.42 başlıklarında yer alan natürel birinci zeytinyağı veya diğer zeytinyağı ve fraksiyonları hariç), 421.41 veya 421.42 başlıklarında yer alan natürel birinci zeytinyağı, diğer zeytinyağı ve fraksiyonları ile harmanlananlar dahil

Oils and their fractions obtained solely from olives (other than olive oil of heading 421.41 or 421.42), including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 421.41 or 421.42.

421.5Ayçiçeği ve aspur yağı ile bunların fraksiyonları

Sunflower seed or safflower oil and fractions thereof

421.51Ayçiçeği ve aspur yağı, ham

Crude oil

421.59Ayçiçeği ve aspur yağı ile bunların fraksiyonları, rafine edilmiş

Refined oil and fractions thereof

421.6Mısır yağı ve fraksiyonları

Maize (corn) oil and its fractions

421.61Mısır yağı, ham

Crude oil

421.69Mısır yağı ve fraksiyonları, rafine edilmiş

Refined oil and its fractions

421.7Kanola, kolza veya hardal yağları ile bunların fraksiyonları

Rape, colza or mustard oil and fractions thereof

421.71Kanola, kolza veya hardal yağları, ham

Crude oil

421.79Kanola, kolza veya hardal yağları ile bunların fraksiyonları, rafine edilmiş

Refined oil and fractions thereof

421.8Susam yağı ve fraksiyonları

Sesame (Sesamum) oil and its fractions

421.80Susam yağı ve fraksiyonları

Sesame (Sesamum) oil and its fractions

422.Sabit bitkisel katı ve sıvı yağlar ile fraksiyonları, ham, rafine edilmiş ("yumuşak" olanlar hariç)

Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or fractionated, other than “soft”

422.1Keten tohumu yağı (bezir yağı) ve fraksiyonları

Linseed oil and its fractions

422.11Keten tohumu yağı (bezir yağı), ham

Crude oil

422.19Keten tohumu yağı (bezir yağı) ve fraksiyonları, rafine edilmiş

Refined oil and its fractions

422.2Palm yağı ve fraksiyonları

Palm oil and its fractions

422.21Palm yağı, ham

Crude oil

422.29Palm yağı ve fraksiyonları, rafine edilmiş

Refined oil and its fractions

422.3Hindistan cevizi (kopra) yağı ve fraksiyonları

Coconut (copra) oil and its fractions

422.31Hindistan cevizi (kopra) yağı, ham

Crude oil

422.39Hindistan cevizi (kopra) yağı ve fraksiyonları, rafine edilmiş

Refined oil and its fractions

422.4Palm çekirdeği veya babassu yağı ve bunların fraksiyonları

Palm kernel or babassu oil and fractions thereof

422.41Palm çekirdeği veya babassu yağı, ham

Crude oil

422.49Palm çekirdeği veya babassu yağı ve bunların fraksiyonları, rafine edilmiş

Refined oil and fractions thereof

422.5Hint yağı ve fraksiyonları

Castor oil and its fractions

422.50Hint yağı ve fraksiyonları

Castor oil and its fractions

422.9Diğer sabit bitkisel katı yağlar ile fraksiyonları, ham, rafine edilmiş ("yumuşak" olanlar hariç)

Other fixed vegetable fats, crude, refined or fractionated, other than “soft”

422.90Diğer sabit bitkisel katı yağlar ile fraksiyonları, ham, rafine edilmiş ("yumuşak" olanlar hariç)

Other fixed vegetable fats, crude, refined or fractionated, other than “soft”

43.Başka yerde sınıflandırılmamış hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar, işlem görmüş; hayvansal veya bitkisel kökenli mumlar; hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların yemeye uygun olmayan karışımları veya müstahzarları

Animal or vegetable fats and oils, processed; waxes of animal or vegetable origin; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils, n.e.s.

431.Başka yerde sınıflandırılmamış hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar, işlem görmüş; mumlar; hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların yemeye uygun olmayan karışımları veya müstahzarları

Animal or vegetable fats and oils, processed; waxes; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils, n.e.s.

431.1Başka yerde sınıflandırılmamış hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ile bunların fraksiyonları, ısıtma yoluyla vakumda, soy gazda kaynatılmış, oksitlenmiş, kurutulmuş, kükürtlenmiş, havalandırılmış, polimerleştirilmiş veya başka şekilde kimyasal olarak tadil edilmiş (değiştirilmiş) (431.2 ait grubunda yer alanlar hariç); hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların yemeye uygun olmayan karışımları veya müstahzarları ya da bu katı veya sıvı yağların farklı fraksiyonlarının yemeye uygun olmayan karışımları veya müstahzarları

Fats and oils and their fractions, animal or vegetable, boiled, oxidized, dehydrated, sulphurized, blown, polymerized by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified (excluding those of subgroup 431.2); inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils, or of fractions of different such fats or oils, n.e.s.

431.10Başka yerde sınıflandırılmamış hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ile bunların fraksiyonları, ısıtma yoluyla vakumda, soy gazda kaynatılmış, oksitlenmiş, kurutulmuş, kükürtlenmiş, havalandırılmış, polimerleştirilmiş veya başka şekilde kimyasal olarak tadil edilmiş (değiştirilmiş) (431.2 ait grubunda yer alanlar hariç); hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların yemeye uygun olmayan karışımları veya müstahzarları ya da bu katı veya sıvı yağların farklı fraksiyonlarının yemeye uygun olmayan karışımları veya müstahzarları

Fats and oils and their fractions, animal or vegetable, boiled, oxidized, dehydrated, sulphurized, blown, polymerized by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified (excluding those of subgroup 431.2); inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils, or of fractions of different such fats or oils, n.e.s.

431.2Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ile bunların fraksiyonları, kısmen veya tümüyle hidrojenize edilenler, interesterifikasyon (aynı trigliserid molekülündeki asit köklerinin yer değişimi) uygulanmış, tekrar esterleştirilmiş veya elaidinize edilmiş, rafine edilsin veya edilmesin, fakat daha fazla hazırlanmamış

Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinized, whether or not refined, but not further prepared.

431.21Hayvansal katı ve sıvı yağlar ile bunların fraksiyonları

Animal fats and oils and their fractions

431.22Bitkisel katı ve sıvı yağlar ile bunların fraksiyonları

Vegetable fats and oils and their fractions

431.3Degra; yağlı maddelerin veya hayvansal ya da bitkisel mumların işlenmesinden ortaya çıkan artıklar

Degras; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes.

431.30Degra; yağlı maddelerin veya hayvansal ya da bitkisel mumların işlenmesinden ortaya çıkan artıklar

Degras; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes.

431.4Bitkisel mumlar (trigliseritler hariç), balmumu, böcek balmumu ve ispermeçet (balina yağı), rafine edilmiş veya renklendirilmiş olsun ya da olmasın

Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured

431.41Bitkisel mumlar, trigliseritler hariç

Vegetable waxes

431.42Balmumu, böcek balmumu ve ispermeçet (balina yağı), rafine edilmiş veya renklendirilmiş olsun ya da olmasın

Other

5Kimyasallar ve ilgili ürünler

Chemicals and related products, n.e.s.

51.Organik kimyasallar

Organic chemicals

511.Başka yerde sınıflandırılmamış hidrokarbonlar ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

Hydrocarbons, n.e.s., and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

511.1Asiklik (halkasız) hidrokarbonlar

Acyclic hydrocarbons

511.11Etilen

Ethylene

511.12Propilen

Propene (propylene)

511.13Bütilen, bütadien ve metilbütadien

Butylenes, butadienes and methylbutadienes

511.14Doymuş asiklik hidrokarbonlar

Saturated acyclic hydrocarbons

511.19Başka yerde sınıflandırılmamış asiklik hidrokarbonlar

Acyclic hydrocarbons, n.e.s.

511.2Siklik (halkalı) hidrokarbonlar

Cyclic hydrocarbons

511.21Siklohekzan

Cyclohexane

511.22Benzen, saf

Benzene, pure

511.23Toluen (toluol), saf

Toluene, pure

511.24Ksilen, saf

Xylenes, pure

511.25Stiren

Styrene

511.26Etilbenzen

Ethylbenzene

511.27Kümen (izopropil benzen)

Cumene

511.29Başka yerde sınıflandırılmamış siklik hidrokarbonlar

Cyclic hydrocarbons, n.e.s.

511.3Hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri

Halogenated derivatives of hydrocarbons

511.31Vinil klorür (kloretilen)

Vinyl chloride (chloroethylene)

511.32Trikloroetilen

Trichloroethylene

511.33Tetrakloroetilen (perkloroetilen)

Tetrachloroethylene (perchloroethylene)

511.34Asiklik hidrokarbonların diğer doymamış klorlanmış türevleri

Other unsaturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons

511.35Etilen diklorür (1, 2 dikloretan)

1,2-Dichloroethane (ethylene dichloride)

511.36Asiklik hidrokarbonların diğer doymuş klorlanmış türevleri

Other saturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons

511.37Asiklik hidrokarbonların florlanmış, bromlanmış veya iyotlanmış türevleri

Fluorinated, brominated or iodinated derivatives of acyclic hydrocarbons

511.38Asiklik hidrokarbonların en az iki farklı halojen içeren halojenlenmiş türevleri

Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens

511.39Başka yerde sınıflandırılmamış hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri

Halogenated derivatives of hydrocarbons, n.e.s.

511.4Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (halojenlenmiş olsun veya olmasın)

Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons, whether or not halogenated

511.40Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (halojenlenmiş olsun veya olmasın)

Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons, whether or not halogenated

512.Alkol, fenol, fenol alkol ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

Alcohols, phenols, phenol-alcohols, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

512.1Asiklik monohidrik alkoller

Acyclic monohydric alcohols

512.11Metanol (metil alkol)

Methanol (methyl alcohol)

512.12Propan-1-ol (propil alkol) ve propan-2-ol (izopropil alkol)

Propan-1-ol (propyl alcohol) and propan-2-ol (isopropyl alcohol)

512.13Bütanol

Butanols

512.14Oktanol (oktil alkol) ve bunların izomerleri

Octanol (octyl alcohol) and isomers thereof

512.15Etil alkol (doğal özellikleri değiştirilmemiş (tağyir edilmemiş)), alkol derecesi ≥ % 80

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% or higher

512.16Etil alkol ve diğer alkoller (doğal özellikleri değiştirilmiş (tağyir edilmiş), herhangi bir derecede olan)

Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength

512.17Sanayi tipi yağ alkolleri

Industrial fatty alcohols

512.18Sanayi tipi monokarboksilik yağ asitleri; rafine işlemleri sırasında ortaya çıkan asit yağları

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining

512.19Diğer monohidrik alkoller

Other monohydric alcohols

512.2Diğer asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

Other acyclic alcohols, and the halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of acyclic alcohols

512.21Etilen glikol (etandiol)

Ethylene glycol (ethanediol)

512.22Gliserol (gliserin); ham sulu ve sudkostik çözeltili gliserol (gliserin)

Glycerol (glycerine); glycerol waters and glycerol lyes

512.23Pentaeritritol

Pentaerythritol

512.24Mannitol

Mannitol

512.25D-glusitol (sorbitol)

D-glucitol (sorbitol)

512.29Diğer asiklik alkoller

Other acyclic alcohols

512.3Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

Cyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

512.31Siklanik, siklenik veya sikloterpenik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

512.35Aromatik siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

Aromatic cyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

512.4Fenol ve fenol alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

Phenols and phenol-alcohols, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

512.41Fenol (hidroksibenzen), saf halde ve bunun tuzları

Phenol (hydroxybenzene), pure, and its salts

512.42Başka yerde sınıflandırılmamış krezol ve bunun tuzları

Cresols, n.e.s., and their salts

512.43Diğer fenoller ve fenol alkoller

Other phenols and phenol-alcohols

512.44Fenol veya fenol alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of phenols or phenol-alcohols

513.Karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

Carboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

513.7Monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

Monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

513.71Asetik asit ve bunun tuzları

Acetic acid and its salts

513.72Asetik asit esterleri

Esters of acetic acid

513.73Metakrilik asit, bunun tuzları ve esterleri

Methacrylic acid and its salts and esters

513.74Formik asit, bunun tuzları ve esterleri

Formic acid, its salts and esters

513.75Buturik asit, valerik asit, bunların tuzları ve esterleri

Butyric acids, valeric acids, their salts and esters

513.76Palmitik asit, stearik asit, bunların tuzları ve esterleri

Palmitic acid, stearic acid, their salts and esters

513.77Başka yerde sınıflandırılmamış doymuş asiklik monokarboksilik asitler; bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

Saturated acyclic monocarboxylic acids, n.e.s.; anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids of saturated acyclic monocarboxylic acids and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

513.78Oleik, linoleik ve linolenik asitler, bunların tuzları ve esterleri

Oleic, linoleic or linolenic acids, their salts and esters

513.79Diğer doymamış asiklik monokarboksilik asitler; bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

Other unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives

513.8Polikarboksilik asitler; bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

Polycarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

513.81Maleik anhidrit

Maleic anhydride

513.82Ftalik anhidrit

Phthalic anhydride

513.83Dioktil ortoftalat

Dioctyl orthophthalates

513.84Dimetil tereftalat

Dimethyl terephthalate

513.85Siklanik, siklenik veya sikloterpenik polikarboksil asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri

Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives

513.89Başka yerde sınıflandırılmamış polikarboksilik asitler; bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

Polycarboxylic acids, n.e.s.; anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids of polycarboxylic acids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.

513.9Karboksilik asitler (ilave oksijen fonksiyonlu) ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

513.91Laktik asit, tartarik asit, sitrik asit ile bunların tuzları ve esterleri

Lactic acid, tartaric acid, citric acid and their salts and esters

513.92Diğer karboksilik asitler (diğer oksijen fonksiyonu olmaksızın ilave alkol fonksiyonlu), bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri ile türevleri

Other carboxylic acids with alcohol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives.

513.93Salisilik asit ve bunun tuz ve esterleri

Salicylic acid and its salts and esters

513.94Diğer karboksilik asitler (diğer oksijen fonksiyonu olmaksızın ilave fenol fonksiyonlu), bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri ile türevleri

Other carboxylic acids with phenol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives

513.95Diğer karboksilik asitler (diğer oksijen fonksiyonu olmaksızın ilave aldehit veya keton fonksiyonlu) ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri ile türevleri

Carboxylic acids with aldehyde or ketone function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives

513.96Başka yerde sınıflandırılmamış karboksilik asitler (ilave oksijen fonksiyonlu), bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri ile bunların türevleri

Carboxylic acids with additional oxygen functions, n.e.s., their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives

514.Azot fonksiyonlu bileşikler

Nitrogen-function compounds

514.5Amin fonksiyonlu bileşikler

Amine-function compounds

514.51Asiklik monoaminler ve bunun türevleri; bunların tuzları

Acyclic monoamines and their derivatives; salts thereof

514.52Asiklik poliaminler ve bunun türevleri; bunların tuzları

Acyclic polyamines and their derivatives; salts thereof

514.53Siklanik, siklenik ve sikloterpenik monoaminler veya poliaminler, bunların türevleri; bunların tuzları

Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic mono- or polyamines, and their derivatives; salts thereof.

514.54Aromatik monoaminler ve bunların türevleri; bunların tuzları

Aromatic monoamines and their derivatives; salts thereof

514.55Aromatik poliaminler ve bunun türevleri; bunların tuzları

Aromatic polyamines and their derivatives; salts thereof

514.6Oksijen fonksiyonlu amino bileşikler

Oxygen-function amino-compounds

514.61Amino alkoller, bunların eterleri ve esterleri (birden fazla türde oksijen fonksiyonu içerenler hariç); bunların tuzları

Amino-alcohols, their ethers and esters (other than those containing more than one kind of oxygen function); salts thereof.

514.62Amino naftoller ve amino fenoller, bunların eterleri ve esterleri (birden fazla türde oksijen fonksiyonu içerenler hariç); bunların tuzları

Amino-naphthols and other amino-phenols, their ethers and esters (other than those containing more than one kind of oxygen function); salts thereof

514.63Amino aldehit, amino keton ve amino kinon (birden fazla türde oksijen fonksiyonu içerenler hariç); bunların tuzları

Amino-aldehydes, amino-ketones and amino-quinones (other than those containing more than one kind of oxygen function); salts thereof

514.64Lisin, bunun esterleri ve tuzları; glutamik asit ve bunun tuzları

Lysine and its esters; salts thereof; glutamic acid and its salts

514.65Başka yerde sınıflandırılmamış amino asitler, bunların esterleri (birden fazla türde oksijen fonksiyonu içerenler hariç); bunların tuzları

Amino acids and their esters (other than those containing more than one kind of oxygen function), n.e.s.; salts thereof

514.67Amino alkol fenol, amino asit fenol ve diğer oksijen fonksiyonlu amino bileşikler

Amino-alcohol-phenols, amino-acid-phenols and other amino-compounds with oxygen function

514.7Karboksiamid fonksiyonlu bileşikler; karbonik asidin amid fonksiyonlu bileşikleri (üre hariç)

Carboxyamide-function compounds; amide-function compounds of carbonic acid (excluding urea).

514.71Asiklik amidler (asiklik karbamatlar dahil) ve bunların türevleri; bunların tuzları

Acyclic amides (including acyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof

514.73Üreinler ve bunların türevleri ile tuzları

Ureines and their derivatives; salts thereof

514.79Diğer siklik amidler (asiklik karbamatlar dahil) ve bunların türevleri; bunların tuzları

Other cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof

514.8Diğer azot fonksiyonlu bileşikler

Other nitrogen-function compounds

514.81Dörtlü (kuaterner) amonyum tuzları ve hidroksitleri; lesitinler ve diğer fosfoaminolipitler

Quaternary ammonium salts and hydroxides; lecithins and other phosphoaminolipids

514.82Karboksiimid fonksiyonlu bileşikler (sakarin ve tuzları dahil) ve imin fonksiyonlu bileşikler

Carboxyimide-function compounds (including saccharin and its salts) and imine-function compounds

514.83Akrilonitril

Acrylonitrile

514.84Diğer nitril fonksiyonlu bileşikler

Other nitrile-function compounds

514.85Diazo-, azo- veya azoksi- bileşikler

Diazo-, azo- or azoxy-compounds

514.86Hidrazin ve hidroksilaminin organik türevleri

Organic derivatives of hydrazine or of hydroxylamine

514.89Diğer azot fonksiyonlu bileşikler

Compounds with other nitrogen function

515.Organo-inorganik bileşikler, heterosiklik bileşikler, nükleik asitler ve bunların tuzları ile sülfonamidler

Organo-inorganic compounds, heterocyclic compounds, nucleic acids and their salts, and sulphonamides

515.4Organo-kükürt bileşikleri

Organo-sulphur compounds

515.42Tiyokarbamatlar ve ditiyokarbamatlar

Thiocarbamates and dithiocarbamates

515.43Tiuram mono-, di- veya tetrasülfidler (tetrasülfürler)

Thiuram mono-, di- or tetrasulphides

515.44Methionin

Methionine

515.49Diğer organo-kükürt bileşikleri

Other

515.5Diğer organo-inorganik bileşikler

Other organo-inorganic compounds

515.50Diğer organo-inorganik bileşikler

Other organo-inorganic compounds

515.6Laktamlar; yalnızca hetero oksijen atomları ile oluşan diğer heterosiklik bileşikler

Lactams; heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only

515.61Laktamlar

Lactams

515.62Kumarin, metilkumarin ve etilkumarinler

Coumarin, methylcoumarins and ethylcoumarins

515.63Diğer laktonlar

Other lactones

515.69Başka yerde sınıflandırılmamış yalnızca hetero oksijen atomları ile oluşan heterosiklik bileşikler

Heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only, n.e.s.

515.7Diğer heterosiklik bileşikler; nükleik asitler

Other heterocyclic compounds; nucleic acids

515.71Heterosiklik bileşikler, yalnızca hetero azot atomları ile oluşan ve hidrojenize edilmiş olsun veya olmasın, yapısında başka bir halkayla birleşmemiş pirazol halkası içerenler

Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only, containing an unfused pyrazole ring, whether or not hydrogenated, in the structure

515.72Hidantoin ve türevleri

Hydantoin and its derivatives

515.73Diğer heterosiklik bileşikler, hidrojenize edilmiş olsun veya olmasın, yapısında başka bir halkayla birleşmemiş imidazol halkası olanlar

Other heterocyclic compounds containing an unfused imidazole ring, whether or not hydrogenated, in the structure

515.74Heterosiklik bileşikler, yalnızca hetero azot atomları ile oluşan ve hidrojenize edilmiş olsun veya olmasın, yapısında başka bir halkayla birleşmemiş piridin halkası içerenler

Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only, containing an unfused pyridine ring, whether or not hydrogenated, in the structure.

515.75Heterosiklik bileşikler, yalnızca hetero azot atomları ile oluşan ve hidrojenize edilmiş olsun veya olmasın, yapısında başka bir halkayla birleşmemiş kinolin veya izokinolin halka sistemi içerenler

Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only, containing a quinoline or isoquinoline ring-system, whether or not hydrogenated, not further fused.

515.76Heterosiklik bileşikler, yalnızca hetero azot atomları ile oluşan, hidrojenize edilmiş olsun veya olmasın yapısında başka bir halkayla birleşmemiş pirimidin halkası veya piperazin halkası ya da triazin halkası içerenler; nükleer asitler ve bunların tuzları

Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only, containing a pyrimidine ring (whether or not hydrogenated) or piperazine ring, or an unfused traizine ring, whether or not hydrogenated, in the structure; nucleic acids and their salts

515.77Heterosiklik bileşikler, yalnızca hetero azot atomları ile oluşanlar

Other heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only

515.78Heterosiklik bileşikler, hidrojenize edilmiş olsun veya olmasın yapısında başka bir halkayla birleşmemiş fenotiazin halka sistemi olanlar, daha ileri derecede birleşmemiş

Heterocyclic compounds containing a phenothiazine ring-system, whether or not hydrogenated, not further fused

515.79Başka yerde sınıflandırılmamış heterosiklik bileşikler

Heterocyclic compounds, n.e.s.

515.8Sülfonamidler

Sulphonamides

515.80Sülfonamidler

Sulphonamides

516.Diğer organik kimyasallar

Other organic chemicals

516.1Eterler, alkol peroksitler, eter peroksitler, epoksitler, asetaller ve hemiasetaller ile bunların bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

Ethers, alcohol peroxides, ether peroxides, epoxides, acetals and hemiacetals, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

516.12Asetaller ve hemiasetaller, diğer oksijen fonksiyonlu olsun veya olmasın bunların halojelenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

Acetals and hemiacetals, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

516.13Oksiran (etilen oksit)

Oxirane (ethylene oxide)

516.14Metiloksiran (propilen oksit )

Methyloxirane (propylene oxide)

516.15Diğer epoksitler, epoksialkoller, epoksifenoller ve epoksieterler, halkasında üç atom olanlar ve bunların halojelenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

Other epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethers, with a three-membered ring, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

516.16Asiklik, siklanik, siklenik, sikloterpenik ve aromatik eterler; bunların halojelenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

Acyclic, cyclanic, cyclenic, cycloterpenic and aromatic ethers; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

516.17Eter-alkoller, eter-fenoller, eter-alkol-fenoller; alkol peroksit, eter peroksit, keton peroksit; bunların halojelenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

Ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-phenols; alcohol, ether, ketone peroxides; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

516.2Aldehit, keton ve kinon fonksiyonlu bileşikler

Aldehyde-, ketone- and quinone-function compounds

516.21Asiklik aldehitler, diğer oksijen fonksiyonu olmaksızın

Acyclic aldehydes without other oxygen function

516.22Diğer aldehitler, diğer oksijen fonksiyonu olsun veya olmasın; aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit

Other aldehydes, whether or not with other oxygen function; cyclic polymers of aldehydes; paraformaldehyde

516.23Aseton

Acetone

516.24Bütanon (metil etil keton)

Butanone (ethyl methyl ketone)

516.25Diğer asiklik ketonlar, diğer oksijen fonksiyonu olmaksızın

Other acyclic ketones without other oxygen function

516.26Asiklik aldehitlerin (diğer oksijen fonksiyonu olmaksızın) ve diğer aldehitlerin (diğer oksijen fonksiyonu olsun veya olmasın), aldehitlerin siklik polimerlerinin ve paraformaldehitlerin (516.21 ve 516.22 başlıklarında yer alan ürünler) halojelenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of the products of headings 516.21 and 516.22

516.27Kamfor (kafuru)

Camphor

516.28Diğer siklanik, siklenik veya sikloterpenik ketonlar, diğer oksijen fonksiyonu olmaksızın

Other cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ketones without other oxygen function

516.29Aromatik ketonlar, diğer oksijen fonksiyonu olmaksızın; keton-alkol, keton-aldehit, keton-fenol ve ketonlar, diğer oksijen fonksiyonlu; kinonlar; keton ve kinonların halojelenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

Aromatic ketones without other oxygen function; ketone-alcohols, ketone-aldehydes, ketone-phenols and ketones with other oxygen function; quinones; halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of ketones and quinones

516.3Ametallerin inorganik asitli esterleri, bunların tuzları ve halojelenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

Esters of inorganic acids of non-metals and their salts, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

516.31Fosforik esterler ve bunların tuzları (laktofosfatlar dahil); halojelenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

Phosphoric esters and their salts (including lactophosphates); their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

516.39Ametallerin diğer inorganik asitlerinin esterleri (hidrojen halojenürlerin esterleri hariç) ve bunların tuzları; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

Esters of other inorganic acids of non-metals (excluding esters of hydrogen halides) and their salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

516.9Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasallar

Organic chemicals, n.e.s.

516.91Başka yerde sınıflandırılmamış enzimler; hazır enzimler

Enzymes; prepared enzymes, n.e.s.

516.92Şekerler, kimyasal olarak saf (sakaroz, laktoz, maltoz, glukoz ve fruktoz hariç); şeker eterleri ve esterleri ile bunların tuzları (541.4 ve 541.5 alt gruplarında yer alan ürünler ile 541.61 başlığında yer alan ürünler hariç)

Sugars, pure (other than sucrose, lactose, maltose, glucose and fructose); sugar ethers and sugar esters, and their salts (other than products of subgroups 541.4 and 541.5 or heading 541.61)

516.99Diğer organik bileşikler

Other organic compounds

52.İnorganik kimyasallar

Inorganic chemicals

522.İnorganik kimyasal elementler, oksitler ve halojen tuzları

Inorganic chemical elements, oxides and halogen salts

522.1Başka yerde sınıflandırılmamış karbonlar (karbon karası dahil)

Carbon (including carbon black), n.e.s.

522.10Başka yerde sınıflandırılmamış karbonlar (karbon karası dahil)

Carbon (including carbon black), n.e.s.

522.2Diğer kimyasal elementler

Other chemical elements

522.21Hidrojen, asal gaz, azot ve oksijen

Hydrogen, rare gases, nitrogen and oxygen

522.22Selenyum, telllür, fosfor, arsenik ve bor

Selenium, tellurium, phosphorus, arsenic and boron

522.23Silisyum

Silicon

522.24Klor

Chlorine

522.25Flor; brom ve iyot

Fluorine, bromine and iodine

522.26Süblime kükürt, çöktürülmüş kükürt, koloidal kükürt

Sulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphur

522.27Civa

Mercury

522.28Sodyum

Sodium

522.29Kalsiyum, stronsiyum ve baryum; nadir toprak metalleri, skandiyum, itriyum ve alkali veya toprak-alkali metaller, kendi aralarında karışım ya da alaşım halde olsun veya olmasın

Calcium, strontium and barium; rare earth metals, scandium, yttrium and alkali or alkaline-earth metals, whether or not intermixed or interalloyed

522.3Ametallerin inorganik asit ve inorganik oksijen bileşikleri

Inorganic acids and inorganic oxygen compounds of non-metals

522.31Hidrojen klorür (hidroklorür asit (tuz ruhu)); klorosülfürik asit

Hydrogen chloride (hydrochloric acid); chlorosulphuric acid

522.32Sülfürik asit; oleum

Sulphuric acid; oleum

522.33Nitrik asit; sülfonitrik asitler

Nitric acid; sulphonitric acids

522.34Difosfor pentaoksit (fosfor pentaoksit); fosforik asit ve polifosforik asitler

Diphosphorus pentaoxide; phosphoric acid and polyphosphoric acids

522.35Bor oksitleri; borik asitler

Oxides of boron; boric acids

522.36Diğer inorganik asitler

Other inorganic acids

522.37Silisyum dioksit

Silicon dioxide

522.39Ametallerin diğer inorganik oksijen bileşikleri

Other inorganic oxygen compounds of non-metals

522.4Ametallerin halojen veya kükürtlü bileşikleri

Halogen or sulphur compounds of non-metals

522.41Ametallerin halojenürleri ve halojenür oksitleri

Halides and halide oxides of non-metals

522.42Ametallerin sülfidleri (sülfürleri); ticari fosfor trisülfid (fosfor trisülfür)

Sulphides of non-metals; commercial phosphorus trisulphide

522.5Çinko, krom, manganez, demir, kobalt, titanyum ve kurşunun oksitleri

Oxides of zinc, chromium, manganese, iron, cobalt, titanium and lead

522.51Çinko oksit; çinko peroksit

Zinc oxide; zinc peroxide

522.52Krom oksitleri ve hidroksitleri

Chromium oxides and hydroxides

522.53Manganez oksitleri

Manganese oxides

522.54Demir oksitleri ve hidroksitleri; toprak boyalar, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla hematit (Fe2O3 olarak değerlendirilen demir bileşiği) içeren

Iron oxides and hydroxides; earth colours containing 70% or more by weight of combined iron evaluated as Fe203

522.55Kobalt oksitler ve hidroksitler; ticari kobalt oksitler

Cobalt oxides and hydroxides; commercial cobalt oxides

522.56Titanyum oksitler

Titanium oxides

522.57Kurşun oksitleri; kırmızı kurşun (sülyen (minyum)) ve turuncu kurşun (minoranj)

Lead oxides; red lead and orange lead

522.6Diğer inorganik bazlar, diğer metal oksitler, hidroksitler ve peroksitler

Other inorganic bases and metal oxides, hydroxides and peroxides

522.61Amonyak, susuz (saf) halde veya sulu çözelti şeklinde

Ammonia, anhydrous or in aqueous solution

522.62Sodyum hidroksit (kostik soda(sudkostik)), katı halde

Sodium hydroxide (caustic soda), solid

522.63Sodyum hidroksit (kostik soda(sudkostik)), sulu çözeltide (soda kül suyu veya sıvı soda)

Sodium hydroxide in aqueous solution (soda lye or liquid soda)

522.64Potasyum hidroksit (kostik potas); sodyum veya potasyumun peroksitleri

Potassium hydroxide (caustic potash); peroxides of sodium or potassium

522.65Magnezyum hidroksit ve peroksit; stronsiyum veya baryumun oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri

Hydroxide and peroxide of magnesium; oxides, hydroxides and peroxides, of strontium or barium.

522.66Alüminyum hidroksit

Aluminium hydroxide

522.67Suni korindon, kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin

Artificial corundum, whether or not chemically defined

522.68Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların inorganik tuzları

Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts

522.69Diğer inorganik bazlar, diğer metal oksitler, hidroksitler ve peroksitler

Other inorganic bases; other metal oxides, hydroxides and peroxides

523.İnorganik asit ve metallerin tuzları ve peroksi tuzları

Salts and peroxysalts, of inorganic acids and metals

523.1Florürler; florosilikatlar, floroalüminatlar ve diğer kompleks florin tuzları

Fluorides; fluorosilicates, fluoroaluminates and other complex fluorine salts.

523.10Florürler; florosilikatlar, floroalüminatlar ve diğer kompleks florin tuzları

Fluorides; fluorosilicates, fluoroaluminates and other complex fluorine salts.

523.2Klorürler, klorür oksitler ve klorür hidroksitler; bromür ve bromür oksitler; iyodür ve iyodür oksitler

Chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides; bromides and bromide oxides; iodides and iodide oxides

523.21Amonyum klorür (nişadır)

Ammonium chloride

523.22Kalsiyum klorür

Calcium chloride

523.29Diğer klorürler, klorür oksitler ve klorür hidroksitler; diğer bromür ve bromür oksitler; iyodür ve iyodür oksitler

Other chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides; bromides and bromide oxides; iodides and iodide oxides.

523.3Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler; kloratlar ve perkloratlar; bromatlar ve perbromatlar; iyodatlar ve periyodatlar

Hypochlorites; commercial calcium hypochlorite; chlorites; hypobromites; chlorates and perchlorates; bromates and perbromates; chlorates and perchlorates; bromates and perbromates; iodates and periodates

523.31Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler

Hypochlorites; commercial calcium hypochlorite ; chlorites ; hypobromites

523.32Sodyum kloratlar

Chlorates of sodium

523.39Diğer kloratlar ve perkloratlar; bromatlar ve perbromatlar; iyodatlar ve periyodatlar

Other chlorates and perchlorates; bromates and perbromates; iodates and periodates

523.4Sülfidler (sülfürler); polisülfidler (polisülfürler), ditiyonitler, sülfoksilatlar, sülfitler, tiyosülfatlar, diğer sülfatlar, şap ve peroksisülfatlar (persülfatlar)

Sulphides, polysulphides, dithionites, sulphoxylates, sulphites, thiosulphates, sulphates, alums and peroxosulphates (persulphates)

523.41Sodyum sülfidler (sülfürler)

Sodium sulphides

523.42Diğer sülfidler (sülfürler); polisülfidler (polisülfürler)

Other sulphides; polysulphides

523.43Ditiyonitler ve sülfoksilatlar

Dithionites and sulphoxylates

523.44Sülfitler ve tiyosülfatlar

Sulphites; thiosulphates

523.45Sodyum sülfidler (sülfürler)

Sodium sulphates

523.49Diğer sülfatlar, şap ve peroksisülfatlar (persülfatlar)

Other sulphates; alums; peroxosulphates (persulphates)

523.5Nitritler, nitratlar

Nitrites; nitrates

523.51Nitritler

Nitrites

523.52Potasyum nitrat

Potassium nitrate

523.59Diğer nitratlar

Other nitrates

523.6Fosfinatlar (hipofosfitler) ve fosfonatlar (fosfitler), fosfatlar ve polifosfatlar

Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites), phosphates and polyphosphates

523.61Fosfinatlar (hipofosfitler) ve fosfonatlar (fosfitler)

Phosphinates (hypophosphites) and phosphonates (phosphites)

523.63Diğer fosfatlar

Other phosphates

523.64Sodyum trifosfat (sodyum tripolifosfat)

Sodium triphosphate (sodium tripolyphosphate)

523.65Diğer polifosfatlar

Other polyphosphates

523.7Karbonatlar, peroksikarbonatlar (perkarbonatlar); ticari amonyum karbonatlar (amonyum karbamat içeren)

Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); commercial ammonium carbonate containing ammonium carbamate.

523.72Nötr sodyum karbonat (disodyum karbonat)

Neutral sodium carbonate (disodium carbonate)

523.73Sodyum hidrojen karbonat (sodyum bikarbonat)

Sodium hydrogencarbonate (sodium bicarbonate)

523.74Potasyum karbonatlar

Potassium carbonates

523.79Diğer karbonatlar; peroksikarbonatlar (perkarbonatlar)

Other carbonates; peroxocarbonates (percarbonates)

523.8İnorganik asit ve metallerin tuzları ve peroksi tuzları

Other metal salts and peroxysalts of inorganic acids

523.81Siyanür, siyanür oksit ve kompleks siyanürler

Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides

523.83Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar

Silicates; commercial alkali metal silicates

523.84Boratlar: peroksoboratlar (perboratlar)

Borates; peroxoborates (perborates)

523.89İnorganik asitlerin ve peroksi asitlerin diğer tuzları (kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin alüminosilikatlar dahil), azitler hariç

Other salts of inorganic acids or peroxoacids (including aluminosilicates whether or not chemically defined), other than azides

524.Diğer inorganik kimyasallar; değerli metallerin organik ve inorganik bileşikleri

Other inorganic chemicals; organic and inorganic compounds of precious metals

524.3Metal asitlerinin tuzları; değerli metallerin organik ve inorganik bileşikleri

Salts of metal acids; organic and inorganic compounds of precious metals

524.31Oksometalik veya peroksometalik asitlerin tuzları

Salts of oxometallic or peroxometallic acids

524.32Koloidal değerli metaller; değerli metallerin organik veya inorganik bileşikleri, kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin; değerli metallerin amalgamları

Colloidal precious metals; compounds, inorganic or organic, of precious metals, whether or not chemically defined; amalgams of precious metals

524.9Başka yerde sınıflandırılmamış organik ve inorganik kimyasal ürünler

Inorganic and organic chemical products, n.e.s.

524.91Hidrojen peroksit, üreyle katılaştırılmış olsun veya olmasın

Hydrogen peroxide, whether or not solidified with urea

524.92Fosfitler, kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin (ferro fosfat hariç)

Phosphides, whether or not chemically defined (excluding ferrophosphorus)

524.93Kalsiyum karbür (karpit), kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin

Calcium carbide, whether or not chemically defined

524.94Karbürler (kalsiyum karbür (karpit) hariç), kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin

Carbides (other than calcium carbide), whether or not chemically defined

524.95Hidritler; nitritler; azitler; silisidler ve boridler, kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin

Hydrides, nitrides, azides, silicides and borides, whether or not chemically defined

524.96Cıvanın organik veya inorganik bileşikleri (amalgamları hariç)

Compounds, inorganic or organic, of mercury, excluding amalgams

524.99Başka yerde sınıflandırılmamış inorganik bileşikler (damıtık su, iletken su ve benzeri saflıktaki su dahil); sıvı hava (asal gazlar giderilmiş olsun veya olmasın); sıkıştırılmış hava; amalgamlar (değerli metallerin amalgamları hariç)

Inorganic compounds, n.e.s. (including distilled or conductivity water and water of similar purity); liquid air, whether or not rare gases have been removed; compressed air; amalgams (other than amalgams of precious metals)

525.Radyoaktif elementler, izotoplar ve ilgili malzemeler

Radioactive and associated materials

525.1Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif izotoplar (bölünebilir veya çoğalabilir kimyasal elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri; bu ürünleri içeren karışımlar ve artıklar

Radioactive chemical elements and radioactive isotopes (including the fissile or fertile chemical elements and isotopes) and their compounds; mixtures and residues containing these products

525.11Doğal uranyum ve bileşikleri; alaşımlar, çözeltiler (dispersiyon) (sermetler dahil), seramik ürünler ve doğal uranyum veya doğal uranyum bileşikleri içeren karışımlar

Natural uranium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing natural uranium or natural uranium compounds

525.13İçeriğindeki U 235 oranı zenginleştirilmiş uranyum ve bileşikleri; plütonyum ve bileşikleri; U 235 oranı zenginleştirilmiş uranyum, plütonyum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar, çözeltiler (dispersiyon) (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar

Uranium enriched in U 235 and its compounds; plutonium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium enriched in U 235, plutonium or compounds of these products

525.15U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum ve bileşikleri; toryum ve bileşikleri; U 235 oranı fakirleştirilmiş uranyum, plütonyum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar, çözeltiler (dispersiyon) (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar

Uranium depleted in U 235 and its compounds; thorium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium depleted in U 235, thorium or compounds of these products

525.17Nükleer reaktörlerin ömrünü tamamlamış radyasyonlu yakıt kartuşları (elemanları)

Spent (irradiated) fuel elements (cartridges) of nuclear reactors

525.19Başka yerde sınıflandırılmamış radyoaktif elementler, izotoplar ve bunların bileşikleri; bu elementleri, izotopları veya bileşiklerini içeren alaşımlar, çözeltiler (dispersiyon) (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar; radyoaktif artıklar

Radioactive elements and isotopes and their compounds, n.e.s.; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing these elements, isotopes or compounds; radioactive residues

525.9Kararlı izotoplar ve bunların bileşikleri; nadir toprak metallerinin, itriyumun veya skandiyumun ya da bu metallerin karışımlarının organik veya inorganik bileşikleri

Stable isotopes and their compounds; compounds, inorganic or organic, of rare earth metals, of yttrium or of scandium or of mixtures of these metals

525.91İzotoplar (525.1 alt grubunda yer alanlar hariç); kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin bu izotopların organik veya inorganik bileşikleri

Isotopes (other than those of subgroup 525.1); compounds, inorganic or organic, of such isotopes, whether or not chemically defined

525.95Nadir toprak metallerinin, itriyumun veya skandiyumun ya da bu metallerin karışımlarının organik veya inorganik bileşikleri

Compounds, inorganic or organic, of rare earth metals, of yttrium or of scandium or of mixtures of these metals

53.Boyama, tabaklama ve renklendirme malzemeleri

Dyeing, tanning and colouring materials

531.Sentetik organik renklendirme maddeleri ve renkli laklar ile bunlara dayalı müstahzarlar

Synthetic organic colouring matter and colour lakes, and preparations based thereon

531.1Sentetik organik renklendirme maddeleri ve renkli laklar ile bunlara dayalı müstahzarlar

Synthetic organic colouring matter and preparations based thereon

531.11Dispers boyalar ve bunlara dayalı müstahzarlar

Disperse dyes and preparations based thereon

531.12Asit boyalar (ön metalleştirme yapılmış olsun veya olmasın) ve bunlara dayalı müstahzarlar; mordan boyalar ve bunlara dayalı müstahzarlar

Acid dyes, whether or not premetallized, and preparations based thereon; mordant dyes and preparations based thereon

531.13Bazik boyalar ve bunlara dayalı müstahzarlar

Basic dyes and preparations based thereon

531.14Direkt boyalar ve bunlara dayalı müstahzarlar

Direct dyes and preparations based thereon

531.15Vat boyalar (pigment durumunda kullanılabilir olanlar dahil) ve bunlara dayalı müstahzarlar

Vat dyes (including those usable in that state as pigments) and preparations based thereon

531.16Reaktif boyalar ve bunlara dayalı müstahzarlar

Reactive dyes and preparations based thereon

531.17Pigmentler ve bunlara dayalı müstahzarlar

Pigments and preparations based thereon

531.19Diğer sentetik organik renklendirme maddeleri (531.1 alt grubundaki başlıklardan en az ikisinde yer alan renklendirme maddelerinden oluşan karışımlar dahil)

Other synthetic organic colouring matter (including mixtures of colouring matter falling within two or more of the headings of subgroup 531.1)

531.2Bir tür floresan parlatıcı olarak veya luminofor (ışık saçıcı) olarak kullanılan sentetik organik ürünler, kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin; renkli laklar ve bunlara dayalı müstahzarlar

Synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents or luminophores, whether or not chemically defined; colour lakes and preparations based thereon

531.21Bir tür floresan parlatıcı olarak veya luminofor (ışık saçıcı) olarak kullanılan sentetik organik ürünler, kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin

Synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents or as luminophores, whether or not chemically defined

531.22Renkli laklar ve bunlara dayalı müstahzarlar

Colour lakes; preparations based on colour lakes

532.Boyama ve tabaklama ekstreleri ile sentetik tabaklama malzemeleri

Dyeing and tanning extracts, and synthetic tanning materials

532.2Tabaklama ekstreleri, bitkisel kökenli; tanenler ve bunların türevleri; bitkisel veya hayvansal kökenli renklendirme maddeleri ve bunlara dayalı müstahzarlar

Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their derivatives; colouring matter of vegetable or animal origin and preparations based thereon

532.21Tabaklama ekstreleri, bitkisel kökenli; tanenler ve tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri

Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives

532.22Renklendirme maddeleri, bitkisel veya hayvansal kökenli olanlar (boyama ekstreleri dahil fakat kemik siyahı/hayvan karası hariç), kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin; bunlara dayalı müstahzarlar

Colouring matter of vegetable or animal origin (including dyeing extracts but excluding animal black), whether or not chemically defined; preparations based on colouring matter of vegetable or animal origin.

532.3Sentetik organik tabaklama maddeleri; inorganik tabaklama maddeleri; tabaklama müstahzarları, doğal tabaklama maddelerini içersin veya içermesin; ön tabaklama için enzimatik müstahzarlar

Synthetic organic tanning substances; inorganic tanning substances; tanning preparations, whether or not containing natural tanning substances; enzymatic preparations for pre-tanning

532.31Sentetik organik tabaklama maddeleri

Synthetic organic tanning substances

532.32İnorganik tabaklama maddeleri; tabaklama müstahzarları, doğal tabaklama maddelerini içersin veya içermesin; ön tabaklama için enzimatik müstahzarlar

Inorganic tanning substances; tanning preparations, whether or not containing natural tanning substances; enzymatic preparations for pre-tanning.

533.Hazır pigment, boya, vernik ve ilgili malzemeler

Pigments, paints, varnishes and related materials

533.1Başka yerde sınıflandırılmamış diğer renklendirme maddeleri; renklendirme maddelerine dayalı müstahzarlar; luminofor (ışık saçıcı) olarak kullanılan inorganik ürünler, kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin

Other colouring matter; preparations based on colouring matter, n.e.s.; inorganic products of a kind used as luminophores, whether or not chemically defined

533.11Pigmentler ve müstahzarlar, titanyum dioksit bazlı

Pigments and preparations based on titanium dioxide

533.12Pigmentler ve müstahzarlar, krom bileşikleri bazlı

Pigments and preparations based on chromium compounds

533.14Ultramarin ve ultramarin esaslı müstahzarlar

Ultramarine and preparations based thereon

533.15Litopon ile diğer pigmentler ve müstahzarlar, çinko sülfür bazlı

Lithopone and other pigments and preparations based on zinc sulphide

533.17Başka yerde sınıflandırılmamış renklendirme maddeleri ve diğer müstahzarlar

Colouring matter and other preparations, n.e.s.

533.18Luminofor (ışık saçıcı) olarak kullanılan inorganik ürünler

Inorganic products of a kind used as luminophores

533.2Matbaa mürekkebi

Printing ink

533.21Matbaa mürekkebi, siyah

....black

533.29Matbaa mürekkebi, diğerleri (siyah hariç)

....other

533.4Boyalar ve vernikler (emaylar, laklar ve distemperler (tutkallı boya) dahil); emülsiyon plastik boyalar; hazır sulu pigmentler, derinin bitirilmesi için olanlar; pigmentler (metalik tozlar ve pullar dahil), susuz ortamda dağılmış, sıvı veya macunsu şekilde, boyaların (emay dahil) imalatında kullanılan türde; ıstampacılığa özgü varaklar; başka yerde sınıflandırılmamış boyar maddeler ve diğer renklendirici maddeler, perakende satış için hazır halde

Paints and varnishes (including enamels, lacquers and distempers); plastics in solution; prepared water pigments of a kind used for finishing leather; pigments (including metal powders and flakes) dispersed in non-aqueous media, in liquid or paste form, o

533.41Boyalar ve vernikler (emaylar, laklar ve tav boyaları dahil), sentetik polimer esaslı veya kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimer esaslı, sulu ortamda dağılan ve çözülenler

Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in an aqueous medium

533.42Boyalar ve vernikler (emaylar, laklar ve tav boyaları dahil), sentetik polimer esaslı veya kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimer esaslı, susuz ortamda dağılan ve çözülenler; emülsiyon plastik boyalar

Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium; plastics in solution

533.43Boyalar ve vernikler (emaylar, laklar ve distemperler (tutkallı boya) dahil); hazır sulu pigmentler, derinin bitirilmesi için olanlar

Other paints and varnishes (including enamels, lacquers and distempers); prepared water pigments of a kind used for finishing leather

533.44Pigmentler (metalik tozlar ve pullar dahil), susuz ortamda dağılmış, sıvı veya macunsu şekilde, boyaların (emay dahil) imalatında kullanılan türde; ıstampacılığa özgü varaklar; başka yerde sınıflandırılmamış boyar maddeler ve diğer renklendirici maddeler, perakende satış için hazır halde

Pigments (including metal powders and flakes) dispersed in non-aqueous media, in liquid or paste form, of a kind used in the manufacture of paints (including enamels); stamping foils; dyes and other colouring matter put up in forms or packings for retail

533.5Renklendirme müstahzarları, seramik, emayeleme ve cam sanayiinde kullanılan türde; ressam boyaları, boya kurutucular ve macunlar

Colouring preparations of a kind used in the ceramic, enamelling and glass industries; artists’ colours, paint driers and mastics

533.51Hazır boya pigmentleri, hazır matlaştırıcılar (opaklaştırıcı) ve hazır renklendiriciler, camlaştırılabilir emay ve sırlar, astarlar, sıvı cilalar ve benzerleri müstahzarlar (seramik, emayeleme ve cam için); cam firit ve diğer camlar, toz, granül veya pul halinde

Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared colours, vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips), liquid lustres and similar preparations, of a kind used in the ceramic, enamelling or glass industry; glass frit and other glass, in the form of

533.52Ressam, öğrenci veya tabelacıların boyaları, renk ayarlayıcılar, eğlence amaçlı boyalar ve benzerleri, (tabletler, tüpler, kavanozlar, şişeler, kutular veya benzeri formlarda ya da paketlerde olanlar)

Artists&apos;, students&apos; or signboard painters&apos; colours, modifying tints, amusement colours and the like, in tablets, tubes, jars, bottles, pans or in similar forms or packings

533.53Hazır kurutucu maddeler

Prepared driers

533.54Cam macunları; aşı macunları, reçine macunları, kalafatçılık bileşikleri ve diğer macunlar; boyacılıkta kullanılan dolgu maddeleri; ateşe dayanıksız yüzey hazırlama müstahzarları (bina cepheleri, iç cephe duvarları, zeminler, tavanlar vb. için olanlar)

Glaziers&apos; putty; grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; painters’ fillings; non-refractory surfacing preparations for façades, indoor walls, floors, ceilings or the like

533.55Başka yerde sınıflandırılmamış organik kompozit çözücüler (solventler) ve incelticiler (tiner); hazır boya veya vernik çıkarıcılar

Organic composite solvents and thinners, n.e.s.; prepared paint or varnish removers

54.Tıbbi ve eczacılık ürünleri

Medicinal and pharmaceutical products

541.Tıbbi ve eczacılık ürünleri, 542 grubunda yer alan ilaçlar hariç

Medicinal and pharmaceutical products, other than medicaments of group 542

541.1Provitaminler ve vitaminler, doğal veya sentezle üretilmiş (doğal konsantreler dahil), bunların vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların karışımları, herhangi bir çözücüde olsun veya olmasın (542 grubunda yer alan ilaçlar hariç)

Provitamins and vitamins, natural or reproduced by synthesis (including natural concentrates), derivatives thereof used primarily as vitamins, and intermixtures of the foregoing, whether or not in any solvent, not put up as medicaments of group 542

541.12Vitamin A ve türevleri, saf halde

Vitamins A and their derivatives, unmixed

541.13Vitamin B ve türevleri, saf halde

Vitamins B and their derivatives, unmixed

541.14Vitamin C ve türevleri, saf halde

Vitamin C and its derivatives, unmixed

541.15Vitamin E ve türevleri, saf halde

Vitamin E and its derivatives, unmixed

541.16Diğer vitaminler ve türevleri, saf halde

Other vitamins and their derivatives, unmixed

541.17Provitamin ve vitaminlerin karışımları (doğal konsantreler dahil), herhangi bir çözücüde olsun veya olmasın

Intermixtures of provitamins and vitamins (including natural concentrates), whether or not in any solvent

541.3Antibiyotikler (ilaç hammaddesi), 542 grubunda ilaç olarak yer almayanlar

Antibiotics, not put up as medicaments of group 542

541.31Penisilin ve penisilanik asit yapısındaki türevleri; bunların tuzları

Penicillins and their derivatives with a penicillanic acid structure; salts thereof

541.32Streptomisin ve türevleri; bunların tuzları

Streptomycins and their derivatives; salts thereof

541.33Tetrasiklin ve türevleri; bunların tuzları

Tetracyclines and their derivatives; salts thereof

541.39Diğer antibiyotikler (ilaç hammaddesi)

Other antibiotics

541.4Bitkisel alkaloidler, doğal veya sentezle üretilmiş, bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri, 542 grubunda ilaç olarak yer almayanlar

Vegetable alkaloids, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other derivatives, not put up as medicaments of group 542

541.41Afyon alkaloidleri ve türevleri; bunların tuzları

Alkaloids of opium and their derivatives; salts thereof

541.42Kınakına alkaloidleri ve türevleri; bunların tuzları

Alkaloids of cinchona and their derivatives; salts thereof

541.43Kafein ve tuzları

Caffeine and its salts

541.44Efedrin ve tuzları

Ephedrines and their salts

541.45Teofilin ve aminofilin (teofilin etilendiamin (aminofilin) ve bunların türevleri; bunların tuzları

Theophylline and aminophylline (theophylline-ethylenediamine) and their derivatives; salts thereof

541.46Avdar mahmuzu alkolidleri ve bunların türevleri; bunların tuzları

Alkaloids of rye ergot and their derivatives; salts thereof

541.49Diğer bitkisel alkoloidler ve tuzları; başka yerde sınıflandırılmamış alkoloidlerin türevleri ve bunların tuzları

Other vegetable alkaloids and their salts; derivatives of alkaloids, n.e.s., and their salts

541.5Hormonlar, prostaglandinler, tromboksanlar ve lökotrienler, doğal veya sentezle üretilmiş; bunların türevleri ve yapısal analogları (temelde hormon olarak kullanılan zincir yapısı değiştirilmiş polipeptitler dahil)

Hormones, prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, natural or reproduced by synthesis; derivatives and structural analogues thereof, including chain modified polypeptides, used primarily as hormones

541.53Steroidal hormonlar, türevleri ve yapısal analogları

Steroidal hormones, their derivatives and structural analogues

541.54Polipeptit hormonlar, protein hormonları ve glikoprotein hormonları, bunların türevleri ve yapısal analogları

Polypeptide hormones, protein hormones and glycoprotein hormones, their derivatives and structural analogues

541.55Katekolamin hormonları, türevleri ve yapısal analogları

Catecholamine hormones, their derivatives and structural analogues

541.56Prostaglandinler, tromboksanlar ve lökotrienler; bunların türevleri ve yapısal analogları

Prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, their derivatives and structural analogues

541.59Diğer hormonlar

Other

541.6Glikosidler; salgı bezleri ve diğer organlar ile bunların ekstreleri; antiserumlar, aşılar ve benzeri ürünler

Glycosides; glands or other organs and their extracts; antisera, vaccines and similar products

541.61Glikosidler, bunların doğal veya sentez ile üretilen tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri

Glycosides, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other derivatives

541.62Tedavi amaçlı kullanılan salgı bezleri ve diğer organlar, kurutulmuş, toz halinde olsun veya olmasın; bunların tedavi amaçlı kullanılan ekstreleri; heparin ve bunun tuzları; tedavi amaçlı veya koruyucu olarak kullanılan insan veya hayvan kaynaklı başka yerde sınıflandırılmamış diğer maddeler

Glands and other organs for organotherapeutic uses, dried, whether or not powdered; extracts of glands or other organs or of their secretions for organotherapeutic uses; heparin and its salts; other human or animal substances prepared for therapeutic or p

541.63Antiserum ve diğer kan fraksiyonları ile tadil edilmiş (değiştirilmiş) bağışıklık ürünleri; insanlar için aşılar ve veterinerlik ilaçları

Antisera and other blood fractions and modified immunological products; vaccines for human and veterinary medicine

541.64İnsan kanı; tedavi edici, koruyucu veya diyagnostik (tanı) amaçlı kullanılan hazır hayvan kanı; toksinler, mikro organizma kültürleri (maya hariç) ve benzeri ürünler

Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products

541.9Eczacılık ürünleri (tıbbi ilaçlar hariç)

Pharmaceutical goods, other than medicaments

541.91Başka yerde sınıflandırılmamış tamponlar, gazlı bezler, bandajlar ve benzeri ürünler (örneğin pansuman pedleri, yapışkanlı plasterler, yakılar), tıbbi maddeler emdirilmiş (emprenye edilmiş) veya kaplanmış ya da perakende satış için tıp, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amacına uygun formlarda veya paketlerde olanlar

Wadding, gauze, bandages and similar articles (e.g., dressings, adhesive plasters, poultices), impregnated or coated with pharmaceutical substances or put up in forms or packings for retail sale for medical, surgical, dental or veterinary purposes, n.e.s.

541.92Kan gruplama reaktifleri

Blood-grouping reagents

541.93Radyografi muayeneleri için X-ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar; hastaya uygulanmak üzere tasarlanmış diyagnostik (tanı) reaktifleri

Opacifying preparations for X-ray examinations; diagnostic reagents designed to be administered to the patient

541.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eczacılık ürünleri ve müstahzarları

Other pharmaceutical goods; waste pharmaceuticals

542.Tıbbi ilaçlar (veterinerlik ilaçları dahil)

Medicaments (including veterinary medicaments)

542.1Tıbbi ilaçlar, antibiyotik veya bunların türevlerini içerenler

Medicaments containing antibiotics or derivatives thereof

542.11Tıbbi ilaçlar, penisilin veya penisilanik asit yapısındaki türevlerini içerenler ya da streptomisin veya bunun türevlerini içerenler, perakende satış için dozajı belirlenmemiş veya paketlenmemiş olanlar

....containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, or streptomycins or their derivatives, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale

542.12Tıbbi ilaçlar, diğer antibiyotikleri içerenler, perakende satış için dozajı belirlenmemiş veya paketlenmemiş olanlar

....containing other antibiotics, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale.

542.13Tıbbi ilaçlar, penisilin veya penisilanik asit yapısındaki türevlerini içerenler ya da streptomisin veya bunun türevlerini içerenler, perakende satış için dozajı belirlenmiş veya paketlenmiş olanlar

....containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, or streptomycins or their derivatives, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale

542.19Tıbbi ilaçlar, diğer antibiyotikleri içerenler, perakende satış için dozajı belirlenmiş veya paketlenmiş olanlar

....containing other antibiotics, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale.

542.2Tıbbi ilaçlar, hormon veya 541.5 alt grubunda yer alan diğer ürünler (antibiyotikler hariç)

Medicaments containing hormones or other products of subgroup 541.5 but not containing antibiotics

542.21Tıbbi ilaçlar, insülin içerenler, perakende satış için dozajı belirlenmemiş veya paketlenmemiş olanlar

....containing insulin, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale.

542.22Tıbbi ilaçlar, diğer hormonları veya 541.5 alt grubunda yer alan diğer ürünleri (antibiyotikler hariç) içerenler, perakende satış için dozajı belirlenmemiş veya paketlenmemiş olanlar

....containing other hormones or other products of subgroup 541.5, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale

542.23Tıbbi ilaçlar, insülin içerenler, perakende satış için dozajı belirlenmiş veya paketlenmiş olanlar

....containing insulin, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale

542.24Tıbbi ilaçlar, kortikosteroid hormonu içerenler, bunların türevleri ve yapısal analogları

….containing corticosteroid hormones, their derivatives and structural analogues

542.29Tıbbi ilaçlar, diğer hormonları veya 541.5 alt grubunda yer alan diğer ürünleri (antibiyotikler hariç) içerenler, perakende satış için dozajı belirlenmiş veya paketlenmiş olanlar

....containing other hormones or other products of subgroup 541.5, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale

542.3Tıbbi ilaçlar, alkaloid veya bunların türevlerini içerenler (hormonları, alt grup 541.5'de yer alan diğer ürünleri veya antibiyotikleri içerenler hariç)

Medicaments containing alkaloids or derivatives thereof but not containing hormones, other products of subgroup 541.5, or antibiotics

542.31Tıbbi ilaçlar, alkaloid veya bunların türevleri, perakende satış için dozajı belirlenmemiş veya paketlenmemiş olanlar

....not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale.

542.32Tıbbi ilaçlar, alkaloid veya bunların türevleri, perakende satış için dozajı belirlenmiş veya paketlenmiş olanlar

....put up in measured doses or in forms or packings for retail sale

542.9Başka yerde sınıflandırılmamış tıbbi ilaçlar

Medicaments, n.e.s.

542.91Tıbbi ilaçlar, başka yerde sınıflandırılmamış, perakende satış için dozajı belirlenmemiş veya paketlenmemiş olanlar

Medicaments, n.e.s., not put up in measured doses or in forms or packings for retail.

542.92Tıbbi ilaçlar, vitamin veya 541.5 alt grubunda yer alan diğer ürünler, perakende satış için dozajı belirlenmiş veya paketlenmiş olanlar

Medicaments containing vitamins or other products of subgroup 541.1, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale

542.93Tıbbi ilaçlar, başka yerde sınıflandırılmamış, perakende satış için dozajı belirlenmiş veya paketlenmiş olanlar

Medicaments, n.e.s., put up in measured doses or in forms or packings for retail sale

55.Uçucu yağlar, reçinemsiler (rezinoitler) ve parfüm maddeleri; kişisel bakım, cilalama ve temizleme müstahzarları

Essential oils and resinoids and perfume materials; toilet, polishing and cleansing preparations

551.Uçucu yağlar, parfümler ve endüstriyel üretimde kullanılan koku veren maddeler

Essential oils, perfume and flavour materials

551.3Uçucu yağlar (terpensiz veya terpenli), katı (konkret) ve katışıksız (halis) olanlar dahil; reçinemsiler (rezinoitler); uçucu yağların çiçeklerden ve diğer bitkisel maddelerden katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde daldırılarak emdirme yoluyla elde edilen konsantreleri; uçucu yağların deterpenasyunuyla elde edilen terpenli yan ürünler; uçucu yağların damıtılmış suları ve sulu çözeltileri

Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage of maceration; terpenic by-products of the deterpenation of essential oi

551.31Uçucu yağlar, turunçgillerden elde edilen

Essential oils of citrus fruit

551.32Diğer uçucu yağlar

Other essential oils

551.33Reçinemsiler (rezinoitler)

Resinoids

551.35Uçucu yağ konsantreleri, katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde daldırılarak emdirme yoluyla elde edilenler; terpenli yan ürünler, uçucu yağların deterpenasyunuyla elde edilenler; uçucu yağların damıtılmış suları ve sulu çözeltileri

Concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by-products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils.

551.4Güzel kokulu maddelerin karışımları ve bunlara dayalı (alkollü solüsyonlar dahil) karışımlar, endüstride ham madde olarak kullanılanlar; güzel kokulu maddelere dayalı diğer müstahzarlar, gıda ve içecek endüstrisinde kullanılanlar

Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more of these substances, of a kind used as raw materials in industry; other preparations based on odoriferous substances, of a kind used for the manufa

551.41Güzel kokulu maddelerin karışımları ve bunlara dayalı (alkollü solüsyonlar dahil) karışımlar, gıda ve içecek endüstrisinde kullanılanlar; güzel kokulu maddelere dayalı diğer müstahzarlar, gıda ve içecek endüstrisinde kullanılanlar

....of a kind used in the food or drink industries

551.49Güzel kokulu maddelerin karışımları ve bunlara dayalı (alkollü solüsyonlar dahil) karışımlar, diğer endüstrilerde kullanılanlar (gıda ve içecek hariç)

....other

553.Parfümeri, kozmetik veya kişisel bakım ürünleri (sabun hariç)

Perfumery, cosmetic or toilet preparations (excluding soaps)

553.1Parfümler ve koku verici diğer sıvı ürünler (kolonya vb. dahil)

Perfumes and toilet waters

553.10Parfümler ve koku verici diğer sıvı ürünler (kolonya vb. dahil)

Perfumes and toilet waters

553.2Güzellik veya makyaj müstahzarları, cilt bakımı için (tıbbi ilaçlar hariç), güneş kremi veya bronzlaştırıcı müstahzarlar dahil; manikür ve pedikür müstahzarları

Beauty or make-up preparations for the care of the skin (other than medicaments), including sunscreen or suntan preparations; manicure or pedicure preparations

553.20Güzellik veya makyaj müstahzarları, cilt bakımı için (tıbbi ilaçlar hariç), güneş kremi veya bronzlaştırıcı müstahzarlar dahil; manikür ve pedikür müstahzarları

Beauty or make-up preparations for the care of the skin (other than medicaments), including sunscreen or suntan preparations; manicure or pedicure preparations

553.3Saç için kullanılan müstahzarlar

Preparations for use on the hair

553.30Saç için kullanılan müstahzarlar

Preparations for use on the hair

553.4Ağız veya diş bakım ürünleri (takma dişleri ağızda sabit tutmaya yarayan macunlar; tozlar ve tabletler, ağız çalkalama suları ve ağız parfümleri, diş ipleri dahil), perakende satışa hazır paketlerde

Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes and powders; yarn used to clean between the teeth (dental floss), in individual retail packages

553.40Ağız veya diş bakım ürünleri (takma dişleri ağızda sabit tutmaya yarayan macunlar; tozlar ve tabletler, ağız çalkalama suları ve ağız parfümleri, diş ipleri dahil), perakende satışa hazır paketlerde

Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes and powders; yarn used to clean between the teeth (dental floss), in individual retail packages

553.5Tıraş öncesi, tıraş sırasında veya tıraştan sonra kullanılan müstahzarlar, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, epilasyon müstahzarları ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer parfümeri, kozmetik ve kişisel bakım müstahzarları; hazır oda deodorantları, parfümlü ya da dezenfektan özelliği olsun veya olmasın

Pre-shave, shaving or aftershave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, n.e.s.; prepared room deodorizers, whether or not perfumed or having disinfectant properties

553.51Tıraş öncesi, tıraş sırasında veya tıraştan sonra kullanılan müstahzarlar,

Pre-shave, shaving or aftershave preparations

553.52Vücut deodorantları ve terlemeyi önleyici deodorantlar

Personal deodorants and antiperspirants

553.53Parfümlü banyo tuzları ve diğer banyo müstahzarları

Perfumed bath salts and other bath preparations

553.54Oda parfümleri veya deodorantları (dini ayinlerde kullanılan kokulu müstahzarlar dahil)

Preparations for perfuming or deodorizing rooms (including odoriferous preparations used during religious rites)

553.59Başka yerde sınıflandırılmamış diğer parfümeri, kozmetik ve kişisel bakım müstahzarları ile epilasyon müstahzarları

Depilatories and perfumery, cosmetic or toilet preparations, n.e.s.

554.Sabun, cilalama ve temizleme müstahzarları

Soap, cleansing and polishing preparations

554.1Sabun ve organik yüzey aktif ürünler ile sabun olarak kullanılan bar, kek, kalıplanmış parça veya şekilli formlarda müstahzarlar, sabun içersin veya içermesin; sabun veya deterjanla emdirilmiş (emprenye edilmiş), kaplanmış veya sıvanmış kağıt, vatka, keçe ve dokusuz kumaşlar

Soap; organic surface-active products and preparations for use as soap, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, whether or not containing soap; paper, wadding, felt and non-wovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent.

554.11Sabun ve organik yüzey aktif ürünler ile sabun olarak kullanılan bar, kek, kalıplanmış parça veya şekilli formlarda müstahzarlar, sabun içersin veya içermesin; sabun veya deterjanla emdirilmiş (emprenye edilmiş), kaplanmış veya sıvanmış kağıt, vatka, keçe ve dokusuz kumaşlar, kişisel bakım için kullanılanlar (tıbbi ürünler dahil)

Soap and organic surface-active products and preparations, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, and paper, wadding, felt and non-wovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent, for toilet use (including medicated products)

554.15Sabun ve organik yüzey aktif ürünler ile sabun olarak kullanılan bar, kek, kalıplanmış parça veya şekilli formlarda müstahzarlar, sabun içersin veya içermesin; sabun veya deterjanla emdirilmiş (emprenye edilmiş) veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve dokusuz kumaşlar, diğer amaçlar için kullanılanlar (kişisel bakım hariç)

Soap and organic surface-active products and preparations, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, and paper, wadding, felt and non-wovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent, for other uses

554.19Sabunlar, pul, ince tabaka, granül, toz vb. şekillerde

Soap in other forms

554.2Organik yüzey aktif maddeler (sabun hariç); başka yerde sınıflandırılmamış diğer yüzey aktif müstahzarlar, yıkama müstahzarları (yardımcı yıkama müstahzarları dahil) ve temizleme müstahzarları, sabun içersin veya içermesin

Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap, n.e.s.

554.21Organik yüzey aktif maddeler, perakende satışa hazır olsun veya olmasın

Organic surface-active agents, whether or not put up for retail sale

554.22Başka yerde sınıflandırılmamış diğer yüzey aktif yıkama veya temizleme müstahzarları, perakende satışa hazır olanlar

Surface-active washing or cleaning preparations, n.e.s., put up for retail sale

554.23Başka yerde sınıflandırılmamış diğer yüzey aktif yıkama veya temizleme müstahzarları, perakende satışa hazır olmayanlar

Surface-active washing or cleaning preparations, n.e.s., not put up for retail sale.

554.3Cila ve kremler (ayakkabı, mobilya, yer döşemesi, kaporta, cam veya metal için), ovalama kremleri ve tozları ile benzeri ovalama müstahzarları (bu tür müstahzarlarla emdirilmiş (emprenye edilmiş) veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve dokusuz kumaşlar halinde olsun veya olmasın), 598.3 alt grubunda yer alan mumlar hariç

Polishes and creams, for footwear, furniture, floors, coachwork, glass or metal, scouring pastes and powders and similar preparations (whether or not in the form of paper, wadding, felt, non-wovens, cellular plastics or cellular rubber, impregnated, coate

554.31Cila, krem ve benzeri müstahzarlar, ayakkabı veya deri için olanlar

Polishes, creams and similar preparations, for footwear or leather

554.32Cila, krem ve benzeri müstahzarlar, ahşap mobilya, yer döşemesi, ve diğer ahşap işlerinin bakımı için olanlar

Polishes, creams and similar preparations, for the maintenance of wooden furniture, floors and other woodwork

554.33Cila, krem ve benzeri müstahzarlar, kaporta için olanlar (metal cilaları hariç)

Polishes and similar preparations, for coachwork, other than metal polishes

554.34Ovalama kremleri ve tozları ile benzeri ovalama müstahzarları

Scouring pastes and powders and other scouring preparations

554.35Cila, krem ve benzeri müstahzarlar, cam veya metal için olanlar

Polishes, creams and similar preparations for glass or metal

56.Gübreler (grup 272 altında yer alanlar hariç)

Fertilizers (other than those of group 272)

562.Gübreler (grup 272 altında yer alanlar hariç)

Fertilizers (other than those of group 272)

562.1Azotlu gübreler, mineral veya kimyasal

Mineral or chemical fertilizers, nitrogenous

562.11Amonyum nitrat, sıvı çözelti içinde olsun veya olmasın

Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution

562.12Amonyum nitrat ile amonyum sülfatın çift tuzları ve karışımları

Double salts and mixtures of ammonium sulphate and ammonium nitrate

562.13Amonyum sülfat

Ammonium sulphate

562.14Kalsiyum nitrat ile amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları

Double salts and mixtures of calcium nitrate and ammonium nitrate

562.16Üre, sıvı çözelti içinde olsun veya olmasın

Urea, whether or not in aqueous solution

562.17Üre ve amonyum nitratın karışımları, sıvı veya amonyaklı çözelti içinde

Mixtures of urea and ammonium nitrate in aqueous or ammoniacal solution.

562.19Başka yerde sınıflandırılmamış azotlu diğer gübreler, karışımlar dahil

Other nitrogenous fertilizers (including mixtures, n.e.s.)

562.2Fosfatlı gübreler, mineral veya kimyasal

Mineral or chemical fertilizers, phosphatic

562.22Süperfosfatlar

Superphosphates

562.29Başka yerde sınıflandırılmamış fosfatlı diğer gübreler, mineral veya kimyasallar

Mineral or chemical fertilizers, phosphatic, n.e.s.

562.3Potasyumlu gübreler, mineral veya kimyasal (işlenmemiş doğal potasyum tuzları hariç)

Mineral or chemical fertilizers, potassic (other than crude natural potassium salts)

562.31Potasyum klorür

Potassium chloride

562.32Potasyum sülfat

Potassium sulphate

562.39Başka yerde sınıflandırılmamış potasyumlu diğer gübreler, karnalit, silvit ve diğer ham tabii potasyum tuzları gibi, mineral veya kimyasallar

Mineral or chemical fertilizers, potassic, n.e.s.

562.9Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gübreler

Fertilizers, n.e.s.

562.91Gübreler, üç besin maddesi (azot, fosfor ve potasyum) içerenler, mineral veya kimyasal

Fertilizers, mineral or chemical, containing the three fertilizing elements nitrogen, phosphorus and potassium.

562.92Gübreler, iki besin maddesi (fosfor ve potasyum) içerenler, mineral veya kimyasal

Mineral or chemical fertilizers containing the two fertilizing elements phosphorus and potassium.

562.93Diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat)

Diammonium hydrogenorthophosphate (diammonium phosphate)

562.94Amonyum hidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat) ve bunun diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat) ile karışımları

Ammonium dihydrogenorthophosphate (monoammonium phosphate) and mixtures thereof with diammonium hydrogenorthophosphate (diammonium phosphate).

562.95Başka yerde sınıflandırılmamış gübreler, iki besin maddesi (azot ve fosfor) içerenler, mineral veya kimyasal

Fertilizers, n.e.s., containing the two fertilizing elements nitrogen and phosphorus

562.96Başlık 272.1 altındaki (hayvansal veya bitkisel gübreler, birlikte karıştırılmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun veya olmasın; hayvansal veya bitkisel ürünlerin karıştırılması veya kimyasal işlem görmesiyle üretilmiş olan gübreler), başlık 272.2 altındaki (sodyum nitrat) veya 562 grubundaki (mineral veya kimyasal gübreler) ürünler, tablet veya benzeri şekillerde olanlar veya brüt ağırlığı ≤ 10 kg olarak paketlenmiş olanlar

Goods of heading 272.1, 272.2, or of group 562, in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg

562.99Gübreler, iki besin maddesi (azot ve potasyum) içerenler veya azot, fosfor ya da potasyum temel besin maddelerinden yalnızca bir tanesini içerenler, mineral veya kimyasal (hayvansal veya bitkisel gübrelerin, kimyasal ya da mineral gübrelerle olan karışımları dahil) (pelet veya benzeri şekillerde olanlar veya brüt ağırlığı ≤ 10 kg olarak paketlenmiş olanlar hariç)

Other, Mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements nitrogen and potassium or one principal fertilising substance only, incl. mixtures of animal or vegetable fertilisers with chemical or mineral fertilisers (excl. those in pelle

57.Plastik, birincil formda

Plastics in primary forms

571.Etilen polimerleri, birincil formda

Polymers of ethylene, in primary forms

571.1Polietilen

Polyethylene

571.11Polietilen, birim hacim ağırlığı (özgül ağırlığı) < 0,94 olanlar

....having a specific gravity of less than 0.94

571.12Polietilen, birim hacim ağırlığı (özgül ağırlığı) >= 0,94 olanlar

....having a specific gravity of 0.94 or more

571.2Etilen-vinil asetat kopolimerleri, birincil formda

Ethylene-vinyl acetate copolymers

571.20Etilen-vinil asetat kopolimerleri, birincil formda

Ethylene-vinyl acetate copolymers

571.9Diğer etilen polimerleri, birincil formda

Other polymers of ethylene, in primary forms

571.90Diğer etilen polimerleri, birincil formda

Other polymers of ethylene, in primary forms

572.Stiren polimerleri, birincil formda

Polymers of styrene, in primary forms

572.1Polistiren, birincil formda

Polystyrene

572.11Polistiren, genleşebilen, birincil formda

....expansible

572.19Diğer polistiren, birincil formda (genleşebilen polistiren hariç)

....other

572.9Diğer stiren polimerleri, birincil formda

Other styrene polymers

572.91Stiren-akrilonitril (SAN) kopolimerleri, birincil formda

Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers

572.92Akrilonitril-bütadien-stiren (ABS) kopolimerleri, birincil formda

Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers

572.99Diğer stiren polimerleri, birincil formda (Stiren-akrilonitril (SAN) kopolimerleri ve akrilonitril-bütadien-stiren (ABS) kopolimerleri hariç)

Other

573.Vinil klorür polimerleri veya diğer halojenli olefinlerin polimerleri, birincil formda

Polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, in primary forms

573.1Polivinil klorür (PVC), birincil formda

Polyvinyl chloride

573.11Polivinil klorür (PVC), birincil formda (başka herhangi bir madde ile karıştırılmamış)

....not mixed with any other substances

573.12Polivinil klorür (PVC), birincil formda (plastifiye edilmemiş)

....other, non-plasticized

573.13Polivinil klorür (PVC), birincil formda (plastifiye edilmiş)

....other, plasticized

573.9Diğer vinil klorür kopolimerleri ve diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri

Other vinyl chloride copolymers and polymers of other halogenated olefins

573.91Vinil klorür-vinil asetat kopolimerleri

Vinyl chloride-vinyl acetate copolymers

573.92Diğer vinil klorür kopolimerleri, birincil formda

Other vinyl chloride copolymers

573.93Vinil klorür polimerleri, birincil formda

Vinylidene chloride polymers

573.94Floropolimerler, birincil formda

Fluoropolymers

573.99Diğer vinil klorür polimerleri veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri, birincil formda

Other polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins

574.Poliasetal, diğer polieterler ve epoksi reçineler (birincil formda); polikarbonatlar, alkit reçineler, polialil esterler ve diğer polyesterler (birincil formda)

Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in primary forms

574.1Poliasetal ve diğer polieterler, birincil formda

Polyacetals and other polyethers

574.11Poliasetaller, birincil formda

Polyacetals

574.19Diğer polieterler, birincil formda

Other polyethers

574.2Epoksi reçineler, birincil formda

Epoxide resins

574.20Epoksi reçineler, birincil formda

Epoxide resins

574.3Polikarbonatlar, alkit reçineler, polialil esterler ve diğer polyesterler (birincil formda)

Polycarbonates, alkyd resins and other polyesters

574.31Polikarbonatlar, birincil formda

Polycarbonates

574.32Alkit reçineler, birincil formda

Alkyd resins

574.33Polietilen tereftalat birincil formda

Polyethylene terephthalate

574.34Diğer polyesterler, doymamış, birincil formda

Other polyesters, unsaturated

574.39Başka yerde sınıflandırılmamış polialil esterleri ve diğer polyesterler, birincil formda

Polyesters in primary forms, n.e.s.

575.Diğer plastikler, birincil formda

Other plastics, in primary forms

575.1Propilen polimerleri veya diğer olefin polimerleri, birincil formda

Polymers of propylene or of other olefins

575.11Polipropilen, birincil formda

Polypropylene

575.12Poliizobütilen, birincil formda

Polyisobutylene

575.13Polipropilen kopolimerleri, birincil formda

Propylene copolymers

575.19Diğer olefinlerin polimerleri, birincil formda

Other olefins

575.2Akrilik polimerleri, birincil formda

Acrylic polymers

575.21Polimetil metakrilat, birincil formda

Polymethyl methacrylate

575.29Diğer akrilik polimerleri, birincil formda

Other acrylic polymers

575.3Poliamidler

Polyamides

575.31Poliamid -6, -11, -12, -6.6, -6.9, -6.10 veya -6.12, birincil formda

Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12

575.39Diğer poliamidler (poliamid -6, -11, -12, -6.6, -6.9, -6.10 veya -6.12 hariç), birincil formda

Other polyamides

575.4Amino reçineler, fenolik reçineler ve poliüretanlar, birincil formda

Amino resins, phenolic resins and polyurethanes

575.41Üre reçineleri; tiyoüre reçineleri

Urea resins; thiourea resins

575.42Melamin reçineleri

Melamine resins

575.43Diğer amino reçineler, birincil formda

Other amino resins

575.44Fenolik reçineler, birincil formda

Phenolic resins

575.45Poliüretanlar, birincil formda

Polyurethanes

575.5Başka yerde sınıflandırılmamış selüloz ve bunun kimyasal türevleri, birincil formda

Cellulose and its chemical derivatives, n.e.s.

