0110Askeri ataşe0110Hava binbaşı0110Binbaşı0110Deniz asteğmeni0110Deniz subayı (askeri)0110Deniz teğmeni (deniz kuvvetleri )0110Deniz yarbay0110General0110Harp okulu öğrencisi (silahlı kuvvetler)0110Hava albayı (hava kuvvetleri)0110Hava ataşesi0110Havacı üsteğmen (askeri)0110Hava korgeneral0110Hava subayı0110Hava tuğgeneral0110Hava yarbay0110Jandarma subayı0110Mareşal0110Oramiral0110Subay0110Subaylar0110Teğmen0110Teğmen, uçuş0110Tuğgeneral 0110Uçuş teğmeni 0110Albay0110Amiral0110Üsteğmen0110Yarbay0110Yüzbaşı0110Yüzbaşı (deniz kuvvetleri)0110Yüzbaşı (hava kuvvetleri)0110Yüzbaşı (kara kuvvetleri)0110Asteğmen0110Deniz binbaşı0210Güverte lostromosu (deniz kuvvetleri)0210Astsubay0210Jandarma astsubayı0210Kıdemli başçavuş0210Subay olmayan silahlı kuvvetlerin daimi mensupları0210Uzman çavuş0210Hava astsubayı0210Başçavuş0310Dümenci (deniz kuvvetleri)0310Er (silahlı kuvvetler)0310Hava eri0310Onbaşı (hava kuvvetleri)0310Onbaşı (kara kuvvetleri)0310Bombardıman eri0310Piyade eri0310Silahlı kuvvetlerde diğer rütbelerdeki meslekler0310Topçu eri0310Denizci er0310Paraşütçü asker1111Bakan1111Başbakan1111Büyükşehir belediye başkanı1111Cumhurbaşkanı1111Devlet bakanı1111İl belediye başkanı1111TBMM başkanı1111Kanun yapıcılar1111Mebus (milletvekili)1111Meclis başkanı1111Meclis üyesi1111Milletvekili1111Senatör1111Kanun yapıcı1112Büyükelçi1112Çalışma ve sosyal güvenlik müşaviri1112Ceza ve tevkifevleri genel müdürü1112Cumhuriyet başsavcısı1112Cumhuriyet başsavcı vekili1112Daimi temsilci yardımcısı1112Daire başkanı - kamu1112Daire başkan yardımcısı1112Danıştay başkanı1112Danıştay üyesi1112Darphane müdürü1112Defterdar1112Demiryolu müfettişi1112Destek hizmetleri dairesi başkanı1112Devlet personel başkanı1112Din eğitimi dairesi başkanı1112Din hizmetleri ataşesi1112Din hizmetleri dairesi başkanı1112Din hizmetleri müşaviri1112Diplomat1112Diplomat (dış işleri meslek memuru)1112Diplomatik temsilci (büyükelçilik)1112Dış ilişkiler dairesi başkanı1112Dış ilişkiler ve avrupa birliği dairesi başkanı1112Dış ilişkiler ve avrupa birliği koordinasyon dairesi başkanı1112Diyanet işleri başkanı1112Diyanet işleri başkan yardımcısı1112Eğitim dairesi başkanı1112Eğitim müşaviri1112Eğitim ve yayın dairesi başkanı1112Ekonomi ataşesi1112Ekonomi baş müşaviri1112Ekonomi müşaviri1112Ekonomi müşavir yardımcısı1112Elçilik sekreteri1112Emniyet genel müdürü1112Emniyet genel müdür yardımcısı1112Emniyet müfettişi1112Encümen azası - belediye ve il genel meclisinde1112Enerji dairesi başkanı1112Enformasyon dairesi başkanı1112Finansman dairesi başkanı1112Gelir idaresi başkanı1112Gelir idaresi başkan yardımcısı1112Gelir idaresi dairesi başkanı1112Genel müdür - hükümetler arası kuruluşlar1112Genel müdür - kamu1112Genel müdür - kamu bankaları ve mali kuruluşlar1112Genel müdür yardımcısı - kamu1112Genel müdür yardımcısı - kamu bankaları ve mali kuruluşlar1112Genel sekreter - kamu1112Genel sekreter - üniversite1112Genel sekreter yardımcısı1112Gümrük başmüfettişi1112Gümrük müfettişi1112Hakimler ve savcılar yüksek kurulu başkanı1112İl dernekler müdürü1112İl emniyet müdürü1112İl emniyet müdür yardımcısı1112İletişim dairesi başkanı1112İl gençlik ve spor müdürü1112İl genel meclisi üyesi1112İl idare kurulu müdürü1112İl kadastro müdürü1112İl kültür ve turizm müdürü1112İl mahalli idareler müdürü1112İl milli eğitim müdürü1112İl müdürü1112İl müdür yardımcısı1112İl müftüsü1112İl müftü yardımcısı1112İl nüfus müdürü1112İl sağlık müdürü1112İl sanayi ve ticaret müdürü1112İl tarım müdürü1112İmalat dairesi başkanı1112İnşaat ve emlak dairesi başkanı1112İnsan kaynakları dairesi başkanı1112İşçi sağlığı ve iş güvenliği enstitüsü müdürü1112İşletme müfettişi (demiryolu)1112İşletme müfettişi - DDY1112İşletme müfettişi - karayolları1112İşletme ve üretim dairesi başkanı1112İstihbarat dairesi başkanı1112İstihdam dairesi başkanı1112İtfaiye daire başkanı1112Kadastro dairesi başkanı1112Kalite kontrol dairesi başkanı1112Kalkınma ajansı genel sekreteri1112Kamu hizmetleri komisyonu başkanı1112Karayolu müfettişi (yolcu taşıma)1112Kaymakam1112Kaymakam adayı1112Konsolos1112Koruma bölge kurulları koordinasyon müdürü1112Koruma dairesi başkanı1112Kurul başkanı - kamu1112Kurum başkanı - kamu1112Kurum başkan üyeleri1112Kurum başkan yardımcısı - kamu1112Kültür ve tanıtma ataşesi1112Kültür ve tanıtma ataşe yardımcısı1112Kültür ve tanıtma müşaviri1112Kültür ve tanıtma müşavir yardımcısı1112Liman baş müdürü - kamu1112Mali işler dairesi başkanı1112Maliye başmüfettişi1112Maliye müfettişi1112Maliye müşaviri1112Maslahatgüzar1112Meslek standartları dairesi başkanı1112Muhasebe dairesi başkanı1112Muhasebe ve finansman dairesi başkanı1112Muhasebe ve mali işler dairesi başkanı1112Müfettiş - kamu1112Bilgi ve iletişim teknolojileri dairesi başkanı1112Bilişim teknolojileri dairesi başkanı1112Bölge müdürü - kamu1112Bölge müdür yardımcısı - kamu1112Müsteşar yardımcısı1112Personel dairesi başkanı1112Planlama dairesi başkanı1112Polis başmüfettişi1112Polis müfettişi1112Proje dairesi başkanı1112Rehberlik ve teftiş başkanı1112Sağlık işleri dairesi başkanı1112Sayıştay başkanı1112Sayıştay üyesi1112Sefir1112Sınav ve belgelendirme dairesi başkanı1112Sosyal, strateji, refik saydam hıfzısıhha ve tercüme merkezi başkanı1112Tapu dairesi başkanı1112Teşkilat başkanı1112Teşkilat başkan yardımcısı1112Ticaret ataşesi1112Ticaret baş müşaviri1112Ticaret müşaviri1112Ticaret müşavir yardımcısı1112TÜBİTAK başkanı1112Uyuşmazlık mahkemesi başkanı1112Uyuşmazlık mahkemesi üyesi1112Üst düzey devlet memurları1112Üst düzey devlet yöneticileri1112Üst düzey devlet yöneticisi1112Üst kurul üyesi1112Vali1112Vali yardımcısı1112Yargıtay başkanı1112Yargıtay üyesi1112Yayın dairesi başkanı1112Yürütme komitesi sekreteri1112Hakimler ve savcılar yüksek kurulu üyesi1112Halkla ilişkiler dairesi başkanı1112İdareyi geliştirme başkanı1112İdari işler dairesi başkanı1112İdari ve mali işler dairesi başkanı1112Mülkiye başmüfettişi1112Mülkiye müfettişi1112Müşavir1112Müsteşar1112Müsteşar müşaviri1112Adalet baş müfettişi1112Adalet müfettişi1112Afet ve acil durum yönetimi başkanı1112Anayasa mahkemesi başkanı1112Anayasa mahkemesi raportörü1112Anayasa mahkemesi üyesi1112Araştırma, kültür, eğitim, maliye merkezi başkanı1112Araştırma, planlama ve koordinasyon dairesi başkanı1112Araştırma ve geliştirme dairesi başkanı1112Ar-ge dairesi başkanı1112Asayiş dairesi başkanı1112Ataşe1112Ataşe yardımcısı1112Avrupa birliği koordinasyon dairesi başkanı1112Avrupa birliği ve dış ilişkiler dairesi başkanı1112Bakanlar kurulu sekreteri1112Bakanlık müşaviri1112Bakanlık yüksek müşaviri1112Bakan özel müşaviri1112Başbakan baş müşaviri1112Başbakanlık müşaviri1112Başbakan müşaviri1112Basın ve halkla ilişkiler dairesi başkanı1112Basın-yayın dairesi başkanı1112Baş iş müfettişi1112Başkan - kamu1112Başkanlık müşaviri1112Başkan vekili1112Başkan yardımcısı - kamu1112Başkonsolos1112Başmüfettiş - kamu1112Belediye meclisi üyesi1112Bilgi işlem dairesi başkanı1112Bilgi teknolojileri dairesi başkanı1112İl sağlık müdür yardımcısı1112Çalışma ve sosyal güvenlik eğitim ve araştırma merkezi başkanı1112Sosyal güvenlik il müdürü1112Sosyal ve kültürel işler başkanı1113Mahalle muhtarı1113Köy muhtarı1113Muhtar - mahalle1113Muhtarlar ve ihtiyar heyeti1113Muhtar - köy1114Genel sekreter, insan hakları örgütü1114Hayır kurumları ve diğer özel amaçlı kuruluşların üst düzey yöneticileri1114İnsan hakları organizasyonu genel sekreteri1114İşçi sendikası genel başkanı1114İşçi sendikası genel sekreteri1114İşçi sendikası üst düzey yöneticisi1114İşveren sendikası genel başkanı1114İşveren sendikası genel sekreteri1114İşveren sendikası üst düzey yöneticisi1114İşveren ve işçi organizasyonları ile diğer ekonomik amaçlı kuruluşların üst düzey yöneticileri1114İşyeri sendika temsilcisi1114Oda başkanı1114Özel amaçlı kuruluşların üst düzey yöneticileri1114Siyasi parti genel başkanı1114Siyasi parti genel sekreteri1114Siyasi parti MKYK üyesi1114Siyasi parti örgütlerinin üst düzey yöneticileri1114Siyasi parti üst düzey yöneticisi1114Şoförler cemiyeti başkanı1114Üst düzey yönetici - işçi sendikası1114Üst düzey yönetici - işveren, işçi organizasyonları1114Üst düzey yönetici - işveren sendikası1114Üst düzey yönetici - memur sendikası1114Üst düzey yöneticisi - hayır kurumları ve diğer özel amaçlı kuruluşlar1114Üst düzey yönetici - siyasi parti1114Vakıf yönetim kurulu başkanı1114Ekonomik ve mali işler başkanı - siyasi parti1114Dış ilişkiler başkanı - siyasi parti1114Lider, siyasi parti1114Memur sendikası genel başkanı1114Memur sendikası genel sekreteri1114Memur sendikası üst düzey yöneticisi1114Genel sekreter, çevre koruma örgütü1114Genel müdür, işveren örgütü1114Çevre koruma organizasyonu genel sekreteri1114Başkan, ticaret birliği1114Başkan, siyasi parti1114Kızılay genel başkanı1120Genel müdür yardımcısı - özel sektör1120Yönetim kurulu başkanı (özel sektör)1120Rektör yardımcısı1120Üniversite rektörü - kamu1120Üniversite rektörü - özel1120Armatör1120Başhekim1120Başhekim yardımcısı1120Başkan - özel sektör1120Bölge müdürü - özel sektör1120Genel müdür - avcılık, balıkçılık, ormancılık ve tarım (özel sektör)1120Genel müdür - bankalar ve mali müesseseler (özel sektör)1120Genel müdür - depolama, iletişim ve ulaştırma (özel sektör)1120Genel müdür - eğitim, sağlık, spor (özel sektör)1120Genel müdür - eğlence, lokanta, otel (özel sektör)1120Genel müdür - gayrimenkul ticareti (özel sektör)1120Genel müdür - girişim (özel sektör)1120Genel müdür - inşaat ve imalat sanayi (özel sektör)1120Genel müdür - kişisel bakım ve temizlik (özel sektör)1120Genel müdür - kültürel etkinlikler, sosyal işler ve uluslararası teşkilatlar (özel sektör)1120Genel müdürler ve başkanlar (özel sektör)1120Genel müdür - özel sektör1120Genel müdür - perakende ve toptan ticaret (özel sektör)1120Genel müdür - turizm (özel sektör)1120Genel müdür yardımcısı - avcılık, balıkçılık, ormancılık ve tarım (özel sektör)1120Genel müdür yardımcısı - bankalar ve mali müesseseler (özel sektör)1120Genel müdür yardımcısı - depolama, iletişim ve ulaştırma (özel sektör)1120Genel müdür yardımcısı - eğitim, sağlık, spor (özel sektör)1120Genel müdür yardımcısı - eğlence, lokanta, otel (özel sektör)1120Genel müdür yardımcısı - gayrimenkul ticareti (özel sektör)1120Genel müdür yardımcısı - inşaat ve imalat sanayi (özel sektör)1120Genel müdür yardımcısı - kişisel bakım ve temizlik (özel sektör)1120Genel müdür yardımcısı - kültürel etkinlikler, sosyal işler ve uluslararası teşkilatlar (özel sektör)1120Genel müdür yardımcısı - perakende ve toptan ticaret (özel sektör)1120Genel yayın yönetmeni - gazete, büyük medya (özel sektör)1120Kooperatif birliği genel müdürü1120Kooperatif birliği yönetim kurulu başkanı1120Koordinatör - avcılık, balıkçılık, ormancılık ve tarım1120Koordinatör - depolama, iletişim ve ulaştırma1120Koordinatör - eğitim, sağlık, spor, kültür, sosyal işler1120Koordinatör - eğlence, lokanta, otel1120Koordinatör - inşaat, imalat sanayi1120Koordinatör - iş hizmetleri, temizleme, kişisel bakım1120Koordinatör - seyahat acentesi1120Koordinatör - toptan ve perakende satış1120Koordinatör - uluslararası teşkilatlar1120Spor kulübü başkanı1120Tepe yönetici - icra kurulu başkanı (CEO)1120Tepe yönetici - mali işlerden sorumlu (CFO)1120Üst düzey şirket yöneticileri1120Pazarlama bölge müdürü1120Yazılım proje yöneticisi (özel sektör)1120Yönetici (spor)1120Yönetici - spor kulübü (özel sektör)1120Rektör1211İdari işler bölümü müdürü1211İdari işler müdürü1211İdari ve mali işler müdürü1211İdari ve mali işler şubesi müdürü1211Kefalet sandığı müdürü1211Mali işler bölümü müdürü1211Mali işler müdürü1211Mal müdürü1211Merkez mali işler müdürü1211Merkez mali işler müdür yardımcısı1211Muhakemat müdürü1211Muhasebe bölümü müdürü1211Muhasebe müdürü1211Muhasebe müdürü (otel)1211Muhasebe ve mali işler müdürü1211Saymanlık müdürü1211Saymanlık müdür yardımcısı1211Şirket genel sekreteri1211Vergi dairesi müdürü1211Yatırım fonu müdürü1211Yönetici (bütçe ve muhasebe)1211Bütçe bölümü müdürü1211Bütçe şubesi müdürü1211Döner sermaye merkez müdürü1211Finansman müdürü1211Finans müdürleri1211Finans müdürü1211Fon yöneticisi1211Gelir idaresi grup başkanı1211Hesap işleri müdürü1211Hisse senedi yöneticisi1212Endüstriyel ilişkiler bölümü müdürü1212Endüstriyel ilişkiler müdürü1212İnsan kaynakları müdürleri1212İnsan kaynakları müdürü1212İnsan kaynakları yöneticisi1212İşe alım müdürü1212Yönetici - endüstriyel ilişkiler ve personel işleri1212Personel müdür yardımcısı1212Personel şubesi müdürü1212Personel ve eğitim şubesi müdürü1212Personel ve endüstriyel ilişkiler bölümü müdürü1212Yönetici (özlük hizmetleri)1212Personel müdürü1213Yönetici - sigorta1213Yüksek hakem kurulu genel sekreteri1213Acil yardım ve afet yöneticisi1213Afet ve acil durum eğitim merkezi müdürü1213Araç muayene istasyon amiri1213Araç muayene istasyon amir yardımcısı1213Arama ve kurtarma birlik müdürü1213Atölye müdür yardımcısı1213Başeczacı1213Basımevi müdür yardımcısı1213Büro müdürü1213Emlak müdürü1213Fotogrametri müdürü1213Gıda güvenliği ve beslenme müdürü1213Grup sorumlusu - kamu kuruluşları1213Gümrük muhafaza müdürü1213Gümrük müdürü1213Gümrük müşaviri1213Gümrük ve muhafaza başmüdürü1213Güvenlik müdürü1213İcra müdürü1213İlçe gençlik ve spor müdürü1213İlçe milli eğitim müdürü1213İlçe müdürü1213İlçe müdür yardımcısı1213İlçe nüfus müdürü1213İlçe sosyal hizmetler müdürü1213Kararlar müdürü1213Koruma bölge kurulu müdürü1213Koruma güvenlik müdürü1213Koruma ve güvenlik amir yardımcısı1213Kriminal laboratuvar müdürü1213Kurul baş raportörü1213Kurul büro müdürü1213Maliye kursu müdür yardımcısı1213Milli emlak müdürü1213Müsteşarlık müşaviri1213Müsteşarlık özel kalem müdürü1213Müsteşar özel müşaviri1213Özel çevre koruma müdürü1213Özel kalem müdürü1213Özel kalem müdürü - kamu1213Planlama müdürü1213Politika müdürü1213Politika ve planlama müdürleri1213Proje grup başkanı1213Proje yöneticisi 1213Serbest bölge müdürü1213Servis müdürü1213Sınav hizmetleri müdürü1213Şirket planlama müdürü1213Sosyal etüt ve proje müdürü1213Sosyal güvenlik merkezi müdürü1213Spa merkezi müdürü1213Stratejik planlama müdürü1213Şube müdürü1213Şube müdürü (milli saraylar)1213Tapu müdürü1213Tapu sicil müdürü1213Teknik hizmetler müdürü1213Teşkilat müdürü1213Trafik araştırma merkezi müdürü1213Üst kurul müşaviri1213Yazı işleri müdürü 1213Yönetici - elektrik, havagazı, su ve sıhhi tesisat hizmetleri1213Yönetici - kamu ve özel teşebbüse ait hizmetler1219Halı yıkama işletme müdürü1219Destek hizmetleri müdürü1219Berber salonu işletme müdürü1219Hamam işletme müdürü1219İdari hizmetler müdürü1219İşletme bölümü müdürü - sportif amaçlı kulüp1219İşletmeci - kişisel bakım, temizlik ve ilgili hizmetler1219İşletme müdürü - kişisel bakım, temizlik ve ilgili hizmetler1219Kuaför salonu işletmecisi (kuaförlük yapmayan)1219Kuaför salonu işletme müdürü1219Kuru temizleme işletme müdürü1219Temizlik hizmetleri müdürü1219Tesis yönetim müdürü1219Yönetici - iş hizmetleri1219Başka yerde sınıflandırılmamış iş hizmetleri ve idaresi ile ilgili müdürler1219Berber salonu işletmecisi (berberlik yapmayan)1219Yönetici - idare1221Yönetici - satış (toptan ve perakende ticaret hariç)1221Yönetici - gayrimenkul pazarlama1221Satış ve pazarlama müdürü1221Satış ve pazarlama müdürleri1221Satış promosyon bölümü müdürü1221Satış nezaretçisi (toptan ticaret)1221Pazarlama bölümü müdürü1221Satış müdürü (otel)1221Satış müdürü (ilaç ve tıbbi malzemeler)1221Satış müdürü1221Pazarlama ve dağıtım müdürü1221Pazarlama müdürü1221Satış nezaretçisi (perakende ticaret)1222Yönetici - reklam ve halkla ilişkiler1222Reklam ve halkla ilişkiler bölümü müdürü1222Reklam ve halkla ilişkiler müdürleri1222Reklam müdürü1222Reklamcılık bölümü müdürü1222Halkla ilişkiler müdürü (otel)1222Basın ve halkla ilişkiler şube müdürü1222Halkla ilişkiler bölümü müdürü1222Çağrı merkezi yöneticisi1222Basın ve halkla ilişkiler müdürü1222Basın ve halkla ilişkiler danışmanı1222Basın sorumlusu1222Basın müşaviri1222Halkla ilişkiler müdürü1223Araştırma, geliştirme ve değerlendirme müdürü1223Araştırma müdürü1223Araştırma ve geliştirme bölümü müdürleri1223Araştırma ve geliştirme bölümü müdürü - özel1223Araştırma ve geliştirme müdürleri1223ARGE şefi1223Araştırma enstitüsü müdürü1223Ürün geliştirme müdürü1223Yönetici - araştırma ve geliştirme hizmetleri1223Kalite (yönetim) sistem sorumlusu1223Kalite yönetim sistemi denetçisi1223Tarımsal üretim kalite sistem sorumlusu1223Kan ve kan ürünleri üretim araştırma müdürü1311Atatürk orman çiftliği müdürü1311Yönetici (ormancılık ve tomrukçuluk)1311Çiftlik müdürü1311Çiftlik yöneticisi1311Fidanlık müdürü1311Hayvanat bahçesi müdürü1311Hayvan çiftliği müdürü1311Hayvancılık müdürü1311İşletme müdürü (hayvancılık)1311Kooperatif başkanı - tarım1311Milli park müdürü1311Orman müdürü1311Plantasyon müdürü1311Plantasyon ve uygulama müdürü (meyve bahçesi)1311Tarımsal üretim müdürü1311Tarım ve ormancılık ile ilgili üretim müdürleri1311Tarım ve ormancılık ile ilgili üretim müdürü1311Tarla kültürleri müdürü1311Üretim ve işletme bölümü müdürü - ormancılık ve tomrukçuluk1311Üretim ve işletme bölümü müdürü - tarım, hayvancılık, avcılık (kara), ormancılık1311Bağ - bahçe kültürleri müdürü1312Balıkçılık faaliyetleri müdürü1312Balıkçılık işletme müdürü1312Balıkçılık işletme yöneticisi1312Balık üretme çiftliği müdürü1312Su ürünleri (kültür) üretim müdürü1312Balıkçılık faaliyetleri ile ilgili kıyı kaptanı (yönetici)1312Su ürünleri ve balıkçılık ile ilgili üretim müdürleri1312Su ürünleri ve balıkçılık ile ilgili üretim müdürü1312Trol gemisi yöneticisi1312Üretim ve işletme bölümü müdürü - balıkçılık1312Yönetici (balıkçılık)1312Su ürünleri üretim müdürü1321Üretim yöneticisi (imalat sanayi)1321Üretim ve operasyon müdürü - imalat1321Yayım işleri müdürü1321Yayınevi müdürü1321Üretim ve işletme bölümü müdürü - imalat sanayi1321Tersane müdürü1321Şarap yapımcısı - küçük işletme sahibi veya müdürü1321Pişmaniye imal işletmecisi1321Mayalandırma sanayi müdürü1321Küçük işletme sahibi - imalat sanayi1321Matbaa işletme müdürü 1321İşletmeci - imalat sanayi (küçük işletme)1321İmalat müdürleri1321İmalatçı - küçük işletme sahibi1321Ekmek fırını işletme müdürü1321Fabrika üst yöneticisi1321Fabrika müdürü1321İşletme müdürü - araştırma, planlama ve koordinasyon 1321İmalat üretim müdürü1321İmalat müdürü1321Ürün müdürü1322Maden işletme müdürleri1322Maden işletme müdürü1322Maden müdürü1322Maden müdür yardımcısı1322Gravite döküm süreç yöneticisi1322Üretim müdürü (maden)1322Üretim müdürü (petrol ve gaz çıkarımı)1322Üretim müdürü (taşocağı)1322Taşocağı müdürü1323Boğaziçi köprü çevre yolları koruma müdürü1323İnşaat işletme müdürü1323İnşaat müdürleri1323İnşaat müdürü1323İnşaat mühendisliği proje müdürü1323İnşaat proje müdürü1323İşletme müdürü - inşaat (küçük işletme)1323Müteahhit - inşaat sektörü1323Proje yapımcısı1323Yapı kooperatifi yöneticisi ve başkanı1323Yönetici (inşaat)1324Rıhtım müdürü1324Satın alma bölümü müdürü1324Satın alma müdürü1324Satın alma ve dağıtım bölümü müdürleri1324Taşıma şirketi müdürü1324Tedarik, dağıtım müdürleri ve benzeri müdürler1324Tedarik ve dağıtım müdürü1324Tedarik zinciri müdürü1324Tren istasyonu müdürü1324Yedek parça depo müdürü1324Yol müdürü (demiryolu)1324Yönetici (ardiye ve depolama)1324Yönetici (ulaşım işleri)1324Yönetici - satın alma ve dağıtım1324Yönetici - sevk 1324Liman operasyon müdürü1324Dağıtım müdürü1324Gar müdürü1324Denizcilik işletmeleri yöneticisi1324Depo bölümü müdürü1324Depo müdürü1324İletim tesis ve işletme grup müdürü1324Depo ve tamirhane müdürü1324İkmal müdürü1324İrtibat müdürü1324İşletmeci - oto kiralama1324İşletmeci - ulaştırma, haberleşme ve depolama1324İşletme müdürü - ulaştırma, haberleşme ve depolama1324Kamyon işletmecisi1324Kent transit sistem müdürü1324Liman işletme müdürü1324Liman müdürü1324Lojistik müdürü1324Malzeme bölümü müdürü1324Malzeme dağıtım (iç birimlere) bölümü müdürü1324Müdür - demiryolu manevra sahası1324Otobüs durağı/terminali müdürü1324Otobüs işletmecisi1324PTT müdürü1330Bilgi işlem merkezi müdürü1330Bilgi işlem müdürü1330Bilgi işlem yöneticisi1330Bilgi sistemleri müdürü1330Bilgi teknolojileri müdürü (BT müdürü)1330Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmet müdürleri1330Bilgi işlem başkanı1330İnternet hizmeti sağlama müdürü1330Uygulama geliştirme müdürü1330Veri işleme bölümü müdürü1330Yönetici (bilgi işlem)1330Yönetici (haberleşme)1330Ağ (network) müdürü1330BİT geliştirme müdürü1341Çocuk bakım hizmetleri müdürleri1341Çocuk yuvası müdürü1341Kreş müdürü1341Çocuk bakım merkezi müdürü1342Hastane müdür yardımcısı - özel1342Hastane yöneticisi (idari)1342Hastane yönetimi ve organizasyonu meslek elemanı1342Hemşirelik hizmetleri müdürü1342Hıfzıssıhha müdürü1342İlaç ve kozmetik araştırma müdürü1342Klinik şefi1342Liman ve şehir bakteriyoloji müessese müdürü1342Medikal/tıbbi yönetici1342Ruhi hastalıklar araştırma müdürü1342Sağlık hizmetleri yöneticileri1342Hastane müdür yardımcısı - kamu1342Hastane müdürü - özel1342Hastane müdürü - kamu1342Hastane başhemşiresi1342Sağlık hizmetleri yöneticisi1342Zehir araştırmaları müdürü1342Üniversite hastahaneleri başmüdürü1342Toplum sağlığı merkezi sorumlusu1342Salgın hastalıklar araştırma müdürü1342Sağlık yöneticisi - hastane1342Sağlık tesisi yöneticisi1342Sağlık kurumları işletmecisi1342Sağlık koruma yeri müdürü1343Emekli köyü koordinatörü1343Hasta bakımevi yöneticisi1343Yaşlı bakım hizmetleri yöneticisi1343Huzurevi koordinatörü1343Huzurevi müdürü1343Yaşlı bakımevi yöneticisi1343Yaşlı bakım hizmetleri yöneticileri1344Sosyal yardım müdürü1344Aile hizmetleri müdürü1344Sosyal yardım merkezi müdürü1344Sosyal yardım müdürleri1345Kuran kursu müdürü1345Kurucu temsilcisi (özel dershane)1345Maliye kursu müdürü1345Moral eğitim merkezi müdürü1345Anaokulu müdürü1345Anaokulu müdür yardımcısı 1345Müdür - yatılı okul1345Nükleer araştırma ve eğitim merkezi müdürü1345Öğrenci işleri müdürü1345Okul müdürü1345Okul müdür yardımcısı1345Okul teftiş kurulu başkanı1345Okul yönetim kurulu başkanı1345Polis eğitim merkezi müdürü1345Polis koleji müdürü1345Polis meslek eğitim merkezi müdürü1345Polis meslek yüksek okulu müdürü1345Sağlık meslek lisesi müdürü1345Sağlık tekamül eğitim müdürü1345Tapu ve kadastro eğitim müdürü1345Tapu ve kadastro kurs müdürü1345Yüksekokul müdürü1345Dekan1345Dekan yardımcısı1345Dershane müdürü1345Dini yüksek ihtisas merkezi müdürü1345Eğitim merkezi müdürü1345Eğitim merkezi şube müdürü1345Eğitim müdürleri1345Eğitim müdürü1345Eğitim ve öğretim planlamacısı1345Halk eğitim merkezi müdürü1345İşletmeci - dershane1345Kolej müdürü1346Mali ve sigorta hizmet şube müdürü1346Mali ve sigorta hizmet şube müdürleri1346Kredi birliği müdürü1346Kambiyo müdürü1346Sigorta acentesi müdürü1346Banka müdürü1346Yönetici (bankalar ve diğer mali müesseseler)1346Üyelerine konut kredisi ve bankacılık hizmetleri sağlayan mali kuruluşun müdürü1346Sigorta şirketi müdürü1346Finansal kurum şube müdürü1349Cezaevi müdürü1349Emniyet amiri1349Hapishane müdürü1349Hukuk hizmetleri müdürü1349İlam müdürü1349İlçe emniyet müdürü1349İlçe emniyet müdür yardımcısı1349İl hukuk işleri müdürü1349Islahevi müdürü1349İtfaiye müdürü1349Komiser1349Komiser yardımcısı1349Kütüphane müdürü1349Kütüphane ve dokümantasyon müdürü1349Milli kütüphane başkanı1349Milli kütüphane başkan yardımcısı1349Müdür (hukuk bürosu)1349Müdür - ıslahevi1349Müze başkanı1349Müze müdürü1349Polis komiseri1349Sanat galerisi müdürü1349Basma yazı ve resimleri derleme müdürü1349Başkomiser1349Başka yerde sınıflandırılmamış profesyonel hizmet müdürleri1349Arşiv müdürü1349Evrak ve arşiv şubesi müdürü1349İtfaiye zabıta amiri1349İtfaiye su ikmal amiri1349İtfaiye grup amiri1349Tabiat tarihi müze müdürü1349Yayın ve dokümantasyon müdürü1349İtfaiye eğitim amiri1411Gençlik pansiyonu (hostel) yöneticisi1411Gece müdürü (otel)1411Yurt müdürü (özel)1411Pansiyon işletmecisi1411Otel yöneticisi1411Otel müdürü1411İşletmeci - otel, motel, hostel, pansiyon, misafirhane, kamp yeri1411Otel işletmecisi1411Ön büro müdürü - otel1411Müdür (öğrenci yurdu)1411Motel müdürü1411Kamp müdürü1411Kamping işletmecisi1411Otel müdürleri1412Lahmacuncu - işletme sahibi1412Lokantacı1412Kantin işletmecisi1412Kahvehane işletmecisi1412Kahvehane/kıraathane işletmecisi1412Kafeterya işletmecisi1412Kafe müdürü1412Kafe, bar ve snack bar işletmecisi1412İşletme müdürü - lokanta, bar1412İşletme müdürü - kantin, kafe, kafeterya1412İşletmeci - kebapçı dükkanı1412İşletmeci - kantin, kafe, kafeterya1412Gözlemeci - işletme sahibi1412Çay ocağı işletmecisi1412Birahane işletmecisi1412Bar işletmecisi1412Lokanta işletmecisi1412Yiyecek ve içecek müdürü1412Yiyecek - içecek yöneticisi (otel)1412Yiyecek - içecek müdürü1412Restoran yöneticisi1412Restoran müdürü1412Restoran işletmecisi1412Pastahane işletmecisi1412Lokanta ve restoran müdürü1412Lokanta ve restoran müdürleri1412Lokanta müdürü1420Balık toptancısı1420Yönetici (toptan ticaret)1420Ecza deposu işletmecisi (küçük işletme)1420İşletmeci - market1420İşletmeci - toptan ve perakende ticaret1420İşletme müdürü - toptan ve perakende ticaret1420İşletme sahibi - toptan ticaret1420İthalat-ihracat bölümü müdürü1420Toptancı (toptan ticaret işletmesi)1420Mağaza müdürü1420Yönetici (perakende ticaret)1420Tüccar - toptan satış1420Ticaret müdürü - toptan ve perakende satış1420Ticaret müdürü1420Tacir - toptancı1420Süpermarket müdürü1420Perakende ve toptan ticaret müdürü1420Perakende ve toptan ticaret müdürleri1420Perakende müdürü1420Market müdürü1420Çiçek satıcısı - toptancı ve dağıtımcı1431Tiyatro işletmecisi1431Tiyatro müdürü1431Yönetici (dinlendirme hizmetleri)1431Halı saha işletmecisi1431Atatürk kültür merkezi müdürü1431Bilardo salonu işletmecisi1431Bilardo salonu müdürü1431Binicilik okulu müdürü1431Dinlence merkezi müdürü1431Eğlence fuarı işletmecisi1431Eğlence parkı müdürü1431Gazino işletmecisi1431Gençlik merkezi müdürü1431Havuz işletmecisi1431İnternet kafe işletmecisi1431İşletmeci - gazino, gece kulübü, disko, lunapark1431İşletmeci - spor etkinlikleri1431İşletme müdürü - gazino, gece kulübü, disko, lunapark1431İşletme müdürü - spor etkinlikleri1431İstanbul atatürk kültür merkezi müdürü1431Konulu eğlence parkı müdürü1431Kumarhane müdürü1431Lunapark işletmecisi1431Oyun salonu müdürü1431Panayır işletmecisi1431Sinema işletmecisi1431Sinema müdürü1431Sinema salonu müdürü1431Spor, eğlence ve dinlenme ile kültür merkezi müdürleri1431Spor merkezi müdürü1439Ajans müdürü veya sahibi - reklam, mankenlik, artist vb.1439Tuvalet işletmecisi1439Atatürk kültür merkezi alanı tesisler ve işletmeler müdürü1439Başka yerde sınıflandırılmamış hizmet müdürleri1439İletişim merkezi müdürü1439İşletmeci - bisiklet kiralama1439İşletmeci - küçük gazete ve dergi1439İşletmeci - seyahat acentesi1439İşletme müdürü - seyahat acentesi1439Kamp yöneticisi1439Karavan parkı yöneticisi1439Konferans merkezi müdürü1439Otopark işletmecisi1439Seyahat acentesi müdürü1439Seyahat ve turizm acentesi - küçük işletme1439Alışveriş merkezi müdürü2111Radyasyon (sağlık) fizikçisi2111Nükleer fizikçi2111Sağlık fizikçisi2111Reolojist2111Aerodinamikçi2111Akustik bilimci2111Astrofizikçi2111Astronom2111Balistik uzmanı2111Fizikçi2111Fizikçi - elektronik2111Fizikçi - mekanik2111Fizikçi - elektrik ve magnetizma2111Fizikçi - ısı2111Fizikçi - ışık2111Fizikçiler ve astronomlar2111Fizikçi - nükleer2111Fizikçi - ses2111Fizik mühendisi2111Hidrodinamikçi2111Radyo astronomu2112Meteorologlar2112Meteoroloji mühendisi2112Meteorolojist2112Meteorolog2112İklim bilimci2112Hidrometeorolog2112Hava tahmincisi2113Kimyager - tahlil2113Kimyager - madeni yağ2113Kimya teknoloğu2113Kimyager - yakıt2113Kimyager - fiziki2113Kimyager - inorganik2113Kimyager - organik2113Analitik kimyacı2113Kimyacı2113Kimyacılar2113Kimyager2114Jeomorfolog2114Hidrojeoloji mühendisi2114Kaya bilimci2114Maden jeoloğu2114Minerolog2114Oşenografi jeoloğu2114Paleontolog2114Petrol jeologu2114Sismograf2114Yerbilimci2114Jeomanyetikçi2114Jeoloji mühendisi2114Jeolojik deniz bilimcisi (oşinograf)2114Jeologlar ve jeofizikçiler2114Jeolog2114Jeofizik mühendisi2114Jeofizik deniz bilimcisi (oşinograf)2114Jeofizikçi2114Katman bilimci2120Biyometrisyen2120Yöneylem araştırmacısı2120Aktüeryal istatistikçi2120Aktüerya matematikçisi2120Demograf2120Hayat sigortası istatistikleri uzmanı - aktüerya2120İstatistikçi2120İstatistikçi - uygulamalı istatistik2120Kriptolog2120Matematikçi2120Matematikçiler, istatistikçiler ve aktüerler2120Matematikçi - teorik matematik2120Matematikçi - uygulamalı matematik2120Matematik mühendisi2120Matematiksel istatistikçi2120Şifre çözümleyici2120Sigorta denetleme uzmanı2120Aktüer2131Deniz biyologu2131Embriyolog2131Entomolog2131Etolog (hayvan davranışlarını izleyen zoolog)2131Etolojist (hayvan davranışlarını izleyen zoolog)2131Farmakolog2131Genetik bilimci2131Genetik mühendisi2131Hayvan davranışçısı (etolog)2131Hidrobiyolog2131Histolog2131Hücre genetikçisi2131İhtiyoloji (balık bilim) uzmanı2131Kuşbilimci (ornitolog)2131Mammolog (memeliler bilim uzmanı)2131Mantarbilimci (mikolog)2131Mikrobiyolog2131Biyofizikçi2131Fizyolog (tıp doktorları hariç)2131Epidemiyolog2131Fizyolog - epidemiyoloji2131Fizyolog - bitki2131Fizyolog - hayvan2131Fizyolog - endokrinoloji2131Fizyolog - nöroloji2131Anatomist2131Mikrobiyoloji uzmanı2131Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanı2131Moleküler biyolog2131Moleküler biyoloji ve genetikçi (moleküler biyolog)2131Moleküler genetikçi2131Parazitolog2131Sitolog (hücre bilimi uzmanı)2131Taksonomi uzmanı2131Zoolog2131Bakteriyolog2131Biyokimyager2131Biyolog2131Biyologlar, botanikçiler, zoologlar ve ilgili profesyonel meslek mensupları2131Biyomedikal araştırmacı2131Biyomühendis2131Biyoteknolojist2131Böcek bilim uzmanı2131Botanikçi2131Botanist2132Orman bilimci2132Ziraat mühendisi - tarım teknolojisi2132Ziraat mühendisi - hayvansal üretim2132Ziraat mühendisi - bitkisel üretim2132Ziraat mühendisi2132Ürün araştırmacısı2132Toprak bilimci2132Tarla ziraati uzmanı2132Tarım müşaviri2132Tarım bilimci (agronom)2132Su ürünleri mühendisi2132Silvikültör2132Hayvan bilimci2132Danışman - tarım, çiftçilik, ormancılık2132Çiftçilik ve ormancılık danışmanları2132Ormancılık bilim adamı2132Ormancılık danışmanı2132Ormancılık uzmanı2132Orman fen memuru2132Pedolog - toprak bilimci2132Orman endüstri mühendisi2132Orman mühendisi2132Ağaçlandırma uzmanı2132Ağaç ve fidan bilimci2132Agronom2132Bahçecilik bilim adamı2132Balıkçılık danışmanı2132Balıkçılık teknolojisi mühendisi2132Çiftçilik, ormancılık ve su ürünleri danışmanları2133Çevre koruma profesyonel meslekleri2133Toksikolog - çevre2133Çevre koruma ile ilgili profesyoneller2133Çevre koruma bilimcisi2133Çevre denetçisi2133Limnolog (iç sular ekolojisti)2133Çevre danışmanı2133Çevre bilimcisi2133Çevre araştırmacısı2133Hava kirliliği analisti2133Ekolog2133Deniz kirliliği önleme uzmanı2133Çevre müşaviri2133Su kalite analisti2133Çevre koruma memuru2141Etüt ve zamanlama mühendisi2141Gıda mühendisi2141Metot mühendisi2141Miktar araştırmacısı2141Miktar ölçücü2141Miktar sürveyanı2141Zaman ve hareket çalışma mühendisi2141Zaman ve hareket incelemesi mühendisi2141Ağaç işleri endüstri mühendisi2141Endüstri mühendisi2141Endüstri sistemleri mühendisi2141Endüstri ve üretim mühendisi2141Endüstri ve üretim mühendisleri2141Endüstriyel tesis mühendisi2141Endüstriyel verimlilik mühendisi2141Ergonomist2141İşletme mühendisi2141Kontrol mühendisi2141Planlama mühendisi2141Sanayi mühendisi2141Sistem analisti (bilgisayarlar hariç)2141Sistem mühendisi (bilgisayarlar hariç)2141Sistem tasarımcısı (bilgisayarlar hariç)2141Üretim mühendisi2141Üretim planlama mühendisi2141Verimlilik uzmanı2142Jeoteknik mühendisi2142Yapı mühendisi2142İnşaat mühendisi - toprak tahlili2142İnşaat mühendisi - su2142İnşaat mühendisi - sıhhi tesisler2142İnşaat mühendisi - köprü2142İnşaat mühendisi - karayolu2142İnşaat mühendisi - havaalanı2142İnşaat mühendisi - demiryolu2142İnşaat mühendisi - bina2142İnşaat mühendisi2142İnşaat mühendisleri2143Çevre mühendisleri2143Çevre mühendisi2143Çevre iyileştirme uzmanı2143Çevre analisti2143Atık su işlem mühendisi2143Hava kirliliği kontrol mühendisi2144Makine mühendisi - motor ve makine (deniz hariç)2144Makine mühendisleri2144Makine ve teçhizat mühendisi2144Motor tasarımcısı2144Nükleer enerji mühendisi2144Otomotiv mühendisi2144Uzay mühendisi2144Mekatronik mühendisi2144Uçak gövde ve motor bakım teknik uzmanı2144Reaktör mühendisi2144Uçak mühendisi 2144Makine mühendisi (lpg montaj kontrol)2144Makine mühendisi (arge/aerodinamik)2144Makine mühendisi2144Isıtma, havalandırma ve soğutma mühendisi2144Havacılık ve uzay mühendisi 2144Havacılık mühendisi2144Gemi yapım mühendisi2144Gemi ve deniz yapıları mühendisi2144Gemi mühendisi2144Gemi makineleri mühendisi2144Gemi inşaatı mühendisi2144Gemi baş mühendisi2144Yakın yol başmühendisi2144Deniz teknolojileri mühendisi2144Deniz mühendisi2144Denizcilik mühendisi2144Denizcilik mimarı2144Baş mühendis (gemi )2144Gaz türbini mühendisi2145Kimya mühendisi - malzeme depozit2145Kimya mühendisi - su analizi2145Kimya mühendisi - yalıtım yağları analizi2145Kimya mühendisi - petrol2145Kimya mühendisleri2145Kimyasal işlem mühendisi - doğal gaz iletimi ve dağıtımı mühendisi2145Kimyasal işlem teknoloğu2145Lastik teknoloğu2145Petrokimya mühendisi2145Plastik teknoloğu2145Plastik teknolojisi uzmanı2145Polimer teknoloğu2145Rafineri proses mühendisi2145Yakıt teknoloğu2145Yakıt teknolojisi uzmanı2145Bira imalatı teknoloğu2145Boya teknoloğu2145Elyaf teknoloğu2145Gıda ve içecek teknoloğu2145Gıda ve içki teknolojisti2145Kağıt teknoloğu2145Kauçuk teknoloğu2145Kimya biyoloji mühendisi2145Kimya mühendisi2145Kimya mühendisi - konveyör bant testi2145Kimya mühendisi - korozyon2146Cevher hazırlama mühendisi2146Çıkarım metalurji mühendisi2146Petrol ve doğal gaz çıkarım mühendisi2146Metalurji ve malzeme mühendisi2146Metalurji uzmanı2146Metalurji mühendisi - fiziki2146Metalurji mühendisi - cevher üretimi2146Metalurji mühendisi - cevher istihsali2146Metalurji mühendisi (röntgen)2146Metalurji mühendisi2146Metalurji deney uzmanı2146Maden mühendisleri, metalurji mühendisleri ve ilgili profesyonel meslek mensupları2146Maden mühendisi - metal2146Maden mühendisi - kömür2146Maden mühendisi2146Petrol ve doğal gaz mühendisi2149Seramik mühendisi 2149Seramik ve cam teknolojisti2149Patlayıcı mühimmat mühendisi2149Optik mühendisi2149Nükleer enerji üretim mühendisi2149Malzeme mühendisi2149Maliyet değerlendirme mühendisi2149İş emniyeti mühendisi2149Robot mühendisi2149Emniyet mühendisi2149Deri mühendisi2149Deniz ulaştırma işletme mühendisi2149Deniz kurtarma harekatı mühendisi2149Biyomedikal mühendisi2149Baskı teknoloğu2149Başka yerde sınıflandırılmamış mühendislik ile ilgili profesyonel meslek mensupları2149Tekstil mühendisi2149Malzeme bilimi mühendisi2149Ağaç teknoloğu2151Elektrik istihsal mühendisi2151Elektrik güç üretim mühendisi2151Elektrik enerjisi tevzi ve nakil mühendisi2151Elektrik mühendisi2151Enerji sistemleri mühendisi2151Elektromekanik mühendisi2151Elektrik üretim mühendisi2151Elektrik mühendisleri2152Bilgisayar donanım mühendisi2152Elektronik mühendisi2152Elektronik mühendisleri2152Enstrümantasyon mühendisi2153Telekomünikasyon mühendisliği teknoloji uzmanı2153Telekomünikasyon mühendisleri2153Telekomünikasyon mühendisi2153Elektronik ve haberleşme mühendisi2153Yayın mühendisi2153Elektronik haberleşme mühendisi2161Uzman mimar2161İç mimar2161Mimar2161Mimar - bina2161Mimarlar2162Peyzaj mimarları2162Bahçe mimarı2162Mimar - bahçe2162Mimar - peyzaj2162Peyzaj mimarı2163Desinatör (tekstil) 2163Endüstri ürünleri tasarımcısı2163Endüstriyel tasarımcı2163Endüstriyel ve ticari ürünler dekoratörü2163Erkek giysi tasarımı teknisyeni2163Ürün ve giysi tasarımcısı2163Gelinlik stilisti2163Giysi tasarımcısı2163Halı modelcisi2163Hazır giyim teknikeri2163Hazır giyim teknisyeni2163Kadın giysi tasarım teknisyeni2163Kostüm kreatörü2163Kostüm tasarımcısı2163Mobilya tasarımcısı2163Moda tasarımcısı2163Moda tasarım teknisyeni2163Modist - giyim eşyası2163Mücevherat tasarımcısı2163Mücevher tasarımcısı2163Sanayi ürünleri tasarımcısı2163Stilist2163Stil ve imaj danışmanı2163Takı imalat teknisyeni2163Takı tasarımcısı2163Takı teknikeri2163Tasarımcı - kostüm2163Tekstil tasarımcısı2163Ticari ürün tasarımcısı2163Ürün ve giysi tasarımcıları2163Dekoratör - endüstriyel ve ticari ürünler2163Dekoratif sanatlar teknisyeni2163Çorap örme konfeksiyon teknisyeni2163Çocuk giysi tasarımı teknisyeni2163Brode tasarımcısı2163Bilgisayar destekli tasarım teknikeri2163Arma tasarımcısı2163Ambalaj tasarımcısı2163Ambalaj kalıp modelcisi2163Dokuma kumaş desinatörü2163Eşya tasarımcısı2164Şehir ve trafik planlamacıları2164Şehir ve trafik planlamacısı2164Trafik planlamacısı2164Arazi planlamacısı2164Şehir bölge plancısı2164Şehir plancısı2164Şehir planlamacısı2165Kadastro sürveyanı2165Denizcilik harita mühendisi2165Jeodezi ve fotogrametri mühendisi2165Jeodezi araştırmacısı (yeryüzü düzlemini ölçmeye yönelik)2165Arazi sürveyanı2165Arazi araştırmacısı2165Hidrolog2165Hidrografi sürveyanı2165Hidrografik araştırmacısı2165Hidrograf2165Hava sürveyanı2165Harita mühendisi2165Haritacılar ve harita mühendisleri2165Haritacı (kartograf)2165Haritacı2165Fotogrametrist2165Fotografi araştırmacısı (havadan gözlemler yapan araştırmacı)2165Topograf2165Kartograf2165Kartograf yardımcısı2165Madencilik araştırmacısı2165Maden sürveyanı2165Maden topoğrafı2165Su topoğrafı2165Tapu ve kadastro uzmanı2165Arazi topoğrafı2165Başhidrolog2165Kadastro araştırmacısı2166Görsel iletişim tasarımcısı2166Dijital sanatçı2166Çoklu ortam (multimedya) tasarımcısı2166Çizer (illüstratör)2166Bilgisayar oyunları tasarımcısı2166Arka plan sanatçısı2166Animatör (grafik)2166Yayın tasarımcısı2166Web tasarımcısı 2166Web sitesi tasarımcısı2166Tasarım ve basın-yayımcılık teknikeri2166Poster tasarımcısı2166Grafik ve çoklu ortam (multimedya) tasarımcıları2166Grafik teknisyeni2166Grafik teknikeri2166Grafik tasarımcısı2166Grafik animasyoncu2166Grafiker2211Aile hekimi - pratisyen hekim2211Asistan hekim2211Birinci basamak hekimi2211Cezaevi tabibi2211Genel tıp doktorları2211Genel tıpta uzman ön muayene doktoru2211Pratisyen tabip2211İşyeri hekimi2211Kurum doktoru2211Kurum hekimi (genel)2211Periferde çalışan hekim-terapist2211Pratisyen doktor2211Pratisyen hekim2211Hekim - pratisyen2212Gastroenteroloji uzmanı2212Gelişimsel pediatri uzmanı2212Genel cerrahi uzmanı2212Geriatri uzmanı2212Girişimsel radyoloji uzmanı2212Göğüs cerrahisi uzmanı2212Göğüs hastalıkları uzmanı2212Göz hastalıkları uzmanı2212Halk sağlığı doktoru2212Halk sağlığı hekimi2212Halk sağlığı uzmanı2212Harp cerrahisi uzmanı2212Toksikolog - tıp2212Uzman hekim (nükleer tıp)2212Uzman tıp doktorları2212Üroloji uzmanı2212Yeni doğan yoğun bakım uzmanı (neonatoloji)2212Yoğun bakım uzmanı2212Çocuk kalp ve damar cerrahisi uzmanı2212Çocuk kardiyoloji uzmanı2212Çocuk metabolizma hastalıkları uzmanı2212Hava ve uzay hekimliği uzmanı2212Hematoloji uzmanı2212Histoloji ve embriyoloji uzmanı2212Histopatoloji uzmanı2212İç hastalıkları (dahiliye) uzmanı2212İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları uzmanı2212İntaniye uzmanı2212İş ve meslek hastalıkları uzmanı2212Jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanı2212Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı2212Kalp ve damar cerrahisi uzmanı2212Kardiyoloji (kalp-damar hastalıkları) uzmanı2212Kemik hastalıkları uzmanı2212Klinik nörofizyoloji uzmanı2212Koruyucu tıp uzmanı2212Kulak - burun - boğaz hastalıkları uzmanı2212Medikal onkoloji uzmanı2212Mütehassıs cerrah2212Mütehassıs hekim2212Nefroloji uzmanı2212Neonatoloji uzmanı2212Nöroloji uzmanı2212Nöropatolog2212Nöroşirüjist2212Nükleer tıp uzmanı2212Ortopedi ve travmatoloji uzmanı2212Patoloji uzmanı2212Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı2212Enfeksiyon hastalıkları uzmanı2212Pediatrist2212Perinatoloji uzmanı2212Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı2212Prevantif onkoloji uzmanı2212Proktolog2212Psikiyatri uzmanı (psikiyatr)2212Radyasyon onkolojisi uzmanı2212Radyoloji uzmanı2212Romatoloji uzmanı2212Ruh ve sinir hastalıkları uzmanı2212Sitopatoloji uzmanı2212Spor hekimi2212Spor hekimliği uzmanı2212Sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp uzmanı2212Temel immünoloji uzmanı2212Temel onkoloji uzmanı2212Tıbbi biyokimya uzmanı2212Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı2212Tıbbi farmakoloji uzmanı2212Tıbbi genetik uzmanı2212Tıbbi mikoloji uzmanı2212Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı2212Tıbbi onkoloji uzmanı2212Tıbbi parazitoloji uzmanı2212Tıbbi patoloji uzmanı2212Tıbbi viroloji uzmanı2212Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı2212Epidemiyoloji uzmanı2212Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı2212Fizyoloji uzmanı - tıp2212Fizyoterapi ve rehabilitasyon uzmanı2212Gastroenteroloji cerrahisi uzmanı2212Çocuk nefrolojisi uzmanı2212Çocuk nörolojisi uzmanı2212Çocuk onkolojisi uzmanı2212Çocuk psikiyatri uzmanı2212Çocuk radyolojisi uzmanı2212Çocuk romatolojisi uzmanı2212Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı2212Çocuk üroloji uzmanı2212Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı2212Çocuk yoğun bakımı uzmanı2212Dahiliyeci2212Dahiliye uzmanı2212Deri ve zührevi hastalıkları uzmanı2212Dermatolog2212Dermatoloji uzmanı2212Diğer uzman tıp doktorları2212Doğum uzmanı2212El cerrahisi uzmanı2212Acil tıp uzmanı2212Adli tıp uzmanı2212Ağız, yüz ve çene cerrahisi uzmanı2212Aile hekimi - uzman hekim2212Alerjik hastalıklar uzmanı2212Alerji uzmanı2212Algoloji uzmanı2212Anatomi uzmanı - tıp2212Anestezi uzmanı2212Anesteziyolog2212Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı2212Asistan hekim (tıpta uzmanlık öğrencisi)2212Askeri psikiyatri uzmanı2212Askeri sağlık hizmetleri uzmanı2212Ayak sağlığı uzmanı - tıp doktoru2212Beyin cerrahi uzmanı2212Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı2212Biyofizik uzmanı - tıp2212Biyokimya uzmanı - tıp2212Cerrah2212Cerrahi onkoloji uzmanı2212Cilt hastalıkları uzmanı2212Çocuk acil uzmanı2212Çocuk alerji uzmanı2212Çocuk cerrahisi uzmanı2212Çocuk endokrinoloji uzmanı2212Çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı2212Çocuk gastroenterolojisi uzmanı2212Çocuk genetik hastalıkları uzmanı2212Çocuk göğüs hastalıkları uzmanı2212Çocuk hematolojisi ve onkolojisi uzmanı2212Çocuk immünolojisi ve alerji hastalıkları uzmanı2221Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi hemşiresi2221Anestezi hemşiresi2221Başhemşire2221Başhemşire yardımcısı2221Cerrahi hemşiresi2221Ceza ve tutukevi hemşiresi2221Çocuk hemşiresi2221Çocuk ve adölesan psikiyatrisi hemşiresi2221Danışman klinik hemşire2221Diğer hemşireler2221Diyabet eğitim hemşiresi2221Diyaliz hemşiresi2221Eğitim hemşiresi2221Endoskopi hemşiresi2221Enfeksiyon kontrol hemşiresi2221Evde bakım hemşiresi2221Geriatri hemşiresi2221Halk sağlığı hemşiresi2221Hemodiyaliz hemşiresi2221Hemşire2221Hemşire - dişçilik2221Hemşire - eğitim2221Hemşire - kan alma2221Hemşire - kreş/anaokulu2221Hemşire - periodontoloji2221Hemşire - profesyonel2221Hemşire - sağlık ocağı2221Hemşire - yenidoğan2221Hemşire - ameliyathane2221Hemşire - klinik2221Hemşire - koruyucu sağlık hizmetleri2221Hemşirelik profesyonelleri2221İç hastalıkları hemşiresi2221İş sağlığı hemşiresi2221İşyeri hemşiresi2221Kadın sağlığı ve hastalıkları hemşiresi2221Kan bankası/aferez ünitesi hemşiresi2221Kemoterapi hemşiresi2221Klinik hemşiresi2221Konsültasyon-Liyezon psikiyatrisi hemşiresi2221Meslek sağlığı hemşiresi2221Nütrisyon hemşiresi2221Okul sağlığı hemşiresi2221Onkoloji hemşiresi2221Pediatri hemşiresi2221Periferde çalışan hemşire2221Poliklinik hemşiresi2221Pratisyen hemşire2221Profesyonel hemşire2221Psikiyatri klinik hemşiresi2221Rehabilitasyon hemşiresi2221Sağlık memuru2221Sterilizasyon hemşiresi - dişçilik2221Stoma ve yara bakım hemşiresi2221Toplum ruh sağlığı merkezi hemşiresi2221Uzman hemşire2221Yoğun bakım hemşiresi2221Yüksek hemşire2221Acil servis hemşiresi2221Alkol ve madde bağımlılığı merkezi hemşiresi2221Ameliyathane hemşiresi2222Ebe2222Ebe - sağlık ocağı2222Profesyonel ebe2222Ebe - profesyonel2222Ebelik profesyonelleri2230Akupunktur uzmanı2230Ayurveda uygulayıcısı2230Çin bitkisel ilaç uygulayıcısı2230Unani uygulayıcısı2230Homeopat2230Natüropat2230Geleneksel ve tamamlayıcı tıp profesyonelleri2240Birinci basamak tedavi hizmeti veren paramedik2240İleri tedavi hizmeti veren paramedik2240Klinik memuru (paramedikal)2240Cerrahi teknisyeni2240Paramedikal uygulayıcılar2240Tıp asistanı2240Cerrahi teknikeri2240Paramedikal uygulayıcı2250Baytar2250Cerrah veteriner2250Cerrah - veterinerlik2250Epidemiyolog - veteriner2250Halk sağlığı veterineri2250Hayvancılık mütehassısı2250Veteriner patoloji mütehassısı2250İntörn veteriner2250Veteriner2250Veteriner epidemiyolojisti2250Veteriner hekim2250Veterinerler2250Hayvan pataloğu2261Ağız, diş ve çene cerrahı2261Restoratif diş tedavisi uzmanı2261Ağız hastalıkları uzmanı (stamolojist)2261Ağız patologu2261Cerrah - diş hekimliği2261Çocuk diş hekimliği uzmanı2261Diş cerrahı2261Diş doktoru2261Diş hastalıkları uzmanı2261Diş hekimi2261Diş hekimi - ağız cerrahisi2261Diş hekimleri2261Endodontist2261Endodonti uzmanı2261Halk sağlığı diş hekimi2261Oral diagnoz ve radyoloji uzmanı2261Ortodontist2261Ortodonti uzmanı2261Pedodontist2261Pedodonti uzmanı2261Periodontist2261Periodontoloji uzmanı2261Protetik diş tedavisi uzmanı2261Protez uzmanı2261Ağız, diş ve çene radyolojisi uzmanı2262Eczacı - klinik2262Eczacı - majistral2262Eczacı - sıhhi sarf2262Eczacılar2262Endüstriyel eczacı2262Hastane eczacısı2262İlaç hazırlayan eczacı2262Serbest eczacı2262Eczacı2262Eczacı - ameliyathane2262Eczacı - depo ilaç2263Çevre, iş sağlığı ve hijyen profesyonelleri2263Hıfzıssıhha uzmanı2263İş sağlığı ve güvenliği uzmanı2263İş hijyenisti2263İş sağlığı ve güvenliği danışmanı2263Radyasyondan koruma uzmanı2263Av ve yaban hayatı teknikeri2264Pediatrik fiziksel terapisti2264Ortopedik fiziksel terapisti2264Geriatrik fiziksel terapisti2264Fizyoterapist - spor2264Fizyoterapistler2264Fizikoterapist2264Terapist (rehabilite)2264Fiziksel terapi uzmanı2264Fizyoterapist2265Diyetisyen2265Beslenme uzmanı2265Diyetisyen - kreş/anaokulu2265Yiyecek servisi diyetisyeni2265Spor beslenme uzmanı2265Klinik diyetisyeni2265Halk sağlığı gıda uzmanı2265Halk sağlığı diyetisyeni2265Diyetisyenler ve beslenme uzmanları2266Odyolog2266Odyometrist2266Ortoepist2266İşitme ve konuşma terapistleri2266Ortofonist2266Konuşma terapisti2266Dil terapisti2266Dil ve konuşma terapisti2266Konuşma patologu2267Ortoptist2267Optometrist2267Optometrisler ve optalmik optisyenler2267Optalmik optisyen2269Sanat terapisti2269Rekreasyon terapisti2269Podiatrist/podolog2269Osteopat2269Dans ve hareket terapisti2269Çocuk gelişim ve eğitimcisi2269Çocuk gelişim uzmanı (sağlık kurumları)2269Başka yerde sınıflandırılmamış sağlık profesyonelleri2269Şiropraktör2269İş ve uğraşı terapisti (ergoterapist)2310Elektromanyetik alanlar ve mikrodalga tekniği öğretim üyesi2310Elektronik öğretim üyesi2310Elektronik ve haberleşme mühendisliği öğretim üyesi2310Endodonti öğretim üyesi2310Endüstri ilişkileri öğretim üyesi2310Endüstri mühendisliği öğretim üyesi2310Endüstriyel sanatlar öğretim üyesi2310Enerji öğretim üyesi2310Enerji ve ulaşım teknolojisi öğretim üyesi2310Ermeni dili ve edebiyatı öğretim üyesi2310Eskiçağ tarihi öğretim üyesi2310Etnoloji öğretim üyesi2310Farmakognozi öğretim üyesi2310Farmakoloji öğretim üyesi2310Farmasötik biyoteknoloji öğretim üyesi2310Farmasötik botanik öğretim üyesi2310Farmasötik kimya öğretim üyesi2310Ağız, diş, çene hastalıkları ve cerrahisi öğretim üyesi2310Akademisyen2310Alman dili ve edebiyatı öğretim üyesi2310Amerikan kültürü ve edebiyatı öğretim üyesi2310Analitik kimya öğretim üyesi2310Antrenörlük eğitimi öğretim üyesi2310Antropoloji öğretim üyesi2310Arap dili ve edebiyatı öğretim üyesi2310Araştırma görevlisi - üniversite2310Arkeoloji öğretim üyesi2310Batı sanatı ve çağdaş sanat öğretim üyesi2310Beden eğitimi ve spor öğretmenliği öğretim üyesi2310Beşeri ve iktisadi coğrafya öğretim üyesi2310Besin analizleri öğretim üyesi2310Bilgisayar bilimleri öğretim üyesi2310Bilgisayar destekli tasarım öğretim üyesi2310Bilgisayar donanım eğitimi öğretim üyesi2310Bilgisayar donanımı öğretim üyesi2310Bilgisayar kontrol-kumanda sistemleri eğitimi öğretim üyesi2310Bilgisayarlı eğitim teknolojisi öğretim üyesi2310İktisat öğretim üyesi2310İngiliz dili ve edebiyatı öğretim üyesi2310İnşaat mühendisliği öğretim üyesi2310İspanyol dili ve edebiyatı öğretim üyesi2310İtalyan dili ve edebiyatı öğretim üyesi2310Japon dili ve edebiyatı öğretim üyesi2310Jeodezi öğretim üyesi2310Jeodezi ve fotogrametri (harita ve kadastro) mühendisliği öğretim üyesi2310Jeoloji mühendisliği öğretim üyesi2310Kamu yönetimi öğretim üyesi2310Kartoğrafya öğretim üyesi2310Kimya mühendisliği öğretim üyesi2310Kimyasal teknolojiler öğretim üyesi2310Klasik arkeoloji öğretim üyesi2310Klinik (uygulamalı) psikoloji öğretim üyesi2310Kompozisyon ve orkestra şefliği ana sanat dalı öğretim üyesi2310Konstrüksiyon ve imalat öğretim üyesi2310Kontrol ve kumanda sistemleri öğretim üyesi2310Kore dili ve edebiyatı öğretim üyesi2310Kumanda ve kontrol sistemleri öğretim üyesi2310Kurumlar sosyolojisi öğretim üyesi2310Kuzey-batı (kıpçak) türk lehçeleri ve edebiyatları öğretim üyesi2310Kuzey-doğu(saha (yakut), tuva, hakas, altay) türk lehçeleri ve edebiyatları öğretim üyesi2310Latin dili ve edebiyatı öğretim üyesi2310Leh dili ve edebiyatı öğretim üyesi2310Maden mühendisliği öğretim üyesi2310Maden yatakları ve jeokimya öğretim üyesi2310Bilgisayar yazılımı öğretim