575.51Selüloz asetatları, plastifiye edilmemiş olanlar

Cellulose acetates, non-plasticized

575.52Selüloz asetatları, plastifiye edilmiş olanlar

Cellulose acetates, plasticized

575.53Selüloz nitratlar, kolodyumlar dahil

Cellulose nitrates (including collodions)

575.54Selüloz eterleri

Cellulose ethers

575.59Başka yerde sınıflandırılmamış diğer selüloz ve bunun kimyasal türevleri, birincil formda

Other

575.9Başka yerde sınıflandırılmamış plastikler

Plastics, n.e.s.

575.91Vinil asetat polimerleri

Polymers of vinyl acetate

575.92Diğer vinil esterlerinin polimerleri; diğer vinil polimerler

Polymers of other vinyl esters; other vinyl polymers

575.93Silisyumlar, birincil formda

Silicones in primary forms

575.94Aljinik asit, bunun tuzları ve esterleri

Alginic acid, its salts and esters

575.95Başka yerde sınıflandırılmamış doğal polimerler ve modifiye polimerler, birincil formda (örneğin sertleştirilmiş proteinler, doğal kauçuğun kimyasal türevleri)

Natural polymers and modified natural polymers (e.g., hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), n.e.s.

575.96Başka yerde sınıflandırılmamış petrol reçineleri, kumaron-inden reçineler, polisülfidler (polisülfürler), polisülfonlar, vb., birincil formda

Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, polysulphones and plastics, n.e.s.

575.97İyon değiştiriciler, 571.11'den 575.95'e kadar olan başlıklarda yer alan polimerlere dayalı olanlar

Ion exchangers based on polymers of headings 571.11 to 575.95

579.Plastiklerin atık, döküntü ve hurdaları

Waste, parings and scrap, of plastics

579.1Plastiklerin atık, döküntü ve hurdaları, etilen polimerlerinden olanlar

....of polymers of ethylene

579.10Plastiklerin atık, döküntü ve hurdaları, etilen polimerlerinden olanlar

....of polymers of ethylene

579.2Plastiklerin atık, döküntü ve hurdaları, stiren polimerlerinden olanlar

....of polymers of styrene

579.20Plastiklerin atık, döküntü ve hurdaları, stiren polimerlerinden olanlar

....of polymers of styrene

579.3Plastiklerin atık, döküntü ve hurdaları, vinil klorür polimerlerinden olanlar

....of polymers of vinyl chloride

579.30Plastiklerin atık, döküntü ve hurdaları, vinil klorür polimerlerinden olanlar

....of polymers of vinyl chloride

579.9Plastiklerin atık, döküntü ve hurdaları, diğerlerinden olanlar

....other

579.90Plastiklerin atık, döküntü ve hurdaları, diğerlerinden olanlar

....other

58.Plastik, birincil formda olmayan

Plastics in non-primary forms

581.Tüp, boru ve hortumlar ile bunların bağlantı elemanları, plastikten

Tubes, pipes and hoses, and fittings therefor, of plastics

581.1Suni bağırsaklar (sosis kılıfları), sertleştirilmiş proteinlerden veya selülozik maddelerden yapılmış

Artificial guts (sausage casings) of hardened protein or of cellulosic materials

581.10Suni bağırsaklar (sosis kılıfları), sertleştirilmiş proteinlerden veya selülozik maddelerden yapılmış

Artificial guts (sausage casings) of hardened protein or of cellulosic materials

581.2Sert (rijit) tüp, boru ve hortumlar, plastikten

Tubes, pipes and hoses, rigid

581.20Sert (rijit) tüp, boru ve hortumlar, plastikten

Tubes, pipes and hoses, rigid

581.3Esnek tüp, boru ve hortumlar, plastikten, patlama basıncı >= 27,6 Mpa olanlar

Flexible tubes, pipes and hoses, having a minimum burst pressure of 27.6 Mpa

581.30Esnek tüp, boru ve hortumlar, plastikten, patlama basıncı >= 27,6 Mpa olanlar

Flexible tubes, pipes and hoses, having a minimum burst pressure of 27.6 Mpa

581.4Diğer esnek tüp, boru ve hortumlar, plastikten, güçlendirilmemiş veya başka malzemelerle birleştirilmemiş olanlar ile bağlantı parçalı olmayanlar

Other tubes, pipes and hoses, not reinforced or otherwise combined with other materials, without fittings.

581.40Diğer esnek tüp, boru ve hortumlar, plastikten, güçlendirilmemiş veya başka malzemelerle birleştirilmemiş olanlar ile bağlantı parçalı olmayanlar

Other tubes, pipes and hoses, not reinforced or otherwise combined with other materials, without fittings.

581.5Diğer esnek tüp, boru ve hortumlar, plastikten, güçlendirilmemiş veya başka malzemelerle birleştirilmemiş olanlar ile bağlantı parçalı olanlar

Tubes, pipes and hoses, not reinforced or otherwise combined with other materials, with fittings

581.50Diğer esnek tüp, boru ve hortumlar, plastikten, güçlendirilmemiş veya başka malzemelerle birleştirilmemiş olanlar ile bağlantı parçalı olanlar

Tubes, pipes and hoses, not reinforced or otherwise combined with other materials, with fittings

581.6Diğer esnek tüp, boru ve hortumlar, plastikten, güçlendirilmiş veya başka malzemelerle birleştirilmiş (patlama basıncı >= 27,6 Mpa olanlar hariç)

Other tubes, pipes and hoses

581.60Diğer esnek tüp, boru ve hortumlar, plastikten, güçlendirilmiş veya başka malzemelerle birleştirilmiş (patlama basıncı >= 27,6 Mpa olanlar hariç)

Other tubes, pipes and hoses

581.7Bağlantı parçaları (örneğin mafsal, dirsek, flanş vb.), tüp, boru ve hortumlar için olanlar, plastikten

Fittings for tubes, pipes and hoses (e.g., joints, elbows, flanges), of plastics

581.70Bağlantı parçaları (örneğin mafsal, dirsek, flanş vb.), tüp, boru ve hortumlar için olanlar, plastikten

Fittings for tubes, pipes and hoses (e.g., joints, elbows, flanges), of plastics

582.Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, plastikten

Plates, sheets, film, foil and strip, of plastics

582.1Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar, şeritler ve diğer yassı şekiller, kendinden yapışkanlı, plastikten, rulo halinde olsun veya olmasın (başlık 893.31 altında yer alan zemin, duvar ve tavan kaplamaları hariç)

Plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, self-adhesive, of plastics, whether or not in rolls, other than floor, wall and ceiling coverings of heading 893.31

582.11Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar, şeritler ve diğer yassı şekiller, kendinden yapışkanlı, plastikten, genişliği <= 20 cm olan rulo halinde (başlık 893.31 altında yer alan zemin, duvar ve tavan kaplamaları hariç)

....in rolls of a width not exceeding 20 cm

582.19Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar, şeritler ve diğer yassı şekiller, kendinden yapışkanlı, plastikten, eni > 20 cm, rulo halinde olsun veya olmasın (başlık 893.31 altında yer alan zemin, duvar ve tavan kaplamaları hariç)

....other

582.2Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, plastikten olanlar, gözeneksiz ve güçlendirilmemiş, lamine edilmiş, desteklenmiş veya benzer şekilde diğer malzemelerle birleştirilmiş

Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials

582.21Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, etilen polimerlerinden olanlar, gözeneksiz ve güçlendirilmemiş, lamine edilmiş, desteklenmiş veya benzer şekilde diğer malzemelerle birleştirilmiş

....of polymers of ethylene

582.22Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, propilen polimerlerinden olanlar, gözeneksiz ve güçlendirilmemiş, lamine edilmiş, desteklenmiş veya benzer şekilde diğer malzemelerle birleştirilmiş

....of polymers of propylene

582.23Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, stiren polimerlerinden olanlar, gözeneksiz ve güçlendirilmemiş, lamine edilmiş, desteklenmiş veya benzer şekilde diğer malzemelerle birleştirilmiş

....of polymers of styrene

582.24Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, vinil klorürden olanlar, gözeneksiz ve güçlendirilmemiş, lamine edilmiş, desteklenmiş veya benzer şekilde diğer malzemelerle birleştirilmiş

....of polymers of vinyl chloride

582.25Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, akrilik polimerlerinden olanlar, gözeneksiz ve güçlendirilmemiş, lamine edilmiş, desteklenmiş veya benzer şekilde diğer malzemelerle birleştirilmiş

....of acrylic polymers

582.26Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, polikarbonatlardan, alkid reçinelerinden, polialil esterlerden veya diğer polyesterlerden olanlar, gözeneksiz ve güçlendirilmemiş, lamine edilmiş, desteklenmiş veya benzer şekilde diğer malzemelerle birleştirilmiş

....of polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters or other polyesters.

582.28Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, selüloz veya bunun kimyasal türevlerinden olanlar, gözeneksiz ve güçlendirilmemiş, lamine edilmiş, desteklenmiş veya benzer şekilde diğer malzemelerle birleştirilmiş

....of cellulose or its chemical derivatives, n.e.s.

582.29Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, diğer plastiklerden olanlar, gözeneksiz ve güçlendirilmemiş, lamine edilmiş, desteklenmiş veya benzer şekilde diğer malzemelerle birleştirilmiş

....of other plastics

582.9Diğer tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, plastikten

Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics

582.91Diğer tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, gözenekli plastikten

....cellular

582.99Diğer tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, diğer plastikten

....other

583.Monofilamentler, herhangi bir enine kesitinin boyutu > 1 mm olanlar, çubuk ve profil halinde, plastikten olanlar, yüzeyi işlenmiş olsun veya olmasın fakat başka türlü işlenmemiş olanlar

Monofilament of which any cross-sectional dimension exceeds 1 mm, rods, sticks and profile shapes, whether or not surface-worked but not otherwise worked, of plastics

583.1Monofilamentler, herhangi bir enine kesitinin boyutu > 1 mm olanlar, çubuk ve profil halinde, etilen polimerlerinden olanlar, yüzeyi işlenmiş olsun veya olmasın fakat başka türlü işlenmemiş olanlar

....of polymers of ethylene

583.10Monofilamentler, herhangi bir enine kesitinin boyutu > 1 mm olanlar, çubuk ve profil halinde, etilen polimerlerinden olanlar, yüzeyi işlenmiş olsun veya olmasın fakat başka türlü işlenmemiş olanlar

....of polymers of ethylene

583.2Monofilamentler, herhangi bir enine kesitinin boyutu > 1 mm olanlar, çubuk ve profil halinde, vinil klorür polimerlerinden olanlar, yüzeyi işlenmiş olsun veya olmasın fakat başka türlü işlenmemiş olanlar

....of polymers of vinyl chloride

583.20Monofilamentler, herhangi bir enine kesitinin boyutu > 1 mm olanlar, çubuk ve profil halinde, vinil klorür polimerlerinden olanlar, yüzeyi işlenmiş olsun veya olmasın fakat başka türlü işlenmemiş olanlar

....of polymers of vinyl chloride

583.9Monofilamentler, herhangi bir enine kesitinin boyutu > 1 mm olanlar, çubuk ve profil halinde, diğer plastiklerden olanlar, yüzeyi işlenmiş olsun veya olmasın fakat başka türlü işlenmemiş olanlar

....of other plastics

583.90Monofilamentler, herhangi bir enine kesitinin boyutu > 1 mm olanlar, çubuk ve profil halinde, diğer plastiklerden olanlar, yüzeyi işlenmiş olsun veya olmasın fakat başka türlü işlenmemiş olanlar

....of other plastics

59.Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal maddeler ve kimyasal ürünler

Chemical materials and products, n.e.s.

591.Haşere ilaçları, kemirgenlere karşı ilaçlar, mantar ilaçları, yabancı ot ilaçları, çimlenmeyi önleyici ürünler, bitki gelişimini düzenleyiciler, dezenfektanlar ve benzeri ürünler, (perakende satışa uygun formda ya da pakette veya müstahzar ya da maddeler halinde olanlar, örneğin kükürtle işlem görmüş bantlar, viks ve mumlar, yapışkanlı sinek öldürücüler vb.)

Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators, disinfectants and similar products, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles (e.g., sulphur-treated bands, wicks and

591.1Haşere ilaçları

Insecticides

591.10Haşere ilaçları

Insecticides

591.2Mantar ilaçları

Fungicides

591.20Mantar ilaçları

Fungicides

591.3Yabancı ot ilaçları, çimlenmeyi önleyici ürünler ve bitki gelişimini düzenleyiciler

Herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators

591.30Yabancı ot ilaçları, çimlenmeyi önleyici ürünler ve bitki gelişimini düzenleyiciler

Herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators

591.4Dezenfektanlar

Disinfectants

591.40Dezenfektanlar

Disinfectants

591.9Grup 591 altında yer alan diğer ürünler, (perakende satışa uygun formda ya da pakette veya müstahzar ya da maddeler halinde olanlar)

Other products of group 591, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles, n.e.s

591.90Grup 591 altında yer alan diğer ürünler, (perakende satışa uygun formda ya da pakette veya müstahzar ya da maddeler halinde olanlar)

Other products of group 591, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles, n.e.s

592.Nişastalar, inulin ve buğday glutenleri; albüminimsi maddeler; tutkallar

Starches, inulin and wheat gluten; albuminoidal substances; glues

592.1Nişastalar, inulin ve buğday glutenleri

Starches, inulin and wheat gluten

592.11Buğday nişastası

Wheat starch

592.12Mısır nişastası

Maize (corn) starch

592.13Patates nişastası

Potato starch

592.14Manyok nişastası

Manioc (cassava) starch

592.15Diğer nişastalar

Other starches

592.16İnulin

Inulin

592.17Buğday gluteni, kurutulmuş olsun veya olmasın

Wheat gluten, whether or not dried

592.2Albüminimsi maddeler, modifiye nişastalar ve tutkallar

Albuminoidal substances, modified starches and glues

592.21Kazein

Casein

592.22Kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları

Caseinates and other casein derivatives; casein glues

592.23Albüminler, en az iki peynir altı suyu proteğinlerinden oluşan konsantreler (kuru durumda ağırlığına göre peynir altı suyu proteğini > % 80 olan) dahil (yumurta albüminleri, albüminatlar ve diğer albümin türevleri hariç)

Albumins (including concentrates of two or more whey proteins, containing by weight more than 80% whey proteins, calculated on the dry matter), other than egg albumin; albuminates and other albumin derivatives

592.24Jelatin (dikdörtgen, kare şeklinde yaprak halindeki jelatinler dahil, yüzeyi işlenmiş veya boyanmış olsun ya da olmasın) ve jelatin türevleri; balık tutkalı; başka yerde sınıflandırılmamış hayvansal kökenli diğer tutkallar

Gelatin (including gelatin in rectangular, including square, sheets, whether or not surface-worked or coloured) and gelatin derivatives; isinglass; other glues of animal origin, n.e.s.

592.25Peptonlar ve türevleri; başka yerde sınıflandırılmamış diğer protein maddeleri ve türevleri; deri tozları, kromlanmış olsun veya olmasın

Peptones and their derivatives; other protein substances and their derivatives, n.e.s.; hide powder, whether or not chromed

592.26Dekstrinler ve diğer modifiye nişastalar

Dextrins and other modified starches

592.27Tutkallar, nişasta, dekstrin veya diğer modifiye nişasta esaslı olanlar

Glues based on starches, or on dextrins or other modified starches

592.29Başka yerde sınıflandırılmamış hazır tutkallar ve diğer hazır yapıştırıcılar; tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanmaya uygun ürünler, perakende satışa hazır, paket ağırlığı <= 1 kg olanlar

Prepared glues and other prepared adhesives, n.e.s.; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg

593.Patlayıcılar ve piroteknik ürünler

Explosives and pyrotechnic products

593.1Sevk barutu ve diğer hazır patlayıcılar

Propellent powders and other prepared explosives

593.11Sevk barutu

Propellent powders

593.12Hazır patlayıcılar (sevk barutu hariç)

Prepared explosives (other than propellent powders)

593.2Emniyet fitilleri; infilak fitilleri; kovan veya fünyeler; ateşleyiciler; elektrikli kapsüller

Safety fuses; detonating fuses; percussion or detonating caps; igniters; electric detonators

593.20Emniyet fitilleri; infilak fitilleri; kovan veya fünyeler; ateşleyiciler; elektrikli kapsüller

Safety fuses; detonating fuses; percussion or detonating caps; igniters; electric detonators

593.3Havai fişekler; işaret fişekleri, yağmur roketleri, sis işaretleri, diğer piroteknik malzemeler

Fireworks, signalling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnic articles

593.31Havai fişekler

Fireworks

593.33İşaret fişekleri, yağmur roketleri, sis işaretleri, diğer piroteknik malzemeler

Signalling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnical articles

597.Hazır katkı maddeleri ve benzeri ürünler, mineral yağlar için; hidrolik iletim (transmisyon) için hazır sıvılar; antifriz müstahzarları ve buz çözücü hazır sıvılar; yağlama müstahzarları

Prepared additives for mineral oils and the like; prepared liquids for hydraulic transmission; anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids; lubricating preparations

597.2Vuruntu önleyici müstahzarlar, oksitlenmeyi önleyiciler, sakızlanmayı (yapışkan maddelerin oluşmasını) önleyiciler, akışkanlığı düzenleyiciler, aşınmayı önleyiciler ve mineral yağlar için veya mineral yağlar ile aynı amaca yönelik olarak kullanılan diğer sıvılar (benzin dahil) için diğer katkı maddeleri

Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils

597.21Vuruntu önleyici müstahzarlar

Anti-knock preparations

597.25Yağlama yağları için katkı maddeleri

Additives for lubricating oils

597.29Başka yerde sınıflandırılmamış diğer katkı maddeleri, mineral yağlar için veya mineral yağlar ile aynı amaca yönelik olarak kullanılan diğer sıvılar (benzin dahil) için

Prepared additives for mineral oils or for other liquids used for the same purposes as mineral oils, n.e.s.

597.3Hidrolik iletim (transmisyon) için hazır sıvılar; antifriz müstahzarları

Prepared liquids for hydraulic transmission; anti-freezing preparations

597.31Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik iletim (transmisyon) için diğer hazır sıvılar; petrol yağları veya bitümlü minerallerden elde edilen yağları içermeyenler ile petrol yağı içeriği veya bitümlü minerallerden elde edilen yağ içeriği ağırlık itibariyle < % 70 olanlar

Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70% by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

597.33Antifriz müstahzarları ve buz çözücü hazır sıvılar

Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids

597.7Yağlama müstahzarları (yağlamaya dayalı kesme yağı müstahzarları, cıvata ve somun gevşetme müstahzarları, pas veya çürüme önleyici müstahzarlar ve döküm kalıplarından ayırmaya özgü müstahzarlar dahil) ve tekstil malzemelerinin, derinin, kürklerin veya diğer malzemelerin sıvı veya katı yağlarla işlem görmesi için kullanılan müstahzarlar (temel bileşen olarak petrol yağı veya bitümlü minerallerden elde edilen yağ içeriği ağırlığına göre >= % 70 olanlar hariç)

Lubricating preparations (including cutting oil preparations, bolt or nut release preparations, anti-rust or anti-corrosion preparations and mould release preparations, based on lubricants) and preparations of a kind used for the oil or grease treatment o

597.71Tekstil malzemelerinin, derinin, kürklerin veya diğer malzemelerin işlem görmesi için kullanılan müstahzarlar, petrol yağları veya bitümlü minerallerden elde edilen yağları içerenler

Preparations for the treatment of textile materials, leather, furskins or other materials, containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

597.72Başka yerde sınıflandırılmamış yağlama müstahzarları, petrol yağları veya bitümlü minerallerden elde edilen yağları içerenler

Lubricating preparations containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals, n.e.s.

597.73Tekstil malzemelerinin, derinin, kürklerin veya diğer malzemelerin işlem görmesi için kullanılan müstahzarlar, sıvı veya katı yağ içerenler (petrol yağları veya bitümlü minerallerden elde edilen yağlar hariç)

Preparations for the treatment of textile materials, leather, furskins or other materials, containing oils or greases other than of petroleum or bituminous minerals

597.74Başka yerde sınıflandırılmamış yağlama müstahzarları, sıvı veya katı yağ içerenler (petrol yağları veya bitümlü minerallerden elde edilen yağlar hariç)

Lubricating preparations containing oils or greases other than of petroleum or bituminous minerals

598.Başka yerde sınıflandırılmamış çeşitli kimyasal ürünler

Miscellaneous chemical products, n.e.s.

598.1Ağaç odunu ve reçine esaslı kimyasal ürünler

Wood- and resin-based chemical products

598.11Tall oil (rafine edilmiş olsun ya da olmasın)

Tall oil, whether or not refined

598.12Lesivler, odun hamuru imalinden arta kalanlar, konsantre edilmiş, şekeri giderilmiş ya da kimyasal işlem görmüş olsun olmasın, linyosülfonatlar dahil (sıvı reçine (tall oil) hariç)

Residual lyes from the manufacture of wood pulp, whether or not concentrated, desugared or chemically treated (including lignin sulphonates, but excluding tall oil)

598.13Sakız, ağaç terpentin esansı veya sülfat terpentin esansı ve iğne yapraklı ağaç odununun damıtılmasından veya başka şekilde işlenmesinden elde edilen diğer terpenik yağlar; ham dipenten; sülfit terpentin ve diğer ham parasimenler; çam yağı, ana bileşen olarak alfa-terpinol içerenler

Gum, wood or sulphate turpentine and other terpenic oils produced by the distillation or other treatment of coniferous woods; crude dipentene; sulphite turpentine and other crude para-cymene; pine oil containing alpha-terpineol as the main constituent

598.14Kolofan ve reçine asitleri ile bunların türevleri; kolofan alkol ve yağları; eritilmiş sakızlar

Rosin and resin acids, and derivatives thereof; rosin spirit and rosin oils; run gums.

598.18Odun katranı; odun katranı yağları; odun kreozotu; odun naftası; bitkisel zift; biracılıkta kullanılan bitkisel zift ve kolofana, reçine asitlerine veya bitkisel ziftlere dayalı olan benzeri müstahzarlar

Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood naphtha; vegetable pitch; brewers’ pitch and similar preparations based on rosin, resin acids or on vegetable pitch

598.3Suni mumlar ve hazır mumlar

Artificial waxes and prepared waxes

598.35Suni mumlar ve hazır mumlar, polietilen glikolden

....of polyethylene glycol

598.39Diğer suni ve hazır mumlar (mühür olarak kullanılan mumlar dahil) (polietilen glikolden olanlar hariç)

....other

598.4Karışım halindeki alkil benzenler ve karışım halindeki alkilnaftalenler

Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes, other than those of subgroups 335.2 and 511.2

598.40Karışım halindeki alkil benzenler ve karışım halindeki alkilnaftalenler

Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes, other than those of subgroups 335.2 and 511.2

598.5Elektronikte kullanmak için macun kıvamında (dope edilmiş) kimyasal elementler (disk formunda, ince tabaka veya benzeri formlarda); elektronikte kullanmak için macun kıvamında (dope edilmiş) kimyasal bileşikler

Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics

598.50Elektronikte kullanmak için macun kıvamında (dope edilmiş) kimyasal elementler (disk formunda, ince tabaka veya benzeri formlarda); elektronikte kullanmak için macun kıvamında (dope edilmiş) kimyasal bileşikler

Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics

598.6Başka yerde sınıflandırılmamış organik kimyasal ürünler

Organic chemical products, n.e.s.

598.61Suni grafit; koloidal veya yarı koloidal grafit, hamur, blok, levha veya diğer yarı mamul durumdaki grafit ya da diğer karbon esaslı müstahzarlar

Artificial graphite; colloidal or semi-colloidal graphite; preparations based on graphite or other carbon in the form of pastes, blocks, plates or other semi-manufactures

598.63Hazır vulkanizasyon hızlandırıcı maddeler

Prepared rubber accelerators

598.64Aktif karbonlar

Activated carbon

598.65Aktif hale getirilmiş doğal mineral ürünler; hayvansal karalar, kullanılmış veya tesiri kalmamış hayvansal karalar dahil

Activated natural mineral products; animal black, including spent animal black

598.67Mikro organizmaların (virüs ve benzerleri dahil) veya bitki, hayvan ve insan hücrelerinin gelişimi veya bakımı için hazır kültür ortamları

Prepared culture media for development or maintenance of micro-organisms (including viruses and the like) or of plant, human or animal cells

598.69Bir destek üzerinde bulunan diyagnostik (tanı) reaktifler veya laboratuvar reaktifleri, destekli olsun veya olmasın hazır diyagnostik (tanı) veya laboratuvar reaktifleri (alt grup 541.6 ve 541.9 alt grubunda yer alanlar hariç); sertifikalı dayanak malzemeleri

Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing, other than those of subgroups 541.6 and 541.9; certified reference materials

598.8Başka yerde sınıflandırılmamış katalizör ve katalizör müstahzarları

Catalysts and catalytic preparations, n.e.s.

598.81Katalizörler, aktif madde olarak nikel veya nikel bileşikleriyle takviye edilmiş olanlar

Supported catalysts with nickel or nickel compounds as the active substance

598.83Katalizörler, aktif madde olarak değerli metal veya değerli metal bileşikleriyle takviye edilmiş olanlar

Supported catalysts with precious metal or precious metal compounds as the active substance

598.85Diğer katalizörler, takviye edilmiş olanlar

Other supported catalysts

598.89Diğer katalizörler ve katalizör müstahzarlar

Other catalysts and catalytic preparations

598.9Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal ürünler ve müstahzarlar

Chemical products and preparations, n.e.s.

598.91Bitirme maddeleri, boyar maddelerin sabitlenmesini veya boyayıcılığını hızlandırmak için boya taşıyıcılar ve tekstil, kağıt, deri veya benzeri sanayilerde kullanılan türde başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler ve müstahzarlar (örneğin apreleme, boya sabitleme müstahzarları gibi)

Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestruffs and other products and preparations (e.g., dressings and mordants) of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, n.e.s.

598.93Başka yerde sınıflandırılmamış plastifiyan (plastik vb. için akışkanlık, yumuşaklık, esneklik sağlayıcı) bileşikler, kauçuk veya plastikler için; oksitlenmeyi önleyici müstahzarlar ve diğer dengeleyici bileşikler kauçuk veya plastikler

Compound plasticizers for rubber or plastics, n.e.s.; anti-oxidizing preparations and other compound stabilizers for rubber or plastics.

598.94Yangın söndürücüler için müstahzarlar ve dolum malzemeleri; doldurulmuş yangın söndürme bombaları

Preparations and charges for fire extinguishers; charged fire-extinguishing grenades

598.95Model hamurları (çocuklar için olan oyun hamurları dahil); "dişçilik mumları" veya "dişçilik ölçü bileşenleri" olarak bilinen müstahzarlar, takım halinde olanlar, perakende satışa hazır paketlerde olanlar veya tabaka, nal, çubuk ya da benzeri şekillerde olanlar; dişçilikte kullanılan, alçıya ( kalsine edilmiş alçı veya kalsiyum sülfat) dayalı diğer müstahzarlar

Modelling pastes (including those put up for children&apos;s amusement); preparations known as “dental wax” or as “dental impression compounds”, put up on sets, in packings for retail sale or in plates, horseshoe shapes, sticks or similar forms; other preparat

598.96Dekapaj (temizleme) müstahzarları, metal yüzeyler için; alevle lehimleme, sert lehimleme veya kaynak yapma için sıvı müstahzarlar ve diğer yardımcı müstahzarlar; alevle yapılan lehim, sert lehim ve kaynak için toz ve pastalar, metal ve diğer malzemelerden; kaynak elektrot ve çubuklarının sıvanması veya kaplanması için kullanılan müstahzarlar

Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary preparations for soldering, brazing or welding; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials; preparations of a kind used as cores or coatings

598.97Çimento, harç veya betonlar için hazır katkı maddeleri

Prepared additives for cements, mortars or concretes

598.98Ateşe dayanıklı olmayan harç ve betonlar

Non-refractory mortars and concretes

598.99Diğer kimyasal ürünler ve müstahzarlar

Other chemical products and preparations

599.Başka yerde sınıflandırılmamış artık ürünler, kimya sanayiinden veya kimya sanayiine bağlı sanayilerden kalanlar; tehlikesiz atıklar (evsel atıklar ile benzer ticari, endüstriyel ve kurumsal atıklar); kanalizasyon çamuru; diğer atıklar

Residual products of the chemical or allied industries, n.e.s.; municipal waste; sewage sludge; other wastes

599.1Tehlikesiz atıklar (evsel atıklar ile benzer ticari, endüstriyel ve kurumsal atıklar); kanalizasyon çamuru

Municipal waste; sewage sludge

599.10Tehlikesiz atıklar (evsel atıklar ile benzer ticari, endüstriyel ve kurumsal atıklar); kanalizasyon çamuru

Municipal waste; sewage sludge

599.2Klinik atıkları

Clinical waste

599.20Klinik atıkları

Clinical waste

599.3Atık organik çözücüler (solventler)

Waste organic solvents

599.30Atık organik çözücüler (solventler)

Waste organic solvents

599.4Atıklar, metal dekapaj (temizleme) sıvılarının, hidrolik sıvıların, fren sıvılarının ve antifriz sıvılarının

Wastes of metal pickling liquors, hydraulic fluids, brake fluids and anti-freeze fluids

599.40Atıklar, metal dekapaj (temizleme) sıvılarının, hidrolik sıvıların, fren sıvılarının ve antifriz sıvılarının

Wastes of metal pickling liquors, hydraulic fluids, brake fluids and anti-freeze fluids

599.9Diğer atıklar, kimya sanayiinden veya kimya sanayiine bağlı sanayilerden

Other wastes from chemical or allied industries

599.90Diğer atıklar, kimya sanayiinden veya kimya sanayiine bağlı sanayilerden

Other wastes from chemical or allied industries

6Mamul ürünler, esas malzemesine göre sınıflandırılanlar

Manufactured goods classified chiefly by material

62.Başka yerde sınıflandırılmamış mamul kauçuk

Rubber manufactures, n.e.s.

621.Kauçuk malzemeler, (örneğin, kauçuktan hamurlar, levhalar, tabakalar, iplikler, tüpler vb.)

Materials of rubber (e.g., pastes, plates, sheets, rods, thread, tubes, of rubber)

621.1Katkılı kauçuk, vulkanize edilmemiş, birincil formda, levha, tabaka veya şerit halinde

Compounded rubber, unvulcanized, in primary forms or in plates, sheets or strip

621.11Katkılı kauçuk, karbon karası veya silis katkılı

....compounded with carbon black or silica

621.12Katkılı kauçuk, eriyik veya dispersiyon eriyik formunda

....solutions; dispersions (other than those of heading 621.11)

621.19Diğer katkılı kauçuk, vulkanize edilmemiş, birincil formda, levha, tabaka veya şerit halinde

....other

621.2Vulkanize edilmemiş kauçuk, diğer formlarda (örneğin, çubuk, tüp, profil gibi) ve şekillerde (örneğin, disk, halka vb.)

Other forms (e.g., rods, tubes and profile shapes) and articles (e.g., discs and rings), of unvulcanized rubber

621.21Kauçuk lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılan lastik sırtı şerit, kuşak ve profilleri

Camel-back strips for retreading rubber tyres

621.29Vulkanize edilmemiş kauçuktan çubuk, tüp, profil ve benzerleri gibi diğer formlar ve şekiller

Other

621.3Vulkanize kauçuktan iplik ve kordonlar; levha, tabaka, şerit, çubuk ve profil şekiller, sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

Vulcanized rubber thread and cord; plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of unhardened vulcanized rubber

621.31İplik ve kordonlar, vulkanize kauçuktan

Vulcanized rubber thread and cord

621.32Levha, tabaka, şerit, çubuk ve profil şekiller, sertleştirilmemiş gözenekli vulkanize kauçuktan

Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of unhardened vulcanized cellular rubber.

621.33Levha, tabaka, şerit, çubuk ve profil şekiller, sertleştirilmemiş gözeneksiz vulkanize kauçuktan

Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of unhardened vulcanized non-cellular rubber

621.4Tüp, boru ve hortumlar, sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan, bağlantı parçalı (örneğin, ekleme elemanları, dirsekler, flanşlar) olsun veya olmasın

Tubes, pipes and hoses, of unhardened vulcanized rubber, with or without their fittings (e.g., joints, elbows, flanges).

621.41Tüp, boru ve hortumlar, sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan, güçlendirilmemiş veya diğer malzemelerle birleştirilmemiş, bağlantı parçalı olmayanlar

....not reinforced or otherwise combined with other materials, without fittings

621.42Tüp, boru ve hortumlar, sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan, güçlendirilmemiş veya metal malzemelerle başka şekilde birleştirilmiş, bağlantı parçalı olmayanlar

....reinforced or otherwise combined only with metal, without fittings

621.43Tüp, boru ve hortumlar, sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan, güçlendirilmemiş veya tekstil malzemelerle başka şekilde birleştirilmiş, bağlantı parçalı olmayanlar

....reinforced or otherwise combined only with textile materials, without fittings

621.44Tüp, boru ve hortumlar, sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan, güçlendirilmemiş veya diğer malzemelerle başka şekilde birleştirilmiş, bağlantı parçalı olmayanlar

....reinforced or otherwise combined with other materials, without fittings

621.45Tüp, boru ve hortumlar, sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan, bağlantı parçalı olanlar

....with fittings

625.Lastikler, kauçuktan, değiştirilebilir dış lastik sırtı, dış lastik kolonları ve iç lastikler, her çeşit tekerlek için

Rubber tyres, interchangeable tyre treads, tyre flaps and inner tubes for wheels of all kinds

625.1Dış lastikler, havalı (pnömatik), yeni, kauçuktan yapılmış, otomobillerde kullanılanlar (steyşın ve yarış arabaları dahil)

Tyres, pneumatic, new, of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars).

625.10Dış lastikler, havalı (pnömatik), yeni, kauçuktan yapılmış, otomobillerde kullanılanlar (steyşın ve yarış arabaları dahil)

Tyres, pneumatic, new, of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars).

625.2Dış lastikler, havalı (pnömatik), yeni, kauçuktan yapılmış, otobüs veya kamyonlarda kullanılanlar

Tyres, pneumatic, new, of a kind used on buses or lorries

625.20Dış lastikler, havalı (pnömatik), yeni, kauçuktan yapılmış, otobüs veya kamyonlarda kullanılanlar

Tyres, pneumatic, new, of a kind used on buses or lorries

625.3Dış lastikler, havalı (pnömatik), yeni, kauçuktan yapılmış, hava taşıtlarında kullanılanlar

Tyres, pneumatic, new, of a kind used on aircraft

625.30Dış lastikler, havalı (pnömatik), yeni, kauçuktan yapılmış, hava taşıtlarında kullanılanlar

Tyres, pneumatic, new, of a kind used on aircraft

625.4Dış lastikler, havalı (pnömatik), yeni, kauçuktan yapılmış, motosiklet ve bisikletlerde kullanılanlar

Tyres, pneumatic, new, of a kind used on motorcycles and bicycles

625.41Dış lastikler, havalı (pnömatik), yeni, kauçuktan yapılmış, motosikletlerde kullanılanlar

....of a kind used on motorcycles

625.42Dış lastikler, havalı (pnömatik), yeni, kauçuktan yapılmış, bisikletlerde kullanılanlar

....of a kind used on bicycles

625.5Diğer dış lastikler, yeni, havalı (pnömatik) lastikler

Other new pneumatic tyres

625.51Diğer dış lastikler, yeni, havalı (pnömatik) lastikler, zikzak, balık sırtı veya benzeri dişleri olanlar

....having a &quot;herring-bone&quot; or similar tread

625.59Diğer dış lastikler, yeni, havalı (pnömatik) lastikler, diğer taşıtlar için kullanılanlar

....other

625.9Diğer lastikler (sırt geçirilmiş dış lastikler dahil), dış lastikler için değişebilir sırtlar, dış lastik kolonları ve iç lastikler

Other tyres (including retreaded tyres), interchangeable tyre treads, tyre flaps and inner tubes

625.91İç lastikler, kauçuktan

Inner tubes, or rubber

625.92Sırt geçirilmiş dış lastikler

Retreaded tyres

625.93Dış lastikler, havalı (pnömatik), kullanılmış

Used pneumatic tyres

625.94Dolgu veya alçak basınçlı lastikler, dış lastikler için değişebilir sırtlar ve kolonlar, kauçuktan

Solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps of rubber

629.Kauçuktan başka yerde sınıflandırılmamış diğer eşyalar

Articles of rubber, n.e.s.

629.1Hijyenik ürünler ve eczacılık ürünleri (bebek emziği dahil), sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan, sert kauçuktan yapılmış bağlantı parçaları olsun veya olmasın

Hygienic or pharmaceutical articles (including teats), of unhardened vulcanized rubber, with or without fittings of hard rubber

629.11Gebelik önleyici kılıflar (prezervatifler)

Sheath contraceptives

629.19Diğer hijyenik ürünler ve eczacılık ürünleri (bebek emziği dahil), sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

Other hygienic or pharmaceutical articles of unhardened vulcanized rubber

629.2Konveyör bantları veya taşıma (transmisyon) kayışları, vulkanize kauçuktan

Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanized rubber

629.21Taşıma (transmisyon) kayışları, vulkanize kauçuktan

Transmission belts or belting

629.22Konveyör bantları, vulkanize kauçuktan

Conveyor belts or belting

629.9Sertleştirilmiş kauçuk; sertleştirilmiş kauçuktan veya sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan eşyalar

Hard rubber; articles of hardened rubber or of unhardened vulcanized rubber, n.e.s.

629.91Sertleştirilmiş kauçuk (örneğin ebonit), her türlü formda (atık ve hurdalar dahil); sertleştirilmiş kauçuktan eşyalar

Hard rubber (e.g., ebonite), in all forms (including waste and scrap); articles of hard rubber

629.92Başka yerde sınıflandırılmamış, sertleştirilmemiş gözenekli vulkanize kauçuktan eşyalar

Articles of unhardened cellular vulcanized rubber, n.e.s.

629.99Başka yerde sınıflandırılmamış, sertleştirilmemiş gözeneksiz vulkanize kauçuktan eşyalar

Articles of unhardened non-cellular vulcanized rubber, n.e.s.

63.Mamul mantar ve ahşaplar (mobilya hariç)

Cork and wood manufactures (excluding furniture)

633.Mantar ürünler

Cork manufactures

633.1Doğal mantardan yapılan eşyalar

Articles of natural cork

633.11Doğal mantardan her çeşit tıpa ve tıkaçlar (sızdırmazlık halkası doğal mantar olanlar dahil)

Corks and stoppers

633.19Doğal mantardan diğer eşyalar

Other

633.2Aglomera mantar (bağlayıcı bir madde olsun veya olmasın) ve aglomera mantardan eşyalar

Agglomerated cork (with or without a binding substance) and articles of agglomerated cork.

633.21Aglomera mantardan blok, levha, tabaka ve şeritler; karolar ve dolu silindirler

Blocks, plates, sheets, strip; tiles and solid cylinders

633.29Aglomera mantardan diğer eşyalar

Other

634.Ahşap kaplama panel, kontrplak, yonga levha ve başka yerde sınıflandırılmamış ahşaptan veya diğer odunsu maddelerden yapılan benzeri levhalar

Veneers, plywood, particle board, and other wood, worked, n.e.s.

634.1Kaplama tabakaları (lamine ahşapların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil), kontrplak veya benzeri lamine ahşaplar ve diğer ahşaplar için, (testere ile uzunlamasına kesilmiş, dilimlenmiş, soyulmuş, zımparalanmış, birbirine eklenmiş veya uç birleşmeli olsun ya da olmasın) kalınlığı <= 6 mm olanlar

Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 m

634.11Kaplama tabakaları (lamine ahşapların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil), ibreli ağaçlardan

....coniferous

634.12Kaplama tabakaları (lamine ahşapların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil), yapraklı ağaçlardan

....non-coniferous

634.2Yoğunluğu artırılmış ahşap ve yonga levhalar, yönlendirilmiş şerit levha (OSB) ve ahşaptan veya diğer odunsu malzemelerden benzeri levhalar

Densified wood and particle board, oriented strand board (OSB) and similar board of wood or other ligneous materials

634.21Yoğunluğu artırılmış ahşap (blok, levha, şerit veya profil halinde)

Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapes

634.22Yonga levhalar, yönlendirilmiş şerit levhalar (OSB) ve ahşaptan benzeri levhalar, reçineyle veya diğer organik bağlayıcı maddelerle aglomera edilmiş olsun ya da olmasın

Particle board, oriented strand board (OSB) and similar board of wood, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances

634.23Yonga levhalar ve odunsu malzemelerden benzeri levhalar (ahşap hariç), reçineyle veya diğer organik bağlayıcı maddelerle aglomera edilmiş olsun ya da olmasın

Particle board and similar board of ligneous materials other than wood, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances

634.3Kontrplak, ahşap kaplama paneli ve benzeri lamine ahşap malzemeler

Plywood, veneered panels and similar laminated wood

634.31Diğer kontrplaklar, sadece ahşap tabakalardan oluşan (bambu hariç), her bir tabakası <= 6 mm olanlar

Other plywood, consisting solely of sheets of wood (other than bamboo), each ply not exceeding 6 mm thickness

634.32Kontrplak, kaplama paneli ve benzeri lamine bambu malzemeler

.…of bamboo

634.33Kaplama panelleri ve benzeri lamine ahşap malzeme (kontratabla, lam levha veya battenboardlu olanlar)

….other blockboard, laminboard and battenboard

634.39Diğer kaplama panelleri ve benzeri lamine ahşap malzeme (kontratabla, lam levha veya battenboardlu olanlar hariç)

....other

634.5Lif levha, ahşap veya diğer odunsu malzemelerden olanlar, reçine veya diğer organik maddelerle birleştirilmiş (bağlanmış) olsun veya olmasın

Fibreboard of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances

634.510

0

634.520

0

634.530

0

634.54Orta yoğunlukta lif levha (MDF)

Medium density fibreboard (MDF)

634.59Başka yerde sınıflandırılmamış lif levhalar, ahşap veya diğer odunsu malzemelerden

Fibreboard of wood or other ligneous materials, n.e.s.

634.9Başka yerde sınıflandırılmamış ahşap malzemeler, basitçe şekillendirilmiş

Wood, simply shaped, n.e.s.

634.91Ahşap çemberler (halkalar); yarılmış sırıklar; uçları sivriltilmiş fakat uzunlamasına biçilmemiş büyük ve küçük kazıklar; baston, şemsiye, alet sapı ve benzeri eşyaları üretmeye uygun şekilde kabaca yontulmuş fakat tornalanmamış, eğilmemiş veya başka şekilde işlenmemiş çubuklar; ağaç talaşları ve benzerleri

Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not turned, bent or otherwise worked, suitable for the manufacture of walking-sticks, umbrellas, tool handles or the like; chipwo

634.93Ağaç yünü; ağaç unu

Wood wool; wood flour

635.Başka yerde sınıflandırılmamış ahşap ürünler

Wood manufactures, n.e.s.

635.1Paketleme malzemeleri ve kablo makaraları, ahşaptan; palet sandıklar ve benzerleri, ahşaptan

Packings and cable-drums of wood; wooden box pallets and the like

635.11Ahşap kutular, sandıklar, kasalar, silindir kutular ve benzeri ahşap paketleme malzemeleri; kablo makaraları

Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings; cable-drums

635.12Paletler, palet sandıklar ve tahtadan diğer yük tablaları; palet kuşakları

Pallets, box pallets and other load boards; pallet collars

635.2Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller, fıçıcılık ürünleri ve bunların parçaları (fıçı tahtaları dahil)

Casks, barrels, vats, tubs and other coopers&apos; products and parts thereof, of wood (including staves)

635.20Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller, fıçıcılık ürünleri ve bunların parçaları (fıçı tahtaları dahil)

Casks, barrels, vats, tubs and other coopers&apos; products and parts thereof, of wood (including staves)

635.3İnşaat doğrama ve marangozluk ürünleri, ahşaptan (gözenekli (hücresel) ahşap paneller, birleştirilmiş parke panelleri, ahşap kiremitler ve çatı padavraları dahil)

Builders&apos; joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes

635.31Pencereler, pencereli kapılar (Fransız pencereler) ve bunların kasaları ve çerçeveleri, ahşaptan

Windows, French windows and their frames

635.32Kapılar ve bunların kasaları ve eşikleri

Doors and their frames and thresholds

635.33Ahşap kiremitler ve çatı padavraları

Shingles and shakes

635.34Birleştirilmiş parke panelleri

Assembled flooring panels

635.39İnşaatların diğer doğrama ve marangozluk ürünleri, ahşaptan

Other builders&apos; joinery and carpentry of wood

635.4Ev tipi veya dekoratif amaçlı ahşap ürünler (mobilyalar hariç)

Manufactures of wood for domestic or decorative use (excluding furniture)

635.41Ahşap çerçeve (tablo, fotoğraf, ayna veya benzeri nesneler için)

Frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects

635.42Ahşaptan sofra ve mutfak eşyası

Tableware and kitchenware

635.49Kakma ahşap işleri, kakma ile süslü ahşap eşyalar; mücevher veya kaşık-çatal takımı ve benzeri eşyalar için ahşap kutular; ahşap biblo ve diğer süsler; bölüm 82 altında yer alan mobilyalar dışındaki palto/şapka askılıkları, büro evrak rafları, kül tablaları, kalemlikler, mürekkep hokkaları vb. ahşap eşyalar

Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases for jewellery or cutlery, and similar articles; statuettes and other ornaments; wooden articles of furniture not falling within division 82

635.9Başka yerde sınıflandırılmamış ahşap ürünler

Manufactured articles of wood, n.e.s.

635.91Ahşaptan aletler, alet gövdeleri, alet sapları, süpürge ve fırça sapları; ayakkabı ve botların çeşitli tipteki kalıpları

Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles; boot or shoe lasts and trees

635.99Ahşaptan diğer ürünler

…. other articles

64.Kağıt, mukavva ve kağıt hamurundan veya kağıt ve mukavvadan eşyalar

Paper, paperboard and articles of paper pulp, of paper or of paperboard

641.Kağıt ve mukavva

Paper and paperboard

641.1Gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde)

Newsprint, in rolls or sheets

641.10Gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde)

Newsprint, in rolls or sheets

641.2Kağıt ve mukavva, kaplanmamış, yazı, baskı ve diğer grafik amaçlı kullanılanlar ile perfore edilmemiş delikli kartlar ve delikli şerit kağıtları, rulo veya tabaka halinde (641.5 veya 641.63 başlıklarında yer alan kağıtlar hariç); el yapımı ve mukavvalar

Paper and paperboard, uncoated, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non-perforated punch-cards and punch tape paper, in rolls or sheets (other than paper of heading 641.1 or 641.63); handmade paper and paperboard

641.21El yapımı kağıt ve mukavva

Handmade paper and paperboard

641.22Işığa, ısıya ve elektriğe karşı duyarlı kağıt ve mukavvalar için baz olarak kullanılan kağıt ve mukavvalar

Paper and paperboard of a kind used as a base for photosensitive, heat-sensitive or electrosensitive paper or paperboard

641.24Duvar kağıdı için baz olarak kullanılan kağıtlar

Wallpaper base

641.26Diğer kağıt ve mukavvalar, mekanik veya kimyasal-mekanik işlemle elde edilen elyafları içermeyen veya mekanik ya da kimyasal-mekanik işlemle elde edilen elyaf içeriği, toplam elyaf ağırlığına göre <= % 10 olanlar

Other paper and paperboard, not containing fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process or of which not more than 10 % by weight of the total fibre content consists of such fibres

641.29Diğer kağıt ve mukavvalar, toplam elyaf ağırlığına göre, mekanik ya da kimyasal-mekanik işlemle elde edilen elyaf içeriği > % 10 olanlar

Other paper and paperboard, of which more than 10% by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process

641.3Kağıt ve mukavvalar, yazı, baskı ve diğer grafik amaçlarla kullanılanlar, kaplanmış, emdirilmiş (emprenye edilmiş), yüzeyi renklendirilmiş, yüzeyi dekore edilmiş veya baskı yapılmış (grup 892'de yer alan basılı ürünler hariç), rulo veya tabaka halinde

Paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, coated, impregnated, surface-coloured, surface-decorated or printed (not constituting printed matter within group 892), in rolls or sheets

641.31Karbon kağıdı, kendinden kopyalı kağıt ve diğer kopyalama veya transfer kağıtları, (kaplanmış veya emdirilmiş (emprenye edilmiş) mumlu teksir kağıdı, kağıttan ofset tabakalar dahil), baskı yapılmış olsun veya olmasın, genişliği > 36 cm olan rulo veya katlanmamış durumda ebadı > 36 cm X 15 cm olan tabaka halinde olanlar

Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (including coated or impregnated paper for duplicator stencils or offset plates), whether or not printed, in rolls or sheets Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer pa

641.32Kağıt ve mukavvalar, yazı, baskı ve diğer grafik amaçlarla kullanılanlar, mekanik veya kimyasal-mekanik işlemle elde edilen elyafları içermeyen veya toplam elyaf ağırlığına göre, mekanik ya da kimyasal-mekanik işlemle elde edilen elyaf içeriği <= % 10 olanlar

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, not containing fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process or of which not more than 10 % by weight of the total fibre content consists of such fibres

641.34Kağıt ve mukavvalar, yazı, baskı ve diğer grafik amaçlarla kullanılanlar, mekanik veya kimyasal-mekanik işlemle elde edilen elyafları içermeyen veya toplam elyaf ağırlığına göre, mekanik ya da kimyasal-mekanik işlemle elde edilen elyaf içeriği > % 10 olanlar

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, of which more than 10 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process

641.4Başka yerde sınıflandırılmamış kraft kağıt veya mukavvalar, kaplanmamış, rulo veya tabaka halinde olanlar

Kraft paper and paperboard, uncoated, n.e.s., in rolls or sheets

641.41Kraftliner

Kraftliner

641.42Kraft torba kağıdı

Sack kraft paper

641.46Başka yerde sınıflandırılmamış kraft kağıt veya mukavvalar, kaplanmamış, rulo veya tabaka halinde, ağırlığı <= 150 gr/m² olanlar

Kraft paper and paperboard, n.e.s., weighing 150 g/m2 or less

641.47Başka yerde sınıflandırılmamış kraft kağıt veya mukavvalar, kaplanmamış, rulo veya tabaka halinde, 150 gr/m² < ağırlığı < 225 gr/m² olanlar

Kraft paper and paperboard, n.e.s., weighing more than 150 g/m2 but less than 225 g/m2.

641.48Başka yerde sınıflandırılmamış kraft kağıt veya mukavvalar, kaplanmamış, rulo veya tabaka halinde, ağırlığı >= 225 gr/m² olanlar

Kraft paper and paperboard, in rolls or sheets, n.e.s., weighing 225 g/m2 or more

641.5Başka yerde sınıflandırılmamış kağıt veya mukavvalar, kaplanmamış, rulo veya tabaka halinde

Paper and paperboard, uncoated, in rolls or sheets, n.e.s.

641.51Fluting (ondüle) kağıt

Fluting paper

641.52Sülfitli ambalaj kağıdı

Sulphite wrapping paper

641.53Bitkisel parşömen, yağlı kağıtlar, aydınger ve saydam kağıtlar ile diğer saten saydam veya yarı saydam kağıtlar

Vegetable parchment, greaseproof papers, tracing-papers and glassine and other glazed transparent or translucent papers

641.54Testliner (geri dönüştürülmüş tabakalı mukavva)

Testliner (recycled liner board)

641.55Sigara kağıdı, başka yerde sınıflandırılmamış

Cigarette paper, n.e.s.

641.56Filtre kağıtları ve mukavvaları; keçe kağıt ve mukavvalar

Filter-paper and paperboard; felt paper and paperboard

641.59Diğer kağıt ve mukavvalar, kaplanmamış

Other paper and paperboard, uncoated

641.6Kağıt ve mukavvalar, oluklu, krepon, kırışık, kabartmalı veya perfore (delikli) olanlar, rulo veya tabaka halinde

Paper and paperboard, corrugated, creped, crinkled, embossed or perforated, in rolls or sheets

641.61Kraft torba kağıdı, kabartmalı veya perfore (delikli) olsun ya da olmasın, krepon veya kırışık olanlar

Sack kraft paper, creped or crinkled, whether or not embossed or perforated.

641.62Diğer kraft kağıtlar, kabartmalı veya perfore (delikli) olsun ya da olmasın, krepon veya kırışık olanlar

Other kraft paper, creped or crinkled, whether or not embossed or perforated

641.63Tuvalet kağıdı veya kağıt mendil, kağıt havlu veya peçete ve ev işlerinde ya da hijyen amaçlı kullanılan benzeri kağıtlar, selüloz vatka ve selüloz liflerinden ağlar (krepon, kırışık, kabartmalı, perfore (delikli), yüzeyi renklendirilmiş, yüzeyi dekore edilmiş ya da baskı yapılmış olsun veya olmasın), genişliği > 36 cm olan rulo veya katlanmamış durumda ebadı > 36 cm X 15 cm olan tabaka halinde olanlar

Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and similar paper of a kind used for household or sanitary purposes, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, whether or not creped, crinkled, embossed, perforated, surface-coloured, surface-deco

641.64Kağıt ve mukavvalar, oluklu (düz bir yüzeye yapıştırılmış olsun veya olmasın), perfore (delikli) olsun veya olmasın

Paper and paperboard, corrugated (with or without glued flat surface sheets), whether or not perforated.

641.69Başka yerde sınıflandırılmamış kağıtlar, krepon, kırışık, kabartmalı veya perfore (delikli)

Paper, creped, crinkled, embossed or perforated, n.e.s.

641.7Başka yerde sınıflandırılmamış kağıt, mukavva, selüloz vatka ve selüloz liflerinden ağlar, kaplanmış, emdirilmiş (emprenye edilmiş), sıvanmış, yüzeyi renklendirilmiş, yüzeyi dekore edilmiş veya baskı yapılmış olanlar (grup 892'de yer alan basılı ürünler hariç), rulo veya tabaka halinde olanlar

Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or printed, not constituting printed matter within group 892, in rolls or sheets, n.e.s.

641.71Kağıt ve mukavvalar, rulo veya tabaka halinde, plastikle kaplanmış veya emdirilmiş (emprenye edilmiş) veya sıvanmış, beyazlatılmış, ağırlığı > 150 gr/m² olanlar (yapışkanlılar hariç)

Paper and paperboard coated, impregnated or covered with plastics (excluding adhesives), bleached, weighing more than 150 g/m²

641.72Diğer kağıt ve mukavvalar, plastikle kaplanmış veya emdirilmiş (emprenye edilmiş) veya sıvanmış, yapışkanlılar hariç

Other paper and paperboard, coated, impregnated or covered with plastics (excluding adhesives)

641.73Kağıt ve mukavvalar, katranlı, bitümlü veya asfaltlı, rulo veya tabaka halinde

Tarred, bituminised or asphalted paper and paperboard

641.74Kraft kağıt ve mukavvalar (yazı, baskı ve diğer grafik amaçlı kullanılanlar hariç), kaolinle veya diğer inorganik maddelerle kaplanmış, kütle halinde tekdüze beyazlatılmış, toplam lif ağırlığına göre kimyasal işlemlerle elde edilen ağaç lifi içeriği > % 95, ağırlığı <= 150 gr/m² olanlar

Kraft paper and paperboard, other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemi

641.75Kraft kağıt ve mukavvalar (yazı, baskı ve diğer grafik amaçlı kullanılanlar hariç), kaolinle veya diğer inorganik maddelerle kaplanmış, kütle halinde tekdüze beyazlatılmış, toplam lif ağırlığına göre kimyasal işlemlerle elde edilen ağaç lifi içeriği > % 95, ağırlığı > 150 gr/m² olanlar

Kraft paper and paperboard, other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemi

641.76Diğer kraft kağıt ve mukavvalar (yazı, baskı ve diğer grafik amaçlı kullanılanlar hariç), kaolinle veya diğer inorganik maddelerle kaplanmış

Other kraft paper and paperboard, other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes

641.77Diğer çok katlı kağıt ve mukavvalar, kaolinle veya diğer inorganik maddelerle kaplanmış

Other paper and paperboard

641.78Zamklı veya kendinden yapışkanlı kağıt ve mukavvalar

Gummed or adhesive paper and paperboard

641.79Diğer kağıt, mukavva, selüloz vatka ve selüloz liflerinden ağlar, mumla, parafin mumuyla, stearinle, yağ veya gliserolle kaplanmış ya da emdirilmiş (emprenye edilmiş) olanlar

Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, impregnated or covered with wax, parafin wax, stearin, oil or glycerol

641.9Başka yerde sınıflandırılmamış dönüştürülmüş kağıt ve mukavvalar

Converted paper and paperboard, n.e.s.

641.92Kompozit kağıt ve mukavvalar (düz kağıt veya mukavva katmanlarının bir yapıştırıcı ile birlikte yapıştırılması yoluyla elde edilenler), yüzeyi kaplanmamış veya emdirilmemiş (emprenye edilmemiş), içten güçlendirilmiş olsun veya olmasın, rulo veya tabaka halinde (saman kağıdı ve mukavvaları dahil)

Composite paper and paperboard (made by sticking flat layers of paper or paperboard together with an adhesive), not surface-coated or impregnated, whether or not internally reinforced, in rolls or sheets.

641.93Filtre blokları, kalın tabakaları (slab) ve levhaları, kağıt hamurundan yapılmış

Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp

641.94Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları; şeffaf pencere kağıtları

Wallpaper and similar wall coverings; window transparencies of paper

642.Kağıt ve mukavvalar, belli bir büyüklüğe veya şekle göre kesilmiş olanlar ile kağıt ve mukavvadan eşyalar

Paper and paperboard, cut to size or shape, and articles of paper or paperboard

642.1Koli, kutu, benzeri muhafazalar, çantalar ve diğer paketleme kutuları, kağıttan, mukavvalardan, selüloz vatkadan, selüloz lifli ağlardan; büro, mağaza ve benzeri yerlerde kullanılan türde kağıt veya mukavvadan kutu tipi klasörler, evrak rafları ve benzeri eşyalar,

Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres; box files, letter trays and similar articles, of paper or paperboard of a kind used in offices, shops or the like

642.11Koli, kutu ve benzeri muhafazalar, oluklu kağıttan veya mukavvalardan

Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard

642.12Katlanır koli, kutu ve benzeri muhafazalar, oluklu olmayan kağıttan veya mukavvalardan

Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper or paperboard.

642.13Torba ve çantalar, kağıttan, mukavvadan, selüloz vatkadan veya selüloz lif ağlarından yapılmış, taban genişliği >= 40 cm olanlar

Sacks and bags, having a base of a width of 40 cm or more

642.14Torba ve çantalar (külahlar dahil), kağıttan, mukavvadan, selüloz vatkadan veya selüloz lif ağlarından yapılmış (taban genişliği >= 40 cm olanlar ile plak kartonları hariç)

Other sacks and bags, including cones

642.15Başka yerde sınıflandırılmamış diğer paketleme kutuları ve benzeri muhafazalar (plak kartonları dahil)

Other packing containers, including record sleeves

642.16Kutu tipi klasörler, evrak rafları, saklama kutuları ve benzeri eşyalar, mukavvadan yapılmış (büro, mağaza ve benzeri yerlerde kullanılan)

Box files, letter trays, storage boxes and similar articles, of a kind used in offices, shops or the like

642.2Zarf, mektup kartı, baskısız kartpostal ve kartpostallar (kağıttan veya mukavvadan yapılmış); kağıt kırtasiye ürün yelpazesini içeren kutu, poşet, portföy dosya ve yazı setleri (kağıttan veya mukavvadan yapılmış)

Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of paper or paperboard; boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery

642.21Zarflar

Envelopes

642.22Mektup kartı, baskısız kartpostal ve kartpostallar, kağıttan veya mukavvadan yapılmış

Letter-cards, plain postcards and correspondence cards

642.23Kağıt kırtasiye ürün yelpazesini içeren kutu, poşet, portföy dosya ve yazı setleri (kağıttan veya mukavvadan yapılmış)

Boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery.

642.3Sicil defterleri, muhasebe defterleri, not defterleri, sipariş defterleri, makbuz defteri, bloknot, ajanda, hatıra defteri (günlük) ve benzeri eşyalar, müsvedde defterleri, sümen, föy volan (sayfaları takılıp çıkarılabilen), klasör, dosya gömleği, nüshalı/çok katlı/karbonlu iş formları, içinde karbon kağıtları olan setler ve diğer kırtasiye ürünleri, kağıttan veya mukavvadan yapılmış; numuneler ve koleksiyonlar için albümler, kitap kapakları, kağıttan veya mukavvadan

Registers, account-books, notebooks, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles, exercise books, blotting pads, binders (loose-leaf or other), folders, file covers, manifold business forms, interleaved carbon sets and other articles of stationery, of paper or paperboard; albums for samples or for collections, and book covers, of paper or paperboard

642.31Sicil defterleri, muhasebe defterleri, not defterleri, sipariş defterleri, makbuz defteri, bloknot, ajanda, hatıra defteri ve benzeri eşyalar

Registers, account-books, notebooks, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles

642.32Müsvette defterleri

Exercise books

642.33Föy volan (sayfaları takılıp çıkarılabilen), klasör ve dosya gömlekleri (kapakları)

Binders (other than book covers), folders and file covers

642.34Nüshalı/çok katlı/karbonlu iş formları ve içinde karbon kağıtları olan setler

Manifold business forms and interleaved carbon sets

642.35Numuneler ve koleksiyonlar için albümler

Albums for samples or for collections

642.39Kitap kapakları; sümen ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer kırtasiye ürünleri

Book covers; blotting pads and other articles of stationery, n.e.s.

642.4Başka yerde sınıflandırılmamış belli bir büyüklükte veya şekilde kesilen kağıt veya mukavvalar

Paper and paperboard, cut to size or shape, n.e.s.

642.41Sigara kağıdı, eni ≤ 5 cm olan rulo halinde, defter veya boru şeklinde olsun veya olmasın

Cigarette paper, cut to size, whether or not in the form of booklets or tubes

642.42Karbon kağıdı, kendinden kopyalı kağıt ve diğer kopyalama veya transfer kağıtları (641.31 başlığı altında yer alanlar hariç); mumlu teksir kağıdı, kağıttan ofset tabakalar, kutulanmış olsun veya olmasın

Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (other than those of 641.31), duplicator stencils and offset plates, of paper, whether or not put up in boxes

642.43Tuvalet kağıdı, belli bir büyüklüğe veya şekle göre kesilmiş, rulo veya tabaka halinde

Toilet paper, cut to size or shape, in rolls or in sheets

642.45Filtre kağıdı ve filtre mukavvası, belli bir büyüklüğe veya şekle göre kesilmiş, rulo veya tabaka halinde

Filter-paper and paperboard, cut to size or shape

642.9Kağıt hamurundan, kağıttan, mukavvadan veya selüloz vatkasından başka yerde sınıflandırılmamış ürünler

Articles of paper pulp, paper, paperboard or cellulose wadding, n.e.s.

642.91Bobin, makara, masura ve benzeri destek ürünler, kağıt hamurundan, kağıttan veya mukavvadan yapılmış (perfore ya da sertleştirilmiş olsun veya olmasın

Bobbins, spools, cops and similar supports of paper pulp, paper or paperboard (whether or not perforated or hardened).

642.93Tepsi, tabak, kase, bardak ve benzerleri, kağıt veya mukavvadan yapılmış

Trays, dishes, plates, cups and the like, of paper or paperboard

642.94Kağıt mendil, temizlik veya yüz temizleme için kağıt mendil ve havlular, masa örtüsü ve peçeteler, yatak çarşafları ve kağıttan diğer örtüler; giyim eşyası ve giysi aksesuarları (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan yapılmış)

Handkerchiefs, cleansing tissues, towels, serviettes, tablecloths, bed sheets and other paper linen; paper garments and clothing accessories

642.95Hijyenik havlu ve tamponlar, bebekler için pedler ve bebek bezleri ile benzeri hijyenik ürünler (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan yapılmış)

Sanitary towels and tampons, napkins (diapers) and napkin liners for babies and similar sanitary articles, of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres

642.99Diğer kağıt, mukavva, selüloz vatka veya selüloz liflerinden ağlar, belli bir büyüklükte veya şekilde kesilmiş; kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan diğer ürünler

Other paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres cut to size or shape; other articles of paper pulp, paper or paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres

65.Tekstil iplikleri, kumaşlar, tekstilden başka yerde sınıflandırılmamış hazır eşyalar ve ilgili ürünler

Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., and related products

651.Tekstil iplikleri

Textile yarn

651.1Yünden veya hayvan kılından iplikler, (yün topları (topakları) hariç)

Yarn of wool or animal hair (excluding wool tops)

651.12Kardelenmiş yünden iplikler, ağırlığına göre yün içeriği >= % 85 olanlar, perakende satışa hazır olmayanlar

Yarn of carded wool, containing 85% or more by weight of wool, not put up for retail sale

651.13Taranmış yünden iplikler, ağırlığına göre yün içeriği >= % 85 olanlar, perakende satışa hazır olmayanlar

Yarn of combed wool, containing 85% or more by weight of wool, not put up for retail sale

651.14İnce hayvan kılından iplikler (kardelenmiş veya taranmış), perakende satışa hazır olmayanlar

Yarn of fine animal hair (carded or combed), not put up for retail sale

651.15Kaba hayvan kılından veya at kılından iplikler at kılından gipe iplikler dahil), perakende satışa hazır olsun veya olmasın

Yarn of coarse animal hair or of horsehair (including gimped horsehair yarn), whether or not put up for retail sale.

651.16Yünden veya ince hayvan kılından iplikler, ağırlığına göre yün veya ince hayvan kılı içeriği >= % 85 olanlar, perakende satışa hazır olanlar

Yarn containing 85% or more by weight of wool or of fine animal hair, put up for retail sale

651.17Kardelenmiş yünden iplikler, ağırlığına göre yün içeriği < % 85 olanlar, perakende satışa hazır olmayanlar

Yarn of carded wool containing less than 85% by weight of wool, not put up for retail sale

651.18Taranmış yünden iplikler, ağırlığına göre yün içeriği < % 85 olanlar, perakende satışa hazır olmayanlar

Yarn of combed wool containing less than 85% by weight of wool, not put up for retail sale

651.19Yünden veya ince hayvan kılından iplikler, ağırlığına göre yün veya ince hayvan kılı içeriği < % 85 olanlar, perakende satışa hazır olanlar

Yarn of wool or fine animal hair, containing less than 85% by weight of wool or of fine animal hair, put up for retail sale

651.2Pamuktan dikiş iplikleri, perakende satışa hazır olsun veya olmasın

Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale

651.21Pamuktan dikiş iplikleri, perakende satışa hazır olanlar

....not put up for retail sale

651.22Pamuktan dikiş iplikleri, perakende satışa hazır olmayanlar

....put up for retail sale

651.3Pamuk ipliği, dikiş ipliği hariç

Cotton yarn, other than sewing thread

651.31Pamuk ipliği, ağırlığına göre pamuk içeriği >= % 85 olanlar, perakende satışa hazır olanlar

....containing 85% or more by weight of cotton, put up for retail sale

651.32Pamuk ipliği, ağırlığına göre pamuk içeriği < % 85 olanlar, perakende satışa hazır olanlar

....other, put up for retail sale

651.33Pamuk ipliği, ağırlığına göre pamuk içeriği >= % 85 olanlar, perakende satışa hazır olmayanlar

....containing 85% or more by weight of cotton, not put up for retail sale.

651.34Pamuk ipliği, ağırlığına göre pamuk içeriği < % 85 olanlar, perakende satışa hazır olmayanlar

....containing less than 85% by weight of cotton, not put up for retail sale

651.4Suni ve sentetik iplikler, perakende satışa hazır olsun veya olmasın

Sewing thread of man-made fibres, whether or not put up for retail sale

651.41Sentetik filamentlerden dikiş ipliği, perakende satışa hazır olsun veya olmasın

....of synthetic filaments

651.42Suni elyaftan dikiş ipliği, perakende satışa hazır olsun veya olmasın

....of artificial filaments

651.43Sentetik devamsız elyaftan dikiş ipliği, perakende satışa hazır olsun veya olmasın

....of synthetic staple fibres

651.44Suni devamsız elyaftan dikiş ipliği, perakende satışa hazır olsun veya olmasın

....of artificial staple fibres

651.5Sentetik filamentlerden iplikler (dikiş ipliği hariç), tekstüre edilmiş, perakende satışa hazır olmayan, monofilamen kalınlığı < 67 desiteks olanlar dahil

Synthetic filament yarn (other than sewing thread), textured, not put up for retail sale, including monofilament of less than 67 decitex

651.51Naylon veya diğer poliamidlerden iplikler (dikiş ipliği hariç), tekstüre edilmiş, perakende satışa hazır olmayan, monofilamen kalınlığı < 67 desiteks olanlar dahil

....of nylon or other polyamides

651.52Polyesterlerden iplikler (dikiş ipliği hariç), tekstüre edilmiş, perakende satışa hazır olmayan, monofilamen kalınlığı < 67 desiteks olanlar dahil

....of polyesters

651.59Polipropilen ve diğer sentetik filamentlerden iplikler (dikiş ipliği hariç), tekstüre edilmiş, perakende satışa hazır olmayan, monofilamen kalınlığı < 67 desiteks olanlar dahil

....other

651.6Diğer sentetik filamentlerden iplikler (dikiş ipliği hariç), monofilamen kalınlığı < 67 desiteks olanlar dahil

Other synthetic filament yarn (other than sewing thread), including monofilament of less than 67 decitex

651.62Naylon veya diğer poliamidlerden ya da polyesterlerden yüksek dayanırlıkta iplikler, perakende satışa hazır olmayan

High tenacity yarn of nylon or other polyamides or of polyesters, not put up for retail sale

651.63Diğer sentetik filament iplikler, tek kat, bükülmemiş veya her bir metredeki büküm <= 50 tur olanlar, perakende satışa hazır olmayan

Other yarn, single, untwisted or with a twist not exceeding 50 turns per metre, not put up for retail sale

651.64Diğer entetik filament iplikler, tek kat, her bir metredeki büküm > 50 tur olanlar, perakende satışa hazır olmayan

Other yarn, single, with a twist exceeding 50 turns per metre, not put up for retail sale

651.69Diğer iplikler, çok katlı bükülü veya katlı bükülü, monofilamen kalınlığı < 67 desiteks olanlar dahil, perakende satışa hazır olmayan

Other yarn, multiple (folded) or cabled, not put up for retail sale

651.7Suni veya sentetik filament iplikler (dikiş ipliği hariç); başka yerde sınıflandırılmamış suni monofilamentler; başka yerde sınıflandırılmamış suni tekstil malzemelerinden şerit ve benzerleri

Artificial and man-made filament yarn (other than sewing thread); artificial monofilament, n.e.s.; strip and the like of artificial textile materials, n.e.s.

651.73Yüksek dayanırlıklı filament iplikler, viskoz ipeğinden (rayondan), perakende satışa hazır olmayanlar

High tenacity yarn of viscose rayon, not put up for retail sale

651.74Viskoz ipeğinden (rayondan) diğer iplikler, tek kat, monofilamen kalınlığı < 67 desiteks, bükülmemiş veya her bir metredeki büküm <= 120 tur olanlar, perakende satışa hazır olmayanlar

Other yarn, single, of viscose rayon, untwisted or with a twist not exceeding 120 turns per metre, not put up for retail sale

651.75Viskoz ipeğinden (rayondan) diğer iplikler, tek kat, monofilament kalınlığı < 67 desiteks, perakende satışa hazır olmayanlar

Other artificial filament yarn, single, not put up for retail sale

651.76Diğer iplikler (viskoz ipeğinden (rayondan)), çok katlı bükülü veya katlı bükülü, monofilamen kalınlığı < 67 desiteks olanlar dahil, perakende satışa hazır olmayan

Other artificial filament yarn (other than sewing thread), multiple (folded) or cabled, not put up for retail sale

651.77Suni monofilamentler, kalınlığı >= 67 desiteks ve enine kesiti <= 1 mm olanlar; suni tekstil malzemelerinden görünen genişliği <= 5 mm olan şerit ve benzerleri

Artificial monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like of artificial textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm

651.78Suni veya sentetik filament iplikler (dikiş ipliği hariç), perakende satışa hazır olmayanlar

Man-made filament yarn (other than sewing thread), put up for retail sale

651.8İplikler (dikiş ipliği hariç), devamsız elyaftan; başka yerde sınıflandırılmamış sentetik monofilamentler; sentetik tekstil malzemelerinden görünen genişliği <= 5 mm olan şerit ve benzerleri

Yarn (other than sewing thread) of staple fibres; synthetic monofilament, n.e.s.; strip and the like of synthetic textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm

651.81İplikler (dikiş ipliği hariç), ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği >= % 85 olanlar, perakende satışa hazır

Yarn (other than sewing thread) containing 85% or more by weight of synthetic staple fibres, put up for retail sale

651.82İplikler (dikiş ipliği hariç), ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği >= % 85 olanlar, perakende satışa hazır olmayanlar

Yarn (other than sewing thread) containing 85% or more by weight of synthetic staple fibres, not put up for retail sale

651.83İplikler (dikiş ipliği hariç), ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği < % 85 olanlar, perakende satışa hazır

Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres, put up for retail sale

651.84İplikler (dikiş ipliği hariç), ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği < % 85 olanlar, perakende satışa hazır olmayanlar

Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres, containing less that 85% by weight of such fibres, not put up for retail sale

651.85İplikler (dikiş ipliği hariç), suni devamsız elyaftan, perakende satışa hazır

Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres, put up for retail sale

651.86İplikler (dikiş ipliği hariç), ağırlığına göre suni devamsız elyaf içeriği >= % 85 olanlar, perakende satışa hazır olmayanlar

Yarn (other than sewing thread) containing 85% or more by weight of artificial staple fibres, not put up for retail sale

651.87İplikler (dikiş ipliği hariç), ağırlığına göre suni devamsız elyaf içeriği < % 85 olanlar, perakende satışa hazır olmayanlar

Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres, containing less than 85% by weight of these fibres, not put up for retail sale

651.88Sentetik monofilamentler, kalınlığı >= 67 desiteks ve enine kesiti <= 1 mm olanlar; sentetik tekstil malzemelerinden görünen genişliği <= 5 mm olan şerit ve benzerleri

Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (e.g., artificial straw) of synthetic textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm

651.9Tekstil elyaflarından başka yerde sınıflandırılmamış iplikler (kağıt iplikler ve cam elyafından iplik, şerit ve fitiller dahil)

Yarn of textile fibres, n.e.s. (including paper yarn and yarn, slivers and rovings of glass fibre)

651.91Metalize iplikler, tekstil ipliği olanlar veya 651.77 ya da 651.88 başlıklarında yer alan sentetik ve suni şerit ve benzerleri (ip, şerit veya toz şeklindeki metallerle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış olanlar)

Metallized yarn, being textile yarn, or strip or the like of heading 651.77 or 651.88, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal.

651.92İpek iplikler (ipek döküntülerinden iplikler hariç), perakende satışa hazır olmayanlar

Silk yarn (other than yarn spun from silk waste), not put up for retail sale

651.93İpek döküntülerinden iplikler, perakende satışa hazır olmayanlar

Yarn spun from silk waste, not put up for retail sale

651.94İpek iplikler ve ipek döküntülerinden iplikler, perakende satışa hazır; ipek böceği bağırsağı

Silk yarn and yarn spun from silk waste, put up for retail sale; silkworm gut

651.95Şerit, fitil, iplik ve iplik teli kırpıntıları, cam elyafından

Slivers, rovings, yarn and chopped strands, of glass fibres

651.96Keten iplikler

Flax yarn

651.97Jüt veya 264 grubunda yer alan bitki kabuklarından tekstil amaçlı diğer bitki liflerinden iplikler

Yarn of jute or of other textile bast fibres of group 264

651.99Diğer bitkisel tekstil elyaflarından iplikler

Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn

652.Dokuma kumaşlar, pamuktan olanlar (dar veya özel kumaşlar hariç)

Cotton fabrics, woven (not including narrow or special fabrics)

652.1Havlı ve şönil dokuma kumaşlar, pamuktan olanlar

Pile and chenille fabrics, woven

652.12Havlu kumaşlar ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlar, pamuktan, ağartılmamış olanlar (656.1 alt grubunda yer alanlar hariç)

Terry towelling and similar woven terry fabrics, of cotton (other than fabrics of subgroup 656.1), unbleached

652.13Diğer havlu kumaşlar ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlar, pamuktan olanlar (656.1 alt grubunda yer alanlar hariç)

Other terry towelling and similar woven terry fabrics, of cotton (other than fabrics of subgroup 656.1).