üyesi2310Bilgi ve belge yönetimi öğretim üyesi2310Bilim tarihi öğretim üyesi2310Bina bilgisi öğretim üyesi2310Biyokimya öğretim üyesi2310Biyoloji öğretim üyesi2310Biyoteknoloji öğretim üyesi2310Bizans sanatı öğretim üyesi2310Bölgesel coğrafya öğretim üyesi2310Botanik öğretim üyesi2310Bulgar dili ve edebiyatı öğretim üyesi2310Çağdaş yunan dili ve edebiyatı öğretim üyesi2310Çevre bilimleri öğretim üyesi2310Çevre mühendisliği öğretim üyesi2310Çevre teknolojisi öğretim üyesi2310Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretim üyesi2310Coğrafi bilgi sistemleri (kamu ölçmeleri) öğretim üyesi2310Coğrafya öğretim üyesi2310Deneysel psikoloji öğretim üyesi2310Deniz ulaştırma işletme mühendisliği öğretim üyesi2310Devreler ve sistemler öğretim üyesi2310Dilbilim öğretim üyesi2310Dil ve edebiyat öğretim üyesi2310Diş hastalıkları ve tedavisi öğretim üyesi2310Doçent - üniversite2310Eczacılık işletmeciliği öğretim üyesi2310Eczacılık temel bilimleri öğretim üyesi2310Eğitim öğretim görevlisi2310Ekoloji öğretim üyesi2310Ekonomi ve ticaret öğretim üyesi2310Elektrik-elektronik mühendisliği öğretim üyesi2310Elektrik-elektronik ve telekomünikasyon öğretim üyesi2310Elektrik makineleri öğretim üyesi2310Bilgisayar mühendisliği öğretim üyesi2310Bilgisayar yazılım eğitimi öğretim üyesi2310Elektrik öğretim üyesi2310Elektrik tesisleri öğretim üyesi2310Piyano sanat dalı öğretim üyesi2310Prehistorya öğretim üyesi2310Prehistorya ve önasya arkeolojisi öğretim üyesi2310Profesör2310Profesör - üniversite2310Proses ve reaktör tasarımı öğretim üyesi2310Protetik diş tedavisi öğretim üyesi2310Psikoloji öğretim görevlisi2310Radyofarmasi öğretim üyesi2310Restorasyon öğretim üyesi2310Romen dili ve edebiyatı öğretim üyesi2310Rus dili ve edebiyatı öğretim üyesi2310Sanatçı öğretim elemanı2310Sanat tarihi öğretim üyesi2310Sinoloji öğretim üyesi2310Sistematik felsefe ve mantık öğretim üyesi2310Sosyoloji öğretim üyesi2310Spor yönetimi öğretim üyesi2310Sualtı arkeolojisi öğretim üyesi2310Sumeroloji öğretim üyesi2310Tarih, felsefe, sosyoloji ve ilgili sosyal bilimler öğretim üyesi2310Tarih öğretim üyesi2310Telekomünikasyon öğretim üyesi2310Temel işlemler öğretim üyesi2310Termodinamik ve enerji öğretim üyesi2310Termodinamik ve ısı tekniği öğretim üyesi2310Tıbbi tedavi ve yüksek hemşirelik okulu öğretim üyesi2310Toplumsal yapı ve değişme öğretim üyesi2310Türk dili ve edebiyatı öğretim üyesi2310Türkiye coğrafyası öğretim üyesi2310Türkiye cumhuriyeti tarihi öğretim üyesi2310Farmasötik mikrobiyoloji öğretim üyesi2310Farmasötik teknoloji öğretim üyesi2310Farmasötik toksikoloji öğretim üyesi2310Farmasötik ve medisinal kimya öğretim üyesi2310Fars dili ve edebiyatı öğretim üyesi2310Felsefe öğretim üyesi2310Felsefe tarihi öğretim üyesi2310Fizik (biyolojik) antropoloji öğretim üyesi2310Fizik bilimi öğretim üyesi2310Fiziki coğrafya öğretim üyesi2310Fotogrametri öğretim üyesi2310Fransız dili ve edebiyatı öğretim üyesi2310Gelişim psikolojisi öğretim üyesi2310Gemi makineleri işletme mühendisliği öğretim üyesi2310Gemi yönetimi mühendisliği öğretim üyesi2310Genel biyoloji öğretim üyesi2310Genel dilbilim öğretim üyesi2310Genel jeoloji öğretim üyesi2310Genel sosyoloji ve metodoloji öğretim üyesi2310Genel türk tarihi öğretim üyesi2310Geoteknik öğretim üyesi2310Güney-batı (oğuz) türk lehçeleri ve edebiyatları öğretim üyesi2310Güney-doğu (türkistan-uygur) türk lehçeleri ve edebiyatları öğretim üyesi2310Halk bilimi öğretim üyesi2310Hayati ve tıbbi bilimler öğretim üyesi2310Hidrobiyoloji öğretim üyesi2310Hidrolik öğretim üyesi2310Hidromekanik ve hidrolik makineler öğretim üyesi2310Hindoloji öğretim üyesi2310Hititoloji öğretim üyesi2310Hollanda dili ve edebiyatı öğretim üyesi2310Hukuk ilmi öğretim üyesi2310Hungaroloji öğretim üyesi2310Türk ve islam sanatı öğretim üyesi2310Ulaştırma mühendisliği öğretim üyesi2310Uluslararası ilişkiler öğretim üyesi2310Urdu dili ve edebiyatı öğretim üyesi2310Uygulamalı biyoloji öğretim üyesi2310Uygulamalı dilbilim öğretim üyesi2310Uygulamalı jeoloji öğretim üyesi2310Uygulamalı sosyoloji öğretim üyesi2310Uzaktan algılama öğretim üyesi2310Üflemeli ve vurmalı çalgılar sanat dalı öğretim üyesi2310Üniversite öğretim elemanı2310Üniversite öğretim görevlisi2310Üniversite ve yükseköğretim öğretim elemanları2310Yakınçağ tarihi öğretim üyesi2310Yapı bilgisi öğretim üyesi2310Yapı işletmesi öğretim üyesi2310Yapı malzemeleri öğretim üyesi2310Yapı öğretim üyesi2310Yardımcı doçent - üniversite2310Yaylı çalgılar keman sanat dalı öğretim üyesi2310Yaylı çalgılar kontrabas sanat dalı öğretim üyesi2310Yaylı çalgılar viyola sanat dalı öğretim üyesi2310Yaylı çalgılar viyolonsel sanat dalı öğretim üyesi2310Yeniçağ tarihi öğretim üyesi2310Yöneylem araştırması öğretim üyesi2310Yunan dili ve edebiyatı öğretim üyesi2310Yükseköğretim öğretim elemanı2310Ziraat bilimleri öğretim üyesi2310Zooloji öğretim üyesi2310Sosyal (kültürel) antropoloji öğretim üyesi2310Sosyal psikoloji öğretim üyesi2310Makine mühendisliği öğretim üyesi2310Makine malzemesi ve imalat teknolojisi öğretim üyesi2310Makine teorisi sistem dinamiği öğretim üyesi2310Malzeme ve üretim teknolojisi öğretim üyesi2310Matematik öğretim üyesi2310Mekanik ( inşaat mühendisliği) öğretim üyesi2310Mekanik (makine mühendisliği) öğretim üyesi2310Mimarlık öğretim üyesi2310Mimarlık tarihi öğretim üyesi2310Mineraloji ve petrografi öğretim üyesi2310Moleküler biyoloji öğretim üyesi2310Mühendislik ve mimarı öğretim üyesi2310Nükleer mühendisliği öğretim üyesi2310Öğretim görevlisi - üniversite2310Üniversite öğretim üyesi2310Öğretim üyesi (dişçilik)2310Öğretim üyesi - üniversite2310Okutman (Almanca )2310Okutman (Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi )2310Okutman (Fransızca )2310Okutman (İngilizce )2310Okutman (Türk dili)2310Okutman - üniversite2310Ölçme tekniği öğretim üyesi2310Opera sanat dalı öğretim üyesi2310Oral diagnoz ve radyoloji öğretim üyesi2310Ortaçağ tarihi öğretim üyesi2310Ortodonti öğretim üyesi2310Osmanlı medeniyeti ve müesseseleri tarihi öğretim üyesi2310Otomotiv mühendisliği öğretim üyesi2310Paleoantropoloji öğretim üyesi2310Pedodonti öğretim üyesi2310Periodontoloji öğretim üyesi2320Öğretmen - ortaokul ve lise (mesleki branşlar)2320Radyoculuk öğretmeni - ortaokul ve lise2320Radyo ve televizyon öğretmeni - lise2320Resim / grafik öğreticisi2320Resim-iş öğretmeni - ortaokul ve lise2320Restorasyon öğretmeni - ortaokul ve lise2320Sanat tarihi öğretmeni - lise2320Sekreterlik grubu öğretmeni2320Seramik öğretmeni - ortaokul ve lise2320Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmeni2320Sıhhi tesisat öğretmeni - ortaokul ve lise2320Su ürünleri öğretmeni - ortaokul ve lise2320Tarım makineleri öğretmeni - ortaokul ve lise2320Tarım öğretmeni - ortaokul ve lise2320Tarımsal bilim öğretmeni - ortaokul ve lise2320Teknik çizim öğretmeni - ortaokul ve lise2320Teknik eğitim öğretmeni - ortaokul ve lise2320Teknik öğretim öğretmeni - ortaokul ve lise2320Teknik öğretmen2320Teknik resim öğretmeni - ortaokul ve lise2320Tekstil, boya, baskı ve desen öğretmeni - ortaokul ve lise2320Tekstil dokuma öğretmeni - ortaokul ve lise2320Tekstil dokuma ve örgü öğretmeni2320Tekstil iplikçilik öğretmeni - ortaokul ve lise2320Tekstil kalite kontrol öğretmeni - ortaokul ve lise2320Tekstil öğretmeni2320Tekstil örme öğretmeni - ortaokul ve lise2320Tekstil terbiye öğretmeni2320Telekomünikasyon öğretmeni - ortaokul ve lise2320Tesisat öğretmeni2320Tesviye (talaşlı üretim) öğretmeni2320Tesviye öğretmeni - ortaokul ve lise2320Ticaret ve iş eğitimi öğretmeni - ortaokul ve lise2320Ticaret ve sekreterlik öğretmeni2320Torna öğretmeni - ortaokul ve lise2320Trikotaj öğretmeni2320Turizm ve otelcilik öğretmeni2320Yapı / yapı ressamlığı/ harita ve kadastro öğretmeni2320Yapı öğretmeni2320Yapı ressamlığı öğretmeni - ortaokul ve lise2320Yapı tasarım öğretmeni2320Ziraat öğretmeni - ortaokul ve lise2320Tasarım ve konstrüksiyon öğretmeni2320Taş duvarcılık öğretmeni - ortaokul ve lise2320El sanatları ve çiçek öğretmeni - ortaokul ve lise2320Endüstriyel elektronik öğretmeni - ortaokul ve lise2320Endüstriyel teknoloji öğretmeni2320Enerji öğretmeni2320Ev idaresi bilimi ve genel hemşirelik öğretmeni - lise2320Ev idaresi öğretmeni - lise2320Ev idaresi ve aile ekonomisi öğretmeni - lise2320Fotoğrafçılık öğretmeni - lise2320Gazetecilik ve halkla ilişkiler öğretmeni2320Gemi makineleri öğretmeni - ortaokul ve lise2320Gıda teknolojisi öğretmeni - lise2320Giyim / hazırgiyim / moda tasarım öğretmeni2320Giyim endüstrisi öğretmeni2320Giyim öğretmeni - ortaokul ve lise2320Grafik öğretmeni - ortaokul ve lise2320Güverte avlama öğretmeni - ortaokul ve lise2320Güvertecilik öğretmeni - ortaokul ve lise2320Güzel sanatlar öğretmeni - ortaokul ve lise2320Harita kadastro öğretmeni - ortaokul ve lise2320Harita öğretmeni - ortaokul ve lise2320Hazır giyim öğretmeni2320Hemşirelik öğretmeni - lise2320Heykel öğretmeni - ortaokul ve lise2320İmam hatip lisesi meslek dersleri öğretmeni2320İnşaat alt-üst yapı öğretmeni - ortaokul ve lise2320İş eğitimi öğretmeni - ortaokul ve lise2320İşletme öğretmeni2320Jeoloji öğretmeni - lise2320Kalıpçılık öğretmeni - ortaokul ve lise2320Kalıp öğretmeni2320Konaklama işletmeciliği öğretmeni2320Kontrol öğretmeni (kontrol sistemleri ve otomasyon)2320Kozmetoloji öğretmeni2320Kuaförlük-cilt bakım öğretmeni - ortaokul ve lise2320Kuaförlük ve güzellik bilgisi öğretmeni - ortaokul ve lise2320Kütüphanecilik öğretmeni - ortaokul ve lise2320Madencilik öğretmeni - ortaokul ve lise2320Makine / tesviye / kalıp öğretmeni2320Makine öğretmeni - ortaokul ve lise2320Makine ressamlığı öğretmeni - ortaokul ve lise2320Matbaacılık öğretmeni - ortaokul ve lise2320Matbaa öğretmeni2320Mekatronik öğretmeni2320Meslek dersleri öğretmeni - ortaokul ve lise2320Mesleki eğitim öğretmeni - ortaokul ve lise2320Mesleki eğitim öğretmenleri2320Metal işleri öğretmeni - ortaokul ve lise2320Metal öğretmeni2320Metalurji öğretmeni - ortaokul ve lise2320Mikro teknoloji öğretmeni - ortaokul ve lise2320Mobilya ve dekorasyon öğretmeni - ortaokul ve lise2320Moda tasarımı öğretmeni2320Modelcilik öğretmeni - ortaokul ve lise2320Model öğretmeni2320Motorculuk-makinecilik öğretmeni - ortaokul ve lise2320Motor öğretmeni - ortaokul ve lise2320Muhasebe ve finansman öğretmeni - ortaokul ve lise2320Nakış öğretmeni - ortaokul ve lise2320Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri öğretmeni2320Okul bilişim teknolojileri formatör öğretmeni2320Otomotiv öğretmeni2320Otomotiv teknolojisi öğretmeni2320Pedagoji öğretmeni - lise2320Psikoloji öğretmeni - lise2320Ağaç işleri öğretmeni - ortaokul ve lise2320Aile ekonomisi ve beslenme öğretmeni2320Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni2320Bale öğretmeni2320Bale öğretmeni - ortaokul ve lise düzeyi2320Basım öğretmeni - ortaokul ve lise2320Baskı öncesi öğretmeni2320Baskı sonrası öğretmeni2320Besin gıda teknolojisi-ev yönetimi ve beslenme öğretmeni2320Besin teknolojisi öğretmeni - lise2320Beslenme ve ev yönetimi öğretmeni - lise2320Bilgisayar bakım ve onarım öğretmeni - lise2320Bilgisayar bilimleri öğretmeni - ortaokul ve lise2320Bilgisayar öğretmeni - ortaokul ve lise2320Botanik öğretmeni - lise2320Büro yönetimi öğretmeni - lise2320Çiçek örgü / dokuma öğretmeni2320Ciltleme ve serigrafi öğretmeni - ortaokul ve lise2320Çocuk gelişimi ve bakımı öğretmeni - lise2320Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni2320Daktilografi öğretmeni - lise2320Dans öğretmeni - ortaokul ve lise2320Değirmencilik öğretmeni - lise2320Dekoratif sanatlar öğretmeni - lise2320Dizgi öğretmeni - ortaokul ve lise2320Döküm öğretmeni - ortaokul ve lise2320Drama öğretmeni - ortaokul ve lise2320Duvarcılık öğretmeni - ortaokul ve lise2320Elektrik öğretmeni - ortaokul ve lise2320Elektronik ve haberleşme öğretmeni2320Elektronik öğretmeni - ortaokul ve lise2320El sanatları / dekoratif sanatları öğretmeni2320El sanatları öğretmeni2320Lise öğretmeni - mesleki (elektrik, otomotiv, metal işleri vb.)2330Almanca öğretmeni - ortaokul ve lise2330İngilizce öğretmeni - ortaokul ve lise2330Beden eğitimi ve spor öğretmeni - ortaokul ve lise2330Bilgi ve iletişim teknolojisi öğretmeni - ortaokul2330Biyoloji öğretmeni - lise2330Coğrafya öğretmeni - lise2330Diğer ortaokul ve lise genel branş öğretmenleri2330Dilbilim öğretmeni - ortaokul ve lise2330Edebiyat öğretmeni - lise2330Felsefe öğretmeni - lise2330Fizik öğretmeni - lise2330Fransızca öğretmeni - ortaokul ve lise2330Kimya öğretmeni - lise2330Lise öğretmeni - genel (matematik, edebiyat, fizik, kimya vb.)2330Öğretmen - ortaokul ve lise (genel branşlar)2330Ortaöğretim (ortaokul ve lise) öğretmenleri2330Sosyoloji öğretmeni - lise2330Tarih öğretmeni - lise2330Türk dili ve edebiyatı öğretmeni - lise2330Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni - ortaokul ve lise2330Fen bilgisi öğretmeni - ortaokul2330Ortaokul öğretmeni - İngilizce2330Resim öğretmeni - ortaokul ve lise2330Ortaokul öğretmeni (genel branşlar)2330Ortaokul öğretmeni - din kültürü ve ahlak bilgisi2330Ortaokul öğretmeni - fen bilgisi2330Ortaokul öğretmeni - matematik2330Ortaokul öğretmeni - sosyal bilgiler2330Matematik öğretmeni - ortaokul ve lise2330Sosyal bilgiler öğretmeni - ortaokul2330Teknoloji tasarım öğretmeni - ortaokul2330Türkçe öğretmeni2330Türkçe öğretmeni - ortaokul2330Yabancı dil öğretmeni - ortaokul ve lise2330Müzik öğretmeni - ortaokul ve lise2330Lise öğretmeni - din kültürü ve ahlak bilgisi2330Beden eğitimi öğretmeni - ortaokul ve lise2341İlkokul öğretmeni - İngilizce2341İngilizce öğretmeni - İlkokul2341İlkokul öğretmenleri2341Sınıf öğretmeni2341Öğretmen - ilkokul2341İlkokul öğretmeni2342Okul öncesi öğretmenleri2342Okul öncesi öğretmeni2342Okul öncesi eğitimcisi2342Çocuk gelişim elemanı2342Anasınıfı öğretmeni2342Anaokulu öğretmeni2342Kreş öğretmeni2351Öğretim metotları danışmanı2351Sınav araştırma uzmanı2351İlkokul müfettiş yardımcısı2351İlkokul müfettişi2351Eğitim bilimleri uzmanı2351Görüntülü öğretim araçları uzmanı2351Eğitim yöntemleri uzmanları2351Eğitim yöntemleri uzmanı2351Eğitim uzmanı2351Eğitim programları ve öğretim yöntemleri uzmanları2351Öğretim programı (müfredat) koordinatörü2351Öğretim programı (müfredat) geliştirme uzmanı2351Eğitim müfettiş yardımcısı2351Eğitim müfettişi2351Duyusal öğretim uzmanı (göz ve kulağa hitap)2351Danışman - eğitim yöntemleri2351Çocuk eğitim uzmanı2351Eğitim araçları uzmanı2351Test geliştirme uzmanı2351Talim ve terbiye kurulu uzmanı2351Sınav uygulama ve değerlendirme uzmanı2351Sınav hizmetleri uzmanı2351Okul müfettişi2351Ölçme ve değerlendirme uzmanı2351Sesli ve görüntülü öğretim araçları uzmanı - duyusal öğretim2351Müfredat geliştirici2352Üstün zekalılar öğretmeni2352Özel eğitim öğretmenleri2352Özel eğitim öğretmeni - işitme, görme vb. engelliler için2352Öğrenme desteği öğretmeni2352Öğretmen - körler okulu2352Öğretmen - ortopedik özürlüler2352Konuşma engelliler öğretmeni - özel eğitim2352İşitme engelliler sınıf öğretmeni2352İşitme engelliler öğretmeni - özel eğitim2352İşitme engelliler öğretmeni2352İşaret dili eğitmeni2352Görme engelliler sınıf öğretmeni2352Görme engelliler öğretmeni - özel eğitim2352Görme engelliler öğretmeni2352Fiziksel engelliler öğretmeni - özel eğitim2352Eğitsel tedavi öğretmeni - özel eğitim2352Eğitsel tedavi öğretmeni2352Özel eğitimde yardımcı personel2352Öğretmen - zihinsel engelliler2352Öğretmen yardımcısı - özel eğitim (görme, işitme, zeka, bedensel, konuşma özürlü)2352Öğrenme engelliler özel eğitim öğretmeni2352Öğretmen - ortopedik engelliler2352Öğretmen - sağırlar okulu2353Japonca öğretmeni2353Macarca öğretmeni2353Rusça öğretmeni2353Türkçe öğretmeni (dil kursu)2353Urduca öğretmeni2353Uygulamalı dil öğretmeni2353Yoğun (entansif) dil öğretmeni2353Yunanca öğretmeni2353Almanca öğretmeni - kurs2353Arapça öğretmeni2353Bulgarca öğretmeni2353Çince öğretmeni2353Diğer dil öğretmenleri2353Farsça öğretmeni2353Fransızca öğretmeni - kurs2353Göçmen eğitimi öğretmeni2353Hollandaca öğretmeni2353İngilizce öğretmeni - kurs2353İspanyolca öğretmeni2353İtalyanca öğretmeni2354Gitar öğretmeni (özel ders)2354Diğer müzik öğretmenleri2354Keman öğretmeni (özel ders)2354Müzik öğretmeni (özel ders)2354Piyano eğitmeni2354Piyano öğretmeni (özel ders)2354Şan öğretmeni (özel ders)2355Dans öğretmeni (özel ders)2355Dans öğretmeni2355Diğer sanat öğretmenleri2355Halk oyunları eğitmeni2355Halk oyunları antrenörü2355Resim öğretmeni (özel ders)2355Drama öğretmeni (özel ders)2355Folklor öğretici veya eğiticileri2355Heykel öğretmeni (özel ders)2356Bilgisayar eğiticisi2356Bilgisayar dersi veren öğretici veya eğiticileri (örn: halkeğitim vb.yerlerde)2356Bilgi teknolojileri eğiticileri2356Yazılım eğiticisi2359Alan şefi (mesleki ve teknik eğitim)2359Başka yerde sınıflandırılmamış eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları2359Diksiyon eğitmeni2359Usta öğretici (çiçek düzenlemeciliği)2359Usta öğretici (cilt bakımı ve güzellik)2359Usta öğretici (çini dekorlama)2359Usta öğretici (çocuk giyim modelistliği)2359Usta öğretici (deri giyim)2359Usta öğretici (deri işlemeciliği)2359Usta öğretici (dizel motorları yakıt pompası ve enjektör ayarcılığı)2359Usta öğretici (doğramacılık)2359Usta öğretici (dokumacılık)2359Usta öğretici (dökümcülük)2359Usta öğretici (döşeme ve duvar kaplamacılığı)2359Usta öğretici (duvarcılık)2359Usta öğretici (elektrikli ev aletleri teknik servisçiliği)2359Usta öğretici (elektrik tesisat ve pano montörlüğü)2359Usta öğretici (elektromekanik taşıyıcılar bakım ve onarımcılığı)2359Usta öğretici (el sanatları)2359Usta öğretici (endüstriyel bakım onarım)2359Usta öğretici (endüstriyel kalıpçılık)2359Usta öğretici (endüstriyel modelleme)2359Usta öğretici (erkek berberliği)2359Usta öğretici (erkek giyim modelistliği)2359Usta öğretici (erkek terziliği)2359Usta öğretici (et ve et ürünleri işlemeciliği)2359Usta öğretici (kuyumculuk altın-gümüş işlemeciliği)2359Usta öğretici (makine ressamlığı)2359Usta öğretici (matbaacılık)2359Usta öğretici (matbaa teknolojisi)(baskı)2359Usta öğretici (matbaa teknolojisi)(baskı öncesi)2359Usta öğretici (matbaa teknolojisi)(baskı sonrası)2359Usta öğretici (mermercilik ve süsleme taşçılığı)2359Usta öğretici (metal doğramacılığı)2359Usta öğretici (metal levha işlemeciliği (bakırcılık))2359Usta öğretici (fırıncılık)2359Usta öğretici (fotoğrafçılık)2359Usta öğretici (frezecilik)2359Usta öğretici (gemi inşa)2359Usta öğretici (giyim ve giyim aksesuarları satış elemanlığı)2359Usta öğretici (görüntü ve ses sistemleri )2359Usta öğretici (güvenlik sistemleri)2359Usta öğretici (haberleşme sistemleri)2359Usta öğretici (harita ve kadastro)2359Usta öğretici (iç giyim modelistliği)2359Usta öğretici (inşaat malzemeleri satış elemanlığı)2359Usta öğretici (iplikçilik)2359Usta öğretici (ısıl işlemciliği)2359Usta öğretici (ısıtma ve doğalgaz iç tesisatçılığı)2359Usta öğretici (ısıtma ve gaz yakıcı cihazlar servisçiliği)2359Usta öğretici (ısıtma ve sıhhi tesisatçılık)2359Usta öğretici (iş makineleri bakım onarımcılığı)2359Usta öğretici (kadın giyim modelistliği)2359Usta öğretici (kadın terziliği)2359Usta öğretici (kağıt üretimi)2359Usta öğretici (kaloriferci)2359Usta öğretici (kantin işletmeciliği)2359Usta öğretici (kat elemanlığı)2359Usta öğretici (kaynakçılık)2359Usta öğretici (kesimcilik - ayakkabı imalatçılığı)2359Usta öğretici (kirkitli dokuma)2359Usta öğretici (kırtasiye ve kitap satış elemanlığı)2359Matematik çalıştırıcısı (özel ders)2359Matematik eğitimi koçu (özel ders)2359Öğrenci danışmanı2359Okul danışmanı2359Okuryazarlık öğretmeni (özel ders)2359Rehber öğretmen2359Rehber öğretmen (psikolojik danışman)2359Usta öğretici (ağaç oymacılığı)2359Usta öğretici (ahşap doğrama ve kaplamacılığı)2359Usta öğretici (ahşap karoserciliği)2359Usta öğretici (ahşap yat ve tekne yapımı)2359Usta öğretici (anahtarcılık ve çilingirlik )2359Usta öğretici (anaokulu)2359Usta öğretici (aşçılık)2359Usta öğretici (avize imalatçılığı)2359Usta öğretici (ayakkabı, deri ve yan ürünleri satış elemanlığı)2359Usta öğretici (ayakkabı imalatçılığı)2359Usta öğretici (barmenlik)2359Usta öğretici (betonarme demirciliği)2359Usta öğretici (betonarme kalıpçılığı ve çatıcılık)2359Usta öğretici (bilgisayar teknik servisçiliği)2359Usta öğretici (bobinajcılık)2359Usta öğretici (boyacılık ve yüzey hazırlama)2359Usta öğretici (büro makineleri teknik servisçiliği)2359Usta öğretici (cam ürün işlemeciliği)2359Usta öğretici (cam ürün üretimi)2359Usta öğretici (çanta ve saraciye)2359Usta öğretici (çelik yapılandırmacılığı)2359Usta öğretici (meyve ve sebze satış elemanlığı)2359Usta öğretici (mobilyacılık)2359Usta öğretici (mobilya döşemeciliği)2359Usta öğretici (mobilya iskeletçiliği)2359Usta öğretici (mobilya satış elemanlığı)2359Usta öğretici (model makinecilik)2359Usta öğretici (model ve kalıp hazırlama)2359Usta öğretici (motorlu araçlar LPG sistemleri bakım ve onarımcılığı)2359Usta öğretici (motosiklet tamirciliği)2359Usta öğretici (ön büro elemanlığı)2359Usta öğretici (ön düzen ayarcılığı ve lastikçilik)2359Usta öğretici (örmecilik)2359Usta öğretici (oto döşemeciliği)2359Usta öğretici (otomasyon sistemleri)2359Usta öğretici (otomotiv boyacılığı)2359Usta öğretici (otomotiv elektrikçiliği)2359Usta öğretici (otomotiv elektro-mekanikerliği)2359Usta öğretici (otomotiv gövdeciliği)2359Usta öğretici (otomotiv mekanikerliği)2359Usta öğretici (otomotiv motor yenileştirmeciliği)2359Usta öğretici (oto yedek parça satış elemanlığı)2359Usta öğretici (pastacılık, tatlıcılık ve şekerlemecilik)2359Usta öğretici (plastik işlemeciliği)2359Usta öğretici (PVC doğrama imalat ve montajcılığı)2359Usta öğretici (reklam tabelacılığı)2359Usta öğretici (restorasyon)2359Usta öğretici (saat, elektrikli aletler ve elektronik araçlar satış elemanlığı)2359Usta öğretici (saat tamirciliği)2359Usta öğretici (sac işleri)2359Usta öğretici (sanayi makineleri satış elemanlığı)2359Usta öğretici (şarküteri, bakkal ve gıda pazarları satış elemanlığı)2359Usta öğretici (sayacılık)2359Usta öğretici (seramik dekorlama)2359Usta öğretici (seramik şekillendirme)2359Usta öğretici (servis elemanlığı)2359Usta öğretici (sıvacılık)2359Usta öğretici (soğutma ve iklimlendirme)2359Usta öğretici (su ve deniz ürünleri satış elemanlığı)2359Usta öğretici (süt ve süt ürünleri işlemeciliği)2359Usta öğretici (tarım (ziraat) alet ve makineleri bakım ve onarımcılığı)2359Usta öğretici (tarım ürünleri satış elemanlığı)2359Usta öğretici (taşlama ve alet bilemeciliği)2359Usta öğretici (tekstil terbiye)2359Usta öğretici (tesviyecilik)2359Usta öğretici (tıbbi araçlar ve malzemeleri satış elemanlığı)2359Usta öğretici (tornacılık)2359Usta öğretici (trikotaj)2359Usta öğretici (üst yüzey işlemleri)2359Usta öğretici (vargel-planyacılık)2359Usta öğretici (vitrin kuyumculuğu)2359Usta öğretici (yapı teknik ressamlığı- mimari)2359Usta öğretici (yapı teknik ressamlığı- statik)2359Usta öğretici (yüksek gerilim sistemleri)2359Usta öğretici (elektronik malzemeler satış elemanlığı)2359Usta öğretici (kuaförlük)2359Usta öğretici (kuru temizlemecilik)2411Baş hesap uzmanı2411Yönetim muhasebecisi2411Bütçe uzmanı2411Devlet bütçe uzmanı2411Devlet gelir uzmanı2411Devlet muhasebe uzmanı2411Gelir uzmanı2411Hesap kontrolörü2411Hesap uzmanı2411İç kontrol denetçisi (banka)2411Mali kontrolör2411Mali denetçi2411Kontrolör (banka)2411Mali müşavir2411Maliye hesap uzmanı2411Maliye uzmanı2411Muhasebeci2411Muhasebeciler2411Muhasebe şefi2411Muhasebe yetkilisi2411Muhasip2411Murakıp - kamu ve özel2411Murakıp - muhasebe işleri2411Serbest muhasebeci2411Serbest muhasebeci - mali müşavir2411Vergi istihbarat uzmanı2411Vergi muhasebecisi2411Yeminli mali müşavir2411Adli tasfiye yeddi emini2412Finansman planlamacısı2412Finansal planlamacı2412Finansman sorumlusu2412Yatırım fonu uzmanı2412Yatırım danışmanı2412Risk yönetim uzmanı (banka)2412Gayrimenkul planlamacısı2412Finans ve yatırım danışmanları2413Bankacılık başuzmanı2413Bankacılık uzmanı2413Finans uzmanı2413Uluslararası finans uzmanı2413Yatırım analisti2413Tahvil analisti2413Proje finans uzmanı2413Menkul kıymetler danışmanı2413Mali hizmetler uzmanı2413Mali analist2413Finansman yöneticisi2413Finans analistleri2413Banka müfettişi2413Bono analisti2413Finans analisti2421Yönetim hizmetleri uzmanı2421Yönetim ve organizasyon analistleri2421Proje destek uzmanı2421Proje değerlendirme ve uygulama uzmanı2421Proje uzmanı2421Kalite kontrolörü - hizmetler, işlemler ve miktar2421Organizasyon ve yöntem analisti2421İş etkinliği uzmanı2421İş danışmanı2421Yönetim danışmanı2421Yönetim analisti2422Uluslararası ilişkiler uzmanı2422Yurtdışı türkler ve akraba topluluklar uzmanı2422Aile ve sosyal araştırma uzmanı2422Kadının statüsü uzmanı2422Afet ve acil durum yönetimi uzmanı2422Denizcilik uzmanı2422Enerji uzmanı2422İş istihbarat memuru2422İş politikası analisti2422Milli emlak uzmanı2422Planlama uzmanı2422Politika yönetimi ile ilgili profesyonel meslek mensupları2422Rekabet başuzmanı2422Rekabet uzmanı2422Sanayi ve ticaret uzmanı2422Siyaset danışmanı2422Ürün geliştirme uzmanı (banka)2422Vakıf uzmanı2422Devlet personel uzmanı2422Mesleki yeterlilik kurumu uzmanı2422Mesleki yeterlilik kurumu uzman yardımcısı 2423Yeniden işe yerleştirme uzmanı2423Analist - meslek, iş2423Uzlaştırıcı - işgücü-yönetim ilişkileri2423Ücret ve yan haklar uzmanı2423Personel ve kariyer ile ilgili profesyonel meslek mensupları2423Personel uzmanı2423Meslek rehberi2423Mesleki rehberlik danışmanı2423Meslek analizcisi2423Mesleğe yöneltme uzmanı2423Kariyer danışmanı2423İş uzmanı yardımcısı2423İş uzmanı2423İstihdam ve meslek uzmanı2423İşe alma yetkilisi2423İşe alım uzmanı2423İş analisti2423İnsan kaynakları uzmanı2423Görüşmeci - iş ve işçi bulma2423İş ve meslek danışmanı2423İş geliştirme uzmanı2424Personel eğitimi ve eleman yetiştirme ile ilgili profesyonel meslek mensupları2424Personel geliştirme uzmanı2424Kurum eğitimcisi2424İşgücü yetiştirme uzmanı2424Eğitim uzmanı - hizmetiçi eğitim2431Reklamcı2431Pazar araştırma analisti2431İlan yazarı2431Uluslararası ticaret yönetimi meslek elemanı2431Reklam ve tanıtım uzmanı2431Reklam ve pazarlama ile ilgili profesyonel meslek mensupları2431İlan ve reklam işleri sorumlusu2431Reklam acentesi yetkilisi2431Pazarlama uzmanı2431Reklam uzmanı2432Halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı2432Halkla ilişkiler uzmanı2432Halkla ilişkiler metni yazarı2432Halkla ilişkiler ile ilgili profesyonel meslek mensupları2432Halkla ilişkiler görevlisi (gazete)2432Halkla ilişkiler görevlisi2432Basınla ilişkiler görevlisi2433Teknik satış temsilcisi2433İşitme cihazları satış danışmanı2433Reprezant - medikal ve eczacılık ürünleri2433Satıcı (teknik mamuller)2433Satış temsilcisi (endüstriyel ürünler)2433Satış temsilcisi (medikal ve eczacılık ürünleri)2433Plasiyer - teknik ve medikal ürünler (BİT hariç)2433İlaç tanıtım-satış mümessili (reprezantı)2433Teknik ve medikal satışlar ile ilgili profesyonel meslek mensupları (BİT hariç)2433Tıbbi mümessil2433Tıbbi satış temsilcisi2433Teknik ve ticari satış temsilcisi2434Bilgi ve iletişim teknolojileri satış temsilcisi2434Bilgi ve iletişim teknolojileri satışı ile ilgili profesyonel meslek mensupları2434Bilgi ve iletişim teknolojisi satış uzmanı2434Satış temsilcisi (bilgisayar)2434Satış temsilcisi (iletişim teknolojisi)2511Sistem çözümleyici (BT)2511Çözümleyici (sistem analisti)2511BİT iş analisti2511Bilişim sistem uzmanı - bilgisayar2511Bilgi sistemleri çözümleyicisi2511Bilgisayar sistem tasarımcısı2511Bilgisayar analiz uzmanı2511Yönetim bilişim sistemleri uzmanı2511Sistem uzmanı - bilgisayar2511Sistem tasarımcısı (BT)2511Sistem geliştirme uzmanı (banka)2511Sistem danışmanı - bilgisayar2511Çözümleyici - bilgisayar2511Sistem analistleri2511Sistem analisti (BT)2511İş analisti (BT)2511Çözümleyici - sistem2511Ağ analisti2512Bilgisayar yazılım tasarımcısı2512Program analisti (BT)2512Yazılım geliştirici2512Yazılım geliştiricileri2512Yazılım mimarı2512Yazılım mühendisi2512Yazılım tasarımcısı2513Web ve çoklu ortam geliştiricileri2513Web tasarım uzmanı (bilgisayar)2513Web sitesi mimarı2513Web sitesi geliştiricisi2513Web programcısı2513Web geliştiricisi2513İnternet geliştiricisi2513Çoklu ortam programcısı2513Çoklu ortam (multimedya) geliştiricisi2513Bilgisayar oyunları programcısı2513Animasyon programcısı2514Uygulama programcısı2514Bilgi işlem destek uzmanı2514Uygulama programcıları2514Sistem programcısı2514Mikrodenetleyici programcısı2514Bilgisayar programcısı2519Kalite güvence analisti (bilgisayar)2519Başka yerde sınıflandırılmamış yazılım ve uygulama geliştiricileri ve analistleri2519Mikroişlem tasarımcısı2519Yazılım test edicisi2519Sistem test edicisi2519Sistem değerlendirmecisi2521Veri tabanı analisti2521Veri tabanı mimarı2521Veri tabanı yöneticisi2521Veri tabanı tasarımcısı2521Veri tabanı tasarımcıları ve yöneticileri2521Veri yöneticisi2522Bilgisayar ağ işletmeni2522Ağ yöneticisi2522Bilgisayar ağı yöneticisi2522Bilgisayar sistemleri yöneticisi2522Sistem yöneticileri2522Sistem yöneticisi (bilgisayar)2523Ağ tasarımcısı - bilgisayar2523İletişim analisti (bilgisayar)2523Bilgisayar ağları ile ilgili profesyonel meslek mensupları2523Bilgisayar ağı analisti2529Başka yerde sınıflandırılmamış veri tabanı ve bilgisayar ağları ile ilgili profesyonel meslek mensupları2529Veri madencisi2529Güvenlik uzmanı (BİT)2529Enformasyon teknolojileri uzmanı2529Dijital adli tıp uzmanı2611Avukat2611Avukatlar ve savcılar2611Uzman avukat2611Savcı yardımcısı2611Savcı başyardımcısı2611Savcı2611Müşavir hazine avukatı2611Müşavir avukat2611Kıdemli uzman avukat2611Kıdemli avukat2611Hukuk müşavir yardımcısı2611Hukuk müşaviri2611Hukuk danışmanı2611Hukukçu (genel)2611Hukuk baş müşaviri2611Başsavcı2611Cumhuriyet savcısı2611Daire raportörü2611Dava vekili2611Hazine avukatı2612Hakim2612Başhakim2612Hakim adayı2612Hakimler2612Mahkeme başkanı (baş hakim)2612Tetkik hakimi2612Yargıç2619Şüpheli ölüm vakalarını araştıran görevli (koroner)2619Hukuk uzmanı - avukat ve hakim hariç2619Jüri üyesi (avukat veya hakim hariç)2619Noter2619Sorgu hakimi2619Hukukçu (hakim,avukat, savcı ve noter hariç)2619Başka yerde sınıflandırılmamış hukuk ile ilgili profesyonel meslek mensupları2621Tapu arşiv uzmanı2621Sanat galerisi ve müze sorumlusu2621Sanat galerisi sorumlusu2621Sanat galerisi küratörü2621Müze sorumlusu2621Arşivci2621Müze araştırmacısı2621Küratör2621Kayıt sorumlusu2621Arşivciler ve küratörler2621Müze küratörü2622Kütüphaneciler ve benzer profesyonel meslek mensupları2622Kütüphaneci (okuyucu hizmetleri)2622Kütüphaneci (kataloglama-sınıflama hizmetleri)2622Kütüphaneci (aksesyon /derleme hizmetleri)2622Kütüphaneci2622Kitap pataloğu2622Katalogcu2622Dokümantasyon ve enformasyon uzmanı2622Doküman derleyici2622Bilgi ve belge yöneticisi2622Kütüphane sorumlusu2622Bibliyograf2631İktisatçı2631Ev ekonomisti2631Ekonomist - uzman2631Ekonomistler2631Ekonomist2631Çalışma ekonomisti2631Ekonometrist2631Ekonomi analisti2631Ekonomi danışmanı2631İşletmeci - işletme bölümü lisans mezunu 2632Kriminolog2632Hititolog2632Halk bilimci (folklor)2632Penolog (ceza uzmanı)2632Sosyal antropolog2632Sosyologlar, antropologlar ve ilgili profesyonel meslek mensupları2632Sosyolog2632Fosil bilimci (paleontolojist)2632Fiziki antropolog2632Etnolog2632Coğrafyacı2632Arkeolog2632Antropolog2633Felsefeci2633Tarihçi - yakın dönem2633Tarihçi2633Soybilimci2633Tarih uzmanı2633Secere uzmanı2633Sanat tarihçisi2633Filozof2633Felsefeciler, tarihçiler ve siyaset bilimciler2633Siyaset bilimci2634Psikolog2634Psikolog - aile mahkemeleri2634Psikolog - çocuk mahkemeleri2634Psikolog - diyaliz merkezleri2634Psikolog - huzurevleri ve yaşlı bakım evleri2634Psikolog - klinik2634Psikolog - kreş ve gündüz bakımevleri2634Psikolog - okul öncesi eğitim2634Psikolog - özel eğitim okulları2634Psikologlar2634Psikoterapist2634Spor psikoloğu2634Eğitim psikoloğu2634Klinik psikoloğu2634Organizasyon psikoloğu2635Aile danışmanı2635Bağımlılık danışmanı2635Sosyal çalışmacı - profesyonel2635Sosyal çalışmacı2635Şartlı tahliye uzmanı2635Şartlı tahliye memuru2635Özürlüler uzmanı2635Kültürel hizmet görevlisi - kültür merkezi2635Kadın refahı organizatörü2635Gözaltı uzmanı2635Gözaltı memuru2635Yas danışmanı2635Sosyal yardım uzmanı2635Sosyal hizmet ve danışmanlık ile ilgili profesyonel meslek mensupları2635Sosyal hizmet uzmanı2635Sosyal hizmet çalışanı2635Sosyal güvenlik uzmanı2635Sosyal çalışmacı - psikiyatri2635Sosyal çalışmacı - çocuk ıslahevi2635Evlilik danışmanı2635Çocuk ve genç danışmanı2635Cinsel istismar danışmanı2636Murakıp (din işleri)2636Vaiz2636Papaz2636Patrik2636Piskopos2636Poojari2636Rahip2636Teolog2636Kuran kursu uzman öğreticisi2636Cezaevi vaizi2636Budist rahip2636Baş vaiz2636Başpiskopos2636Baş müezzin2636Başkanlık vaizi2636Başimam-hatip2636Arşövek2636Kuran kursu öğreticisi2636Kuran kursu baş öğreticisi2636Kur’an öğreticisi2636İmam2636Hatip2636Haham2636Dini temsilci2636Din ile ilgili profesyonel meslek mensupları2636Din hizmetleri uzmanı2636Din görevlisi2636Din adamı2636Müftü2641Biyografi yazarı2641Reklam metni yazarı2641Düzeltmen - kitap, dergi vb.2641Edebiyatçı2641Halk