652.14Havlı dokuma kumaşlar, pamuktan olanlar, kesilmemiş (652.12 ve 652.13 başlıklarında yer alan havlu kumaşlar ve benzeri havlu dokuma kumaşlar ile 656.1 alt grubunda yer alan havlı ve şönil dokuma kumaşlar hariç)

Pile fabrics, woven, of cotton (other than terry towelling or similar woven terry fabrics of headings 652.12 and 652.13 and subgroup 656.1), uncut

652.15Diğer havlı ve şönil dokuma kumaşlar, pamuktan olanlar (652.12 ve 652.13 başlıklarında yer alan havlu kumaşlar ve benzeri havlu dokuma kumaşlar ile 656.1 alt grubunda yer alan havlı ve şönil dokuma kumaşlar hariç)

Other pile and chenille fabrics, woven, of cotton (other than terry toweling or similar terry fabrics of headings 652.12 and 652.13 and subgroup 656.1)

652.160

0

652.2Dokuma kumaşlar, pamuktan olanlar, ağartılmamış (gazlı, havlı ve şönil kumaşlar hariç)

Cotton fabrics, woven, unbleached (other than gauze and pile and chenille fabrics)

652.21Dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği >= % 85 ve ağırlığı < =200 gr/m² olan, ağartılmamış

Woven fabrics containing 85% or more by weight of cotton, unbleached, weighing not more than 200 g/m2

652.22Dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği >= % 85 ve ağırlığı > 200 gr/m² olan, ağartılmamış

Woven fabrics containing 85% or more by weight of cotton, unbleached, weighing more than 200 g/m2

652.23Dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < % 85 ve esas olarak ya da yalnızca suni veya sentetik elyaflarla karıştırılmış, ağırlığı <= 200 gr/m² olanlar, ağartılmamış

Woven cotton fabrics, containing less than 85% by weight of cotton, unbleached, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 200 g/m2

652.24Dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < % 85 ve esas olarak ya da yalnızca suni veya sentetik elyaflarla karıştırılmış, ağırlığı > 200 gr/m² olanlar, ağartılmamış

Woven cotton fabrics, containing less than 85% by weight of cotton, unbleached, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing more than 200 g/m2

652.25Pamuktan diğer dokuma kumaşlar, esas olarak ya da yalnızca suni ve sentetik elyaflarla karıştırılmış, ağartılmamış, ağırlığı <= 200 gr/m² olanlar

Other woven fabrics of cotton, unbleached, weighing not more than 200 g/m2

652.26Pamuktan diğer dokuma kumaşlar, esas olarak ya da yalnızca suni ve sentetik elyaflarla karıştırılmış, ağartılmamış, ağırlığı > 200 gr/m² olanlar

Other woven fabrics of cotton, unbleached, weighing more than 200 g/m2

652.3Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği >= % 85, ağırlığı <= 200 gr/m², ağartılmış, boyanmış, baskı yapılmış veya başka şekilde bitirilmiş (terbiye edilmiş) olanlar

Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of cotton, bleached, dyed, printed or otherwise finished, weighing not more than 200 g/m2

652.31Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği >= % 85, ağırlığı <= 200 gr/m², ağartılmış olanlar

....bleached

652.32Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği >= % 85, ağırlığı <= 200 gr/m², boyanmış olanlar

....dyed

652.33Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği >= % 85, ağırlığı <= 200 gr/m², farklı renkteki ipliklerle dokunmuş olanlar

....of yarns of different colours

652.34Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği >= % 85, ağırlığı <= 200 gr/m², baskı yapılmış

....printed

652.4Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği >= % 85, ağırlığı > 200 gr/m², ağartılmış, boyanmış, baskı yapılmış veya başka şekilde bitirilmiş (terbiye edilmiş) olanlar

Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of cotton, bleached, dyed, printed or otherwise finished, weighing more than 200 g/m2

652.41Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği >= % 85, ağırlığı > 200 gr/m², ağartılmış olanlar

....bleached

652.42Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği >= % 85, ağırlığı > 200 gr/m², boyanmış olanlar

....dyed

652.43Dokuma denim kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği >= % 85, ağırlığı > 200 gr/m², farklı renkteki ipliklerle dokunmuş olanlar

....denim, of yarn of different colours

652.44Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği >= % 85, ağırlığı > 200 gr/m², farklı renkteki ipliklerle dokunmuş olanlar

....of yarns of different colours (other than denim)

652.45Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği >= % 85, ağırlığı > 200 gr/m², baskı yapılmış olanlar

....printed

652.5Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < % 85, esas olarak ya da yalnızca suni veya sentetik elyaflarla karıştırılmış, ağırlığı <= 200 gr/m², ağartılmış, boyanmış, baskı yapılmış veya başka şekilde bitirilmiş (terbiye edilmiş) olanlar

Other woven cotton fabrics, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, bleached, dyed, printed or otherwise finished, weighing not more than 200 g/m2

652.51Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < % 85, esas olarak ya da yalnızca suni ve sentetik elyaflarla karıştırılmış, ağırlığı <= 200 gr/m², ağartılmış olanlar

....bleached

652.52Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < % 85, esas olarak ya da yalnızca suni ve sentetik elyaflarla karıştırılmış, ağırlığı <= 200 gr/m², boyanmış olanlar

....dyed

652.53Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < % 85, esas olarak ya da yalnızca suni ve sentetik elyaflarla karıştırılmış, ağırlığı <= 200 gr/m², farklı renkteki ipliklerle dokunmuş olanlar

....of yarns of different colours

652.54Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < % 85, esas olarak ya da yalnızca suni ve sentetik elyaflarla karıştırılmış, ağırlığı <= 200 gr/m², baskı yapılmış olanlar

....printed

652.6Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < % 85, esas olarak ya da yalnızca suni veya sentetik elyaflarla karıştırılmış, ağırlığı > 200 gr/m², ağartılmış, boyanmış, baskı yapılmış veya başka şekilde bitirilmiş (terbiye edilmiş) olanlar

Other woven cotton fabrics, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, bleached, dyed, printed or otherwise finished, weighing more than 200 g/m2

652.61Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < % 85, esas olarak ya da yalnızca suni ve sentetik elyaflarla karıştırılmış, ağırlığı > 200 gr/m², ağartılmış olanlar

....bleached

652.62Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < % 85, esas olarak ya da yalnızca suni ve sentetik elyaflarla karıştırılmış, ağırlığı > 200 gr/m², boyanmış olanlar

....dyed

652.63Dokuma denim kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < % 85, esas olarak ya da yalnızca suni ve sentetik elyaflarla karıştırılmış, ağırlığı > 200 gr/m², farklı renkteki ipliklerle dokunmuş olanlar

....denim, of yarn of different colours

652.64Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < % 85, esas olarak ya da yalnızca suni ve sentetik elyaflarla karıştırılmış, ağırlığı > 200 gr/m², farklı renkteki ipliklerle dokunmuş olanlar

....of yarns of different colours (other than denim)

652.65Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < % 85, esas olarak ya da yalnızca suni ve sentetik elyaflarla karıştırılmış, ağırlığı > 200 gr/m², baskı yapılmış olanlar

....printed

652.9Pamuktan diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < % 85 (esas olarak ya da yalnızca suni ve sentetik elyaflarla karıştırılmış olanlar hariç)

Other woven fabrics of cotton

652.91Pamuktan diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < % 85 (esas olarak ya da yalnızca suni ve sentetik elyaflarla karıştırılmış olanlar hariç), ağırlığı <= 200 gr/m², ağartılmış olanlar

....bleached, weighing not more than 200 g/m2

652.92Pamuktan diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < % 85 (esas olarak ya da yalnızca suni ve sentetik elyaflarla karıştırılmış olanlar hariç), ağırlığı <= 200 gr/m², boyanmış olanlar

....dyed, weighing not more than 200 g/m2

652.93Pamuktan diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < % 85 (esas olarak ya da yalnızca suni ve sentetik elyaflarla karıştırılmış olanlar hariç), ağırlığı <= 200 gr/m², farklı renkte ipliklerden dokunmuş olanlar

....of yarns of different colours, weighing not more than 200 g/m2

652.94Pamuktan diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < % 85 (esas olarak ya da yalnızca suni ve sentetik elyaflarla karıştırılmış olanlar hariç), ağırlığı <= 200 gr/m², baskı yapılmış olanlar

....printed, weighing not more than 200 g/m2

652.95Pamuktan diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < % 85 (esas olarak ya da yalnızca suni ve sentetik elyaflarla karıştırılmış olanlar hariç), ağırlığı > 200 gr/m², ağartılmış olanlar

....bleached, weighing more than 200 g/m2

652.96Pamuktan diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < % 85 (esas olarak ya da yalnızca suni ve sentetik elyaflarla karıştırılmış olanlar hariç), ağırlığı > 200 gr/m², boyanmış olanlar

....dyed, weighing more than 200 g/m2

652.97Pamuktan diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < % 85 (esas olarak ya da yalnızca suni ve sentetik elyaflarla karıştırılmış olanlar hariç), ağırlığı > 200 gr/m², farklı renkte ipliklerden dokunmuş olanlar

....of yarns of different colours, weighing more than 200 g/m2

652.98Pamuktan diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < % 85 (esas olarak ya da yalnızca suni ve sentetik elyaflarla karıştırılmış olanlar hariç), ağırlığı > 200 gr/m², baskı yapılmış olanlar

....printed, weighing more than 200 g/m2

653.Dokuma kumaşlar, suni ve sentetik elyaftan (dar veya özel kumaşlar hariç)

Fabrics, woven, of man-made textile materials (not including narrow or special fabrics)

653.1Dokuma kumaşlar, sentetik filament ipliklerden (651.88 başlığı altında yer alan malzemelerden (şeritten veya benzerlerinden) elde edilen dokuma kumaşlar dahil), havlı ve şönil kumaşlar hariç

Fabrics, woven, of synthetic filament yarn (including woven fabrics obtained from materials of heading 651.88), other than pile and chenille fabrics

653.11Dokuma kumaşlar, naylon veya diğer poliamidlerden ya da polyesterlerden yüksek dayanırlıkta ipliklerden elde edilenler

....obtained from high tenacity yarn of nylon or other polyamides or of polyesters

653.12Dokuma kumaşlar, şerit ve benzerlerinden elde edilenler

....obtained from strip or the like

653.13Dokuma kumaşlar, sentetik filament ipliklerden, monofilament kalınlığı >= 67 desiteks ve enine kesiti <= 1 mm olanlar dahil, paralel tekstil ipliklerin dar ve dik açı teşkil edecek şekilde birbirleri üzerine konularak meydana getirdiği tabakalardan oluşan mensucat, bu tabakalar, ipliklerin kesişme noktalarında bir birleştirici ile veya sıcak yapıştırma usulü ile birbirleriyle birleştirilmişlerdir.

....consisting of layers of parallel synthetic filament yarns superimposed on each other at acute or right angles, the layers being bonded at the intersections of the yarns by an adhesive or by thermal bonding

653.14Dokuma kumaşlar, sentetik filament ipliklerden, ağırlığına göre naylon veya diğer poliamid içeriği >= % 85 (monofilament kalınlığı >= 67 desiteks ve enine kesiti <= 1 mm olanlar dahil)

....other, containing 85% or more by weight of filaments of nylon or other polyamides.

653.15Dokuma kumaşlar, sentetik filament ipliklerden, ağırlığına göre tekstüre edilmiş poliester filament içeriği >= % 85 (monofilament kalınlığı >= 67 desiteks ve enine kesiti <= 1 mm olanlar dahil)

....other, containing 85% or more by weight of textured polyester filaments

653.16Dokuma kumaşlar, sentetik filament ipliklerden, ağırlığına göre tekstüre edilmemiş poliester filament içeriği >= % 85 (monofilament kalınlığı >= 67 desiteks ve enine kesiti <= 1 mm olanlar dahil)

....other, containing 85% or more by weight of non-textured polyester filaments

653.17Dokuma kumaşlar, başka yerde sınıflandırılmamış sentetik filament ipliklerden, ağırlığına göre sentetik filament içeriği >= % 85 (monofilament kalınlığı >= 67 desiteks ve enine kesiti <= 1 mm olanlar dahil)

....other, containing 85% or more by weight of synthetic filaments, n.e.s.

653.18Dokuma kumaşlar, başka yerde sınıflandırılmamış sentetik filament ipliklerden, ağırlığına göre sentetik filament içeriği < % 85 (esas olarak ya da yalnızca pamuk elyaflarla karıştırılmış olanlar) (monofilament kalınlığı >= 67 desiteks ve enine kesiti <= 1 mm olanlar dahil)

....other, containing less than 85% by weight of synthetic filaments, mixed mainly or solely with cotton.

653.19Başka yerde sınıflandırılmamış sentetik filament ipliklerden dokuma kumaşlar

....of synthetic filaments, n.e.s.

653.2Dokuma kumaşlar, sentetik devamsız elyaflardan, ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği >= % 85 olanlar (havlı ve şönil kumaşlar hariç)

Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing 85% or more by weight of such fibres (other than pile and chenille fabrics)

653.21Dokuma kumaşlar, devamsız poliester elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği >= % 85 olanlar (havlı ve şönil kumaşlar hariç)

....of polyester staple fibres

653.25Dokuma kumaşlar, devamsız akriklik veya modakrilik elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği >= % 85 olanlar (havlı ve şönil kumaşlar hariç)

....of acrylic or modacrylic staple fibres

653.29Dokuma kumaşlar, diğer sentetik devamsız elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği >= % 85 olanlar (havlı ve şönil kumaşlar hariç)

....of other synthetic staple fibres

653.3Dokuma kumaşlar, sentetik devamsız elyaflardan, ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği < % 85, esas olarak ya da yalnızca pamuk ile karıştırılmış olanlar (havlı ve şönil kumaşlar hariç)

Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton (other than pile and chenille fabrics)

653.31Dokuma kumaşlar, devamsız poliester elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği < % 85 (esas olarak ya da yalnızca pamuk ile karıştırılmış olanlar), ağırlığı <= 170 g/m² (havlı ve şönil kumaşlar hariç)

....of a weight not exceeding 170 g/m2, of polyester staple fibres

653.32Dokuma kumaşlar, diğer sentetik devamsız elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği < % 85 (esas olarak ya da yalnızca pamuk ile karıştırılmış olanlar), ağırlığı <= 170 g/m² (havlı ve şönil kumaşlar hariç)

....of a weight not exceeding 170 g/m2, of other synthetic staple fibres

653.33Dokuma kumaşlar, devamsız poliester elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği < % 85 (esas olarak ya da yalnızca pamuk ile karıştırılmış olanlar), ağırlığı > 170 g/m² (havlı ve şönil kumaşlar hariç)

....of a weight exceeding 170 g/m2, of polyester staple fibres

653.34Dokuma kumaşlar, diğer sentetik devamsız elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği < % 85 (esas olarak ya da yalnızca pamuk ile karıştırılmış olanlar), ağırlığı > 170 g/m² (havlı ve şönil kumaşlar hariç)

....of a weight exceeding 170 g/m2, of other synthetic staple fibres

653.35Dokuma kumaşlar, sentetik devamsız elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği < % 85 (esas olarak ya da yalnızca pamuk ile karıştırılmış olanlar), ağırlığı > 170 g/m², farklı renklerde ipliklerden yapılmış (havlı ve şönil kumaşlar hariç)

….of a weight exceeding 170 g/m2, of yarns of different colours

653.4Dokuma kumaşlar, sentetik devamsız elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği < % 85 (esas olarak ya da yalnızca pamuk hariç diğer elyaflar ile karıştırılmış olanlar) (havlı ve şönil kumaşlar hariç)

Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely with fibres other than cotton (other than pile and chenille fabrics)

653.41Dokuma kumaşlar, sentetik devamsız elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği < % 85 (esas olarak ya da yalnızca yün veya ince hayvan kılı ile karıştırılmış olanlar)

....mixed mainly or solely with wool or fine animal hair

653.42Dokuma kumaşlar, sentetik devamsız elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği < % 85 (esas olarak ya da yalnızca suni veya sentetik elyaflar ile karıştırılmış olanlar)

....mixed mainly or solely with man-made filaments

653.43Dokuma kumaşlar, sentetik devamsız elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği < % 85, esas olarak ya da yalnızca diğer elyaflar ile karıştırılmış olanlar (pamuk, yün veya ince hayvan kılı, suni veya sentetik filamentler hariç)

....mixed mainly or solely with fibres other than cotton, wool, fine animal hair or man-made filaments

653.5Dokuma kumaşlar, suni filament ipliklerden (651.77 başlığı (suni monofilament kalınlığı >= 67 desiteks ve enine kesiti <= 1 mm olanlar) altında yer alan malzemelerden elde edilen dokuma kumaşlar dahil)

Fabrics, woven, of artificial filament yarn (including woven fabrics obtained from materials of heading 651.77)

653.51Dokuma kumaşlar, viskoz ipeğinden (rayon) yüksek dayanırlıkta ipliklerden, monofilament kalınlığı >= 67 desiteks ve enine kesiti <= 1 mm olanlar

....obtained from high tenacity yarn of viscose rayon

653.52Dokuma kumaşlar, diğer suni filament ipliklerden, şeritlerden veya şerit benzerlerinden, ağırlığına göre suni filament içeriği >= % 85 olanlar (havlı ve şönil kumaşlar hariç)

....other, containing 85% or more by weight of artificial filament or strip or the like (other than pile and chenille fabrics)

653.59Başka yerde sınıflandırılmamış suni filament ipliklerden dokuma kumaşlar

....of artificial filament yarn, n.e.s.

653.6Dokuma kumaşlar, suni devamsız elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği >= % 85 olanlar

Fabrics, woven, containing 85% or more by weight of artificial staple fibres

653.60Dokuma kumaşlar, suni devamsız elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği >= % 85 olanlar

Fabrics, woven, containing 85% or more by weight of artificial staple fibres

653.8Dokuma kumaşlar, suni devamsız elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği < % 85 olanlar (havlı ve şönil kumaşlar hariç)

Fabrics, woven, of artificial staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres (other than pile and chenille fabrics)

653.81Dokuma kumaşlar, suni devamsız elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği < % 85, esas olarak ya da yalnızca pamuk ile karıştırılmış olanlar

....mixed mainly or solely with cotton

653.82Dokuma kumaşlar, suni devamsız elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği < % 85, esas olarak ya da yalnızca yün veya ince hayvan kılı ile karıştırılmış olanlar

....mixed mainly or solely with wool or fine animal hair

653.83Dokuma kumaşlar, suni devamsız elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği < % 85, esas olarak ya da yalnızca suni veya sentetik filamentler ile karıştırılmış olanlar

....mixed mainly or solely with man-made filaments

653.89Dokuma kumaşlar, suni devamsız elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği < % 85, esas olarak ya da yalnızca diğer elyaflar ile karıştırılmış olanlar (pamuk, yün veya ince hayvan kılı, suni veya sentetik filamentler hariç)

....mixed mainly or solely with fibres other than cotton, wool, fine animal hair or man-made filaments

653.9Havlı ve şönil dokuma kumaşlar, suni veya sentetik elyaftan (652 veya 656 grupları altında yer alan kumaşlar hariç)

Pile fabrics and chenille fabrics, woven, of man-made fibres (other than fabrics of group 652 or 656)

653.91Havlı ve şönil dokuma kumaşlar, suni veya sentetik elyaftan, kesilmemiş

Pile fabrics, uncut

653.93Diğer havlı ve şönil dokuma kumaşlar, suni veya sentetik elyaftan

Other pile fabrics and chenille fabrics

654.Diğer dokuma tekstil kumaşları

Other textile fabrics, woven

654.1Dokuma kumaşlar, ipekten veya ipek döküntülerinden

Fabrics, woven, of silk or of silk waste

654.11Dokuma kumaşlar, buret ipekten

Fabrics of noil silk

654.13Diğer dokuma ipek kumaşlar, diğer ipek veya ipek döküntülerinden, ağırlığına göre ipek veya ipek döküntüsü içeriği >= % 85 olanlar (buret ipekten olanlar hariç)

Other silk fabrics containing 85% or more by weight of silk or of silk waste (other than noil silk)

654.19Diğer dokuma ipek kumaşlar, diğer ipek veya ipek döküntülerinden, ağırlığına göre ipek veya ipek döküntüsü içeriği < % 85 olanlar (buret ipekten olanlar hariç)

Other fabrics

654.2Dokuma kumaşlar, yün veya ince hayvan kılından, ağırlığına göre yün veya ince hayvan kılı içeriği >= % 85 olanlar (havlı ve şönil kumaşlar hariç)

Fabrics, woven, containing 85% or more by weight of wool or of fine animal hair (other than pile and chenille fabrics)

654.21Dokuma kumaşlar, kardelenmiş yün veya kardelenmiş ince hayvan kılından, ağırlığına göre yün veya ince hayvan kılı içeriği >= % 85 olanlar (havlı ve şönil kumaşlar hariç)

....of carded wool or of carded fine animal hair

654.22Dokuma kumaşlar, taranmış yün veya taranmış ince hayvan kılından, ağırlığına göre yün veya ince hayvan kılı içeriği >= % 85 olanlar (havlı ve şönil kumaşlar hariç)

....of combed wool or of combed fine animal hair

654.3Dokuma kumaşlar, taranmış yün veya taranmış ince hayvan kılından, ağırlığına göre yün veya ince hayvan kılı içeriği < % 85 olanlar

Fabrics, woven, of wool or of fine animal hair, n.e.s.

654.31Dokuma kumaşlar, kardelenmiş yün veya kardelenmiş ince hayvan kılından, ağırlığına göre yün veya ince hayvan kılı içeriği < % 85, esas olarak ya da yalnızca suni veya sentetik filamentler ya da suni veya sentetik devamsız elyaflar ile karıştırılmış olanlar

....of carded wool or of carded fine animal hair, containing less than 85% by weight of wool or of fine animal hair, mixed mainly or solely with man-made filaments or with man-made staple fibres.

654.32Dokuma kumaşlar, taranmış yün veya taranmış ince hayvan kılından, ağırlığına göre yün veya ince hayvan kılı içeriği < % 85, esas olarak ya da yalnızca suni veya sentetik filamentler ya da suni veya sentetik devamsız elyaflar ile karıştırılmış olanlar

....of combed wool or of combed fine animal hair, containing less than 85% by weight of wool or fine animal hair, mixed mainly or solely with man-made filaments or with man-made staple fibres.

654.33Dokuma kumaşlar, kardelenmiş yün veya kardelenmiş ince hayvan kılından, ağırlığına göre yün veya ince hayvan kılı içeriği < % 85, esas olarak ya da yalnızca diğer elyaflar ile karıştırılmış olanlar (suni veya sentetik filamentler ya da suni veya sentetik devamsız elyaflar hariç)

....of carded wool or of carded fine animal hair, containing less than 85% by weight of wool or fine animal hair, mixed mainly or solely with fibres other than man-made filaments or man-made staple fibres.

654.34Dokuma kumaşlar, taranmış yün veya taranmış ince hayvan kılından, ağırlığına göre yün veya ince hayvan kılı içeriği < % 85, esas olarak ya da yalnızca diğer elyaflar ile karıştırılmış olanlar (suni veya sentetik filamentler ya da suni veya sentetik devamsız elyaflar hariç)

....of combed wool or of combed fine animal hair, containing less than 85% by weight of wool or fine animal hair, mixed mainly or solely with fibres other than man-made filaments or man-made staple fibres.

654.35Havlı ve şönil dokuma kumaşlar, yün veya ince hayvan kılından 652.1, 654.9 veya 656.1 alt gruplarında yer alan kumaşlar hariç)

Pile fabrics and chenille fabrics, of wool or of fine animal hair (other than fabrics of subgroups 652.1, 654.9 or 656.1).

654.4Dokuma kumaşlar, ketenden

Fabrics, woven, of flax

654.41Dokuma kumaşlar, ketenden, ağırlığına göre keten içeriği >= % 85 olanlar

....containing 85% or more by weight of flax

654.42Dokuma kumaşlar, ketenden, ağırlığına göre keten içeriği < % 85 olanlar

....containing less than 85% by weight of flax

654.5Dokuma kumaşlar, jütten veya 264 grubu altında yer alan diğer tekstil bitki kabuğu elyaflarından

Fabrics, woven, of jute or of other textile bast fibres of group 264.

654.50Dokuma kumaşlar, jütten veya 264 grubu altında yer alan diğer tekstil bitki kabuğu elyaflarından

Fabrics, woven, of jute or of other textile bast fibres of group 264.

654.6Dokuma kumaşlar, cam elyafından (dar kumaşlar dahil)

Fabrics, woven, of glass fibres (including narrow fabrics)

654.60Dokuma kumaşlar, cam elyafından (dar kumaşlar dahil)

Fabrics, woven, of glass fibres (including narrow fabrics)

654.9Başka yerde sınıflandırılmamış dokuma kumaşlar

Fabrics, woven, n.e.s.

654.91Başka yerde sınıflandırılmamış dokuma kumaşlar, 651.91 başlığı altındaki metal iplikten veya metalize iplikten (giyim, döşemelik veya benzeri amaçlar için kullanılanlar)

....of metal thread or of metallized yarn of heading 651.91, of a kind used in apparel, as furnishing fabrics or for similar purposes, n.e.s.

654.92Başka yerde sınıflandırılmamış dokuma kumaşlar, kaba hayvan kılından veya at kılından

....of coarse animal hair or of horsehair

654.93Başka yerde sınıflandırılmamış dokuma kumaşlar, tekstil bitki kabuğu elyaflarından; dokuma kumaşlar, kağıt ipliklerinden

....of vegetable textile fibres, n.e.s.; woven fabrics of paper yarn

654.94Gazlı dokumalar (tülbent, şile bezi gibi seyrek dokumalar), 656.1 alt grubunda yer alan dar dokuma kumaşlar hariç

Gauze, other than narrow fabrics of subgroup 656.1

654.95Başka yerde sınıflandırılmamış havlı ve şönil kumaşlar, tekstil malzemelerinden (yün, pamuk, suni ve sentetik elyaflar hariç)

Pile and chenille fabrics, n.e.s., of textile materials (other than wool, cotton and man-made fibres).

654.96Havlu kumaşlar ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlar (pamuktan olanlar hariç)

Terry towelling and similar woven terry fabrics of textile materials (other than cotton)

654.97Tafting (püsküllü) dokuma tekstil kumaşları

Tufted textile fabrics

655.Örgü (triko) ve tığ işi (kroşe) kumaşlar (başka yerde sınıflandırılmamış yuvarlak (tüp şeklinde) örme kumaşlar, havlı kumaşlar ve delikli kumaşlar dahil)

Knitted or crocheted fabrics (including tubular knit fabrics, n.e.s., pile fabrics and openwork fabrics), n.e.s.

655.1Havlı kumaşlar (uzun tüylü kumaşlar ve havlu kumaşlar dahil), örgü (triko) ve tığ işi (kroşe) (emdirilmiş (emprenye edilmiş), kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş olsun veya olmasın)

Pile fabrics (including &quot;long pile&quot; fabrics and terry fabrics), knitted or crocheted, whether or not impregnated, coated, covered or laminated

655.11Uzun tüylü kumaşlar, örgü (triko) ve tığ işi (kroşe), emdirilmiş (emprenye edilmiş), kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş olsun veya olmasın

Long pile fabrics

655.12İlmekli havlı kumaşlar, örgü (triko) ve tığ işi (kroşe), emdirilmiş (emprenye edilmiş), kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş olsun veya olmasın

Looped pile fabrics

655.19Diğer havlı kumaşlar, örgü (triko) ve tığ işi (kroşe), emdirilmiş (emprenye edilmiş), kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş olsun veya olmasın

Other pile fabrics, knitted or crocheted

655.2Diğer örgü (triko) ve tığ işi (kroşe) kumaşlar, (emdirilmiş (emprenye edilmiş), kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş olanlar hariç)

Other knitted or crocheted fabrics, not impregnated, coated, covered or laminated

655.21Diğer örgü (triko) ve tığ işi (kroşe) kumaşlar, genişliği <= 30 cm (emdirilmiş (emprenye edilmiş), kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş olanlar hariç)

....of a width not exceeding 30 cm

655.22Diğer örgü (triko) ve tığ işi (kroşe) kumaşlar, genişliği > 30 cm, ağırlığına göre elastomerik iplik veya kauçuk iplik içeriği >= % 5 olanlar (emdirilmiş (emprenye edilmiş), kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş olanlar hariç)

....of a width exceeding 30 cm, containing 5% or more by weight of elastomeric yarn or rubber thread

655.23Diğer kumaşlar, çözgü tipi örgülü (triko), galloon örgü makineleri ile yapılanlar dahil, (emdirilmiş (emprenye edilmiş), kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş olanlar hariç)

Other fabrics, warp knit (including those made on galloon-knitting machines)

655.29Başka yerde sınıflandırılmamış diğer örgü (triko) ve tığ işi (kroşe) kumaşlar, (emdirilmiş (emprenye edilmiş), kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş olanlar hariç)

Knitted or crocheted fabrics, n.e.s.

656.Tüller, danteller, nakışlar, kurdeleler, dokuma etiketleri ve diğer tuhafiye ürünleri (parça, şerit veya motif şeklinde olanlar dahil)

Tulles, lace, embroidery, ribbons, trimmings and other smallwares

656.1Dar dokuma kumaşlar (656.2 alt grubunda yer alanlar hariç); yapışkanla birleştirilen atkı ipliksiz çözgülü dar kumaşlar (boldük)

Narrow woven fabrics (other than goods of subgroup 656.2); narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs)

656.11Dokuma havlı kumaşlar (havlu ve benzeri ilmeği kesilmemiş kumaşlar dahil) ve şönil kumaşlar

Woven pile fabrics (including terry towelling and similar woven terry fabrics) and chenille fabrics

656.12Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre elastomerik iplik veya kauçuk iplik içeriği >= % 5 olanlar

Other woven fabrics, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread

656.13Diğer dokuma kumaşlar, diğer tekstil malzemelerinden olanlar

Other woven fabrics

656.14Kumaşlar, yapışkanla birleştirilen atkı ipliksiz çözgülerden oluşanlar (bolducs)

Fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs)

656.2Etiket, arma ve diğer benzeri eşyalar, tekstil malzemelerinden, belirli bir şekle veya büyüklüğe göre kesilmiş parça, şerit veya motif şeklinde olanlar (nakışlılar hariç)

Labels, badges and similar articles of textile materials, in the piece, in strips or cut to shape or size, not embroidered.

656.21Etiket, arma ve diğer benzeri eşyalar, tekstil malzemelerinden dokunmuş, belirli bir şekle veya büyüklüğe göre kesilmiş parça, şerit veya motif şeklinde olanlar (nakışlılar hariç)

....woven

656.29Etiket, arma ve diğer benzeri eşyalar, tekstil malzemelerinden diğer şekillerde üretilmiş (dokunmuş olanlar hariç), belirli bir şekle veya büyüklüğe göre kesilmiş parça, şerit veya motif şeklinde olanlar (nakışlılar hariç)

....other

656.3Gipe iplikler ve şeritler ile 651.77 veya 651.88 başlığı altında yer alan "kalınlığı >= 67 desiteks olan suni ve sentetik monofilamentler"in gipe edilmiş olanları; şönil iplikler (tüylü şönil iplikler dahil); şenet iplikler (zincir ip); kordonlar (kurdeleler), parça halinde; dekoratif süsler, nakışsız olanlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç); püskül, ponpon ve benzeri eşyalar

Gimped yarn, and strip and the like of heading 651.77 or 651.88, gimped (other than metallized yarn and gimped horsehair yarn); chenille yarn (including flock chenille yarn); loop-wale yarn; braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without embroidery, other than knitted or crocheted; tassels, pompons and similar articles

656.31Gipe iplikler ve şeritler ile 651.77 veya 651.88 başlığı altında yer alan "kalınlığı >= 67 desiteks olan suni ve sentetik monofilamentler"in gipe edilmiş olanları; şönil iplikler (tüylü şönil iplikler dahil); şenet iplikler (zincir ip)

Gimped yarn, and strip and the like of heading 651.77 or 651.88, gimped (other than metallized yarn and gimped horsehair yarn); chenille yarn (including flock chenille yarn); loop wale-yarn.

656.32Kordonlar (kurdeleler), parça halinde; dekoratif süsler, nakışsız olanlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç); püskül, ponpon ve benzeri eşyalar

Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without embroidery, other than knitted or crocheted; tassels, pompons and similar articles

656.4Tül ve diğer ağ kumaşlar (dokuma, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşlar hariç); dantel (parça, şerit veya motif şeklinde)

Tulles and other net fabrics (not including woven, knitted or crocheted fabrics); lace in the piece, in strips or in motifs

656.41Tül ve diğer ağ kumaşlar (dokuma, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşlar hariç)

Tulles and other net fabrics

656.42Danteller (parça, şerit veya motif şeklinde), makinede yapılanlar

Lace, mechanically made

656.43Danteller (parça, şerit veya motif şeklinde), elde yapılanlar

Lace, handmade

656.5Nakışlar (parça, şerit veya motif şeklinde)

Embroidery in the piece, in strips or in motifs

656.51Nakışlar (parça, şerit veya motif şeklinde), tekstil kumaş zemine yapılan nakıştan sonra zemin dokuması çıkarılmış olanlar

....without visible ground

656.59Nakışlar (parça, şerit veya motif şeklinde), tekstil kumaş zemine yapılanlar (nakıştan sonra zemin dokuması çıkarılmış olanlar hariç)

....other

657.Özel iplikler, özel kumaşlar ve ilgili ürünler

Special yarns, special textile fabrics and related products

657.1Başka yerde sınıflandırılmamış keçeler (emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun veya olmasın)

Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated, n.e.s.

657.11İğne keçe (kuru keçe) ve dikiş-trikotaj yöntemiyle elde edilen elyaf kumaşlar (emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun veya olmasın)

Needleloom felt and stitch-bonded fibre fabrics

657.12Diğer keçeler (emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş olanlar hariç)

Other felt, not impregnated, coated, covered or laminated

657.19Diğer keçeler (emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş olanlar)

Felt, impregnated, coated, covered or laminated, n.e.s.

657.2Başka yerde sınıflandırılmamış dokusuz kumaşlar (emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun veya olmasın)

Non-wovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated, n.e.s.

657.20Başka yerde sınıflandırılmamış dokusuz kumaşlar (emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun veya olmasın)

Non-wovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated, n.e.s.

657.3Başka yerde sınıflandırılmamış emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş tekstil kumaşlar ve ürünler

Coated or impregnated textile fabrics and products, n.e.s.

657.31Tekstil kumaşlar, kitap veya benzerlerinin dış kapakları için kullanılanlar, zamk veya nişastalı maddelerle giydirilmiş olanlar; muşamba kağıt; hazır tuvaller; tela, bukran (şapkacılıkta kullanılan) ve benzeri sertleştirilmiş tekstil kumaşlar, şapka kasnakları için kullanılanlar

Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like; tracing cloth; prepared painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat foundations

657.32Tekstil kumaşlar, plastikle (657.93 başlığı altında yer alan naylon, poliamid ve poliesterler hariç) emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş

Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading 657.93.

657.33Tekstil kumaşlar, kauçuklanmış olanlar (657.93 başlığı altında yer alanlar hariç)

Rubberized textile fabrics, other than those of heading 657.93

657.34Tekstil kumaşlar, diğer şekillerde emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş; tiyatro dekoru, atölye fonu veya benzeri işler için boyanmış bezler "tuvaller"

Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted canvas being theatrical scenery, studio backcloths or the like

657.35Tekstil duvar kaplamaları

Textile wall coverings

657.4Başka yerde sınıflandırılmamış kapitone tekstil ürünler, parça şeklinde, bir veya daha fazla katmanlı tekstil malzemesinin bir dolgu (yastıklama) malzemesiyle dikiş veya başka şekillerde birleştirilmesi yoluyla oluşanlar

Quilted textile products in the piece, composed of one or more layers of textile materials assembled with padding by stitching or otherwise, n.e.s.

657.40Başka yerde sınıflandırılmamış kapitone tekstil ürünler, parça şeklinde, bir veya daha fazla katmanlı tekstil malzemesinin bir dolgu (yastıklama) malzemesiyle dikiş veya başka şekillerde birleştirilmesi yoluyla oluşanlar

Quilted textile products in the piece, composed of one or more layers of textile materials assembled with padding by stitching or otherwise, n.e.s.

657.5Kınnap, halat, urgan veya kordon ile bunlardan yapılan ürünler (örneğin, balıkçı ağları, iplikçi eşyaları vb.)

Twine, cordage, ropes and cables and manufactures thereof (e.g., fishing nets, ropemakers’ wares)

657.51Kınnap, halat, urgan ve kordonlar, kıvrımlı ya da örgülü olsun veya olmasın (kauçukla ya da plastikle emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya kılıflanmış olsun veya olmasın)

Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided and whether or not impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics

657.52Kınnap, halat veya urgandan düğümlü ağlar; hazır balık ağları ve diğer hazır ağlar, tekstil malzemelerinden

Knotted netting of twine, cordage or rope; made-up fishing nets and other made-up nets, of textile materials

657.59651.77 ya da 651.88 başlıklarında yer alan sentetik ve suni iplikten, şeritten veya benzerlerinden ya da başka yerde sınıflandırılmamış kınnaptan, halattan, urgandan veya kordonlardan eşyalar

Articles of yarn, strip or the like of heading 651.77 or 651.88, twine, cordage, rope or cables, n.e.s.

657.6Şapka şekilleri, şapka kalıpları, şapka taslakları ve kapüşonlar

Hat shapes, hat forms, hat bodies and hoods

657.61Şapka kalıpları, şapka taslakları ve kapüşonlar, keçeden, (şekil vermek için kalıplanmış olanlar ile hazır kenarlıklı (siperlikli) olanlar hariç); tabla ve manşonlar (el kürkleri) (boyuna yarılmış olan manşonlar dahil), keçeden olanlar

Hat forms, hat bodies and hoods of felt, neither blocked to shape nor with made brims; plateaux and manchons (including slit manchons), of felt

657.62Şapka şekilleri, hasır vb. malzemeden örülerek veya herhangi bir malzemeden şeritler birleştirilerek yapılmış (şekil vermek için kalıplanmış olanlar, hazır kenarlıklı (siperlikli) olanlar, astarlı veya süslenmiş olanlar hariç)

Hat shapes, plaited or made by assembling strips of any material, neither blocked to shape nor with made brims, nor lined nor trimmed

657.7Vatka, fitil ve makinelerde veya fabrikalarda kullanılan tekstilden kumaşlar ve eşyalar

Wadding, wicks, and textile fabrics and articles for use in machinery or plant

657.71Tekstil malzemelerinden vatkalar ve bunlardan eşyalar; tekstil lifleri (uzunluğu <= 5 mm olanlar), tekstil toz, kırpıntı ve döküntüleri

Wadding of textile materials and articles thereof; textile fibres not exceeding 5 mm in length (flock), textile dust and mill neps

657.72Tekstil malzemelerinden dokuma, kıvrımlı veya örgülü fitiller, lamba, fırın, çakmak, mum ve benzerleri için; lüks lambası gömleği ve bunun için yuvarlak (tüp şeklinde) örme kumaşlar, emdirilmiş (emprenye edilmiş) olsun veya olmasın

Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters, candles or the like; incandescent gas mantles and tubular knitted fabric therefore, whether or not impregnated

657.73Tekstil ürünleri ve eşyaları, teknik kullanım için

Textile products and articles, for technical uses

657.8Tekstil kaplanmış kauçuk ip ve kordonlar; tekstil iplikler ve 651.77 ya da 651.88 başlıklarında yer alan sentetik ve suni şeritler veya benzerleri (kauçukla ya da plastikle emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya kılıflanmış olsun veya olmasın)

Rubber thread and cord, textile-covered; textile yarn, and strip and the like of heading 651.77 or 651.88, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics.

657.81Tekstil kaplanmış kauçuk ip ve kordonlar

Rubber thread and cord, textile-covered

657.89Tekstil iplikler ve 651.77 ya da 651.88 başlıklarında yer alan sentetik ve suni şeritler veya benzerleri (kauçukla ya da plastikle emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya kılıflanmış olsun veya olmasın)

Other

657.9Tekstil malzemelerinden özel ürünler

Special products of textile materials

657.91Tekstilden hortumlar ve benzeri borular, emdirilmiş (emprenye edilmiş) veya kaplanmış olsun veya olmasın (diğer malzemelerden astarı, zırhı veya aksesuarı olsun veya olmasın)

Textile hose-piping and similar textile tubing, with or without lining, armour or accessories of other materials

657.92Konveyör bantları veya taşıma kayışları, tekstil malzemelerinden, metal veya diğer malzemelerle güçlendirilmiş olsun veya olmasın

Transmission or conveyor belts or belting, of textile material, whether or not reinforced with metal or other material

657.93Lastik kord bezi (yüksek dayanırlıkta naylon veya diğer poliamid, polyester veya viskoz ipeği ipliklerinden)

Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyesters or viscose rayon

658.Başka yerde sınıflandırılmamış hazır eşyalar, tümüyle veya esas olarak tekstil malzemelerinden olanlar

Made-up articles, wholly or chiefly of textile materials, n.e.s.

658.1Çuval, torba, çanta ve benzerleri, tekstil malzemelerinden (eşya paketleme amacıyla kullanılanlar)

Sacks and bags, of textile materials, of a kind used for the packing of goods.

658.11Çuval, torba, çanta ve benzerleri, 264 grubu altındaki jüt ve bitki kabuklarından tekstil amaçlı diğer bitki liflerinden (eşya paketleme amacıyla kullanılanlar)

....of jute or of other textile bast fibres of group 264

658.12Çuval, torba, çanta ve benzerleri, pamuktan (eşya paketleme amacıyla kullanılanlar)

....of cotton

658.13Çuval, torba, çanta ve benzerleri, suni ve sentetik tekstil malzemelerinden (eşya paketleme amacıyla kullanılanlar)

....of man-made textile materials

658.19Çuval, torba, çanta ve benzerleri, diğer tekstil malzemelerinden (eşya paketleme amacıyla kullanılanlar)

....of other textile materials

658.2Brandalar, tenteler ve storlar; gemi, yelkenli sörf veya çıkartma gemileri için yelkenler; çadır ve kamp malzemesi (havalı (şişme) yataklar dahil)

Tarpaulins, awnings and sun-blinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods

658.21Brandalar, tenteler ve storlar; gemi, yelkenli sörf veya çıkartma gemileri için yelkenler; çadır ve kamp malzemesi (havalı (şişme) yataklar dahil)

Tarpaulins, awnings and sun-blinds

658.22Çadırlar

Tents

658.23Yelkenler

Sails

658.24Havalı (şişme) yataklar

Pneumatic mattresses

658.29658.2 alt grubu altında başka yerde sınıflandırılmamış taşıt örtüsü, diğer kamp eşyaları ve benzerleri

Goods of subgroup 658.2, n.e.s.

658.3Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri (elektrikli battaniyeler hariç)

Blankets and travelling-rugs (other than electric)

658.31Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri, yünden veya ince hayvan kılından (elektrikli battaniyeler hariç)

....of wool or fine animal hair

658.32Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri, pamuktan (elektrikli battaniyeler hariç)

....of cotton

658.33Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri, sentetik elyaftan (elektrikli battaniyeler hariç)

....of synthetic fibres

658.39Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri, diğer tekstil malzemelerinden (elektrikli battaniyeler hariç)

....of other textile materials

658.4Yatak takımları, çarşafları ve yastık kılıfları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfakta kullanılan örtüler

Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen

658.41Yatak takımları, çarşafları ve yastık kılıfları, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)

Bed linen, knitted or crocheted

658.42Yatak takımları, çarşafları ve yastık kılıfları, pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Bed linen, not knitted nor crocheted, of cotton

658.43Yatak takımları, çarşafları ve yastık kılıfları, diğer tekstil malzemelerinden (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Bed linen, not knitted nor crocheted, of other textile materials

658.44Masa örtüleri, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)

Table linen, knitted or crocheted

658.45Masa örtüleri, pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Table linen, not knitted or crocheted, of cotton

658.46Masa örtüleri, diğer tekstil malzemelerinden (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Table linen, not knitted or crocheted, of other textile materials

658.47Tuvalet ve mutfakta kullanılan örtüler, pamuktan

Toilet and kitchen linen of cotton

658.48Tuvalet ve mutfakta kullanılan örtüler, diğer elyaflardan

Toilet and kitchen linen of other fibres

658.5Perdeler ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer mefruşat ürünleri, tekstil malzemelerinden

Curtains and other furnishing articles, n.e.s., of textile materials

658.51Perdeler (kalın perdeler dahil) ve iç storlar; perde veya yatak saçakları ve farbelaları

Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valences

658.52Yatak örtüleri

Bedspreads

658.59Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mefruşat ürünleri

Furnishing articles, n.e.s.

658.9Tekstil malzemelerinden başka yerde sınıflandırılmamış hazır eşyalar

Made-up articles of textile materials, n.e.s.

658.91Duvar halısı, el dokuması (Goblen, flander, aubusson, beauvais tipinde) ve iğne işi (örneğin kanaviçe, çapraz dikiş vb.), hazır olsun veya olmasın

Tapestries, hand-woven, of the Gobelins, Flanders, Aubusson or Beauvais type and the like, and needle-worked tapestries (e.g., petit point, cross-stitch), whether or not made up.

658.92Yer bezi, bulaşık bezi, toz bezi ve benzeri temizlik bezleri

Floorcloths, dishcloths, dusters and similar cleaning cloths

658.93Cankurtaran yelekleri, cankurtaran simitleri ve diğer hazır eşyalar (elbise (giysi) patronları dahil)

Life-jackets and lifebelts and other made-up articles, including dress patterns.

658.99İşlemeye hazır dokuma kumaş ve iplik setleri (aksesuarlı olsun veya olmasın), halı, duvar halısı, masa örtüsü ve benzerlerinin yapımı için kullanılanlar, perakende satışa hazır

Sets consisting of woven fabric and yarn, with or without accessories, for making up into rugs, tapestries, tablecloths or similar textile articles, put up in packings for retail sale

659.Yer kaplamaları ve benzerleri

Floor coverings, etc.

659.1Yer muşambası (linolyum), belli bir şekle göre kesilmiş olsun veya olmasın; tekstil bir desteğe uygulanmış bir sıvama veya kaplama maddesinden oluşan zemin kaplamaları, belli bir şekle göre kesilmiş olsun veya olmasın

Linoleum, whether or not cut to shape; floor coverings consisting of a coating or covering applied on a textile backing, whether or not cut to shape

659.10Yer muşambası (linolyum), belli bir şekle göre kesilmiş olsun veya olmasın; tekstil bir desteğe uygulanmış bir sıvama veya kaplama maddesinden oluşan zemin kaplamaları, belli bir şekle göre kesilmiş olsun veya olmasın

Linoleum, whether or not cut to shape; floor coverings consisting of a coating or covering applied on a textile backing, whether or not cut to shape

659.2Halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları, hazır olsun veya olmasın

Carpets and other textile floor coverings, knotted, whether or not made up.

659.21Halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları, yünden veya ince hayvan kılından, hazır olsun veya olmasın

....of wool or fine animal hair

659.29Halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları, diğer tekstil malzemelerinden yapılan, hazır olsun veya olmasın

....of other textile materials

659.3El dokuması kilimler, Kelem, Sumak, Karaman ve benzerleri

Kelem, &quot;Schumacks&quot;, &quot;Karamanie&quot; and similar hand-woven rugs

659.30El dokuması kilimler, Kelem, Sumak, Karaman ve benzerleri

Kelem, &quot;Schumacks&quot;, &quot;Karamanie&quot; and similar hand-woven rugs

659.4Halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları, tafting (püsküllü), hazır olsun veya olmasın

Carpets and other textile floor coverings, tufted, whether or not made up.

659.41Halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları, yünden veya ince hayvan kılından, tafting (püsküllü), hazır olsun veya olmasın

....of wool or fine animal hair

659.42Halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları, naylon veya diğer poliamidlerden, tafting (püsküllü), hazır olsun veya olmasın

....of nylon or other polyamides

659.43Halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları, diğer suni veya sentetik tekstil elyafından, tafting (püsküllü), hazır olsun veya olmasın

....of other man-made textile fibres

659.49Halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları, diğer tekstil malzemelerinden, tafting (püsküllü), hazır olsun veya olmasın

....of other textile materials

659.5Dokuma halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları (tafting (püsküllü ) veya floklu (tüylü) olanlar hariç), hazır olsun ya da olmasın

Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted or flocked, whether or not made up

659.51Dokuma halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları (tafting (püsküllü ) veya floklu (tüylü) olanlar hariç), yünden veya ince hayvan kılından, hazır olsun ya da olmasın

....of wool or fine animal hair, n.e.s.

659.52Dokuma halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları (tafting (püsküllü ) veya floklu (tüylü) olanlar hariç), suni veya sentetik elyaftan, hazır olsun ya da olmasın

....of man-made textile materials, n.e.s.

659.53Dokuma halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları (tafting (püsküllü ) veya floklu (tüylü) olanlar hariç), havlı olmayanlar, hazır olmayanlar

Other, not of pile construction, not made up

659.59Dokuma halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları (tafting (püsküllü ) veya floklu (tüylü) olanlar hariç), diğer tekstil malzemelerinden, hazır olsun ya da olmasın

....of other textile materials, n.e.s.

659.6Başka yerde sınıflandırılmamış halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları

Carpets and other textile floor coverings, n.e.s.

659.61Halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları (tafting (püsküllü ) veya floklu (tüylü) olanlar hariç), keçeden, hazır olsun veya olmasın

Carpets and other textile floor coverings, of felt, not tufted or flocked, whether or not made up.

659.69Diğer halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları (düğümlü, dokuma, tafting ve keçe olanlar hariç), hazır olsun veya olmasın

Other carpets and other textile floor coverings, whether or not made up.

66.Metalik olmayan mineral mamuller, başka yerde sınıflandırılmamış

Non-metallic mineral manufactures, n.e.s.

661.Kireç, çimento ve fabrikasyon inşaat malzemeleri (cam ve kilden malzemeler hariç)

Lime, cement, and fabricated construction materials (except glass and clay materials)

661.1Sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve su kireci (su altında sertleşen kireç) (522.6 alt grubu altındaki kalsiyum oksit ve hidroksitler hariç)

Quicklime, slaked lime and hydraulic lime (other than calcium oxide and hydroxide of subgroup 522.6)

661.11Sönmemiş kireç

Quicklime

661.12Sönmüş kireç

Slaked lime

661.13Hidrolik kireç (su kireci)

Hydraulic lime

661.2Portland çimentosu, alüminli (şaplı) çimento, cüruf çimentosu, süper sülfat çimentosu ve benzeri hidrolik çimentolar, renklendirilmiş olsun veya olmasın ya da klinker formunda olsun veya olmasın

Portland cement, aluminous cement, slag cement, supersulphate cement and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of clinkers.

661.21Çimento klinkeri

Cement clinkers

661.22Portland çimentosu

Portland cement

661.23Alüminli (şaplı) çimento

Aluminous cement

661.29Diğer hidrolik çimentolar

Other hydraulic cements

661.3Anıt veya yapı taşları, işlenmiş olanlar ve bunlardan eşyalar

Monumental or building stone, worked, and articles thereof

661.31Doğal taşlardan parke, bordür ve düz döşeme taşları (kayağantaşı (arduvaz/kayraktaşı) hariç)

Setts, kerbstones and flagstones, of natural stone (except slate)

661.32Kayağantaşı (arduvaz/kayraktaşı), işlenmiş, bunlardan veya aglomera edilmiş kayağantaşından (arduvaz/kayraktaşı) olan eşyalar

Slate, worked, and articles of slate or of agglomerated slate

661.33Doğal taşlardan karo, küp veya benzeri eşyalar, dikdörtgen olsun veya olmasın (kare dahil), en geniş yüzleri, bir kenarı < 7 cm olan kare içine girebilecek şekilde olanlar; doğal taşlardan (kayağantaşından (arduvaz/kayraktaşı) dahil) suni olarak renklendirilmiş granüller, küçük parçalar ve tozlar

Tiles, cubes and similar articles of natural stone, whether or not rectangular (including square), the largest surface area of which is capable of being enclosed in a square, the side of which is less than 7 cm; artificially coloured granules, chippings, and powder of natural stone (including slate).

661.34Mermer, traverten, kaymaktaşı (su mermeri) ve bunlardan yapılmış eşyalar, basitçe kesilmiş veya tıraşlanmış, yüzeyleri düz ya da perdahlanmış olanlar

Marble, travertine and alabaster and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface.

661.35Başka yerde sınıflandırılmamış, anıt ya da yapı taşları (kayağantaşı (arduvaz/kayraktaşı) hariç) ve bunlardan eşyalar, basitçe kesilmiş veya tıraşlanmış, yüzeyleri düz ya da perdahlanmış olanlar

Monumental or building stone (except slate) and articles thereof, n.e.s., simply cut or sawn, with a flat or even surface.

661.36Mermer, traverten, kaymaktaşı (su mermeri) ve bunlardan yapılmış eşyalar, kalıplanmış, tornalanmış, parlatılmış, süslenmiş, oyulmuş ya da başka şekilde işlenmiş

Marble, travertine and alabaster and articles thereof, moulded, turned, polished, decorated, carved or otherwise worked

661.39Diğer anıt veya yapı taşları ve bunlardan eşyalar, (661.31 başlığında yer alan parke, bordür ve düz döşeme taşları hariç), kalıplanmış, tornalanmış, parlatılmış, süslenmiş, oyulmuş ya da başka şekilde işlenmiş

Other monumental or building stone and articles thereof (other than goods of heading 661.31), moulded, turned, polished, decorated, carved or otherwise worked

661.8Asbestli çimentodan, selüloz lifli çimentodan ve pişirilmemiş metal dışı mineralden inşaat eşyaları, başka yerde sınıflandırılmamış

Construction materials of asbestos-cement and fibre-cement and of unfired non-metallic minerals, n.e.s.

661.81Asfalt veya benzeri malzemelerden eşyalar (örneğin: peteol bitümi, ocak kömür katranı)

Articles of asphalt or of similar material (e.g., petroleum bitumen or coal tar pitch)

661.82Paneller, levhalar, karolar, bloklar ve benzeri ürünler, bitkisel liflerden veya hasırdan, rende talaşı, talaş, yonga, testere talaşı veya diğer ağaç atıklarından olup, çimento, alçı ve benzeri bağlayıcılarla aglomere edilmiş olanlar

Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste, of wood, agglomerated with cement, plaster or other mineral binders

661.83Asbestli çimentodan, selüloz lifli çimentodan ve benzerlerinden eşyalar

Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or the like

662.Kilden inşaat malzemeleri ve ateşe dayanıklı (refrakter) inşaat malzemeleri

Clay construction materials and refractory construction materials

662.3Ateşe dayanaklı (refrakter) tuğlalar ve diğer ateşe dayanıklı inşaat malzemeleri

Refractory bricks and other refractory construction materials

662.31Tuğlalar, bloklar, karolar ve diğer seramik inşaat malzemeleri, silisli fosil kaba unlarından (örneğin, kizelgur, tripolit veya diatomit) veya topraktan yapılanlar

Bricks, blocks, tiles and other ceramic goods, of siliceous fossil meals (e.g., kieselguhr, tripolite or diatomite) or of similar siliceous earths

662.32Ateşe dayanıklı (refrakter) tuğla, blok, karo ve benzeri ateşe dayanıklı (refrakter) seramik inşaat malzemeleri (662.31 başlığı altında yer alan silisli fosil kaba unlarından veya silisli topraklardan olan malzemeler hariç)

Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic constructional goods (other than goods of heading 662.31)

662.33Başka yerde sınıflandırılmamış ateşe dayanıklı (refrakter) çimento, harç, beton ve benzeri karışımlar

Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions, n.e.s.

662.4Ateşe dayanıklı (refrakter) olmayan seramik tuğlalar, karolar, borular ve benzeri ürünler

Non-refractory ceramic bricks, tiles, pipes and similar products

662.41Seramik inşaat tuğlaları, zemin döşeme blokları, destek veya dolgu karoları ve benzerleri

Ceramic building bricks, flooring blocks, support or filler tiles and the like

662.42Kiremitler, baca şapkaları, baca boruları, baca astarları, mimari süsler ve diğer seramik inşaat malzemesi

Roofing tiles, chimney-pots, cowls, chimney liners, architectural ornaments and other ceramic constructional goods

662.43Borular, nakil boruları, oluklar (yağmur olukları vb.) ve boru bağlantı parçaları, seramikten

Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings

662.44Sırlanmamış seramikten kaldırım ve döşeme taşları ile şömine veya duvar karoları; sırlanmamış seramikten mozaik küpleri ve benzerleri, destekli olsun veya olmasın

Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; unglazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing

662.45Sırlanmış seramikten kaldırım ve döşeme taşları ile şömine veya duvar karoları; sırlanmış seramikten mozaik küpleri ve benzerleri, destekli olsun veya olmasın

Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; glazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing

663.Mineral mamuller, başka yerde sınıflandırılmamış

Mineral manufactures, n.e.s.

663.1Değirmen taşları, bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri, çembersiz (karkassız) (öğütme, bileyleme, parlatma, rektifiye etme veya kesme işleri için), el ile bileyleme veya parlatma taşları ve bunların parçaları (doğal taştan, aglomere edilmiş doğal veya suni aşındırıcılardan veya seramikten olanlar) (diğer maddelerden parçaları bulunsun veya bulunmasın)

Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, for grinding, sharpening, polishing, trueing or cutting hand sharpening or polishing stones and parts thereof, of natural stone, of agglomerated natural or artificial abrasives or of ceramics, with or without parts of other materials.

663.11Değirmen taşları ve bileği taşları (öğütme, bileyleme veya hamur haline getirme işleri için kullanılanlar)

Millstones and grindstones for milling, grinding or pulping

663.12Diğer değirmen taşları, bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri

Other millstones, grindstones, grinding wheels and the like

663.13El ile bileyleme veya parlatma taşları

Hand sharpening or polishing stones

663.2Doğal veya yapay aşındırıcı tozlar veya parçacıklar, tekstil kumaşına, kağıda, mukavvaya veya diğer malzemelere tutturulmuş olanlar (şekil vermek, dikmek veya başka biçimlerde hazırlamak için kesilmiş olsun veya olmasın)

Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base of textile material, of paper, of paperboard or of other materials, whether or not cut to shape or sewn or otherwise made up.

663.21Doğal veya yapay aşındırıcı tozlar veya parçacıklar, yalnızca tekstil kumaşına tutturulmuş olanlar (şekil vermek, dikmek veya başka biçimlerde hazırlamak için kesilmiş olsun veya olmasın)

....on a base of woven textile fabric only

663.22Doğal veya yapay aşındırıcı tozlar veya parçacıklar, yalnızca kağıda ya da mukavvaya tutturulmuş olanlar (şekil vermek, dikmek veya başka biçimlerde hazırlamak için kesilmiş olsun veya olmasın)

....on a base of paper or paperboard only

663.29Doğal veya yapay aşındırıcı tozlar veya parçacıklar, yalnızca diğer malzemelere (tekstil, kağıt, mukavva hariç) tutturulmuş olanlar (şekil vermek, dikmek veya başka biçimlerde hazırlamak için kesilmiş olsun veya olmasın)

....on a base of other materials

663.3Başka yerde sınıflandırılmamış (seramik hariç) mineral maddelerden mamuller

Manufactures of mineral materials, n.e.s. (other than ceramic)

663.31Alçıdan veya alçı esaslı bileşenlerden eşyalar

Articles of plaster or of compositions based on plaster

663.32İnşaat blokları ve tuğlaları, karolar, döşeme taşları ve benzeri malzemeler

Building blocks and bricks, tiles, flagstones and similar articles

663.33Prefabrik yapı elemanları, bina veya bina dışı inşaat işleri için

Prefabricated structural components for building or civil engineering

663.34Çimentodan, betondan ya da suni taşlardan güçlendirilmiş, olsun ya da olmasın diğer eşyalar

Other articles of cement, of concrete or of artificial stone, reinforced or not

663.35İşlenmiş mika ve mikadan eşyalar (aglomere edilmiş veya yeniden yapılandırılmış olanlar dahil), kağıt, mukavva veya diğer malzemeler üzerinde olsun veya olmasın

Mica, worked, and articles of mica (including agglomerated or reconstituted mica), whether or not on a support of paper, paperboard or other materials

663.36Grafitten veya diğer karbonlardan ürünler, elektrik dışı kullanımlar için

Non-electrical articles of graphite or other carbon

663.37Turbadan ürünler

Articles of peat

663.38Magnezit, dolomit veya kromit içeren diğer mineral maddelerden eşyalar

Articles of other mineral substances containing magnesite, dolomite or chromite.

663.39Başka yerde sınıflandırılmamış taş veya diğer mineral maddelerden eşyalar

Articles of stone or other mineral substances, n.e.s.

663.5Cüruf yünü, kaya yünü (taş yünü) ve benzeri mineral yünler; pul pul ayrılmış vermikulit, genleştirilmiş kil, köpüklü cüruf ve benzeri genleştirilmiş mineral malzemeler; ısı yalıtımı, ses yalıtımı veya ses emici (yutucu) mineral malzemeler ve bu malzemelerin karışımları (661.81 başlığı altında yer alan asbestli çimentodan, selüloz lifli çimentodan ve benzerlerinden eşyalar, başlık 663.81 altında yer alan işlenmiş amyant, amyant iplikleri ile amyant ve magnezyum karbonat esaslı karışımlar ya da seramik eşyalar hariç)

Slag-wool, rock-wool and similar mineral wools; exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials; mixtures and articles of heat-insulating, sound-insulating or sound-absorbing mineral materials (other than those of heading 661.83 or 663.81, or ceramic goods).

663.51Cüruf yünü, asbest ve benzeri amyantlar (bunların karışımları dahil), dökme, tabaka ya da rulo halinde

Slag-wool, rock-wool and similar mineral wools (including inter-mixtures thereof), in bulk, sheets or rolls

663.52Pul pul ayrılmış vermikulit, genleştirilmiş kil, köpüklü cüruf ve benzeri genleştirilmiş mineral malzemeler (bunların karışımları dahil)

Exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials (including intermixtures thereof)

663.53Isı yalıtımı, ses yalıtımı veya ses emici (yutucu) mineral malzemeler ve bu malzemelerin karışımları

Mixtures and articles of heat-insulating, sound-insulating or sound-absorbing mineral materials

663.7Başka yerde sınıflandırılmamış ateşe dayanıklı (refrakter) seramik eşyalar (örneğin, imbikler, krozeler (potalar), muflalar (kapsüller), enjektörler, tapalar, destekler, kal potaları, tüpler, borular, kılıflar (kaputlar), çubuklar vb.)

Refractory ceramic goods (e.g., retorts, crucibles, muffles, nozzles, plugs, supports, cupels, tubes, pipes, sheaths and rods), n.e.s.

663.70Başka yerde sınıflandırılmamış ateşe dayanıklı (refrakter) seramik eşyalar (örneğin, imbikler, krozeler (potalar), muflalar (kapsüller), enjektörler, tapalar, destekler, kal potaları, tüpler, borular, kılıflar (kaputlar), çubuklar vb.)

Refractory ceramic goods (e.g., retorts, crucibles, muffles, nozzles, plugs, supports, cupels, tubes, pipes, sheaths and rods), n.e.s.

663.8Asbestten mamul ürünler; sürtünme malzemeleri

Manufactures of asbestos; friction materials

663.81Fabrikasyon asbest (amyant) lifleri; asbest esaslı ya da asbest ile magnezyum karbonat esaslı karışımlar; bu karışımlardan ya da asbestlerden eşyalar (örneğin, iplikler, dokuma kumaşlar, giysiler, başlıklar, ayakkabılar, contalar), güçlendirilmiş olsun ya da olmasın (661.83 başlığı altında yer alan asbestli çimentodan eşyalar ya da 663.82 başlığında yer alan sürtünme malzemeleri hariç)

Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate; articles of such mixtures or of asbestos (e.g., thread, woven fabric, clothing, headgear, footgear, gaskets), reinforced or not (other than goods of heading 661.83 or 663.82).

663.82Frenler, kavramalar veya benzerleri için sürtünme malzemeleri (fren balatası vb.) ve bunlarla ilgili eşyalar (örneğin, tabakalar, rulolar, şeritler, dilimler, diskler, rondelalar, pedler), monte edilmemiş, asbest, diğer mineral maddeler veya selüloz esasında olanlar (diğer malzemelerle birleştirilmiş olsun ya da olmasın)

Friction material and articles thereof (e.g., sheets, rolls, strips, segments, discs, washers, pads), not mounted, for brakes, for clutches or the like, with a basis of asbestos, of other mineral substances or of cellulose, whether or not combined with other materials

663.9Başka yerde sınıflandırılmamış seramik malzemelerden eşyalar

Articles of ceramic materials, n.e.s.

663.91Laboratuvar, kimyasal ya da diğer teknik kullanımlar için seramik eşyalar; seramik tekneler, küvetler ve benzeri tarımsal amaçlı kullanılan kaplar; malların taşınması ve paketlenmesi için kullanılan seramik çömlekler, kavanozlar ve benzeri eşyalar

Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses; ceramic troughs, tubs and similar receptacles of a kind used in agriculture; ceramic pots, jars and similar articles of a kind used for the conveyance or packing of goods

663.99Başka yerde sınıflandırılmamış seramik eşyalar

Ceramic articles, n.e.s.

664.Cam

Glass

664.1Cam (külçe, küre, çubuk ya da tüp halinde), işlenmemiş; cam atık ve hurdaları dahil

Glass in the mass, in balls, rods or tubes (unworked); waste and scrap of glass

664.11Cam, külçe halinde; kırık camlar ve diğer cam atık ve hurdaları dahil

Glass in the mass; cullet and other waste and scrap of glass

664.12Cam, küre (665.93 başlığı altında yer alan boncuk ve benzeri kürecikler hariç), çubuk veya tüp halinde, işlenmemiş olanlar

Glass in balls (other than microspheres of heading 665.93), rods or tubes, unworked.

664.3Levha halindeki çekilmiş ya da üflenmiş camlar (emici, yansıtıcı veya yansıtıcı olmayan tabakaları olsun ya da olmasın, fakat başka şekillerde işlenmemiş olanlar)

Drawn glass and blown glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting, or non-reflecting layer but not otherwise worked

664.31Cam, kütleler halinde renklendirilmiş (hafif renklendirilmiş), opaklandırılmış, parlaklaştırılmış ya da emici, yansıtıcı veya yansıtıcı olmayan tabakası olanlar

Glass, coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer

664.39Diğer camlar

Other glass

664.4Float cam ve yüzeyi taşlanmış (buzlu cam) veya parlatılmış cam, levha halinde, emici, yansıtıcı veya yansıtıcı olmayan tabakaları olsun ya da olmasın, fakat başka şekillerde işlenmemiş olanlar

Float glass and surface ground or polished glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked

664.41Float cam ve yüzeyi taşlanmış (buzlu cam) veya parlatılmış cam, telsiz (takviyesiz) levha halinde olanlar, emici, yansıtıcı veya yansıtıcı olmayan tabakaları olsun ya da olmasın, fakat başka şekillerde işlenmemiş olanlar

….Non-wired glass, having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer and other non-wired glass

664.42Float cam ve yüzeyi taşlanmış (buzlu cam) veya parlatılmış cam, telli (takviyeli) levha halinde olanlar, emici, yansıtıcı veya yansıtıcı olmayan tabakaları olsun ya da olmasın, fakat başka şekillerde işlenmemiş olanlar

....wired

664.5Dökme camlar ve haddelenmiş camlar, levha veya profil halinde olanlar, emici, yansıtıcı veya yansıtıcı olmayan tabakaları olsun ya da olmasın, fakat başka şekillerde işlenmemiş olanlar

Cast glass and rolled glass, in sheets or profiles, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked.

664.51Dökme camlar ve haddelenmiş camlar, telsiz (takviyesiz) levha halinde olanlar, emici, yansıtıcı veya yansıtıcı olmayan tabakaları olsun ya da olmasın, fakat başka şekillerde işlenmemiş olanlar

....non-wired sheets

664.52Dökme camlar ve haddelenmiş camlar, telli (takviyeli) levha halinde olanlar, emici, yansıtıcı veya yansıtıcı olmayan tabakaları olsun ya da olmasın, fakat başka şekillerde işlenmemiş olanlar

....wired sheets

664.53Dökme camlar ve haddelenmiş camlar, profil halinde olanlar, emici, yansıtıcı veya yansıtıcı olmayan tabakaları olsun ya da olmasın, fakat başka şekillerde işlenmemiş olanlar

....profiles

664.7Güvenlik camları, sertleştirilmiş (temperlenmiş) veya lamine edilmiş olanlar

Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass

664.71Güvenlik camları, sertleştirilmiş (temperlenmiş) olanlar

....of toughened (tempered) glass

664.72Güvenlik camları, lamine edilmiş olanlar

....of laminated glass

664.8Cam aynalar, çerçevelenmiş olsun ya da olmasın (dikiz aynaları dahil)

Glass mirrors, whether or not framed (including rear-view mirrors)

664.81Araçlar için dikiz aynaları

Rear-view mirrors for vehicles

664.89Diğer cam aynalar, çerçeveli olsun veya olmasın

Other glass mirrors, whether or not framed

664.9Başka yerde sınıflandırılmamış camlar

Glass, n.e.s.

664.91664.3 alt grubu altında yer alan levha halindeki çekilmiş ya da üflenmiş olan, 664.4 alt grubu altında yer alan float, yüzeyi taşlanmış (buzlu cam) veya parlatılmış olan veya 664.5 alt grubu altında yer alan dökme ve haddelenmiş olan camların kavislendirilmiş, kenarları işlenmiş, gravür yapılmış, delinmiş, emaylanmış/sırlanmış veya başka bir şekilde işlenmiş, fakat çerçevelenmemiş veya monte edilmemiş halde olanları

Glass of subgroup 664.3, 664.4 or 664.5, bent, edge-worked, engraved, drilled, enameled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials

664.92Çok katlı yalıtım camları

Multiple-walled insulating units of glass

664.93Cam zarflar (açık) (lamba ve tüpler dahil) ve bunların bağlantı parçaları hariç cam parçaları (elektrik lambaları, katot-ışınlı tüpler ve benzerleri için kullanılan)

Glass envelopes (including bulbs and tubes), open, and glass parts thereof, without fittings, for electric lamps, cathode-ray tubes or the like

664.94Duvar saatleri, kol saatleri ve benzerleri için camlar, görme kusurlarını düzeltici olan ve olmayan gözlükler için camlar, bombeli, kavisli, oyulmuş ya da benzeri işlemlerden geçmiş olanlar (optik olarak işlenmemiş); bu camların imalatında kullanılan içi boş cam küreler ve bunların kesilen parçaları (segmanları)

Clock and watch-glasses and similar glasses, glass for non-corrective or corrective spectacles, curved, bent, hollowed or the like, not optically worked; hollow glass spheres and their segments, for the manufacture of such glasses

664.95Cam tülü, ağ, örtü, keçe, şilte, pano ve benzeri dokusuz eşyalar, camdan olanlar; cam elyafı (cam yünü dahil) ve bunlardan yapılan eşyalar, başka yerde sınıflandırılmamış

Thin sheets (voiles), webs, mats, mattresses, boards and similar non-woven products of glass; glass fibres (including glass wool) and articles thereof, n.e.s.

664.96Döşeme blokları, kalın tabakalar (slab), tuğlalar, karolar ve diğer ürünler, sıkıştırılmış veya kalıplanmış camdan olanlar (telli (takviyeli) olsun ya da olmasın), yapılarda veya inşaatlarda kullanmak için olanlar); kurşunlu lambalar ve benzerleri; blok, plaka veya benzer şekillerdeki gözenekli veya köpüklü camlar

Paving blocks, slabs, bricks, squares, tiles and other articles of pressed or moulded glass, whether or not wired, of a kind used for building or construction purposes; leaded lights and the like; multicellular or foam glass in blocks, panels, plates, shells or similar forms

665.Cam eşyalar

Glassware

665.1Konteynırlar, camdan (malların taşınması ya da paketlenmesi için kullanılanlar); camdan tıpalar ve kapaklar

Containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; stoppers and closures, of glass

665.10Konteynırlar, camdan (malların taşınması ya da paketlenmesi için kullanılanlar); camdan tıpalar ve kapaklar

Containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; stoppers and closures, of glass

665.2Masada, mutfakta, tuvalette, büroda, iç dekorasyonda ya da benzeri amaçlar için kullanılan cam eşyalar (665.91 başlığında yer alan labaratuvar, hijyen, ya da eczacılık amaçlı cam eşyalar, 665.92 başlığı altında yer alan cam ampuller veya 665.93 başlığı altında yer alan cam boncuklar hariç)

Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes (other than that of heading 665.11, 665.92 or 665.93)

665.21Cam seramikten cam eşyalar

Glassware of glass-ceramics

665.22Cam bardaklar, cam seramiğinden olanlar hariç

Drinking glasses other than of glass-ceramics

665.23Masa ya da mutfakta kullanılan cam eşyalar (bardaklar hariç), cam seramikten olanlar hariç

Glassware of a kind used for table (other than drinking glasses) or kitchen purposes, other than of glass-ceramics

665.29Diğer cam eşyalar, cam seramik olanlar hariç

Other glassware, other than of glass-ceramics

665.9Başka yerde sınıflandırılmamış mamul cam eşyalar

Articles made of glass, n.e.s.

665.91Labaratuvar, hijyen, ya da eczacılık amaçlı cam eşyalar; derecelendirilmiş ya da ayarlanmış olsun ya da olmasın

Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated.

665.92Cam ampuller

Glass ampoules

665.93Cam boncuklar, taklit inciler, taklit değerli ya da yarı değerli taşlar ve benzeri küçük cam boncuklar ve bunlardan eşyalar (taklit mücevherat dışında); cam gözler (protez olanlar hariç); üfleme tekniğiyle yapılmış cam dekoratif eşyalar (biblo vb.) ve diğer fantezi eşyalar (taklit mücevherler hariç); cam mikrosferler (kürecikler), çapı <= 1 mm olanlar

Glass beads, imitation pearls, imitation precious or semiprecious stones and similar glass smallwares, and articles thereof (other than imitation jewellery); glass eyes (other than prosthetic articles); ornaments and other fancy articles of lamp-worked glass (other than imitation jewellery); glass microspheres not exceeding 1 mm in diameter

665.94Cam küpler ve camdan diğer küçük eşyalar, mozaikler ya da benzeri dekoratif amaçlar için bir destek üzerinde olsun veya olmasın

Glass cubes and other glass smallwares, whether or not on a backing, for mosaics or similar decorative purposes

665.95Sinyalizasyon camları ve camdan optik elemanlar (664.94 başlığı altında yer alan cam küpler ve camdan diğer küçük eşyalar hariç), optik olarak işlenmemiş

Signalling glassware and optical elements of glass (other than those of heading 664.94), not optically worked.

665.99Camdan diğer eşyalar

Other articles of glass

666.Çömlekçilik

Pottery

666.1Seramik sofra takımları, mutfak takımları ve seramikten diğer ev eşyaları ve tuvalet eşyaları

Ceramic tableware, kitchenware and other ceramic household and toilet articles

666.11Sofra takımları veya mutfak takımları, porselenden veya çin porseleninden

Tableware and kitchenware of porcelain or china

666.12Diğer ev eşyaları ya da tuvalet eşyaları, porselen veya çin porseleninden

Other household or toilet articles of porcelain or china

666.13Seramikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyaları ile tuvalet eşyaları (porselenden ya da çin porseleninden olanlar hariç)

Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles (other than porcelain or china).

666.2Biblolar ve diğer süs eşyaları, seramikten

Statuettes and other ornamental ceramic articles

666.21Biblolar ve diğer süs eşyaları, porselenden veya çin porseleninden

....of porcelain or china

666.29Biblolar ve diğer süs eşyaları, diğer seramik olanlar

....other

667.İnciler ve değerli veya yarı değerli taşlar, işlenmiş veya işlenmemiş

Pearls and precious or semiprecious stones, unworked or worked

667.1İnci (doğal ya da kültür), işlenmiş ya da derecelendirilmiş olsun ya da olmasın, fakat dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış olanlar; derecelendirilmemiş inciler (doğal ya da kültür), taşımaya uygun hale getirmek için geçici olarak dizilmiş olanlar

Pearls (natural or cultured), whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded pearls (natural or cultured), temporarily strung for convenience of transport

667.11Doğal inciler

Natural pearls

667.12Kültür incileri, işlenmemiş

Cultured pearls, unworked

667.13Kültür incileri, işlenmiş

Cultured pearls, worked

667.2Elmaslar (sınıflandırılmış sanayi elmasları hariç), işlenmiş olsun ya da olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış

Diamonds (other than sorted industrial diamonds), whether or not worked, but not mounted or set

667.21Elmaslar, işlenmiş olsun ya da olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış, taslak halinde, sınıflandırılmamış olanlar

....rough, unsorted

667.22Elmaslar, işlenmemiş veya basitçe tıraşlanmış, yarılmış veya yontulmuş, fakat mıhlanmamış veya takılmamış, taslak halinde, sınıflandırılmış olanlar (sınıflandırılmış sanayi elmasları hariç)

....sorted (other than industrial diamonds), unworked or simply sawn, cleaved or bruted

667.29Başka şekilde işlenmiş, fakat mıhlanmamış veya takılmamış

....otherwise worked, but not mounted or set

667.3Değerli taşlar (elmas hariç) ve yarı değerli taşlar, işlenmiş ya da derecelendirilmiş olsun olmasın, fakat dizilmemiş, mıhlanmamış ya da takılmamış; derecelendirilmemiş değerli taşlar (elmas hariç) ve yarı değerli taşlar, taşımaya uygun hale getirmek için geçici olarak mıhlanmış olanlar

Precious stones (other than diamonds) and semiprecious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded precious stones (other than diamonds) and semiprecious stones, temporarily strung for convenience of transport

667.31Değerli taşlar (elmas hariç) ve yarı değerli taşlar, işlenmemiş veya basitçe tıraşlanmış ya da kabaca şekillendirilmiş olanlar, derecelendirilmiş olsun veya olmasın (dizilmemiş, mıhlanmamış ya da takılmamış)

....unworked or simply sawn or roughly shaped

667.39Değerli taşlar (elmas hariç) ve yarı değerli taşlar, işlenmiş, derecelendirilmiş olsun veya olmasın, fakat dizilmemiş, mıhlanmamış ya da takılmamış; işlenmiş fakat derecelendirilmemiş değerli taşlar (elmas hariç) ve yarı değerli taşlar, taşımaya uygun hale getirmek için geçici olarak mıhlanmış olanlar

....otherwise worked

667.4Sentetik veya yeniden yapılandırılmış değerli ya da yarı değerli taşlar, işlenmiş veya sınıflandırılmış olsun ya da olmasın fakat dizilmemiş, monte edilmemiş ya da tamamlanmamış; Sınıflandırılmamış sentetik ya da yeniden yapılandırılmış değerli ya da yarı değerli taşlar,geçici olarak taşıma amaçlı güçlendirilmiş.

Synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones, temporarily strung for convenience of transport

667.41Pizo-elektrik kuvars

Piezoelectric quartz

667.42Sentetik ya da yeniden yapılandırılmış değerli veya yarı değerli taşlar (pizo-elektrik kuvarslar hariç), işlenmemiş veya basitçe tıraşlanmış ya da kabaca şekillendirilmiş olanlar

Synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones, other than piezoelectric quartz, unworked or simply sawn or roughly shaped

667.49Başka yerde sınıflandırılamamış sentetik ya da yeniden yapılandırılmış değerli veya yarı değerli taşlar

Synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones, n.e.s.

67.Demir ve çelik

Iron and steel

671.Dökme (pik) demir, manganezli dökme demir (aynalı demir), sünger demir, demir veya çelik granüller ve tozlar ile demir alaşımları

Pig-iron, spiegeleisen, sponge iron, iron or steel granules and powders and ferro-alloys

671.2Dökme (pik) demir ve manganezli dökme demir (aynalı demir), külçe (pik), blok veya diğer birincil formda

Pig-iron and spiegeleisen, in pigs, blocks or other primary forms

671.21Alaşımsız dökme (pik) demir, ağırlığına göre fosfor içeriği <= % 5 olanlar

Non-alloy pig-iron containing by weight 0.5% or less of phosphorus

671.22Alaşımsız dökme (pik) demir, ağırlığına göre fosfor içeriği > % 0,5 olanlar

Non-alloy pig-iron containing by weight more than 0.5% of phosphorus

671.23Alaşımlı dökme (pik) demir ve manganezli dökme demir (aynalı demir)

Alloy pig-iron and spiegeleisen

671.3Dökme (pik) demirin, manganezli dökme demirin (aynalı demir), demir veya çeliğin granülleri ve tozları; demirli ürünler (demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilenler) ve diğer sünger demir ürünleri, pelet, parça veya benzer şekillerde; demir (demir içeriği ağırlığına göre en az % 99.94 olan), pelet, parça veya benzer şekillerde

Granules and powders, of pig-iron, spiegeleisen, iron or steel; ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity of 99.94% , in lumps, pellets or similar forms

671.31Dökme (pik) demirin, manganezli dökme demirin (aynalı demir), demir veya çeliğin granülleri

Granules of pig-iron, spiegeleisen, iron or steel

671.32Dökme (pik) demirin, manganezli dökme demirin (aynalı demir), demir veya çeliğin tozları

Powders of pig-iron, spiegeleisen, iron or steel

671.33Demirli ürünler (demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilenler) ve diğer sünger demir ürünleri, pelet, parça veya benzer şekillerde; demir (demir içeriği ağırlığına göre en az % 99.94 olan), pelet, parça veya benzer şekillerde

Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity of 99.94% , in lumps, pellets or similar forms

671.4Ferro manganez

Ferro-manganese

671.41Ferro manganez, ağırlığına göre karbon içeriği > % 2 olanlar

....containing by weight more than 2% of carbon

671.49Ferro manganez diğerleri

....other

671.5Diğer demir alaşımları (radyo aktif demir alaşımları hariç)

Other ferro-alloys (excluding radioactive ferro-alloys)

671.51Ferro silisyum

Ferro-silicon

671.52Ferro siliko manganez

Ferro-silico-manganese

671.53Ferro krom

Ferro-chromium

671.54Ferro siliko krom

Ferro-silico-chromium

671.55Ferro nikel

Ferro-nickel

671.59Diğer demir alaşımları, başka yerde sınıflandırılmamış

Ferro-alloys, n.e.s.

672.Demir veya çeliğin külçe ve diğer birincil formları; demir ve çeliğin yarı mamul ürünleri

Ingots and other primary forms, of iron or steel; semi-finished products of iron or steel

672.4Demir veya çeliğin külçe ve diğer birincil formları (671.33 başlığı altında yer alan demirli ürünler (demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilenler) ve diğer sünger demir ürünleri hariç)

Ingots and other primary forms, of iron (other than iron of heading 671.33) or steel

672.41Demir külçeleri veya alaşımsız çelikler (671.33 başlığı altında yer alan demirli ürünler (demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilenler) ve diğer sünger demir ürünleri hariç)

Ingots of iron (other than iron of heading 671.33) or non-alloy steel

672.45Demirin diğer birincil formları veya alaşımsız çelikler (671.33 başlığı altında yer alan demirli ürünler (demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilenler) ve diğer sünger demir ürünleri hariç)

Other primary forms of iron (other than iron of heading 671.33) or non-alloy steel.

672.47Paslanmaz çeliğin külçe ve diğer birincil formları

Ingots and other primary forms of stainless steel

672.49Diğer alaşımlı çeliğin, külçe ve diğer birincil formları

Ingots and other primary forms of other alloy steel

672.6Demir veya alaşımsız çeliğin yarı mamul ürünleri, ağırlığına göre karbon içeriği < % 0,25 olanlar

Semi-finished products of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon

672.61Demir veya alaşımsız çeliğin yarı mamul ürünleri, ağırlığına göre karbon içeriği < % 25 olanlar, kare veya dikdörtgen kesitli ve genişliği < kalınlığının 2 katı olanlar.

....of rectangular (including square) cross-section, the width measuring less than twice the thickness.

672.62Demir veya alaşımsız çeliğin yarı mamul ürünleri, ağırlığına göre karbon içeriği < % 25 olanlar, dikdörtgen kesitli (kare kesitli olanlar hariç) ve genişliği < kalınlığının 2 katı olanlar.

....other, of rectangular (other than square) cross-section

672.69Demir veya alaşımsız çeliğin yarı mamul ürünleri, ağırlığına göre karbon içeriği < % 25 olanlar, dairesel kesitli olanlar (kare veya dikdörtgen kesitli olanlar hariç)

....other

672.7Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamul ürünler, ağırlığına göre karbon içeriği >= % 0,25 olanlar

Semi-finished products of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more of carbon

672.70Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamul ürünler, ağırlığına göre karbon içeriği >= % 0,25 olanlar

Semi-finished products of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more of carbon

672.8Alaşımlı çelikten yarı mamul ürünler

Semi-finished products of alloy steel

672.81Alaşımlı çelikten yarı mamul paslanmaz çelikler

....of stainless steel

672.82Alaşımlı çelikten diğer yarı mamul alaşımlı çelikler (paslanmaz çelik hariç)

....of other alloy steel

673.Demir veya alaşımsız çelikten haddelenmiş yassı ürünler (çeşitli tekniklerle kaplanmamış olanlar)

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, plated or coated

673.2Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, çeşitli yöntemlerle kaplanmamış, sıcak haddeden daha fazla işlenmemiş

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, plated or coated, not further worked than hot-rolled

673.21Demir veya alaşımsız çelikten düz çekilmiş ürünler, çeşitli yöntemlerle kaplanmamış, sıcak haddeden daha fazla işlenmemiş, kangal şeklinde, genişliği >= 600 mm olanlar

....of a width of 600 mm or more, in coils

673.24Demir veya alaşımsız çelikten düz çekilmiş ürünler, çeşitli yöntemlerle kaplanmamış, sıcak haddeden daha fazla işlenmemiş, kangal şeklinde olmayanlar, genişliği >= 600 mm olanlar

....of a width of 600 mm or more, not in coils

673.27Demir veya alaşımsız çelikten düz çekilmiş ürünler, çeşitli yöntemlerle kaplanmamış, sıcak haddeden daha fazla işlenmemiş, genişliği < 600 mm, kalınlığı >= 4 mm olanlar

....of a width of less than 600 mm and a thickness of not less than 4 mm

673.29Demir veya alaşımsız çelikten diğer düz çekilmiş ürünler, çeşitli yöntemlerle kaplanmamış, basitçe sıcak haddelenmiş, genişliği < 600 mm, kalınlığı < 4 mm olanlar

....other, of a width of less than 600 mm

673.4Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, çeşitli yöntemlerle kaplanmamış, soğuk haddeden daha fazla işlenmemiş

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, plated or coated, not further worked than cold-rolled (cold-reduced)

673.41Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, çeşitli yöntemlerle kaplanmamış, soğuk haddeden daha fazla işlenmemiş, kangal şeklinde, genişliği >= 600 mm olanlar

....of a width of 600 mm or more, in coils

673.46Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, çeşitli yöntemlerle kaplanmamış, soğuk haddeden daha fazla işlenmemiş, kangal şeklinde olmayanlar, genişliği >= 600 mm olanlar

....of a width of 600 mm or more, not in coils

673.49Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, çeşitli yöntemlerle kaplanmamış, soğuk haddeden daha fazla işlenmemiş, genişliği < 600 mm olanlar

....of a width of less than 600 mm

673.5Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, çeşitli yöntemlerle kaplanmamış, başka yerde sınıflandırılmamış olanlar

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, plated or coated, n.e.s.

673.51Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, çeşitli yöntemlerle kaplanmamış, sıcak haddelenmiş, genişliği >= 600 mm olanlar

....of a width of 600 mm or more, hot-rolled

673.52Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, çeşitli yöntemlerle kaplanmamış, soğuk haddelenmiş (soğuk indirgenmiş), genişliği >= 600 mm olanlar

....of a width of 600 mm or more, cold-rolled (cold-reduced)

673.53Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, çeşitli yöntemlerle kaplanmamış, genişliği < 600 mm olanlar

....of a width of less than 600 mm

674.Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, çeşitli yöntemlerle kaplanmış

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, clad, plated or coated

674.1Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, elektroliz, daldırma vb. yöntemlerle çinko kaplanmış

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, plated or coated with zinc

674.11Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, elektrolitik olarak çinkoyla kaplanmış, genişliği >= 600 mm olanlar

....electrolytically plated or coated, of a width of 600 mm or more

674.12Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, elektrolitik olarak çinkoyla kaplanmış, genişliği < 600 mm olanlar

....electrolytically plated or coated, of a width of less than 600 mm

674.13Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, daldırma vb. yöntemlerle (elektrolitik olarak hariç) çinkoyla kaplanmış, genişliği >= 600 mm olanlar

....otherwise plated or coated, of a width of 600 mm or more

674.14Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, daldırma vb. yöntemlerle (elektrolitik olarak hariç) çinkoyla kaplanmış, genişliği < 600 mm olanlar

....otherwise plated or coated, of a width of less than 600 mm

674.2Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, elektroliz, daldırma vb. yöntemlerle tenekeyle kaplanmış

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, plated or coated with tin

674.21Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, elektroliz, daldırma vb. yöntemlerle tenekeyle kaplanmış, genişliği >= 600 mm olanlar

....of a width of 600 mm or more

674.22Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, elektroliz, daldırma vb. yöntemlerle tenekeyle kaplanmış, genişliği < 600 mm olanlar

....of a width of less than 600 mm

674.3Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, boyanmış, verniklenmiş veya elektroliz, daldırma vb. yöntemlerle plastik kaplanmış

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, painted, varnished or coated with plastics

674.31Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, boyanmış, verniklenmiş veya elektroliz, daldırma vb. yöntemlerle plastik kaplanmış, genişliği >= 600 mm olanlar

....of a width of 600 mm or more

674.32Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, boyanmış, verniklenmiş veya elektroliz, daldırma vb. yöntemlerle plastik kaplanmış, genişliği < 600 mm olanlar

....of a width of less than 600 mm

674.4Başka yerde sınıflandırılmamış demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, çeşitli yöntemlerle kaplanmış, genişliği >= 600 mm olanlar

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, clad, plated or coated, n.e.s., of a width of 600 mm or more

674.41Başka yerde sınıflandırılmamış demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, elektroliz, daldırma vb. yöntemlerle kurşun kaplanmış (kurşunlu teneke dahil), genişliği >= 600 mm olanlar

....plated or coated with lead, including terne-plate

674.42Başka yerde sınıflandırılmamış demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, elektroliz, daldırma vb. yöntemlerle krom oksit veya krom ve krom oksit kaplanmış, genişliği >= 600 mm olanlar

....plated or coated with chromium oxides or with chromium and chromium oxides.

674.43Başka yerde sınıflandırılmamış demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, elektroliz, daldırma vb. yöntemlerle alüminyum kaplanmış, genişliği >= 600 mm olanlar

....plated or coated with aluminium

674.44Başka yerde sınıflandırılmamış, demir ya da alaşımsız çelikten düz haddelenmiş, diğer şekillerde kaplanmış (teneke, kurşun, çinko, krom oksit, krom ve krom oksit, alüminyum veya boya, vernik ya da plastik hariç), genişliği >= 600 mm olanlar

....otherwise clad, plated or coated (excl. tinned, plated or coated with lead, zinc, chromium oxides, chromium and chromium oxides, or aluminium, painted, varnished or coated with plastics)  

674.5Başka yerde sınıflandırılmamış, demir ya da alaşımsız çelikten düz haddelenmiş, çeşitli yöntemlerle kaplanmış, genişliği < 600 mm olanlar

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, clad, plated or coated, n.e.s., of a width of less than 600 mm

674.51Başka yerde sınıflandırılmamış, demir ya da alaşımsız çelikten düz haddelenmiş, elektroliz hariç daldırma vb. yöntemlerle kaplanmış, genişliği < 600 mm olanlar

....plated or coated otherwise than by electrolysis

674.52Başka yerde sınıflandırılmamış, demir ya da alaşımsız çelikten düz haddelenmiş, baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş, genişliği < 600 mm olanlar

....clad

675.Alaşımlı çelikten düz haddelenmiş ürünler

Flat-rolled products of alloy steel

675.1Silisyumlu elektrik çeliği/transformatör çeliğinden düz haddelenmiş ürünler

Flat-rolled products of silicon-electrical steel

675.11Silisyumlu elektrik çeliği/transformatör çeliğinden düz haddelenmiş ürünler, genişliği >= 600 mm olanlar

....of a width of 600 mm or more

675.12Silisyumlu elektrik çeliği/transformatör çeliğinden düz haddelenmiş ürünler, genişliği < 600 mm olanlar

....of a width of less than 600 mm

675.2Yüksek hız çeliğinden düz haddelenmiş ürünler, genişliği < 600 mm olanlar

Flat-rolled products of high-speed steel of a width of less than 600 mm

675.20Yüksek hız çeliğinden düz haddelenmiş ürünler, genişliği < 600 mm olanlar

Flat-rolled products of high-speed steel of a width of less than 600 mm

675.3Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, sıcak haddelemeden daha fazla işlenmemiş olanlar

Flat-rolled products of stainless steel, not further worked than hot-rolled

675.31Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, sıcak haddelemeden daha fazla işlenmemiş, genişliği >= 600 mm ve kalınlığı >= 4.75 mm olanlar, kangal şeklinde

....of a width of 600 mm or more and of a thickness of 4.75 mm or more, in coils

675.32Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, sıcak haddelemeden daha fazla işlenmemiş, genişliği >= 600 mm ve 3 mm <= kalınlığı < 4.75 mm olanlar, kangal şeklinde

....of a width of 600 mm or more and of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, in coils

675.33Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, sıcak haddelemeden daha fazla işlenmemiş, genişliği >= 600 mm ve kalınlığı < 3 mm olanlar, kangal şeklinde

....of a width of 600 mm or more and of a thickness of less than 3 mm, in coils

675.34Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, sıcak haddelemeden daha fazla işlenmemiş, genişliği >= 600 mm ve kalınlığı >= 4,75 mm olanlar, kangal şeklinde olmayanlar

....of a width of 600 mm or more and of a thickness of 4.75 mm or more, not in coils

675.35Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, sıcak haddelemeden daha fazla işlenmemiş, genişliği >= 600 mm ve 3 mm <= kalınlığı < 4.75 mm olanlar, kangal şeklinde olmayanlar

....of a width of 600 mm or more and of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, not in coils

675.36Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, sıcak haddelemeden daha fazla işlenmemiş, genişliği >= 600 mm ve kalınlığı < 3 mm olanlar, kangal şeklinde olmayanlar

....of a width of 600 mm or more and of a thickness of less than 3 mm, not in coils.

675.37Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, sıcak haddelemeden daha fazla işlenmemiş, genişliği < 600 mm ve kalınlığı >= 4,75 mm olanlar

....of a width of less than 600 mm and of a thickness of 4.75 mm or more

675.38Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, sıcak haddelemeden daha fazla işlenmemiş, genişliği < 600 mm ve kalınlığı < 4,75 mm olanlar

....of a width of less than 600 mm and of a thickness of less than 4.75 mm.

675.4Diğer alaşımlı çelikten düz haddelenmiş ürünler, sıcak haddelemeden daha fazla işlenmemiş olanlar

Flat-rolled products of other alloy steel, not further worked than hot-rolled

675.41Diğer alaşımlı çelikten düz haddelenmiş ürünler, sıcak haddelemeden daha fazla işlenmemiş olanlar, genişliği >= 600 mm, kangal şeklinde olanlar

....of a width of 600 mm or more, in coils

675.42Diğer alaşımlı çelikten düz haddelenmiş ürünler, sıcak haddelemeden daha fazla işlenmemiş olanlar, genişliği >= 600 mm, kangal şeklinde olmayanlar

....of a width of 600 mm or more, not in coils

675.43Diğer alaşımlı çelikten düz haddelenmiş ürünler, sıcak haddelemeden daha fazla işlenmemiş olanlar, genişliği < 600 mm

....of a width of less than 600 mm

675.5Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, soğuk haddelemeden (soğuk indirgeme) daha fazla işlenmemiş olanlar

Flat-rolled products of stainless steel, not further worked than cold-rolled (cold-reduced)

675.51Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, soğuk haddelemeden (soğuk indirgeme) daha fazla işlenmemiş olanlar, genişliği >= 600 mm ve kalınlığı >= 4,75 mm olanlar, kangal şeklinde olmayanlar

....of a width of 600 mm or more and of a thickness of 4.75 mm or more

675.52Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, soğuk haddelemeden (soğuk indirgeme) daha fazla işlenmemiş, genişliği >= 600 mm ve 3 mm <= kalınlığı < 4.75 mm olanlar, kangal şeklinde olmayanlar

....of a width of 600 mm or more and of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm

675.53Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, soğuk haddelemeden (soğuk indirgeme) daha fazla işlenmemiş, genişliği >= 600 mm ve 1 mm <= kalınlığı < 3 mm olanlar, kangal şeklinde olmayanlar

....of a width of 600 mm or more and of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm.

675.54Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, soğuk haddelemeden (soğuk indirgeme) daha fazla işlenmemiş, genişliği >= 600 mm ve 0,5 mm <= kalınlığı < 1 mm olanlar, kangal şeklinde olmayanlar

....of a width of 600 mm or more and of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm

675.55Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, soğuk haddelemeden (soğuk indirgeme) daha fazla işlenmemiş, genişliği >= 600 mm ve kalınlığı < 0,5 mm olanlar, kangal şeklinde olmayanlar

....of a width of 600 mm or more and of a thickness of less than 0.5 mm.

675.56Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, soğuk haddelemeden daha fazla işlenmemiş (soğuk indirgeme), genişliği < 600 mm

....of a width of less than 600 mm

675.6Diğer alaşımlı çelikten düz haddelenmiş ürünler, soğuk haddelemeden daha fazla işlenmemiş (soğuk indirgeme) olanlar

Flat-rolled products of other alloy steel, not further worked than cold-rolled (cold-reduced)

675.61Diğer alaşımlı çelikten düz haddelenmiş ürünler, soğuk haddelemeden daha fazla işlenmemiş (soğuk indirgeme) olanlar, genişliği >= 600 mm

....of a width of 600 mm or more

675.62Diğer alaşımlı çelikten düz haddelenmiş ürünler, soğuk haddelemeden daha fazla işlenmemiş (soğuk indirgeme) olanlar, genişliği < 600 mm

....of a width of less than 600 mm

675.7Başka yerde sınıflandırılmamış alaşımlı çelikten düz haddelenmiş ürünler

Flat-rolled products of alloy steel, n.e.s.

675.71Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, soğuk haddelenmiş (soğuk indirgeme) veya sıcak haddelenmiş ve daha fazla işlenmiş, genişliği >= 600 mm

....of stainless steel, of a width of 600 mm or more

675.72Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, soğuk haddelemeden (soğuk indirgeme), veya sıcak haddelemeden daha fazla işlenmiş, genişliği < 600 mm

....of stainless steel, of a width of less than 600 mm

675.73Başka yerde sınıflandırılmamış diğer alaşımlı çelikten düz haddelenmiş, genişliği >= 600 mm

....of other alloy steel, of a width of 600 mm or more

675.74Başka yerde sınıflandırılmamış diğer alaşımlı çelikten düz haddelenmiş, genişliği < 600 mm

....of other alloy steel, of a width of less than 600 mm

676.Demir ve çelik barlar, çubuklar, köşebentler, diğer şekiller ve profiller (levha kazıkları (palplanş) dahil)

Iron and steel bars, rods, angles, shapes and sections (including sheet piling)

676.1Demir ve çelikten, sıcak haddelenmiş barlar ve çubuklar, düzensiz sarılmış bobinler halinde

Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or steel

676.11Demir ve çelikten, sıcak haddelenmiş barlar ve çubuklar, düzensiz sarılmış bobinler halinde (haddeleme işlemi sırasında üzerinde çentikler, yivler, oluklar veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar dahil)

....of iron or non-alloy steel, containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process

676.12Otomat çeliğinden, sıcak haddelenmiş barlar ve çubuklar, düzensiz sarılmış bobinler halinde (haddeleme işlemi sırasında üzerinde çentikler, yivler, oluklar veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar dahil)

....other, of free-cutting steel

676.15Paslanmaz çelikten, sıcak haddelenmiş barlar ve çubuklar, düzensiz sarılmış bobinler halinde (haddeleme işlemi sırasında üzerinde çentikler, yivler, oluklar veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar dahil)

....of stainless steel

676.17Yüksek hız çeliğinden, sıcak haddelenmiş barlar ve çubuklar, düzensiz sarılmış bobinler halinde (haddeleme işlemi sırasında üzerinde çentikler, yivler, oluklar veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar dahil)

….of high speed stee

676.19Başka yerde sınıflandırılmamış diğer alaşımlı ve alaşımsız çelikten, sıcak haddelenmiş barlar ve çubuklar, düzensiz sarılmış bobinler halinde (haddeleme işlemi sırasında üzerinde çentikler, yivler, oluklar veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar dahil), enine kesiti daire şeklinde olup, çapı < 14 mm olanlar

....of iron or other alloy and non-alloy steel, n.e.s.

676.2Demir veya alaşımsız çelikten barlar ve çubuklar (dövme, sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş, fakat haddelendikten sonra bükülmüş olanlar)

Bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling

676.21Demir veya alaşımsız çelikten barlar ve çubuklar (dövme, sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş, fakat haddelendikten sonra bükülmüş olanlar) (haddeleme işlemi sırasında üzerinde çentikler, yivler, oluklar veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar dahil)

….of iron or non-alloy steel, containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process or twisted after rolling

676.22Otomat çeliğinden barlar ve çubuklar (dövme, sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş, fakat haddelendikten sonra bükülmüş olanlar) (haddeleme işlemi sırasında üzerinde çentikler, yivler, oluklar veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar dahil)

....other, of free-cutting steel

676.25Paslanmaz çelikten barlar ve çubuklar (dövme, sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş, fakat haddelendikten sonra bükülmüş olanlar) (haddeleme işlemi sırasında üzerinde çentikler, yivler, oluklar veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar dahil)

....of stainless steel

676.29Başka yerde sınıflandırılmamış diğer alaşımlı ve alaşımsız çelikten barlar ve çubuklar (dövme, sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş, fakat haddelendikten sonra bükülmüş olanlar) (haddeleme işlemi sırasında üzerinde çentikler, yivler, oluklar veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar dahil)

….of iron or other alloy and non-alloy steel, n.e.s.

676.3Demir veya çelikten barlar ve çubuklar, soğuk şekillendirmeden ya da soğuk bitirmeden ileri işlenmemiş olanlar

Bars and rods of iron or steel, not further worked than cold-formed or cold-finished

676.31Otomat çeliğinden barlar ve çubuklar, soğuk şekillendirmeden ya da soğuk bitirmeden ileri işlenmemiş olanlar

....of free-cutting steel

676.33Diğer demir veya alaşımsız çelikten barlar ve çubuklar, soğuk şekillendirmeden ya da soğuk bitirmeden ileri işlenmemiş olanlar

....other, of iron or non-alloy steel

676.34Paslanmaz çelikten barlar ve çubuklar, soğuk şekillendirmeden ya da soğuk bitirmeden ileri işlenmemiş olanlar

....of stainless steel

676.39Diğer alaşımlı çelikten barlar ve çubuklar, soğuk şekillendirmeden ya da soğuk bitirmeden ileri işlenmemiş olanlar (yüksek hız çeliğinden veya silikomangan çeliğinden olanlar hariç)

....of other alloy steel (except high-speed or silico-manganese steel)

676.4Demir ve çelikten diğer barlar ve çubuklar

Other bars and rods of iron and steel

676.41Yüksek hız çeliğinden barlar ve çubuklar

....of high-speed steel

676.42Silikomangan çeliğinden barlar ve çubuklar

....of silico-manganese steel

676.43Demir veya alaşımsız çelikten barlar ve çubuklar, dövme, sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş, fakat haddelendikten sonra bükülmüş olanlar dahil

....of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot extruded but including those twisted after rolling

676.44Diğer demir veya alaşımlı çelikten barlar ve çubuklar, dövme, sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş, fakat haddelendikten sonra bükülmüş olanlar dahil

….of other iron or other non-alloy steel

676.45Paslanmaz çelikten barlar ve çubuklar, dövme, sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş, fakat haddelendikten sonra bükülmüş olanlar dahil

....of stainless steel

676.46Diğer alaşımlı çelikten barlar ve çubuklar, dövme, sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş, fakat haddelendikten sonra bükülmüş olanlar dahil (yüksek hız çeliğinden veya silikomangan çeliğinden olanlar hariç)

....of other alloy steel (except high-speed or silico-manganese steel), not further worked than forged

676.47Başka yerde sınıflandırılmamış alaşımlı çelikten barlar ve çubuklar

Bars and rods of alloy steel, n.e.s.

676.48Alaşımlı ve alaşımsız çelikten, sondaj işlerinde kullanılan içi boş bar ve çubuklar

Hollow drill bars and rods of alloy or non-alloy steel

676.8Demir veya çelikten, köşebentler, diğer şekiller ve profiller (raylar hariç) ve levha kazıkları (palplanş)

Angles, shapes and sections (excluding rails) and sheet piling, of iron or steel

676.81Demir veya alaşımsız çelikten, U, I, H, L veya T profiller, dövme, sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş, yüksekliği < 80 mm olanlar

U, I, H, L or T sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than 80 mm, of iron or non-alloy steel

676.82Demir veya alaşımsız çelikten, U, I, H, L veya T profiller, dövme, sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş, yüksekliği >= 80 mm olanlar

U, I, H, L or T sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more, of iron or non-alloy steel

676.83Demir veya alaşımsız çelikten diğer köşebentler, diğer şekiller ve profiller, dövme, sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş

Other angles, shapes and sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, or iron or non-alloy steel

676.84Demir veya alaşımsız çelikten diğer köşebentler, diğer şekiller ve profiller, soğuk şekillendirmeden ya da soğuk bitirmeden ileri işlem görmemiş

Angles, shapes and sections, not further worked than cold-formed or cold-finished, of iron or non-alloy steel

676.85Demir veya alaşımsız çelikten diğer köşebentler, diğer şekiller ve profiller

Other angles, shapes and sections, of iron or non-alloy steel

676.86Demir ve çelikten levha kazıkları (palplanş) (oyulmuş, delinmiş ya da birleştirilmiş parçalardan olsun veya olmasın); demir veya çelikten kaynaklanmış köşebentler, şekiller ve profiller

Sheet piling of iron or steel, whether or not drilled, punched or made from assembled elements; welded angles, shapes and sections, of iron or steel

676.87Paslanmaz çelikten, köşebentler, şekiller ve profiller

Angles, shapes and sections, of stainless steel

676.88Diğer alaşımlı çelikten, köşebentler, şekiller ve profiller

Angles, shapes and sections, of other alloy steel

677.Demir veya çelikten raylar ve demiryolu inşaat malzemeleri

Rails or railway track construction material, of iron or steel

677.0Demir veya çelikten raylar ve demiryolu inşaat malzemeleri

Railway or tramway track construction material, of iron or steel

677.01Demir veya çelikten raylar (emniyet rayları veya dişli raylar dahil)

Rails (including check rails and rack-rails), of iron or steel

677.09Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı inşaa malzemeleri (örneğin, makas dilleri, makas göbekleri, kruvazman ve makaslar, gergi çubukları, diğer makas parçaları, traversler, cebireler, ray yatakları ve köşelikler, seletler (taban plakası), sıkıştırma levhaları ve kramponlar, rayların döşenmesi, eklenmesi veya sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve çubukları ile özel olarak imal edilmiş diğer parçalar)

Other railway or tramway track construction material of iron or steel (i.e., switch-blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces, sleepers (cross-ties), fish-plates, chairs, chair wedges, sole-plates (base plates), rail clips, bedplates, ties and other material specialized for joining or fixing rails)

678.Demir veya çelikten teller

Wire of iron or steel

678.1Demir veya alaşımsız çelikten teller

Wire of iron or non-alloy steel

678.14Demir veya alaşımsız çelikten teller, çeşitli tekniklerle kaplanmamış olanlar (parlatılmış olsun ya da olmasın)

….not plated or coated, whether or not polished

678.15Demir veya alaşımsız çelikten teller, çinkoyla veya diğer adi metallerle çeşitli tekniklerle kaplanmış olanlar

….plated or coated with zink or other base materials

678.19Demir veya alaşımsız çelikten diğer teller (adi metallerle çeşitli tekniklerle kaplanmış olanlar hariç)

….other

678.2Paslanmaz çelik veya diğer alaşımlı çeliklerden teller

Wire of stainless steel or other alloy steel

678.21Paslanmaz çelikten teller

....of stainless steel

678.29Diğer alaşımlı çeliklerden teller

....of other alloy steel

679.Demir ve çelikten tüpler, borular ve içi boş profiller ile tüp ya da boru bağlantı parçaları

Tubes, pipes and hollow profiles, and tube or pipe fittings, of iron or steel

679.1Demir veya çelikten, dikişsiz, tüpler, borular ve içi boş profiller

Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron or steel

679.11Dökme demirden tüpler, borular ve içi boş profiller

Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron

679.12Demir (dökme demir dışındakiler) veya çelikten petrol veya gaz boru hatları için kullanılan türden hat boruları, dikişsiz

Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, of iron (other than cast iron) or steel

679.13Demir (dökme demir dışındakiler) veya çelikten sondaj muhafaza boruları ve borular, petrol veya gaz sondajı için kullanılanlar, dikişsiz

Casing, tubing and drill pipe of a kind used in drilling for oil or gas, of iron (other than cast iron) or steel

679.14Demir (dökme demir dışındakiler) veya alaşımsız çelikten diğer dairesel kesitli tüpler, borular ve içi boş profiller, dikişsiz

Other, of circular cross-section, of iron (other than cast iron) or non-alloy steel

679.15Paslanmaz çelikten çelikten diğer dairesel kesitli tüpler, borular ve içi boş profiller, dikişsiz

Other, of circular cross-section, of stainless steel

679.16Diğer alaşımlı çelikten çelikten diğer dairesel kesitli tüpler, borular ve içi boş profiller, dikişsiz

Other, of circular cross-section, of other alloy steel

679.17Diğer dikişsiz, tüpler borular ve içi boş profiller

Other seamless tubes, pipes and hollow profiles

679.3Demir veya çelikten diğer tüpler ve borular (örneğin, kaynaklama, perçinleme veya benzeri şekillerde kapatılmış olanlar), iç ve dış dairesel kesitleri bulunan, dış çapı > 406,4 mm olanlar

Other tubes and pipes (e.g., welded, riveted or similarly closed), having internal and external circular cross-sections, the external diameter of which exceeds 406.4 mm, of iron or steel

679.31Demir veya çelikten petrol ve gaz boru hatlarında kullanılan türden hat boruları (örneğin, kaynaklama, perçinleme veya benzeri şekillerde kapatılmış olanlar), iç ve dış dairesel kesitleri bulunan, dış çapı > 406,4 mm olanlar

Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines

679.32Demir veya çelikten petrol ve gaz sondajında kullanılan sondaj muhafaza boruları (örneğin, kaynaklama, perçinleme veya benzeri şekillerde kapatılmış olanlar), iç ve dış dairesel kesitleri bulunan, dış çapı > 406,4 mm olanlar

Casing of a kind used in drilling for oil or gas

679.33Demir veya çelikten diğer tüpler ve borular (kaynak yapılarak kapatılmış olanlar), iç ve dış dairesel kesitleri bulunan, dış çapı > 406,4 mm olanlar

Other, welded

679.39Demir veya çelikten diğer tüpler ve borular (düz haddelenmiş, kaynak yapılarak kapatılmış olanlar), iç ve dış dairesel kesitleri bulunan, dış çapı > 406,4 mm olanlar

Other tubes and pipes

679.4Demir veya çelikten diğer tüpler, borular ve içi boş profiller (örneğin, açık dikiş ile veya kaynaklanmış, perçinlenmiş veya benzeri şekilde kapatılmış)

Other tubes, pipes and hollow profiles (e.g., open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel

679.41Demir veya çelikten petrol ve gaz boru hatlarında kullanılan türden hat boruları (örneğin, açık dikiş ile veya kaynaklanmış, perçinlenmiş veya benzeri şekilde kapatılmış)

Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, n.e.s.

679.42Demir veya çelikten petrol ve gaz sondajında kullanılan sondaj muhafaza boruları (örneğin, açık dikiş ile veya kaynaklanmış, perçinlenmiş veya benzeri şekilde kapatılmış)

Casing and tubing, of a kind used in drilling for oil or gas, n.e.s.

679.43Demir veya çelikten diğer tüpler, borular ve içi boş profiller (kaynaklanmış, dairesel kesitli)

Other, welded, of circular cross-section

679.44Demir veya çelikten diğer tüpler, borular ve içi boş profiller (kaynaklanmış, dairesel kesitli olmayanlar)

Other, welded, of non-circular cross-section

679.49Demir veya çelikten tüpler, borular ve içi boş profiller (örneğin, açık dikiş ile veya kaynaklanmış, perçinlenmiş veya benzeri şekilde kapatılmış)

Other

679.5Tüp veya boru bağlantı parçaları (örneğin, rakorlar, dirsekler, manşonlar)

Tube or pipe fittings (e.g., couplings, elbows, sleeves), of iron or steel

679.51Dökme bağlantı parçaları, dövülemeyen dökme demir

Cast fittings of non-malleable cast iron

679.52Diğer dökme bağlantı parçaları

Other cast fittings

679.53Paslanmaz çelikten flanşlar

Flanges of stainless steel

679.54Paslanmaz çelikten dirsekler, kavisler ve manşonlar (diş açılmış)

Threaded elbows, bends and sleeves of stainless steel

679.55Paslanmaz çelikten alın kaynağı bağlantı parçaları

Butt welding fittings of stainless steel

679.56Paslanmaz çelikten diğer tüp ve boru bağlantı parçaları

Other tube and pipe fittings of stainless steel

679.59Demir veya çelikten tüp ve boru bağlantı parçaları, başka yerde sınıflandırılmamış

Tube and pipe fittings of iron or steel, n.e.s.

68.Demir dışı metaller

Non-ferrous metals

681.Gümüş, platin ve platin grubundan diğer metaller

Silver, platinum and other metals of the platinum group

681.1Gümüş (gümüşle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) adi metaller dahil), işlenmemiş veya yarı işlenmiş

Silver (including base metals clad with silver), unwrought, unworked or semi-manufactured

681.12Adi metaller (gümüşle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) olanlar), yarı mamulden daha fazla işlem görmemiş

Base metals clad with silver, not further worked than semi-manufactured

681.13Gümüş (altınla veya platinle elektroliz, daldırma vb. yöntemlerle kaplanmış (plated) gümüş dahil), işlenmemiş

Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought

681.14Gümüş (altınla veya platinle elektroliz, daldırma vb. yöntemlerle kaplanmış (plated) gümüş dahil), yarı işlenmiş veya toz halde olanlar

Silver (including silver plated with gold or platinum), in semi-manufactured or in powdered form.

681.2Platin ve platin grubundan diğer metaller (platin veya platin grubundan diğer metallerler baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) metaller dahil), işlenmemiş veya yarı işlenmiş

Platinum and other metals of the platinum group (including metals clad with platinum or other metals of the platinum group), unwrought, unworked or semi-manufactured

681.22Altın, gümüş veya adi metaller (platin veya platin grubundan diğer metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) olanlar), yarı mamulden daha fazla işlem görmemiş

Base metals, silver or gold, clad with platinum or other metals of the platinum group, not further worked than semi-manufactured.

681.23Platin ve platin alaşımları, işlenmemiş veya toz halde olanlar

Platinum and platinum alloys, unwrought or in powder form

681.24Platin grubundan diğer metaller ve bunların alaşımları, işlenmemiş veya toz halde olanlar

Other metals of the platinum group and alloys thereof, unwrought or in powder form.

681.25Platin ve platin grubundan diğer metaller, yarı işlenmiş

Platinum and other metals of the platinum group and alloys thereof, in semi-manufactured forms

682.Bakır

Copper

682.1Bakır, rafine edilmiş ve rafine edilmemiş olanlar; elektrolitik rafine için bakır anotları; bakır alaşımları, işlenmemiş

Copper, refined and unrefined; copper anodes for electrolytic refining; copper alloys, unwrought

682.11Bakır, rafine edilmemiş (blester bakır dahil, fakat çöktürülmüş bakır hariç); elektrolitik rafine için bakır anotları

Unrefined copper (including blister copper but excluding cement copper); copper anodes for electrolytic refining

682.12Bakır, rafine edilmiş

Refined copper

682.13Bakırın ön alaşımları

Master alloys of copper

682.14Bakır alaşımları (bakırın ön alaşımları hariç)

Copper alloys (other than master alloys)

682.3Bakır barlar, çubuklar ve profiller

Copper bars, rods and profiles

682.31Bakır barlar, çubuklar ve profiller, rafine bakırdan

....of refined copper

682.32Bakır barlar, çubuklar ve profiller, bakır alaşımlarından

....of copper alloys

682.4Bakır teller

Copper wire

682.41Bakır teller, rafine bakırdan

....of refined copper

682.42Bakır teller, bakır alaşımlarından

....of copper alloys

682.5Bakır tabakalar, levhalar ve şeritler, kalınlığı > 0,15 mm olanlar

Copper plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.15 mm

682.51Bakır tabakalar, rafine bakırdan, levhalar ve şeritler, kalınlığı > 0,15 mm olanlar

....of refined copper

682.52Bakır tabakalar, levhalar ve şeritler, bakır alaşımlarından, kalınlığı > 0,15 mm olanlar

....of copper alloys

682.6Bakır folyolar (baskılı veya baskısız ya da kağıt, mukavva, plastik ve benzeri destek malzemeleri ile desteklenmiş veya desteklenmemiş), kalınlığı (desteği hariç) <= 0,15 mm olanlar; kalay tozları ve pulları

Copper foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials), of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0,15 mm; copper powders and flakes.

682.61Bakır folyolar (baskılı veya baskısız ya da kağıt, mukavva, plastik ve benzeri destek malzemeleri ile desteklenmiş veya desteklenmemiş), kalınlığı (desteği hariç) <= 0,15 mm olanlar

Copper foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials), of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0.15 mm

682.62Bakır tozları ve pulları

Copper powders and flakes

682.7Kalay tüpler, borular ve tüp veya boru bağlantı parçaları (örneğin, rakorlar, dirsekler, maşonlar)

Copper tubes, pipes and tube or pipe fittings (e.g., couplings, elbows, sleeves)

682.71Bakır tüp ve borular

Tubes and pipes

682.72Bakır tüplerin ve boruların bağlantı parçaları (örneğin: rekorlar, dirsekler, maşonlar)

Tube or pipe fittings

683.Nikel

Nickel

683.1Nikel ve nikel alaşımları (elektro kaplama anotlar hariç), işlenmemiş

Nickel and nickel alloys, unwrought (excluding electroplating anodes)

683.11Nikel, alaşımlı olmayanlar

Nickel, not alloyed

683.12Nikel alaşımları

Nickel alloys

683.2Nikel ve nikel alaşımları (elektro kaplama anotları hariç)

Nickel and nickel alloys, worked (excluding electroplating anodes)

683.21Nikel barlar, çubuklar, profiller ve teller

Nickel bars, rods, profiles and wire

683.22Nikel tüpler, borular ve tüp veya boru bağlantı parçaları (örneğin, rakorlar, dirsekler, maşonlar)

Nickel tubes, pipes and tube or pipe fittings (e.g., couplings, elbows, sleeves)

683.23Nikel tozları ve pulları

Nickel powders and flakes

683.24Nikel tabakalar, levhalar, şeritler ve folyolar

Nickel plates, sheets, strip and foil

684.Alüminyum

Aluminium

684.1Alüminyum ve alüminyum alaşımları, işlenmemiş

Aluminium and aluminium alloys, unwrought

684.11Alüminyum, alaşımlı olmayanlar

Aluminium, not alloyed

684.12Alüminyum alaşımları

Aluminium alloys

684.2Alüminyum ve alüminyum alaşımları, işlenmiş

Aluminium and aluminium alloys, worked

684.21Alüminyum bar, çubuk ve profiller

Aluminium bars, rods and profiles

684.22Alüminyum teller

Aluminium wire

684.23Alüminyum tabakalar, levhalar ve şeritler, kalınlığı > 0,2 mm olanlar

Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.2 mm

684.24Alüminyum folyolar (baskılı veya baskısız ya da kağıt, mukavva, plastik ve benzeri destek malzemeleri ile desteklenmiş veya desteklenmemiş), kalınlığı (desteği hariç) <= 0,2 mm olanlar

Aluminium foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials) of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0.2 mm

684.25Alüminyum tozları ve pulları

Aluminium powders and flakes

684.26Alüminyum tüpler ve borular

Aluminium tubes and pipes

684.27Alüminyum tüplerin veya boruların bağlantı parçaları (örneğin, rakorlar, dirsekler, maşonlar)

Aluminium tube and pipe fittings (e.g., couplings, elbows, sleeves)

685.Kurşun

Lead

685.1Kurşun ve kurşun alaşımları, işlenmemiş

Lead and lead alloys, unwrought

685.11Kurşun ve kurşun alaşımları, rafine edilmemiş

Unrefined lead and lead alloys

685.12Kurşun rafine edilmiş

Refined lead

685.2Kurşun tabakalar, levhalar, şeritler ve folyolar; kurşun tozları ve pulları

Lead plates, sheets, strip and foil; lead powders and flakes

685.20Kurşun tabakalar, levhalar, şeritler ve folyolar; kurşun tozları ve pulları

Lead plates, sheets, strip and foil; lead powders and flakes

686.Çinko

Zinc

686.1Çinko ve çinko alaşımları, işlenmemiş

Zinc and zinc alloys, unwrought

686.11Çinko, alaşımlı olmayanlar

Zinc, not alloyed

686.12Çinko, alaşımları

Zinc alloys

686.3Çinko ve çinko alaşımları, işlenmiş

Zinc and zinc alloys, worked

686.31Alüminyum bar, çubuk, profil ve teller

Zinc bars, rods, profiles and wire

686.32Çinko tabakalar, levhalar, şeritler ve folyolar

Zinc plates, sheets, strip and foil

686.33Çinko tozları ve pulları

Zinc dust (blue powder), powders and flakes

687.Teneke

Tin

687.1Teneke ve teneke alaşımları, işlenmemiş

Tin and tin alloys, unwrought

687.11Teneke alaşımlı olmayanlar

Tin, not alloyed

687.12Teneke alaşımları

Tin alloys

687.2Kalay barlar, çubuklar, profiller ve teller

Tin bars, rods, profiles and wire

687.20Kalay barlar, çubuklar, profiller ve teller

Tin bars, rods, profiles and wire

689.Matalürjide kullanılan çeşitli demir dışı adi metaller; sermetler

Miscellaneous non-ferrous base metals employed in metallurgy, and cermets

689.1Tungsten (volfram), molibden, tantalum ve magnezyum, işlenmemiş (atık ve hurdalar dahil)

Tungsten (wolfram), molybdenum, tantalum and magnesium, unwrought (including waste and scrap)

689.11Tungsten (volfram), işlenmemiş (atık ve hurdalar dahil)

Tungsten (wolfram), unwrought; tungsten waste and scrap

689.12Molibden, işlenmemiş (atık ve hurdalar dahil)

Molybdenum, unwrought; molybdenum waste and scrap

689.13Tantalum, işlenmemiş (atık ve hurdalar dahil)

Tantalum, unwrought (including bars and rods obtained simply by sintering); waste and scrap; powders

689.14Magnezyum atık ve hurdalar

Magnesium waste and scrap

689.15Magnezyum, işlenmemiş

Magnesium, unwrought

689.8Kobalt metalürjisi ara ürünleri; kobalt, kadmiyum, titanyum ve zirkonyum, işlenmemiş olanlar (atık ve hurdalar dahil)

Intermediate products of cobalt metallurgy; cobalt, cadmium, titanium and zirconium, unwrought (including waste and scrap)

689.81Kobalt matları ve diğer kobalt metalürjisi ara ürünleri; kobalt, işlenmemiş olanlar; kobalt atık ve hurdaları; kobalt tozları

Cobalt mattes and other intermediate products of cobalt metallurgy; cobalt, unwrought; waste and scrap; powders

689.82Kadmiyum, işlenmemiş olanlar; kadmiyum atık ve hurdaları; kadmiyum tozları

Cadmium, unwrought; cadmium waste and scrap; powders

689.83Titanyum, işlenmemiş olanlar; titanyum atık ve hurdaları; titanyum tozları

Titanium, unwrought; titanium waste and scrap; powders

689.84Zirkonyum, işlenmemiş olanlar; zirkonyum atık ve hurdaları; zirkonyum tozları

Zirconium, unwrought; zirconium waste and scrap; powders

689.9Başka yerde sınıflandırılmamış adi metaller, sermetler ve bunlardan yapılan eşyalar (atık ve hurdalar dahil)

Base metals, n.e.s., and cermets, and articles thereof, n.e.s. (including waste and scrap)

689.91Berilyum, işlenmemiş olanlar; berilyum atık ve hurdaları; berilyum tozları

Beryllium, unwrought; beryllium waste and scrap; powders

689.92Bizmut ve bundan yapılan eşyalar (atık ve hurdaları dahil)

Bismuth and articles thereof (including waste and scrap)

689.93Antimon ve bundan yapılan eşyalar (atık ve hurdaları dahil)

Antimony and articles thereof (including waste and scrap)

689.94Mangan ve bundan yapılan eşyalar (atık ve hurdaları dahil)

Manganese and articles thereof (including waste and scrap)

689.95Krom ve bundan yapılan eşyalar (atık ve hurdaları dahil)

Chromium and articles thereof (including waste and scrap)

689.98Diğer adi metaller, işlenmemiş olanlar; bunların atık ve hurdaları; tozları

Other base metals, unwrought; waste and scrap; powders

689.99Sermetler ve bunlardan yapılan eşyalar (atık ve hurdaları dahil)

Cermets and articles thereof (including waste and scrap)

69.Metal eşyalar, başka yerde sınıflandırılmamış

Manufactures of metals, n.e.s.

691.Demirden, çelikten veya alüminyumdan yapılar ve yapı parçaları

Structures and parts of structures, n.e.s., of iron, steel or aluminium

691.1Demir veya çelikten yapılar ve yapı parçaları (grup 811 altında yer alan prefabrik yapılar hariç), örneğin köprüler, köprü kısımları, bent kapakları (eklüz), kuleler, kafes direkleri, çatılar, çarı iskeletleri, kapılar, pencereler, kapı-pencere kasaları ve eşikleri, kepenkler, korkuluklar, direkler ve kolonlar; tabakalar, çubuklar, köşebentler ve diğer şekillerde olanlar, profiller, tüpler ve benzerleri (yapılarda kullanmak üzere hazırlanmış olanlar)

Structures (excluding prefabricated buildings of group 811) and parts of structures (e.g., bridges and bridge sections, lock-gates, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, doors and windows and their frames and thresholds for doors, shutters, balustrades, pillars and columns), of iron or steel; plates, rods, angles, shapes, sections, tubes and the like, prepared for use in structures, of iron or steel

691.11Köprüler ve köprü kısımları, demir veya çelikten

Bridges and bridge sections

691.12Kuleler ve kafes direkleri, demir veya çelikten

Towers and lattice masts

691.13Kapı, pencere ve bunların kasaları ile pervazları ve kapı eşikleri, demir veya çelikten

Doors, windows and their frames and thresholds for doors

691.14Yapı iskeleleri, kepenkleri, payandaları veya maden direklerini yapmaya uygun ekipmanlar

Equipment for scaffolding, shuttering, propping or pit-propping

691.19Demirden veya çelikten diğer yapı parçaları

Other

691.2Alüminyumdan yapılar ve yapı parçaları (grup 811 altında yer alan prefabrik yapılar hariç), örneğin köprüler, köprü kısımları, kuleler, kafes direkleri, çatılar, çarı iskeletleri, kapılar, pencereler, kapı-pencere kasaları ve eşikleri, korkuluklar, direkler ve kolonlar; tabakalar, çubuklar, profiller, tüpler ve benzerleri (yapılarda kullanmak üzere hazırlanmış olanlar)

Aluminium structures (excluding prefabricated buildings of group 811) and parts of structures (e.g., bridges and bridge sections, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, doors and windows and their frames and thresholds for doors, balustrades, pillars and columns); aluminium plates, rods, profiles, tubes and the like, prepared for use in structures.

691.21Kapı, pencere ve bunların kasaları ile pervazları ve kapı eşikleri, alüminyumdan

Doors, windows and their frames and thresholds for doors

691.29Başka yerde sınıflandırılmamış alüminyum yapılar ve yapı parçaları; alüminyum tabakalar, çubuklar, profiller, tüpler ve benzerleri (yapılarda kullanılanlar)

Aluminium structures and parts of structures, n.e.s.; aluminium plates, fods, profiles, tubes and the like, prepared for use in structures

692.Metal konteynerler, depolama veya taşıma için olanlar

Metal containers for storage or transport

692.1Rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri konteynerler (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için olanlar hariç), demirden, çelikten veya alüminyumdan, kapasitesi > 300 litre olanlar, iç yüzeyi kaplanmış veya ısı yalıtımlı olsun veya olmasın (mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç)

Reservoirs, tanks, vats and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron, steel or aluminium, of a capacity exceeding 300 litres, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment

692.11Rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri konteynerler (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için olanlar hariç), demirden veya çelikten, kapasitesi > 300 litre olanlar, iç yüzeyi kaplanmış veya ısı yalıtımlı olsun veya olmasın (mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç)

....of iron or steel

692.12Rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri konteynerler (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için olanlar hariç), alüminyumdan, kapasitesi > 300 litre olanlar, iç yüzeyi kaplanmış veya ısı yalıtımlı olsun veya olmasın (mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç)

....of aluminium

692.4Tanklar, variller, fıçılar, teneke kutular, kutular ve benzeri muhafazalar, herhangi bir madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için olanlar hariç), demirden, çelikten veya alüminyumdan, kapasitesi <= 300 litre olanlar, iç yüzeyi kaplanmış veya ısı yalıtımlı olsun veya olmasın (mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç)

Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (including compressed or liquefied gas), of iron, steel or aluminium, of a capacity not exceeding 300 litres, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment.

692.41Tanklar, variller, fıçılar, teneke kutular, kutular ve benzeri muhafazalar, herhangi bir madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için olanlar hariç), demirden veya çelikten, kapasitesi <= 300 litre olanlar, iç yüzeyi kaplanmış veya ısı yalıtımlı olsun veya olmasın (mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç)

Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity not exceeding 300 litres, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment

692.42Tanklar, variller, fıçılar, teneke kutular, kutular ve benzeri muhafazalar, herhangi bir madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için olanlar hariç), alüminyumdan, kapasitesi <= 300 litre olanlar, iç yüzeyi kaplanmış veya ısı yalıtımlı olsun veya olmasın (mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç)

Aluminium casks, drums, cans, boxes and similar containers (including rigid or collapsible tubular containers), for any material (other than compressed or liquefied gas), of a capacity not exceeding 300 litres, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment

692.43Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için demir veya çelikten konteynerler

Containers of iron or steel for compressed or liquefied gas

692.44Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için alüminyumdan konteynerler

Containers of aluminium for compressed or liquefied gas

693.Tel eşyalar (yalıtılmış elektrik telleri hariç) ve ızgara parmaklıkları

Wire products (excluding insulated electrical wiring) and fencing grills

693.1Örgülü teller, halatlar, kablolar, örme şeritler, taşıma askıları, ve benzeri ürünler, demirden, çelikten, bakırdan veya alüminyumdan olanlar (elektrik yalıtımı olmayanlar)

Stranded wire, ropes, cables, plaited bands, slings and the like, of iron, steel, copper or aluminium, not electrically insulated

693.11Örgülü teller, halatlar, kablolar, örme şeritler, taşıma askıları, ve benzeri ürünler, demirden veya çelikten olanlar (elektrik yalıtımı olmayanlar)

....of iron or steel

693.12Örgülü teller, halatlar, kablolar, örme şeritler, taşıma askıları, ve benzeri ürünler, bakırdan olanlar (elektrik yalıtımı olmayanlar)

....of copper

693.13Örgülü teller, halatlar, kablolar, örme şeritler, taşıma askıları, ve benzeri ürünler, alüminyumdan olanlar (elektrik yalıtımı olmayanlar)

....of aluminium

693.2Dikenli teller, demir veya çelikten; dikenli olsun veya olmasın bükülü halka veya bir tek düz tel ve gevşekçe bükülü çift (iki) tel, çit için kullanılanlar, demir veya çelikten

Barbed wire of iron or steel; twisted hoop or single flat wire, barbed or not, and loosely twisted double wire, of a kind used for fencing, of iron or steel

693.20Dikenli teller, demir veya çelikten; dikenli olsun veya olmasın bükülü halka veya bir tek düz tel ve gevşekçe bükülü çift (iki) tel, çit için kullanılanlar, demir veya çelikten

Barbed wire of iron or steel; twisted hoop or single flat wire, barbed or not, and loosely twisted double wire, of a kind used for fencing, of iron or steel

693.5Demir, çelik veya bakır tellerden mensucat (sonsuz bantlar dahil), ızgara, ağ, kafeslik ve çit; genişletilmiş metaller (demir, çelik veya bakırdan)

Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing, of iron or steel wire; expanded metal of iron or steel

693.50Demir, çelik veya bakır tellerden mensucat (sonsuz bantlar dahil), ızgara, ağ, kafeslik ve çit; genişletilmiş metaller (demir, çelik veya bakırdan)

Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing, of iron or steel wire; expanded metal of iron or steel

694.Çiviler, vidalar, cıvatalar, somunlar, perçinler ve benzerleri (demirden, çelikten, bakırdan veya alüminyumdan olanlar)

Nails, screws, nuts, bolts, rivets and the like, of iron, steel, copper or aluminium

694.1Çiviler, raptiyeler, oluklu çiviler, zımba telleri ve benzeri ürünler (başlık 895.12 altında yer alan ataç vb. hariç), demir veya çelikten, diğer maddelerden yapılmış başları olsun veya olmasın (bakır başlı olanlar hariç)

Nails, tacks, drawing-pins, corrugated nails, staples (other than those of heading 895.12) and similar articles, of iron or steel, whether or not with heads of other material, but excluding such articles with heads of copper

694.10Çiviler, raptiyeler, oluklu çiviler, zımba telleri ve benzeri ürünler (başlık 895.12 altında yer alan ataç vb. hariç), demir veya çelikten, diğer maddelerden yapılmış başları olsun veya olmasın (bakır başlı olanlar hariç)

Nails, tacks, drawing-pins, corrugated nails, staples (other than those of heading 895.12) and similar articles, of iron or steel, whether or not with heads of other material, but excluding such articles with heads of copper

694.2Vidalar, cıvatalar, somunlar, ağaç vidaları (trifonlar), kanca vidalar, perçinler, kopilyalar, çatal pimler (kopilya pimlar), rondelalar (yaylı rondela dahil) ve benzeri eşyalar, demir veya çelikten

Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter pins, washers (including spring washers) and similar articles, of iron or steel

694.21Vidalar, civatalar, somunlar, ağaç vidaları (trifonlar), kanca vidalar, perçinler, kopilyalar, çatal pimler (kopilya pimlar), rondelalar (yaylı rondela dahil) ve benzeri eşyalar, demir veya çelikten, diş açılmış olanlar

....threaded

694.22Vidalar, civatalar, somunlar, ağaç vidaları (trifonlar), kanca vidalar, perçinler, kopilyalar, çatal pimler (kopilya pimlar), rondelalar (yaylı rondela dahil) ve benzeri eşyalar, demir veya çelikten, diş açılmamış olanlar

....non-threaded

694.3Çiviler, raptiyeler, zımba telleri ve benzeri ürünler (başlık 895.12 altında yer alan ataç vb. hariç), bakırdan veya başları bakırdan olan demir ya da çelikten; vidalar, civatalar, somunlar, ağaç vidaları (trifonlar), kanca vidalar, perçinler, kopilyalar, çatal pimler (kopilya pimlar), rondelalar (yaylı rondela dahil) ve benzeri eşyalar, bakırdan olanlar

Nails, tacks, drawing-pins, staples (other than those of heading 895.12) and similar articles, of copper or of iron or steel with heads of copper; screws, bolts, nuts, screw hooks, rivets, cotters, cotter pins, washers (including spring washers) and similar articles, of copper

694.31Çiviler, raptiyeler, zımba telleri ve benzeri ürünler (başlık 895.12 altında yer alan ataç vb. hariç), bakırdan veya başları bakırdan olan demir ya da çelikten

Nails and tacks, drawing-pins, staples and similar articles, of copper

694.32Rondelalar (yaylı rondela dahil), perçinler, kopilyalar, çatal pimler (kopilya pimlar) ve benzeri eşyalar, bakırdan, diş açılmamış olanlar

Washers (including spring washers) and similar articles of copper, not threaded

694.33Vidalar, cıvatalar, somunlar, ağaç vidaları (trifonlar), kanca vidalar, cıvatalar, somunlar, ağaç vidaları (trifonlar), kanca vidalar ve benzeri eşyalar, bakırdan, diş açılmış olanlar

Screws, bolts and nuts and similar articles of copper, threaded

694.4Çiviler, raptiyeler, zımba telleri ve benzeri ürünler (başlık 895.12 altında yer alan ataç vb. hariç), vidalar, cıvatalar, somunlar, ağaç vidaları (trifonlar), kanca vidalar, perçinler, kopilyalar, çatal pimler (kopilya pimlar), rondelalar (yaylı rondela dahil) ve benzeri eşyalar, alüminyumdan olanlar

Nails, tacks, staples (other than those of heading 895.12), screws, bolts, nuts, screw hooks, rivets, cotters, cotter pins, washers and similar articles of aluminium

694.40Çiviler, raptiyeler, zımba telleri ve benzeri ürünler (başlık 895.12 altında yer alan ataç vb. hariç), vidalar, cıvatalar, somunlar, ağaç vidaları (trifonlar), kanca vidalar, perçinler, kopilyalar, çatal pimler (kopilya pimlar), rondelalar (yaylı rondela dahil) ve benzeri eşyalar, alüminyumdan olanlar

Nails, tacks, staples (other than those of heading 895.12), screws, bolts, nuts, screw hooks, rivets, cotters, cotter pins, washers and similar articles of aluminium

695.Elde kullanılan veya makinede kullanılan aletler

Tools for use in the hand or in machines

695.1Beller, kürekler, Kazmalar, külünkler, çapalar, yabalar, tırmıklar; baltalar, bağcı bıçakları ve benzeri kesici aletler (buz baltaları hariç); budama makasları ve her çeşit budayıcılar; tırpanlar, oraklar, kuru ot ve saman bıçakları, çit makasları, oduncu kamaları ve tarımda, bahçecilikte veya ormancılıkta kullanılan diğer el aletleri

Hand tools, the following: spades, shovels, mattocks, picks, hoes, forks and rakes; axes, billhooks and similar hewing tools; secateurs and pruners of any kind; scythes, sickles, hay knives, hedge shears, timber wedges and other tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry

695.10Beller, kürekler, Kazmalar, külünkler, çapalar, yabalar, tırmıklar; baltalar, bağcı bıçakları ve benzeri kesici aletler (buz baltaları hariç); budama makasları ve her çeşit budayıcılar; tırpanlar, oraklar, kuru ot ve saman bıçakları, çit makasları, oduncu kamaları ve tarımda, bahçecilikte veya ormancılıkta kullanılan diğer el aletleri

Hand tools, the following: spades, shovels, mattocks, picks, hoes, forks and rakes; axes, billhooks and similar hewing tools; secateurs and pruners of any kind; scythes, sickles, hay knives, hedge shears, timber wedges and other tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry

695.2El testereleri, eğeler, törpüler, pensler, kerpetenler, cımbızlar, metal kesme (tenekeci) makasları, boru kesicileri, cıvata kesicileri, zımbalar ve benzeri el aletleri

Handsaws, files, rasps, pliers, pincers, tweezers, metal-cutting shears, pipe cutters, bolt croppers, perforating punches and similar hand tools

695.21El testereleri

Handsaws

695.22Eğeler, törpüler ve benzeri aletler

Files, rasps and similar tools

695.23Pensler (kesici ağızlılar dahil), kerpetenler, cımbızlar, metal kesme (tenekeci) makasları, boru kesicileri, cıvata kesicileri, zımbalar ve benzeri el aletleri

Pliers (including cutting pliers), pincers, tweezers, metal-cutting shears, pipe cutters, bolt croppers, perforating punches and similar tools

695.3Sıkıştırma anahtarları, el ile kullanılan (tork metre anahtarları dahil) (pafta anahtarları hariç); değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (lokmaları), saplı olsun veya olmasın

Spanners and wrenches, hand-operated (including torque meter wrenches but not including tap wrenches); interchangeable spanner sockets, with or without handles.

695.30Sıkıştırma anahtarları, el ile kullanılan (tork metre anahtarları dahil) (pafta anahtarları hariç); değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (lokmaları), saplı olsun veya olmasın

Spanners and wrenches, hand-operated (including torque meter wrenches but not including tap wrenches); interchangeable spanner sockets, with or without handles.

695.4Başka yerde sınıflandırılmamış el aletleri (camcı elmasları dahil); kaynak lambaları; mengeneler, vida mengeneleri ve benzerleri (takım tezgahlarının parçaları hariç); örsler; portatif demirci ocakları; elle veya pedalla çalışan çemberli bileğiler (bileğitaşları ve benzerleri hariç)

Hand tools (including glaziers&apos; diamonds), n.e.s.; blowlamps; vices, clamps and the like, other than accessories for and parts of machine tools; anvils; portable forges; hand or pedal-operated grinding wheels with frameworks

695.41Delme, diş açma veya yiv açma aletleri

Drilling, threading and tapping tools

695.42Çekiçler ve balyozlar

Hammers and sledgehammers

695.43Rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve benzeri kesici aletler, ağaç işlemek için olanlar

Planes, chisels, gouges and similar cutting tools for working wood

695.44Tornavidalar

Screwdrivers

695.45Ev işlerinde kullanılan diğer el aletleri

Household tools, n.e.s.

695.46Diğer el aletleri (camcı elmasları dahil); kaynak lambaları

Other hand tools (including glaziers&apos; diamonds); blowlamps

695.47Mengeneler, vida mengeneleri ve benzerleri

Vices, clamps and the like

695.48Örsler; portatif demirci ocakları; elle veya pedalla çalışan çemberli bileğiler

Anvils; portable forges; hand- or pedal-operated grinding wheels with frameworks

695.49Takım halinde el aletleri (alt grup 695.4 altında yer alan başka yerde sınıflandırılmamış el aletlerinin (camcı elmasları dahil), kaynak lambalarının, mengenelerin ve vida mengenelerinin en az ikisinden oluşanlar)

Sets of articles of two or more of the headings of subgroup 695.4

695.5Her türlü testere ağızları (freze testerelerinin ağızları ve dişsiz testere ağızları dahil)

Blades for saws of all kinds (including slitting, slotting or toothless saw blades)

695.51Şerit halinde testere ağızları

Band-saw blades

695.52Dairesel testere ağızları, iş gören kısımları çelikten olanlar (dar ve uzun yiv açmak için kullanılan testere ağızları dahil)

Circular saw blades (including slitting or slotting saw blades) with working part of steel

695.53Dairesel testere ağızları, iş gören kısımları çelik olmayanlar (dar ve uzun yiv açmak için kullanılan testere ağızları dahil)

Circular saw blades (including slitting or slotting saw blades) with working part of materials other than steel.

695.54Zincir halinde olan testere ağızları

Chain-saw blades

695.55Düz testere ağızları (metal işlemeye mahsus olanlar)

Straight saw blades, for working metal

695.59Diğer testere ağızları (adi metallerden dişsiz testere ağızları dahil)

Other saw blades

695.6Bıçaklar ve kesici ağızlar, makineler veya mekanik cihazlar için olanlar; el aletleri ve takım tezgahları için birbiriyle değiştirilebilir aletler; aletler için levhalar, çubuklar, uçlar ve benzerleri

Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances; interchangeable tools for hand tools or for machine tools; plates, sticks, tips and the like for tools

695.61Bıçaklar ve kesici ağızlar, makineler veya mekanik cihazlar için

Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances

695.62Aletler için levhalar, çubuklar, uçlar ve benzerleri, smonte edilmemiş, interlenmiş metal karbürden veya sermetlerden

Plates, sticks, tips and the like for tools, unmounted, of sintered metal carbides or cermets

695.63Kaya delme veya toprak delme aletleri, birbiriyle değiştirilebilir olanlar

Rock-drilling or earth-boring tools

695.64Motor gücüyle çalışsın ya da çalışmasın ev aletleri veya takım tezgahları (örneğin, presleme, ıstampalama veya zımbalama, set (diş) açma, yiv açma, delme, raybalamaya (borlama), broşlama, freze çakıları, torna kalemleri veya tornavida uçları için) birbiriyle değiştirilebilir aletler, (metallerin çekilmesi veya kalıptan çekilmesi için hadde ağızları dahil)

Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine tools (e.g., for pressing, stamping, punching, tapping, threading, drilling, boring, broaching, milling, turning or screwdriving), including dies for drawing or extruding metal

695.7Takım halindeki aletler (alt grup 695.2'den alt grup 695.5 arasındaki gruplar altında yer alan el testereleri, eğeler, törpüler, pensler, kerpetenler, cımbızlar, metal kesme (tenekeci) makasları, boru kesicileri, cıvata kesicileri, zımbalar; camcı elmasları dahil el aletleri, kaynak lambaları, mengeneler, vida mengeneleri, örsler; portatif demirci ocakları, elle veya pedalla çalışan çemberli bileğiler; her türlü testere ağızları ve benzeri aletlerin en az ikisinden oluşanlar), perakende satışa hazır

Tools of two or more of the headings of subgroups 695.2 through 695.5 put up in sets for retail sale

695.70Takım halindeki aletler (alt grup 695.2'den alt grup 695.5 arasındaki gruplar altında yer alan el testereleri, eğeler, törpüler, pensler, kerpetenler, cımbızlar, metal kesme (tenekeci) makasları, boru kesicileri, cıvata kesicileri, zımbalar; camcı elmasları dahil el aletleri, kaynak lambaları, mengeneler, vida mengeneleri, örsler; portatif demirci ocakları, elle veya pedalla çalışan çemberli bileğiler; her türlü testere ağızları ve benzeri aletlerin en az ikisinden oluşanlar), perakende satışa hazır

Tools of two or more of the headings of subgroups 695.2 through 695.5 put up in sets for retail sale

696.Çatal-bıçak takımı ve diğer kesici aletler

Cutlery

696.3Tıraş makineleri, usturalar ile jiletler ve tıraş makinelerinin bıçakları (şerit haldeki taslaklar dahil)

Razors and razor-blades (including razor-blade blanks in strips)

696.31Tıraş makineleri ve usturalar, elektrikli olmayanlar

Razors, non-electric

696.35Emniyetli tıraş bıçakları (jiletler ve şerit haldeki taslaklar dahil))

Safety razor blades (including razor-blade blanks in strips)

696.38Elektrikli olmayan traş makinelerinin, usturaların parçaları (plastik olanlar hariç)

Parts, n.e.s., of non-electric razors, other than plastic

696.4Makaslar, terzi makasları ve benzeri makaslar ile bunların ağızları

Scissors, tailors&apos; shears and similar shears, and blades therefor

696.40Makaslar, terzi makasları ve benzeri makaslar ile bunların ağızları

Scissors, tailors&apos; shears and similar shears, and blades therefor

696.5Diğer kesici aletler (örneğin, saç kesme makineleri, kasap veya mutfak satırları, doğrama veya kıyma bıçakları); manikür veya pedikür setleri ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)

Other articles of cutlery (e.g., hair clippers, butchers&apos; or kitchen cleavers, choppers and mincing knives, paper-knives); manicure or pedicure sets and instruments (including nail-files).

696.51Kağıt bıçakları, zarf açacakları, yazı kazıma bıçakları, kalemtraşlar ve bunların bıçakları

Paper-knives, letter openers, erasing knives, pencil-sharpeners and blades therefore

696.55Manikür veya pedikür setleri ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)

Manicure or pedicure sets and instruments (including nail-files)

696.59Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kesici aletler

Articles of cutlery, n.e.s.

696.6Kaşık, çatal, kepçe, kevgir, servis spatulası, balık bıçağı, kahvaltı ve meyve bıçağı, şeker maşası ve benzeri mutfak gereçleri ve sofra takımları

Spoons, forks, ladles, skimmers, cake servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware

696.61En az biri değerli metalle kaplanmış olan sofra takımları ve mutfak takımları

Sets of assorted articles containing at least one article plated with precious metal

696.62Takım halindeki diğer sofra ve mutfak eşyaları

Other sets of assorted articles

696.63Değerli metalle kaplanmış olan sofra ve mutfak eşyaları (takım halinde olanlar hariç)

Articles, not in sets, plated with precious metal

696.69Takım halinde olmayan diğer sofra ve mutfak eşyaları

Other articles, not in sets

696.8Kesici ağızlı bıçaklar, tırtıklı olsun veya olmasın (budama bıçağı dahil) (başlık 695.51 altında yer alan en az biri değerli metalle kaplanmış olan sofra takımları ve mutfak takımları içindeki bıçaklar ve bunların ağızları hariç)

Knives with cutting blades, serrated or not (including pruning knives), other than knives of heading 695.61, and blades therefore

696.80Kesici ağızlı bıçaklar, tırtıklı olsun veya olmasın (budama bıçağı dahil) (başlık 695.51 altında yer alan en az biri değerli metalle kaplanmış olan sofra takımları ve mutfak takımları içindeki bıçaklar ve bunların ağızları hariç)

Knives with cutting blades, serrated or not (including pruning knives), other than knives of heading 695.61, and blades therefore

697.Adi metallerden ev eşyaları, başka yerde sınıflandırılmamış

Household equipment of base metal, n.e.s.

697.3Ev tipi pişirme ve ısıtma cihazları ve parçaları, elektrikli olmayanlar, demirden, çelikten veya bakırdan olanlar

Cooking or heating apparatus of a kind used for domestic purposes, non-electric and parts thereof, of iron, steel or copper

697.31Ev tipi pişirme cihazları ve tabak ısıtıcıları (örneğin, mutfak kuzinesi, ocaklı fırınlar, ocaklar, barbeküler, mangallar, pişirme gözleri), elektrikli olmayanlar, demirden veya çelikten olanlar

Domestic cooking appliances (e.g., kitchen stoves, ranges, cookers, barbecues, braziers, gas rings) and plate warmers, non-electric, of iron or steel

697.32Ev tipi kuzineler, ızgaralar ve benzeri elektriksiz mekan ısıtıcıları (merkezi ısıtma kazanlarına (boyler) bağlı bulunanlar dahil), demirden veya çelikten

Domestic stoves (other than cooking appliances), grates and similar non-electric space heaters (including those with subsidiary boilers for central heating), of iron or steel

697.33Ev tipi pişirme cihazları ve tabak ısıtıcılarının (başlık 697.31) ve ev tipi elektriksiz mekan ısıtıcılarının (başlık 697.32) parçaları, demirden veya çelikten olanlar

Parts, of iron or steel, of the appliances of headings 697.31 and 697.32

697.4Başka yerde sınıflandırılmamış masa, mutfak veya diğer ev eşyaları, demirden, çelikten, bakırdan veya alüminyumdan olanlar; bulaşık teli (demir veya çelik yünü); kap kacak temizleyicileri ile temizleme veya parlatma pedleri, eldivenler ve benzerleri, demirden, çelikten, bakırdan veya alüminyumdan olanlar

Table, kitchen or other household articles and parts thereof, n.e.s., of iron, steel, copper or aluminium; iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of iron, steel, copper or aluminium

697.41Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ev eşyaları, demirden veya çelikten

Household articles and parts thereof, n.e.s., of iron or steel

697.42Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ev eşyaları, bakırdan; kap kacak temizleyicileri ile temizleme veya parlatma pedleri, eldivenler ve benzerleri, bakırdan

Household articles and parts thereof, n.e.s., of copper; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of copper

697.43Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ev eşyaları, alüminyumdan; kap kacak temizleyicileri ile temizleme veya parlatma pedleri, eldivenler ve benzerleri, alüminyumdan

Household articles and parts thereof, n.e.s., of aluminium; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of aluminium

697.44Bulaşık teli (demir veya çelik yünü); kap kacak temizleyicileri ile temizleme veya parlatma pedleri, eldivenler ve benzerleri, demirden veya çelikten

Iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of iron or steel

697.5Sıhhi ürünler ve bunların parçaları, demir, çelikten, bakırdan veya alüminyumdan

Sanitary ware and parts thereof, n.e.s., of iron, steel, copper or aluminium

697.51Sıhhi ürünler ve bunların parçaları, demir veya çelikten

....of iron or steel

697.52Sıhhi ürünler ve bunların parçaları, bakırdan

....of copper

697.53Sıhhi ürünler ve bunların parçaları, alüminyumdan

....of aluminium

697.8Evde kullanılan mekanik cihazlar, dekoratif eşyalar, çerçeveler ve aynalar, adi metallerden

Household appliances, decorative articles, frames and mirrors of base metal, n.e.s.

697.81Yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasında, işlenmesinde veya servisinde kullanılan, ağırlığı <= 10 kg. olan, elle kullanılan mekanik cihazlar

Mechanical appliances, hand-operated, weighing 10 kg or less, used in the preparation, conditioning or serving of food or drink

697.82Biblolar ve diğer süs eşyaları, adi metallerden; fotoğraf, resim veya benzerleri için çerçeveler, adi metallerden; aynalar, adi metallerden

Statuettes and other ornaments, of base metal; photograph, picture or similar frames, of base metal; mirrors of base metal

699.Adi metallerden mamul eşyalar, başka yerde sınıflandırılmamış

Manufactures of base metal, n.e.s.

699.1Anahtarcı (çilingir) eşyaları, kasalar, dayanıklı kutular ve eşyalar, adi metallerden

Locksmiths&apos; wares, safes, strongboxes, etc., and hardware, n.e.s., of base metal

699.11Asma kilitler ve diğer kilitler (anahtarlar, şifreyle veya elektrikle çalışanlar), adi metallerden; kilitli klipsler ve kilitli klipsli çerçeveler, adi metallerden; bu kilitlerin anahtarları, adi metalden

Padlocks and locks (key, combination or electrically operated), of base metal; clasps and frames with clasps, incorporating locks, of base metal; keys for any of the foregoing articles, of base metal

699.12Zırhlı veya güçlendirilmiş kasalar ve kutular ile kasa daireleri için zırhlı veya güçlendirilmiş kapılar ve kilitli kutular ile para veya evrak kutuları, vb. (adi metallerden)

Armoured or reinforced safes, strongboxes and doors and safe deposit lockers for strongrooms, cash and deed boxes and the like, of base metal

699.13Menteşeler, adi metallerden

Hinges

699.14Mobilya tekerlekleri, adi metallerden

Castors

699.15Motorlu kara taşıtlarına uygun bağlantı takozu, bağlantı parçası ve benzeri eşyalar, adi metallerden

Other mountings, fittings and similar articles suitable for motor vehicles

699.16Binalara uygun bağlantı takozu, bağlantı parçası ve benzeri eşyalar, adi metallerden

Other mountings, fittings and similar articles suitable for buildings

699.17Mobilyalara uygun bağlantı takozu, bağlantı parçası ve benzeri eşyalar, adi metallerden

Other mountings, fittings and similar articles suitable for furniture

699.19Diğer bağlantı takozu, bağlantı parçası ve benzeri eşyalar; şapka askıları, şapka kancaları, dirsekler ve benzeri aparatlar, adi metallerden; otomatik kapı kapayıcıları, adi metallerden

Other mountings, fittings and similar articles; base metal hat-racks, hat-pegs, brackets and similar fixtures; automatic door closers

699.2Zincirler (mafsallı bağlantı zinciri hariç) ve bunların parçaları, demir veya çelikten

Chain (other than articulated link chain) and parts thereof, of iron or steel

699.21Demir veya çelik patinaj zincirleri

Skid chain

699.22Demir veya çelik diğer zincirler

Other chain

699.3Toplu iğneler ve iğneler, demirden veya çelikten; adi metallerden boncuklar ve pullar; elbiselerde, çantalarda, seyahat eşyalarında ve benzerlerinde kullanılan bağlantı parçaları

Pins and needles, of iron or steel; base metal beads and spangles; fittings of base metal, of a kind commonly used for clothing handbags, travel goods, etc.

699.31Dikiş iğneleri, örgü şişleri, çuvaldızlar, dantel tığları, nakış kamaları ve benzeri ürünler, demir veya çelikten (elde kullanım için)

Sewing needles, knitting-needles, bodkins, crochet hooks, embroidery stilettos and similar articles, for use in the hand, of iron or steel

699.32Çengelli iğne ve diğer toplu iğneler (demir veya çelikten), başka yerde sınıflandırılmamış

Safety pins and other pins, of iron or steel, n.e.s.

699.33Klipsler ve klipsli çerçeveler, toka, klipsli toka, çengel, halka, metal kuşgözü ve benzerleri, adi metallerden (elbise, ayakkabı, güneşlik, el çantası, seyahat eşyaları veya diğer hazır eşyalarda kullanılanlar); borulu veya çatallı perçinler ile boncuk ve pullar, adi metallerden

Clasps, frames with clasps, buckles, buckle clasps, hooks, eyes, eyelets and the like, of base metal, of a kind used for clothing, footwear, awnings, handbags, travel goods or other made-up articles; tubular or bifurcated rivets, of base metal; beads and spangles, of base metal

699.4Yaylar ve yay yaprakları, demirden veya metalden

Springs and leaves for springs, of iron or steel

699.40Yaylar ve yay yaprakları, demirden veya metalden

Springs and leaves for springs, of iron or steel

699.5Adi metallerden çeşitli eşyalar

Miscellaneous articles of base metal

699.51Adi metallerden esnek borular, bağlantı parçalı olsun veya olmasın

Flexible tubing of base metal, with or without fittings

699.52Ziller, çanlar ve benzerleri ile bunların parçaları, elektrikli olmayanlar, adi metallerden

Bells, gongs and the like, non-electric and parts thereof, of base metal

699.53Tıpalar, tıkaçlar ve kapaklar (dişli kapaklar, vidalı kapaklar ve boşaltıcı tıpalar dahil), şişe için kapsüller, dişli tıplar, tıpa kapakları, kurşun mühürler ve diğer paketleme aksesuarları, adi metalden olanlar

Stoppers, caps and lids (including crown corks, screw caps and pouring stoppers), capsules for bottles, threaded bungs, bung covers, seals and other packing accessories, of base metal

699.54İşaret levhaları, isim levhaları, adres levhaları ve benzeri levhalar, rakamlar, harfler ve diğer semboller, adi metallerden (ışıklandırılmış olanlar hariç)

Sign-plates, name-plates, address-plates and similar plates, numbers, letters and other symbols, of base metal (excluding those of heading 813.2)

699.55Adi metallerden veya metal karbürlerden teller, çubuklar, tüpler, levhalar ve elektrotlar, flaks maddelerle kaplanmış veya nüveli olanlar (alevle lehimleme, sert lehimleme, kaynak yapma veya metallerin veya metal karbürlerin bir noktada toplanması işlemlerinde kullanılmak amacıyla (lehim ve kaynak işlerinde yahut metallerin veya metal karbürlerin bir noktada toplanması işlemleri için kullanılanlar); püskürtme usulüyle metal kaplamacılığında kullanılan aglomere adi metal tozlarından teller ve çubuklar

Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products, of base metal or of metal carbides, coated or cored with flux material, of a kind used for soldering, brazing, welding or deposition of metal or of metal carbides; wire and rods, of agglomerated base metal powder, used for metal spraying

699.6Başka yerde sınıflandırılmamış demirden veya çelikten eşyalar

Articles of iron or steel, n.e.s.

699.61Çapalar, filika demirleri ve bunların parçaları, demir veya çelikten

Anchors, grapnels and parts thereof, of iron or steel

699.62Dövülemeyen dökme demirden eşyalar, başka yerde sınıflandırılmamış

Cast articles of non-malleable cast iron, n.e.s.

699.63Diğer demir veya çelikten dökme eşyalar, başka yerde sınıflandırılmamış

Cast articles of other iron or steel, n.e.s.