şairi2641İnteraktif medya yazarı2641Kitap editörü2641Kitap yayıncısı2641Kitap yazarı2641Konuşma metni yazarı2641Senarist2641Senaryo yazarı2641Teknik yazar2641Tiyatro eleştirmeni ve dramaturg2641Tiyatro yazarı2641Yazar2641Yazarlar2641Müellif - yazar2641Oyun yazarı2641Ozan2641Roman yazarı2641Şair2641Reklam yazarı2641Reklamcı - reklam yazarı2641Deneme yazarı2642Eleştirmen2642Baş editör - basın, gazete, dergi, süreli yayın2642Başyazar - gazetecilik2642Düzeltmen - gazete2642Editör - gazete, dergi vb.2642Editör yardımcısı2642Gazeteci2642Gazeteciler2642Gazete editörü2642Gazete köşe yazarı2642Gazete muhabiri2642İnternet editörü2642İstihbarat elemanı - medya2642Köşe yazarı2642Metin editörü2642Metin yazarı2642Muhabir2642Muhabir - yazılı ve sözlü medya2642Muharrir (editör)2642Radyo ve televizyon muhabiri2642Spor yazarı2642Televizyon muhabiri2642TV/radyo haber muhabiri2642TV haber yapımcısı2642Yardımcı editör - gazete, süreli yayın2642Yazı işleri müdürü - gazete ve dergi2642Yazılı basın muhabiri2642Yorumcu2642Röportaj spikeri - medya2643Almanca mütercim2643Türkolog2643Arapça mütercim2643Çevirmen2643Çevirmen (sözlü)2643Çevirmen (yazılı)2643Çevirmen-düzeltmen2643Çevirmenler (yazılı ve sözlü) ve diğer dilbilimciler2643Dilbilimci2643Dil bilimci (filolog)2643Dilbilim uzmanı2643El yazması ve nadir eserler uzmanı2643Etimolog2643Filolog2643Grafolog (yazıbilim)2643İngilizce mütercim2643İşaret dili çevirmeni2643Kıdemli tercüman2643Leksikolog (sözlük bilimci)2643Mütercim2643Mütercim-tercüman2643Seslendirme çevirmeni2643Sözlük bilimci2643Tercüman2643Altyazıcı2651Afiş ressamı2651Vitraycı2651Atölye ressamı2651Bilgisayar grafik operatörü2651Çizgi filmci2651Çizgi film çizeri2651Ebru sanatçısı2651Ebruzen2651Fresk ressamı2651Görsel sanatçı2651Görsel sanatçılar2651Grafik sanatçısı2651Gravür ressamı - oyma ve yakma2651Hakkak2651Hattat2651Heykeltraş2651Kalemkar2651Kaligraf2651Karikatürist2651Katı’an2651Minyatürcü2651Mozaikçi - el sanatı2651Müzehhip2651Nakkaş2651Oymacı - sanatsal2651Portre ressamı2651Reklam ressamı2651Resim onarımcısı2651Resim restoratörü2651Ressam2651Restoratör (resim)2651Sahne ressamı (dekor ressamı)2651Sedefkar2651Seramik sanatçısı2651Tablo restorasyon sanatkarı2651Animatör (resim, çizim vb.)2652Güfteci - söz yazarı2652Harp çalgıcısı2652Kanun sanatçısı (kanuni)2652Keman sanatçısı (kemancı)2652Kemençe sanatçısı (kemençeci)2652Klarnet sanatçısı (klarnetçi)2652Kompozitör2652Kontrbas sanatçısı2652Konzertmaister - başkemancı2652Korno sanatçısı2652Koro/orkestra şefi2652Koro sanatçısı2652Koro şefi2652Orkestra düzenlemecisi2652Orkestra sanatçısı2652Orkestra şefi2652Orkestra şef yardımcısı2652Orkestra stajyer sanatçısı2652Orkestratör (orkestra müziği yazarı/orkestra parçaları bestecisi)2652Perküsyonist2652Piyanist2652Saksafon sanatçısı (saksafoncu)2652Şan pedagogu2652Şarkıcı2652Şarkıcı - profesyonel2652Saz sanatçısı2652Ses sanatçısı - profesyonel2652Ses sanatkarı2652Sokak müzisyeni2652Sokak şarkıcısı2652Solist stajyer sanatçı2652Tambur çalgıcısı2652Tef çalgıcısı2652Tonmaister2652Trombon sanatçısı2652Trompet sanatçısı2652Tuba sanatçısı2652Ud sanatçısı (udi)2652Viyola sanatçısı2652Viyolonsel sanatçısı (çelist/viyolonist)2652Vokal grup şefi2652Vokalist2652Vurmalı sazlar sanatçısı (perküsyonist)2652Zurnacı2652Bando şefi2652Baterist2652Besteci2652Besteci - müzik2652Bestekar2652Bestekar/kompozitör2652Çalgı çalan müzisyen2652Çelist (viyolonist)2652Cümbüş çalgıcısı2652Davulcu2652Düzenlemeci - müzik2652Enstrümancı - müzik2652Fagot sanatçısı (fagotçu)2652Flüt sanatçısı2652Gece kulübü müzisyeni2652Gece kulübü şarkıcısı2652Genel müzik yöneticisi2652Gırnata çalgıcısı2652Gitar sanatçısı (gitarist)2652Aranjör - müzik2652Arpçı2652Arp sanatçısı2652Aşık2652Koro şef yardımcısı2652Koro stajyer sanatçı2652Mehteran2652Mehter sanatçısı2652Müzikolog2652Müzisyen2652Bağlama sanatçısı2652Bale piyanisti2652Müzisyen - enstrüman2652Müzisyenler, şarkıcılar ve besteciler2652Nefesli (üflemeli) müzik aletleri çalgıcısı2652Ney sanatçısı (neyzen)2652Nota yazarı2652Obua sanatçısı2652Opera sanatçısı2652Opera yazarı2652Orgcu2652Orkestra bestecisi2653Bale dansçısı (balerin/balet)2653Step dansçısı2653Bale sanatçısı2653Bale stajyer sanatçı2653Balet2653Çengi2653Dansçılar ve koreograflar2653Dansör2653Dansöz2653Dans sanatçısı2653Dans uzmanı2653Gece kulübü dansçısı2653Köçek2653Kordöbale şefi2653Kordöbale şef yardımcısı2653Koreograf2653Koreolojist2653Rakkase2653Repetitör2653Halk oyunları oyuncusu2653Aranjör - bale2653Bale dansçısı2653Salon dansçısı2653Semazen2653Sokak dansçısı2653Balerin2654Stüdyo yönetmeni2654Sinema yönetmeni2654Teknik yönetmen - radyo2654Televizyon veya radyo teknik yönetmeni2654Tiyatro yapımcısı2654Tiyatro yönetmeni2654Yapımcı - radyo, sahne, sinema ve tiyatro eserleri2654Yapımcı - radyo ve televizyon2654Yapımcı - sinema2654Yapımcı - tiyatro2654Yayın şefi - radyo2654Yönetmen2654Baş rejisör2654Belgesel yönetmeni2654Direktör - müzikal2654Editör - film, ses2654Film editörü2654Film, sahne vb. yönetmenleri ve yapımcıları2654Film yapımcısı2654Görüntü yönetmeni2654Işık yönetmeni2654Müzik yönetmeni2654Prodüksiyon amiri2654Prodüksiyon amir yardımcısı2654Prodüktör2654Reji asistanı2654Rejisör - radyo, sahne, TV2654Rejisör yardımcısı2654Sahne ve gösteri sanatları yöneticisi2654Sahne yönetmeni2654Sanat yönetmeni2654Sinema, radyo ve televizyon yönetmeni2654Teknik yönetmen2655Aktör2655Aktörler2655Aktris2655Anlatıcı2655Artist2655Hikaye/masal anlatıcı2655Tiyatro oyuncusu2655Meddah2655Pandomim oyuncusu2655Sanatçı - film, sahne vb.2655Sanatkar - film, sahne vb.2655Seslendirme sanatçısı2655Masal anlatıcı2656Anons görevlisi2656Trafik durumu sunucusu2656Haber spikeri2656Haber sunucusu2656Hava durumu sunucusu2656Radyo spikeri2656Radyo sunucusu2656Radyo, televizyon ve diğer medya sunucuları2656Radyo ve televizyon spikeri2656Spiker2656Spor sunucusu2656Sunucu2656Takdimci2656Televizyon spikeri2656Televizyon sunucusu2656Tolkşov sunucusu2656Diskjokey2659Kuklacı2659Komedyen2659Palyaço2659Başka yerde sınıflandırılmamış yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçıları2659Sihirbaz2659Sirk sanatçısı2659Stand-up komedyeni2659Trapezci2659Sirk hayvanları bakıcısı ve eğitimcisi2659Vantrilok2659Akrobat2659Animatör2659Cambaz - ip2659Çocuk animatörü2659Diğer sirk sanatçıları2659Hava akrobatı2659Hayvan oynatıcısı2659Hipnotizmacı2659Hipnozcu2659Hokkabaz2659İllüzyonist2659İp cambazı/trapezci2659Karagöz sanatçısı2659Kukla oynatıcısı3111Baş laborant3111Kimya laboratuvarı sorumlusu3111Fizik teknisyeni3111Gıda laboratuvar elemanı3111İstidlalci3111Jeofizik cihaz operatörü3111Jeofizik teknikeri3111Jeoloji teknisyeni3111Kimya laboratuvarı görevlisi3111Kimya ve fizik bilimleri teknikerleri3111Kimya ve fizik bilimleri teknisyenleri3111Laborant - çimento3111Laborant - et3111Laborant - gıda3111Laborant - gıda sanayi3111Laboratuvar teknisyeni - oto sünger/boya3111Meteoroloji teknikeri3111Meteoroloji teknisyeni3111Sismograf teknikeri3111Kimya teknikeri3111Jeofizik teknisyeni3111Jeoloji teknikeri3111Kimya teknisyeni3111Kimya teknisyeni - konveyör bant testi3111Kimya teknisyeni - korozyon3111Kimya teknisyeni - malzeme depozit3111Kimya teknisyeni - petrol3111Kimya teknisyeni - su analizleri3111Kimya teknisyeni - yağlama yağları analizi3111Kimya teknisyeni - yakıt test3111Kimya teknisyeni - yalıtım yağları analizi3111Kimya laboratuvarı analisti3111Fizik teknikeri3112İnşaat mühendisliği teknisyeni3112Yapı yüzey kaplama teknisyeni3112İnşaat sürveyanı3112İnşaat teknikeri3112İnşaat teknisyeni3112İstimlak teknisyen yardımcısı3112İtfaiyecilik ve yangın güvenliği teknikeri3112Jeoteknik teknikeri3112Jeoteknik teknisyeni3112Kadastro teknisyeni3112Kalite kontrol teknisyeni - inşaat3112Kontrolör - bina3112Kontrolör - yangın3112Kontrol teknisyeni - inşaat3112Alt yapı teknisyeni3112Arazi araştırma teknikeri3112Fenni mesul - yapı denetim görevlisi3112Beton teknikeri3112Bina denetçisi3112Bina kontrolörü3112Bina ve yangın kontrolörleri3112Çelik konstrüksiyon teknisyeni3112Doğalgaz ısıtma ve sıhhi tesisat teknikeri3112Fen memuru - inşaat3112Gravite döküm tasarım sorumlusu3112Harita (sürveyan) teknisyeni3112Harita kadastro teknikeri3112Harita kadastro teknisyeni3112Harita teknik elemanı3112Harita teknikeri3112Harita teknisyeni3112Harita ve arazi kamulaştırma teknisyeni3112İnşaat mühendisliği teknikerleri3112Köprü bakım teknisyeni3112Köprü teknisyeni3112Köy tesisleri teknisyeni3112Raylı sistemler inşaat teknisyeni3112Raylı sistemler yol teknikeri3112Sıhhi tesisat teknisyeni3112Tapu kadastro teknikeri3112Trafik arazi teknisyeni3112Ulaştırma teknikeri3112Ulaştırma teknikeri/ulaştırma ve trafik hizmetleri teknikeri3112Yalıtım teknikeri3112Yangın denetçisi3112Yangın kontrolörü3112Yapı denetim yardımcılığı teknikeri3112Yapı laboratuvarı teknisyeni3112Yapı sürveyanı3112Yapı teknisyeni 3112Yapı yalıtım teknisyeni3112İnşaat mühendisliği teknisyenleri3113Kalite kontrolörü - elektrikli ürünler3113Kalite kontrolörü - elektrikli soğutma ve havalandırma donanımı montajı3113Aydınlatma teknisyeni3113Bobinaj teknisyeni3113Elektrik güç iletimi mühendisliği teknisyeni3113Elektrik mühendisliği teknikerleri3113Elektrik mühendisliği teknisyeni3113Elektrik mühendisliği teknisyenleri3113Elektrik sinyal ve uzaktan kumanda teknisyeni3113Elektrik teknikeri3113Elektrik teknisyeni3113Elektrik teknisyeni - yüksek voltaj3113Elektrik tesisat ve pano montörü3113Elektrik tesis işletme bakım teknisyeni3113Elektrik tevzii işçisi - enerji merkezi3113Elektrik zabiti - gemi3113Enerji teknikeri3113Hidro-elektrik santralleri teknikeri3113Termik santral makineleri teknikeri3113Yüksek gerilim sistemcisi3113Yüksek gerilim teçhizatı test teknisyeni3113Röle ölçü aletleri teknisyeni3113Sayaç ayar, ölçü kontrol ve tamir teknisyeni3113Elektrikli araçlar kalite kontrolcüsü3114Kalite kontrolörü - elektronik ürünler3114Endüstriyel kontrol teknisyeni3114Elektronik teknikeri3114Elektronik teknisyeni3114Elektronik ve gösterge cihaz teknisyeni3114Endüstriyel elektronik teknikeri3114Endüstriyel elektronik teknisyeni3114Güvenlik sistemleri teknisyeni3114Mikroteknoloji teknisyeni3114Radar bakım onarım teknisyeni3114Tıp elektroniği teknisyeni3114Uçak elektroniği teknisyeni3114Raylı sistemler elektrik-elektronikçiliği teknisyeni3114Raylı sistemler elektrik - elektronik teknikeri3114Elektronik araçlar kalite kontrolcüsü3114Elektronikçi teknisyen3114Elektronik mühendisliği teknisyeni3114Elektronik mühendisliği teknisyenleri3115Kalite kontrolörü - tesis bakım montajı3115Kalite kontrolörü - türbin montajı3115Kontrolör - takım tezgahı montaj3115LPG ekipmanları kalite kontrolorü3115Makine kalite kontrolcüsü ve deneyicisi3115Motor test operatörü3115Muayene istasyonu teknisyeni3115Numune kontrolcüsü (otomotiv)3115Son kontrol işçisi (otomotiv)3115Hidrotest operatörü3115Kalite kontrol işçisi - metal alet imalatı3115Kalite kontrolörü - ağaç işleme makineleri montajı3115Kalite kontrolörü - baskı makineleri montajı3115Kalite kontrolörü - büro makineleri montajı3115Kalite kontrolörü - deniz motorları montajı3115Ağır vasıta test teknisyeni3115Bilgisayarlı makine imalatı teknisyeni3115Deniz mühendisliği teknisyeni3115Telesiyej teknisyeni3115Tesisat teknolojisi teknisyeni 3115Tesis işletme teknisyeni - otobüs imalatı3115Uçak bakım teknisyeni (gövde-motor)3115Uçak-gövde motorcusu3115Uçak motorları bakım-onarım teknisyeni3115Üç boyutlu ölçüm (Cmm) operatörü3115Deniz sürveyanı3115Doğalgaz tesisat (ısıtma ve doğalgaz iç tesisatı) teknisyeni3115Doğalgaz tesisat teknisyeni3115Elektromekanik taşıyıcılar teknisyeni3115Endüstriyel kalıpçılık teknikeri3115Endüstriyel mekanik teknisyeni3115Gemi inşaat teknikeri3115Gemi inşaat teknisyeni3115Gemi makineleri işletme teknikeri 3115Gemi makineleri teknikeri3115Gemi makineleri teknisyeni3115Havacılık mühendisliği teknisyeni3115Hidrolik-pnömatik teknisyeni3115İklimlendirme ve soğutma teknikeri3115Isıtma sistemi kontrol teknisyeni3115İş makineleri teknikeri3115İş makineleri teknisyeni3115Konfeksiyon makineleri bakım ve onarım teknisyeni3115Kontrol sistemleri teknikeri3115Makine modelcisi3115Makine mühendisliği maliyet hesaplayıcısı3115Makine mühendisliği teknikerleri3115Makine mühendisliği teknisyeni3115Makine mühendisliği teknisyenleri3115Makine teknikeri3115Makine teknisyeni3115Makine teknisyeni - tarım3115Makine teknisyeni - havacılık3115Makine teknisyeni - ısıtma, havalandırma ve soğutma3115Makine teknisyeni - motor ve makine3115Makine teknisyeni - otomotiv3115Makine yağları ve yağlama teknikeri3115Motor teknikeri 3115Motor teknisyeni3115Ölçüm aletleri teknisyeni - gemi3115Otomotiv elektromekanik teknisyeni3115Otomotiv teknikeri3115Raylı sistemler işletmeciliği teknikeri3115Raylı sistemler işletmeciliği teknisyeni3115Raylı sistemler makine teknikeri3115Raylı sistemler makine teknisyeni3115Raylı sistemler mekotronik teknisyeni3115Sanayi makineleri teknisyeni - bakım ve onarım3115Soğutma ve iklimlendirme teknisyeni3115Sürveyan - gemi3115Tarım alet ve makineleri teknikeri3115Tarım alet ve makineleri teknisyeni3115Mekatronik mühendisliği teknikeri3115Mekatronik mühendisliği teknisyeni3115Kalite kontrolörü - iş ve madencilik makineleri montajı3115Kalite kontrolörü - mekanik soğutma ve havalandırma donanımı montajı3115Kalite kontrolörü - mekanik ürünler3115Kalite kontrolörü - takım tezgahı montajı3115Kalite kontrolörü - tekstil, tarımsal ve sanayi makineleri montajı3116Boya teknikeri3116Kimya mühendisliği maliyet hesaplayıcısı3116Kimya mühendisliği teknikerleri3116Kimya mühendisliği teknisyeni3116Kimya mühendisliği teknisyenleri3116Kozmetik teknikeri3116Laborant - tekstil3116Laborant - boya3116Laborant - kimya sanayi3116Lastik teknikeri3116Lastik üretim teknisyeni3116Petrol rafinerisi teknikeri3116Petrol rafineri teknisyeni3116Plastik işleme teknisyeni3116Plastik teknikeri3116Sterilizasyon teknisyeni3116Yağ teknikeri3116Fermantasyon teknikeri3116Boya üretimi ve uygulama teknisyeni3117Röntgen teknisyeni - metal3117Numuneci - maden ocağı 3117Tahribatsız muayene operatörü3117Tahribatsız muayene sorumlusu3117Tahribatsız muayene uzmanı3117Taş ve maden işleme teknikeri3117Taş ve metal işleme teknikeri3117Asitleyici - petrol ve gaz kuyuları3117Cevher hazırlama teknikeri3117Çimentolayıcı - petrol ve gaz kuyuları3117Döküm teknikeri3117Döküm teknisyeni3117Fiziki metalurji teknisyeni3117Fiziki metalurji teknikeri3117Isıl işlem teknisyeni3117İzabe teknisyeni3117Maden denetçisi3117Maden emniyet denetçisi3117Maden mühendisliği teknisyeni3117Maden teknikeri3117Maden teknisyeni3117Maden ve metalurji teknikerleri3117Maden ve metalurji teknisyenleri3117Mermer işleme teknisyeni3117Mermer teknikeri3117Metaloğrafi ve malzeme muayenesi teknikeri3117Metalurji malzeme teknikeri3117Metalurji teknikeri3117Metalurji teknisyeni3117Metalurji teknisyeni - cevher istihsali3117Numuneci - ham petrol3117Petrol ve doğal gaz çıkarma mühendisliği teknikeri3117Petrol ve doğal gaz çıkarma mühendisliği teknisyeni3117Kömür numunecisi3117Sondaj teknikeri3118Aydınlatma teknik ressamı3118Çelik yapı teknik ressam teknisyeni3118Deniz araçları ressamı3118Elektrik teknik ressamı3118Harita çizimcisi3118Harita teknik ressamı3118İnşaat teknik ressamı3118Konstrüktör3118Makine resim konstrüksiyon teknikeri3118Makine ressamı3118Makine teknik ressamı3118Mimari teknik ressamı3118Mimari yapı teknik ressamı3118Statik yapı teknik ressamı3118Teknik çizer3118Teknik çizim uzmanı3118Teknik ressam3118Teknik ressam - kartografik çizim3118Teknik ressamlar3118Yapı mühendisliği teknik ressamı3118Yapı teknik ressamı3119Üretim teknisyeni3119Yangın müfettişi3119Zaman ve hareket çalışması teknisyeni3119Mekatronik sistem operatörü3119Matbaacılık teknikeri - gravür baskı3119Matbaacılık teknikeri - ofset baskı3119Çini işlemeciliği teknikeri3119Çini teknisyeni3119Matbaacılık teknikeri - serigrafi3119Matbaacılık teknikeri - tipo baskı3119Matbaa teknisyeni3119Metal işleri teknikeri3119Metal işleri teknisyeni3119Miktar sürveyanı teknisyeni3119Mühendislik teknisyeni - üretim3119Ofset teknisyeni3119Adli tıp teknikeri3119Adli tıp teknisyeni3119Başka yerde sınıflandırılmamış fizik ve mühendislik bilimleri teknisyenleri3119Bilgisayar destekli endüstriyel modellemeci/modelci3119Bilgisayar destekli tasarım - imalat elemanı (CAD-CAM)3119Cam seramik teknikeri3119Çinicilik ve seramik teknisyeni3119Dizgi teknisyeni3119Dokuma teknikeri3119Dokuma teknisyeni3119El dokuma teknisyeni3119El sanatları teknikeri3119El sanatları teknisyeni3119Endüstriyel otomasyon teknikeri3119Endüstriyel otomasyon