699.65Demirden veya çelikten başka yerde sınıflandırılmamış eşyalar, dövülmüş veya preslenmiş, fakat daha fazla işlenmemiş olanlar

Articles of iron or steel, forged or stamped, but not further worked, n.e.s.

699.67Demir veya çelik tellerden eşyalar, başka yerde sınıflandırılmamış

Articles of iron or steel wire, n.e.s.

699.69Demirden veya çelikten başka yerde sınıflandırılmamış eşyalar

Articles of iron or steel, n.e.s.

699.7Başka yerde sınıflandırılmamış eşyalar, bakırdan, nikelden, kurşundan, çinkodan ve tenekeden

Articles, n.e.s., of copper, nickel, aluminium, lead, zinc and tin

699.71Bakırdan zincirler ve bunların parçaları

Chain of copper and parts thereof

699.73Başka yerde sınıflandırılmamış bakır eşyalar

Articles of copper, n.e.s.

699.75Başka yerde sınıflandırılmamış nikel eşyalar

Articles of nickel, n.e.s.

699.76Başka yerde sınıflandırılmamış kurşun eşyalar

Articles of lead, n.e.s.

699.77Başka yerde sınıflandırılmamış çinko eşyalar

Articles of zinc, n.e.s.

699.78Başka yerde sınıflandırılmamış teneke eşyalar

Articles of tin, n.e.s.

699.79Başka yerde sınıflandırılmamış alüminyum eşyalar

Articles of aluminium, n.e.s.

699.8Başka yerde sınıflandırılmamış eşyalar ve yarı mamul ürünler, kobalttan, kadmiyumdan, titanyumdan ve zirkonyumdan

Semi-manufactures and articles of cobalt, cadmium, titanium and zirconium, n.e.s.

699.81Başka yerde sınıflandırılmamış kobalt, işlenmiş ve kobalttan eşyalar

Cobalt, wrought, and articles of cobalt, n.e.s.

699.83Başka yerde sınıflandırılmamış kadmiyum, işlenmiş ve kadmiyumdan eşyalar

Cadmium, wrought, and articles of cadmium, n.e.s.

699.85Başka yerde sınıflandırılmamış titanyum, işlenmiş ve titanyumdan eşyalar

Titanium, wrought, and articles of titanium, n.e.s.

699.87Başka yerde sınıflandırılmamış zirkonyum, işlenmiş ve zirkonyumdan eşyalar

Zirconium, wrought, and articles of zirconium, n.e.s.

699.9Başka yerde sınıflandırılmamış eşyalar ve yarı mamul ürünler, tungsten (volfram), molibdenyum, tantalum, magnezyum ve diğer adi metaller

Semi-manufactures and articles of tungsten (wolfram), molybdenum, tantalum, magnesium, and of other base metals, n.e.s.

699.91Başka yerde sınıflandırılmamış tungsten (volfram), işlenmiş ve tungstenden eşyalar

Tungsten, wrought, and articles of tungsten, n.e.s.

699.92Başka yerde sınıflandırılmamış molibdenyum (volfram), işlenmiş ve tungstenden eşyalar

Molybdenum, wrought, and articles of molybdenum, n.e.s.

699.93Başka yerde sınıflandırılmamış tungsten (volfram), işlenmiş ve tungstenden eşyalar

Tantalum, wrought, and articles of tantalum, n.e.s.

699.94Başka yerde sınıflandırılmamış magnezyum, işlenmiş ve magnezyumdan eşyalar

Magnesium, wrought, and articles of magnesium, n.e.s.

699.95Başka yerde sınıflandırılmamış berilyum, işlenmiş ve berilyumdan eşyalar

Beryllium, wrought, and articles of beryllium, n.e.s.

699.99Başka yerde sınıflandırılmamış adi metaller, işlenmiş ve bu metallerden başka yerde sınıflandırılmamış eşyalar

Base metals, wrought, n.e.s., and articles of these metals, n.e.s.

7Makine ve ulaşım araçları

Machinery and transport equipment

71.Güç üretim makineleri ve ekipmanları

Power-generating machinery and equipment

711.Buhar üretim kazanları, kızgın su kazanları ve bunlarla kullanılan yardımcı sistemler (tesisler); bunların parçaları

Steam or other vapour-generating boilers, superheated water boilers, and auxiliary plant for use therewith; parts thereof

711.1Buhar üretim kazanları (aynı zamanda sıcak su veya alçak basınçlı buhar üretebilen (kombiler dahil) merkezi ısıtma kazanları (boyler) hariç), kızgın su kazanları

Steam or other vapour-generating boilers (excluding central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam); superheated water boilers

711.11Buhar üretim kazanları

Steam or other vapour-generating boilers

711.12Kızgın su kazanları

Superheated water boilers

711.2Buhar üretim kazanları ve kızgın su kazanları (alt grup 711.1 veya 812.1 altında yer alanlar) ile kullanılan yardımcı sistemler (tesisler) (örneğin, ekonomizörler, kızdırıcılar, kurum sökücüler, gaz için geri kazanımcılar); kondansatörler, buhar veya diğer buhar güç üniteleri için

Auxiliary plant for use with boilers of subgroup 711.1 or 812.1 (e.g., economizers, superheaters, soot removers and gas recoverers); condensers for steam or other vapour power units

711.21Kazanlar (boylerler) (alt grup 711.1 veya 812.1 altında yer alanlar) için yardımcı sistemler (tesisler)

Auxiliary plant for use with boilers of subgroup 711.1 or 812.1

711.22Kondansatörler, buhar veya diğer buhar güç üniteleri için

Condensers for steam or other vapour power units

711.9Kazanların (boylerlerin) ve bunlar için yardımcı sistemlerin (tesislerin) (alt grup 711.1 ve 711.2 altında yer alanlar) parçaları

Parts for the boilers and auxiliary plant of subgroups 711.1 and 711.2

711.91Kazanların (boylerlerin) (alt grup 711.1 altında yer alanlar) parçaları

Parts for the boilers of subgroup 711.1

711.92Kazanlar (boylerler) için yardımcı sistemlerin (tesislerin) (alt grup 711.2 altında yer alanlar) parçaları

Parts for the apparatus and appliances of subgroup 711.2

712.Su buharı türbinleri ve diğer buhar türbinleri ile bunların parçaları

Steam turbines and other vapour turbines and parts thereof, n.e.s.

712.1Su buharı türbinleri ve diğer buhar türbinleri

Steam turbines and other vapour turbines

712.11Deniz taşıtlarına ait buhar türbinleri

....for marine propulsion

712.19Diğer türbinler

....other

712.8Buhar türbinlerinin (alt grup 712.1 altında yer alanlar) parçaları

Parts for the turbines of subgroup 712.1

712.80Buhar türbinlerinin (alt grup 712.1 altında yer alanlar) parçaları

Parts for the turbines of subgroup 712.1

713.İçten yanmalı pistonlu motorlar ve bunların parçaları

Internal combustion piston engines and parts thereof, n.e.s.

713.1İçten yanmalı pistonlu motorlar (hava taşıtlarında kullanılanlar) ve bunların parçaları

Internal combustion piston engines for aircraft and parts thereof, n.e.s.

713.11Kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı ileri geri hareketli pistonlu motorlar, hava taşıtları için

Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines for aircraft

713.19Hava taşıtı motorlarının (başlık 713.11 altında yer alanlar) başka yerde sınıflandırılmamış parçaları

Parts, n.e.s., of the aircraft engines of heading 713.11

713.2İçten yanmalı pistonlu motorlar, kendinden hareketli taşıtlar için (bölüm 78, grup 722, başlık 744.14, 744.15 ve 891.11 altında yer alanlar)

Internal combustion piston engines for propelling vehicles of division 78, group 722 and headings 744.14, 744.15 and 891.11

713.21İleri geri hareketli pistonlu motorlar, silindir hacmi <= 1000 cm³ olanlar

Reciprocating piston engines of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc

713.22İleri geri hareketli pistonlu motorlar, silindir hacmi > 1000 cm³ olanlar

Reciprocating piston engines of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc

713.23Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), bölüm 78 altında yer alan tahrikli taşıtlarda kullanılan türde olanlar

Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines) of a kind used for the propulsion of vehicles of division 78

713.3İçten yanmalı pistonlu motorlar, pervaneli deniz taşıtları

Internal combustion piston engines, marine propulsion

713.31Dıştan takmalı motorlar, deniz taşıtları için

Outboard motors

713.32Diğer kıvılcımla ateşlemeli, ileri geri veya dönel hareketli motorlar, deniz taşıtları için

Other spark-ignition reciprocating or rotary engines

713.33Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), deniz taşıtları için

Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)

713.8Başka yerde sınıflandırılmamış içten yanmalı pistonlu motorlar

Internal combustion piston engines, n.e.s.

713.81Diğer kıvılcımla ateşlemeli, ileri geri veya dönel hareketli motorlar

Other spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines

713.82Diğer sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel)

Other compression-ignition internal combustion engines (diesel or semi-diesel engines)

713.9İçten yanmalı pistonlu motorların (alt grup 713.2, 713.3 ve 713.8 altında yer alanların) parçaları

Parts, n.e.s, for the internal combustion piston engines of subgroups 713.2, 713.3 and 713.8

713.91Yalnızca veya temel olarak kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlarda kullanmaya uygun olan parçalar

....suitable for use solely or principally with spark-ignition internal combustion piston engines.

713.92Yalnızca veya temel olarak sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlarda (dizel veya yarı dizel) kullanmaya uygun olan parçalar

....suitable for use solely or principally with compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)

714.Makineler ve motorlar, elektrikli olmayanlar (alt grup 712, 713 ve 714 altında yer alanlar hariç); bu makinelerin ve motorların parçaları

Engines and motors, non-electric (other than those of groups 712, 713 and 718); parts, n.e.s., of these engines and motors

714.4Tepkili motorlar

Reaction engines

714.41Turbo-jetler

Turbo-jets

714.49Diğer tepkili motorlar (turbo-jetler hariç)

Other than turbo-jets

714.8Gaz türbinleri

Gas turbines, n.e.s.

714.81Turbo pervaneler

Turbo-propellers

714.89Diğer gaz türbinleri

Other gas turbines

714.9Makine ve motorların (başlık 714.41 ve alt grup 714.8 altında yer alanlar) parçaların

Parts of the engines and motors of heading 714.41 and subgroup 714.8

714.91Turbo-jetlerin veya turbo pervanelerin parçaları

Parts for turbo-jets or turbo-propellers

714.99Gaz türbinlerinin (başlık 714.89 altında yer alanlar) parçaları

Parts for the gas turbines of heading 714.89

716.Döner (rotatif) elektrikli sistemler (tesisler) ve bunların parçaları

Rotating electric plant and parts thereof, n.e.s.

716.1Elektrik motorları, gücü <= 37,5 W olanlar

Electric motors of an output not exceeding 37.5 W

716.10Elektrik motorları, gücü <= 37,5 W olanlar

Electric motors of an output not exceeding 37.5 W

716.2Doğru akım (DC) motorları ve jeneratörler (gücü <= 37,5 W olanlar hariç)

Motors (other than motors of an output not exceeding 37.5 W) and generators, direct current

716.20Doğru akım (DC) motorları ve jeneratörler (gücü <= 37,5 W olanlar hariç)

Motors (other than motors of an output not exceeding 37.5 W) and generators, direct current

716.3Alternatif akım (AC) motorları ve jeneratörler (gücü <= 37,5 W olanlar hariç)

Motors (other than motors of an output not exceeding 37.5 W) and generators, alternating current

716.31Alternatif akım (AC) motorları (üniversal AC/DC motorları dahil, fakat gücü <= 37,5 W olanlar hariç)

AC motors (including universal (AC/DC) motors, but excluding motors of an output not exceeding 37.5 W)

716.32Jeneratörler, alternatif akım (AC)

Generators, alternating current

716.4Rotatif elektrik konvertörleri

Electric rotary converters

716.40Rotatif elektrik konvertörleri

Electric rotary converters

716.5Jeneratör grupları

Generating sets

716.51Jeneratör grupları, sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı piston motorlu (dizel veya yarı dizel olanlar)

Electric generating sets with compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)

716.52Diğer jeneratör grupları

Other generating sets

716.9Yalnızca veya temel olarak döner (rotatif) elektrikli sistemlerde (tesislerde) (grup 716 altında yer alan) kullanmaya uygun parçalar

Parts, n.e.s., suitable for use solely or principally with the machines falling within group 716

716.90Yalnızca veya temel olarak döner (rotatif) elektrikli sistemlerde (tesislerde) (grup 716 altında yer alan) kullanmaya uygun parçalar

Parts, n.e.s., suitable for use solely or principally with the machines falling within group 716

718.Güç üretim makineleri ve bunların parçaları

Power-generating machinery and parts thereof, n.e.s.

718.1Hidrolik türbinler ve su çarkları ile bunların parçaları

Hydraulic turbines and water-wheels and parts thereof

718.11Hidrolik türbinler ve su çarkları

Hydraulic turbines and water-wheels

718.19Hidrolik türbinlerin ve su çarklarının parçaları (regülatörler dahil)

Parts, including regulators, of hydraulic turbines and water-wheels

718.7Nükleer reaktörler ve bunların parçaları; yakıt elemanları (kartuşlar), ışık saçmayan (nükleer reaktörler için)

Nuclear reactors and parts thereof; fuel elements (cartridges), non-irradiated, for nuclear reactors

718.71Nükleer reaktörler

Nuclear reactors

718.77Yakıt elemanları (kartuşlar), ışık saçmayan (nükleer reaktörler için)

Fuel elements (cartridges), non-irradiated

718.78Nükleer reaktör parçaları

Parts of nuclear reactors

718.9Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve motorlar (örneğin, rüzgar motorları, sıcak hava motorları); bu makine ve motorlar ile tepkili motorların (714.49 başlığı altında yer alan) parçaları

Engines and motors, n.e.s. (e.g., wind engines and hot air engines); parts of these engines and motors and of the reaction engines of heading 714.49

718.91Doğrusal hareketli hidrolik güç makine ve motorları (silindirler)

Linear-acting hydraulic power engines and motors (cylinders)

718.92Doğrusal hareketli havalı (pnömatik) güç makine ve motorları (silindirler)

Linear-acting pneumatic power engines and motors (cylinders)

718.93Diğer makine ve motorlar

Other engines and motors

718.99Doğrusal hareketli hidrolik veya havalı (pnömatik) güç makinelerinin ve motorlarının (silindirler), diğer makinelerin ve motorların (718.91, 718.92 ve 718.93 başlıkları altında yer alanlar) ile tepkili motorların (714.49 başlığı altında yer alan) parçaları

Parts of the engines and motors of headings 714.49, 718.91, 718.92 and 718.93

72.Belirli endüstrilere özel makineler

Machinery specialized for particular industries

721.Tarım makineleri (traktörler hariç) ve bunların parçaları

Agricultural machinery (excluding tractors) and parts thereof

721.1Tarım, bahçecilik, ormancılık makineleri, toprağın hazırlanması veya işlenmesi için olanlar; çimenlikler veya spor sahaları için silindirler; bu makinelerin parçaları

Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports ground rollers; parts thereof

721.11Pulluklar

Ploughs

721.12Mibzerler, fide ve fidan dikim makineleri; gübre yayma ve saçma makineleri (el aletleri hariç)

Seeders, planters, transplanters; fertilizer distributors and manure spreaders (other than hand tools)

721.13Skarifikatörler (kazıyıcılar), kültivatörler, ot temizleyiciler, çapa makineleri ve tırmıklar (elle kullanılanlar hariç)

Scarifiers, cultivators, weeders, hoes and harrows (other than hand tools)

721.18Tarım, bahçecilik, ormancılık için diğer makineler, toprağını hazırlanması veya işlenmesi için olanlar; çimenlikler veya spor sahaları için silindirler

Other agricultural and horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn and sports ground rollers

721.19Tarım, bahçecilik, ormancılık makinelerinin, silindirlerin (alt grup 721.1 altında yer alanların) parçaları

Parts of the machinery of subgroup 721.1

721.2Hasat veya harman makineleri (ot ve saman balyalama makineleri dahil); çim veya çayır biçme makineleri; tohumların, tanelerin ve benzerlerinin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makineler ile yumurtaların, meyvelerin ve diğer tarımsal ürünlerin derecelendirilmesi için makineler (başlık 721.11 altında yer alan değirmen makinesi hariç); bu makinelerin parçaları

Harvesting or threshing machinery (including straw or fodder balers); grass or hay mowers; machines for cleaning, sorting or grading seed or grain or for grading eggs, fruit or other agricultural produce (other than milling machinery of heading 727.11); parts thereof, n.e.s.

721.21Çimenlik parklar veya spor sahaları için çim biçme makineleri

Mowers for lawns, parks or sports grounds

721.22Kombine hasat ve harman makineleri

Combine harvester-threshers

721.23Diğer hasat veya harman makineleri; biçme makineleri (721.21 başlığı altında yer alanlar hariç)

Other harvesting and threshing machinery; mowers (other than those of heading 721.21)

721.26Temizleme, tasnif etme veya derecelendirme makineleri (yumurta, meyve ve diğer tarımsal ürünler için)

Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce

721.27Tohumların, tanelerin veya kuru baklagillerin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makineler (727.11 başlığı altında yer alan değirmencilik makineleri hariç)

Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetables (other than milling machinery of heading 727.11)

721.29Hasat veya harman makinelerinin, çim veya çayır biçme makinelerinin, tarımsal ürünlerin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makinelerin parçaları (721.21ve 721.26 başlıkları arasındaki başlıklarda yer alanlar)

Parts of the machines of headings 721.21 through 721.26

721.3Süt sağma makineleri, süt ürünleri makineleri ve bunların parçaları

Milking machines and dairy machinery and parts thereof

721.31Süt sağma makineleri

Milking machines

721.38Süt ürünleri makineleri

Dairy machinery

721.39Süt sağma makinelerinin ve süt ürünleri makinelerinin parçaları

Parts for milking machines and dairy machinery

721.9Başka yerde sınıflandırılmamış tarım, bahçecilik, ormancılık, kümes hayvancılığı veya arıcılık amaçlı makineler ile bunların parçaları

Agricultural, horticultural, forestry, poultry-keeping or bee-keeping machinery, n.e.s. and parts thereof, n.e.s.

721.91Şarap, elma şarabı, meyve suları veya benzeri içeceklerin üretiminde kullanılan presler, eziciler ve benzeri makineler

Presses, crushers and similar machinery used in the manufacture of wine, cider, fruit juices or similar beverages

721.95Kümes hayvancılığı makineleri; civcivler için ana makineleri ve kuluçka makineleri

Poultry-keeping machinery; poultry incubators and brooders

721.96Başka yerde sınıflandırılmamış tarım, bahçecilik, ormancılık, kümes hayvancılığı veya arıcılık amaçlı diğer makineler (mekanik veya termal ekipmanlı bitkileri çimlendirme makineleri dahil)

Other agricultural, horticultural, forestry or bee-keeping machinery (including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment)

721.98Şarap, elma şarabı, meyve suları veya benzeri içeceklerin üretiminde kullanılan presler, eziciler ve benzeri makinelerin (başlık 721.91 altında yer alanlar) parçaları

Parts of the machinery of heading 721.91

721.99Kümes hayvancılığı makinelerinin, civcivler için ana makinelerinin, kuluçka makinelerinin ve tarım, bahçecilik, ormancılık, kümes hayvancılığı veya arıcılık amaçlı diğer makinelerin (başlık 721.95 v3 721.96 altında yer alanlar) parçaları

Parts of the machinery and appliances of headings 721.95 and 721.96

722.Traktörler (744.14 ve 744.15 altında yer alan demir yolu platformlarında kullanılan türde çekiciler (traktörler) hariç)

Tractors (other than those of headings 744.14 and 744.15)

722.3Paletli traktörler

Track-laying tractors

722.30Paletli traktörler

Track-laying tractors

722.4Tekerlekli takatörler (744.14 ve 744.15 altında yer alan demir yolu platformlarında kullanılan türde çekiciler (traktörler) hariç)

Wheeled tractors (other than those of headings 744.14 and 744.15)

722.41Yaya kontrollü traktörler

Pedestrian-controlled tractors

722.49Diğer tekerlekli traktörler

Other wheeled tractors

723.Bina veya bina dışı inşaatlarla ilgili iş makineleri ve ekipmanları; bunların parçaları

Civil engineering and contractors&apos; plant and equipment; parts thereof

723.1Buldozerler, angledozerler, greyderler ve düzleyiciler, kendinden hareketli olanlar

Bulldozers, angledozers, graders and levellers, self-propelled

723.11Buldozerler ve angledozerler

Bulldozers and angledozers

723.12Greyderler ve düzleyiciler

Graders and levelers

723.2Mekanik kepçeler, ekskavatörler ve kepçeli yükleyiciler, kendinden hareketli olanlar

Mechanical shovels, excavators and shovel-loaders, self-propelled

723.21Önden kepçeli yükleyiciler

Front-end shovel-loaders

723.22Mekanik kepçeler, ekskavatörler ve kepçeli yükleyiciler, kendinden hareketli, üst kısmı 360 derece dönebilenler

Mechanical shovels, excavators and shovel-loaders with a 360 degree revolving superstructure

723.29Diğer mekanik kepçeler, ekskavatörler ve kepçeli yükleyiciler, kendinden hareketli olanlar (üst kısmı 360 derece dönebilenler hariç)

Other self-propelled mechanical shovels, excavators and shovel-loaders

723.3Toprak, mineral veya cevherlerin nakli, tasnifi, düzlenmesi, kırılması, kazılması, sıkıştırılması, yoğunlaştırılması veya çıkarılması için kullanılan kendinden hareketli makineler

Moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores, self-propelled, n.e.s.

723.31Kendinden hareketli kazıyıcılar (skreyper)

Scrapers

723.33Kendinden hareketli toprak sıkıştırma makineleri ve yol silindirleri

Tamping machines and roadrollers

723.35Kendinden hareketli kömür veya kaya kesicileri ve tünel açma makineleri

Coal or rock cutters and tunnelling machinery

723.37Kendinden hareketli delme veya sondaj makineleri

Other boring or sinking machinery

723.39Toprak, mineral veya cevherlerin nakli, tasnifi, düzlenmesi, kırılması, kazılması, sıkıştırılması, yoğunlaştırılması veya çıkarılması için kullanılan kendinden hareketli diğer makineler

Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, compacting or extracting machinery, for earth, minerals or ores, self-propelled

723.4Başka yerde sınıflandırılmamış inşaat ve madencilik makineleri

Construction and mining machinery, n.e.s.

723.41Kazık varyosları (kazık çakma makineleri) ve kazık sökme makineleri

Pile-drivers and pile-extractors

723.42Kar küreyicileri ve kar püskürtücüleri

Snowploughs and snowblowers

723.43Kömür veya kaya kesicileri ve tünel açma makineleri, kendinden hareketli olmayanlar

Coal or rock cutters and tunnelling machinery, not self-propelled

723.44Delme veya sondaj makineleri, kendinden hareketli olmayanlar

Other boring or sinking machinery, not self-propelled

723.45Tokmaklama veya sıkıştırma (basma yoluyla) makineleri, kendinden hareketli olmayanlar

Tamping or compacting machinery, not self-propelled

723.47Kendinden hareketli olmayan diğer makineler

Other machinery, not self-propelled

723.48Başka yerde sınıflandırılmamış makineler, bayındırlık, yapı ve benzerleri için

Machinery for public works, building or the like, n.e.s.

723.9Bina veya bina dışı inşaatlarla ilgili iş makinelerinin ve ekipmanlarının (grup 723 ve alt grup 744.3 altında yer alanlar) parçaları (723.48 başlığı altında yer alan bayındırlık, yapı ve benzerleri için olan makinelerinki hariç)

Parts, n.e.s., of the machinery of group 723 (excluding heading 723.48) and of subgroup 744.3

723.91Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar

Buckets, shovels, grabs and grips

723.92Buldozer veya angledozer bıçakları

Bulldozer or angledozer blades

723.93Delme veya sondaj makinelerinin ( başlık 723.37 veya 723.44 altında yer alanlar) parçaları

Parts for boring or sinking machinery of heading 723.37 or 723.44

723.99Bina veya bina dışı inşaatlarla ilgili iş makinelerinin ve ekipmanlarının (grup 723 ve alt grup 744.3 altında yer alanlar) diğer parçaları (723.48 başlığı altında yer alan bayındırlık, yapı ve benzerleri için olan makinelerinki hariç)

Other parts for the machinery of group 723 (excluding heading 723.48) and of subgroup 744.3

724.Tekstil ve deri makineleri ile bunların parçaları

Textile and leather machinery and parts thereof, n.e.s.

724.3Dikiş makineleri (başlık 726.81 altında yer alan kitap dikme makineleri hariç); dikiş makinelerinin mobilyaları, tabanları, kapakları ve bunların parçaları; dikiş makinesi iğneleri; bu başlık altındaki makine ve mobilyaların parçaları

Sewing-machines (other than book-sewing machines of heading 726.81); furniture, bases and covers specially designed for sewing-machines; sewing-machine needles; parts of the machines and furniture of this heading

724.33Ev tipi dikiş makineleri

Sewing-machines of the household type

724.35Diğer dikiş makineleri (ev tipi olanlar hariç)

Other sewing-machines

724.39Dikiş makinesi iğneleri; dikiş makinelerinin mobilyaları, tabanları, kapakları ve bunların parçaları; dikiş makinelerinin ve dikiş makinesi mobilyalarının (alt grup 724.3 altında yer alanlar) parçaları

Sewing-machine needles; furniture, bases and covers specially designed for sewing-machines; parts of the machines and furniture of subgroup 724.3

724.4Tekstil malzemesinin ektrüzyonu, çekilmesi, teksture edilmesi veya kesilmesi için makineler; tekstil elyafı hazırlama makineleri; tekstil büküm, katlama veya bükme makineleri; tekstili bobine sarma (masura sarıcılar dahil) veya çile yapma makineleri; bunların parça ve aksesuarları

Machines for extruding, drawing, texturing or cutting textile materials; machines for preparing textile fibres; spinning, doubling or twisting machines and other machinery for producing textile yarns; textile-reeling or winding (including weft-winding) machines; parts and accessories thereof

724.41Tekstil malzemesinin ektrüzyonu, çekilmesi, teksture edilmesi veya kesilmesi için makineler

Machines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile materials

724.42Tekstil elyafı hazırlama makineleri

Machines for preparing textile fibres

724.43Tekstil büküm, katlama veya bükme makineleri; tekstili bobine sarma (masura sarıcılar dahil) veya çile yapma makineleri

Textile-spinning, doubling or twisting machines; textile-winding (including weft-winding) or reeling machines.

724.49Tekstil malzemesinin ektrüzyonu, çekilmesi, teksture edilmesi veya kesilmesi için olan makinelerin, tekstil elyafı hazırlama makinelerinin, tekstil büküm, katlama veya bükme, bobine sarma (masura sarıcıları dahil) veya çile yapma makinelerinin (alt grup 724.4 veya başlık 724.54 altında yer alan makinelerin veya bunların yardımcı makinelerinin) parça ve aksesuarları

Parts and accessories of machines of subgroup 724.4 or heading 724.54 or of their auxiliary machinery

724.5Dokuma makineleri, örgü makineleri, dikiş-trikotaj makineleri, gipe iplik, tül, dantel, nakış, süs, örgü veya ağ yapma makineleri ile tafting yapma ya da dokusuz kumaş yapma makineleri; başlık 724.51, 724.52 ve 724.53 altında yer alan dokuma makinelerine, dikiş-trikotaj makinelerine, gipe iplik, tül, dantel, nakış, süs, örgü veya ağ yapma makinelerine ve tafting ya da dokusuz kumaş yapma makinelerine iplik hazırlama makineleri; parça veya belli şekiller halindeki keçe veya dokusuz kumaşların imalatı veya bitirilmesi için kullanılan makineler (keçe şapka yapımı için olanlar dahil); şapka kalıpları

Weaving machines, knitting-machines, stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting or for making non-wovens; machines for preparing yarns for use on the machines of headings 724.51, 724.52 and 724.53; machines for the manufacture or finishing of felt or non-wovens in the piece or in shapes (including machines for making felt hats); blocks for making hats

724.51Dokuma makineleri (tezgahları)

Weaving machines (looms)

724.52Örgü makineleri ve dikiş-trikotaj makineleri

Knitting-machines and stitch-bonding machines

724.53Gipe iplik, tül, dantel, nakış, süs, örgü veya ağ yapma makineleri ile tafting yapma makineleri

Machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting

724.54Dokuma makinelerine, örgü makineleri, dikiş-trikotaj makinelerine, gipe iplik, tül, dantel, nakış, süs, örgü veya ağ yapma makinelerine ve tafting yapma makinelerine (başlık 724.51, 724.52 ve 724.53 altında yer alan) iplik hazırlama makineleri

Machines for preparing textile yarns for use on the machines of headings 724.51 through 724.53

724.55Parça veya belli şekiller halindeki keçe veya dokusuz kumaşların imalatı veya bitirilmesi için kullanılan makineler (keçe şapka yapımı için olanlar dahil); şapka kalıpları

Machinery for the manufacture or finishing of felt or non-wovens in the piece or inshapes, including machinery for making felt hats; blocks for making hats.

724.6Başlık 724.41'den 724.53'e kadar olan başlıklar altında yer alan makinelerle kullanılan yardımcı makineler; yalnızca ya da esas olarak dokuma makineleriyle, dikiş-trikotaj makineleriyle, gipe iplik, tül, dantel, nakış, süs, örgü veya ağ yapma makineleriyle ve tafting yapma makineleriyle (başlık 724.51, 724.52 ve 724.53 altında yer alanlar) kullanılan parça ve aksesuarlar

Auxiliary machinery for use with machines of headings 724.41 through 724.53; parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of headings 724.51 through 724.53 or with their auxiliary machinery

724.61724.41, 724.42, 724.43, 724.51, 724.52 ve 724.53 başlıkları altında yer alan makineler için yardımcı makineler

Auxiliary machinery for machines of headings 724.41, 724.42, 724.43, 724.51, 724.52 and 724.53

724.67Dokuma makinelerinin (tezgahlarının) parça ve aksesuarları (başlık724.51 altında yer alanlar) ile bunların yardımcı makinelerinin parça ve aksesuarları

Parts and accessories of weaving machines (looms) of heading 724.51 or of their auxiliary machinery

724.68Örgü makinelerinin, dikiş-trikotaj makinelerinin, gipe iplik, tül, dantel, nakış, süs, örgü veya ağ yapma makinelerinin ve tafting yapma makinelerinin (724.52 ve 724.53 altında yer alanlar) parça ve aksesuarları veya bunların yardımcı makineleri

Parts and accessories of machines of headings 724.52 and 724.53 or of their auxiliary machinery

724.7Tekstil ipliğini, kumaşını veya hazır tekstil ürünlerini yıkama, temizleme, sıkma, ütüleme, presleme (telalama presleri dahil), ağartma, boyama, apreleme, terbiye etme, kaplama veya emdirme (emprenye etme) için makineler

Machinery (other than machines of subgroup 775.1) for washing, cleaning, wringing, drying, ironing, pressing (including fusing presses), bleaching, dyeing, dressing, finishing, coating or impregnating textile yarns, fabrics or made-up textile articles; machines for applying the paste to the base fabric or other support used in the manufacture of floor coverings such as linoleum; machines for reeling, unreeling, folding, cutting or pinking textile fabrics

724.71Ev veya çamaşırhane tipi çamaşır makineleri (hem yıkayıp hem kurutan makineler dahil), kuru çamaşır kapasitesi > 10 kg olanlar

Household or laundry-type washing-machines (including machines which both wash and dry), each of a dry linen capacity exceeding 10 kg.

724.72Kuru temizleme makineleri

Dry-cleaning machines

724.73Çamaşır kurutma makineleri, kuru çamaşır kapasitesi > 10 kg olanlar (tarımsal ürünleri, ağaç ürünlerini, kağıtları, kartonları vb. için kurutma makineleri ile santrifüjler hariç, 741.8 ve 743.5 alt grupların altında yer alanlar)

Drying machines, each of dry linen capacity exceeding 10 kg (excluding those of subgroups 741.8 and 743.5)

724.74Tekstil ipliğini, kumaşını veya hazır tekstil ürünlerini yıkama (ev veya çamaşırhane tipi olanlar hariç), temizleme, sıkma, ütüleme, presleme (telalama presleri dahil), ağartma, boyama, apreleme, terbiye etme (keçelerin terbiye edilmesi için olanlar hariç), kaplama veya emdirme (emprenye etme) için makineler; muşamba gibi yer kaplamalarının imalinde bez kumaşa veya diğer desteklere macun uygulanması için kullanılan makineler; tekstil kumaşlarını makaraya sarmak, makarayı açmak, katlamak, kesmek veya kertikli kesmek için kullanılan makineler

Machinery for washing (other than household or laundry-type machines), cleaning (other than dry-cleaning machines), wringing, pressing (including fusing presses), bleaching, dyeing, dressing, finishing (other than machines for the finishing of felt), coating or impregnating textile yarns, fabrics or made-up textile articles; machines for applying the paste to the base fabric or other support used in the manufacture of floor coverings such as linoleum; machines for reeling, unreeling, folding, cutting or pinking textile fabrics

724.8Postların, ham derilerin veya derilerin hazırlanması, tabaklanması ve işlenmesi için kullanılan ya da ayakkabı ve diğer eşyaların (postlardan, ham derilerden veya derilerden) üretimi veya onarımı için makineler; bunların parçaları

Machinery (other than sewing-machines) for preparing, tanning, or working hides, skins or leather or for making or repairing footwear or other articles of hides, skins or leather; parts thereof

724.81Postların, ham derilerin veya derilerin hazırlanması, tabaklanması ve işlenmesi için kullanılan makineler

Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather

724.83Ayakkabı üretimi veya onarımı için makineler

Machinery for making or repairing footwear

724.85Postlardan, ham derilerden veya derilerden diğer eşyaların (ayakkabı hariç) üretimi veya onarımı için makineler

Machinery for making or repairing articles of hides, skins or leather, other than footwear

724.88Postların, ham derilerin veya derilerin hazırlanmasında, tabaklanmasında ve işlenmesinde ya da ayakkabı ve diğer eşyaların (postlardan, ham derilerden veya derilerden) üretilmesi veya onarılması için kullanılan makinelerin (alt grup 724.8 altında yer alanlar) parçaları

Parts for the machinery of subgroup 724.8

724.9Alt grup 724.7 altında yer alan tekstil ipliğini, kumaşını veya hazır tekstil ürünlerini yıkama, temizleme, sıkma, ütüleme, presleme (telalama presleri dahil), ağartma, boyama, apreleme, terbiye etme, kaplama veya emdirme (emprenye etme) için makinelerin parçaları ve alt grup 775.1 altında yer alan kuru çamaşır kapasitesi <= 10 kg olan ev ve çamaşırhane tipi çamaşır makinelerinin (elektrikli olsun veya olmasın) parçaları

Parts for the machines of subgroups 724.7 and 775.1

724.91Ev veya çamaşırhane tipi çamaşır makinelerinin (yıkama ve kurutma tertibatı birarada olanlar dahil) (başlık 724.71 ve 775.11 altında yer alanlar) parçaları

....for the household or laundry-type washing-machines of headings 724.71 and 775.11

724.92Kuru temizleme makinelerinin, çamaşır kurutma makinelerinin, tekstil ipliğini, kumaşını veya hazır tekstil ürünlerini yıkama, temizleme, sıkma, ütüleme, presleme (telalama presleri dahil), ağartma, boyama, apreleme, terbiye etme (keçelerin terbiye edilmesi için olanlar hariç), kaplama veya emdirme (emprenye etme) için makinelerin, muşamba gibi yer kaplamalarının imalinde bez kumaşa veya diğer desteklere macun uygulanması için kullanılan makinelerin parçaları (724.72, 724.73, 724.74 başlıkları altında kalanlar) ve kurutma makinelerinin (775.12 başlığı altında kalanlar) parçaları

....for the machines of headings 724.72, 724.73, 724.74 and 775.12

725.Kağıt ve kağıt hamuru imalatı makineleri, kağıt kesme makineleri ve kağıt ürünleri imalindeki diğer makineler, bunların parçaları

Paper mill and pulp mill machinery, paper-cutting machines and other machinery for the manufacture of paper articles; parts thereof

725.1Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imalatı için veya kağıt ya da mukavva imalatı veya finisajı için kullanılan makineler

Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making or finishing paper or paperboard

725.11Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru yapmak için kullanılan makineler

Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material

725.12Kağıt ya da mukavva imalatı veya finisajı için kullanılan makineler

Machinery for making or finishing paper or paperboard

725.2Kağıt hamuru, kağıt veya mukavva imalatı için diğer makineler (her türlü kağıt kesme makinesi dahil)

Other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard (including cutting machines of all kinds)

725.21Kağıt kesme makineleri

Cutting machines

725.23Kağıt veya mukavvadan kese kağıdı, torba veya zarf yapma makineleri

Machines for making bags, sacks or envelopes

725.25Kağıt veya mukavvadan kutu, tüp, silindir ve benzeri muhafazaların yapımı (kalıplama yoluyla yapılanlar hariç) için kullanılan makineler

Machines for making cartons, boxes, cases, tubes, drums or similar containers, other than by moulding.

725.27Kağıt hamuru, kağıt veya mukavvadan eşyaların kalıplama yoluyla imalatı için makineler

Machines for moulding articles in paper pulp, paper or paperboard

725.29Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva için diğer makine ve cihazlar

Other machinery

725.9Kağıt ve kağıt hamuru imalatı makinelerinin, kağıt kesme makinelerinin ve kağıt ürünleri imalindeki diğer makinelerin (grup 725 altında kalanlar) parçaları

Parts of the machines of group 725

725.91Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imalatı için veya kağıt ya da mukavva imalatı veya finisajı için kullanılan makinelerin (alt grup 725.1 altında kalanlar) parçaları

Parts of the machines of subgroup 725.1

725.99Kağıt hamuru, kağıt veya mukavva imalatı için diğer makinelerin (her türlü kağıt kesme makinesi dahil) (alt grup 725.2 altında kalanlar) parçaları

Parts of the machines of subgroup 725.2

726.Basım ve ciltleme makineleri ve bunların parçaları

Printing and bookbinding machinery and parts thereof

726.3Harf dökümü veya dizgi için, baskı levhaları, silindirleri veya diğer baskı bileşenleri hazırlamaya veya yapmaya özel makineler, cihazlar ve ekipmanlar (alt grup 728.1 veya grup 731 altında yer alan takım tezgahları hariç); matbaa harfleri, baskı kalıpları, baskı klişeleri, silindirler ve diğer baskı bileşenleri; matbaacılıkta kullanılmak üzere hazırlanmış kalıplar, klişeler, silindirler ve litoğrafya taşları (örneğin; düz, pütürlü veya cilalı)

Machinery, apparatus and equipment (other than the machine tools of subgroup 728.1 or group 731) for type-founding or typesetting, for preparing or making printing blocks, plates, cylinders or other printing components; printing type, blocks, plates, cylinders and other printing components; blocks, plates, cylinders and lithographic stones, prepared for printing purposes (e.g., planed, grained or polished)

726.31Harf dökümü veya dizgi için, baskı levhaları, silindirleri veya diğer baskı bileşenleri hazırlamaya veya yapmaya özel makineler, cihazlar ve ekipmanlar (alt grup 728.1 veya grup 731 altında yer alan takım tezgahları hariç)

Machinery, apparatus and equipment (other than the machine tools of subgroup 728.1 or group 731) for type-founding or typesetting, for preparing or making printing blocks, plates, cylinders or other printing components.

726.35Matbaa harfleri, baskı kalıpları, baskı klişeleri, silindirler ve diğer baskı bileşenleri; matbaacılıkta kullanılmak üzere hazırlanmış kalıplar, klişeler, silindirler ve litoğrafya taşları (örneğin; düz, pütürlü veya cilalı)

Printing type, blocks, plates, cylinders and other printing components; blocks, plates, cylinders and lithographic stones, prepared for printing purposes (e.g., planed, grained or polished).

726.5Ofset baskı makineleri

Offset printing machinery

726.51Ofset baskı makineleri, bobin halindeki kağıda baskı yapanlar

....reel-fed

726.55Ofset baskı makineleri, kağıt beslemeli, büro tipi (kağıt ebadı < 22 cm x 36 cm olanlar) baskı yapanlar

....sheet-fed, office-type (sheet size not exceeding 22 x 36 cm)

726.59Başka yerde sınıflandırılmamış ofset baskı makineleri

Offset printing machinery, n.e.s.

726.6Diğer baskı makineleri

Other printing machinery

726.61Tipografik baskı makineleri (fleksografik baskı yapanlar hariç)

Letterpress printing machinery (excluding flexographic printing)

726.63Fleksografik baskı yapan makineler

Flexographic printing machinery

726.65Gravür baskı (tifdruk) yapan makineler

Gravure printing machinery

726.69Başka yerde sınıflandırılmamış diğer baskı makineleri

Other printing machinery, n.e.s.

726.8Ciltleme makineleri (forma, kitap dikme makineleri dahil); bunların parçaları

Bookbinding machinery (including book-sewing machines); parts thereof

726.81Ciltleme makineleri (forma, kitap dikme makineleri dahil)

Bookbinding machinery (including book-sewing machines)

726.89Ciltleme makinelerinin (forma, kitap dikme makineleri dahil) parçaları

Parts for bookbinding machinery

726.9Harf dökümü veya dizgi için, baskı levhaları, silindirleri veya diğer baskı bileşenleri hazırlamaya veya yapmaya özel makinelerin, cihazların ve ekipmanların (başlık 726.31 altında yer alanlar) parçaları ile baskı makinelerinin (726.5 ve 726.6 alt gruplarında yer alanlar) parçaları

Parts for the machines of heading 726.31 and subgroups 726.5 and 726.6

726.91Harf dökümü veya dizgi için, baskı levhaları, silindirleri veya diğer baskı bileşenleri hazırlamaya veya yapmaya özel makinelerin, cihazların ve ekipmanların (başlık 726.31 altında yer alanlar) parçaları

....for the machines of heading 726.31

726.99Baskı makinelerinin (726.5 ve 726.6 alt gruplarında yer alanlar) parçaları

....for the machines of subgroups 726.5 and 726.6

727.Gıda işleme makineleri (ev tipi olanlar hariç)

Food-processing machines (excluding domestic); parts thereof

727.1Değirmencilik sanayisinde veya tahılların ya da kuru baklagil sebzelerin işlenmesinde kullanılan makineler (çiftlik tipi makineler hariç)

Machinery used in the milling industry or for the working of cereals or dried leguminous vegetables (other than farm-type machinery)

727.11Değirmencilik sanayisinde veya tahılların ya da kuru baklagil sebzelerin işlenmesinde kullanılan makineler (çiftlik tipi makineler hariç)

Machinery used in the milling industry or for the working of cereals or dried leguminous vegetables (other than farm-type machinery).

727.19Tohumların, tanelerin veya kuru baklagillerin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makinelerin (başlık 721.27) parçaları ile değirmencilik sanayisinde veya tahılların ya da kuru baklagil sebzelerin işlenmesinde kullanılan makinelerin (başlık 727.11) parçaları

Parts for the machines of headings 721.27 and 727.11

727.2Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda işleme makineleri ve bunların parçaları

Other food-processing machinery and parts thereof, n.e.s.

727.21Hayvansal veya belirlenmiş bitkisel katı veya sıvı yağların çıkarılması veya hazırlanması için kullanılan makineler

Machinery for the extraction or preparation of animal or fixed vegetable fats and oils.

727.22Başka yerde sınıflandırılmamış makineler, gıda ve içeceklerin (katı ve sıvı yağlar dahil) endüstriyel olarak hazırlanması veya imalatı için

Machinery, n.e.s., for the industrial preparation or manufacture of food or drink

727.29Gıda ve içeceklerin (katı ve sıvı yağlar dahil) endüstriyel olarak hazırlanması veya imalatı için gıda işleme makinelerinin (başlık 727.22) parçaları

Parts for the food-processing machinery of heading 727.22

728.Belli bir endüstriye özel diğer makine ve ekipmanlar; bunların parçaları

Other machinery and equipment specialized for particular industries; parts thereof, n.e.s.

728.1Belli bir endüstriye özel diğer takım tezgahları; bunların parça ve aksesuarları

Machine tools specialized for particular industries; parts and accessories thereof

728.11Takım tezgahları, taş, seramik, beton veya benzeri mineral malzemeleri işlemek veya camı soğuk işlemek için olanlar (alt grup 731.1 (herhangi bir malzemeyi lazer, ultrason veya diğer ışık veya foton ışınları, elektro erozyon, elektro kimyasal, elektron-ışını, iyonik ışın veya plazma arkı işlemleriyle talaşlı işleyen takım tezgahları) ile 745.1 (el ile kullanılan, pnömatik, hidrolik ve elektrikli ya da elektriksiz kendinden motorlu olan takım tezgahları) altında yer alanlar hariç)

Machine tools for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like mineral materials or for cold-working glass (other than machines of subgroups 731.1 and 745.1).

728.12Takım tezgahları, ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek için olanlar (çivi çakma, zımbalama, yapıştırma veya başka şekilde birleştirmeye mahsus makineler dahil) (alt grup 731.1 (herhangi bir malzemeyi lazer, ultrason veya diğer ışık veya foton ışınları, elektro erozyon, elektro kimyasal, elektron-ışını, iyonik ışın veya plazma arkı işlemleriyle talaşlı işleyen takım tezgahları) ile 745.1 (el ile kullanılan, pnömatik, hidrolik ve elektrikli ya da elektriksiz kendinden motorlu olan takım tezgahları) altında yer alanlar hariç)

Machine tools (including machines for nailing, stapling, gluing or otherwise assembling) for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials (other than machines of subgroups 731.1 and 745.1)

728.19Belli bir endüstriye özel diğer takım tezgahlarının parça ve aksesuarları (alt grup 728.1 altında yer alanlar)

Parts and accessories suitable for use solely or principally with the machine tools of subgroup 728.1

728.2Yalnızca veya temel olarak yarı iletken bilyelerin veya yonga plakaların, yarı iletken aygıtların, elektronik entegre devrelerin veya düz panel ekranların imalatı için kullanılan makineler ve cihazlar; bunların parça ve aksesuarları

Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; parts and accessories

728.21Bilyelerin veya yonga plakaların, yarı iletken aygıtların, elektronik entegre devrelerin veya düz panel ekranların imalatı için kullanılan makineler ve cihazlar

Machines and apparatus for the manufacture of boules and wafers, semiconductor devices or of electronic integrated circuits and flat panel displays

728.22Yalnızca veya temel olarak a) maske ve hedef göstergelerinin (retikül) imalatı veya onarımı için kullanılan makine ve cihazlar b) yarı iletken aygıtlar veya elektronik entegre devrelerin montajı için kullanılan makine ve cihazlar c) bilyelerin, yonga plakalarının, yarı iletken aletler, elektronik entegre devreler ve düz panel ekranların kaldırılma, taşınma, yüklenme veya boşaltılması için kullanılan makine ve cihazlar

Machines and apparatus solely or principally of a kind used for the manufacture or repair of masks and reticles, assembling semiconductor devices or electronic integrated circuits and lifting, handling, loading and unloading of boules, wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits and flat panel displays

728.29Yalnızca veya temel olarak yarı iletken bilyelerin veya yonga plakaların, yarı iletken aygıtların, elektronik entegre devrelerin veya düz panel ekranların imalatı için kullanılan makineler ve cihazların (alt grup 728.2 altında yer alanlar) parça ve aksesuarları

Parts and accessories

728.3Katı (toz veya ezme dahil) haldeki toprak, taş, cevher ve diğer mineral maddeleri tasnif etme, eleme, ayırma, yıkama, ezme, öğütme, karıştırma veya yoğurma makineleri; mineral katı yakıtları, seramik hamurlarını, sertleştirilmemiş çimentoyu, alçıyı veya toz veya ezme halindeki diğer mineral ürünleri aglomere etmek, şekil vermek ve kalıba dökmek için makine ve cihazlar

Machinery for sorting, screening, separating, washing, crushing, grinding, mixing or kneading earth, stone, ores or other mineral substances, in solid (including powder or paste) form; machinery for agglomerating, shaping or moulding solid mineral fuels, ceramic paste, unhardened cements, plastering materials or other mineral products in powder or paste form; machines for forming foundry moulds of sand

728.31Katı (toz veya ezme dahil) haldeki toprak, taş, cevher ve diğer mineral maddeleri tasnif etme, eleme, ayırma, yıkama makineleri

Machinery for sorting, screening, separating or washing earth, stone, ores or other mineral substances in solid (including powder or paste) form

728.32Katı (toz veya ezme dahil) haldeki toprak, taş, cevher ve diğer mineral maddeleri ezme veya öğütme makineleri

Machinery for crushing or grinding earth, stone, ores or other mineral substances in solid (including powder or paste) form

728.33Katı (toz veya ezme dahil) haldeki toprak, taş, cevher ve diğer mineral maddeleri karıştırma veya yoğurma makineleri

Machinery for mixing or kneading earth, stone, ores or other mineral substances in solid (including powder or paste) form

728.34Mineral katı yakıtları, seramik hamurlarını, sertleştirilmemiş çimentoyu, alçıyı veya toz veya ezme halindeki diğer mineral ürünleri aglomere etmek, şekil vermek ve kalıba dökmek için makine ve cihazlar; kumdan dökümhane kalıpları yapmak için makineler

Machinery for agglomerating, shaping or moulding solid mineral fuels, ceramic paste, unhardened cements, plastering materials or other mineral products in powder or paste form; machines for forming foundry moulds of sand

728.39Katı (toz veya ezme dahil) haldeki toprak, taş, cevher ve diğer mineral maddeleri tasnif etme, eleme, ayırma, yıkama, ezme, öğütme, karıştırma veya yoğurma makinelerinin, mineral katı yakıtları, seramik hamurlarını, sertleştirilmemiş çimentoyu, alçıyı veya toz veya ezme halindeki diğer mineral ürünleri aglomere etmek, şekil vermek ve kalıba dökmek için kullanılan makinelerin ve cihazların (alt grup 728.3 altında yer alanlar) parçaları

Parts of the machinery of subgroup 728.3

728.4Belirli endüstrilere özel başka yerde sınıflandırılmamış makineler ve mekanik cihazlar

Machinery and mechanical appliances specialized for particular industries, n.e.s.

728.41Elektrikli veya elektronik lambaların, tüplerin, valflerin veya flaş ampullerinin cam zarflara montajı için makineler; cam veya cam eşyaların imalatı ya da sıcak işlenmesi için makineler

Machines for assembling electric or electronic lamps, tubes or valves or flash bulbs, in glass envelopes; machines for manufacturing or hot-working glass or glassware.

728.42Kauçuk veya plastiği işlemek için veya bu maddelerden ürün imalatı için başka yerde sınıflandırılmamış makineler

Machinery for working rubber or plastics or for the manufacture of products from these materials, n.e.s.

728.43Tütünün hazırlanmasında veya işlenmesinde kullanılan başka yerde sınıflandırılmamış makineler

Machinery for preparing or making up tobacco, n.e.s.

728.44Presler, odun veya diğer odunsu malzemelerden yonga levha veya lifli yapı levhası üretmek için olanlar ile odun ve mantar işlemek için ayrı fonksiyonları olan başka yerde sınıflandırılmamış diğer makineler

Presses for the manufacture of particle board or fibre building board of wood or other ligneous material and other machinery for treating wood or cork, n.e.s.

728.46Metallerin işlenmesi için olan başka yerde sınıflandırılmamış makineler (elektrik tellerini bobin halinde sarmak için olanlar dahil)

Machinery for treating metal (including electric wire coil-winders), n.e.s.

728.47Başka yerde sınıflandırılmamış izotopik ayrıcı makineler ve cihazlar ile bunların parçaları

Machinery and apparatus for isotopic separation and parts thereof, n.e.s.

728.49Ayrı (bireysel) fonksiyonlara sahip başka yerde sınıflandırılmamış makine ve cihazlar

Machines and mechanical appliances having individual functions, n.e.s.

728.5723.48, 727.21 ve 728.41'den 728.49'a kadar olan başlıklar altında yer alan makinelerin ve mekanik cihazların parçaları

Parts, n.e.s., of the machines and mechanical appliances of headings 723.48, 727.21 and 728.41 through 728.49

728.51Elektrikli veya elektronik lambaların, tüplerin, valflerin veya flaş ampullerinin cam zarflara montajı için makinelerin ve cam veya cam eşyaların imalatı ya da sıcak işlenmesi için makinelerin (başlık 728.41 altında yer alanlar) parçaları

Parts for the machines of heading 728.41

728.52Kauçuk veya plastiği işlemek için veya bu maddelerden ürün imalatı için başka yerde sınıflandırılmamış makinelerin (başlık 728.42 altında yer alanlar) parçaları

Parts for the machines of heading 728.42

728.53Tütünün hazırlanmasında veya işlenmesinde kullanılan başka yerde sınıflandırılmamış makinelerin (başlık 728.43 altında yer alanlar) parçaları

Parts for the machines of heading 728.43

728.55Başka yerde sınıflandırılmamış parçalar, (723.48)'deki bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılmaya mahsus makine ve cihazların, (727.21)'deki hayvansal, sabit bitkisel katı veya sıvı yağların çıkarılmasına mahsus makine ve cihazların, (728.44)'deki ağaç levha imali, mantar işleme pres, makine ve cihazların, (728.46)'deki metal işleyen makinelerin (elektrik tel.bobin halinde sarm.mahs.olan.dahil) ve (728.49)'deki kendine özgü fonksiyonlu diğer makine ve cihazların olduğu başlıklarda yer alan makineler için

Parts, n.e.s., for the machines of headings 723.48, 727.21, 728.44, 728.46 and 728.49

73.Metal işleme takım tezgahları

Metalworking machinery

731.Takım tezgahları, metalleri talaşlı işlemek için

Machine tools working by removing metal or other material

731.1Takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi talaşlı işlemek için (lazerle veya diğer ışık veya foton ışınlarıyla, ultrasonik, elektro erozyonla, elektro kimyasalla, elektron-ışınıyla, iyonik ışın veya plazma arkı işlemleriyle)

Machine tools for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam, ultrasonic, electro-discharge, electro-chemical, electron beam, ionic beam or plasma-arc processes

731.11Takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi talaşlı işlemek için (lazerle veya diğer ışık veya foton ışınları işlemleriyle)

....operated by laser or other light or photon beam processes

731.12Takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi talaşlı işlemek için (ultrasonik işlemlerle)

....operated by ultrasonic processes

731.13Takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi talaşlı işlemek için (elektro erozyon işlemlerle)

....operated by electro-discharge processes

731.14Takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi talaşlı işlemek için (elektro kimyasalla, elektron-ışınıyla, iyonik ışın veya plazma arkı işlemleriyle)

....operated by electro-chemical, electron beam, ionic beam or plasma-arc processes

731.2Metal işleme merkezleri, tek istasyonlu makineler ve çok istasyonlu transfer makineleri (metal işleme için)

Machining centres, unit construction machines (single station) and multi-station transfer machines for working metal.

731.21Metal işleme merkezleri (metal işleme için)

Machining centres

731.22Tek istasyonlu makineler

Unit construction machines (single station)

731.23Çok istasyonlu transfer makineleri (metal işleme için)

Multi-station transfer machines

731.3Torna tezgahları, metalleri talaşlı işlemek için (alt grup 731.1 altındaki takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi talaşlı işlemek için (lazerle veya diğer ışık veya foton ışınlarıyla, ultrasonik, elektron ışınıyla, elektro kimyasalla, elektron-ışınıyla, iyonik ışın veya plazma arkı işlemleriyle), alt grup 731.2 altında yer alan metal işleme merkezleri, tek istasyonlu makineler ve çok istasyonlu transfer makineleri, alt grup 733.9 altında yer alan diğer takım tezgahları, metalleri, sinterlenmiş metal karbürleri veya sermetleri işlemek için olanlar (talaşsız işleyenler) hariç)

Lathes for removing metal (other than those of subgroup 731.1, 731.2 or 733.9)

731.31Sayısal kontrollü yatay torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil), metalleri talaşlı işlemek için

Horizontal lathes, numerically controlled

731.35Torna tezgahları, tornalama merkezleri dahil, metalleri talaşlı işlemek için (yatay torna tezgahları hariç)

Other lathes, numerically controlled

731.37Yatay torna tezgahları (sayısal kontrollü olmayan), metalleri talaşlı işlemek için

Other horizontal lathes

731.39Diğer torna tezgahları, sayısal kontrollü olmayanlar (yatay torna tezgahları hariç)

Lathes, n.e.s.

731.4Kızaklı işlem üniteleri; diğer takım tezgahları, delme veya raybalama için olanlar

Way-type unit head machines; other machine tools for drilling or boring

731.41Kızaklı işlem üniteleri

Way-type unit head machines

731.42Diğer delme makineleri (tezgahları), sayısal kontrollü, metal işlemek için

Other drilling machines, numerically controlled

731.43Başka yerde sınıflandırılmamış delme makineleri (tezgahları) (sayısal kontrollü olmayanlar), metal işlemek için

Drilling machines, n.e.s.

731.44Diğer rayba (borlama)-freze makineleri (tezgahları), sayısal kontrollü, metal işlemek için

Other boring-milling machines, numerically controlled

731.45Başka yerde sınıflandırılmamış rayba (borlama)-freze makineleri (tezgahları) (sayısal kontrollü olmayanlar), metal işlemek için

Boring-milling machines, n.e.s.

731.46Başka yerde sınıflandırılmamış raybalama makineleri (tezgahları), metal işlemek için (kızaklı işlem üniteleri ve rayba (borlama)-freze makineleri hariç)

Other boring machines

731.5Takım tezgahları, metalleri talaşlı işleyerek frezeleme, set (diş) açma veya yiv açma için olanlar (alt grup 731.3 altında yer alan torna tezgahları, alt grup 731.1, 731.2 veya 731.4 altında yer alan takım tezgahları hariç)

Machine tools for milling, threading or tapping by removing metal (other than the lathes of subgroup 731.3 or the machine tools of subgroups 731.1, 731.2 or 731.4)

731.51Konsol tipi freze makineleri (tezgahları) (sayısal kontrollü), metal işlemek için olanlar

Milling machines, knee-type, numerically controlled

731.52Diğer konsol tipi freze makineleri (tezgahları)

Other knee-type milling machines

731.53Diğer freze makineleri (tezgahları)(sayısal kontrollü)

Other milling machines, numerically controlled

731.54Başka yerde sınıflandırılmamış freze makineleri (tezgahları)

Milling machines, n.e.s.

731.57Diğer set (diş) açma veya yiv açma makineleri (tezgahları)

Other threading or tapping machines

731.6Takım tezgahları (çapak temizleme, bileyleme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya metali, sinterlenmiş metal karbürü veya sermetleri bileği taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri yoluyla başka şekillerde tamamlama için) (alt grup 731.7 altında yer alan dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları hariç)

Machine tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal, sintered metal carbides or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products (other than gear-cutting, gear-grinding or gear-finishing machines of subgroup 731.7)

731.61Düz yüzey taşlama tezgahları, sayısal kontrollü, herhangi bir eksen üzerindeki pozisyonu an az 0.001 mm. doğrulukla ayarlanabilenler

Flat-surface grinding machines, numerically controlled, in which the positioning in any one axis can be set up to an accuracy of at least 0.01 mm.

731.62Düz yüzey taşlama tezgahları, sayısal kontrollü olmayanlar, herhangi bir eksen üzerindeki pozisyonu an az 0.001 mm. doğrulukla ayarlanabilenler

Non-numerically controlled flat-surface grinding machines, in which the positioning in any one axis can be set up to an accuracy of at least 0.01 mm

731.63Diğer taşlama tezgahları, sayısal kontrollü, herhangi bir eksen üzerindeki pozisyonu an az 0.001 mm. doğrulukla ayarlanabilenler

Other grinding machines, numerically controlled, in which the positioning in any one axis can be set up to an accuracy of at least 0.01 mm

731.64Başka yerde sınıflandırılmamış taşlama tezgahları, sayısal kontrollü olmayanlar, herhangi bir eksen üzerindeki pozisyonu an az 0.001 mm. doğrulukla ayarlanabilenler

Grinding machines, n.e.s., in which the positioning in any one axis can be set up to an accuracy of at least 0.01 mm

731.65Bileyleme tezgahları (takım veya kesici aletler için) (sayısal kontrollü), metal işlemek için olanlar

Sharpening (tool- or cutter-grinding) machines, numerically controlled

731.66Bileyleme tezgahları (takım veya kesici aletler için) (sayısal kontrollü olmayanlar), metal işlemek için olanlar

Other sharpening (tool- or cutter-grinding) machines

731.67Honlama ve lepleme tezgahları

Honing or lapping machines

731.69Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgahlar (371.7 pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları hariç)

Machine tools for deburring, polishing, or otherwise finishing metal, sintered metal carbides or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, n.e.s.

731.7Takım tezgahları (planya, vargel, dik planya, broş, dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama, testere ve dilme (kesip ayırma) için olanlar) ile metalleri, sinterlenmiş metal karbürleri veya sermetleri talaşlı işleyen başka yerde sınıflandırılmamış diğer takım tezgahları

Machine tools for planing, shaping, slotting, broaching, gear-cutting, gear grinding or gear finishing, sawing, cutting off, and other machine tools working by removing metal, sintered metal carbides or cermets, n.e.s.

731.71Vargel veya dik planya tezgahları

Shaping or slotting machines

731.73Broş tezgahları

Broaching machines

731.75Dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları

Gear-cutting, gear-grinding or gear-finishing machines

731.77Testere ve dilme (kesip ayırma) tezgahları

Sawing or cutting-off machines

731.79Takım tezgahları (planyalama için olanlar) ve metalleri, sinterlenmiş metal karbürleri veya sermetleri talaşlı işleyen başka yerde sınıflandırılmamış diğer takım tezgahları

Machine tools for planning and other machine tools working by removing metal, sintered metal carbides or cermets, n.e.s.

733.Metalleri, sinterlenmiş metal karbürleri veya sermetleri talaşsız işleyen takım tezgahları

Machine tools for working metal, sintered metal carbides or cermets, without removing material

733.1Takım tezgahları (presler dahil), metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpla baskı (dövme) yoluyla işleme için; takım tezgahları (presler dahil), metalleri bükme, katlama, düzleştirme, yassılaştırma, makasla kesme, zımba (delme) ve kertikleme (gedik açma) yoluyla işleme için; metalleri veya metal karbürleri işlemek için başka yerde sınıflandırılmamış presler

Machine tools (including presses) for working metal by forging, hammering or die-stamping; machine tools (including presses) for working metal by bending, folding, straightening, flattening, shearing, punching or notching; presses for working metal or metal carbides, n.e.s.

733.11Demir dövme veya kalıpla baskı tezgahları (presler dahil) ve çekiçleri, metal işlemek için

Forging or die-stamping machines (including presses) and hammers

733.12Bükme, katlama, düzleştirme veya yassılaştırma makineleri (tezgahları) (presler dahil), sayısal kontrollü, metal işlemek için

Bending, folding, straightening or flattening machines (including presses), numerically controlled

733.13Bükme, katlama, düzleştirme veya yassılaştırma makineleri (tezgahları) (presler dahil), sayısal kontrollü olmayanlar, metal işlemek için

Bending, folding, straightening or flattening machines (including presses), not numerically controlled

733.14Makas tezgahları (presler dahil), metalleri işlemek için olanlar, sayısal kontrollü, metal işlemek için (kombine haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları hariç)

Shearing machines (including presses), other than combined punching and shearing machines, numerically controlled

733.15Makas tezgahları (presler dahil), metalleri işlemek için olanlar, sayısal kontrollü olmayanlar, metal işlemek için (kombine haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları hariç)

Shearing machines (including presses), other than combined punching and shearing machines, not numerically controlled

733.16Zımba (delme) veya kertikleme (gedik açma) tezgahları (presler, kombine haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları dahil), sayısal kontrollü, metal işlemek için

Punching or notching machines (including presses), including combined punching and shearing machines, numerically controlled

733.17Zımba (delme) veya kertikleme (gedik açma) tezgahları (presler, kombine haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları dahil), sayısal kontrollü olmayanlar, metal işlemek için

Punching or notching machines (including presses), including combined punching and shearing machines, not numerically controlled

733.18Başka yerde sınıflandırılmamış presler, metalleri veya metal karbürleri işlemek için

Presses for working metal or metal carbides, n.e.s.

733.9Diğer takım tezgahları, metalleri, sinterlenmiş metal karbürleri veya sermetleri işlemek için olanlar (talaşsız işleyenler)

Other machine tools for working metal, sintered metal carbides or cermets, without removing material

733.91Çekme tezgahları, metallerden, sinterlenmiş metal karbürlerden veya sermetlerden çubuklar, tüpler, profiller, teller veya benzerleri için olanlar

Draw benches for bars, tubes, profiles, wire or the like

733.93Ezerek set (diş) açma makineleri (ovalama makineleri) (tezgahları)

Thread-rolling machines

733.95Tel işleme makineleri (tezgahları)

Machines for working wire

733.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer takım tezgahları, metalleri, sinterlenmiş metal karbürleri veya sermetleri işlemek için olanlar (talaşsız işleyenler)

Machine tools for working metal, sintered metal carbides or cermets, without removing material, n.e.s.

735.Yalnızca ya da esas olarak grup 731 altında kalan metalleri talaşlı işlemek için takım tezgahlarında ve grup 733 altında yer alan metalleri, sinterlenmiş metal karbürleri veya sermetleri talaşsız işleyen takım tezgahlarında kullanmaya uygun olan parça ve aksesuarlar; alet tutacakları, metalleri elde işlemek için kullanılan herhangi bir tipteki aletler için

Parts, n.e.s., and accessories suitable for use solely or principally with the machines falling within groups 731 and 733 (including work or tool holders, self-opening die-heads, dividing heads and other special attachments for machine tools); tool holders for any type of tool for working in the hand

735.1Takım tezgahları için iş tutacakları, kendinden açılan pafta kafaları ve ayırıcı kafalar; alet tutacakları

Work holders, self-opening die-heads and dividing heads for machine tools; tool holders

735.11Alet tutacakları ve kendinden açılan pafta kafaları

Tool holders and self-opening die-heads

735.13İş parçası tutucuları

Work holders

735.15Takım tezgahları için bölüm başlıkları ve diğer özel ek parçalar

Dividing heads and other special attachments for machine tools

735.9Yalnızca ya da esas olarak grup 731 altında kalan metalleri talaşlı işlemek için takım tezgahlarında ve grup 733 altında yer alan metalleri, sinterlenmiş metal karbürleri veya sermetleri talaşsız işleyen takım tezgahlarında kullanmaya uygun olan parça ve aksesuarlar

Parts, n.e.s., and accessories suitable for use solely or principally with the machine tools of groups 731 and 733

735.91Yalnızca ya da esas olarak grup 731 altında kalan metalleri talaşlı işlemek için takım tezgahlarında kullanmaya uygun olan parça ve aksesuarlar

....for machines of group 731

735.95Yalnızca ya da esas olarak grup 733 altında yer alan metalleri, sinterlenmiş metal karbürleri veya sermetleri talaşsız işleyen takım tezgahlarında kullanmaya uygun olan parça ve aksesuarlar

....for machines of group 733

737.Metal işleme makineleri (takım tezgahları hariç) ve parçaları

Metalworking machinery (other than machine tools) and parts thereof, n.e.s.

737.1Konvertörler, döküm kepçeleri, kütük (ingot) kalıpları ve döküm makineleri, metalürji veya metal dökümhanelerinde kullanılan türdekiler ve bunların parçaları

Converters, ladles, ingot moulds and casting machines of a kind used in metallurgy or in metal foundries and parts thereof, n.e.s.

737.11Konvertörler, döküm kepçeleri, kütük (ingot) kalıpları

Converters, ingot moulds and ladles

737.12Döküm makineleri

Casting machines

737.19Konvertörlerin, döküm kepçelerinin, kütük (ingot) kalıplarının, döküm makinelerinin parçaları

Parts

737.2Metal haddeleme makineleri ve bunların silindirleri ile diğer parçaları

Metal-rolling mills and rolls and other parts therefor

737.21Metal haddeleme makineleri

Metal-rolling mills

737.29Metal haddeleme makinelerinin silindirleri ile diğer parçaları

Rolls and other parts for metal-rolling mills

737.3Alevle lehimleme, sert lehimleme veya kaynak için elektrikli (elektrikle ısıtılan gazlar dahil), lazerli veya diğer ışık veya foton ışınlı, ultrasonik, elektro ışınlı, manyetik darbeli (şok) veya plazma arklı, makine ve cihazlar, kesebilme özelliği olsun veya olmasın; metallerin veya sinterlenmiş metal karbürlerin sıcak spreylenmesi için kullanılan elektrikli makine ve cihazlar; bunların parçaları

Electric (including electrically heated gas), laser or other light or photon beam, ultrasonic, electron beam, magnetic pulse or plasma-arc soldering, brazing or welding machines and apparatus, whether or not capable of cutting; electric machines and apparatus for hot-spraying of metals or sintered metal carbides; parts thereof, n.e.s.

737.31Lehim yapmaya özgü havya ve tabancalar, elektrikli

Soldering irons and guns

737.32Alevle lehimleme, sert lehimleme makineleri ve cihazları

Other brazing or soldering machines and apparatus

737.33Metallere rezistans kaynağı yapmak için elektrikli makineler ve cihazlar, tamamen veya kısmen otomatik olanlar

Machines and apparatus for resistance welding of metal, fully or partly automatic

737.34Metallere rezistans kaynağı yapmak için diğer makine ve cihazlar

Other machines and apparatus for resistance welding of metal

737.35Metallere ark kaynağı yapmak için kullanılan (plazma ark dahil), tamamen veya kısmen otomatik elektrikli makine ve cihazlar

Machines and apparatus for arc (including plasma-arc) welding of metal, fully or partly automatic

737.36Metallere ark kaynağı yapmak için kullanılan (plazma ark dahil), diğer makine ve cihazlar

Other machines and apparatus for arc welding of metal

737.37Alevle lehimleme, sert lehimleme veya kaynak için elektrikli (elektrikle ısıtılan gazlar dahil), lazerli veya diğer ışık veya foton ışınlı, ultrasonik, elektro ışınlı, manyetik darbeli (şok) veya plazma arklı, makine ve cihazlar

Other machines and apparatus

737.39Alt grup 737.3 altında yer alan alevle lehimleme, sert lehimleme veya kaynak için elektrikli (elektrikle ısıtılan gazlar dahil), lazerli veya diğer ışık veya foton ışınlı, ultrasonik, elektro ışınlı, manyetik darbeli (şok) veya plazma arklı, makine ve cihazların, metallerin veya sinterlenmiş metal karbürlerin sıcak spreylenmesi için kullanılan elektrikli makine ve cihazların parçaları

Parts for the machines and apparatus of subgroup 737.3

737.4Alevle lehimleme, sert lehimleme veya kaynak makine ve cihazları, kesebilme özelliği olsun veya olmasın (alt grup 737.3 altında yer alan elektrikli, lazerli, diğer ışık veya foton ışınlı, ultrasonik, elektron ışınlı, manyetik darbeli veya plazma arklılar hariç); gazla çalışan yüzey temperleme (menevişleme) makine ve cihazları

Machinery and apparatus for soldering, brazing or welding, whether or not capable of cutting (other than those of subgroup 737.3); gas-operated surface-tempering machines and appliances; parts thereof, n.e.s.

737.41Elle kullanılan üfleçler (şalümolar), gazla çalışanlar, alevle lehimleme, sert lehimleme veya kaynak yapma için olanlar (elektrikli, lazerli, diğer ışık veya foton ışınlı, ultrasonik, elektron ışınlı, manyetik darbeli veya plazma arklılar hariç)

Hand-held blowpipes

737.42Gazla çalışan diğer makine ve cihazlar, alevle lehimleme, sert lehimleme veya kaynak yapma için veya yüzey temperleme için olanlar (elle kullanılan üfleçler (şalümolar) hariç)

Other gas-operated machinery and apparatus

737.43Diğer makine ve cihazlar, alevle lehimleme, sert lehimleme veya kaynak yapma için (gazla çalışmayanlar)

Other machinery and apparatus

737.49Alevle lehimleme, sert lehimleme veya kaynak makinelerin ve cihazlarının, gazla çalışan yüzey temperleme (menevişleme) makinelerin ve cihazlarının (alt grup 737.4 altında yer alanlar) parçaları

Parts for the machinery and apparatus of subgroup 737.4

74.Genel sanayi makine ve ekipmanları ve parçaları

General industrial machinery and equipment, n.e.s., and machine parts, n.e.s.

741.Isıtma ve soğutma ekipmanları ve bunların parçaları

Heating and cooling equipment and parts thereof, n.e.s.

741.2Ocak brülörleri (ocak ateşleyicileri), sıvı yakıtlı, toz haline getirilmiş katı yakıtlı veya gazla çalışanlar; mekanik kömür taşıyıcılar (mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil); bunların parçaları

Furnace burners for liquid fuel, for pulverized solid fuel or for gas; mechanical stokers, including their mechanical grates, mechanical ash dischargers and similar appliances; parts thereof, n.e.s.

741.21Ocak brülörleri (ocak ateşleyicileri), sıvı yakıtlı

Furnace burners for liquid fuel

741.23Diğer ocak brülörleri (kombine brülörler dahil), katı veya gaz yakıtlı olanlar

Other furnace burners (including combination burners)

741.25Mekanik kömür taşıyıcılar (mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil)

Mechanical stokers, including their mechanical grates, mechanical ash dischargers and similar appliances

741.28Brülörlerin ve alt grup 741.2 altında yer alan diğer eşyaların parçaları

Parts for the burners and other articles of subgroup 741.2

741.3Sanayi ve laboratuvar ocak ve fırınları ile buların benzerleri ve parçaları

Industrial or laboratory furnaces and ovens, etc. and parts thereof

741.31Rezistansla ısıtılan fırınlar ve ocaklar, sanayi veya laboratuvarlar için, elektrikli olanlar

Resistance-heated furnaces and ovens, electric

741.32Endüksiyon veya dielektrikle ısıtılan fırınlar ve ocaklar, sanayi veya laboratuvarlar için

Induction or dielectric furnaces and ovens

741.33Diğer elektrikli fırınlar ve ocaklar

Other electric furnaces and ovens

741.34Diğer endüksiyon veya dielektrikli ısıtma ekipmanları

Other induction or dielectric heating equipment

741.35Rezistansla, endüksiyon veya dielektrikle ısıtılan sanayi veya laboratuvar fırın ve ocaklarının, diğer elektrikli fırın ve ocakların, diğer endüksiyon veya dielektrikl ısıtma ekipmanlarının (başlık 741.31'dan başlık 741.34'de kadar olan başlıklarda yer alanlar) parçaları

Parts for the equipment of headings 741.31 through 741.34

741.36Fırın ve ocaklar (elektrikli olmayan), cevherlerin, piritlerin veya metallerin kavrulması, eritilmesi ya da diğer ısıl işlemlerin uygulanması için kullanılanlar

Furnaces and ovens for the roasting, melting or other heat-treatment of ores, pyrites or of metals, non-electric.

741.37Elektrikli ekmek ve unlu mamul fırınları ile bisküvi imalatında kullanılan fırınlar

Bakery ovens (including biscuit ovens), non-electric

741.38Diğer elektrikli olmayan fırın ve ocaklar (çöp yakma fırınları dahil)

Other non-electric furnaces and ovens (including incinerators)

741.39Cevherlerin, piritlerin veya metallerin kavrulması, eritilmesi ya da diğer ısıl işlemlerin uygulanması için kullanılan fırınların ve ocakların (elektrikli olmayan), elektrikli ekmek ve unlu mamul fırınları ile bisküvi imalatında kullanılan fırınların ve diğer elektrikli olmayan fırınların ve ocakların (çöp yakma fırınları dahil) (başlık 741.36'dan başlık 741.38'de kadar olan başlıklarda yer alanlar) parçaları

Parts for the furnaces and ovens of headings 741.36 through 741.38

741.4Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ya da dondurucu ekipmanlar, elektrikli veya diğerleri (ev tipi buzdolapları ve dondurucular hariç); buzdolaplarının, dondurucuların ve diğer soğutucu ya da dondurucu ekipmanların parçaları

Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment (electric or other), other than household-type refrigerators and freezers; parts of refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment

741.43Camekanlı ve tezgahlı soğutucu veya dondurucular (ev tipi olanlar hariç), teşhir ve depolama amaçlı (konsol, dolap, teşhir tezgahları, vitrinler ve benzeri mobilyalı soğutucular)

Refrigerating or freezing chests (other than household-type), cabinets, display counters, showcases and similar refrigerating or freezing furniture

741.45Diğer soğutucu veya dondurucu ekipmanlar; ısıtma pompaları

Other refrigerating or freezing equipment; heat pumps

741.49Buzdolaplarının, dondurucuların ve diğer soğutucu ya da dondurucu ekipmanların parçaları (elektrikli olanlar veya diğerleri)

Parts of refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment (electric or other)

741.5İklimlendirme (klimalar) cihazları, motorlu bir vantilatörü ile nem ve ısıyı değiştirme tertibatı olanlar (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil); bunların parçaları

Air-conditioning machines comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated; parts thereof

741.51İklimlendirme (klimalar) cihazları, pencere veya duvar tipi, tek bir gövde halinde veya iki ayrı birim (split) halinde olanlar

....window or wall-types, self-contained or &quot;split-system&quot;

741.55İklimlendirme (klimalar) cihazları, diğerleri

....other air-conditioning machines

741.59İklimlendirme (klimalar) cihazlarının (alt grup 741.5 altında yer alanlar) parçaları

Parts for the air-conditioning machines of subgroup 741.5

741.7Gaz jeneratörleri, damıtma veya rektifiye araçları, ısı değiştirici birimler (eşanjörler) ve hava veya diğer gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makineler

Gas generators, distilling or rectifying plant, heat-exchange units and machinery for liquefying air or other gases

741.71Gaz veya su gazı jeneratörleri, arıtıcıları ile birlikte olsun veya olmasın; asetilen gazı jeneratörleri ve benzerleri su ile işleyen gaz jeneratörleri, arıtıcıları ile birlikte olsun veya olmasın

Producer gas or water gas generators, with or without their purifiers; acetylene gas generators and similar water process gas generators, with or without their purifiers

741.72Gaz veya su gazı jeneratörlerinin (arıtıcıları ile birlikte olsun veya olmasın), asetilen gazı jeneratörlerinin ve benzerleri su ile işleyen gaz jeneratörlerinin (arıtıcıları ile birlikte olsun veya olmasın) (başlık 741.71 altında yer alanların) parçaları

Parts for the generators of heading 741.71

741.73Damıtma veya rektifiye araçları

Distilling or rectifying plant

741.74Isı değiştirici birimler (eşanjörler)

Heat-exchange units

741.75Hava veya diğer gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makineler

Machinery for liquefying air or other gases

741.8Sıcaklık değişimi içeren bir süreçle malzemelerin işlenmesi için kullanılan başka yerde sınıflandırılmamış makine, tesis ve laboratuvar ekipmanlarının parçaları (elektrikle ısıtılsın veya ısıtılmasın); elektriksiz anında ve depolu su ısıtıcılarının parçaları

Other machinery, plant and similar laboratory equipment, whether or not electrically heated, for the treatment of materials by a process involving a change of temperature, not being machinery or plant of a kind used for domestic purposes; instantaneous or storage water-heaters, non-electric

741.81Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

Instantaneous gas water-heaters

741.82Elektriksiz anında ve depolu su ısıtıcılar

Other instantaneous or storage water-heaters, non-electric

741.83Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizasyon aletleri

Medical, surgical or laboratory sterilizers

741.84Tarım ürünleri için kurutucular

Driers for agricultural products

741.85Ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya mukavvalar için kurutucular

Driers for wood, paper pulp, paper or paperboard

741.86Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kurutucular

Driers, n.e.s.

741.87Sıcak içecekleri hazırlama, yiyecekleri pişirme veya ısıtma cihazları

Machinery for making hot drinks or for cooking or heating food

741.89Diğer makine, tesis veya ekipmanlar

Other machinery, plant or equipment

741.9Damıtma veya rektifiye araçlarının, Isı değiştirici birimlerin (eşanjörler), hava veya diğer gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makinelerin, sıcaklık değişimi içeren bir süreçle malzemelerin işlenmesi için kullanılan başka yerde sınıflandırılmamış makinelerin, tesislerin ve laboratuvar ekipmanlarının (elektrikle ısıtılsın veya ısıtılmasın), elektriksiz anında ve depolu su ısıtıcıların (başlık 741.73'den başlık 741.89'a kadar olan başlıklarda yer alanlar) parçaları

Parts, n.e.s., for the machinery of headings 741.73 through 741.89

741.90Damıtma veya rektifiye araçlarının, Isı değiştirici birimlerin (eşanjörler), hava veya diğer gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makinelerin, sıcaklık değişimi içeren bir süreçle malzemelerin işlenmesi için kullanılan başka yerde sınıflandırılmamış makinelerin, tesislerin ve laboratuvar ekipmanlarının (elektrikle ısıtılsın veya ısıtılmasın), elektriksiz anında ve depolu su ısıtıcıların (başlık 741.73'den başlık 741.89'a kadar olan başlıklarda yer alanlar) parçaları

Parts, n.e.s., for the machinery of headings 741.73 through 741.89

742.Sıvılar için pompalar, ölçüm cihazlı olsun veya olmasın); sıvı elevatörleri; sıvılar için pompaların ve sıvı elevatörlerinin parçaları

Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators; parts for such pumps and liquid elevators

742.1Pompalar, bir ölçüm cihazı olan ya da ölçü cihazı takılmak üzere tasarlanmış olanlar

Pumps fitted or designed to be fitted with a measuring device

742.11Hava veya diğer gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makineler

Pumps for dispensing fuel or lubricants, of the type used in filling stations or in garages, fitted or designed to be fitted with a measuring device.

742.19Diğer pompalar, bir ölçüm cihazı olan ya da ölçü cihazı takılmak üzere tasarlanmış olanlar

Other pumps fitted or designed to be fitted with a measuring device

742.2Yakıt, yağlama veya soğutma pompaları, içten yanmalı pistonlu motorlar için olanlar

Fuel, lubricating or cooling medium pumps for internal combustion piston engines

742.20Yakıt, yağlama veya soğutma pompaları, içten yanmalı pistonlu motorlar için olanlar

Fuel, lubricating or cooling medium pumps for internal combustion piston engines

742.3Beton harcı pompaları

Concrete pumps

742.30Beton harcı pompaları

Concrete pumps

742.4İleri geri pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, başka yerde sınıflandırılmamış

Reciprocating positive displacement pumps, n.e.s.

742.40İleri geri pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, başka yerde sınıflandırılmamış

Reciprocating positive displacement pumps, n.e.s.

742.5Dönel, pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, başka yerde sınıflandırılmamış

Rotary positive displacement pumps, n.e.s.

742.50Dönel, pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, başka yerde sınıflandırılmamış

Rotary positive displacement pumps, n.e.s.

742.6Santrifüjlü pompalar, başka yerde sınıflandırılmamış

Centrifugal pumps, n.e.s.

742.60Santrifüjlü pompalar, başka yerde sınıflandırılmamış

Centrifugal pumps, n.e.s.

742.7Sıvılar için pompalar, başka yerde sınıflandırılmamış; sıvı elevatörleri

Pumps for liquids, n.e.s., and liquid elevators

742.71Sıvılar için pompalar, başka yerde sınıflandırılmamış

Pumps for liquids, n.e.s.

742.75Sıvı elevatörleri

Liquid elevators

742.9Sıvılar için pompaların ve sıvı elevatörlerinin (grup 742 altında yer alanlar) parçaları

Parts of the pumps and liquid elevators of group 742

742.91Sıvı pompaların parçaları

....of pumps

742.95Sıvı elevatörlerinin parçaları

....of liquid elevators

743.Pompalar (sıvılar için olanlar hariç), hava veya gaz kompresörleri ve aspiratörler; aspiratörlü davlumbazlar (filtreli olsun veya olmasın; santrifüjler; filtreleme veya arıtma cihazları; bunların parçaları

Pumps (other than pumps for liquids), air or other gas compressors and fans; ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters; centrifuges; filtering or purifying apparatus; parts thereof

743.1Hava ve vakum pompaları, hava veya gaz kompresörleri, aspiratörlü davlumbazlar (aspiratörler hariç)

Air or vacuum pumps, air or other gas compressors, ventilating or recycling hoods (other than cooker hoods) incorporating a fan

743.11Vakum pompaları

Vacuum pumps

743.13El veya ayakla çalıştırılan hava pompaları

Hand- or foot-operated air pumps

743.15Soğutucu ekipmanlarla kullanılan kompresörler

Compressors of a kind used in refrigerating equipment

743.17Hava kompresörleri (çekilebilir olması için tekerlekli bir şasi üzerine monte edilmiş)

Air compressors mounted on a wheeled chassis for towing

743.19Diğer makine ve cihazlarda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş bulunan diğer kompresörler, hava pompaları ve fanlar

Other

743.4Vantilatörler ve aspiratörler

Fans and cooker hoods incorporating a fan

743.41Masa üstü, ayaklı, duvar, pencere, tavan veya çatı vantilatörleri, elektrikli, motor gücü <= 125 W olanlar

Table, floor, wall, window, ceiling or roof fans with self-contained electric motor of an output not exceeding 125 W.

743.43Diğer vantilatörler

Other fans

743.45Aspiratörlü davlumbazlar, en uzun yatay kenarı <= 120 cm olanlar

Hoods having a maximum horizontal side not exceeding 120 cm

743.5Santrifüjler (santrifüjlü kurutucular dahil)

Centrifuges (including centrifugal driers), n.e.s.

743.51Krema (kaymak) ayırıcılar, santrifüjlü

Cream separators

743.55Çamaşır kurutma makineleri

Clothes driers

743.59Diğer santrifüjler

Other centrifuges

743.6Sıvı veya gazların filtrelenmesi ya da arıtması için makine ve cihazlar

Filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids or gases

743.61Suyun filtrelenmesi ya da arıtması için makine ve cihazlar

....for filtering or purifying water

743.62İçeceklerin (su hariç) filtrelenmesi ya da arıtması için makine ve cihazlar

....for filtering or purifying beverages other than water

743.63Yağ veya yakıt filtreleri, içten yanmalı motorlar için

Oil or petrol filters for internal combustion engines

743.64Hava filtreleri, içten yanmalı motorlar için

Intake air filters for internal combustion engines

743.67Hava filtreleri, sıvılar için

....for liquids, n.e.s.

743.69Hava filtreleri, gazlar için

....for gases, n.e.s.

743.8Pompaların, kompresörlerin, vantilatörlerin ve davlumbazların (alt grup 743.1 ve 743.4 altında yer alanlar) parçaları

Parts for the pumps, compressors, fans and hoods of subgroups 743.1 and 743.4

743.80Pompaların, kompresörlerin, vantilatörlerin ve davlumbazların (alt grup 743.1 ve 743.4 altında yer alanlar) parçaları

Parts for the pumps, compressors, fans and hoods of subgroups 743.1 and 743.4

743.9Santrifüjlerin (santrifüjlü kurutucular dahil), sıvı veya gazların filtrelenmesi ya da arıtması için makine ve cihazların (alt grup 743.5 ve 743.6 altında yer alanlar) parçaları

Parts of the machines and apparatus of subgroups 743.5 and 743.6

743.91Santrifüjlerin (santrifüjlü kurutucular dahil) (alt grup 743.5 yer alanlar) parçaları

....of centrifuges (including centrifugal driers)

743.95Sıvı veya gazların filtrelenmesi ya da arıtması için makine ve cihazların (alt grup 743.6 altında yer alanlar) parçaları

....of filtering or purifying machinery and apparatus

744.Mekanik taşıma ekipmanları ve bunların parçaları

Mechanical handling equipment and parts thereof, n.e.s.

744.1Yük arabaları, fabrikalarda, depolarda, rıhtımlarda veya havaalanlarında malların kısa mesafede taşınması için kullanılanlar; demir yolu istasyon platformlarında kullanılan çekiciler; bahsedilen araçların başka yerde sınıflandırılmamış parçaları

Works trucks, of the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for the short-distance transport of goods; tractors of the type used on railway station platforms; parts, n.e.s., of the foregoing vehicles

744.11Kendinden hareketli yük arabaları, elektrik motorlu, kaldırma veya taşıma ekipmanlı olanlar

Self-propelled trucks powered by an electric motor, fitted with lifting or handling equipment

744.12Diğer kendinden hareketli yük arabaları, kaldırma veya taşıma ekipmanlı olanlar

Other self-propelled trucks fitted with lifting or handling equipment

744.13Diğer yük arabaları, kaldırma veya taşıma ekipmanlı olanlar

Other works trucks fitted with lifting or handling equipment

744.14Yük arabaları, elektrikli, kendinden hareketli, yükleme boşaltma ekipmanı olmayan

Works trucks, electrical, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment

744.15Diğer kendinden hareketli yük arabaları, kaldırma veya taşıma ekipmanlı olmayanlar; demir yolu istasyon platformlarında kullanılan çekiciler

Other self-propelled works trucks, not fitted with lifting or handling equipment; tractors of the type used on railway station platforms

744.19Yük arabalarının ve çekicilerin (başlık 744.14 ve 744.15 altında olanlar) parçaları

Parts of the trucks and tractors of headings 744.14 and 744.15

744.2Vinç palangaları ve yük asansörleri (skipli yük asansörleri veya taşıtların kaldırılması için kullanılan türdeki yük asansörleri hariç)

Pulley tackle and hoists (other than skip hoists or hoists of a kind used for raising vehicles); winches and capstans

744.21Vinç palangaları ve yük asansörleri (skipli yük asansörleri veya taşıtların kaldırılması için kullanılan türdeki yük asansörleri hariç); vinçler ve demir ırgatlar

Pulley tackle and hoists (other than skip hoists or hoists of a kind used for raising vehicles).

744.25Diğer vinçler ve demir ırgatlar

Other winches; capstans

744.3Gemi vinçleri, vinçler (taşıyıcı halatlı vinçler dahil); hareketli kaldırma kafesleri, portal vinçler (tekerlekli büyük taşıyıcılar) ve vinçli yük arabaları

Ships&apos; derricks; cranes (including cable cranes); mobile lifting frames, straddle carriers and works trucks fitted with a crane

744.31Sabit bir destek üzerindeki gezer köprü vinçleri (kreynler)

Overhead travelling cranes on fixed support

744.32Tekerlekli hareketli kaldırma kafesleri ve şasisi straddle tipi olan ayaklı lastik tekerlekli taşıyıcı (liman istif taşıyıcısı)

Mobile lifting frames on tyres and straddle carriers

744.33Sabit bir destek üzerindeki gezer köprü vinçleri, nakliye vinçleri, gantri vinçler, köprü vinçleri ve diğer hareketli kaldırma kafesleri

Other overhead travelling cranes, transporter cranes, gantry cranes, bridge cranes and other mobile lifting frames

744.34Kule vinçler

Tower cranes

744.35Seyyar veya kaideli pergel vinçler

Portal or pedestal jib cranes

744.37Kendinden hareketli diğer kaldırma makineleri

Other machinery, self-propelled

744.39Kendinden hareketli olmayan diğer kaldırma makineleri

Other machinery, not self-propelled

744.4Krikolar; taşıtları kaldırmak için kullanılan kaldırma tertibatları (araç liftleri vb.)

Jacks; hoists of a kind used for raising vehicles

744.41Sabit kriko sistemleri, garajlarda (tamirhanelerde) taşıtları kaldırmak için kullanılanlar

Built-in jacking systems of a type used in garages

744.43Hidrolik krikolar ve hidrolik kaldırma tertibatları

Other jacks and hoists, hydraulic

744.49Hidrolik olmayan krikolar ve kaldırma tertibatları

Other

744.7Devamlı hareketli asansör ve konveyörler (eşya veya malzeme taşımak için)

Continuous-action elevators and conveyors, for goods or materials

744.71Pnömatik asansör ve konveyörler (eşya veya malzeme taşımak için)

Pneumatic elevators and conveyers

744.72Diğer devamlı hareketli asansör ve konveyörler (özellikle yer altında kullanmak için tasarlanmış olanlar)

Other continuous-action elevators and conveyors, specially designed for underground use

744.73Diğer devamlı hareketli asansör ve konveyörler, kova tipi olanlar

Other continuous-action elevators and conveyors, bucket-type

744.74Diğer devamlı hareketli asansör ve konveyörler, bant tipi olanlar

Other continuous-action elevators and conveyors, belt-type

744.79Başka yerde sınıflandırılmamış devamlı hareketli asansör ve konveyörler (eşya veya malzeme taşımak için)

Continuous-action elevators and conveyers for goods or materials, n.e.s.

744.8Başka yerde sınıflandırılmamış kaldırma, taşıma, yükleme ve boşaltma makineleri

Lifting, handling, loading or unloading machinery, n.e.s.

744.81Asansörler ve skipli yük asansörleri

Lifts and skip hoists

744.85Yürüyen merdivenler ve yürüyen yollar

Escalators and moving walkways

744.89Diğer kaldırma, taşıma, yükleme veya boşaltma makineleri

Other lifting, handling, loading or unloading machinery

744.9Başlık 744.11, 744.12 ve 744.13 altında olan kendinden hareketli yük arabalarının (elektrik motorlu ve kaldırma veya taşıma ekipmanlı olanların) (kaldırma veya taşıma ekipmanlı olanların) (kaldırma veya taşıma ekipmanlı olanların) parçaları ile alt grup 744.2, 744.4, 744.7 ve 744.8 altında olan vinç palangaları ve yük asansörlerinin, krikoların; taşıtları kaldırmak için kullanılan kaldırma tertibatlarının, devamlı hareketli asansör ve konveyörlerin (eşya veya malzeme taşımak için) ve başka yerde sınıflandırılmamış kaldırma, taşıma, yükleme ve boşaltma makinelerinin parçaları

Parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings 744.11, 744.12, 744.13 and subgroups 744.2, 744.4, 744.7 and 744.8

744.91Vinç palangaları ve yük asansörlerinin parçaları ile krikoların (alt grup 744.2) parçaları; taşıtları kaldırmak için kullanılan kaldırma tertibatlarının (alt grup 744.4) parçaları

....of machinery of subgroups 744.2 and 744.4

744.92Başlık 744.11 altında yer alan kendinden hareketli yük arabalarının (elektrik motorlu ve kaldırma veya taşıma ekipmanlı olanların), başlık 744.12 altında yer alan kendinden hareketli yük arabalarının (kaldırma veya taşıma ekipmanlı olanların), başlık 744.13 altında yer alan yük arabalarının (kaldırma veya taşıma ekipmanlı olanların) parçaları

....of machinery of headings 744.11, 744.12 and 744.13

744.93Asansörlerin, skipli yük asansörlerinin, yürüyen merdivenlerin ve yürüyen yolların parçaları

....of lifts, skip hoists or escalators

744.94Devamlı hareketli asansör ve konveyörlerin (eşya veya malzeme taşımak için) parçaları (alt grup 744.7 altında yer alanlar) ve kaldırma, taşıma, yükleme ve boşaltma makinelerinin parçaları (alt grup 744.8 altında yer alanlar)

....of other lifting, handling, loading or unloading machinery of subgroups 744.7 and 744.8

745.Elektrikli olmayan makineler, aletler, mekanik cihazlar ve bunların parçaları

Non-electrical machinery, tools and mechanical apparatus and parts thereof, n.e.s.

745.1El ile kullanılan aletler, pnömatik veya elektriksiz kendinden motorlu olanlar ve bunların parçaları

Tools for working in the hand, pneumatic or with self-contained non-electric motor and parts thereof

745.11El ile kullanılan aletler, pnömatik olanlar

Tools for working in the hand, pneumatic

745.12El ile kullanılan aletler, elektriksiz kendinden motorlu olanlar

Tools for working in the hand, with self-contained non-electric motor

745.19El ile kullanılan aletlerin (pnömatik veya elektriksiz kendinden motorlu olanlar) parçaları (alt grup 745.1 altında yer alanlar)

Parts of the tools of subgroup 745.1

745.2Bulaşık makineleri (ev tipi olanlar hariç); şişeleri veya diğer muhafaza kaplarını temizleme veya kurutma için makineler; şişeleri, teneke kutuları, kutuları, torbaları ve diğer muhafaza kaplarını doldurmak, kapatmak, mühürlemek, kapsüllemek veya etiketlemek için makineler; paketleme veya ambalajlama için diğer makineler; içecekleri gazlandırmak için makineler; bunların parçaları

Dishwashing machines (other than household-type); machinery for cleaning or drying bottles or other containers; machinery for filling, closing, sealing, capsuling or labeling bottles, cans, boxes, bags, or other containers; other packing or wrapping machinery; machinery for aerating beverages; parts thereof

745.21Bulaşık makineleri (ev tipi olanlar hariç)

Dishwashing machines (other than household-type)

745.23Şişeleri veya diğer muhafaza kaplarını temizleme veya kurutma için makineler

Machinery for cleaning or drying bottles or other containers

745.27Şişeleri, teneke kutuları, kutuları, torbaları ve diğer muhafaza kaplarını doldurmak, kapatmak, mühürlemek, kapsüllemek veya etiketlemek için, paketleme veya ambalajlama için ve içecekleri gazlandırmak için kullanılan diğer makineler

Other

745.29Bulaşık makinelerinin (ev tipi olanlar hariç), şişeleri veya diğer muhafaza kaplarını temizleme veya kurutma için olan makinelerin, muhafaza kaplarını doldurmak, kapatmak, mühürlemek, kapsüllemek veya etiketlemek, paketlemek veya ambalajlamak için olan makinelerin, içecekleri gazlandırma makinelerinin (alt grup 745.2 altında yer alanların) parçaları ile ev tipi bulaşık makinelerinin (alt grup 775.3 altında kalanların) parçaları

Parts of the machinery of subgroup 745.2 and heading 775.3

745.3Tartma makineleri (hassasiyeti 5 cg veya daha çok olan terazilerinkiler hariç), tartarak sayan veya kontrol eden makineler dahil; her türlü tartı makinelerinin ağırlıkları; bunların parçaları

Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or better), including weight-operated counting or checking machines; weighing-machine weights of all kinds; parts thereof

745.31Tartma makineleri (hassasiyeti 5 cg veya daha çok olan teraziler, kişisel tartı aletleri ve ev tipi tartı aletleri hariç), tartarak sayan veya kontrol eden makineler dahil

Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or better, personal weighing-machines and household scales), including weight-operated counting and checking machines

745.32Kişisel tartı aletleri, bebek baskülleri dahil; ev tipi tartı aletleri

Personal weighing-machines (including baby scales); household scales

745.39Her türlü tartı makinelerinin ağırlıkları; tartma makinelerinin, tartarak sayan veya kontrol eden makinelerinin,kişisel tartı aletlerinin (bebek baskülleri dahil) ve ev tipi tartı aletlerinin (hassasiyeti 5 cg veya daha çok olan teraziler hariç) ( alt grup 745.3 altında kalanların) parçaları

Weighing-machine weights of all kinds; parts of the weighing machinery of subgroup 745.3

745.6Sıvı veya tozları fırlatma, dağıtma veya püskürtme için mekanik cihazlar (elle kullanılsın veya kullanılmasın); yangın söndürücüler (doldurulmuş olsun veya olmasın); püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar; buhar veya kum püskürtme makineleri ile benzeri jet-fırlatma makineleri; bunların parçaları

Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray-guns and similar appliances; steam or sandblasting machines and similar jet-projecting machines; parts thereof

745.61Yangın söndürücüler (doldurulmuş olsun veya olmasın)

Fire extinguishers, whether or not charged

745.62Püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar

Spray-guns and similar appliances

745.63Buhar veya kum püskürtme makineleri ile benzeri jet-fırlatma makineleri

Steam or sandblasting machines and similar jet-projecting machines

745.64Tarım veya bahçecilik amaçlı sıvı ya da tozları fırlatma, dağıtma veya yayma cihazları

Agricultural or horticultural appliances for projecting, dispersing or spraying liquids or powders

745.65Sıvı ya da tozları fırlatma, dağıtma veya yayma için diğer cihazlar

Other appliances for projecting, dispersing or spraying liquids or powders

745.68Sıvı veya tozları fırlatma, dağıtma veya püskürtme için mekanik cihazların (elle kullanılsın veya kullanılmasın) yangın söndürücülerin (doldurulmuş olsun veya olmasın), püskürtme tabancalarının ve benzeri cihazların, buhar veya kum püskürtme makinelerinin ve benzeri jet-fırlatma makinelerinin (alt grup 745.6 altında yer alanların) parçaları

Parts of the appliances of subgroup 745.6

745.9Diğer elektrikli olmayan makinelerin parçaları

Other non-electrical machines and parts thereof

745.91Kalender veya diğer hadde makineleri (metal veya cam için olanlar hariç)

Calendering or other rolling machines (other than for metals or glass)

745.93Kalender veya diğer hadde makineleri için silindirler ve diğer parçaları (başlık 745.91 altında kalanlar)

Cylinders and other parts for the machines of heading 745.91

745.95Otomatik ürün satış (vending) makineleri (örneğin posta pulları, sigara, yiyecek veya içecek satan makineleri), para bozma makineleri dahil

Automatic goods-vending machines (e.g., postage stamp, cigarette, food or beverage machines), including money-changing machines

745.97Otomatik ürün satış (vending) makinelerinin ve para bozma makinelerinin (başlık 745.95 altında kalanlar)

Parts for the machines of heading 745.95

746.Bilyeli veya makaralı rulmanlar (mil yatakları)

Ball- or roller bearings

746.1Bilyeli rulmanlar

Ball-bearings

746.10Bilyeli rulmanlar

Ball-bearings

746.2Konik makaralı rulmanlar (monte edilmek üzere hazırlanmış konik bilezik ve konik makaralar dahil)

Tapered roller bearings (including cone and tapered roller assemblies)

746.20Konik makaralı rulmanlar (monte edilmek üzere hazırlanmış konik bilezik ve konik makaralar dahil)

Tapered roller bearings (including cone and tapered roller assemblies)

746.3Oynak makaralı rulmanlar

Spherical roller bearings

746.30Oynak makaralı rulmanlar

Spherical roller bearings

746.4İğne makaralı rulmanlar

Needle roller bearings

746.40İğne makaralı rulmanlar

Needle roller bearings

746.5Diğer silindirik makaralı rulmanlar

Other cylindrical roller bearings

746.50Diğer silindirik makaralı rulmanlar

Other cylindrical roller bearings

746.8Bilyeli veya makaralı rulmanlar (kombine haldeki bilyeli ve konik makaralı rulmanlar dahil)

Other ball- or roller bearings (including combined ball-/roller bearings)

746.80Bilyeli veya makaralı rulmanlar (kombine haldeki bilyeli ve konik makaralı rulmanlar dahil)

Other ball- or roller bearings (including combined ball-/roller bearings)

746.9Bilyeli veya makaralı rulmanların parçaları

Parts of ball- and roller bearings

746.91Rulmanlar için bilyeler, iğneler ve makaralar

Balls, needles and rollers

746.99Bilyeli veya makaralı rulmanların diğer parçaları

Other parts of ball- or roller bearings

747.Musluk, tıkaç, valf ve benzeri araçlar (boru, kazan gövdesi, tank, fıçı veya benzerleri için) (basınç düşürücü valfler ve termostatik kontrollü valfler dahil)

Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves

747.1Basınç düşürücü valfler

Pressure-reducing valves

747.10Basınç düşürücü valfler

Pressure-reducing valves

747.2Yağlı hidrolik veya pnömatik güç iletimleri için valfler

Valves for oleohydraulic or pneumatic transmissions

747.20Yağlı hidrolik veya pnömatik güç iletimleri için valfler

Valves for oleohydraulic or pneumatic transmissions

747.3Geri tepmeli valfler (çek valfler)

Check-valves

747.30Geri tepmeli valfler (çek valfler)

Check-valves

747.4Güvenlik veya rölyef valfleri

Safety- or relief valves

747.40Güvenlik veya rölyef valfleri

Safety- or relief valves

747.8Başka yerde sınıflandırılmamış musluk, tıkaç, valf ve benzeri araçlar

Taps, cocks, valves and similar appliances, n.e.s.

747.80Başka yerde sınıflandırılmamış musluk, tıkaç, valf ve benzeri araçlar

Taps, cocks, valves and similar appliances, n.e.s.

747.9Muslukların, tıkaçların, valflerin ve benzeri araçların (boru, kazan gövdesi, tank, fıçı veya benzerleri için olanların), basınç düşürücü valflerin ve termostatik kontrollü valflerin (grup 747 altında olanlar) parçaları

Parts for the appliances of group 747

747.90Muslukların, tıkaçların, valflerin ve benzeri araçların (boru, kazan gövdesi, tank, fıçı veya benzerleri için olanların), basınç düşürücü valflerin ve termostatik kontrollü valflerin (grup 747 altında olanlar) parçaları

Parts for the appliances of group 747

748.Aktarma milleri (şaftları) (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar; yatak kovanları ve kaymalı mil (şaft) yatakları; dişli ve dişli takımları; bilyeli veya makaralı vidalar; vites kutusu ve diğer hız değiştiriciler (tork değiştiricileri dahil); volanlar ve kasnaklar (kasnak blokları dahil); debriyajlar ve mil (şaft) kaplinler, üniversal mafsallar dahil; mafsallı bağlantı zincirleri; bunların parçaları

Transmission shafts (including camshafts and crankshafts) and cranks; bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gearboxes and other speed changers (including torque converters); flywheels and pulleys (including pulley blocks); clutches and shaft couplings (including universal joints); articulated link chain; parts thereof

748.1Aktarma milleri (şaftları) (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar

Transmission shafts (including camshafts and crankshafts) and cranks

748.10Aktarma milleri (şaftları) (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar

Transmission shafts (including camshafts and crankshafts) and cranks

748.2Yatak kovanları ve kaymalı mil (şaft) yatakları

Bearing housings and plain shaft bearings

748.21Yatak kovanları, bilyeli veya makaralı rulmanlı olanlar

Bearing housings, incorporating ball- or roller bearings

748.22Yatak kovanları, bilyeli veya makaralı rulmanlı olmayanlar; kaymalı mil (şaft) yatakları

Bearing housings, not incorporating ball- or roller bearings; plain shaft bearings

748.3Mafsallı bağlantı zincirleri, demir veya çelikten

Articulated link chain and parts thereof, of iron or steel

748.31Makaralı zincirler

Roller chain

748.32Diğer mafsallı zincirleri

Other articulated chain

748.39Mafsallı bağlantı zincirlerinin parçaları

Parts of articulated link chain

748.4Dişli ve dişli takımları (konik dişliler, zincir germe dişlileri ve diğer iletim elemanlarının ayrı ayrı sunulduğu dişliler hariç); bilyeli veya makaralı vidalar; vites kutusu ve diğer hız değiştiriciler (tork değiştiricileri dahil)

Gears and gearing, other than toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements presented separately; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters

748.40Dişli ve dişli takımları (konik dişliler, zincir germe dişlileri ve diğer iletim elemanlarının ayrı ayrı sunulduğu dişliler hariç); bilyeli veya makaralı vidalar; vites kutusu ve diğer hız değiştiriciler (tork değiştiricileri dahil)

Gears and gearing, other than toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements presented separately; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters

748.5Volanlar ve kasnaklar (kasnak blokları dahil)

Flywheels and pulleys (including pulley blocks)

748.50Volanlar ve kasnaklar (kasnak blokları dahil)

Flywheels and pulleys (including pulley blocks)

748.6Debriyajlar ve mil (şaft) kaplinler, üniversal mafsallar dahil

Clutches and shaft couplings (including universal joints)

748.60Debriyajlar ve mil (şaft) kaplinler, üniversal mafsallar dahil

Clutches and shaft couplings (including universal joints)

748.9Aktarma millerinin, kam millerinin, krank millerinin, krankların, kaymalı mil (şaft) yataklarının, dişli takımlarının, dişlilerin, bilyeli veya makaralı vidaların, vites kutularının, tork değiştiricilerinin, volanların, kasnakların, mil (şaft) kaplinlerinin ve üniversal mafsalların (grup 748 altında yer alanların) parçaları

Parts, n.e.s., for the articles of group 748

748.90Aktarma millerinin, kam millerinin, krank millerinin, krankların, kaymalı mil (şaft) yataklarının, dişli takımlarının, dişlilerin, bilyeli veya makaralı vidaların, vites kutularının, tork değiştiricilerinin, volanların, kasnakların, mil (şaft) kaplinlerinin ve üniversal mafsalların (grup 748 altında yer alanların) parçaları

Parts, n.e.s., for the articles of group 748

749.Makinelerin elektrikli olmayan parça ve aksesuarları, başka yerde sınıflandırılmamış olanlar

Non-electric parts and accessories of machinery, n.e.s.

749.1Metal dökümleri için kalıp kutuları; kalıp taban plakaları; kalıp modelleri; metaller (kütük (ingot) kalıpları hariç), metal karbürler, cam, mineral maddeler, kauçuk veya plastik için kalıplar

Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics

749.11Metal dökümleri için kalıp kutuları

Moulding boxes for metal foundry

749.12Kalıp taban plakaları

Mould bases

749.13Kalıp modelleri

Moulding patterns

749.14Enjeksiyon veya sıkıştırma tipi kalıplar, metaller veya metal karbürler için

Injection- or compression-types of moulds for metals or metal carbides

749.15Diğer kalıplar, metaller veya metal karbürler için

Other moulds for metals or metal carbides

749.16Kalıplar, cam için

Moulds for glass

749.17Kalıplar, mineral malzemeler için

Moulds for mineral materials

749.18Enjeksiyon veya sıkıştırma tipi kalıplar, kauçuk veya plastik için

Injection- or compression-types of moulds for rubber or plastics

749.19Diğer kalıplar, kauçuk veya plastik için

Other moulds for rubber or plastics

749.2Contalar ve benzerleri (diğer malzemelerle birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki ya da daha fazla metal tabakasından yapılmış olanlar); poşet, zarf veya benzeri ambalajlarda farklı kompozisyonlarda oluşturulmuş takım veya grup halindeki contalar; mekanik salmastralar

Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings; mechanical seals.

749.20Contalar ve benzerleri (diğer malzemelerle birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki ya da daha fazla metal tabakasından yapılmış olanlar); poşet, zarf veya benzeri ambalajlarda farklı kompozisyonlarda oluşturulmuş takım veya grup halindeki contalar; mekanik salmastralar

Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings; mechanical seals.

749.9Başka yerde sınıflandırılmamış makine parçaları (elektrik konnektörleri, izolatörleri, bobinleir, kontakları ve diğer elektrikli aksamları içermeyenler)

Machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features, n.e.s.

749.91Gemi veya tekne pervaneleri ve bunların kanatları

Ships&apos; or boats&apos; propellers and blades therefor

749.99Diğer makine parçaları (elektrik konnektörleri, izolatörleri, bobinleir, kontakları ve diğer elektrikli aksamları içermeyenler)

Other machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features

75.Büro makineleri ve otomatik veri işleme makineleri

Office machines and automatic data-processing machines

751.Büro makineleri

Office machines

751.1Daktilo (726.5, 726.6 ve 751.9 alt grupları altında yer alan yazıcılar hariç); kelime işlemci makineler

Typewriters other than printers of subgroups 726.5, 726.6 and 751.9; word-processing machines

751.10Daktilo (726.5, 726.6 ve 751.9 alt grupları altında yer alan yazıcılar hariç); kelime işlemci makineler

Typewriters other than printers of subgroups 726.5, 726.6 and 751.9; word-processing machines

751.2Hesap makineleri ve hesaplama fonksiyonu da bulunan cepte taşınabilir veri kayıt, çoğaltma ve gösterme makineleri; muhasebe makineleri, posta damgalama makineleri, bilet basma/damgalama/verme makineleri ve benzeri makineler (hesaplama makineli olanlar); yazar kasalar

Calculating machines and pocket-size data recording, reproducing and displaying machines with calculating functions; accounting machines, postage-franking machines, ticket-issuing machines and similar machines, incorporating a calculating device; cash registers

751.21Elektronik hesap makineleri ve hesaplama fonksiyonu da bulunan cepte taşınabilir veri kayıt, çoğaltma ve gösterme makineleri

Electronic calculators capable of operation without an external source of electric power and pocket-size data recording, reproducing and displaying machines with calculating functions

751.22Diğer hesap makineleri

Other calculating machines

751.24Yazar kasalar

Cash registers

751.28Muhasebe makineleri, posta damgalama makineleri, bilet basma/damgalama/verme makineleri ve benzeri makineler (hesaplama makineli olanlar)

Accounting machines, postage-franking, ticket-issuing and similar machines, incorporating a calculating device

751.9Diğer büro makineleri (örneğin, jelatinli veya mumlu teksir çoğaltma makineleri, adres basma makineleri, otomatik banknot verme makineleri, para ayırma, sayma veya paketleme makineleri, kurşun kalem açma cihazları, delikli veya tel zımba makineleri gibi); diğer yazıcı ve faks makineleri (birleşik olsun veya olmasın)

Other office machines (e.g., hectograph or stencil-duplicating machines, addressing machines, automatic banknote dispensers, coin-sorting machines, coin-counting or wrapping machines, pencil-sharpening machines, perforating or stapling machines); other printers, copying machines and facsimile machines whether or not combined

751.91Teksir çoğaltma makineleri

Duplicating machines

751.93Mektupları tasnif etme, katlama veya mektupları zarflara ya da bantlara yerleştirme, mektupları açma, kapama veya mühürleme makineleri ve posta pullarını yapıştırma veya iptal etme makineleri

Machines for sorting or folding mail or for inserting mail in envelopes or bands, machines for opening, closing or sealing mail and machines for affixing or canceling postage stamps

751.94Yazma, kopyalama veya faks fonksiyonlarının iki veya daha fazlasını yerine getiren, otomatik veri işleme makinelerine veya ağa (network) bağlanabilen makineler

Machines which perform two or more of the functions of printing, copying or fascsimile transmission, capable of connecting to an automatic data processing machine or to a network

751.95Otomatik veri işleme makinelerine veya ağa (network) bağlanabilen diğer makineler

Other, capable of connecting to an automatic data processing machine or to a network

751.96Diğer yazıcılar, kopyalama makineleri ve faks makineleri

Other printers, copying and facsimile machines

751.97Yazıcıların, kopyalama makinelerinin ve faks makinelerinin parça ve aksesuarları

Parts and accessories

751.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer büro makineleri

Office machines, n.e.s.

752.Otomatik veri işleme makineleri ve bunların birimleri; manyetik veya optik okuyucular; verileri, veri ortamına kod şeklinde uyarlayabilen makineler ve bu tür verileri işleyebilen makineler

Automatic data-processing machines and units thereof; magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data, n.e.s.

752.2Taşınabilir otomatik veri işleme makineleri, ağırlığı <= 10 kg olan, en az bir merkezi işlem biriminden, klavyeden ve görüntüleme biriminden oluşanlar

Portable automatic data processing machines, weighing not more than 10 kg, consisting of a least a central processing unit, a keyboard and a display

752.20Taşınabilir otomatik veri işleme makineleri, ağırlığı <= 10 kg olan, en az bir merkezi işlem biriminden, klavyeden ve görüntüleme biriminden oluşanlar

Portable automatic data processing machines, weighing not more than 10 kg, consisting of a least a central processing unit, a keyboard and a display

752.3Diğer otomatik veri işleme makineleri

Other automatic data processing machines

752.30Diğer otomatik veri işleme makineleri

Other automatic data processing machines

752.6Girdi veya çıktı birimleri, depolama birimini aynı kasada bulundursun veya bulundurmasın

Input or output units, whether or not containing storage units in the same housing

752.60Girdi veya çıktı birimleri, depolama birimini aynı kasada bulundursun veya bulundurmasın

Input or output units, whether or not containing storage units in the same housing

752.7Depolama birimleri

Storage units

752.70Depolama birimleri

Storage units

752.8Otomatik veri işleme makinelerinin diğer birimleri

Other units of automatic data processing machines

752.80Otomatik veri işleme makinelerinin diğer birimleri

Other units of automatic data processing machines

752.9Başka yerde sınıflandırılmamış veri işleme ekipmanları

Data-processing equipment, n.e.s.

752.90Başka yerde sınıflandırılmamış veri işleme ekipmanları

Data-processing equipment, n.e.s.

759.Yalnızca veya esas olarak grup 751 altında kalanlarla (büro makineleriyle) ve grup 752 altında kalanlarla (otomatik veri işleme makineleriyle, bunların birimleriyle, manyetik veya optik okuyucularla, verileri veri ortamına kod şeklinde uyarlayabilen makinelerle ve bu tür verileri işleyebilen makinelerle) kullanmaya uygun olan parça ve aksesuarlar (bilgisayar kasaları ve benzerleri hariç)

Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) suitable for use solely or principally with machines falling withing groups 751 and 752

759.8İki veya daha fazla alt gruptaki makinelerle kullanmaya uygun parçalar ve aksesuarlar (daktiloların, kelime işlemci makinelerin (alt grup 751.1), hesap makinelerinin ve hesaplama fonksiyonu da bulunan cepte taşınabilir veri kayıt, çoğaltma ve gösterme makinelerinin, muhasebe makinelerinin, posta damgalama makinelerinin, bilet basma/damgalama/verme makinelerinin ve benzeri makinelerin (hesaplama makineli olanlar), yazar kasaların (alt grup 751.2), diğer büro makinelerinin (örneğin, teksir çoğaltma makinelerinin, adres basma makinelerinin, otomatik banknot verme makinelerinin, para ayırma, sayma veya paketleme makinelerinin, kurşun kalem açma cihazlarının, delikli veya tel zımba makinelerinin vb.), diğer yazıcıların ve faks makinelerinin (birleşik olsun veya olmasın) (alt grup 751.9) ve otomatik veri işleme makineleri ile bunların birimlerinin (grup 752))

Parts and accessories equally suitable for use with machines of two or more of the subgroups 751.1, 751.2, 751.9 and group 752

759.80İki veya daha fazla alt gruptaki makinelerle kullanmaya uygun parçalar ve aksesuarlar (daktiloların, kelime işlemci makinelerin (alt grup 751.1), hesap makinelerinin ve hesaplama fonksiyonu da bulunan cepte taşınabilir veri kayıt, çoğaltma ve gösterme makinelerinin, muhasebe makinelerinin, posta damgalama makinelerinin, bilet basma/damgalama/verme makinelerinin ve benzeri makinelerin (hesaplama makineli olanlar), yazar kasaların (alt grup 751.2), diğer büro makinelerinin (örneğin, teksir çoğaltma makinelerinin, adres basma makinelerinin, otomatik banknot verme makinelerinin, para ayırma, sayma veya paketleme makinelerinin, kurşun kalem açma cihazlarının, delikli veya tel zımba makinelerinin vb.), diğer yazıcıların ve faks makinelerinin (birleşik olsun veya olmasın) (alt grup 751.9) ve otomatik veri işleme makineleri ile bunların birimlerinin (grup 752))

Parts and accessories equally suitable for use with machines of two or more of the subgroups 751.1, 751.2, 751.9 and group 752

759.9Yalnızca veya temel olarak alt gruptaki makinelerle kullanmaya uygun parçalar ve aksesuarlar (daktiloların, kelime işlemci makinelerin (alt grup 751.1), hesap makinelerinin ve hesaplama fonksiyonu da bulunan cepte taşınabilir veri kayıt, çoğaltma ve gösterme makinelerinin, muhasebe makinelerinin, posta damgalama makinelerinin, bilet basma/damgalama/verme makinelerinin ve benzeri makinelerin (hesaplama makineli olanlar), yazar kasaların (alt grup 751.2), diğer büro makinelerinin (örneğin, teksir çoğaltma makinelerinin, adres basma makinelerinin, otomatik banknot verme makinelerinin, para ayırma, sayma veya paketleme makinelerinin, kurşun kalem açma cihazlarının, delikli veya tel zımba makinelerinin vb.), diğer yazıcıların ve faks makinelerinin (birleşik olsun veya olmasın) (alt grup 751.9) ve otomatik veri işleme makineleri ile bunların birimlerinin (grup 752))

Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) suitable for use solely or principally with the machines of subgroups 751.1, 751.2, 751.9 and group 752.

759.91Yalnızca veya temel olarak daktilolarla, kelime işlemci makinelerle (alt grup 751.1 altında yer alanlarla) kullanmaya uygun parçalar ve aksesuarlar

....for the machines of subgroup 751.1

759.93Yalnızca veya temel olarak alt grup 751.9 altında yer alan diğer büro makineleriyle (örneğin, teksir çoğaltma makinelerinin, adres basma makinelerinin, otomatik banknot verme makinelerinin, para ayırma, sayma veya paketleme makinelerinin, kurşun kalem açma cihazlarının, delikli veya tel zımba makinelerinin vb.), diğer yazıcılarla ve faks makineleriyle (birleşik olsun veya olmasın) kullanmaya uygun parçalar ve aksesuarlar

....for the machines of subgroup 751.9

759.95Yalnızca veya temel olarak alt grup 751.2 altında yer alan hesap makineleriyle ve hesaplama fonksiyonu da bulunan cepte taşınabilir veri kayıt, çoğaltma ve gösterme makineleriyle, muhasebe makineleriyle, posta damgalama makineleriyle, bilet basma/damgalama/verme makineleriyle ve benzeri makinelerle (hesaplama makineli olanlar), yazar kasalarla kullanmaya uygun parçalar ve aksesuarlar

....for the electronic calculating machines of subgroup 751.2

759.97Yalnızca veya temel olarak grup 752 altında yer alan otomatik veri işleme makineleriyle ve bunların birimleriyle kullanmaya uygun parçalar ve aksesuarlar

....for the machines of group 752

76.Telekomünikasyon, ses kaydedebilen veya çoğaltabilen cihazlar ve ekipmanlar

Telecommunications and sound-recording and reproducing apparatus and equipment

761.Monitörler ve projektörler (televizyon alıcısı olmayanlar ve esas olarak bilgisayar gibi bir otomatik veri işleme sisteminde kullanılmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayın alıcılarıyla, ses veya görüntü kayıt veya çoğaltma cihazlarıyla birleşik olsun veya olmasın)

Monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus; reception apparatus for television, whether or not incorporating radio-broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus

761.3Katot-ışını tüplü monitörler

Cathode-ray tube monitors

761.30Katot-ışını tüplü monitörler

Cathode-ray tube monitors

761.4Diğer monitörler

Other monitors

761.40Diğer monitörler

Other monitors

761.5Projektörler

Projectors

761.50Projektörler

Projectors

761.6Televizyon alıcı cihazları (radyo, ses veya görüntü kayıt veya çoğaltma cihazlarıyla birleşik olsun veya olmasın)

Reception apparatus for television, whether or not incorporating radio-broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus

761.60Televizyon alıcı cihazları (radyo, ses veya görüntü kayıt veya çoğaltma cihazlarıyla birleşik olsun veya olmasın)

Reception apparatus for television, whether or not incorporating radio-broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus

762.Radyo yayınları için alıcı cihazlar, ses kayıt veya çoğaltma cihazlarıyla veya bir saatle aynı kasa içinde birleşik olsun veya olmasın

Reception apparatus for radio-broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing apparatus or a clock

762.1Radyo yayınları alıcıları, harici güç kaynağı olmadan çalışamayanlar, motorlu kara taşıtlarında kullanılan türde olanlar

Radio-broadcast receivers not capable of operating without an external source of power, of a kind used in motor vehicles

762.11Radyo yayınları alıcıları, ses kayıt veya çoğaltma cihazlarıyla birleşik olanlar, harici güç kaynağı olmadan çalışamayanlar, motorlu kara taşıtlarında kullanılan türde olanlar

....combined with sound-recording or reproducing apparatus

762.12Radyo yayınları alıcıları, ses kayıt veya çoğaltma cihazlarıyla birleşik olmayanlar, harici güç kaynağı olmadan çalışamayanlar, motorlu kara taşıtlarında kullanılan türde olanlar

....not combined with sound-recording or reproducing apparatus

762.2Radyo yayınları alıcıları, harici güç kaynağı olmadan çalışabilenler

Radio-broadcast receivers capable of operating without an external source of power

762.21Radyo yayınları alıcıları, ses kayıt veya çoğaltma cihazlarıyla birleşik olanlar, harici güç kaynağı olmadan çalışabilenler

....combined with sound-recording or reproducing apparatus

762.22Radyo yayınları alıcıları, ses kayıt veya çoğaltma cihazlarıyla birleşik olmayanlar, harici güç kaynağı olmadan çalışabilenler

....not combined with sound-recording or reproducing apparatus

762.8Diğer radyo yayınları alıcıları, ses kayıt veya çoğaltma cihazlarıyla veya bir saatle birleşik olsun veya olmasın

Other radio-broadcast receivers, whether or not combined with sound recording or reproducing apparatus or a clock

762.81Diğer radyo yayınları alıcıları, ses kayıt veya çoğaltma cihazlarıyla veya bir saatle birleşik olanlar

....combined with sound-recording or reproducing apparatus

762.82Diğer radyo yayınları alıcıları, ses kayıt veya çoğaltma cihazlarıyla veya bir saatle birleşik olmayanlar

....not combined with sound-recording or reproducing apparatus but combined with a clock

762.89Başka yerde sınıflandırılmamış diğer radyo yayınları alıcıları

Other radio-broadcast receivers, n.e.s.

763.Ses kayıt veya çoğaltma cihazları; görüntü kayıt veya çoğaltma cihazları; video tunerleri olsun veya olmasın

Sound recording or reproducing apparatus; video recording or reproducing apparatus; whether or not incorporating a video tuner

763.3Ses kayıt veya çoğaltma cihazları

Sound recording or reproducing apparatus

763.31Madeni para, banknot, banka kartı, jeton veya benzerleriyle çalışan ses kayıt veya çoğaltma cihazları

Apparatus operated by coins, banknotes, bank cards, tokens or by other means of payment

763.35Pikap platformları (plak döndürücüler)

Turntables (record-decks)

763.36Telefon cevaplama makineleri

Telephone answering machines

763.39Diğer ses kayıt veya çoğaltma cihazları (pikap vb.)

Other apparatus

763.8Görüntü kayıt veya çoğaltma cihazları, video tunerleri olsun veya olmasın

Video-recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a video tuner

763.81Görüntü kayıt veya çoğaltma cihazları, manyetik bant tipinde olanlar, video tunerleri olsun veya olmasın

….magnetic tape-type

763.84Diğer görüntü kayıt veya çoğaltma cihazları, video tunerleri olsun veya olmasın

….other

764.Başka yerde sınıflandırılmamış telekomünikasyon, ses kaydedebilen veya çoğaltabilen cihazların ve ekipmanların parçaları ve aksesuarları

Telecommunications equipment, n.e.s., and parts, n.e.s., and accessories of apparatus falling within division 76

764.1Telefonlar, hücresel veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar dahil; ses, görüntü veya diğer veri iletimi ya da alımı için cihazlar (kablolu ya da kablosuz ağlar (yerel alan ağları (LAN) veya geniş alan ağları (WAN) gibi) üzerinden iletişim cihazları dahil), grup 726 (basım ve ciltleme makineleri ve bunların parçaları), 751 (büro makineleri), 761 (monitörler ve projektörler (televizyon alıcısı olmayanlar ve esas olarak bilgisayar gibi bir otomatik veri işleme sisteminde kullanılmayanlar); televizyon alıcı cihazları), 762 (radyo yayınları için alıcı cihazlar) ve 764 (başka yerde sınıflandırılmamış telekomünikasyon, ses kaydedebilen veya çoğaltabilen cihazların ve ekipmanların parçaları ve aksesuarları) altında yer alanlar hariç

Telephone sets, including telephones for cellular networks or for other wireless networks; other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network), other than transmission or reception apparatus of groups 726, 751, 761, 762 and 764

764.11Telefonlar, hücresel veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar dahil

Telephone sets, including telephones for cellular networks or for other wireless networks

764.12Ses, görüntü veya diğer veri iletimi ya da alımı için diğer cihazlar (kablolu ya da kablosuz ağlar (yerel alan ağları (LAN) veya geniş alan ağları (WAN) gibi) üzerinden iletişim cihazları dahil)

Other apparatus for transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network)

764.18Hücresel veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonların, ses, görüntü veya diğer veri iletimi ya da alımı için olan diğer cihazların parçaları

Parts

764.2Mikrofonlar ve mikrofon ayaklıkları; kabinine monte edilmiş olsun veya olmasın hoparlörler; kulaklıklar (başa veya kulağa takılanlar) ve mikrofonla birleşik kulaklıklar; elektrikli ses frekansı yükselteçleri (amplifikatörleri); takım haldeki ses yükselteçleri

Microphones and stands therefor; loudspeakers, whether or not mounted in their enclosures; headphones, earphones and combined microphone/speaker sets; audio-frequency electric amplifiers; electric sound amplifier sets

764.21Mikrofonlar ve mikrofon ayaklıkları

Microphones and stands therefor

764.22Hoparlörler, kabinine monte edilmiş olanlar

Loudspeakers, mounted in their enclosures

764.23Hoparlörler, kabinine monte edilmiş olmayanlar

Loudspeakers, not mounted in their enclosures

764.24Kulaklıklar (başa veya kulağa takılanlar) ve mikrofonla birleşik kulaklıklar

Headphones, earphones and combined microphone/speaker sets

764.25Elektrikli ses frekansı yükselteçleri (amplifikatörleri)

Audio-frequency electric amplifiers

764.26Elektrikli takım haldeki ses yükselteçleri

Electric sound amplifier sets

764.3Telsiz telefon, telsiz telgraf, radyo yayımcılığı veya televizyon için iletim cihazları (alıcı cihazlı olsun veya olmasın, ses kayıt ya da çoğaltma cihazlı olsun veya olmasın)

Transmission apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy, radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound-recording or reproducing apparatus

764.31İletim cihazları

Transmission apparatus

764.32İletim cihazları, alıcı cihazlı olanlar

Transmission apparatus incorporating reception apparatus

764.8Başka yerde sınıflandırılmamış telekomünikasyon ekipmanları

Telecommunications equipment, n.e.s.

764.83Radar cihazları; seyrüsefere yardımcı telsiz (radyo) cihazları ve uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları

Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus

764.84Televizyon kameraları, sayısal kameralar ve görüntü kaydedici kameralar

Television cameras, digital cameras and video camera recorders

764.9Yalnızca veya temel olarak telekomünikasyon, ses kaydedebilen veya çoğaltabilen cihazlarla ve ekipmanlarla (bölüm 76 altında yer alanlar) kullanmaya uygun parça ve aksesuarlar

Parts and accessories suitable for use solely or principally with the apparatus of division 76

764.92Yalnızca veya temel olarak mikrofonlarla ve mikrofon ayaklıklarıyla, hoparlörlerle, kulaklıklarla (başa veya kulağa takılanlar) ve mikrofonla birleşik kulaklıklarla, elektrikli ses frekansı yükselteçleriyle (amplifikatörleri) ve takım haldeki ses yükselteçleriyle (alt grup 764.2 altında yer alanlar) kullanmaya uygun parça ve aksesuarlar

....with the apparatus and equipment of subgroup 764.2

764.93Yalnızca veya temel olarak monitörlerle, projektörlerle ve televizyon alıcı cihazlarıyla (grup 761 altında kalanlar), radyo yayınları için alıcı cihazlarla (grup 762 altında kalanlar), telsiz telefonlarla, telsiz telgraflarla, radyo yayımcılığı veya televizyon için iletim cihazlarıyla (alt grup 764.3 altında yer alanlar) ve başka yerde sınıflandırılmamış telekomünikasyon (televizyon kameraları, hava ve deniz trafiğine yardımcı cihazlar vb.) ekipmanlarıyla (alt grup 764.8 altında yer alanlar) kullanmaya uygun parça ve aksesuarlar

....with the apparatus and equipment of groups 761 and 762 and subgroups 764.3 and 764.8

764.99Yalnızca veya temel olarak ses kayıt veya çoğaltma cihazlarıyla ve görüntü kayıt veya çoğaltma cihazlarıyla (grup 763 altında yer alanlar) kullanmaya uygun parça ve aksesuarlar

....with the apparatus falling within group 763

77.Elektrik makineleri, cihazlar ve teçhizatlar ile bunların parçaları (elektrikli ev tipi ekipmanların elektrikli olmayan tamamlayıcı parçaları dahil)

Electrical machinery, apparatus and appliances, n.e.s., and electrical parts thereof (including non-electrical counterparts, n.e.s., of electrical household-type equipment)

771.Elektrik enerjisi makineleri (grup 716 altında yer alan döner (rotatif) elektrikli sistemler (tesisler) hariç) ve bunların parçaları

Electric power machinery (other than rotating electric plant of group 716) and parts thereof

771.1Transformatörler, elektrikli

Transformers, electrical

771.11Sıvı dielektrik transformatörler

Liquid dielectric transformers

771.19Diğer transformatörler, elektrikli

Other electrical transformers

771.2Diğer elektrik enerjisi makineleri; grup 771 altında yer alan elektik enerjisi makinelerinin parçaları

Other electric power machinery; parts of the electric power machinery of group 771

771.21Statik konvertörler (örneğin, redresörler)

Static converters (e.g., rectifiers)

771.23Deşarj lambaları veya tüpleri için balastlar

Ballasts for discharge lamps or tubes

771.25Diğer endüktörler

Other inductors

771.29Elektrik enerjisi makinelerinin (grup 771 altında yer alanlar) parçaları

Parts of the electric power machinery of group 771

772.Elektrik cihazları, elektrik devrelerinin anahtarlanması veya korunması için ya da elektrik devrelerine bağlanması için olanlar (anahtarlar, röleler, sigortalar, yıldırım önleyiciler, voltaj (gerilim) sınırlayıcılar ve dalga bastırıcılar (ani artış ayarlayıcılar), fiş ve prizler, lamba duyları ve buatlar); elektrik dirençleri (rezistanslar) (reostalar ve potansiyometreler dahil, ısıtma amaçlı dirençler hariç); baskılı devre kartları; elektrikli anahtarlama (tevzi panoları) veya koruyucu cihazlarla donatılmış ya da elektrik devrelerine bağlayıcılarla donatılmış veya elektrik dağıtımı ve kontrolü için olan panolar (sayısal kontrol panoları dahil), konsollar, masalar, kabinler ve diğer mesnetler (alt grup 764.1 altında yer alan anahtarlama cihazları hariç)

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits or for making connections to or in electrical circuits (e.g., switches, relays, fuses, lightning arresters, voltage limiters, surge suppressors, plugs and sockets, lamp-holders and junction boxes); electrical resistors (including rheostats and potentiometers), other than heating resistors; printed circuits; boards, panels (including numerical control panels), consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus for switching, protecting or for making connections to or in electrical circuits, for electric control or the distribution of electricity (excluding swithching apparatus of subgroup 764.1)

772.2Baskılı devre kartları

Printed circuits

772.20Baskılı devre kartları

Printed circuits

772.3Elektrik dirençleri (rezistanslar) (reostalar ve potansiyometreler dahil, ısıtma amaçlı dirençler hariç)

Electrical resistors (including rheostats and potentiometers), other than heating resistors; parts thereof.

772.31Sabit karbon dirençleri (rezistanslar), bileşim veya film türünde olanlar

Fixed carbon resistors, composition- or film-type

772.32Diğer sabit karbon dirençleri (rezistanslar)

Other fixed resistors

772.33Tel sargılı değişken dirençler (rezistanslar) (reostalar ve potansiyometreler dahil)

Wire-wound variable resistors (including rheostats and potentiometers)

772.35Diğer değişken dirençler (rezistanslar) (reostalar ve potansiyometreler dahil)

Other variable resistors (including rheostats and potentiometers)

772.38Elektrik dirençlerinin (rezistanslar), reostalar ve potansiyometreler dahil (alt grup 772.3 altında yer alanlar) parçaları

Parts for the electrical resistors of subgroup 772.3

772.4Elektrik cihazları, elektrik devrelerinin anahtarlanması veya korunması için ya da elektrik devrelerine bağlanması için olanlar (anahtarlar, röleler, sigortalar, yıldırım önleyiciler, voltaj (gerilim) sınırlayıcılar ve dalga bastırıcılar (ani artış ayarlayıcılar), fiş ve prizler, lamba duyları ve buatlar), voltaj (gerilim) > 1.000 V olanlar

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits or for making connections to or in electrical circuits (e.g., switches, fuses, lightning arresters, voltage limiters, surge suppressors, plugs, junction boxes), for a voltage exceeding 1,000 V

772.41Sigortalar, voltaj (gerilim) > 1.000 V olanlar

Fuses

772.42Otomatik devre kesiciler, voltaj (gerilim) < 72, 5 kv.

Automatic circuit-breakers for a voltage of less than 72.5 kV

772.43Otomatik devre kesiciler voltaj (gerilim) ≥ 72, 5 kv.

Other automatic circuit-breakers

772.44Yalıtım anahtarları ile devre ve yük ayırıcı anahtarlar, voltaj (gerilim) > 1.000 V olanlar

Isolating switches and make-and-break switches

772.45Yıldırım önleyiciler, voltaj (gerilim) sınırlayıcılar ve dalga bastırıcılar (ani artış ayarlayıcılar), voltaj (gerilim) > 1.000 V olanlar

Lightning arresters, voltage limiters and surge suppressors

772.49Diğer elektrik cihazları, elektrik devrelerinin anahtarlanması veya korunması için ya da elektrik devrelerine bağlanması için olanlar, voltaj (gerilim) > 1.000 V olanlar

Other electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits

772.5Elektrik cihazları, elektrik devrelerinin anahtarlanması veya korunması için ya da elektrik devrelerine bağlanması için olanlar (anahtarlar, röleler, sigortalar, fiş ve prizler, lamba duyları ve buatlar), voltaj (gerilim) <= 1.000 V olanlar; fiber optik lif demetleri veya kabloları için bağlantı parçaları

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (e.g., switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp-holders, junction boxes), for a voltage not exceeding 1,000 V; connectors for optical fibre bundles or cables

772.51Sigortalar, voltaj (gerilim) <= 1.000 V olanlar

Fuses

772.52Otomatik devre kesiciler, voltaj (gerilim) <= 1.000 V olanlar

Automatic circuit-breakers

772.53Elektrik devrelerini korumak için diğer cihazlar, voltaj (gerilim) <= 1.000 V olanlar

Other apparatus for protecting electrical circuits

772.54Röleler <= 1.000 V olanlar

Relays

772.55Diğer anahtarlar, voltaj (gerilim) <= 1.000 V olanlar

Other switches

772.56Fiber optik lif demetleri veya kabloları için bağlantı parçaları

Connectors for optical fibres, optical fibre bundles or cables

772.57Ampul duyları, voltaj (gerilim) <= 1.000 V olanlar

Lamp-holders

772.58Fiş ve prizler, voltaj (gerilim) <= 1.000 V olanlar

Plugs and sockets

772.59Diğer elektrik cihazları, elektrik devrelerinin anahtarlanması veya korunması için ya da elektrik devrelerine bağlanması için, voltaj (gerilim) <= 1.000 V olanlar

Other electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits

772.6Elektrik dağıtımı ve kontrolü için (772.4 veya 772.5 alt grupları altında yer alan cihazlardan en az iki tanesiyle donatılmış olan) panolar (sayısal kontrol panoları dahil), konsollar, masalar, kabinler ve diğer mesnetler (grup 774, 881, 884 veya bölüm 87 altında yer alan cihazlarla birleşik olanlar dahil, fakat alt grup 764.1 altında yer alan anahtarlama cihazları hariç)

Boards, panels (including numerical control panels), consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of subgroup 772.4 or 772.5, for electrical control or the distribution of electricity (including those incorporating instruments or apparatus of groups 774, 881, 884 or of division 87, but excluding the switching apparatus of subgroup 764.1)

772.61Elektrik dağıtımı ve kontrolü için panolar (sayısal kontrol panoları dahil) (772.4 veya 772.5 alt grupları altında yer alan cihazlardan en az iki tanesiyle donatılmış olan), konsollar, masalar, kabinler ve diğer mesnetler (grup 774, 881, 884 veya bölüm 87 altında yer alan cihazlarla birleşik olanlar dahil, fakat alt grup 764.1 altında yer alan anahtarlama cihazları hariç), voltaj (gerilim) <= 1.000 V olanlar

....for a voltage not exceeding 1,000 V

772.62Elektrik dağıtımı ve kontrolü için (772.4 veya 772.5 alt grupları altında yer alan cihazlardan en az iki tanesiyle donatılmış olan) panolar (sayısal kontrol panoları dahil), konsollar, masalar, kabinler ve diğer mesnetler (grup 774, 881, 884 veya bölüm 87 altında yer alan cihazlarla birleşik olanlar dahil, fakat alt grup 764.1 altında yer alan anahtarlama cihazları hariç), voltaj (gerilim) > 1.000 V olanlar

....for a voltage exceeding 1,000 V

772.8Yalnızca veya temel olarak alt grup 772.4 ve 772.5 altında yer alan elektrik cihazlarıyla (elektrik devrelerinin anahtarlanması veya korunması için ya da elektrik devrelerine bağlanması için olanlar (anahtarlar, röleler, sigortalar, yıldırım önleyiciler, voltaj (gerilim) sınırlayıcılar ve dalga bastırıcılar (ani artış ayarlayıcılar), fiş ve prizler, lamba duyları ve buatlar)) kullanmaya uygun olan parçalar ile alt grup 772.6 altında olan elektrik dağıtımı ve kontrolü için panolar (tevzi panoları vb. mesnetlerin) parçaları

Parts suitable for use solely or principally with the apparatus falling within subgroups 772.4, 772.5 and 772.6

772.81Alt grup 772.6 altında yer alan, cihazlarlarla donatılmamış olan panolar (sayısal kontrol panoları dahil), konsollar, masalar, kabinler ve diğer mesnetler

Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases for the goods of subgroup 772.6, not equipped with their apparatus

772.82Alt grup 772.4, 772.5 ve 772.6 altında yer alan cihaz ve ekipmanların diğer parçaları

Other parts

773.Elektrik dağıtımı için başka yerde sınıflandırılmamış ekipmanlar

Equipment for distributing electricity, n.e.s.

773.1Yalıtılmış (emaylanmış veya anotlanmış) teller, kablolar (koaksiyel kablolar dahil) ve diğer yalıtılmış elektrik iletkenleri, bağlantı parçalarına monte edilmiş olsun veya olmasın; fiber optik kablolar, lifleri tek tek kaplanmış olanlar (elektrik iletkenleri monte edilmiş ya da bağlantı parçalı olsun veya olmasın)

Insulated (including enamelled or anodized) wire, cable (including co-axial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors

773.11Bobin telleri

Winding wire

773.12Koaksiyel kablolar ve diğer koaksiyel iletkenler

Co-axial cable and other co-axial conductors

773.13Ateşleme kablo takımları ve diğer kablo takımları, taşıtlarda, hava taşıtlarında veya gemilerde kullanılan

Ignition wiring sets and other wiring sets of a kind used in vehicles, aircraft or ships

773.16Diğer elektrik iletkenleri, voltaj (gerilim) <= 1.000 V olanlar

Other electric conductors, for a voltage not exceeding 1,000 V

773.17Diğer elektrik iletkenleri, voltaj (gerilim) > 1.000 V olanlar

Other electric conductors, for a voltage exceeding 1,000 V

773.18Fiber optik kablolar

Optical fibre cables

773.2Elektrik yalıtım ekipmanları

Electrical insulating equipment

773.22Elektrik yalıtkanları (izolatörleri), camdan olanlar

Electrical insulators of glass

773.23Elektrik yalıtkanları (izolatörleri), seramikten olanlar

Electrical insulators of ceramics

773.24Elektrik yalıtkanları (izolatörleri), cam veya seramik dışındaki maddelerden olanlar

Electrical insulators of materials other than glass or ceramics

773.26Yalıtım bağlantı malzemeleri, elektrikli makineler, cihazlar veya ekipmanlar için, tamamen seramikten yapılmış olanlar (montaj amacıyla döküm sırasında gövde içine gömülmüş küçük metal parçaları içerenler dahil örneğin vidalı prizler gibi) (başlık 773.23 altında yer alan elektrik yalıtkanları (izolatörler) hariç)

Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of ceramic materials apart from any minor components of metal (e.g., threaded sockets) incorporated during moulding solely for purposes of assembly (but not including insulators of heading 773.23)

773.28Yalıtım bağlantı malzemeleri, elektrikli makineler, cihazlar veya ekipmanlar için, tamamen plastikten yapılmış olanlar (montaj amacıyla döküm sırasında gövde içine gömülmüş küçük metal parçaları içerenler dahil örneğin vidalı prizler gibi) (başlık 773.24 altında yer alan elektrik yalıtkanları (izolatörler) hariç)

Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of plastic materials apart from any minor components of metal incorporated during moulding solely for purposes of assembly (but not including insulators of heading 773.24)

773.29Yalıtım bağlantı malzemeleri, elektrikli makineler, cihazlar veya ekipmanlar için, tamamen diğer maddelerden yapılmış olanlar (seramikten ve plastikten olanlar hariç) (montaj amacıyla döküm sırasında gövde içine gömülmüş küçük metal parçaları içerenler dahil örneğin vidalı prizler gibi) (başlık 773.24 altında yer alan elektrik yalıtkanları (izolatörler) hariç)

Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of materials other than ceramics or plastics apart from any minor components of metal incorporated during moulding solely for purposes of assembly (but not including insulators of heading 773.22 or 773.24); electrical conduit tubing and joints therefore, of base metal lined with insulating material

774.Elektro-diyagnostik (elektronik tanı) cihazları (tıp, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik bilimlerinde kullanılanlar) ve radyolojik cihazlar

Electrodiagnostic apparatus for medical, surgical, dental or veterinary purposes, and radiological apparatus

774.1Elektro-diyagnostik (elektronik tanı) cihazları, tıp, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik bilimlerinde kullanılanlar (radyolojik cihazlar hariç)

Electrodiagnostic apparatus (other than radiological apparatus)

774.11Elektrokardiyograflar (EKG)

Electrocardiographs

774.12Diğer elektro-diyagnostik (elektronik tanı) cihazları (fonksiyonel araştırma veya fizyolojik parametre muayene ölçüm cihazları dahil)

Other electrodiagnostic apparatus (including apparatus for functional exploratory examination or for checking physiological parameters).

774.13Mor ötesi (ultraviyole) veya kızıl ötesi ışınlı cihazlar

Ultraviolet or infrared ray apparatus

774.2X-ışınının veya alfa, beta ya da gama ışınlarının kullanımına dayalı cihazlar, tıp, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik bilimlerinde kullanılanlar olsun veya olmasın (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil), X-ışın tüpleri ve diğer X-ışını üreteçleri; yüksek gerilim üreteçleri, kontrol panoları ve masaları, ekranlar, muayene ve tedavi masaları, sandalyeleri ve benzerleri; bunların parçaları ve aksesuarları

Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta or gamma radiations, whether or not for medical, surgical, dental or veterinary uses (including radiography or radiotherapy apparatus), X-ray tubes and other X-ray generators; high tension generators, control panels and desks, screens, examination or treatment tables, chairs and the like; parts, n.e.s., and accessories for the foregoing apparatus and equipment

774.21X-ışınının kullanımına dayalı cihazlar, tıp, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik bilimlerinde kullanılanlar olsun veya olmasın (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil)

Apparatus based on the use of X-rays, whether or not for medical, surgical, dental or veterinary uses (including radiography or radiotherapy apparatus)

774.22Alfa, beta ya da gama ışınlarının kullanımına dayalı cihazlar, tıp, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik bilimlerinde kullanılanlar olsun veya olmasın (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil)

Apparatus based on the use of alpha, beta or gamma radiations, whether or not for medical, surgical, dental or veterinary uses (including radiography or radiotherapy apparatus).

774.23X -ışın tüpleri

X-ray tubes

774.29Diğer X-ışını üreteçleri, yüksek gerilim üreteçleri, kontrol panoları ve masaları, ekranlar, muayene ve tedavi masaları, sandalyeleri ve benzerleri (parçalar ve aksesuarlar dahil)

Other (including parts and accessories)

775.Başka yerde sınıflandırılmamış ev tipi elektrikli ve elektriksiz ekipmanlar

Household-type electrical and non-electrical equipment, n.e.s.

775.1Başka yerde sınıflandırılmamış ev veya çamaşırhane tipi ekipmanlar, elektrikli olsun veya olmasın

Household-type laundry equipment, n.e.s., whether or not electrical

775.11Ev veya çamaşırhane tipi çamaşır yıkama makineleri (hem yıkayan hem de kurutan makineler dahi), kuru çamaşır kapasitesi <= 10 kg. olanlar

Household- or laundry-type washing-machines (including machines which both wash and dry), each of a dry linen capacity not exceeding 10 kg.

775.12Çamaşır kurutma makineleri, kuru çamaşır kapasitesi <= 10 kg. olanlar

Clothes-drying machines, each of a dry linen capacity not exceeding 10 kg. (excluding those of heading 743.55)

775.2Ev tipi buzdolapları ve dondurucular (elektrikli olanlar ve diğerleri)

Household-type refrigerators and food freezers (electrical and other)

775.21Buzdolapları, ev tipi (elektrikli olanlar ve diğerleri), derin dondurucu bölümü içersin veya içermesin

Refrigerators, household-type (electric or other), whether or not containing a deep-freeze compartment

775.22Derin dondurucular, ev tipi (elektrikli olanlar ve diğerleri)

Deep-freezes, household-type (electric or other)

775.3Bulaşık makineleri, ev tipi

Dishwashing machines of the household type

775.30Bulaşık makineleri, ev tipi

Dishwashing machines of the household type

775.4Elektrikli traş ve saç kesme makineleri, kendinden motorlu olanlar ile bunların parçaları

Shavers and hair clippers, with self-contained electric motor and parts thereof

775.41Elektrikli traş makineleri, kendinden motorlu olanlar

Shavers

775.42Elektrikli saç kesme ve hayvan kırkma makineleri

Hair clippers

775.49Elektrikli traş ve saç kesme makinelerinin parçaları, kendinden motorlu olanlar

Parts

775.5Elektrikli süpürgeler

Vacuum cleaners

775.51Elektrikli süpürgeler, kendinden motorlu olanlar

….with self-contained electric motor

775.56Elektrikli süpürgeler (kendinden motorlu olanlar hariç)

….other

775.57Elektrikli süpürgelerin parçaları

….parts

775.7Diğer elektromekanik elektrikli evsel cihazlar, kendinden motorlu olanlar (alt grup 775.5 altında yer alan elektrik süpürgeleri hariç); bunların parçaları

Electromechanical domestic appliances with self-contained electric motor, other than vacuum cleaners of subgroup 775.5; parts thereof

775.72Ev tipi gıda öğütücüler, karıştırıcılar (mikser) ve meyve veya sebze suyu çıkarıcıları, elektrik motoru bulunanlar

Food grinders and mixers; fruit or vegetable juice extractors

775.73Ev işleri için elektromekanik elektrikli diğer cihazlar

Other

775.79Ev işleri için elektromekanik elektrikli cihazların parçaları

Parts

775.8Elektrikle ısıtılan cihazlar, başka yerde sınıflandırılmamış

Electrothermic appliances, n.e.s.

775.81Anında veya depolu su ısıtıcıları ve daldırma tipi ısıtıcılar, elektrikli olanlar

Electric instantaneous or storage water-heaters and immersion heaters

775.82Mekan ısıtma cihazları ve toprak ısıtma cihazları, elektrikli olanlar

Electric space-heating apparatus and electric soil-heating apparatus

775.83Saç şekillendirme veya saç kurutma cihazları, elektrikli olanlar

Electrothermic hairdressing or hand-drying apparatus

775.84Ütüler, elektrikli olanlar

Electric smoothing-irons

775.85Battaniyeler, elektrikli olanlar

Electric blankets

775.86Mikrodalga fırınlar; diğer fırınlar; ocaklar, pişirme sacları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları, elektrikli olanlar

Microwave ovens; other ovens; cookers, cooking plates, boiling rings, grillers and roasters

775.87Ev işlerinde kullanılan elektrikle ısıtılan (elektro termik) cihazlar, başka yerde sınıflandırılmamış

Electrothermic domestic appliances, n.e.s.

775.88Elektrikli ısıtıcı rezistanslar (karbon olanlar hariç)

Electric heating resistors (other than of carbon)

775.89Elektrikle ısıtılan (elektro termik) cihazların (alt grup 775.8 altında yer alanlar) parçaları

Parts of the electrothermic appliances of subgroup 775.8

776.Isıl elektronik (termiyonik), soğuk katod veya foto katod valfleri ve tüpleri (örneğin, vakumlu, buhar veya gaz doldurulmuş valfler ve tüpler, cıva arklı redresör valfleri ve tüpleri, katod ışınlı tüpler, televizyon kamerası tüpleri); diyotlar, transistörler ve benzeri yarı iletken aygıtlar; ışığa duyarlı yarı iletken aygıtlar; ışık yayan diyotlar (LED); monte edilmiş piezoelektrik kristalleri; elektronik entegre devreler ve mikromontaj parçaları; bunların parçaları

Thermionic, cold cathode or photo-cathode valves and tubes (e.g., vacuum or vapour or gas-filled valves and tubes, mercury arc rectifying valves and tubes, cathode-ray tubes, television camera tubes); diodes, transistors and similar semiconductor devices; photosensitive semiconductor devices; light-emitting diodes; mounted piezoelectric crystals; electronic integrated circuits and microassembles; parts thereof

776.1Katot ışınlı televizyon görüntü tüpleri (katod ışınlı video (görüntü) monitör tüpleri)

Television picture tubes, cathode-ray (including video monitor cathode-ray tubes)

776.11Katot ışınlı televizyon görüntü tüpleri (katod ışınlı video (görüntü) monitör tüpleri), renkli olanlar

....colour

776.12Katot ışınlı televizyon görüntü tüpleri (katod ışınlı video (görüntü) monitör tüpleri), siyah-beyaz veya tek renkli olanlar

....black and white or other monochrome

776.2Diğer elektronik valfler ve tüpler (televizyon kamera tüpleri dahil)

Other electronic valves and tubes (including television camera tubes)

776.21Televizyon kamera tüpleri, görüntü çeviriciler ve yoğunlaştırıcılar; diğer fotokatodlu tüpler

Television camera tubes; image converters and intensifiers; other photocathode tubes

776.23Diğer katot ışınlı tüpler

Other cathode-ray tubes

776.25Mikrodalga tüpler (ızgara ile kumanda edilebilen tüpler hariç)

Microwave tubes (excluding grid-controlled tubes)

776.27Diğer valfler ve tüpler

Other valves and tubes

776.29Tüplerin ve valflerin (alt grup 776.1 ve 776.2 altında kalanların) parçaları

Parts of the tubes and valves of subgroups 776.1 and 776.2

776.3Diyotlar, transistörler ve benzeri yarı iletken aygıtlar; ışığa duyarlı yarı iletken aygıtlar (fotovoltaik piller dahil, bir modül halinde birleştirilmiş ya da panolarda hazırlanmış olsun veya olmasın); ışık yayan diyotlar

Diodes, transistors and similar semiconductor devices; photosensitive semiconductor devices (including photovoltaic cells, whether or not assembled in modules or made up into panels); light-emitting diodes

776.31Diyotlar (ışığa duyarlı veya ışık yayanlar hariç)

Diodes, other than photosensitive or light-emitting diodes

776.32Transistörler (ışığa duyarlı olanlar hariç), gücü < 1W olanlar

Transistors (excluding photosensitive transistors) with a dissipation rate of less than one watt

776.33Transistörler (ışığa duyarlı olanlar hariç), gücü >= 1W olanlar

Transistors (excluding photosensitive transistors) with a dissipation rate of one watt or more

776.35Tristörler (ışığa duyarlı olanlar hariç)

Thyristors, diacs and triacs (excluding photosensitive devices)

776.37Işığa duyarlı yarı iletken aygıtlar; ışık yayan diyotlar

Photosensitive semiconductor devices; light-emitting diodes

776.39Diğer yarı iletken aygıtlar

Other semiconductor devices

776.4Elektronik entegre devreler

Electronic integrated circuits

776.42İşlemci ve denetleyici olarak elektronik entegre devreler, belleklerle, konvertörlerle, mantıksal devrelerle, yükselteçlerle (amplifikatörler), saat ve zamanlama devreleri veya diğer devrelerle birleşik olsun veya olmasın

Processors and controllers, whether or not combined with memories, converters, logic circuits, amplifiers, clock and timing circuits, or other circuits

776.44Bellekler olarak elektronik entegre devreleri

Memories

776.46Yükselteçler (amplifikatör) olarak elektronik entegre devreleri

Amplifiers

776.49Diğer elektronik entegre devreleri

Other

776.8Piezoelektrik kristalleri, monte edilmiş; grup 776 altında yer alan elektronik bileşenlerin başka yerde sınıflandırılmamış parçaları

Piezoelectric crystals, mounted; parts, n.e.s., of the electronic components of group 776

776.81Piezoelektrik kristalleri, monte edilmiş

Piezoelectric crystals, mounted

776.88Diyotlar, transistörlerin ve benzeri yarı iletken aygıtların, ışığa duyarlı yarı iletken aygıtların, ışık yayan diyotların (alt grup 776.3 altında yer alanlar) parçaları ile monte edilmiş piezoelektrik kristallerinin parçaları (başlık 776.81 altında yer alan )

Parts of the devices of subgroup 776.3 and of the mounted piezoelectric crystals of heading 776.81

776.89Elektronik entegre devrelerin (alt grup 776.4 altında yer alanlar) parçaları

Parts of the articles of subgroup 776.4

778.Elektrik makine ve cihazları, başka yerde sınıflandırılmamış

Electrical machinery and apparatus, n.e.s.

778.1Piller ve elektrik akümülatörleri ile bunların parçaları

Batteries and electric accumulators and parts thereof

778.11Birincil pil ve birincil bataryalar

Primary cells and primary batteries

778.12Elektrik akümülatörleri (akümülatör)

Electric accumulators (storage batteries)

778.13Birincil pillerin, birincil bataryaların ve elektrik akümülatörlerin atık ve hurdaları; kullanılmış birincil piller, kullanılmış birincil bataryaların ve kullanılmış elektrik akümülatörleri; başka yerde sınıflandırılmamış makine ve cihazların elektrikli parçaları

Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators; electrical parts of machinery or apparatus, n.e.s.

778.17Birincil pillerin ve birincil bataryaların parçaları

Parts of primary cells and primary batteries

778.19Elektrik akümülatörlerinin parçaları

Parts of electric accumulators

778.2Filamentli veya deşarjlı elektrik lambaları (monoblok far üniteleri (atom farları), mor ötesi (ultraviyole) veya kızıl ötesi (infrared) lambalar dahil); ark lambaları; bunların parçaları

Electric filament or discharge lamps (including sealed-beam lamp units and ultraviolet or infrared lamps); arc lamps; parts thereof

778.21Filamentli lambalar (flaş lambaları, mor ötesi (ultraviyole) veya kızıl ötesi (infrared) lambalar, (monoblok far üniteleri (atom farları) hariç)

Filament lamps (other than flash bulbs, infrared and ultraviolet lamps and sealed-beam lamp units)

778.22Deşarjlı lambalar (mor ötesi (ultraviyole)

Discharge lamps (other than ultraviolet lamps)

778.23Monoblok far üniteleri (atom farları)

Sealed-beam lamp units

778.24Mor ötesi (ultraviyole) veya kızıl ötesi (infrared) lambalar; ark lambaları

Ultraviolet or infrared lamps; arc lamps

778.29Filamentli veya deşarjlı elektrik lambalarının (monoblok far üniteleri (atom farları), mor ötesi (ultraviyole) veya kızıl ötesi (infrared) lambalar dahil) ve ark lambalarının parçaları

Parts

778.3İçten yanmalı motorlar ve taşıtlar için başka yerde sınıflandırılmamış elektrik ekipmanları; bunların parçaları

Electrical equipment, n.e.s., for internal combustion engines and vehicles; parts thereof

778.31Elektrikli ateşleme veya marş ekipmanları, kıvılcım veya sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı motorlar için (örneğin ateşleme manyetoları, manyetolu dinamolar, ateşleme bobinleri, ateşleme ve ısıtma bujileri, marş motorları); jeneratörler (dinamo ve alternatör gibi) ve bu tür motorlarla birlikte kullanılan devre kesici parçalar

Electrical ignition or starting equipment of a kind used for spark-ignition or compression-ignition internal combustion engines (e.g., ignition magnetos, magnetodynamos, ignition coils, sparking-plugs and glow plugs, starter motors); generators (e.g., dynamos and alternators) and cut-outs of a kind used in conjunction with such engines

778.33Kıvılcım veya sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı motorlar için elektrikli ateşleme veya marş ekipmanlarının (başlık 778.31 altında yer alanlar) parçaları

Parts of the equipment of heading 778.31

778.34Elektrikli aydınlatma (alt grup 778.2 altında yer alan filamentli veya deşarjlı elektrik lambaları hariç) ve sinyalizasyon ekipmanları, cam silecekleri, buz ve buğu çözücüler (cam ısıtıcıları), motosikletler ve motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar

Electrical lighting or signalling equipment (excluding articles of subgroup 778.2), windscreen wipers, defrosters and demisters, of a kind used for cycles or motor vehicles

778.35Motosikletler ve motorlu kara taşıtlarında kullanılan elektrikli aydınlatma ve sinyalizasyon ekipmanlarının, cam sileceklerinin, buz ve buğu çözücülerin (cam ısıtıcıları) parçaları

Parts of the equipment of heading 778.34

778.4Elektromekanik aletler, el ile kullanılan, kendinden elektrik motorlu olanlar, bunların parçaları

Electromechanical tools for working in the hand, with self-contained electric motor; parts thereof

778.41Her türlü matkap, el ile kullanılan, kendinden elektrik motorlu olanlar

Drills of all kinds

778.43Testereler, el ile kullanılan, kendinden elektrik motorlu olanlar

Saws

778.45Diğer aletler, el ile kullanılan, kendinden elektrik motorlu olanlar

Other tools

778.6Elektrik kondansatörleri, sabit, değişken veya ayarlanabilir (ön ayarlı) olanlar

Electrical capacitors, fixed, variable or adjustable (pre-set)

778.61Sabit kondansatörler, 50/60 Hz'lik elektrik devrelerinde kullanmak için tasarlanmış olan ve reaktif taşıma güç kapasitesi >= 0,5 kvar olanlar

Fixed capacitors designed for use in 50/60 Hz circuits and having a reactive power handling capacity of not less than 0.5 kvar (power capacitors)

778.62Sabit tantal kondansatörleri

Tantalum fixed capacitors

778.63Sabit alüminyum elektrolitik kondansatörleri

Aluminium electrolytic fixed capacitors

778.64Seramik dielektrikli sabit kondansatörler, tek katlı olanlar

Ceramic dielectric fixed capacitors, single layer

778.65Seramik dielektrikli sabit kondansatörler, çok katlı olanlar

Ceramic dielectric fixed capacitors, multilayer

778.66Kağıt veya plastik dielektrikli sabit kondansatörler

Paper or plastics dielectric fixed capacitors

778.67Diğer sabit kondansatörler

Other fixed capacitors

778.68Değişken veya ayarlanabilir (ön ayarlı) kondansatörler

Variable or adjustable (pre-set) capacitors

778.69Elektrik kondansatörlerinin parçaları

Parts of electrical capacitors

778.7Elektrik makineleri ve cihazları, kendine özel fonksiyona sahip olanlar, başka yerde sınıflandırılmış; bunların parçaları

Electrical machines and apparatus, having individual functions, n.e.s.; parts thereof

778.71Parçacık hızlandırıcılar

Particle accelerators

778.78Kendine özel fonksiyona sahip olan diğer elektrik makineleri ve cihazları

Other

778.79Kendine özel fonksiyona sahip olan elektrik makinelerin ve cihazların parçaları

Parts

778.8Elektrik makineleri ve ekipmanları, başka yerde sınıflandırılmamış

Electrical machinery and equipment, n.e.s.

778.81Elektromıknatıslar; daimi mıknatıslar ve mıknatıslaştırmadan sonra daimi mıknatıs olabilen eşyalar; elektromanyetik veya daimi mıknatıslı mengeneler, kıskaçlar ve benzeri tutma cihazları; elektromanyetik kaplinler, debriyajlar ve frenler; elektromanyetik vinç başları

Electromagnets; permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after magnetization; electromagnetic or permanent magnet chucks, clamps and similar holding devices; electromagnetic couplings, clutches and brakes; electromagnetic lifting heads

778.82Elektrikli sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol ekipmanları, demir yolları, tramvay yolları, karayolları, iç su yolları, taşıt park alanları, limanlar veya hava meydanları için olanlar (başlık 791.91 altında yer alan mekanik sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol ekipmanları hariç)

Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields (other than those of heading 791.91)

778.83Elektrikli sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol ekipmanlarının (başlık 778.82 altında yer alanlar) parçaları

Parts of the equipment of heading 778.82

778.84Elektrikli sesli veya görsel sinyalizasyon cihazları (zil, siren, gösterge tabloları, hırsızlığa ve yangına karşı alarmlar) (motosiklet ve motorlu kara taşıtları için olan elektrikli sinyalizasyon vb. (başlık 778.34 altında yer alanlar) veya elektrikli sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol ekipmanları (başlık 778.82 altında yer alanlar) hariç)

Electric sound or visual signalling apparatus (e.g., bells, sirens, indicator panels, burglar and fire-alarms), other than those of heading 778.34 or 778.82

778.85Elektrikli sesli veya görsel sinyalizasyon cihazlarının (zil, siren, gösterge tabloları, hırsızlığa ve yangına karşı alarmlar) (başlık 778.84 altında yer alanların) parçaları

Parts of the equipment of heading 778.84

778.86Karbon elektrotlar, karbon fırçalar, batarya karbonları (kömürleri) ve diğer karbon eşyalar, metalli olsun veya olmasın, elektrik amaçlı kullanılanlar

Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other carbon articles, with or without metal, of a kind used for electrical purposes

78.Karayolu taşıtları (taşıt hava yastıkları dahil)

Road vehicles (including air-cushion vehicles)

781.Otomobiller ve diğer motorlu kara taşıtları, esas olarak insan taşımacılığı için tasarlanmış olanlar (şoför dahil yolcu kapasitesi >= 10 kişi olan motorlu kara taşıtları hariç), steyşın arabalar ve yarış arabaları dahil

Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver), including station-wagons and racing cars

781.1Özellikle kar üzerinde seyahat için tasarlanmış olan taşıtlar; golf arabaları ve benzeri taşıtlar

Vehicles specially designed for travelling on snow; golf cars and similar vehicles

781.10Özellikle kar üzerinde seyahat için tasarlanmış olan taşıtlar; golf arabaları ve benzeri taşıtlar

Vehicles specially designed for travelling on snow; golf cars and similar vehicles

781.2Motorlu kara taşıtları, yolcu taşımacılığı için olanlar

Motor vehicles for the transport of persons, n.e.s.

781.20Motorlu kara taşıtları, yolcu taşımacılığı için olanlar

Motor vehicles for the transport of persons, n.e.s.

782.Motorlu kara taşıtları, yük taşımacılığı için olanlar ve özel amaçlı motorlu kara taşıtları

Motor vehicles for the transport of goods and special-purpose motor vehicles

782.1Motorlu kara taşıtları, yük taşımacılığı için olanlar

Motor vehicles for the transport of goods

782.11Damperli kamyonlar, kara yolu dışında kullanılanlar

Dumpers designed for off-highway use

782.19Yük taşımacılığı için olan başka yerde sınıflandırılmamış motorlu kara taşıtları

Motor vehicles for the transport of goods, n.e.s.

782.2Özel amaçlı motorlu kara taşıtları (örneğin kurtarıcı taşıtlar, vinçli kamyonlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcılı taşıtlar, yol süpürme araçları, püskürtme kamyonları, seyyar atölyeler, seyyar radyolojik birimler), yolcu veya yük taşımacılığı için tasarlanmış olanlar hariç

Special-purpose motor vehicles, other than those principally designed for the transport of persons or goods (e.g., breakdown lorries, crane lorries, fire-fighting vehicles, concrete-mixer lorries, road sweeper lorries, spraying lorries, mobile workshops, mobile radiological units)

782.21Vinçli kamyonlar

Crane lorries

782.23Seyyar sondaj veya delme kulesi

Mobile drilling derricks

782.25İtfaiye taşıtları

Fire-fighting vehicles

782.27Beton karıştırıcı donanımlı taşıtlar

Concrete-mixer lorries

782.29Özel amaçlı diğer motorlu kara taşıtları

Other

783.Motorlu kara yolu taşıtları

Road motor vehicles, n.e.s.

783.1Motorlu kara taşıtları, yolcu kapasitesi >= 10 kişi, şoför dahil

Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver

783.11Motorlu kara taşıtları, sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı motorlu olanlar, yolcu kapasitesi >= 10 kişi, şoför dahil

....with compression-ignition internal combustion engine (diesel or semi-diesel)

783.19Motorlu kara taşıtları, diğerleri, yolcu kapasitesi >= 10 kişi, şoför dahil

....other

783.2Kara yolu çekicileri, yarı römorklar için

Road tractors for semi-trailers

783.20Kara yolu çekicileri, yarı römorklar için

Road tractors for semi-trailers

784.Motorlu kara taşıtlarının (grup 722, 781, 782 ve 783 altında yer alanlar) parça ve aksesuarları

Parts and accessories of the motor vehicles of groups 722, 781, 782 and 783

784.1Motorlu şasiler, motorlu kara taşıtları için olanlar (grup 722, 781, 782 ve 783 altında yer alanlar)

Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of groups 722, 781, 782 and 783

784.10Motorlu şasiler, motorlu kara taşıtları için olanlar (grup 722, 781, 782 ve 783 altında yer alanlar)

Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of groups 722, 781, 782 and 783

784.2Karoserler (sürücü mahalleri dahil), motorlu kara taşıtları için (grup 722, 781, 782 ve 783 altında yer alanlar)

Bodies (including cabs), for the motor vehicles of groups 722, 781, 782 and 783

784.21Karoserler (sürücü mahalleri dahil), otomobiller ve diğer motorlu kara taşıtları (şoför dahil yolcu kapasitesi < 10 kişi olan motorlu kara taşıtları), steyşın arabalar ve yarış arabaları için (grup 781 altında yer alanlar)

....for the vehicles of group 781

784.25Karoserler (sürücü mahalleri dahil), traktörler (grup 722), yük taşımacılığı için motorlu kara taşıtları (grup 782) ve motorlu kara yolu taşıtları (grup 783) için (grup 722, 782 ve 783 altında yer alanlar)

....for the vehicles of groups 722, 782 and 783

784.3Motorlu kara taşıtlarının için (grup 722, 781, 782 ve 783 altında yer alanlar) parça ve aksesuarları

Other parts and accessories of the motor vehicles of groups 722, 781, 782 and 783

784.31Tamponlar ve bunların parçaları

Bumpers and parts thereof

784.32Karoserlerin (sürücü mahalleri dahil) diğer parça ve aksesuarları

Other parts and accessories of bodies (including cabs)

784.33Frenler, servo frenler ve bunların parçaları

Brakes and servo-brakes and parts thereof

784.34Vites kutuları ve bunların parçaları

Gearboxes and parts thereof

784.35Diferansiyelli hareket ettirici akslar (diğer transmisyon unsurları ile birlikte olsun olmasın), hareketsiz akslar ve bunların parçaları

Drive-axles with differential, whether or not provided with other transmission components, and non-driving axles; parts thereof

784.39Motorlu kara taşıtlarının diğer parça ve aksesuarları

Other parts and accessories

785.Motosikletler (mopet dahil) ve motorlu veya motorsuz bisiklet türü tekerlekli araçlar; engelli araçları

Motor cycles (including mopeds) and cycles, motorized and non-motirized; invalid carriages

785.1Motosikletler (mopet dahil) ve yardımcı motor takılmış bisiklet türü tekerlekli araçlar, sepetli olsun veya olmasın; motosiklet sepetleri

Motor cycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars; side-cars

785.11Motosikletler, içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu, silindir hacmi <= 50 cm³

....with reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity not exceeding 50 cc

785.13Motosikletler, içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu, 50 cm³ < silindir hacmi <= 250 cm³  

....with reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 50 cc but not exceeding 250 cc

785.15Motosikletler, içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu, 250 cm³ < silindir hacmi <= 500 cm³  

....with reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 250 cc but not exceeding 500 cc

785.16Motosikletler, içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu, 500 cm³ < silindir hacmi <= 800 cm³  

....with reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 500 cc but not exceeding 800 cc

785.17Motosikletler, içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu, silindir hacmi > 800 cm³

....with reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 800 cc

785.19Yardımcı motor takılmış bisiklet türü diğer tekerlekli taşıtlar; motosiklet sepetleri

....other; side-cars

785.2Bisikletler ve bisiklet türü diğer tekerlekli taşıtlar, motorlu olmayanlar

Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorized

785.20Bisikletler ve bisiklet türü diğer tekerlekli taşıtlar, motorlu olmayanlar

Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorized

785.3Engelli araçları, motorlu olsun veya olmasın ya da mekanik hareket ettirici tertibatı olsun veya olmasın; motosikletlerin (mopet dahil) ve motorlu veya motorsuz bisiklet türü tekerlekli araçların ve engelli araçlarının (grup 785 altında yer alanlar) parçaları

Invalid carriages, whether or not motorized or otherwise mechanically propelled; parts of the articles of group 785

785.31Engelli araçları, motorlu olsun veya olmasın ya da mekanik hareket ettirici tertibatı olsun veya olmasın

Invalid carriages, whether or not motorized or otherwise mechanically propelled

785.35Motosikletlerin (mopet dahil) parça ve aksesuarları

Parts and accessories of motorcycles (including mopeds)

785.36Engelli araçlarının parça ve aksesuarları

Parts and accessories of invalid carriages

785.37Motorlu veya motorsuz bisikletlerin ve bisiklet türü diğer tekerlekli taşıtların (grup 785 altında yer alanlar (motosikletler ve engelli araçları hariç)) parça ve aksesuarları

Parts and accessories of other vehicles of group 785

786.Treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork); mekanik hareket ettirici tertibatı olmayan diğer araçlar; özel olarak tasarlanmış ve donatılmış taşıma konteynerleri

Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically-propelled; specially designed and equipped transport containers

786.1Treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork), karavan tipi (konut veya kamp için olanlar)

Trailers and semi-trailers of the caravan type, for housing or camping.

786.10Treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork), karavan tipi (konut veya kamp için olanlar)

Trailers and semi-trailers of the caravan type, for housing or camping.

786.2Treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork), yük taşımak için olanlar

Trailers and semi-trailers for the transport of goods

786.21Treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork), kendinden yüklemeli veya boşaltmalı olanlar, tarımsal amaçlar için

Self-loading or self-unloading trailers and semi-trailers for agricultural purposes

786.22Treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork), tanker olarak kullanılanlar

Tanker trailers and tanker semi-trailers

786.29Diğer treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork), yük taşımak için

Other trailers and semi-trailers for the transport of goods

786.3Konteynerler (sıvı taşımak için olanlar dahil), bir veya daha fazla taşıma şekline göre tasarlanmış veya donatılmış olanlar

Containers (including containers for the transport of fluids) specially designed and equipped for carriage by one or more modes of transport

786.30Konteynerler (sıvı taşımak için olanlar dahil), bir veya daha fazla taşıma şekline göre tasarlanmış veya donatılmış olanlar

Containers (including containers for the transport of fluids) specially designed and equipped for carriage by one or more modes of transport

786.8Mekanik hareket ettirici tertibatı olmayan diğer araçlar; treylerlerin (römork), yarı treylerlerin (yarı römork) ve mekanik hareket ettirici tertibatı olmayan diğer araçların parçaları

Other vehicles, not mechanically propelled; parts of trailers, semi-trailers and of non-mechanically propelled vehicles

786.83Başka yerde sınıflandırılmamış treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork)

Trailers and semi-trailers, n.e.s.

786.85Başka yerde sınıflandırılmamış mekanik hareket ettirici tertibatı olmayan diğer araçlar

Vehicles, not mechanically-propelled, n.e.s.

786.89Treylerlerin (römork) ve yarı treylerlerin (yarı römork) (alt grup 786.1, 786.3 ve 786.2 ile başlık 786.85 altında olanlar) parçaları

Parts of the trailers and semi-trailers of headings 786.1, 786.3 and 786.85 and subgroup 786.2

79.Diğer ulaşım araçları

Other transport equipment

791.Demir yolu araçları (hovertrenler dahil) ve bunlarla birleşik ekipmanlar

Railway vehicles (including hovertrains) and associated equipment

791.1Demir yolu lokomotifleri, harici elektrik kaynağıyla veya elektrik akümülatörleriyle çalışanlar

Rail locomotives powered from an external source of electricity or by electric accumulators

791.11Demir yolu lokomotifleri, harici elektrik kaynağıyla çalışanlar

....powered from an external source of electricity

791.15Demir yolu lokomotifleri, elektrik akümülatörleriyle çalışanlar

....powered by electric accumulators

791.2Diğer demir yolu lokomotifleri; lokomotif tenderleri (yakıt ve su taşıyan vagon)

Other rail locomotives; locomotive tenders

791.21Lokomotifler, dizel-elektrikli olanlar

Diesel-electric locomotives

791.29Başka yerde sınıflandırılmamış diğer demir yolu lokomotifleri; lokomotif tenderleri (yakıt ve su taşıyan vagon)

Rail locomotives, n.e.s.; locomotive tenders

791.6Demir yolu veya tramvay vagonları, yük vagonları ve ağır yük vagonları, kendinden hareketli olanlar (bakım veya servis araçları hariç)

Railway or tramway coaches, vans and trucks, self-propelled (other than maintenance and service vehicles of heading 791.81).

791.60Demir yolu veya tramvay vagonları, yük vagonları ve ağır yük vagonları, kendinden hareketli olanlar (bakım veya servis araçları hariç)

Railway or tramway coaches, vans and trucks, self-propelled (other than maintenance and service vehicles of heading 791.81).

791.7Demir yolu veya tramvay yolcu vagonları, kendinden hareketli olmayan; bagaj vagonları, posta vagonları ve diğer özel amaçlı vagonlar (başlık 791.81 altında yer alan bakım veya servis araçları hariç)

Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage-vans, post office coaches and other special-purpose railway or tramway coaches, not self-propelled (excluding those of heading 791.81)

791.70Demir yolu veya tramvay yolcu vagonları, kendinden hareketli olmayan; bagaj vagonları, posta vagonları ve diğer özel amaçlı vagonlar (başlık 791.81 altında yer alan bakım veya servis araçları hariç)

Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage-vans, post office coaches and other special-purpose railway or tramway coaches, not self-propelled (excluding those of heading 791.81)

791.8Demir yolu veya tramvay yolcu vagonları ve bakım vagonları

Railway or tramway freight and maintenance cars

791.81Demir yolu veya tramvay bakım ve servis araçları, kendinden hareketli olsun veya olmasın (örneğin, atölyeler, vinçler, balast tamperler, hat döşeyiciler, test etme vagonları ve hat tetkik araçları dahil)

Railway or tramway maintenance or service vehicles, whether or not self-propelled (e.g., workshops, cranes, ballast tampers, track-liners, testing coaches and track inspection vehicles)

791.82Demir yolu veya tramvay eşya ve yük vagonları, kendinden hareketli olmayanlar

Railway or tramway goods vans and wagons (freight cars), not self-propelled.

791.9Demir yolu veya tramvay hatlarında kullanılan sabit malzeme ve bağlantı parçaları; mekanik (elektromekanik dahil) sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol ekipmanları (demir yolları, tramvay yolları, kara yolları, iç su yolları, taşıt park alanları, limanlar veya hava meydanları için kullanılanlar); vagonlar, sabit malzeme, bağlantı parçaları ve ekipmanlar (grup 791 altında yer alan demir yolu araçları (hovertrenler dahil) ve bunlarla birleşik ekipmanlar için)

Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electromechanical) signaling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the locomotives, rolling-stock, fixtures, fittings and equipment of group 791

791.91Demir yolu veya tramvay hatlarında kullanılan sabit malzeme ve bağlantı parçaları; mekanik sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol ekipmanları (demir yolları, tramvay yolları, karayolları, iç su yolları, taşıt park alanları, limanlar veya hava meydanları için olanlar); bunların parçaları

Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electromechanical) signaling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the foregoing

791.99Demir yolu veya tramvay lokomotiflerinin veya vagonların parçaları

Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock

792.Hava taşıtları ve bunlarla birleşik ekipmanlar; uzay araçları (uydular dahil) ve uzay aracı fırlatma araçları; bunların parçaları

Aircraft and associated equipment; spacecraft (including satellites) and spacecraft launch vehicles; parts thereof

792.1Helikopterler

Helicopters

792.11Helikopterler, boş ağırlığı <= 2000 kg

....of an unladen weight not exceeding 2,000 kg

792.15Helikopterler, boş ağırlığı > 2000 kg

....of an unladen weight exceeding 2,000 kg

792.2Uçaklar ve diğer hava taşıtları, mekanik hareket ettirici tertibatı olanlar (helikopterler hariç), boş ağırlığı <= 2000 kg

Aeroplanes and other aircraft, mechanically-propelled (other than helicopters), of an unladen weight not exceeding 2,000 kg

792.20Uçaklar ve diğer hava taşıtları, mekanik hareket ettirici tertibatı olanlar (helikopterler hariç), boş ağırlığı <= 2000 kg

Aeroplanes and other aircraft, mechanically-propelled (other than helicopters), of an unladen weight not exceeding 2,000 kg

792.3Uçaklar ve diğer hava taşıtları, mekanik hareket ettirici tertibatı olanlar (helikopterler hariç), 2000 kg < boş ağırlığı <= 15000 kg

Aeroplanes and other aircraft, mechanically-propelled (other than helicopters), of an unladen weight exceeding 2,000 kg but not exceeding 15,000 kg

792.30Uçaklar ve diğer hava taşıtları, mekanik hareket ettirici tertibatı olanlar (helikopterler hariç), 2000 kg < boş ağırlığı <= 15000 kg

Aeroplanes and other aircraft, mechanically-propelled (other than helicopters), of an unladen weight exceeding 2,000 kg but not exceeding 15,000 kg

792.4Uçaklar ve diğer hava taşıtları, mekanik hareket ettirici tertibatı olanlar (helikopterler hariç), boş ağırlığı > 15000 kg

Aeroplanes and other aircraft, mechanically-propelled (other than helicopters), of an unladen weight exceeding 15,000 kg

792.40Uçaklar ve diğer hava taşıtları, mekanik hareket ettirici tertibatı olanlar (helikopterler hariç), boş ağırlığı > 15000 kg

Aeroplanes and other aircraft, mechanically-propelled (other than helicopters), of an unladen weight exceeding 15,000 kg

792.5Uzay araçları (uydu dahil) ve uzay aracı fırlatma araçları

Spacecraft (including satellites) and spacecraft launch vehicles

792.50Uzay araçları (uydu dahil) ve uzay aracı fırlatma araçları

Spacecraft (including satellites) and spacecraft launch vehicles

792.8Başka yerde sınıflandırılmamış hava taşıtları(zeplinler, balonlar, planörler vb. dahil) ve bunlarla birleşik ekipmanlar

Aircraft, n.e.s. (including dirigibles, balloons, gliders, etc.) and associated equipment

792.83Hava taşıtı kalkış ve iniş tertibatı, fren takımları ve benzerleri; yer uçuş eğitim cihazları; bunların parçaları

Aircraft launching gear; deck-arrestor or similar gear; ground flying trainers; parts of the foregoing

792.84Balon ve zeplinler; planör, delta kanatlı planör ve diğer motorsuz hava taşıtları

Balloons and dirigibles; gliders, hang gliders and other non-powered aircraft

792.9Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının (grup 792 altında yer alanlar) parçaları (lastikler, motorlar ve elektrikli parçalar hariç)

Parts, n.e.s. (not including tyres, engines and electrical parts), of the goods of group 792

792.91Pervaneler ve rotorlar ile bunların parçaları (zeplinler, planörler ve diğer motorsuz hava taşıtları, helikopterler ve uçaklar için olanlar)

Propellers and rotors and parts thereof

792.93İniş takımları (zeplinler, planörler, delta kanatlı planörler ve diğer motorsuz hava taşıtları ile helikopterler, uçaklar, uzay araçlarının ve uzay aracı fırlatma araçların için) ve bunların parçaları

Undercarriages and parts thereof

792.95Uçak veya helikopterlerin diğer parçaları (pervaneler, rotorlar, iniş takımları ve bunların parçaları hariç)

Other parts of aeroplanes or helicopters

792.97Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının (grup 792 altında yer alanlar) diğer parçaları (uçakların veya helikopterlerin, pervaneleri, rotorları, iniş takımları ve bunlarla ilgili parçalar ile uçakların veya helikopterlerin diğer parçaları hariç)

Other parts of the goods of group 792

793.Gemiler, tekneler (şişirilebilir olanlar dahil) ve yüzen yapılar

Ships, boats (including hovercraft) and floating structures

793.1Yatlar ve diğer deniz taşıtları (eğlence veya spor için olanlar); sandallar (kayık) ve kanolar

Yachts and other vessels for pleasure or sports; rowing-boats and canoes

793.11Şişirilebilir deniz taşıtları (sandallar ve kanolar dahil)

Inflatable vessels (including rowing-boats and canoes)

793.12Yelkenli tekneler, yardımcı motoru olsun veya olmasın, şişirilebilir olmayanlar

Sailboats, not inflatable, with or without auxiliary motor

793.19Sandallar (kayık), kanolar ve deniz taşıtları (eğlence veya spor için olanlar), şişirilebilir olmayanlar

Non-inflatable rowing-boats and canoes and vessels for pleasure or sport, n.e.s.

793.2Gemiler, tekneler ve diğer deniz taşıtları (eğlence teknesi, çekici ve itici römorkörler, özel amaçlı deniz taşıtları ve sökülecek olan deniz taşıtları hariç)

Ships, boats and other vessels (other than pleasure craft, tugs, pusher craft, special-purpose vessels and vessels for breaking up)

793.22Her çeşit tanker (deniz yolu taşımacılığı için)

Tankers of all kinds

793.24Balıkçı gemileri; balıkçılık ürünlerinin işlenmesine ve saklanmasına yönelik fabrika gemileri ve diğer gemiler

Fishing vessels; factory ships and other vessels for processing or preserving fishery products

793.26Frigorifik gemiler (tankerler hariç)

Refrigerated vessels (other than tankers)

793.27Diğer yük gemileri (hem insan, hem yük taşıyanlar dahil)

Other vessels for the transport of goods (including vessels for the transport of both passengers and goods)

793.28Yolcu gemileri (kruvaziyer gemiler), gezi tekneleri ve insan taşımaya yönelik benzeri deniz araçları; her çeşit feribot

Cruise ships, excursion boats and similar vessels principally designed for the transport of persons; ferry-boats of all kinds

793.29Diğer deniz taşıtları (savaş gemisi ve cankurtaran filikası (botu) dahil, sandal (kayık) hariç)

Other vessels (including warships and lifeboats other than rowing-boats

793.3Sökülecek gemiler (deniz taşıtları) ve sökülecek diğer yüzer yapılar

Vessels and other floating structures for breaking up

793.30Sökülecek gemiler (deniz taşıtları) ve sökülecek diğer yüzer yapılar

Vessels and other floating structures for breaking up

793.5Fener gemileri, yangın söndürme gemileri, tarak gemileri, yüzer vinçler ve diğer deniz taşıtları (sefer hizmetleri esas görevine göre ikinci derecede olanlar); yüzer iskeleler; yüzer veya dalabilen sondaj veya üretim platformları

Light vessels, fire-floats, dredgers, floating cranes, and other vessels the navigability of which is subsidiary to their main function; floating docks; floating or submersible drilling or production platforms

793.51Tarak gemileri

Dredgers

793.55Yüzer veya dalabilen sondaj veya üretim platformları

Floating or submersible drilling or production platforms

793.59Fener gemileri, yangın söndürme gemileri, tarak gemileri, yüzer vinçler ve diğer deniz taşıtları (sefer hizmetleri esas görevine göre ikinci derecede olanlar)

Light vessels, fire-floats, floating cranes and other vessels, n.e.s., the navigability of which is subsidiary to their main function

793.7Çekici ve itici römorkörler

Tugs and pusher craft

793.70Çekici ve itici römorkörler

Tugs and pusher craft

793.9Diğer yüzer yapılar (örneğin, sal, tank, batardo, iskele, şamandıra ve fenerli şamandıra dahil)

Other floating structures (e.g., rafts, tanks, coffer-dams, landing-stages, buoys and beacons)

793.91Şişirilebilir sallar

Rafts, inflatable

793.99Diğer yüzer yapılar, başka yerde sınıflandırılmamış

Floating structures, n.e.s.

8Çeşitli mamul ürünler

Miscellaneous manufactured articles

81.Prefabrik yapılar; başka yerde sınıflandırılmamış sıhhi, su, ısıtma ve aydınlatma tesisatları ve bağlantı parçaları

Prefabricated buildings; sanitary, plumbing, heating and lighting fixtures and fittings, n.e.s.

811.Prefabrik yapılar

Prefabricated buildings

811.0Prefabrik yapılar

Prefabricated buildings

811.00Prefabrik yapılar

Prefabricated buildings

812.Başka yerde sınıflandırılmamış sıhhi, su, ısıtma ve aydınlatma tesisatları ve bağlantı parçaları

Sanitary, plumbing and heating fixtures and fittings, n.e.s.

812.1Sıcak su kazanları (boyler) ve radyatörler, merkezi ısıtma için (711 grubu altında kalan boylerler (kızgın su kazanları, yüksek basınçlı) hariç), ısıtması elektrikli olmayanlar ve bunların parçaları, demir veya çelikten; hava ısıtıcıları ve sıcak hava dağıtıcıları (temiz veya iklimlendirilmiş hava dağıtabilen dağıtıcılar dahil), ısıtması elektrikli olmayanlar, bir motorla çalışan vantilatör veya üfleyiciyle birleşik olanlar ve bunların parçaları, demir veya çelikten

Boilers (other than those of group 711) and radiators, for central heating, not electrically heated and parts thereof, of iron or steel; air heaters and hot-air distributors (including distributors which can also distribute fresh or conditioned air), not electrically heated, incorporating a motor-driven fan or blower and parts thereof, of iron or steel

812.11Radyatörler ve bunların parçaları, ısıtması elektrikli olmayanlar, demir veya çelikten

Radiators and parts thereof

812.15Hava ısıtıcıları, sıcak hava dağıtıcıları ve bunların parçaları, ısıtması elektrikli olmayanlar, demir veya çelikten

Air heaters and hot-air distributors and parts thereof

812.17Merkezi ısıtma kazanları (boyler), ısıtması elektrikli olmayanlar, demir veya çelikten (711 grubu altında kalan boylerler (kızgın su kazanları, yüksek basınçlı) hariç)

Central heating boilers (other than those of group 711)

812.19Merkezi ısıtma kazanlarının (boyler) (başlık 812.17 altında yer alanlara ait) parçaları, ısıtması elektrikli olmayanlar, demir veya çelikten

Parts for the boilers of heading 812.17

812.2Seramik eviyeler, lavabolar, ayaklı lavabolar, küvetler, bideler (taharetlik), alafranga/alaturka tuvaletler, tuvalet rezervuarları, klozet kapakları, pisuvarlar ve benzeri diğer sıhhi ürünler

Ceramic sinks, wash-basins, wash-basin pedestals, baths, bidets, water-closet pans, flushing cisterns, urinals and similar sanitary fixtures

812.21Seramik eviyeler, lavabolar, ayaklı lavabolar, küvetler, bideler (taharetlik), alafranga/alaturka tuvaletler, tuvalet rezervuarları, klozet kapakları, pisuvarlar ve benzeri diğer sıhhi ürünler, porselenden veya çiniden olanlar

....of porcelain or china

812.29Seramik eviyeler, lavabolar, ayaklı lavabolar, küvetler, bideler (taharetlik), alafranga/alaturka tuvaletler, tuvalet rezervuarları, klozet kapakları, pisuvarlar ve benzeri diğer sıhhi ürünler, porselenden veya çiniden olanlar hariç

....of other than porcelain or china

813.Başka yerde sınıflandırılmamış aydınlatma armatürleri ve bağlantı parçaları

Lighting fixtures and fittings, n.e.s.

813.1Başka yerde sınıflandırılmamış lambalar ve aydınlatma armatürleri (projektörler ve spot ışıkları dahil)

Lamps and lighting fittings (including searchlights and spotlights), n.e.s.

813.11Avizeler ve tavan veya duvar aydınlatma armatürleri, elektrikli olanlar (kamuya açık alanların ve yolların aydınlatılmasında kullanılan türden olanlar hariç)

Chandeliers and other electric ceiling and wall lighting fittings (excluding those of a kind used for lighting public open spaces or thoroughfares)

813.12Portatif elektrik lambaları, kendi enerji kaynaklarını kullanmak üzere tasarlanmış olanlar (kuru pil, akümülatör veya manyeto ile çalışanlar), 778.34 başlığı altında yer alan aydınlatma ekipmanları (bisikletler/motosikletler veya motorlu kara taşıtları için olanlar) hariç

Portable electric lamps designed to function by their own source of energy (e.g., dry batteries, accumulators or magnetos), other than lighting equipment falling under heading 778.34

813.13Elektrikli masa lambası, çalışma lambası, abajur ve benzeri ayaklı lambalar

Electric table, desk, bedside or floor-standing lamps

813.15Başka yerde sınıflandırılmamış elektrik lambaları ve aydınlatma armatürleri

Electric lamps and lighting fittings, n.e.s.

813.17Elektrikli olmayan lambalar ve aydınlatma armatürleri

Non-electrical lamps and lighting fittings

813.2Işıklı tabela, ışıklı reklam panosu ve benzerleri

Illuminated signs, illuminated name-plates and the like

813.20Işıklı tabela, ışıklı reklam panosu ve benzerleri

Illuminated signs, illuminated name-plates and the like

813.8Portatif elektrik lambalarının (başlık 813.12 altında yer alanların) bağlantı parçaları (akümülatörler hariç)

Parts of the portable electric lamps of heading 813.12 (excluding storage batteries)

813.80Portatif elektrik lambalarının (başlık 813.12 altında yer alanların) bağlantı parçaları (akümülatörler hariç)

Parts of the portable electric lamps of heading 813.12 (excluding storage batteries)

813.9Başka yerde sınıflandırılmamış lambaların ve aydınlatma armatürlerinin (projektörler ve spot ışıkları dahil) (alt grup 813.1 ve başlık 813.2 altında yer alanların) bağlantı parçaları

Parts, n.e.s., of the goods of subgroup 813.1 and heading 813.2

813.91Lambaların ve aydınlatma armatürlerinin bağlantı parçaları, camdan

....of glass

813.92Lambaların ve aydınlatma armatürlerinin bağlantı parçaları, plastikten

....of plastics

813.99Lambaların ve aydınlatma armatürlerinin bağlantı parçaları, diğer maddelerden

....other

82.Mobilyalar ve bunların parçaları; uyku takımları, yataklar (şilteler), yatak destekleri (şilte destekleri), minderler ve benzeri doldurulmuş uyku takımları

Furniture and parts thereof; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings

821.Mobilyalar ve bunların parçaları; uyku takımları, yataklar (şilteler), yatak destekleri (şilte destekleri), minderler ve benzeri doldurulmuş uyku takımları

Furniture and parts thereof; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings

821.1Koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar ile bunların parçaları ve mobilya parçaları, yatak haline getirilebilenler

Seats (other than those of heading 872.4), whether or not convertible into beds and parts thereof

821.11Hava taşıtları için koltuklar

Seats of a kind used for aircraft

821.12Motorlu kara taşıtları için koltuklar

Seats of a kind used for motor vehicles

821.13Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri malzemelerden koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar

Seats of cane, osier, bamboo or similar materials

821.14Yüksekliği ayarlanabilen koltuklar, sandalyeler vb.

Swivel seats with variable height adjustment

821.15Koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar (bahçe ve kamp için olanlar hariç), yatak haline getirilebilenler

Seats, other than garden seats or camping equipment, convertible into beds.

821.16Başka yerde sınıflandırılmamış koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar, ahşap iskeletli olanlar

Seats, n.e.s., with wooden frames

821.17Başka yerde sınıflandırılmamış koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar, metal iskeletli olanlar

Seats, n.e.s., with metal frames

821.18Diğer oturma gereçleri (koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar)

Other seats

821.19Koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturakların parçaları (821.1 alt grubunda yer alanlar)

Parts of the seats of subgroup 821.1

821.2Yatak destekleri (şilte destekleri); uyku eşyaları veya benzeri tefrişatlar (örneğin şilteler, yorganlar, kuştüyü yorganlar, minderler, puflar ve yastıklar gibi), yaylı veya dolgulu ya da içi herhangi bir malzeme ile doldurulmuş olanlar veya gözenekli kauçuktan ya da plastikten olanlar, kaplanmış olsun veya olmasın

Mattress supports; articles of bedding or similar furnishings (e.g., mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, pouffes and pillows) fitted with springs or stuffed or internally fitted with any material or of cellular rubber or plastics, whether or not covered

821.21Yatak destekleri (şilte destekleri)

Mattress supports

821.23Yataklar (şilteler), gözenekli kauçuk veya plastikten

Mattresses of cellular rubber or plastics

821.25Yataklar (şilteler), diğer malzemelerden

Mattresses of other materials

821.27Uyku tulumları

Sleeping-bags

821.29Diğer uyku eşyaları

Other articles of bedding

821.3Başka yerde sınıflandırılmamış mobilyalar, metalden

Furniture, n.e.s., of metal

821.31Başka yerde sınıflandırılmamış mobilyalar, metalden, büroda kullanılan türden

....of a kind used in offices

821.39Başka yerde sınıflandırılmamış mobilyalar, metalden, diğer kullanımlar için

....other

821.5Başka yerde sınıflandırılmamış mobilyalar, ahşaptan

Furniture, n.e.s., of wood

821.51Başka yerde sınıflandırılmamış mobilyalar, ahşaptan, büroda kullanılan türde

....of a kind used in offices

821.53Başka yerde sınıflandırılmamış mobilyalar, ahşaptan, mutfakta kullanılan türde

....of a kind used in the kitchen

821.55Başka yerde sınıflandırılmamış mobilyalar, ahşaptan, yatak odasında kullanılan türde

....of a kind used in the bedroom

821.59Başka yerde sınıflandırılmamış mobilyalar, ahşaptan, diğer kullanımlar için

....other

821.7Başka yerde sınıflandırılmamış mobilyalar, diğer malzemelerden

Furniture, n.e.s., of other materials

821.71Başka yerde sınıflandırılmamış mobilyalar, plastikten

....of plastics

821.79Başka yerde sınıflandırılmamış mobilyalar, diğer malzemelerden (bambu dahil)

....of other materials (including bamboo)

821.8Mobilya parçaları, Alt grup 821.3, 821.5 ve 821.7 altında yer alan mobilyaların

Parts of the furniture of subgroups 821.3, 821.5 and 821.7

821.80Mobilya parçaları, Alt grup 821.3, 821.5 ve 821.7 altında yer alan mobilyaların

Parts of the furniture of subgroups 821.3, 821.5 and 821.7

83.Seyahat eşyaları, el çantaları ve benzeri muhafazalar

Travel goods, handbags and similar containers

831.Sandıklar, valizler, makyaj çantaları, evrak çantaları, okul çantaları, gözlük kılıfları, dürbün muhafazaları, kamera ve fotoğraf makinesi muhafazaları, müzik aletleri muhafazaları, silah muhafazaları, tabanca kılıfları ve benzeri muhafazalar; seyahat çantaları, yalıtımlı gıda veya içecek çantaları, kişisel bakım (tuvalet) çantaları, sırt çantaları, el çantaları, alışveriş çantaları, portföyler, bozuk para çantaları, harita muhafazaları, sigara kutuları, tütün kese ve kutuları, el aleti (alet takımı) çantaları, spor çantaları, şişe muhafazaları, mücevher kutuları, pudra kutuları, çatal bıçak muhafazaları ve benzeri muhafazalar (deriden veya deri bileşimlerinden, plastik tabakalardan, tekstil malzemelerinden, vulkanize elyaftan veya mukavvadan olanlar ile bu malzamalarle veya kağıtla tamamen yahut kısmen kaplanmış olanlar); kişisel bakım, dikiş veya ayakkabı ya da elbise temizlemek için seyahat setleri

Trunks, suitcases, vanity cases, executive cases, briefcases, school satches, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping bags, wallets, purses, map cases, cigarette cases, tobacco pouches, tool bags, sports bags, bottle cases, jewellery boxes, powder boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanized fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper; travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning

831.1El çantaları, omuz askısı olsun veya olmasın (tutacak sapı olmayanlar dahil)

Handbags, whether or not with shoulder-strap (including those without handle)

831.11El çantaları, omuz askısı olsun veya olmasın (tutacak sapı olmayanlar dahil), dış yüzeyi deriden, deri bileşenlerinden veya rugandan olanlar

....with outer surface of leather, of composition leather or of patent leather.

831.12El çantaları, omuz askısı olsun veya olmasın (tutacak sapı olmayanlar dahil), dış yüzeyi plastik tabakalardan veya tekstil malzemelerinden olanlar

....with outer surface of sheeting of plastics or of textile materials

831.19El çantaları, omuz askısı olsun veya olmasın (tutacak sapı olmayanlar dahil), dış yüzeyi diğer malzemelerden olanlar

....other handbags

831.2Sandıklar, valizler, makyaj çantaları, evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri muhafazalar

Trunks, suitcases, vanity cases, executive cases, briefcases, school satchels and similar containers

831.21Sandıklar, valizler, makyaj çantaları, evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri muhafazalar, dış yüzeyi deriden, deri bileşenlerinden veya rugandan olanlar

....with outer surface of leather, of composition leather or of patent leather.

831.22Sandıklar, valizler, makyaj çantaları, evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri muhafazalar, dış yüzeyi plastik tabakalardan veya tekstil malzemelerinden olanlar

....with outer surface of plastics or of textile materials

831.29Sandıklar, valizler, makyaj çantaları, evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri muhafazalar, dış yüzeyi diğer malzemelerden olanlar

....other

831.3Seyahat setleri (kişisel bakım, dikiş veya ayakkabı ya da elbise temizlemek için olanlar)

Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning

831.30Seyahat setleri (kişisel bakım, dikiş veya ayakkabı ya da elbise temizlemek için olanlar)

Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning

831.9Başka yerde sınıflandırılmamış dürbün muhafazaları, kamera ve fotoğraf makinesi muhafazaları, müzik aletleri muhafazaları, silah muhafazaları, tabanca kılıfları ve benzeri muhafazalar; başka yerde sınıflandırılmamış seyahat çantaları, yalıtımlı gıda veya içecek çantaları, kişisel bakım (tuvalet) çantaları, sırt çantaları, el çantaları, alışveriş çantaları, para cüzdanları, bozuk para çantaları, harita muhafazaları, sigara kutuları, tütün kese ve kutuları, el aleti (alet takımı) çantaları, spor çantaları, şişe muhafazaları, mücevher kutuları, pudra kutuları, çatal bıçak muhafazaları ve benzeri muhafazalar (deriden veya deri bileşimlerinden, plastik tabakalardan, tekstil malzemelerinden, vulkanize elyaftan veya mukavvadan olanlar ile bu malzemelerle veya kağıtla tamamen yahut kısmen kaplanmış olanlar)

Binocular cases, camera cases, musical instrument cases, spectacle cases, gun cases, holsters and similar cases, n.e.s.; traveling bags, toilet bags, rucksacks, shopping bags, wallets, purses, map cases, cigarette cases, tobacco pouches, tool bags, sports bags, bottle cases, jewellery boxes, powder boxes, cutlery cases and similar containers, or leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanized fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper, n.e.s.

831.91Normal olarak cepte veya el çantasında taşınan eşyalar, para cüzdanları, bozuk para çantaları, sigara kutuları, tütün kese ve kutuları vb. gibi

Articles of a kind normally carried in the pocket or handbag

831.99Diğer muhafazalar, seyahat çantaları, yalıtımlı gıda veya içecek çantaları, kişisel bakım (tuvalet) çantaları, sırt çantaları, el çantaları, alışveriş çantaları, harita muhafazaları, el aleti (alet takımı) çantaları, spor çantaları, mücevher kutuları, çatal bıçak muhafazaları, dürbün muhafazaları, kamera ve fotoğraf makinesi muhafazaları, müzik aletleri muhafazaları, silah muhafazaları, tabanca kılıfları ve benzeri muhafazalar (dış yüzeyi deriden, deri bileşenlerinden veya rugandan olanlar)

Other travel goods, handbags and similar containers

84.Giyim eşyası ve giysi aksesuarları

Articles of apparel and clothing accessories

841.Erkekler veya erkek çocukları için palto, kaban, ceket, takım, blazer, pantolon, şort, gömlek, iç giyim, yatak kıyafeti ve benzeri ürünler, tekstil kumaşlardan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar ile alt grup 845.2 altında yer alan keçe veya dokusuz kumaşlar hariç)

Men&apos;s or boys&apos; coats, capes, jackets, suits, blazers, trousers, shorts, shirts, underwear, nightwear and similar articles of textile fabrics, not knitted or crocheted (other than those of subgroup 845.2)

841.1Erkekler veya erkek çocukları için palto, kaban, harmani, pelerin, anorak (kayak ceketi dahil), rüzgarlık, pardesü ve benzeri eşyalar (alt grup 841.2 ve 841.3 altında yer alan eşyalar ile örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks (including ski jackets), windcheaters, wind jackets and similar articles (other than those of subgroup 841.2 and heading 841.3).

841.11Erkekler veya erkek çocukları için palto, kaban, harmani, pelerin, anorak (kayak ceketi dahil), rüzgarlık, pardesü ve benzeri eşyalar, yünden veya ince hayvan kılından (alt grup 841.2 ve 841.3 altında yer alan eşyalar ile örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Overcoats, raincoats, car coats, capes, cloaks and similar articles, of wool or fine animal hair

841.12Erkekler veya erkek çocukları için palto, kaban, harmani, pelerin, anorak (kayak ceketi dahil), rüzgarlık, pardesü ve benzeri eşyalar, tekstil kumaşından (alt grup 841.2 ve 841.3 altında yer alan eşyalar ile örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Overcoats, raincoats, car coats, capes, cloaks and similar articles, of textile materials other than wool or fine animal hair

841.19Erkekler veya erkek çocukları için palto, kaban, harmani, pelerin, anorak (kayak ceketi dahil), rüzgarlık, pardesü ve benzeri eşyalar, diğer malzemelerden (alt grup 841.2 ve 841.3 altında yer alan eşyalar ile örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Other

841.2Erkekler veya erkek çocukları için takım ve kombine takımlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Suits and ensembles

841.21Erkekler veya erkek çocukları için takımlar, yün veya ince hayvan kılından, (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Suits of wool or fine animal hair

841.22Erkekler veya erkek çocukları için takımlar, tekstil malzemelerinden (yün veya ince hayvan kılından olanlar ile (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Suits of textile materials other than wool or fine animal hair

841.23Erkekler veya erkek çocukları için kombine takımlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Ensembles

841.3Erkekler veya erkek çocukları için ceket ve blazerler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Jackets and blazers

841.30Erkekler veya erkek çocukları için ceket ve blazerler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Jackets and blazers

841.4Erkekler veya erkek çocukları için pantolon, bahçıvan tipi tulum, binici/külot pantolonu ve şortlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts

841.40Erkekler veya erkek çocukları için pantolon, bahçıvan tipi tulum, binici/külot pantolonu ve şortlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts

841.5Erkekler veya erkek çocukları için gömlekler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Shirts

841.51Erkekler veya erkek çocukları için gömlekler, pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

....of cotton

841.59Erkekler veya erkek çocukları için gömlekler, tekstil malzemelerinden (pamuktan olanlar ile örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

....of textile materials other than cotton

841.6Erkekler veya erkek çocukları için atlet ve diğer fanilalar, külot, slip, gecelik, pijama, bornoz ve ropdöşambır, tekstil malzemelerinden yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

Singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing-gowns and similar articles

841.61Erkekler veya erkek çocukları için külot ve slipler, tekstil malzemelerinden yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

Underpants and briefs

841.62Erkekler veya erkek çocukları için gecelik ve pijamalar, tekstil malzemelerinden yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

Nightshirts and pyjamas

841.69Erkekler veya erkek çocukları için diğer giyim eşyaları, tekstil malzemelerinden yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

Other

842.Kadınlar veya kız çocukları için manto, kaban, ceket, takım, pantolon, şort, gömlek, elbise, etek, iç giyim, yatak kıyafeti ve benzeri ürünler, tekstil kumaşlardan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar ile alt grup 845.2 altında yer alan keçe veya dokusuz kumaşlar hariç)

Women&apos;s or girls&apos; coats, capes, jackets, suits, trousers, shorts, shirts, dresses and skirts, underwear, nightwear and similar articles of textile fabrics, not knitted or crocheted (other than those of subgroup 845.2)

842.1Kadınlar veya kız çocukları için manto, kaban, harmani, pelerin, anorak (kayak ceketi dahil), rüzgarlık, pardesü ve benzeri eşyalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar ile alt grup 842.3 altında yer alan eşyalar hariç)

Overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks (including ski jackets), windcheaters, wind jackets and similar articles (other than those of heading 842.3)

842.11Kadınlar veya kız çocukları için manto, kaban, harmani, pelerin ve benzeri eşyalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Overcoats, raincoats, car coats, capes, cloaks and similar articles

842.19Kadınlar veya kız çocukları için diğer anorak (kayak ceketi dahil), rüzgarlık, pardesü ve benzeri eşyalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Other

842.2Kadınlar veya kız çocukları için takım ve kombine takımlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Suits and ensembles

842.21Kadınlar veya kız çocukları için takımlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Suits

842.22Kadınlar veya kız çocukları için kombine takımlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Ensembles

842.3Kadınlar veya kız çocukları için ceket ve blazerler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Jackets and blazers

842.30Kadınlar veya kız çocukları için ceket ve blazerler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Jackets and blazers

842.4Kadınlar veya kız çocukları için elbiseler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Dresses

842.40Kadınlar veya kız çocukları için elbiseler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Dresses

842.5Kadınlar veya kız çocukları için elbiseler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Skirts and divided skirts

842.50Kadınlar veya kız çocukları için elbiseler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Skirts and divided skirts

842.6Kadınlar veya kız çocukları için pantolon, bahçıvan tipi tulum, binici/külot pantolonu ve şortlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts

842.60Kadınlar veya kız çocukları için pantolon, bahçıvan tipi tulum, binici/külot pantolonu ve şortlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts

842.7Kadınlar veya kız çocukları için bluz, gömlek ve gömlek bluzlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Blouses, shirts and shirt blouses

842.70Kadınlar veya kız çocukları için bluz, gömlek ve gömlek bluzlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Blouses, shirts and shirt blouses

842.8Kadınlar veya kız çocukları için atlet ve diğer fanilalar, jüp, jüpon, kombinezon, külot, slip, gecelik, pijama, bornoz ve sabahlıklar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, negligées, bathrobes, dressing-gowns and similar articles

842.81Kadınlar veya kız çocukları için jüp, jüpon ve kombinezonlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Slips and petticoats

842.82Kadınlar veya kız çocukları için gecelikler ve pijamalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Nightdresses and pyjamas

842.89Kadınlar veya kız çocukları için fanila, külot, bornoz ve diğerleri (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Other

843.Erkekler veya erkek çocukları için palto, kaban, ceket, takım, blazer, pantolon, şort, gömlek, iç giyim, yatak kıyafeti ve benzeri ürünler, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan (alt grup 845.2 altında yer alan keçe veya dokusuz kumaşlar hariç)

Men&apos;s or boys&apos; coats, capes, jackets, suits, blazers, trousers, shorts, shirts, underwear, nightwear and similar articles of textile fabrics, knitted or crocheted (other than those of subgroup 845.2)

843.1Erkekler veya erkek çocukları için palto, kaban, harmani, pelerin, anorak (kayak ceketi dahil), rüzgarlık, pardesü ve benzeri eşyalar, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan (alt grup 845.2 altında yer alan keçe veya dokusuz kumaşlar ve başlık 843.23 altında yer alan eşyalar hariç)

Overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks (including ski jackets), windcheaters, wind jackets and similar articles (other than those of heading 843.23)

843.10Erkekler veya erkek çocukları için palto, kaban, harmani, pelerin, anorak (kayak ceketi dahil), rüzgarlık, pardesü ve benzeri eşyalar, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan (alt grup 845.2 altında yer alan keçe veya dokusuz kumaşlar ve başlık 843.23 altında yer alan eşyalar hariç)

Overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks (including ski jackets), windcheaters, wind jackets and similar articles (other than those of heading 843.23)

843.2Erkekler veya erkek çocukları için takım, kombine takım, ceket, blazer, pantolon, bahçıvan tipi tulum, binici/külot pantolonu ve şortlar, tekstil malzemelerinden, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan (alt grup 845.2 altında yer alan keçe veya dokusuz kumaşlar hariç)

Suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts

843.21Erkekler veya erkek çocukları için takımlar, tekstil malzemelerinden, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan

Suits

843.22Erkekler veya erkek çocukları için kombine takımlar, tekstil malzemelerinden, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan

Ensembles

843.23Erkekler veya erkek çocukları için ceket ve blazerler, tekstil malzemelerinden, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan

Jackets and blazers

843.24Erkekler veya erkek çocukları için pantolon, bahçıvan tipi tulum, binici/külot pantolonu ve şortlar, tekstil malzemelerinden, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan

Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts

843.7Erkekler veya erkek çocukları için gömlekler, tekstil malzemelerinden, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan

Shirts

843.71Erkekler veya erkek çocukları için gömlekler, pamuktan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan

....of cotton

843.79Erkekler veya erkek çocukları için gömlekler, diğer tekstil malzemelerinden, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan

....of other textile materials

843.8Erkekler veya erkek çocukları için külot, slip, gecelik, pijama, bornoz ve ropdöşambır, tekstil malzemelerinden, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan (atlet ve diğer fanilalar hariç)

Underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing-gowns and similar articles

843.81Erkekler veya erkek çocukları için külot ve slipler tekstil malzemelerinden, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan (atlet ve diğer fanilalar hariç)

Underpants and briefs

843.82Erkekler veya erkek çocukları için gecelik ve pijamalar, tekstil malzemelerinden, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan (atlet ve diğer fanilalar hariç)

Nightshirts and pyjamas

843.89Erkekler veya erkek çocukları için bornoz, ropdöşambır vb., tekstil malzemelerinden, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan (atlet ve diğer fanilalar hariç)

Other

844.Kadınlar veya kız çocukları için manto, kaban, ceket, takım, pantolon, şort, gömlek, elbise, etek, iç giyim, yatak kıyafeti ve benzeri ürünler, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan (alt grup 845.2 altında yer alan keçe veya dokusuz kumaşlar hariç)

Women&apos;s or girls&apos; coats, capes, jackets, suits, trousers, shorts, shirts, dresses and skirts, underwear, nightwear and similar articles of textile fabrics, knitted or crocheted (other than those of subgroup 845.2)

844.1Kadınlar veya kız çocukları için manto, kaban, harmani, pelerin, anorak (kayak ceketi dahil), rüzgarlık, pardesü ve benzeri eşyalar, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan (alt grup 844.23 altında yer alan eşyalar hariç)

Overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks (including ski jackets), windcheaters, wind jackets and similar articles (other than those of heading 844.23)

844.10Kadınlar veya kız çocukları için manto, kaban, harmani, pelerin, anorak (kayak ceketi dahil), rüzgarlık, pardesü ve benzeri eşyalar, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan (alt grup 844.23 altında yer alan eşyalar hariç)

Overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks (including ski jackets), windcheaters, wind jackets and similar articles (other than those of heading 844.23)

844.2Kadınlar veya kız çocukları için takım, kombine takım, ceket, blazer, elbise, etek, etek-pantolon, pantolon, bahçıvan tipi tulum, binici/külot pantolonu ve şortlar, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan

Suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts

844.21Kadınlar veya kız çocukları için takımlar, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan

Suits

844.22Kadınlar veya kız çocukları için kombine takımlar, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan

Ensembles

844.23Kadınlar veya kız çocukları için ceket ve blazerler, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan

Jackets and blazers

844.24Kadınlar veya kız çocukları için elbiseler, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan

Dresses

844.25Kadınlar veya kız çocukları için etek ve pantolon-etekler, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan

Skirts and divided skirts

844.26Kadınlar veya kız çocukları için pantolon, bahçıvan tipi tulum, binici/külot pantolonu ve şortlar, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan

Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts

844.7Kadınlar veya kız çocukları için bluz, gömlek ve gömlek bluzlar, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan

Blouses, shirts and shirt blouses

844.70Kadınlar veya kız çocukları için bluz, gömlek ve gömlek bluzlar, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan

Blouses, shirts and shirt blouses

844.8Kadınlar veya kız çocukları için jüp, jüpon, kombinezon, külot, slip, gecelik, pijama, bornoz, sabahlık ve benzeri eşyalar, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan (atlet ve diğer fanilalar hariç)

Slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, negligees, bathrobes, dressing-gowns and similar articles

844.81Kadınlar veya kız çocukları için jüp, jüpon ve kombinezonlar, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan (atlet ve diğer fanilalar hariç)

Slips and petticoats

844.82Kadınlar veya kız çocukları için külot ve slipler, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan (atlet ve diğer fanilalar hariç)

Briefs and panties

844.83Kadınlar veya kız çocukları için gecelik ve pijamalar, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan (atlet ve diğer fanilalar hariç)

Nightdresses and pyjamas

844.89Kadınlar veya kız çocukları için bornoz, sabahlık ve benzerleri, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan (atlet ve diğer fanilalar hariç)

Other

845.Başka yerde sınıflandırılmamış giyim eşyası, tekstil kumaştan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olsun veya olmasın)

Articles of apparel, of textile fabrics, whether or not knitted or crocheted, n.e.s.

845.1Bebekler için giyim eşyası ve giysi aksesuarları

Babies&apos; garments and clothing accessories

845.11Bebekler için giyim eşyası ve giysi aksesuarları (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

....not knitted or crocheted

845.12Bebekler için giyim eşyası ve giysi aksesuarları, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

....knitted or crocheted

845.2Giyim eşyası, 657.1 alt grubu altında veya 657.2, 657.32, 657.33 ya da 657.34 başlıkları altında yer alan emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun veya olmasın keçe veya dokusuz kumaşlardan ya da plastik ve kauçuk emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş olanlar

Garments made up of fabrics of subgroup 657.1 or headings 657.2, 657.32, 657.33 or 657.34

845.21Giyim eşyası, 657.1 alt grubu altında veya 657.2 başlıkları altında yer alan emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun veya olmasın keçe veya dokusuz kumaşlardan olanlar

Garments made up of fabrics of subgroup 657.1 or heading 657.2

845.22Erkekler veya erkek çocukları için giyim eşyası, 657.32, 657.33 ya da 657.34 başlıkları altında yer alan kauçuklanmış veya plastikle ya da diğer maddelerle emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş tekstil kumaşlardan olanlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Men&apos;s and boy&apos;s garments made up of fabrics (not knitted or crocheted) of heading 657.32, 657.33 or 657.34

845.23Kadınlar veya kız çocukları için giyim eşyası, 657.32, 657.33 ya da 657.34 başlıkları altında yer alan kauçuklanmış veya plastikle ya da diğer maddelerle emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş tekstil kumaşlardan olanlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Women&apos;s or girls&apos; garments made up of fabrics (not knitted or crocheted) of heading 657.32, 657.33 or 657.34

845.24Giyim eşyası, 657.32, 657.33 ya da 657.34 başlıkları altında yer alan kauçuklanmış veya plastikle ya da diğer maddelerle emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstil kumaşlardan olanlar

Garments made up of knitted or crocheted fabrics of heading 657.32, 657.33 or 657.34

845.3Süveter, kazak, hırka, yelek ve benzeri eşyalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))

Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted

845.30Süveter, kazak, hırka, yelek ve benzeri eşyalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))

Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted

845.4Tişört, atlet ve diğer fanilalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))

T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted

845.40Tişört, atlet ve diğer fanilalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))

T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted

845.5Sutyen, korse, pantolon askısı, çorap askısı, jartiyer ve benzeri ürünler ile bunların parçaları (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olsun ya da olmasın)

Brassières, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof, whether or not knitted or crocheted.

845.51Sutyenler ile bunların parçaları (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olsun ya da olmasın)

Brassières

845.52Korse, pantolon askısı, çorap askısı, jartiyer ve benzeri ürünler ile bunların parçaları (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olsun ya da olmasın)

Girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles

845.6Mayolar

Swimwear

845.61Erkekler veya erkek çocukları için mayolar, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç

....men&apos;s or boys&apos;, not knitted or crocheted

845.62Erkekler veya erkek çocukları için mayolar, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

....men&apos;s or boys, knitted or crocheted

845.63Kadınlar veya kız çocukları için mayolar, (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

....women&apos;s or girls&apos;, not knitted or crocheted

845.64Kadınlar veya kız çocukları için mayolar, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

....women&apos;s or girls&apos;, knitted or crocheted

845.8Diğer giyim eşyaları, (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Other garments, not knitted or crocheted

845.81Diğer giyim eşyaları, örgü ((triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Ski suits

845.87Erkekler veya erkek çocukları için başka yerde sınıflandırılmamış diğer giyim eşyaları

Articles of apparel, men&apos;s or boys&apos;, n.e.s.

845.89Kadınlar veya kız çocukları için başka yerde sınıflandırılmamış diğer giyim eşyaları

Articles of apparel, women&apos;s or girls&apos;, n.e.s.

845.9Diğer giyim eşyaları, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

Other garments, knitted or crocheted

845.91Eşofmanlar, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

Track suits

845.92Kayak kıyafetleri, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

Ski suits

845.99Başka yerde sınıflandırılmamış giyim eşyaları, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

Garments, knitted or crocheted, n.e.s.

846.Giysi aksesuarları, tekstil kumaşından, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olsun veya olmasın (bebekler için olanlar hariç)

Clothing accessories, of textile fabrics, whether or not knitted or crocheted (other than those for babies)

846.1Giysi aksesuarları, tekstil kumaşından (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar ile bebekler için olanlar hariç)

Clothing accessories (other than those for babies), not knitted or crocheted

846.11Mendiller, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç

Handkerchiefs

846.12Şal, eşarp, atkı, başörtüsü, peçe ve benzerleri, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç

Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like

846.13Boyun bağı, papyon kravat ve kravatlar, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç

Ties, bow-ties and cravats

846.14Eldivenler, parmaksız ve tek parmaklı eldivenler, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç

Gloves, mittens and mitts

846.19Diğer hazır giysi aksesuarları; giyim eşyalarının veya giysilerin (854.5 başlığı altında yer alan giysiler hariç) parçaları (kısımları), tekstil kumaşından (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

Other made-up clothing accessories; parts of garments or of clothing other than that of subgroup 845.5

846.2Külotlu çorap, tayt çorap, kadın çorabı, erkek çorabı ve diğer çoraplar (dereceli olarak baskı yapan çoraplar (varis çorapları gibi) dahil) ve tabansız ayakkabılar (panduf vb.), örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, including graduated compression hosiery (for example, stockings for varicose veins) and footwear without applied soles, knitted or crocheted

846.23Dereceli olarak baskı yapan çoraplar (varis çorapları gibi), örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

Graduated compression hosiery (for example, stockings for varicose veins)

846.24Diğer külotlu çorap ve tayt çoraplar, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

Other panty hose and tights

846.25Uzun veya diz altı kadın çorapları, sentetik elyaftan yapılmış, (tek kat iplik başına kalınlığı < 67 desiteks, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

Other women&apos;s full-length or knee-length hosiery, measuring per single yarn less than 67 decitex

846.29Diğer çoraplar, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

Other hosiery

846.9Eldivenler, parmaksız ve tek parmaklı eldivenler, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar; diğer hazır giysi aksesuarları, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar; giyim eşyalarının veya giysilerin parçaları (kısımları), örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted; other made-up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted parts of garments or of clothing accessories

846.91Eldivenler, parmaksız ve tek parmaklı eldivenler, kauçukla ya da plastikle emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya kılıflanmış olanlar

Gloves, mittens and mitts impregnated, coated or covered with plastics or rubber

846.92Diğer eldivenler, parmaksız ve tek parmaklı eldivenler, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

Other gloves, mittens and mitts

846.93Şal, eşarp, atkı, başörtüsü, peçe ve benzerleri, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like

846.99Başka yerde sınıflandırılmamış hazır giysi aksesuarları; giyim eşyalarının veya giysilerin parçaları (kısımları), örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

Made-up clothing accessories, n.e.s.; parts of garments or of clothing accessories

848.Giyim eşyaları ve giysi aksesuarları (tekstil kumaşları hariç); başlıklar, her türlü malzemeden

Articles of apparel and clothing accessories of other than textile fabrics; headgear of all materials

848.1Giyim eşyaları ve giysi aksesuarları, deri veya deri bileşimlerinden (başlık 894.77 altında yer alan eldivenler, parmaksız ve tek parmaklı eldivenler hariç)

Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of composition leather (not including gloves, mittens and mitts of heading 894.77)

848.11Giyim eşyaları, deri veya deri bileşimlerinden (başlık 894.77 altında yer alan eldivenler, parmaksız ve tek parmaklı eldivenler hariç)

Articles of apparel

848.12Eldivenler, parmaksız ve tek parmaklı eldivenler, deri veya deri bileşimlerinden (spor eldivenleri hariç)

Gloves, mittens and mitts, not designed for use in sports

848.13Kemer ve fişeklikler, deri veya deri bileşimlerinden

Belts and bandoliers

848.19Diğer giysi aksesuarları, deri veya deri bileşimlerinden

Other clothing accessories

848.2Giyim eşyaları ve giysi aksesuarları (eldivenler, tek parmaklı eldivenler ve parmaksız eldivenler dahil), her türlü amaçlar için, plastikten veya vulkanize kauçuktan olanlar (sert kauçuktan olanlar hariç)

Articles of apparel and clothing accessories (including gloves), for all purposes, of plastics or of vulcanized rubber (other than hard rubber)

848.21Giyim eşyaları ve giysi aksesuarları (eldivenler, tek parmaklı eldivenler ve parmaksız eldivenler dahil), her türlü amaçlar için, plastikten olanlar

Articles of apparel and clothing accessories, of plastics

848.22Eldivenler, tek parmaklı eldivenler ve parmaksız eldivenler, vulkanize kauçuktan olanlar (sert kauçuktan olanlar hariç)

Gloves, mittens and mitts of vulcanized rubber

848.29Diğer giyim eşyaları ve giysi aksesuarları (eldivenler, tek parmaklı eldivenler ve parmaksız eldivenler hariç), her türlü amaçlar için, vulkanize kauçuktan olanlar (sert kauçuktan olanlar hariç)

Other articles of apparel and clothing accessories, for all purposes, of vulcanized rubber (other than hard rubber)

848.3Giyim eşyaları ve giysi aksesuarları (kürklü deriden yapılmış) ile kürklü deriden diğer eşyalar (başlıklar hariç); suni kürk ve bundan yapılmış eşyalar

Articles of apparel, clothing accessories (not including headgear) and other articles of furskin; artificial fur and articles thereof

848.31Giyim eşyaları ve giysi aksesuarları (kürklü deriden yapılmış) ile kürklü deriden diğer eşyalar (başlıklar hariç)

Articles of furskin

848.32Suni kürk ve bundan yapılmış eşyalar

Artificial fur and articles thereof

848.4Şapka ve başlıklar ile başka yerde sınıflandırılmamış parçaları

Headgear and fittings therefor, n.e.s.

848.42Şapka ve diğer başlıklar, hasır vb. malzemeden örülerek veya herhangi bir malzemeden şeritler birleştirilerek yapılmış olanlar

Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed

848.43Şapka ve diğer başlıklar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar ya da parçalar halindeki (şerit olanlar hariç) dantel, keçe veya diğer tekstil kumaşlarından yapılmış olanlar); astarlanmış ya da işlenmiş olsun veya olmasın saç fileleri, herhangi bir malzemeden yapılmış olanlar

Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabric in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed; hairnets of any material, whether or not lined or trimmed

848.44Koruyucu (güvenlik) başlıklar, astarlanmış ya da işlenmiş olsun veya olmasın

Safety headgear, whether or not lined or trimmed

848.45Başka yerde sınıflandırılmamış başlıklar, kauçuktan veya plastikten olanlar, astarlanmış ya da işlenmiş olsun veya olmasın

Headgear, n.e.s., of rubber or plastics, whether or not lined or trimmed.

848.48Bu başlıklara ilişkin şerit, astar, kılıf, şapka astarları, şapka çatısı, siperliği ve çenealtı kayışları

Headbands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and chin-traps, for headgear.

848.49Başka yerde sınıflandırılmamış başlıklar, kauçuktan veya plastikten olanlar hariç diğer malzemelerden yapılmış olanlar

Headgear, n.e.s., of materials other than rubber or plastics

85.Ayakkabı

Footwear

851.Ayakkabı

Footwear

851.1Ayakkabı, koruyucu metal burunlu olanlar, spor ayakkabılar hariç

Footwear incorporating a protective metal toecap, not including sports footwear

851.11Su geçirmez ayakkabı, bot vb., koruyucu metal burunlu, dış tabanı ve sayası kauçuk veya plastik olanlar (dikilerek, perçinlenerek, çivilenerek, vidalanarak ve benzeri işlemler uygulanarak dış tabana sabitlenmemiş veya birleştirilmemiş olan sayalar dahil)

Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes

851.15Ayakkabı, bot vb. (su geçirmez olanlar hariç), koruyucu metal burunlu, dış tabanı kauçuk, plastik, deri veya deri bileşimlerinden olanlar ile sayası deri olanlar (spor ayakkabılar ve ortopedik ayakkabılar hariç)

Footwear, non-waterproof, with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather

851.2Spor ayakkabılar

Sports footwear

851.21Kayak ayakkabıları, kros kayağı ayakkabıları ve kar sörfü ayakkabıları (botlar dahil), dış tabanı ve sayası kauçuk veya plastik olanlar

Ski boots, cross-country ski footwear and snowboard boots with outer soles and uppers of rubber or plastics

851.22Kayak ayakkabıları, kros kayağı ayakkabıları ve kar sörfü ayakkabıları (botlar dahil), dış tabanı kauçuk, plastik, deri veya deri bileşenlerinden olanlar ile sayası deri olanlar

Ski boots, cross-country ski footwear and snowboard boots with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather

851.23Diğer spor ayakkabılar, dış tabanı ve sayası kauçuktan veya plastikten olanlar

Other sports footwear, with outer soles and uppers of rubber or plastics

851.24Diğer spor ayakkabılar, dış tabanı kauçuk, plastik, deri veya deri bileşenlerinden olanlar ile sayası deri olanlar

Other sports footwear, with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather.

851.25Tenis ayakkabısı, basketbol ayakkabısı, jimnastik ayakkabısı, antrenman ayakkabısı ve benzerleri, dış tabanı kauçuk,plastik, deri veya deri bileşenlerinden olanlar ile ve sayası tekstil malzemelerinden olanlar

Tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like with outer soles of rubber or plastics

851.3Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ayakkabılar, dış tabanı ve sayası kauçuktan veya plastikten olanlar

Footwear, n.e.s., with outer soles and uppers of rubber or plastics

851.31Diğer su geçirmez ayakkabı, bot ve benzerleri, dış tabanı ve sayası kauçuktan veya plastikten olanlar (dikilerek, perçinlenerek, çivilenerek, vidalanarak ve benzeri işlemler uygulanarak dış tabana sabitlenmemiş veya birleştirilmemiş olan sayalar dahil)

Other waterproof footwear, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes

851.32Diğer ayakkabı, bot ve benzerleri (su geçirmez olanlar hariç), dış tabanı ve sayası kauçuktan veya plastikten olanlar (dikilerek, perçinlenerek, çivilenerek, vidalanarak ve benzeri işlemler uygulanarak dış tabana sabitlenmiş veya birleştirilmiş olan sayalar dahil)

Other

851.4Diğer ayakkabı, bot ve benzerleri, sayası deri veya deri bileşimlerinden olanlar

Other footwear with uppers of leather or composition leather

851.41Diğer ayakkabılar, dış tabanı deri olanlar ile sayası ayağın üstünden geçip başparmağa dolanan deri bir şeritten olan veya metalden koruyucu burnu olan ayakkabılar

Footwear with outer soles of leather and uppers which consist of leather straps across the instep and around the big toe sole or a protective metal toecap.

851.48Başka yerde sınıflandırılmamış ayakkabı, bot ve benzerleri, dış tabanı deri olanlar

Footwear, n.e.s., with outer soles of leather

851.49Diğer ayakkabılar, sayası deri veya deri bileşenlerinden olanlar

Other

851.5Diğer ayakkabılar, sayası tekstil malzemelerinden olanlar

Other footwear, with uppers of textile materials

851.51Diğer ayakkabılar, dış tabanı kauçuk veya plastikten olanlar ile sayası tekstil malzemelerinden olanlar

....with outer soles of rubber or plastics

851.52Diğer ayakkabılar, dış tabanı deri veya deri bileşenlerinden olanlar ile sayası tekstil malzemelerinden olanlar

....with outer soles of leather or composition leather

851.59Diğer ayakkabılar, sayası tekstil malzemelerinden olanlar

....other

851.7Başka yerde sınıflandırılmamış ayakkabılar

Footwear, n.e.s.

851.70Başka yerde sınıflandırılmamış ayakkabılar

Footwear, n.e.s.

851.9Ayakkabı, bot ve benzerlerinin parçaları (sayalar dahil, dış taban dışındaki tabanlara tutturulmuş olsun veya olmasın); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk yastıkları ve benzeri eşyalar; kısa ve uzun tozluklar ile bunların parçaları

Parts of footwear (including uppers, whether or not attached to soles other than outer soles); removable insoles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles and parts thereof

851.90Ayakkabı, bot ve benzerlerinin parçaları (sayalar dahil, dış taban dışındaki tabanlara tutturulmuş olsun veya olmasın); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk yastıkları ve benzeri eşyalar; kısa ve uzun tozluklar ile bunların parçaları

Parts of footwear (including uppers, whether or not attached to soles other than outer soles); removable insoles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles and parts thereof

87.Mesleki, bilimsel ve kontrol alet ve cihazları, başka yerde sınıflandırılmamış

Professional, scientific and controlling instruments and apparatus, n.e.s.

871.Optik aletler ve cihazlar, başka yerde sınıflandırılmamış

Optical instruments and apparatus, n.e.s.

871.1Dürbün, monoküler dürbün, diğer optik teleskoplar ve bunların destekleri; diğer astronomik (gök bilimle ilgili) aletler ve bunların destekleri (radyo astronomisi için olan aletler hariç)

Binoculars, monoculars, other optical telescopes, and mountings therefore; other astronomical instruments and mountings therefore (excluding instruments for radio astronomy)

871.11Dürbünler (monoküler dürbün ve diğer optik teleskoplar hariç)

Binoculars

871.15Diğer astronomik (gök bilimle ilgili) aletler (monoküler dürbün dahil)

Other astronomical instruments

871.19Dürbün ve benzerlerinin parça ve aksesuarları (destekler dahil)

Parts and accessories (including mountings)

871.3Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç); difraksiyon cihazları; bunların başka yerde sınıflandırılmamış parça ve aksesuarları

Microscopes (other than optical microscopes); diffraction apparatus; parts and accessories thereof, n.e.s.

871.31Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ve difraksiyon cihazları

Microscopes (other than optical microscopes) and diffraction apparatus

871.39Mikroskopların (optik mikroskoplar hariç) ve difraksiyon cihazlarının parça ve aksesuarları

Parts and accessories

871.4Birleşik optik mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon için olanlar dahil)

Compound optical microscopes (including those for photomicrography, cinephotomicrography or microprojection)

871.41Stereoskopik mikroskoplar

Stereoscopic microscopes

871.43Mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon için olanlar)

Other microscopes for photomicrography, cinephotomicrography or microprojection

871.45Başka yerde sınıflandırılmamış mikroskoplar

Microscopes, n.e.s.

871.49Birleşik optik mikroskopların parça ve aksesuarları

Parts and accessories

871.9Likit kristal cihazlar; lazerler (lazer diyotlar hariç); başka yerde sınıflandırılmamış diğer optik alet ve cihazlar

Liquid crystal devices, n.e.s.; lasers (other than laser diodes); other optical appliances and instruments, n.e.s.

871.91Silahlar için teleskopik görüş aletleri; periskoplar; teleskoplar, kısım 7, bölüm 87, grup 881 veya 887 ya da alt grup 8996 altında yer alan makine, alet, cihazların parçasını teşkil edecek şekilde imal edilmiş teleskoplar

Telescopic sights for fitting to arms; periscopes; telescopes designed to form parts of machines, appliances, instruments or apparatus of section 7, division 87, group 881 or 884 or subgroup 899.6

871.92Lazerler (lazer diyotlar hariç)

Lasers (other than laser diodes)

871.93Diğer optik alet ve cihazlar

Other optical devices, appliances and instruments

871.99Likit kristal cihazların, lazerlerin (lazer diyotlar hariç) ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer optik alet ve cihazların (alt grup 871.9 altında yer alanlar) parça ve aksesuarları

Parts and accessories of the articles of subgroup 871.9

872.Başka yerde sınıflandırılmamış alet ve cihazlar (tıp, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik bilimlerinde kullanılanlar)

Instruments and appliances, n.e.s., for medical, surgical, dental or veterinary purposes

872.1Başka yerde sınıflandırılmamış alet ve cihazlar, dişçiliğe ait

Dental instruments and appliances, n.e.s.

872.11Dişçi aeratörleri, diğer dişçilik gereçleriyle tek bir temel üzerinde kombine edilmiş olsun veya olmasın

Dental drill engines, whether or not combined on a single base with other dental equipment

872.19Dişçilikle ilgili diğer alet ve cihazlar

Other dental instruments and appliances

872.2Tıp, cerrahi veya veterinerlik bilimlerinde kullanılan alet ve cihazlar (görme testi cihazları dahil, elektro-diyagnostik (elektronik tanı) ve radyolojik alet ve cihazlar hariç)

Instruments and appliances used in medical, surgical or veterinary sciences (including sight-testing instruments but excluding electrodiagnostic and radiological instruments and apparatus)

872.21Şırıngalar, iğneler, kateterler, kanüller ve benzerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik için kullanılanlar)

Syringes, needles, catheters, cannulae and the like

872.25Göz biliminde kullanılan alet ve cihazlar

Ophthalmic instruments and appliances, n.e.s.

872.29Diğer alet ve cihazlar (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik için kullanılanlar)

Other instruments and appliances

872.3Mekano terapi cihazları; masaj aletleri; psikolojik eğilim-testi aletleri; ozon tedavi, oksijen tedavi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapetik teneffüs cihazları; diğer nefes alma cihazı ve gaz maskeleri (mekanik parçaları ve değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç)

Mechanotherapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing apparatus; ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic respiration apparatus; other breathing appliances and gas masks (excluding protective masks having neither mechanical parts nor replaceable filters)

872.31Mekano terapi cihazları, masaj aletleri, psikolojik eğilim-testi aletleri

Mechanotherapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing apparatus

872.33Ozon tedavi, oksijen tedavi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapetik teneffüs cihazları

Ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic respiration apparatus

872.35Diğer nefes alma cihazı ve gaz maskeleri (mekanik parçaları ve değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç)

Other breathing appliances and gas masks (excluding protective masks having neither mechanical parts nor replaceable filters).

872.4Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar (örneğin, ameliyat masaları, muayene masaları, kliniklerde kullanılmaya mahsus mekanik tertibatlı karyolalar, dişçi koltukları); berber koltukları ve döndürme, yükseltme ve yatırma tertibatlı benzeri koltuklar; bu eşyaların parçaları

Medical, dental, surgical or veterinary furniture (e.g., operating tables, examination tables, hospital beds with mechanical fittings, dentists; chairs); barbers’ chairs and similar chairs with rotating, reclining and elevating movements; parts of the foregoing articles.

872.40Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar (örneğin, ameliyat masaları, muayene masaları, kliniklerde kullanılmaya mahsus mekanik tertibatlı karyolalar, dişçi koltukları); berber koltukları ve döndürme, yükseltme ve yatırma tertibatlı benzeri koltuklar; bu eşyaların parçaları

Medical, dental, surgical or veterinary furniture (e.g., operating tables, examination tables, hospital beds with mechanical fittings, dentists; chairs); barbers’ chairs and similar chairs with rotating, reclining and elevating movements; parts of the foregoing articles.

873.Ölçerler ve sayaçlar, başka yerde sınıflandırılmamış

Meters and counters, n.e.s.

873.1Gaz, sıvı veya elektrik temin ve üretim sayaçları, bunların kalibre cihazları

Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters therefore

873.11Gaz temin ve üretim sayaçları

Gas meters

873.13Sıvı temin ve üretim sayaçları

Liquid meters

873.15Elektrik temin ve üretim sayaçları

Electricity meters

873.19Gaz, sıvı veya elektrik temin ve üretim sayaçlarının parça ve aksesuarları

Parts and accessories of gas, liquid or electricity meters

873.2Devir sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler, kilometre/mil ölçerler, adımsayarlar ve benzerleri; hız göstergeleri ve takometreler (alt grup 874.1 altında yer alan eşyalar hariç); stroboskoplar (kısa zaman aralıklarını ölçmek için kullanılan aletler/cihazlar)

Revolution counters, production counters, taximeters, mileometers, pedometers and the like; speed indicators and tachometers (other than articles of subgroup 874.1); stroboscopes

873.21Devir sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler, kilometre/mil ölçerler, adımsayarlar ve benzerleri

Revolution counters, production counters, taximeters, mileometers, pedometers and the like

873.25Hız göstergeleri ve takometreler (alt grup 874.1 altında yer alan eşyalar hariç); stroboskoplar (kısa zaman aralıklarını ölçmek için kullanılan aletler/cihazlar)

Speed indicators and tachometers; stroboscopes

873.29Devir sayaçlarının, üretim sayaçlarının, taksimetrelerin, kilometre/mil ölçerlerin, adımsayarların, hız göstergelerinin, takometrelerin ve stroboskopların (alt grup 873.2 altında yer alan eşyalar) parça ve aksesuarları

Parts and accessories of the articles of subgroup 873.2

874.Ölçüm, kontrol, analiz ve test alet ve cihazları, başka yerde sınıflandırılmamış

Measuring, checking, analysing and controlling instruments and apparatus, n.e.s.

874.1Pusulalar; diğer seyrüsefer alet ve cihazları; arazi ölçüm (fotogramrtrik ölçüm aletleri dahil), hidrografik, oşinografik, hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları; telemetreler

Compasses; other navigational instruments and appliances; surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances; rangefinders

874.11Yön bulma pusulaları; diğer seyrüsefer alet ve cihazları

Direction-finding compasses; other navigational instruments and appliances

874.12Seyrüsefer alet ve cihazlarının parça ve aksesuarları

Parts and accessories of navigational instruments and appliances

874.13Arazi ölçüm (fotogramrtrik ölçüm aletleri dahil), hidrografik, oşinografik, hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları; telemetreler

Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances (excluding compasses); rangefinders

874.14Arazi ölçüm (fotogramrtrik ölçüm aletleri dahil), hidrografik, oşinografik, hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik aletlerinin ve cihazlarının, telemetrelerin (başlık 874.13 altında yer alan eşyaların) parça ve aksesuarları

Parts and accessories for the articles of heading 874.13

874.2Çizim, işaretleme veya matematiksel hesaplama aletleri (örneğin, çizim makineleri, pantograflar, iletkiler, pergel takımları, sürgülü hesap cetvelleri, hesap daireleri); elde kullanılan uzunluk ölçüm aletleri, başka yerde sınıflandırılmamış (örneğin, ölçü çubukları ve şerit metreler, mikrometreler, kumpaslar); ölçme veya kontrol için alet, cihaz ve makineler, başka yerde sınıflandırılmamış; bu alet ve cihazların parça ve aksesuarları

Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (e.g., drafting machines, pantographs, protractors, drawing sets, slide-rules, disc calculators); instruments for measuring length, for use in the hand (e.g., measuring rods and tapes, micrometers, calipers), n.e.s.; measuring or checking instruments, appliances and machines, n.e.s.; profile projectors; parts and accessories therefor

874.22Çizim masaları ve makineleri, otomatik olsun veya olmasın, diğer çizim, işaretleme veya matematiksel hesaplama aletleri

Drafting tables and machines, whether or not automatic, and other drawing, marking-out or mathematical calculating instruments

874.23Başka yerde sınıflandırılmamış elde kullanılan uzunluk ölçüm aletleri, başka yerde sınıflandırılmamış (örneğin, ölçü çubukları ve şerit metreler, mikrometreler, kumpaslar)

Instruments for measuring length, for use in the hand (e.g., measuring rods and tapes, micrometers, calipers), n.e.s.

874.24Çizim masalarının ve makinelerinin (otomatik olsun veya olmasın), diğer çizim, işaretleme veya matematiksel hesaplama aletlerinin ve elde kullanılan uzunluk ölçüm aletlerinin (874.22 ve 874.23 başlıkları altında yer alan eşyalar) parça ve aksesuarları

Parts and accessories for the articles of headings 874.22 and 874.23

874.25Başka yerde sınıflandırılmamış ölçme veya kontrol için alet, cihaz ve makineler; profil projektörler

Measuring or checking instruments, appliances and machines, n.e.s.; profile projectors

874.26Ölçme veya kontrol aletlerinin, profil projektörlerin, başka yerde sınıflandırılmamış cihaz ve makinelerin (874.25 başlığı altında yer alan eşyalar) parça ve aksesuarları

Parts and accessories for the articles of heading 874.25

874.3Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya diğer değişkenlerini ölçme veya kontrol etme için kullanılan aletler (örneğin, debi ölçer, seviye göstergesi, basınç ölçer, ısı ölçer) (alt grup 873.1, 874.1 ve 874.6 altında yer alan alet ve cihazlar hariç); bu alet ve cihazların parça ve aksesuarları

Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases (e.g., flowmeters, level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of subgroups 873.1, 874.1 and 874.6; parts and accessories

874.31Sıvıların debi veya seviyesini ölçme veya kontrol etme alet ve cihazları

Instruments and apparatus for measuring or checking the flow or level of liquids

874.35Sıvı veya gazların basıncını ölçme ya da kontrol etme alet ve cihazları

Instruments and apparatus for measuring or checking the pressure of liquids or gases.

874.37Sıvı veya gazların diğer değişkenlerini ölçme ya da kontrol etme alet ve cihazları

Other instruments and apparatus

874.39Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya diğer değişkenlerini ölçme veya kontrol etme için kullanılan aletlerin ve cihazların parça ve aksesuarları

Parts and accessories

874.4Fiziksel veya kimyasal analizler için alet ve cihazlar (örneğin, polarimetre, refraktometri, spektrometre, gaz veya duman analiz cihazları); akışkanlık, gözeneklilik, genleşme, yüzey gerilimi veya benzerlerini ölçme ya da kontrol etme alet ve cihazları; ısı, ışık ve ses ile ilgili nicelikleri ölçme veya kontrol etme alet ve cihazları (pozometreler dahil); mikrotomlar

Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (e.g., polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes

874.41Gaz veya duman analiz cihazları

Gas or smoke analysis apparatus

874.42Kromatograflar ve elektroforez aletleri

Chromatographs and electrophoresis instruments

874.43Optik ışınları (mor ötesi, görünür veya kızıl ötesi ışınlar) kullanan spektrometreler, spektrofotometreler

Spectrometers, spectrophotometers and spectrographs using optical radiations (UV, visible, IR)

874.45Optik ışınları (mor ötesi, görünür veya kızıl ötesi ışınlar) kullanan diğer alet ve cihazlar

Other instruments and apparatus using optical radiations (UV, visible, IR)

874.46Başka yerde sınıflandırılmamış fiziksel veya kimyasal analizler için alet ve cihazlar

Instruments and apparatus for physical or chemical analysis, n.e.s.

874.49Mikrotomlar; 874. 4 alt grubu altında yer alan polarimetrelerin, refraktometrin, spektrometrelerin, gaz veya duman analiz cihazlarının, akışkanlık, gözeneklilik, genleşme, yüzey gerilimi veya benzerlerini ölçme ya da kontrol etme aletlerin ve cihazların, ısı, ışık ve ses ile ilgili nicelikleri ölçme veya kontrol etme aletlerinin ve cihazlarının (pozometreler dahil), mikrotomların ve diğer fiziksel veya kimyasal analiz aletlerinin ve cihazlarının parça ve aksesuarları

Microtomes; parts and accessories of the articles of subgroup 874.4

874.5Başka yerde sınıflandırılmamış ölçüm, kontrol ve bilimsel cihazlar

Measuring, controlling and scientific instruments, n.e.s.

874.51Tartılar, hassasiyeti 5 santigram (cg) veya daha yüksek olanlar, ağırlıkları ile birlikte olsun veya olmasın

Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without weights

874.52Gösteri amaçlı (örneğin eğitim veya teşhir için) tasarlanmış ve diğer kullanımlar için uygun olmayan aletler, cihazlar ve modeller

Instruments, apparatus or models, designed for demonstrational purposes (e.g., for education or exhibition), unsuitable for other uses

874.53Maddelerin (metal, ağaç, dokumaya elverişli madde, kağıt, plastik gibi) sertliğini, dayanıklılığını, mukavemetini, elastikiyetini veya diğer mekanik özelliklerini test etmek için makine ve cihazlar

Machines and appliances for testing the hardness, strength, compressibility, elasticity or other mechanical properties of materials (e.g., metals, wood, textiles, paper, plastics)

874.54Maddelerin sertliğini, dayanıklılığını, mukavemetini, elastikiyetini veya diğer mekanik özelliklerini test etmek için kullanılan makinelerin ve cihazların (başlık 874.53 altında yer alan eşyalar) parça ve aksesuarları

Parts and accessories for the machines and appliances of heading 874.53

874.55Hidrometreler (sıvıların özgül ağırlığını ölçen alet) ve benzeri yüzer cihazlar, termometreler, pirometreler (yüksek ısı ölçerler), basınç ölçerler (barometreler), nem ölçerler (higrometreler), çiylenme noktası ile bağıl nemi ölçerler (psikrometreler), kayıt yapsın veya yapmasın, bu cihazların herhangi bir kombinasyonu ile oluşan cihazlar

Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers, psychrometers, recording or not, and any combination of these instruments

874.56Hidrometrelerin (sıvıların özgül ağırlığını ölçen alet) ve benzeri yüzer cihazların, termometrelerin, pirometrelerin (yüksek ısı ölçerler), basınç ölçerlerin (barometreler), nem ölçerlerin (higrometreler), çiylenme noktası ile bağıl nemi ölçerlerin (psikrometreler), kayıt yapsın veya yapmasın, bu cihazların herhangi bir kombinasyonu ile oluşan cihazların (874.55 başlığı altında yer alan aletler) parça ve aksesuarları

Parts and accessories for the instruments of heading 874.55

874.6Otomatik ayar veya kontrol alet ve cihazları

Automatic regulating or controlling instruments and apparatus

874.61Termostatlar (ısı ayarlayıcı)

Thermostats

874.63Monostatlar (basınç ayar ve kontrol cihazları)

Pressure regulators and controllers (manostats)

874.65Diğer ayar veya kontrol alet ve cihazları

Other regulating or controlling instruments and apparatus

874.69Otomatik ayar veya kontrol alet ve cihazlarının parça ve aksesuarları

Parts and accessories for automatic regulating or controlling instruments and apparatus

874.7Osiloskoplar, spektrum çözümleyiciler ile diğer alet ve cihazlar, elektrikle ilgili nicelikleri ölçme veya kontrol etme amacıyla kullanılanlar (alt grup 873.1 altında yer alan ölçerler hariç); alfa, beta, gama, X-ışını, kozmik veya iyonlaştırıcı ışınları ölçme veya algıma için kullanılan alet ve cihazlar

Oscilloscopes, spectrum analyzers and other instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities (other than meters of subgroup 873.1); instruments and apparatus for measuring or detecting alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic or other ionizing radiations

874.71İyonlaştırıcı ışınları ölçme veya algıma için kullanılan alet ve cihazlar

Instruments and apparatus for measuring or detecting ionizing radiations

874.73Osiloskoplar ve osilograflar

Oscilloscopes and oscillographs

874.75Voltaj, akım, direnç veya elektrik gücü ölçme veya denetleme için diğer alet ve cihazlar (kayıt yapma aygıtı olmayanlar)

Other instruments and apparatus, for measuring or checking voltage, current, resistance or power, without a recording device

874.77Telekomünikasyon için özel olarak tasarlanmış olan diğer alet ve cihazlar (örneğin, parazit ölçerler, kazanç ölçme cihazları, gürültü ölçerler, görüntü ölçerler (psofometre))

Other instruments and apparatus, specially designed for telecommunications (e.g., crosstalk meters, gain-measuring instruments, distortion factor meters, psophometers)

874.78Elektrikle ilgili nicelikleri ölçme veya kontrol etme amacıyla kullanılan diğer alet ve cihazlar

Other instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities

874.79Osiloskopların, spektrum çözümleyicilerin, elektrikle ilgili nicelikleri ölçme veya kontrol etme amacıyla kullanılan diğer alet ve cihazların, alfa, beta, gama, X-ışını, kozmik veya iyonlaştırıcı ışınları ölçme veya algıma için kullanılan alet ve cihazların (alt grup 874.7 altında yer alan alet ve cihazların) parça ve aksesuarları

Parts and accessories for the instruments and apparatus of subgroup 874.7

874.9Başka yerde sınıflandırılmamış makine, alet ve cihazların parça ve aksesuarları

Parts and accessories for machines, appliances, instruments and apparatus, n.e.s.

874.90Başka yerde sınıflandırılmamış makine, alet ve cihazların parça ve aksesuarları

Parts and accessories for machines, appliances, instruments and apparatus, n.e.s.

88.Fotoğrafçılıkla ilgili aletler, ekipmanlar, gereçler ve başka yerde sınıflandırılmamış optik eşyalar; kol ve duvar saatleri

Photographic apparatus, equipment and supplies and optical goods, n.e.s.; watches and clocks

881.Fotoğrafçılıkla ilgili aletler ve ekipmanlar, başka yerde sınıflandırılmamış

Photographic apparatus and equipment, n.e.s.

881.1Fotoğrafçılıkla ilgili kameralar (sinematografik olanlar hariç); fotoğrafçılıkla ilgili flaş ışığı meydana getiren cihazlar ve flaş lambaları (alt grup 778.2 altında yer alan deşarj lambaları hariç); bu alet ve cihazların parça ve aksesuarları

Photographic (other than cinematographic) cameras; photographic flashlight apparatus and flash bulbs (other than the discharge lamps of subgroup 778.2); parts and accessories thereof

881.11Fotoğrafçılıkla ilgili kameralar (sinematografik olanlar hariç)

Photographic (other than cinematographic) cameras

881.13Fotoğrafçılıkla ilgili flaş ışığı meydana getiren cihazlar ve flaş lambaları

Photographic flashlight apparatus and flashbulbs

881.14Fotoğrafçılıkla ilgili kameraların (881.11 başlığı altında yer alanlar) parça ve aksesuarları

Parts and accessories for the photographic cameras of heading 881.11

881.15Flaş ışığı meydana getiren cihazların ve flaş lambalarının parça ve aksesuarları

Parts and accessories for photographic flashlight apparatus

881.2Sinematografik kameralar ve projektörler, ses kayıt veya çoğaltma cihazları ile birleşik olsun veya olmasın; bu alet ve cihazların parça ve aksesuarları

Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating sound-recording or reproducing apparatus; parts and accessories thereof.

881.21Sinematografik kameralar

Cinematographic cameras

881.22Sinematografik projektörler

Cinematographic projectors

881.23Sinematografik kameraların (821.21 başlığı altında yer alanlar) parça ve aksesuarları

Parts and accessories for the cinematographic cameras of heading 821.21.

881.24Sinematografik projektörlerin parça ve aksesuarları

Parts and accessories for cinematographic projectors

881.3Başka yerde sınıflandırılmamış fotoğrafik ve sinematografik aletlerin ve ekipmanların parça ve aksesuarları

Photographic and cinematographic apparatus and equipment, n.e.s.

881.31Mikrofilm, mikrofiş ve diğer mikroform okuyucular, kopyalayabilme özelliği olsun veya olmasın

Microfilm, microfiche or other microform readers, whether or not capable of producing copies.

881.32Başka yerde sınıflandırılmamış görüntü projektörü

Image projectors, n.e.s.

881.33Fotoğrafik (sinematografik olanlar hariç) agrandisörler (büyütücüler) ve küçültücüler

Photographic (other than cinematographic) enlargers and reducers

881.34Mikrofilm, mikrofiş ve diğer mikroform okuyucularının, görüntü projektörlerinin, fotoğrafik (sinematografik olanlar hariç) agrandisörlerin (büyütücüler) ve küçültücülerin (881.31, 881.32 ve 881.33 başlıkları altında yer alan ekipmanların) parça ve aksesuarları

Parts and accessories for the equipment of headings 881.31 through 881.33

881.35Başka yerde sınıflandırılmamış fotoğraf (sinematografik olanlar dahil) laboratuvarları için alet ve cihazlar (hassas yarı iletken malzemeler üzerine devre şablonlarının projeksiyonu için cihazlar dahil); negatoskoplar; projeksiyon ekranları

Apparatus and equipment for photographic (including cinematographic) laboratories (including apparatus for the projection of circuit patterns on sensitized semiconductor materials), n.e.s.; negatoscopes; projection screens.

881.36Başka yerde sınıflandırılmamış fotoğraf (sinematografik olanlar dahil) laboratuvarları için alet ve cihazların (hassas yarı iletken malzemeler üzerine devre şablonlarının projeksiyonu için cihazlar dahil), negatoskopların ve projeksiyon ekranlarının (88135 başlığı altında yer alan alet ve cihazların) parça ve aksesuarları

Parts and accessories for the apparatus and equipment of heading 881.35

882.Fotoğrafik ve sinematografik gereçler

Photographic and cinematographic supplies

882.1Kimyasal müstahzarlar, fotoğrafik kullanımlar için (vernik, tutkal, yapışkan ve benzeri müstahzarlar hariç); fotoğrafik kullanımlar için ölçülü miktarlarda veya kullanıma hazır perakende satışa uygun şekildeki karıştırılmamış ürünler

Chemical preparations for photographic uses (other than varnishes, glues, adhesives and similar preparations); unmixed products for photographic uses, put up in measured portions or put up for retail sale in a form ready for use

882.10Kimyasal müstahzarlar, fotoğrafik kullanımlar için (vernik, tutkal, yapışkan ve benzeri müstahzarlar hariç); fotoğrafik kullanımlar için ölçülü miktarlarda veya kullanıma hazır perakende satışa uygun şekildeki karıştırılmamış ürünler

Chemical preparations for photographic uses (other than varnishes, glues, adhesives and similar preparations); unmixed products for photographic uses, put up in measured portions or put up for retail sale in a form ready for use

882.2Fotoğrafçılıkta kullanılan tabaka ve filmler, yassı halde, hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış (hiç pozlanmamış) olanlar, herhangi bir malzemeden (kağıt, mukavva veya tekstil olanlar hariç); anında baskılanan filmler, yassı halde, hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış (hiç pozlanmamış), paketlenmiş olsun veya olmasın

Photographic plates and film in the flat, sensitized, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in the flat, sensitized, unexposed, whether or not in packs

882.20Fotoğrafçılıkta kullanılan tabaka ve filmler, yassı halde, hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış (hiç pozlanmamış) olanlar, herhangi bir malzemeden (kağıt, mukavva veya tekstil olanlar hariç); anında baskılanan filmler, yassı halde, hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış (hiç pozlanmamış), paketlenmiş olsun veya olmasın

Photographic plates and film in the flat, sensitized, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in the flat, sensitized, unexposed, whether or not in packs

882.3Fotoğrafçılıkta kullanılan filmler, rulo halde, hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış (hiç pozlanmamış) olanlar, herhangi bir malzemeden (kağıt, mukavva veya tekstil olanlar hariç); anında baskılanan filmler, rulo halde, hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış (hiç pozlanmamış)

Photographic film in rolls, sensitized, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in rolls, sensitized, unexposed.

882.30Fotoğrafçılıkta kullanılan filmler, rulo halde, hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış (hiç pozlanmamış) olanlar, herhangi bir malzemeden (kağıt, mukavva veya tekstil olanlar hariç); anında baskılanan filmler, rulo halde, hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış (hiç pozlanmamış)

Photographic film in rolls, sensitized, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in rolls, sensitized, unexposed.

882.4Fotoğrafçılıkta kullanılan kağıt, karton ve tekstiller, hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış (hiç pozlanmamış) olanlar

Photographic paper, paperboard and textiles, sensitized, unexposed

882.40Fotoğrafçılıkta kullanılan kağıt, karton ve tekstiller, hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış (hiç pozlanmamış) olanlar

Photographic paper, paperboard and textiles, sensitized, unexposed

882.5Fotoğrafçılıkta kullanılan tabaka, film, kağıt, karton ve tekstiller, hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmış (pozlanmış) fakat tab edilmemiş olanlar

Photographic plates, film, paper, paperboard and textiles, exposed but not developed.

882.50Fotoğrafçılıkta kullanılan tabaka, film, kağıt, karton ve tekstiller, hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmış (pozlanmış) fakat tab edilmemiş olanlar

Photographic plates, film, paper, paperboard and textiles, exposed but not developed.

882.6Fotoğrafçılıkta kullanılan tabaka ve filmler, ışığa maruz kalmış (pozlanmış) ve tab edilmiş olanlar (sinematografik olanlar hariç)

Photographic plates and film, exposed and developed, other than cinematographic film

882.60Fotoğrafçılıkta kullanılan tabaka ve filmler, ışığa maruz kalmış (pozlanmış) ve tab edilmiş olanlar (sinematografik olanlar hariç)

Photographic plates and film, exposed and developed, other than cinematographic film

883.Sinematografik filmler, ışığa maruz kalmış (pozlanmış) ve tab edilmiş olanlar, müzik ve ses efekt kaydı (soundtrack) ile birleşmiş olsun veya olmasın ya da sadece müzik ve ses efekt kaydından (soundtrack) ibaret olsun veya olmasın

Cinematographic film, exposed and developed, whether or not incorporating soundtrack or consisting only of soundtrack

883.1Sinematografik filmler, ışığa maruz kalmış (pozlanmış) ve tab edilmiş olanlar, müzik ve ses efekt kaydı (soundtrack) ile birleşmiş olsun veya olmasın ya da sadece müzik ve ses efekt kaydından (soundtrack) ibaret olsun veya olmasın, genişliği >= 35 mm olanlar

....of a width of 35 mm or more

883.10Sinematografik filmler, ışığa maruz kalmış (pozlanmış) ve tab edilmiş olanlar, müzik ve ses efekt kaydı (soundtrack) ile birleşmiş olsun veya olmasın ya da sadece müzik ve ses efekt kaydından (soundtrack) ibaret olsun veya olmasın, genişliği >= 35 mm olanlar

....of a width of 35 mm or more

883.9Sinematografik filmler, ışığa maruz kalmış (pozlanmış) ve tab edilmiş olanlar, müzik ve ses efekt kaydı (soundtrack) ile birleşmiş olsun veya olmasın ya da sadece müzik ve ses efekt kaydından (soundtrack) ibaret olsun veya olmasın, genişliği < 35 mm olanlar

....other

883.90Sinematografik filmler, ışığa maruz kalmış (pozlanmış) ve tab edilmiş olanlar, müzik ve ses efekt kaydı (soundtrack) ile birleşmiş olsun veya olmasın ya da sadece müzik ve ses efekt kaydından (soundtrack) ibaret olsun veya olmasın, genişliği < 35 mm olanlar

....other

884.Başka yerde sınıflandırılmamış optik eşyalar

Optical goods, n.e.s.

884.1Optik lifler ve optik lif demetleri; fiber optik kablolar (alt grup 773.1 altında yer alanlar hariç); levha ve tabaka halinde polarizan malzemeler; mercekler (kontakt lensler dahil), prizmalar, aynalar ve diğer optik eşyalar, herhangi bir malzemeden, monte edilmemiş (optik olarak işlenmemiş cam elemanlar hariç)

Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables other than those of subgroup 773.1; sheets and plates of polarizing material; lenses (including contact lenses), prisms, mirrors and other optical elements, of any material, unmounted, other than such elements of glass not optically worked.

884.11Kontakt lensler

Contact lenses

884.15Gözlük camları, görme kusurlarının giderilmesi için olanlar, camdan yapılanlar

Spectacle lenses of glass

884.17Gözlük camları, görme kusurlarının giderilmesi için olanlar, diğer malzemelerden yapılanlar

Spectacle lenses of other materials

884.19Başka yerde sınıflandırılmamış optik lifler ile optik lif demetleri ve kabloları; levha ve tabaka halinde polarizan malzemeler; monte edilmemiş optik elemanlar

Optical fibres and optical fibre bundles and cables; sheets and plates of polarizing material; unmounted optical elements, n.e.s.

884.2Gözlükler ve gözlük çerçeveleri

Spectacles and spectacle frames

884.21Gözlük, koruyucu gözlük ve benzerleri için çerçeveler

Frames and mountings for spectacles, goggles or the like

884.22Gözlük, koruyucu gözlük ve benzerleri için çerçevelerin parçaları

Parts for frames and mountings of spectacles, goggles or the like

884.23Gözlükler ve benzerleri (düzeltici, koruyucu ve diğer amaçlı)

Spectacles, goggles and the like, corrective, protective or other

884.3Mercek, prizma, ayna ve diğer optik elemanlar, herhangi bir malzemeden, alet ve cihazlara monte edilmiş veya alet ve cihazların parçası olanlar (optik tarzda işlenmemiş camdan olan bu tür elemanlar hariç)

Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any material, mounted, being parts of or fittings for instruments or apparatus, other than such elements of glass not optically worked

884.31Objektif mercekleri, herhangi bir maddeden, monte edilmiş, fotoğraf makineleri, kameralar, projektörler veya fotoğrafik agrandisörler (fotoğrafik büyütücüler veya küçültücüler) için olanlar

Objective lenses for cameras, projectors or photographic enlargers or reducers.

884.32Diğer objektif mercekleri

Other objective lenses

884.33Filtreler, optik alet ve cihazlar için olanlar

Filters

884.39Başka yerde sınıflandırılmamış optik elemanlar

Mounted optical elements, n.e.s.

885.Kol saatleri, masa ve duvar saatleri

Watches and clocks

885.3Kol saatleri, cep saatleri ile diğer saatler (kronometreler dahil) (değerli metal kasalı veya değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) metal kasalı olanlar)

Wrist-watches, pocket watches and other watches (including stop-watches), with case of precious metal or of metal clad with precious metal

885.31Kol saatleri, elektrikle çalışanlar, kronometreli olsun veya olmasın (değerli metal kasalı veya değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) metal kasalı olanlar)

Wrist-watches, electrically operated, whether or not incorporating a stop-watch facility (Wrist-watches of precious metal or of metal clad with precious metal, whether or not incorporating a stop-watch facility, electrically operated, with opto-electronic display and with combined mechanical and opto-electronic display (excl. with backs made of steel)  )

885.32Diğer kol saatleri, kronometreli olsun veya olmasın (değerli metal kasalı veya değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) metal kasalı olanlar)

Other wrist-watches, whether or not incorporating a stopwatch facility

885.39Cep saatleri ve diğer saatler (kol saatleri hariç) (değerli metal kasalı veya değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) metal kasalı olanlar)

Pocket watches and other watches (not wrist-watches)

885.4Cep saatleri ve diğer saatler (kronometreler dahil), alt grup 885.3 altında yer alanlar (değerli metal kasalı veya değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) metal kasalı olanlar) hariç

Wrist-watches, pocket watches and other watches (including stop-watches), other than those of subgroup 885.3

885.41Kol saatleri, elektrikle çalışanlar, kronometreli olsun veya olmasın (değerli metal kasalı veya değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) metal kasalı olanlar hariç)

Wrist-watches, electrically operated, whether or not incorporating a stop-watch facility Wrist-watches, pocket-watches and other watches, incl. stop-watches (excl. of precious metal or of metal clad with precious metal)  whether or not incorporating a stopwatch facility  

885.42Diğer kol saatleri, kronometreli olsun veya olmasın (değerli metal kasalı veya değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) metal kasalı olanlar hariç)

Other wrist-watches, whether or not incorporating a stopwatch facility

885.49Cep saatleri ve diğer saatler (kol saatleri hariç), kronometreli olsun veya olmasın (değerli metal kasalı veya değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) metal kasalı olanlar hariç)

Pocket watches and other watches (not wrist-watches)

885.5Kol ve cep saati makineleri (tamamlanmış ve montajlanmış)

Watch movements, complete and assembled

885.51Kol ve cep saati makineleri (tamamlanmış ve montajlanmış), elektrikle çalışanlar

....electrically operated

885.52Kol ve cep saati makineleri (tamamlanmış ve montajlanmış), elektrikle çalışmayanlar

....not electrically operated

885.7Duvar saatleri, masa saatleri ve diğer saatler

Clocks

885.71Gösterge panellerinde bulunan saatler ve kara taşıtlarında, hava taşıtlarında, uzay araçlarında veya deniz araçlarında kullanılan benzer tipteki saatler (taşıt kronografları dahil)

Instrument panel clocks and clocks of a similar type, for vehicles, aircraft, spacecraft or vessels

885.72Duvar saatlerinin, masa saatlerinin ve diğer saatlerin makineleri, elektrikle çalışanlar (başlık 885.71 altında yer alan gösterge panellerinde bulunan saatlerin ve taşıtlarda kullanılan benzer tipteki saatlerin makineleri hariç)

Clocks with watch movements (excluding clocks of heading 885.71), electrically operated

885.73Diğer saatlerin makineleri (başlık 885.71 altında yer alan gösterge panellerinde bulunan saatlerin makineleri, taşıtlarda kullanılan benzer tipteki saatlerin makineleri ve elektrikle çalışanlar hariç)

Other clocks with watch movements (excluding clocks of heading 885.71)

885.74Çalar saatler, elektrikle çalışanlar

Alarm clocks, electrically operated

885.75Diğer çalar saatler (elektrikle çalışanlar hariç)

Other alarm clocks

885.76Duvar saatleri, elektrikle çalışanlar

Wall clocks, electrically operated

885.77Diğer duvar saatleri (elektrikle çalışanlar hariç)

Other wall clocks

885.78Elektrikle çalışan diğer duvar ve masa saatleri

Other clocks, electrically operated

885.79Başka yerde sınıflandırılmamış diğer duvar ve masa saatleri (elektrikle çalışanlar hariç)

Clocks, n.e.s.

885.9Zaman ölçme ekipmanları ve aksesuarları; kol saatleri için, duvar ve masa saatleri için parça ve aksesuarlar

Time-measuring equipment and accessories, n.e.s.; parts and accessories for clocks and watches

885.91Kol saati kasaları ve bunların parçaları

Watch-cases and parts thereof

885.92Saat kayışları, bantları, bilezikleri ve bunların parçaları, metallerden olanlar

Watch-straps, watchbands and watch bracelets and parts thereof, of metal

885.93Saat kayışları, bantları, bilezikleri ve bunların parçaları, diğer maddelerden olanlar (metalden olanlar hariç)

Watch-straps, watchbands and watch bracelets and parts thereof, of material other than metal

885.94Zaman kayıt cihazları ve belli bir zaman aralığını ölçme, kaydetme veya başka şekillerde gösterme amaçlı cihazlar, saat makineli veya senkron motorlu olanlar (örneğin, devam kayıt cihazları, zaman kayıt cihazları)

Time-of-day recording apparatus and apparatus for measuring, recording or otherwise indicating intervals of time, with clock or watch movement or with synchronous motor (e.g., time-registers, time-recorders)

885.95Zaman ayarlı anahtarlar, saat makineli veya senkron motorlu olanlar

Time switches with clock or watch movements or with synchronous motor

885.96Duvar ve masa saati makineleri (tamamlanmış ve montajlanmış)

Clock movements, complete and assembled

885.97Duvar ve masa saati kasaları ile grup 885 altında yer alan diğer eşyalar için duvar ve masa saatleri kasalarına benzer tipte olan kasalar ve bunların parçaları

Clock cases and cases of a similar type for other goods of group 885 and parts thereof.

885.98Tamamlanmış kol saati veya duvar ve masa saati makineleri, montajlanmamış veya kısmen montajlanmış olanlar (makine setleri); tamamlanmamış kol saati veya duvar ve masa saati makineleri, montajlanmış; kol saati veya duvar ve masa saati makinelerinin taslakları

Complete watch or clock movements, unassembled or partly assembled (movement sets); incomplete watch or clock movements, assembled; rough watch or clock movements.

885.99Kol saati veya duvar ve masa saatinin başka yerde sınıflandırılmamış parçaları

Clock or watch parts, n.e.s.

89.Başka yerde sınıflandırılmamış çeşitli mamul ürünler

Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.

891.Askeri silahlar ve mühimmatlar

Arms and ammunition

891.1Zırhlı savaş araçları ve savaş silahları

Armoured fighting vehicles and arms of war

891.11Tanklar ve diğer zırhlı araçlar, silah monte edilmiş olsun veya olmasın motorize olanlar ve bu tür araçların parçaları

Tanks and other armoured fighting vehicles, motorized, whether or not fitted with weapons, and parts of such vehicles

891.12Askeri silahlar (tabanca, revolver (altıpatlar) ve 891.13 başlığı altında yer alan kılıç, pala, kasatura vb. silahlar hariç)

Military weapons (other than revolvers, pistols and the arms of headings 891.13)

891.13Kılıç, pala, kasatura, mızrak ve benzeri silahlar ile bunların parçaları ve bunlar için kın ve kılıflar

Swords, cutlasses, bayonets, lances and similar arms and parts thereof and scabbards and sheaths therefore

891.14Tabanca ve revolverlar (altıpatlar) (891.31 başlığı altında yer alanlar hariç)

Revolvers and pistols (other than those of heading 891.31)

891.2Bomba, el bombası, torpido, mayın, güdümlü mermi ve benzeri savaş malzemeleri ile bunların parçaları; fişekler, diğer mermi ve mühimmatlar ile bunların parçaları (mermi ve fişeklerin tapaları dahil)

Bombs, grenades, torpedoes, mines, missiles and similar munitions of war and parts thereof; cartridges and other ammunition and projectiles and parts thereof, including shot and cartridge wads

891.22Yivsiz tüfekler (av tüfekleri) için fişekler

Cartridges for shotguns

891.23Havalı silah saçmaları ve yivsiz tüfek (av tüfeği) fişeklerinin parçaları

Airgun pellets and parts of cartridges for shotguns

891.24Diğer fişekler ve bunların parçaları

Other cartridges and parts thereof

891.29Başka yerde sınıflandırılmamış savaş malzemeleri ve bunların parçaları

Munitions of war and parts thereof, n.e.s.

891.3Askeri amaçlı olmayan silahlar

Non-military arms

891.31Başka yerde sınıflandırılmamış ateşli silahlar ve patlayıcı bir dolguyu ateşlemek suretiyle çalışan ateşli silahlar (örneğin spor amaçlı yivsiz tüfekler (av tüfeği) ve yivli tüfekler, namludan doldurulan ateşli silahlar, renkli işaret tabancaları ve sadece işaret fişeği atmak üzere tasarlanmış diğer aygıtlar, manevra fişeği (kurusıkı) atmak için tabanca ve revolverlar (altıpatlar), hayvan öldürmeye/sersemletmeye mahsus sürgülü silahlar, halat fırlatma tüfekleri)

Firearms, n.e.s. and similar devices which operate by the firing of an explosive charge (e.g., sporting shotguns and rifles, muzzle-loading firearms, Very pistols and other devices designed to project only signal flares, pistols and revolvers for firing blank ammunition, captive-bolt humane killers, line-throwing guns).

891.39Diğer silahlar (örneğin, yaylı, havalı veya gazlı tüfekler ve tabancalar, coplar), 891.13 başlığı altında yer alan silahlar hariç

Other arms (e.g., spring, air or other gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading 891.13

891.9891.12 başlığı altında yer alan askeri silahların, 891.14 başlığı altında yer alan tabancaların ve revolverların (altıpatlar), 891.3 alt grubunda yer alan askeri amaçlı olmayan silahların parçaları ve aksesuarları

Parts and accessories of articles of headings 891.12, 891.14 and subgroup 891.3

891.91Tabancaların ve revolverların (altıpatlar) parça ve aksesuarları

Parts and accessories of revolvers or pistols

891.93891.91 başlığı altında yer alan yivsiz tüfeklerin (av tüfeği) namluları

Shotgun barrels of shotguns of heading 891.31

891.95891.91 başlığı altında yer alan yivsiz tüfeklerin (av tüfeği) ve yivli tüfeklerin diğer parçaları

Other parts of shotguns and rifles of heading 891.31

891.99891.12 başlığı altında yer alan askeri silahların ve 891.31 başlığı altında yer alan eşyaların (örneğin, yaylı, havalı veya gazlı tüfeklerin ve tabancaların, copların) parçaları ve aksesuarları

Parts and accessories, n.e.s., of the articles of headings 891.12 and 891.39

892.Basılı ürünler

Printed matter

892.1Kitap, broşür, harita ve küreler (dünya), basılı olanlar (reklam malzemeleri hariç)

Books, pamphlets, maps and globes, printed (not including advertising material)

892.12Çocukların resimli kitapları, çizim kitapları ve boyama kitapları, basılı olanlar

Children&apos;s picture, drawing or colouring books

892.13Haritalar ve deniz haritaları, kitap (atlas) formunda, basılı olanlar

Maps and charts in book form

892.14Haritalar ve her çeşit hidrografik veya benzeri deniz haritaları, basılı olanlar, kitap (atlas) şeklinde olmayanlar

Maps and hydrographic or similar charts of all kinds (including wall maps, topographical plans and globes), printed, not in book form

892.15Basılı kitaplar, broşürler, kitapçıklar ve benzeri malzemeler, tek sayfa şeklinde olanlar, katlanmış olsun veya olmasın

Printed books, brochures, leaflets and similar printed matter, in single sheets, whether or not folded

892.16Sözlük ve ansiklopediler, bunların fasikülleri (ciltleri), tek sayfa şeklinde olmayanlar, basılı olanlar

Dictionaries and encyclopaedias, and serial instalments thereof, not in single sheets

892.19Diğer kitaplar, broşürler ve benzeri basılı malzemeler, tek sayfa şeklinde olmayanlar

Other books, brochures and similar printed matter, not in single sheets.

892.2Gazete, dergi ve süreli yayınlar, resimli olsun veya olmasın ya da reklam malzemelerini içersin veya içermesin

Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing advertising material.

892.21Gazete, dergi ve süreli yayınlar, resimli olsun veya olmasın ya da reklam malzemelerini içersin veya içermesin, haftada en az dört kez yayınlananlar

....appearing at least four times a week

892.29Gazete, dergi ve süreli yayınlar, resimli olsun veya olmasın ya da reklam malzemelerini içersin veya içermesin, diğerleri

....other

892.4Kartpostal, tebrik kartı, mesaj ya da duyuru kartları ile çıkartmalar, herhangi bir işlemle basılmış olanlar

Postcards, personal greeting, message or announcement cards, and transfers (decalcomanias), printed by any process

892.41Çıkartmalar

Transfers (decalcomanias)

892.42Basılı veya resimli kartpostallar; basılı tebrik, mesaj veya duyuru kartları, resimli olsun veya olmasın, zarflı veya süslemeli olsun ya da olmasın

Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or trimmings.

892.8Başka yerde sınıflandırılmış basılı ürünler

Printed matter, n.e.s.

892.81Her çeşit etiket, kağıt veya kartondan, basılı olsun veya olmasın

Paper or paperboard labels of all kinds, whether or not printed

892.82Planlar (proje) ve çizimler, mimari, mühendislik, endüstriyel, ticari, topografik veya benzeri amaçlı olanlar, elle çizilen orijinaller; el yazması metinler; hassas kağıt üzerine fotoğrafik çoğaltmalar (reprodüksiyon) ve burada adı geçen bütün ürünlerin karbon kopyaları

Plans and drawings for architectural, engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes, being originals drawn by hand; handwritten texts; photographic reproductions on sensitized paper and carbon copies of the foregoing

892.83Kullanılmamış posta, damga veya benzeri pullar (Bunlar kendi ülkelerinde tedavülde bulunan veya yeni tedavüle çıkacak olan kullanılmamış ve kendi ülkelerinde herkesçe kabul edilen bir itibari değeri olan veya olacak olan pullardır.); damgalı kağıtlar; banknotlar; çek defterleri; tahvil, hisse senedi veya senet ve benzeri değerli kağıtlar

Unused postage, revenue or similar stamps of current or new issue in the country in which they have, or will have, a recognized face value; stamp-impressed paper; banknotes; cheque forms; stock, share or bond certificates and similar documents of title

892.84Takvim, herhangi bir türde, basılmış (blok halinde olanlar dahil)

Calendars of any kind, printed (including calendar blocks)

892.85Müzik notaları (basılı veya el ile yazılmış, resimli ya da ciltli olsun veya olmasın)

Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustrated

892.86Basılı ticari reklam malzemesi, ticari kataloglar ve benzerleri

Trade advertising material, commercial catalogues and the like

892.87Resim, desen ve fotoğraflar

Pictures, designs and photographs

892.89Başka yerde sınıflandırılmamış basılı ürünler

Printed matter, n.e.s.

893.Plastik ürünler, başka yerde sınıflandırılmamış

Articles, n.e.s., of plastics

893.1Eşyaların paketlenmesinde veya taşınmasında kullanılan ürünler, plastikten; tıpa, kapak ve diğer kapama araçları, plastikten

Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics

893.11Plastikten çuval, torba, çanta ve benzerleri (eşya paketleme amacıyla kullanılanlar) (külahlar dahil)

Sacks and bags (including cones)

893.19Eşyaların paketlenmesinde veya taşınmasında kullanılan diğer ürünler (başka yerde sınıflandırılmamış), plastikten; tıpa, kapak ve diğer kapama araçları (başka yerde sınıflandırılmamış)

Articles for the conveyance or packing of goods, n.e.s.; stoppers, lids, caps and other closures

893.2İnşaat malzemeleri, plastikten

Builders&apos; ware of plastics

893.21Banyo küvetleri, duş tekneleri, eviyeler, lavabolar, bideler, alafranga/alaturka tuvaletler, klozet kapakları, oturakları ve rezervuarları ile benzeri sıhhi ürünler, plastikten

Baths, shower-baths, sinks, wash-basins, bidets, lavatory pans, seats and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware

893.29Diğer inşaat malzemeleri, plastikten

Other builders&apos; ware

893.3Zemin, duvar veya tavan kaplamaları ve tuvalet eşyaları, plastikten

Floor coverings, wall or ceiling coverings and household and toilet articles of plastics

893.31Zemin kaplamaları, kendinden yapışkanlı olsun veya olmasın, rulo veya karo şeklinde; duvar veya tavan kaplamaları, plastikten

Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in the form of tiles; wall or ceiling coverings of plastics

893.32Sofra, mutfak, diğer ev eşyaları ve tuvalet eşyaları, plastikten

Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles

893.9Plastikten başka yerde sınıflandırılmamış diğer eşyalar

Articles of plastics, n.e.s.

893.94Büro veya okul malzemeleri, plastikten

Office or school supplies

893.95Bağlantı parçaları, mobilya, kaporta ve benzerleri için, plastikten

Fittings for furniture, coachwork or the like

893.99Diğer eşyalar, plastikten

Other articles

894.Bebek arabaları, oyuncaklar, oyunlar ve spor eşyaları

Baby carriages, toys, games and sporting goods

894.1Bebek arabaları ve bunların parçaları, başka yerde sınıflandırılmamış

Baby carriages and parts thereof, n.e.s.

894.10Bebek arabaları ve bunların parçaları, başka yerde sınıflandırılmamış

Baby carriages and parts thereof, n.e.s.

894.2Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri tekerlekli oyuncaklar; oyuncak bebekler için arabalar; oyuncak bebekler; diğer oyuncaklar; küçültülmüş boyutlu (ölçekli) modeller ve benzeri eğlencelik modeller (hareketli olsun olmasın); her türlü bulmacalar (puzzles)

Tricycles, scooters, pedal car and similar wheeled toys; dolls&apos; carriages; dolls; other toys; reduced-size (&quot;scale&quot;) models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds

894.20Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri tekerlekli oyuncaklar; oyuncak bebekler için arabalar; oyuncak bebekler; diğer oyuncaklar; küçültülmüş boyutlu (ölçekli) modeller ve benzeri eğlencelik modeller (hareketli olsun olmasın); her türlü bulmacalar (puzzles)

Tricycles, scooters, pedal car and similar wheeled toys; dolls&apos; carriages; dolls; other toys; reduced-size (&quot;scale&quot;) models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds

894.3Lunapark, masa ve salon oyunları için eşyalar (langırt, bilardo, kumar oyunları için özel masalar ve otomatik bowling oyun ekipmanları dahil)

Articles for funfair, table or parlour games (including pin-tables, billiards, special tables for casino games and automatic bowling-alley equipment)

894.31Video oyunları, televizyonla birlikte kullanılanlar (video oyun konsolları dahil)

Video games of a kind used with a television receiver

894.33Bilardo için eşyalar ve aksesuarlar

Articles and accessories for billiards

894.35Diğer oyunlar, jetonla, kağıt parayla, banka kartıyla, fişle veya diğer ödeme araçlarıyla çalışanlar (bowling oyun ekipmanı hariç)

Other games, operated by coins, banknotes, bank cards, tokens or by other means of payment, other than bowling alley equipment

894.37Oyun kağıtları

Playing-cards

894.39Başka yerde sınıflandırılmamış eşyalar, lunapark, masa ve salon oyunları için

Articles for funfair, table and parlour games, n.e.s.

894.4Bayram, festival, karnaval ve diğer eğlenceler için eşyalar (sihirbazlık veya şaka malzemeleri dahil), yılbaşı ağacı süsleri ve noel kutlamaları için benzeri eşyalar (örneğin, taklit yılbaşı ağacı, taklit yılbaşı kütüğü, İsa'nın doğumunu gösteren tablo ve figürler gibi)

Festive, carnival or other entertainment articles, including conjuring tricks, novelty jokes, Christmas tree decorations and similar articles for Christmas festivities (e.g., artificial Christmas trees, Christmas stockings, imitation yule logs, nativity scenes and figures therefore)

894.41Işıklandırma setleri, yılbaşı ağacı ve benzerlerinde kullanılanlar

Lighting sets of a kind used for Christmas trees

894.45Noel kutlamaları için diğer eşyalar

Other articles for Christmas festivities

894.49Bayram, festival, karnaval ve diğer eğlenceler için eşyalar

Other entertainment articles

894.6Atlıkarınca, salıncak, atış standları ve diğer lunapark eğlenceleri, gezici sirkler, gezici canlı hayvanlar sergisi ve gezici tiyatrolar

Roundabouts, swings, shooting galleries and other fairground amusements, traveling circuses, traveling menageries and traveling theatres

894.60Atlıkarınca, salıncak, atış standları ve diğer lunapark eğlenceleri, gezici sirkler, gezici canlı hayvanlar sergisi ve gezici tiyatrolar

Roundabouts, swings, shooting galleries and other fairground amusements, traveling circuses, traveling menageries and traveling theatres

894.7Spor malzemesi

Sports goods

894.71Olta çubukları, olta iğneleri, diğer olta takımları; balık avlamak ve kelebek yakalamak için ağkepçeleri ve benzeri ağlar; kuşları avlamak için hazırlanmış yapma “kuşlar” (başlık 896.5 veya 898.29 altında yer alanlar hariç) ve benzeri avcılık veya atıcılık malzemeleri, başka yerde sınıflandırılmamış olanlar

Fishing-rods, fish-hooks and other line tackle; fish-landing nets, butterfly nets and similar nets; decoy “birds” (other than those of heading 896.5 or 898.29) and similar hunting or shooting requisites, n.e.s.

894.72Buz patenleri ve tekerlekli patenler (paten takılmış botlar dahil)

Ice-skates and roller-skates (including skating boots with skates attached)

894.73Kar kayakları ve diğer kar kayağı ekipmanları

Snow-skis and other snow-ski equipment

894.74Su kayağı, sörf tahtası, rüzgar sörfü ve diğer su sporları ekipmanları

Water-skis, surfboards, sailboards and other water sport equipment

894.75Golf ekipmanları

Golf equipment

894.76Tenis raketleri, badminton raketleri veya benzeri raketler, telli olsun veya olmasın

Tennis, badminton or similar rackets, whether or not strung

894.77Eldivenler, parmaksız ve tek parmaklı eldivenler, özellikle sporda kullanmak için tasarlanmış olanlar

Gloves, mittens and mitts, specially designed for use in sports

894.78Kültürfizik, jimnastik veya atletizim eşya ve ekipmanları

Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics or athletics.

894.79Başka yerde sınıflandırılmamış spor eşyaları

Sports goods, n.e.s.

895.Büro ve kırtasiye malzemeleri, başka yerde sınıflandırılmamış

Office and stationery supplies, n.e.s.

895.1Büro ve kırtasiye malzemeleri, adi metallerden

Office and stationery supplies, of base metal

895.11Dosya dolapları, kartotek dolapları, evrak rafları, kağıt mesnetleri, kalemlikler, kaşeler ve benzeri büro ve masa gereçleri, adi metallerden (grup 821 altında yer alan büro mobilyaları hariç)

Filing cabinets, card index cabinets, paper trays, paper rests, pen trays, office-stamp stands and similar office or desk equipment, of base metal (other than office furniture of group 821)

895.12Klasörler veya dosyalar için bağlantı parçaları, kağıt kıskaçları, kağıt köşebentleri, ataçlar, endeks kartekslerine mahsus işaret maşaları ve benzeri büro malzemeleri (adi metallerden); zımba telleri (bürolarda, döşemecilikte ve ambalaj işlerinde kullanılanlar gibi), adi metallerden

Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips, letter corners, paper-clips, indexing tags and similar office articles, of base metal; staples in strips (e.g., for offices, upholstery, packaging), of base metal.

895.2Tükenmez kalemler, kuşun kalemler, dolmakalemler vb

Pens, pencils and fountain-pens

895.21Tükenmez kalemler; keçeli ve diğer geçirgen tipli kalemler ve işaretleme kalemleri (marker); dolma kalemler, stilografi kalemleri ve diğer mürekkepli kalemler; kopya kalemleri; basmalı ve sürgülü kurşun kalemler; kalem sapları ve benzeri saplar; bu ürünlerin parçaları (bunların kapak ve klipsleri dahil) (895.22 veya 895.23 başlıkları atında yer alanlar hariç)

Ball-point pens; felt-tipped or other porous-tipped pens and markers; fountain-pens, stylograph pens and other pens; duplicating stylos; propelling or sliding pencils; penholders, pencil-holders and similar holders; parts (including caps and clips) of the foregoing articles (not including goods of heading 895.22 or 895.23)

895.22Dolmakalem, tükenmez ve divit uçları

Pen nibs and nib points

895.23Kurşun kalemler (895.21 başlığı altında yer alanlar hariç), kuru boya kalemleri, kurşun kalem içleri, pastel boyalar, kömür kalemler, yazı, çizim veya terzi tebeşirleri

Pencils (other than pencils of heading 895.21), crayons, pencil leads, pastels, drawing charcoals, writing or drawing chalks and tailors’ chalks

895.9Diğer büro ve kırtasiye malzemeleri

Other office and stationery supplies

895.91Yazım ve çizim mürekkepleri ve diğer mürekkepler (matbaa mürekkebi hariç), konsantre ya da katı halde olsun veya olmasın

Writing or drawing ink and other inks (except printing ink), whether or not concentrated or solid

895.92Yazı veya çizim tahtaları (kayağan taşı (arduvaz/kayraktaşı) veya diğer maddelerden), çerçeveli olsun veya olmasın

Slates and boards, with writing or drawing surfaces, whether or not framed

895.93Tarih verme kaşeleri, mühür kaşeleri veya numaratörler ve benzerleri, (baskı veya kabartma etiketler için cihazlar dahil), elle kullanılanlar; elle kullanılan kumpaslar ve bu kumpasları içeren elle kullanılan baskı takımları

Date, sealing or numbering stamps, and the like (including devices for printing or embossing labels), designed for operating in the hand; hand-operated composing sticks and hand printing sets incorporating such composing sticks

895.94Daktilo şeritleri ve benzeri şeritler, mürekkepli veya iz bırakmak üzere başka şekilde hazırlanmış olanlar (makaralı ya da kartuşlu olsun veya olmasın); ıstampalar, mürekkepli olsun veya olmasın, kutulu ya da kutusuz olanlar

Typewriter or similar ribbons, inked or otherwise prepared for giving impressions, whether or not on spools or in cartridges; ink-pads, whether or not inked, with or without boxes.

896.Sanatsal eserler, kolleksiyon eşyaları ve antikalar

Works of art, collectors&apos; pieces and antiques

896.1Yağlı boya, karakalem ve pastel resimler, tamamen elle yapılmış olanlar (başlık 892.82 altında yer alan çizimler ile elle boyanmış veya elle süslenmiş fabrikasyon eşyalar hariç); kolaj ve benzeri dekoratif panolar

Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand, other than drawings of heading 892.82 and other than hand-painted or hand-decorated manufactured articles; collages and similar decorative plaques

896.11Yağlı boya, karakalem ve pastel resimler, tamamen elle yapılmış olanlar

Paintings, drawings and pastels

896.12Kolaj ve benzeri dekoratif pano ve tablolar

Collages and similar decorative plaques

896.2Orijinal oyma, baskı ve taşbaskı resimler

Original engravings, prints and lithographs

896.20Orijinal oyma, baskı ve taşbaskı resimler

Original engravings, prints and lithographs

896.3Orijinal heykeller ve heykelcikler, herhangi bir malzemeden

Original sculptures and statuary, in any material

896.30Orijinal heykeller ve heykelcikler, herhangi bir malzemeden

Original sculptures and statuary, in any material

896.4Posta pulları, damga ve harç pulları, pul damgaları (özel gün damgaları), ilk gün zarfları, matbu posta pulu veya posta pulu yerine geçen damga taşıyan zarflar ve benzerleri, kullanılmış olanlar ile çıkarıldıkları ülkede tedavülde olmayan veya yeni ihraç edilmiş olamayan kullanılmamış olanlar

Postage or revenue stamps, stamp-postmarks, first-day covers, postal stationery (stamped paper) and the like, used, or if unused not of current or new issue in the country to which they are destined

896.40Posta pulları, damga ve harç pulları, pul damgaları (özel gün damgaları), ilk gün zarfları, matbu posta pulu veya posta pulu yerine geçen damga taşıyan zarflar ve benzerleri, kullanılmış olanlar ile çıkarıldıkları ülkede tedavülde olmayan veya yeni ihraç edilmiş olamayan kullanılmamış olanlar

Postage or revenue stamps, stamp-postmarks, first-day covers, postal stationery (stamped paper) and the like, used, or if unused not of current or new issue in the country to which they are destined

896.5Zoolojiye, botaniğe, minerolojiye, anatomiye ait veya tarihi, arkeolojik, paleontolojik, etnografik veya nümizmatik özelliği olan koleksiyonlar ve kolleksiyon eşyaları

Collections and collectors&apos; pieces of zoological, botanical, mineralogical, anatomical, historical, archaeological, palaeontological, ethnographic or numismatic interest

896.50Zoolojiye, botaniğe, minerolojiye, anatomiye ait veya tarihi, arkeolojik, paleontolojik, etnografik veya nümizmatik özelliği olan koleksiyonlar ve kolleksiyon eşyaları

Collections and collectors&apos; pieces of zoological, botanical, mineralogical, anatomical, historical, archaeological, palaeontological, ethnographic or numismatic interest

896.6Eskiliği yüzyılı aşan antikalar

Antiques of an age exceeding one hundred years

896.60Eskiliği yüzyılı aşan antikalar

Antiques of an age exceeding one hundred years

897.Mücevher, kuyumcu veya gümüşçü eşyaları ve değerli veya yarı değerli maddelerden diğer eşyalar

Jewellery, goldsmiths&apos; and silversmiths&apos; wares, and other articles of precious or semiprecious materials, n.e.s.

897.2İmitasyon (taklit) takılar ve ilgili eşyalar (değerli metallerle elektroliz, daldırma vb. yöntemlerle kaplanmış (plated) adi metallerden olanlar dahil) (değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) olanlar hariç)

Imitation jewellery

897.21İmitasyon (taklit) takılar ve ilgili eşyalar (değerli metallerle elektroliz, daldırma vb. yöntemlerle kaplanmış (plated) olsun veya olmasın adi metallerden olanlar) (değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) olanlar hariç)

....of base metal, whether or not plated with precious metal

897.29İmitasyon (taklit) takılar ve ilgili eşyalar, değerli olmayan diğer maddelerden yapılmış olanlar

....of other non-precious materials

897.3Altın, gümüş veya platin grubundan olan metallerden mücevherler (saat ve saat kasaları hariç) ve kuyumcu veya gümüşçü eşyaları (değerli taş setleri dahil)

Jewellery of gold, silver or platinum group metals (except watches and watch-cases) and goldsmiths’ or silversmiths’ wares (including set gems)

897.31Mücevherler ve bunların parçaları, değerli metalden veya değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) olanlar (saat ve saat kasaları hariç)

Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal (except watches and watch-cases)

897.32Kuyumcu veya gümüşçü eşyaları ile bunların parçaları, değerli metalden veya değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) olanlar (897.31 başlığı altında yer alan mücevherler hariç)

Articles of goldsmiths&apos; or silversmiths&apos; wares and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal (other than goods of heading 897.31)

897.33Doğal inciden veya kültür incisinden eşyalar ile değerli ya da yarı değerli taşlardan (doğal, sentetik veya yeniden oluşturulmuş olanlar) eşyalar

Articles of natural or cultured pearls or of precious or semiprecious stones (natural, synthetic or reconstructed)

897.4Değerli metalden veya değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) olan diğer eşyalar

Other articles of precious metal or of metal clad with precious metal

897.41Katalizörler, tel dokuma veya ızgara şeklinde, platin veya platinler grubundan diğer metallerden olanlar

Catalysts in the form of wire cloth or grill, of platinum or of other metals of the platinum group

897.49Başka yerde sınıflandırılmamış değerli metalden veya değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) olan diğer eşyalar

Articles of precious metal or of metal clad with precious metal, n.e.s.

898.Müzik aletleri ve bunların parça ve aksesuarları; plaklar, kasetler ve diğer ses ve benzeri kayıtlar (763 ve 883 grupları altında yer alan kayıt cihazları ile filmler için müzik ve ses efekt kayıtları (soundtrack) hariç)

Musical instruments and parts and accessories thereof; records, tapes and other sound or similar recordings (excluding goods of groups 763 and 883)

898.1Piyano ve diğer telli/yaylı müzik aletleri

Pianos and other string musical instruments

898.13Piyanolar (otomatik piyanolar dahil); klavsenler ve diğer klavyeli telli/yaylı müzik aletleri

Pianos (including automatic pianos); harpsichords and other keyboard stringed instruments

898.15Diğer telli/yaylı müzik aletleri (örneğin, gitar, keman, harp vb.)

Other string musical instruments (e.g., guitars, violins, harps)

898.2Müzik aletleri (piyano ve diğer telli/yaylı müzik aletleri hariç)

Musical instruments (other than pianos and other string musical instruments)

898.23Diğer üflemeli müzik aletleri (nefesli sazlar) (örneğin, klarnet, trompet, gayda/tulum vb.)

Other wind musical instruments (e.g., clarinets, trumpets, bagpipes)

898.24Vurmalı müzik aletleri (örneğin, davul, ksilofom, zil, kastanyet, marakas vb.)

Percussion musical instruments (e.g., drums, xylophones, cymbals, castanets, maracas)

898.25Klavyeli müzik aletleri (akordiyon hariç), elektrik gücüyle ses üreten veya sesi güçlendirilen müzik aletleri (örneğin elektronik orglar)

Keyboard instruments (other than accordions), the sound of which is produced or must be amplified electrically (e.g., organs)

898.26Başka yerde sınıflandırılmamış müzik aletleri, elektrik gücüyle ses üreten veya sesi güçlendirilen müzik aletleri (örneğin elektronik gitar, elektronik akordiyon vb.)

Musical instruments, n.e.s., the sound of which is produced or must be amplified electrically (e.g., guitars, accordions)

898.29Müzik kutuları, orkestriyonlar, laternalar, öten mekanik kuşlar, müzikli testereler ve diğer müzikli aletler; her tür çığırtkan çağrılar; çıngıraklar, ağızla çalıştırılan sirenler, ağızla üflenen çağrı boruları ve düdükler

Music boxes, fairground organs, mechanical street organs, mechanical singing birds, musical saws and other musical instruments, n.e.s.; decoy calls of all kinds; whistles, call horns and other mouth-blown sound signaling instruments

898.4Diskler, bantlar, katı hal (solid-state) kalıcı depolama aygıtları, akıllı kartlar ve ses kaydı ya da diğer fenomenlerin kaydı için diğer ortamlar (kayıt yapılmış olsun veya olmasın), disk üretimi için kullanılan kalıplar (matrisler) ve mastırlar dahil (882 grubu altındaki fotoğrafik ve sinematografik olanlar hariç)

Discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices, &quot;smart cards&quot; and other media for the recording of sound or of other phenomena, whether or not recorded, including matrices and masters for the production of discs, but excluding products of group 882

898.42Manyetik ortamlar (manyetik bantlar ve manyetik diskler)

Magnetic media

898.44Optik ortamlar

Optical media

898.46Yarı iletken ortamlar, kayıt yapılmamış

Semiconductor media

898.49Diğer kayıt ortamları

Other

898.9Müzik aletlerinin parça ve aksesuarları (örneğin müzik kutuları için mekanizmalar, mekanik enstrümanlar için delgili kartlar, diskler ve rulolar; metronomlar, akort çatalları (diyapazonlar) ve akort düdükleri

Parts and accessories of musical instruments (e.g., mechanisms for music boxes, perforated cards, discs and rolls for mechanical instruments); metronomes, tuning-forks and pitch-pipes of all kinds

898.90Müzik aletlerinin parça ve aksesuarları (örneğin müzik kutuları için mekanizmalar, mekanik enstrümanlar için delgili kartlar, diskler ve rulolar; metronomlar, akort çatalları (diyapazonlar) ve akort düdükleri

Parts and accessories of musical instruments (e.g., mechanisms for music boxes, perforated cards, discs and rolls for mechanical instruments); metronomes, tuning-forks and pitch-pipes of all kinds

899.Başka yerde sınıflandırılmamış çeşitli mamul eşyalar

Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.

899.1Oymacılık veya kalıpçılık malzemeleri ve bunlardan yapılmış eşyalar

Articles and manufactures of carving or moulding materials, n.e.s.

899.11Oymacılık için işlenmiş fildişi, kemik, bağa (kaplumbağa kabuğu), boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef ve diğer hayvansal malzemeler ve bunlardan yapılmış eşyalar (kalıplamayla elde edilen eşyalar dahil)

Worked ivory, bone, tortoiseshell, horn, antlers, coral, mother-of-pearl and other animal carving material, and articles of these materials (including articles obtained by moulding)

899.19İşlenmiş bitkisel veya mineral oymacılık malzemeleri ve bunlardan yapılan eşyalar; mumdan, parafinden, stearinden, doğal zamklardan, doğal reçinelerden veya model hamurlarından kalıplanmış veya oyma eşyalar; işlenmiş, sertleştirilmemiş jelatin (592.24 başlığı altında yer alan jelatinler hariç) ve bunlardan ürünler

Worked vegetable or mineral carving material and articles of these materials; moulded or carved articles of wax, of stearin, of natural gums or natural resins or of modeling pastes, and other moulded or carved articles, n.e.s.; worked, unhardened gelatin (except gelatin of heading 592.24) and articles of unhardened gelatin

899.2Yapma çiçekler, yapraklar, meyveler ve bunların parçaları; bunlardan yapılmış eşyalar

Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof; articles made of artificial flowers, foliage or fruit

899.21Yapma çiçekler, yapraklar, meyveler ve bunların parçaları; bunlardan yapılmış eşyalar, plastikten olanlar

....of plastics

899.29Yapma çiçekler, yapraklar, meyveler ve bunların parçaları; bunlardan yapılmış eşyalar, plastik hariç diğer maddelerden olanlar

....of materials other than plastics

899.3Mumlar; kibritler, piroforik (kıvılcımlanan) alaşımlar, kolay tutuşan maddelerden eşyalar; sigara çakmakları vb.

Candles; matches, pyrophoric alloys, articles of combustible materials; smokers’ requisites

899.31Mum, ince mum ve benzerleri

Candles, tapers and the like

899.32Kibritler (593.3 alt grubunda yer alan proteknik eşyalar hariç)

Matches, other than pyrotechnical articles of subgroup 593.3

899.33Sigara çakmakları ve diğer çakmaklar, mekanik ya da elektrikli olsun veya olmasın

Cigarette lighters and other lighters, whether or not mechanical or electrical

899.34Sigara çakmaklarını veya diğer çakmakları doldurmak ya da tekrar doldurmak için kullanılan, hacmi ≤300 cm³ olan kaplardaki sıvı veya sıvılaştırılmış gaz yakıtları

Liquid or liquefied-gas fuels in containers of a kind used for filling or refilling cigarette or similar lighters, of a capacity not exceeding 300 cm3.

899.35Çakmakların başka yerde sınıflandırılmamış parçaları (çakmak taşı ve fitiller hariç)

Parts of lighters, n.e.s., other than flints or wicks

899.37Pipolar (pipo lüleleri dahil) ile puro ve sigara ağızlıkları ve bunların parçaları

Smoking pipes (including pipe bowls) and cigar or cigarette holders and parts thereof

899.39Ferroseryum ve diğer proforik alaşımlar (her şekilde); metaldehit (meta fuel), hekzametilentetramin (hekzamin) ve benzeri maddeler, yakıt olarak kullanılabilecek formlarda; alkol esaslı yakıtlar ve benzeri hazır yakıtlar (katı veya yarı katı formlarda); reçineli meşaleler, ateş tutuşturucular ve benzerleri

Ferrocerium and other pyrophoric alloys in all forms; metaldehyde, hexamethylenetetramine and similar substances, put up in forms for use as fuels; fuels with a basis of alcohol and similar prepared fuels, in solid or semi-solid form; resin torches, fire-lighters and the like

899.4Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların parçaları

Umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, riding crops and parts thereof

899.41Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri (baston şeklindeki şemsiyeler, bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler dahil)

Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas)

899.42Bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve benzerleri

Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding crops and the like.

899.49Şemsiyelerin, güneş şemsiyelerinin, bastonların, iskemle bastonların, kamçıların, kırbaçların ve benzerlerinin parçaları, süsleri ve aksesuarları (899.41 veya 899.42 başlıkları altında kalan eşyaların)

Parts, trimmings and accessories of articles falling under heading 899.41 or 899.42

899.6Ortopedik cihazlar (koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil); cebireler (koaptörler) ve kırıklar için diğer aletler; suni uzuvlar; işitme cihazları ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilebilen diğer cihazlar

Orthopaedic appliances (including crutches, surgical belts and trusses); splints and other fracture appliances; artificial parts of the body; hearing-aids and other appliances which are worn or carried or implanted in the body, to compensate for a defect or disability

899.61İşitme cihazları (parça ve aksesuarları hariç)

Hearing-aids (excluding parts and accessories)

899.63Ortopedik veya kırık cihazları

Orthopaedic or fracture appliances

899.65Protez dişler ve dişçilikle ilgili bağlantı parçaları

Artificial teeth and dental fittings

899.66Diğer protez uzuvlar

Other artificial parts of the body

899.67Kalp kaslarını uyarmak için kalp pilleri (parçalar ve aksesuarlar hariç)

Pacemakers for stimulating heart muscles (excluding parts and accessories)

899.69Vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilebilen başka yerde sınıflandırılmamış diğer cihazlar

Appliances, n.e.s., which are worn or carried or implanted in the body to compensate for a defect or a disability

899.7Örme malzemelerinden sepet türü, hasır işi ve diğer eşyalar; süpürge, fırça, rulo şeklinde boya fırçası, lastik şeritli saplı silecek ve yer silme paspasları

Basketware, wickerwork and other articles of plaiting materials, n.e.s.; brooms, brushes, paint rollers, squeegees and mops

899.71Sepet türü, hasır işi ve diğer eşyalar, örme malzemelerinden doğrudan şekil verilerek ya da 899.74 veya 899.79 başlıkları altında yer alan malzemelerden yapılanlar

Basketware, wickerwork and other articles made directly to shape from plaiting materials or made up from goods of heading 899.73, 899.74 or 899.79; articles of loofah

899.72Süpürgeler, fırçalar (makine, cihaz veya taşıtların parçasını oluşturan fırçalar dahil), elle çalışan mekanik yer süpürgeleri (motorlu olanlar hariç), yer silme paspasları ve tüylü toz alıcılar; süpürge veya fırça yapımına mahsus hazırlanmış fırça başları; boya pedleri ve ruloları; silecekler (rulo halinde olanlar hariç)

Brooms, brushes (including brushes constituting parts of machines, appliances or vehicles), hand-operated mechanical floor sweepers, not motorized, mops and feather dusters; prepared knots and tufts for broom or brush making; paint pads and rollers; squeegees (other than roller squeegees)

899.74Bitkisel malzemelerden paspas, hasır ve paravanlar

Mats, matting and screens of vegetable materials

899.79Düz dokunmuş veya birbirine paralel iplik telleri haline getirilmiş örme malzemeleri, örgüler ve örme malzemelerinden benzeri eşyalar (tamamlanmış olsun olmasın)

Plaiting materials, plaits and similar products of plaiting materials, n.e.s., bound together in parallel strands or woven, in sheet form, whether or not being finished articles

899.8Başka yerde sınıflandırılmamış küçük eşyalar ve kişisel bakım eşyaları; elekler; terzi mankenleri vb.

Smallwares and toilet articles, n.e.s.; sieves; tailors&apos; dummies, etc.

899.81El kalburları ve elekleri

Hand sieves and hand riddles

899.82Pudra ponponları ve kozmetik veya kişisel bakım müstahzarları için pedler

Powder-puffs and pads for the application of cosmetics or toilet preparations.

899.83Kot vb. baskı düğmeleri, çıtçıtlar ve bunların parçaları; düğmeler

Press-fasteners, snap-fasteners and press-studs, and parts therefor; buttons

899.84Düğme taslakları ve diğer düğme parçaları; düğme formları

Button moulds and other parts of buttons; button blanks

899.85Fermuarlar

Slide fasteners

899.86Fermuar parçaları

Parts of slide fasteners

899.87Koku püskürtücüleri ve benzeri bakım püskürtücüleri ile bunların püskürtme mekanizmaları ve başları

Scent sprays and similar toilet sprays, and mounts and heads therefore.

899.88Terzi mankenleri ve diğer mankenler; otomatlar ve diğer hareketli vitrin dekorasyon malzemeleri

Tailors&apos; dummies and other lay figures; automata and other animated displays used for shop-window dressing

899.89Taraklar, saç tokaları ve benzerleri; saç firketeleri, bigudiler, saç maşaları ve benzerleri (775.83 başlığı altında yer alan elektrikli olanlar hariç) ile bunların parçaları

Combs, hair-slides and the like; hairpins, curling-pins, curling-grips, hair curlers and the like (other than those of heading 775.83) and parts thereof.

899.9Başka yerde sınıflandırılmamış eşyalar

Manufactured goods, n.e.s.

899.91Bağırsaktan (ipek böceğininki hariç), altıncı derisinden, mesaneden veya tendonlardan eşyalar

Articles of gut (other than silkworm gut), of goldbeater&apos;s skin, of bladders or of tendons

899.92Kuşların tüylü derileri ve tüylü parçaları veya ince/kalın kuş tüyleri, kuş tüyü döküntüleri ve bunlardan eşyalar (291.95 başlığı altındaki eşyalar ile işlenmiş kalem tüyler ve uçlar hariç)

Skins and other parts of birds with their feathers or down, feathers, parts of feathers, down and articles thereof (other than goods of heading 291.95 and worked quills and scapes)

899.94İnsan saçı, süslenmiş, inceltilmiş, ağartılmış veya başka şekillerde işlenmiş; peruk veya benzerlerinin yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış yün veya diğer hayvan kılları ya da tekstil malzemeleri

Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise worked; wool or other animal hair, or other textile materials, prepared for use in making wigs or the like.

899.95İnsan saçından, hayvan kılından veya dokumaya elverişli diğer maddelerden peruklar, sakallar, kaşlar, kirpikler, perçemler ve benzerleri; insan saçından başka yerde sınıflandırılmamış diğer eşyalar

Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like, of human or animal hair or of textile materials; articles of human hair, n.e.s.

899.96Paraşütler (yönlendirilebilen paraşütler dahil) ve rotoşütler; bunların parçaları

Parachutes (including dirigible parachutes) and rotochutes; parts thereof and accessories thereto

899.97Termoslar ve diğer vakumlu kaplar (muhafazaları ile birlikte bütün halde olanlar) ile bunların parçaları (termosla birleştirilmemiş cam iç gövdeler hariç)

Vacuum flasks and other vacuum vessels, complete with cases; parts thereof (other than glass inners)

9Başka yerde sınıflandırılmamış mal ve işlemler

Commodities and transactions not classified elsewhere in the SITC

91.Posta paketleri, türüne göre sınıflandırılmamış olanlar

Postal packages not classified according to kind

911.Posta paketleri, türüne göre sınıflandırılmamış olanlar

Postal packages not classified according to kind

911.0Posta paketleri, türüne göre sınıflandırılmamış olanlar

Postal packages not classified according to kind

93.Özel işlemler ve mallar, türüne göre sınıflandırılmamış olanlar

Special transactions and commodities not classified according to kind

931.Özel işlemler ve mallar, türüne göre sınıflandırılmamış olanlar

Special transactions and commodities not classified according to kind

931.0Özel işlemler ve mallar, türüne göre sınıflandırılmamış olanlar

Special transactions and commodities not classified according to kind

96.Metal paralar (altından olanlar hariç), tedavülde olmayanlar

Coin (other than gold coin), not being legal tender

961.Metal paralar (altından olanlar hariç), tedavülde olmayanlar

Coin (other than gold coin), not being legal tender

961.0Metal paralar (altından olanlar hariç), tedavülde olmayanlar

Coin (other than gold coin), not being legal tender

961.00Metal paralar (altından olanlar hariç), tedavülde olmayanlar

Coin (other than gold coin), not being legal tender

97.Altın, parasal olmayan (altın cevheri ve konsantreleri hariç)

Gold, non-monetary (excluding gold ores and concentrates)

971.Altın, parasal olmayan (altın cevheri ve konsantreleri hariç)

Gold, non-monetary (excluding gold ores and concentrates)

971.0Altın, parasal olmayan (altın cevheri ve konsantreleri hariç)

Gold, non-monetary (excluding gold ores and concentrates)

971.01Altın (platinle elektroliz, daldırma vb. yöntemlerle kaplanmış (plated) altınlar dahil), parasal olmayan (işlenmemiş, yarı işlenmiş veya toz halinde olanlar)

Gold (including gold plated with platinum), non-monetary, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form

971.02Gümüş veya adi metaller (altınla elektroliz, daldırma vb. yöntemlerle kaplanmış (plated) olanlar), yarı mamulden daha fazla işlenmiş olanlar

Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufactured

971.03Altın atık ve hurdaları ile değerli metal ya da değerli metal bileşiklerin içeren küller (altınla baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) metaller dahil, fakat ağırlıklı olarak diğer değerli metalleri içerenler hariç)

Waste and scrap of gold and ash containing precious metal or precious metal compounds (including metal clad with gold but excluding sweepings containing other precious metals)

99.Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eşyalar ve para

Other goods and money not classified elsewhere

999.Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eşyalar ve para

Other goods and money not classified elsewhere

999.1Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eşyalar

Other goods and money not classified elsewhere

999.10Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eşyalar

Other goods and money not classified elsewhere

999.9Paralar

Money

999.91Altın-para yerine kullanılanlar

Gold, monetary

999.99Diğer metal paralar

Gold coin and current coin