teknisyeni3119Endüstriyel seramik teknikeri3119Etüt teknisyeni3119Etüt ve değerlendirme teknisyeni3119Etüt ve kontrol teknisyeni3119Etüt ve zamanlama teknikeri3119Etüt ve zamanlama teknisyeni3119Halıcılık teknikeri3119Halıcılık ve desinatörlüğü teknikeri3119Halı ve kilim teknikeri3119Hava gözlem ve tahmini teknisyeni3119İplik teknisyeni3119İş etüdü memuru3119İş sağlığı ve güvenliği teknikeri3119İstihsal teknisyeni3119Kalıpçılık teknikeri3119Kalıp teknisyeni - tekstil konfeksiyon3119Kaynak teknikeri3119Kaynak teknisyeni3119Kesim teknisyeni - tekstil konfeksiyon3119Matbaacılık teknikeri3119Ofset teknisyen yardımcısı3119Örme teknikeri3119Örme teknisyeni3119Robotik sistem teknisyeni3119Robot teknisyeni3119Seramik teknikeri3119Seramik teknisyeni3119Serbest seramik şekillendirme teknisyeni3119Sualtı teknikeri3119Tasarım uygulama teknisyeni3119Tekstil baskı teknikeri3119Tekstil konfeksiyon teknisyeni3119Tekstil tasarım teknisyeni3119Tekstil teknikeri3119Tekstil teknisyeni3119Tekstil terbiye teknisyeni3119Üretim teknikeri3121Postabaşı - maden3121Ustabaşı - maden ocağı3121Vardiya amiri - maden3121Başmadenci3121Formen - maden ocağı3121Kömür ocağı çavuşu3121Maden başçavuşu3121Maden çavuşu3121Maden işletme şefi3121Maden nezaretçisi3121Maden süpervizörleri3121Maden süpervizörü3121Nezaretçi ve ustabaşı - madencilik, taşocakçılık ve sondajcılık3121Nezaretçi ve ustabaşı - maden veya taş ocağı3121Saha görevlisi - maden3121Saha görevlisi - taş ocağı3121Sürveyan - maden ocağı3121Taşocağı denetçisi (süpervizör)3121Formen - maden3122Süt kabul ustabaşı3122Üretim denetçisi (süpervizör) - imalat3122Üretim süpervizörü - imalat3122Formen - imalat3122Çimento üretim sorumlusu3122Postabaşı - imalat3122Vardiya amiri - sanayi üretim / montaj3122Postabaşı - sanayi üretim / montaj3122Formen - sanayi üretim / montaj3122Montaj süpervizörü3122Nezaretçi ustabaşı - ayakkabı taban imali3122Nezaretçi ustabaşı - haddehane3122Nezaretçi ve ustabaşı - boya imalatı3122Nezaretçi ve ustabaşı - boya/şarj3122Nezaretçi ve ustabaşı - dokuma ihzar 3122Nezaretçi ve ustabaşı - elektrik teçhizat imalat ve donanımı3122Nezaretçi ve ustabaşı - elektronik teçhizat imalat ve donanım3122Nezaretçi ve ustabaşı - giyecek imalatı3122Nezaretçi ve ustabaşı - içki imalatı3122Nezaretçi ve ustabaşı - kauçuk, kimyasal ve sentetik mamuller3122Nezaretçi ve ustabaşı - kimyasal ve ilgili maddelerin işlenmesi3122Nezaretçi ve ustabaşı - kumaş imalatı3122Nezaretçi ve ustabaşı - makine ve metal mamuller imalatı3122Vardiya amiri - imalat3122Ayakkabı tasarım teknikeri3122Ayakkabı teknisyeni3122Elektrik postabaşı3122Elektrik süpervizörü3122Entegre sistem şefi3122Fason takip elemanı - baskı/nakış3122Fason takip elemanı - tekstil3122Formen - bisküvi3122Gemi tamir havuzu ustası3122Hamurhane formeni - bisküvi 3122İmalat süpervizörleri3122İmalat süpervizörü3122Kalite kontrol teknisyeni - dokuma3122Metal döküm kalite kontrolcüsü3122Nezaretçi ve ustabaşı - metal işleme3122Nezaretçi ve ustabaşı - plastik, kimyasal ve sentetik mamuller imalatı3122Nezaretçi ve ustabaşı - rendering3122Nezaretçi ve ustabaşı - tekstil/paketleme3122Örme şefi3122Saclama formeni3122Saha koordinatörü - imalat3122Son işlem/bitirme nezaretçi ustabaşı3122Su işletme formeni3123Bina inşaat denetçisi (süpervizör)3123Bina inşaatı süpervizörü3123İnşaat denetçisi (süpervizör)3123İnşaat kalfası (genel)3123İnşaat süpervizörleri3123Şantiye sorumlusu - inşaat3123Nezaretçi ve ustabaşı (inşaat işleri)3123Yol çavuşu (demiryolu)3123Vardiya amiri - inşaat3123Formen - inşaat3123Şantiye şefi - inşaat3123İnşaat süpervizörü3131Buharlı elektrik santral operatörü3131Yüksek gerilim trafo merkezi işletme elemanı3131Dispeçer (sevk edici) - elektrik santralı3131Elektrik akımı redresör (doğrultmaç) operatörü3131Elektrik dağıtımı enerji santralı jeneratör operatörü3131Elektrik enerjisi tesisi operatörü3131Elektrik operatörü - enerji merkezi3131Elektrik santralı operatörü3131Elektrik tevzii panosu operatörü - enerji merkezi3131Elektrik tevzii tablosu operatörü - enerji merkezi3131Elektrik üretimi türbin operatörü3131Enerji santrali operatörü - buhar3131Enerji sistem operatörü3131Enerji üretim tesisi operatörleri3131Enerji üretim tesisi operatörü3131Gel-git enerjisi santral operatörü3131Güneş enerjisi santral operatörü3131Güneş enerjisi tesis operatörü3131Hidroelektrik enerji santral operatörü3131Hidroelektrik santral operatörü3131Jeo-termal enerji santral operatörü3131Nezaretçi ve ustabaşı - elektrik-gaz istihsal ve dağıtım)3131Nükleer enerji santral operatörü3131Türbin operatörü - elektrik enerjisi üretimi3131Yüksek gerilim teknisyeni3131Dağıtım kontrol operatörü3132Çöp fırını operatörü3132Su tasfiye operatörü3132Çöp presleme operatörü3132Çöp yakma fırını operatörü3132Çöp yakma fırını ve su arıtma tesisi operatörleri3132Deniz suyu pompası operatörü3132Gaz kompresör operatörü3132Ham su pompa operatörü3132Kanalizasyon arıtma tesisi operatörü3132Kanalizasyon tesisatı operatörü3132Kompresör makinisti3132Kompresör operatörü3132Arıtma tesisi işletme operatörü3132Atık su arıtma tesisi operatörü3132Atıksu operatörü3132Kumanda tablosu operatörü3132Motopomp operatörü - su deposu (belediyeler vb. yerlerde)3132Nezaretçi ve ustabaşı - su istihsal ve dağıtımı3132Pompa istasyonu operatörü - petrol ve doğal gaz hariç3132Pompa istasyonu operatör yardımcısı3132Sabit kompresör operatörü3132Sıvı atık işleme operatörü3132Su arıtma tesisi operatörü3132Su işleme tesisi operatörü3132Su istasyonu pompa operatörü3132Su pompası operatörü3132Çöp öğütme operatörü3133Kimya proses teknisyeni3133Gaz sıvılaştırma fabrikası operatörü3133Kimyasal damıtma ve reaktörü operatörü3133Kimyasal filtreleme ve ayırma teçhizatı operatörü3133Kimyasal ısı işleme tesisi operatörü3133Radyoaktif maddeler kimyasal işlem operatörü3133Kimyasal işleme tesisi kontrolörleri3133Kimyasal işleme tesisi kontrolörü3133Kimyasal işlem teknisyeni3133Kimyasal reaktör operatörü - kimyasal işlemler (petrol ve doğal gaz hariç)3133Radyoaktif atık işleme tesisatı operatörü3133Kimyasal ısıl işlem tesisi operatörü3134Petro-kimya teknisyeni3134Damıtma operatörü - petrol ve doğal gaz rafinesi3134Gaz tesisi operatörü3134Ham petrol işleme ekipmanı operatörü - tortu ve su ayırma3134Ham petrol muamelecisi3134Ham petrol muamelecisi - tortu ve su ayırma3134Harmanlayıcı operatörü - petrol ve doğal gaz rafinesi3134Karıştırıcı - petrol rafinesi3134Kontrolör - petrol rafinesi3134Kükürt giderme tesisatı operatörü - petrol ve doğal gaz rafinerisi3134Muamele işçisi - petrol rafinesi3134Operasyon (muamele) işçisi - petrol rafinerisi3134Parafin tesisi operatörü3134Petrol-gaz üretim operatörü3134Petrol işleme operatörü3134Petrol ve doğal gaz arıtma tesisi operatörü3134Petrol ve doğal gaz rafineri operatörü3134Petrol ve doğal gaz rafine tesisi operatörleri3134Pompacı - petrol rafinesi3134Pompa istasyonu operatörü - petrol ve doğal gaz rafinerisi3134Rafineri işlem teknisyeni3134Rafineri ve petrokimya teknikeri3134Reaktör operatörü - petrol rafinerisi3134Zift hazırlama makinesi operatörü3135Tahribatlı muayeneci3135Yüksek fırın kumanda operatörü3135Yüksek fırın operatörü3135Metal üretim işlem kontrolörü3135Metal üretim işlem kontrolörleri3135Metal işleme kontrol operatörü3135Merkezi kontrol dökümcüsü3135Maden cevheri eritme fırını operatörü3135Sürekli dökümcü3135Yüksek fırın miksercisi (cevher ergitme)3135Yüksek fırın izabecisi (cevher ergitme)3135Yüksek fırın işçisi3135Sürekli döküm operatörü3135İzabeci - demir çelik yüksek fırınları3135Hadde makinesi işlem kontrol operatörü3135Demir-dışı metal arıtma ve dönüştürme fırını operatörü3135Çelik dönüştürme fırını operatörü3135Çelik arıtma fırını operatörü3135Ark ocağı operatörü3139Başka yerde sınıflandırılmamış işlem kontrol teknisyenleri3139Üretim paneli kontrol operatörü3139Endüstriyel robot kontrolörü3139Endüstriyel robot teknisyeni3139Gıda teknikeri3139Tekstil kalite kontrol teknisyeni3139Otomatik montaj hattı operatörü3139Otomatik kumanda teknisyeni3139Otomatik kumanda teknik elemanı3139Otomasyon sistemleri teknisyeni3139Kontrol ve enstrümantasyon teknolojisi teknisyeni3139Kontrol paneli operatörü - kağıt hamuru ve kağıt3139Kalite kontrol teknisyeni - otobüs3139Kalite kontrol teknisyeni - cam3139Kağıt teknikeri3139Kağıt hamuru rafinerisi operatörü3139Kağıt hamuru kontrol operatörü3139Saraciye üretim teknisyeni3139Robot operatörü3139Robot kontrolörü3139Gıda teknolojisi teknisyeni3139Gıda teknolojisi teknikeri3139Bilgisayarlı nümerik kontrol teknisyeni - CNC tezgahları3141Genetik bilim teknisyeni3141Zooloji teknisyeni3141Yaşam bilimleri teknisyeni (tıp hariç)3141Bakteriyoloji teknisyeni3141Biyofizik teknisyeni3141Biyokimya teknikeri3141Biyokimya teknisyeni3141Biyoloji laboratuvar teknisyeni3141Biyoloji teknisyeni3141Botanik teknisyeni3141Doku bilimi teknisyeni3141Doku kültürü teknisyeni3141Ekoloji teknisyeni3141Farmakoloji teknisyeni3141Herbaryum teknisyeni3141Laborant - yaşam bilimleri3141Yaşam bilimleri teknisyenleri (tıp hariç)3141Seroloji teknisyeni3142Ürün araştırması teknisyeni3142Zeytin endüstri (zeytincilik ve zeytin işleme teknolojisi) teknikeri3142Zeytin endüstri teknikeri3142Zeytin işleme teknisyeni3142Ziraat teknikeri3142Ziraat teknisyeni3142Tarımsal kooperatifçilik meslek elemanı3142Peyzaj uygulama ve süs bitkileri teknikeri3142Peyzaj teknikeri3142Sebze üretim teknikeri3142Seracılık teknikeri3142Seracılık ve süs bitkileri teknikeri3142Sulama teknikeri3142Subtropik iklim bitkileri teknikeri3142Su ürünleri teknikeri3142Su ürünleri teknisyeni3142Süt hayvancılığı teknikeri3142Süt teknikeri3142Süt ürünleri teknisyeni3142Süt ve ürünleri teknikeri3142Tarım işletmeciliği ve pazarlama meslek elemanı3142Kümes hayvanları yetiştiriciliği teknikeri3142Mantar teknikeri3142Meyve ve sebze işleme teknikeri3142Meyve ve sebze yetiştiriciliği teknisyeni3142Organik tarım teknikeri3142Pamuk eksperi ve iplikçilik teknikeri3142Pamuk pazarlama ve iplikçilik teknikeri3142Pancar yetiştiriciliği teknikeri3142Pancar yetiştiriciliği ve şeker teknikeri3142Ağaç ve fidan yetiştiriciliği teknisyeni3142Antepfıstığı teknikeri3142Arıcılık teknikeri3142Bağcılık teknikeri3142Bahçecilik teknisyeni3142Bahçe teknikeri3142Bahçe ziraatı teknikeri3142Balık yetiştirme teknikeri3142Besicilik teknikeri3142Besin teknolojisi teknisyeni3142Bitki koruma teknikeri3142Bitkisel üretim teknikeri3142Bitkisel ürünlerde muhafaza ve pazarlama/tarımsal ürünler muhafaza ve depolama teknikeri3142Bitkisel ürünlerde muhafaza ve pazarlama teknikeri3142Budama ve aşılama teknikeri3142Çay üretim ve işleme /çay teknolojisi teknisyeni3142Çiçek yetiştirme teknisyeni3142Endüstriyel tavukçuluk teknikeri3142Et endüstrisi teknikeri3142Fidan yetiştirme teknikeri3142Hasat sonrası teknolojisi teknikeri3142Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı teknikeri3142İpek böceği teknikeri3142Kanatlı hayvan yetiştirme teknikeri3142Kümes hayvanları teknisyeni3142Tarımsal laboratuvar teknikeri3142Endüstri bitkileri yetiştirme ve değerlendirme teknikeri3142Tarımsal işletmecilik meslek elemanı3142Tarım teknikeri3142Tarım teknisyeni3142Tarım teknisyenleri3142Tarla işleri araştırma teknisyeni3142Tarla ürünleri teknisyeni3142Tıbbi ve aromatik bitkiler teknikeri3142Tohumculuk teknikeri3142Toprak bilimi teknisyeni3142Tütün tarımı ve işleme teknikeri3142Un üretim teknikeri3143Ağaç işleri teknikeri3143Ağaç işleri teknisyeni 3143Silvikültür teknisyeni3143Orman teknisyeni3143Orman teknisyenleri3143Orman teknikeri3151Makine enspektörü3151Makine baş zabiti3151Kompresörcü (gemi)3151Tren ferisi makinisti3151Gemi makinistleri3151Gemi makinisti3151Makine zabiti (gemi)3151Gemi makine kontrolörü - deniz3151Gemi baş makine zabiti3151Yakın yol 2. makinisti3151Uzakyol başmakinisti3151Tarama uzmanı - gemi3151Gemi makine zabiti3152Kaptan (uzakyol)3152Kaptan (yat)3152Kaptan - gemi3152Kaptanlar ve güverte subayları3152Romorkör kaptanı3152Seyir zabiti3152Tren ferisi kaptanı3152Hoverkraft pilotu3152Güverte zabiti3152Güverte teknikeri3152Gemi süvarisi (iç sularda)3152Gemi süvarisi (deniz)3152Gemi kaptanı3152Gemi idarecisi (güverte kaptanı)3152Gemi güverte zabitleri ve kılavuz kaptanları3152Gemi elektroniği ve haberleşme zabiti3152Dok kaptanı3152Deniz trafik kılavuz yardımcısı3152Deniz trafik kılavuzu3152Bot kaptanı3152Kılavuz kaptan - gemi3152Yat kaptanı3152Yakın yol güverte zabiti3152Yakın yol 1.zabiti3152Uzakyol güverte zabiti3153Astronot3153Balon pilotu3153Uçuş rota görevlisi (seyrüseferci)3153Uçuş öğretmeni3153Uçuş mühendisi3153Seyrüseferci3153Pilot (sıcak hava balonu)3153Pilot3153Kozmonot3153Kontrol pilotu3153Hava taşıtı pilotları ve ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları3153İlaçlama uçağı pilotu3154Kontrolör - hava trafik3154Stajyer hava trafik kontrolörü3154Hava trafik kontrolörü3154Hava trafik kontrolörleri3154Uçuş performans ve planlama kontrolörü3154Aftn memuru3154Hava trafik kontrolörü - kule3154Hava trafik kontrolörü - radar3154Asistan hava trafik kontrolörü3155Uçuş emniyet teknikeri3155Uçuş emniyet teknisyeni3155Hava trafik emniyet elektronik teknisyeni3155Hava trafik emniyet elektronik teknisyenleri3155Hava trafik emniyet teknikeri3155Hava trafik emniyet teknisyeni3155Sivil hava ulaştırma işletmeciliği meslek elemanı3211Eforlu elektrokardiyografi teknisyeni3211Radyoloji teknisyeni (taş kırma)3211Elektro ensefalografi (EEG) teknisyeni3211Elektrokardiyografi (EKG) teknisyeni3211Elektro kardiyografi operatörü3211Hemodiyaliz operatörü3211Holter elektrokardiyografi teknisyeni3211Mamografçı3211Mamografi teknikeri3211Manyetik rezonans görüntüleme teknikeri3211Nükleer tıp teknoloğu3211Perfüzyonist3211Perfüzyon sağlık teknikeri3211Polisomnografi teknisyeni3211Radyasyon onkoloji teknikeri3211Radyografçı3211Radyolog - tıbbi donanım operatörü3211Radyoloji - radyoterapi teknikeri3211Radyoloji teknisyeni - radyodiagnostik3211Radyoteknolog3211Radyoterapist3211Radyoterapi teknikeri3211Röntgen/Radyoloji teknisyeni3211Röntgen teknisyeni3211Röntgen teknisyeni - bilgisayarlı tomografi (BT)3211Röntgen teknisyeni (diş)3211Röntgen teknisyeni (kemik mineral dansitometre)3211Röntgen teknisyeni (mamografi)3211Röntgen teknisyeni (MR)3211Sonografçı3211Tıbbi görüntüleme teknikeri3211Tıbbi görüntüleme teknisyeni3211Tıbbi görüntüleme ve tedavi edici cihazlar teknisyenleri3211Tıbbi radyasyon terapisti3211Tıbbi radyografi donanımı operatörü3211Tıbbi teşhis radyografçısı3211Anjiografi teknisyeni3211Biyomedikal cihaz teknikeri3211Biyomedikal cihaz teknisyeni3211Diyaliz teknikeri3211EEG (elektro ensefalografi) donanımı operatörü3211Radyoloji teknikeri3211Radyoloji teknisyeni (radyasyon onkolojisi)3211Ekokardiyografi teknisyeni3212Anatomi teknisyeni3212Hematoloji teknisyeni3212Histoloji teknisyeni3212Kan bankası teknisyeni3212Laborant - tıp ve eczacılık3212Laboratuvar numunecisi3212Laboratuvar teknikeri3212Laboratuvar teknisyeni3212Patoloji laboratuvar teknikeri3212Patoloji laboratuvar teknisyeni3212Patoloji teknisyeni3212Sistoloji teknisyeni3212Sitoloji teknisyeni3212Tıbbi laboratuvar teknikeri3212Tıbbi laboratuvar teknisyeni3212Tıbbi laboratuvar ve patoloji laboratuvarı teknisyenleri3212Tıbbi laboratuvar ve patoloji teknikeri3213Asistan - eczacı3213Eczane teknikeri3213Eczane hizmetleri teknikeri3213Ecza laboratuvarı teknisyeni3213Eczacı kalfası3213Eczacılık teknisyenleri ve yardımcıları3213Eczacılık teknisyeni3213Eczacılık ile ilgili yardımcı sağlık personeli3213Eczacılık yardımcısı3214Ortopedik protez - ortez teknisyeni3214Ortopedi teknisyeni3214Ortopedi ve travmatoloji teknisyeni3214Ortotik teknisyeni3214Pedodonti diş protez teknikeri3214Protezci, diş3214Suni diş imal işçisi3214Tıbbi protez teknisyeni3214Tıbbi protez ve diş protez teknisyenleri3214Tıbbi protez ve ortez teknikeri3214Ortopedik cihaz tamircisi3214Ortopedik alet yapımcısı3214Ortopedik alet ve uzuv imalat ustası3214Tıbbi protez ve ortez teknisyeni3214Diş teknisyeni3214Diş protez teknisyeni3214Diş protez teknikeri3214Diş protez imalat işçisi ve tamircisi3214Diş protezcisi3214İşitme cihazları uygulayıcı3221Hemşirelik yardımcı profesyonelleri3222Geleneksel ebe3222Ebelik yardımcı profesyonelleri3230Akupunktur teknisyeni3230Ayurveda teknisyeni3230Büyücü hekim3230Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yardımcı profesyonelleri3230Köy şifacısı3230Herbalist (şifalı bitkiler uzmanı)3230Homeopat teknisyeni3230İyileştirici - şifalı otlarla tedavi3230Kırık çıkıkçı3230Hacamat ve bardak çekme terapisti3240Aşıcı - veterinerlik3240Asistan - veterinerlik3240Hayvan sağlığı memuru3240Sağlık memuru - hayvancılık3240Suni tohumlayıcı3240Veteriner aşıcısı3240Yapay tohumlayıcı3240Veterinerlik ile ilgili yardımcı sağlık personeli3240Veteriner sağlık teknikeri3240Veteriner sağlık teknisyeni3240Veteriner teknisyeni3240Veteriner teknisyenleri ve yardımcıları3240Veteriner yardımcısı3240Veteriner hemşiresi3251Diş hekimi kalfası3251Asistan - diş hekimi3251Ağız ve diş sağlığı teknikeri3251Ağız diş sağlığı teknisyeni3251Yardımcı klinik elemanı (diş)3251Diş hekimi yardımcısı3251Diş hijyenisti3251Diş sağlığı eğitmeni3251Diş terapisti3251Diş hekimi yardımcıları ve terapistleri3252Tıbbi kayıt analisti3252Sağlık bilgi elemanı3252Klinik kodlayıcı3252Hastalık kayıt teknisyeni3252Tıbbi kayıt birimi süpervizörü3252Tıbbi kayıt ve sağlık bilgisi teknisyenleri3252Tıbbi kayıt teknisyeni3252Tıbbi kayıt elemanı3253Köy sağlık çalışanı3253Sağlık eğitimcisi3253Toplum sağlığı çalışanı3253Toplum sağlığı çalışanları3253Toplum sağlığı geliştiricisi3253Toplum sağlığı yardımcı elemanı3254Fenni gözlükçü3254Optisyen3254Kontak lens optisyeni3254Gözlükçü - optik3254Optisyenler3255Fiziksel rehabilitasyon teknisyeni3255Fizik tedavi teknikeri3255Fizyoterapi teknikeri3255Fizyoterapi teknisyeni3255Fizyoterapi teknisyenleri ve yardımcıları3255Fizyoterapi yardımcısı3255Hidroterapist3255Hidroterapi teknikeri3255İş ve uğraşı teknikeri (ergoterapi teknikeri)3255Masaj terapisti3255Masör3255Akubası terapisti3255Elektroterapist3255Masör - spor3255Masör - tedavi3255Shiatsu terapisti3256Ameliyathane teknikeri3256Tıp teknisyeni3256Tıp yardımcıları3256Tıbbi yardımcı3256Ameliyathane teknisyeni3256Klinik yardımcı3256Göz doktoru yardımcısı3256Elektronörofizyoloji teknikeri3256Sağlık teknisyeni3257İş sağlığı ve güvenliği elemanı (inşaat)3257Ürün güvenliği kontrolörü3257Teknik emniyet görevlisi3257Sıtma sürveyan işçisi3257Sağlık kontrolörü3257Sağlığı koruma (sanitasyon) denetçisi3257Kontrolör - sağlık3257Kontrolör - hıfzıssıhha3257Kontrolör - güvenlik3257Kontrolör - emniyet3257Kirlilik kontrolörü3257İş sağlığı ve güvenliği kontrolörü3257İş sağlığı ve güvenliği denetçisi3257İş güvenliği kontrolörü3257Hıfzıssıhha memuru3257Güvenlik denetçisi3257Gıda sağlığı ve güvenliği denetçisi3257Çevre sağlığı teknikeri3257Çevre sağlığı teknisyeni3257Çevresel ve mesleki sağlık denetçileri ve yardımcıları3257Egzoz emisyon ölçüm ustası3257Emniyet çavuşu3257Emniyet kontrolörü3258Acil paramedik3258Acil tıp teknikeri3258Paramedik3258Ambulans ve acil bakım teknikeri3258Ambulans görevlisi (yardımcı sağlık görevlisi)3258Ambulans görevlisi3258Ambulans çalışanları3258Ambulans çalışanı3258Acil tıp teknisyeni3259Başka yerde sınıflandırılmamış yardımcı sağlık profesyonelleri 3259HIV danışmanı3259Solunum terapisti3259Solunum terapi teknisyeni3259Aile planlaması danışmanı3259Anestezi teknisyeni3259Anestezi teknikeri3311Tahvil brokeri (simsarı)3311Alım satımcı - döviz, tahvil, hisse senedi3311Para ve sermaye yönetimi meslek elemanı3311Menkul kıymetler ve hisse senedi aracısı (broker)3311Menkul kıymetler ve finans alım satımcıları ve aracıları (brokerler)3311Menkul kıymetler aracısı (broker)3311Menkul kıymetler alım satımcısı3311Kambiyocu3311Hisse senedi ve tahvil satıcısı3311Finans aracısı3311Finans alım satımcısı3311Emtia borsası meslek elemanı3311Döviz alım satımcısı3311Döviz alım satım aracısı (broker)3311Broker - tahvil, borsa3311Borsa ve finans meslek elemanı3311Borsa simsarı3311Borsa komisyoncusu3311Tahvil alım satım aracısı (broker)3312Kredi analisti - banka3312Mortgage görevlisi3312Kredi ve borç verme görevlisi3312Kredi ve borç verme görevlileri3312Kredilendirme görevlisi3313Muhasebe ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları3313Muhasebe yardımcı elemanı (defter tutan)3313Muhasebe yardımcı elemanı3313Defter tutucu3313Maliye meslek elemanı3313Defter tutan (muhasebeciler hariç)3314Aktüerya yardımcı elemanı3314Aktüer yardımcısı3314İstatistik, matematik ve benzeri yardımcı profesyonel meslek mensupları3314Matematik yardımcı elemanı3314İstatistik yardımcı elemanı3315Sigorta eksperi (motorlu kara taşıtları-kaza)3315Sigorta eksperi3315Sigorta müfettişi3315Başkeşifçi (gemi)3315Değer biçici3315Değer biçici - sigorta3315Değer ve hasar tespit eksperleri3315Gayrimenkul değer eksperi3315Hasar tespit eksperi3315Hasar tespit kontrolörü3315Mezatçı3315Motorlu kara taşıtları eksperi3315Nümismat3315Muhammin3321Bireysel emeklilik aracısı3321Elementer sigorta temsilcisi3321Grup sigortası temsilcisi3321İş takibi yapan - sigortacı3321Sigorta acente temsilcisi3321Sigorta alım satımcısı3321Sigorta satış temsilcisi - sağlık, hayat3321Sigortacı3321Sigortacılık meslek elemanı3321Sigorta mümessili3321Sigorta temsilcisi3321Sigorta temsilcileri3321Sigorta aracısı3322Uluslararası satış elemanı3322Ticari satış temsilcisi3322Ticari satış temsilcileri3322Ticari reprezant3322Ticaret ve yönetim meslek elemanı3322Ticaret mümessili3322Sipariş toplayıcı3322Satış yönetimi meslek elemanı3322Satış temsilcisi - teknik mamuller3322Satış temsilcisi3322Satış temsilcisi - imalat3322Satış sonrası hizmet danışmanı3322Satış bölümü şefi3322Plasiyer3322Pazarlamacı (satış temsilcisi)3322Mümessil - ticari ve teknik satış3322Mümessil - imalat satış3322Gezici satış temsilcisi - ticari3322Fabrika satış temsilcisi3322Danışman - satış sonrası hizmetler3322Bayi temsilcisi (gıda)3323Satın alma sorumlusu3323Satın alma uzmanı3323Satın alma memuru3323Satın alma görevlisi3323Satın alma görevlileri3323Satın alma elemanı3323Satın alma aracısı3323Mübayaa memuru3323Mubayaacı3323İaşe memuru3323Satın alma şefi3323Tedarik görevlisi3323Satın alma temsilcisi3323Satın alma sorumlusu (otel)3324Ticari aracılar (brokerler)3324Ticari aracı (broker)3324Simsar - ticaret3324Oto alım-satım aracısı3324Vadeli emtia alım satımcısı3324Kabzımal (sebze ve meyve komisyoncusu)3324Komisyoncu - ticaret3324Oto galerici3331Dış ticaret meslek elemanı3331Gümrük komisyoncusu3331Gümrükleme aracısı3331Gümrükleme ve sevkiyat aracıları3331Sevkiyat aracısı3331İthalat-ihracat meslek elemanı3331Nakliyat aracısı3331Nakliye aracısı3331İş takibi yapan - ithalat, ihracat, gümrük3332Konferans ve etkinlik organizatörü3332Konser organizatörü3332Konferans ve etkinlik planlayıcısı3332Seyahat acentası ürün planlama ve operasyon sorumlusu3332Konferans ve etkinlik düzenleyiciler3332Konferans düzenleyicisi3332Film organizatörü3332Düğün düzenleyicisi3333Tarım aracısı3333İş ve işçi bulma aracısı3333İş ve işçi bulma aracıları3333İstihdam aracısı3333İşgücü temin edicisi3333İşe yerleştirme görevlisi3333İş bulma aracısı3333Eleman bulma aracısı3334Mülk alım satımcısı3334Emlak ve emlak yönetimi meslek elemanı/emlak danışmanı3334Emlak temsilcisi3334Temsilci - emlak3334Emlakçılar ve gayrimenkul yöneticileri3334Emlak komisyoncusu3334Emlak pazarlamacısı3334Emlakçı3334İş takibi yapan - emlakçı3334Gayrimenkul yöneticisi3334Satış elemanı (gayrimenkul)3334Gayrimenkul alım satımcısı3334Gayrimenkul yatırım uzmanı3339Antikacı3339Başka yerde sınıflandırılmamış iş hizmetleri aracıları3339Edebi eser aracısı3339Frençayz (franchise) asistanı (gıda)3339Hizmet komisyoncusu (ilan hariç)3339İlan rezervasyon elemanı ( gazete )3339İlan ve reklam aracısı3339İlan ve reklam satıcısı3339İş hizmetleri aracısı3339İş hizmetleri temsilcisi3339İşletme meslek elemanı3339Kamuoyu araştırmacısı3339Kontrat sorumlusu 3339Menejer (spor)3339Müzayedeci3339Müzikal performans temsilcisi3339Müzikal yapım aracısı3339Patent acentesi yetkilisi3339Patent müşaviri3339Reklam koordinatörü ( gazete )3339Reklam satıcısı3339Reklam satış elemanı3339Satış koordinatörü (inşaat)3339Sporcu temsilcisi3339Spor ile ilgili aracı3339Spor organizatörü3339Tiyatro temsilcisi3339Yayıncı temsilcisi3339Marka patent satış elemanı3339Tur operatörü3341Vardiya amiri - büro işleri3341Bölge kontrolörü (demiryolu)3341Veri giriş süpervizörü3341Takım sorumlusu - kamu kuruluşları3341Telgraf telem şefi3341Şef - kamu kuruluşları3341Personel bölümü süpervizörü3341Hava yolu taşıma servisi nezaretçisi3341Dosyalama elemanları süpervizörü3341Büro süpervizörü3341Büro süpervizörleri3341Büro nezaretçisi3342Hukuk uygulamaları yöneticisi3342Hukuk sekreterleri3342Hukuk sekreteri3343Büro yönetimi ve sekreterlik meslek elemanı3343Raportör3343Raportör (hukuk raportörü hariç)3343Sekreter - idari3343Yazışma asistanı3343Yönetici asistanı3343Yönetici sekreter3343Yüksekokul sekreteri3343Müdür sekreteri3343Mahalli idareler meslek elemanı3343Kişisel asistan3343İdari sekreterler ve yönetici sekreterleri3343İdari sekreter3343Fakülte sekreteri3343Enstitü sekreteri3344Patoloji sekreteri3344Tıbbi sekreter - ameliyathane3344Tıbbi dokümantasyoncu ve sekreter3344Tıbbi büro yönetici asistanı3344Tıbbi dokümantasyon meslek elemanı3344Tıbbi laboratuvar sekreteri3344Tıbbi sekreter3344Hastane servis sekreteri3344Diş teknik sekreteri3344Hasta bakım sekreteri3344Tıbbi uygulamalar yöneticisi3344Tıbbi transkripsiyonist3344Tıbbi stenograf3344Tıbbi sigorta faturalama sekreteri3344Tıbbi sekreter - poliklinik3344Tıbbi sekreterler3344Tıbbi sekreter - laboratuvar3344Tıbbi sekreter - klinik3344Diş hekimliği sekreteri3351Gümrük kontrolörü3351Gümrük işletme meslek elemanı3351Sınır kontrolörü3351Pasaport kontrol memuru3351Memur - gümrük3351Kontrolör - gümrük3351Gümrük ve sınır kontrolörleri3351Gümrük muhafaza memuru3351Gümrük memuru3351Göçmen bürosu memuru3351Gümrük elemanı3351Gümrük işleri teknisyeni3352Vergi denetmeni3352Vergi memurları3352Vergi memuru3352Vergi tahakkuk memuru3352Vergi denetim memuru3353Devlet sosyal yardım memurları3353Sosyal yardımlar memuru3353Sosyal fonlar memuru3353Sosyal güvenlik hakları memuru3353Sosyal güvenlik kontrol memuru3353Sosyal güvenlik talepler memuru3353Emeklilik işlemleri memuru3354Pasaport memuru3354Pasaport işlemleri memuru3354İşletme izin (ruhsat) memuru3354Devlet ruhsat memurları3354Bina izin (ruhsat) memuru3354Pasaport ve lisans takip memuru3354Ruhsat memuru3355Polis dedektifi3355Sivil polis (dedektif)3355Polis dedektifleri3359Borsa komiseri3359Borsa komiser yardımcısı3359Denetçi - ağırlıklar ve ölçüler teftişi3359Emlak memuru3359Endeks faturalama memuru3359Evlendirme memuru3359Fiyat kontrolörü (gıda)3359Gemi sörvey kurulu uzmanı3359Zabıta memuru3359İç denetçi (kamu)3359Kaçak kontrol memuru3359Kesin hesap kontrol memuru3359Maliyeci - memur3359Nikah memuru3359Ölçü ve ayar memuru3359Ormancılık kontrolörü3359Patent memuru3359Seçim ve seçmenlerle ilgili memur3359Tahakkuk memuru3359Tahakkuk şefi3359Tarım kontrolörü3359Ücret kontrolörü3359Başka yerde sınıflandırılmamış düzenleyici devlet ile ilgili alanlardaki yardımcı profesyonel meslek mensupları3359Balıkçılık kontrolörü3359Ağırlık ve ölçü kontrolörü3359Hesap işleri memuru3411Büro memuru (hukuk)3411Adalet meslek elemanı3411Banka hukuk yardımcı elemanı3411Avukat yardımcısı3411Zabıt katibi3411Avukat yardımcı elemanı3411Dava takip memuru3411Dava vekili yardımcı elemanı3411Gayrimenkul araştırıcısı (gayrimenkulun hisse sahiplerinin üzerinde ipotek vb. olup olmadığını araştıran meslek sahibi)3411Hakem (hukuk)3411Hakim katibi3411Hukuk katibi3411Hukuk ve ilgili alanlardaki yardımcı profesyonel meslek mensupları3411Hukuk yardımcı elemanı3411İcra memuru3411İstihbarat memuru3411Mahkeme katibi3411Mübaşir3411Noter başkatibi3411Noter katibi3411Özel dedektif3411Başkatip3412Kadın sığınma evleri süpervizörü3412Gençlik hizmetleri çalışanı3412Ev idaresi meslek elemanı3412Ev ekonomisi teknisyeni 3412Akıl sağlığı yardım çalışanı3412Aile hizmetleri çalışanı3412Engelli hizmetleri çalışanı3412Yaşam becerileri eğiticisi3412Toplumsal kalkınma çalışanı3412Toplumsal hizmet çalışanı3412Sosyal yardım destek çalışanı3412Sosyal yardım çalışanı3412Sosyal hizmetler ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları3412Sosyal hizmet görevlisi3412Sosyal çalışmacı (yardımcı profesyonel)3412Kriz müdahale çalışanı3413Rahibe3413Müezzin - kayyım3413Kilise yardımcı elemanı3413Keşiş3413Telkinle tedavi edici3413Guru - Hintli bilge3413Din ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları3413Rahip sınıfından olmayan vaiz (lay preacher)3413İnançsal telkinlerle tedavi eden kişi3421Yarış otomobili sürücüsü3421Voleybolcu3421Aikido sporcusu3421Atıcı3421Atlet3421Atletler ve sporcular3421Atlı cirit sporcusu3421Basketbolcu3421Bisiklet yarışçısı3421Boksör3421Budokai-do sporcusu3421Futbolcu3421Genel kaptan - spor3421Golfçü3421Güreşçi3421Halterci3421Hentbolcu3421Hokey oyuncusu3421Jimnastikci3421Jokey3421Judocu3421Karateci3421Kayakçı3421Kungfucu3421Motor yarışları sürücüsü3421Profesyonel sporcu3421Satranç oyuncusu3421Sporcu3421Tekvandocu 3421Tenisçi3421Yüzücü3422Okçuluk hakemi3422Satranç antrenörü3422Satranç eğitmeni3422Satranç hakemi3422Satranç öğretmeni3422Sörf eğitmeni3422Spor antrenörleri, eğiticileri ve hakemleri3422Spor antrenörü3422Spor eğitmeni3422Spor hakemi3422Spor koçu3422Spor yetkilisi3422Teknik direktör3422Tekvando antrenörü 3422Tenis antrenörü3422Tenis çizgi hakemi3422Tenis eğitmeni3422Voleybol antrenörü3422Voleybol hakemi3422Yüzme antrenörü3422Yüzme eğitmeni3422Aikido antrenörü3422Aikido hakemi3422Antrenör3422Antrenör (spor eğitimcisi)3422Atıcılık antrenörü3422Atletizm antrenörü3422At start görevlisi3422Basketbol antrenörü3422Basketbol koçu3422Bilardo eğitmeni3422Bisiklet antrenörü3422Boks antrenörü3422Briç öğretmeni3422Budokai-do antrenörü3422Budokai-do hakemi3422Buz pateni eğitmeni3422Buz pateni hakemi3422Futbol antrenörü3422Futbol hakemi 3422Güreş antrenörü3422Hakem3422Hakem - spor3422Halter antrenörü3422Hentbol antrenörü3422Jimnastik antrenörü3422Karete antrenörü3422Kayak eğitmeni3422Kondisyoner3422Kültür fizik eğitimcisi3422Masa tenisi hakemi3423Açık hava spor ve rekreasyon rehberi3423Aerobik eğiticisi3423Binicilik eğitmeni3423Dalış eğitmeni 3423Fitnes eğiticisi3423Fitnes ve rekreasyon eğiticileri ve program liderleri3423Yelken eğitmeni3423Kişisel antrenör3423Paraşüt öğretmeni3423Rekreasyon uzmanı3423Snovbord (snowboard) eğitmeni3423Sualtı dalış eğiticisi3423Fitnıs eğitmeni (fitness eğitmeni)3431Fotoğraf teknikeri3431Fotoğraf teknisyeni3431Fotoğrafçı - ticari resimler3431Fotoğrafçı - portre3431Fotoğrafçılık teknikeri3431Fotoğrafçılar3431Fotoğrafçı - basın3431Fotoğrafçı3431Fotoğraf çekimci3431Fotoğraf atelyesi şefi3431Bilim fotoğrafçısı3431Fotoğraf sanatçısı3431Ticari fotoğrafçı3431Sualtı fotoğraf ve kamera çekimcisi (gemi ve sualtı yapıları)3431Sanayi fotoğrafçısı3431Portre fotoğrafçısı3431Mikro fotoğrafçı3431Hava fotoğrafçısı3431Foto muhabiri3431Fotoğrafçı usta3432Mobilya ve dekorasyon teknisyeni3432Plastik dekoratörü3432Sahne dekoratörü3432Sahne dekoru tasarımcısı3432Sergi tasarımcısı3432Set tasarımcısı3432Tasarımcı - dekor3432Teşhir alanı dekoratörü3432Uygulama grafik dekoratörü3432Uygulatıcı dekoratör3432Vitrin dekoratörü3432Vitrin düzenleyicisi3432Mobilya ve dekorasyon teknikeri3432Mimari dekoratif sanatlar teknikeri3432Mağaza / stant dekoratörü3432İç tezyinat dekoratörü3432İç tasarımcılar ve dekoratörler3432İç tasarımcı3432İç mekan tasarımı teknisyeni3432İç mekan koruma ve yenileme teknikeri3432İç dekoratör3432İç dekorasyon tasarımcısı3432Halı desinatörü3432Ev tekstil konfeksiyon teknisyeni3432Duvar süsleme sanatları teknikeri3432Yapı dekorasyon teknisyeni3432Dekor teknikeri3432Dekoratör - sergi3432Dekoratör - iç3432Dekoratör (tiyatro)3432Butafor işleri dekoratörü3432Baş dekoratör3432Döşemecilik teknisyeni3433Galeri, müze ve kütüphane teknisyenleri3433Galeri teknisyeni3433Kütüphane teknisyeni3433Müze teknisyeni3433Post doldurucu - tahnitçi3433Restorasyoncu3433Restorasyon teknisyeni3433Restorasyon ve konservasyon teknikeri3433Taksidermist3434Gastronomi/mutfak sanatı uzmanı3434Baş şef3434Aşçıbaşı3434Sos şefi3434Mutfak şefi3434Şefler (yiyecek hazırlama ve sunum hizmetleri)3434Şef aşçı3434Şef (yiyecek hazırlama ve sunum hizmetleri)3434Pasta şefi3434Şef yardımcısı (yiyecek hazırlama ve sunum hizmetleri)3435Özel efekt uzmanı3435Plastik sanatlar teknisyeni3435Program koordinatörü (yayın)3435Sahne amiri3435Sahne amiri yardımcısı3435Sahne teknisyeni3435Sahne uzman şefi3435Sahne yöneticisi (yayın)3435Set amiri (yayın)3435Set teknisyeni3435Suflör3435Tiyatro kostümcüsü3435Tiyatro teknisyeni3435Özel efekt teknisyeni3435Işık uzmanı3435Dövme ve takı (piercing) uygulayıcısı3435Vücut süsleme sanatçısı (vücut boyama, piercing vb.)3435Figüran3435Dublör koordinatörü3435Dublör3435Dövmeci3435Devamlılık yazmanı (sinema ve televizyon sektöründe görüntünün ve yayının devamlılığından sorumlu kişi)3435Aksesuar sorumlusu (yayın)3435Işık teknisyeni3511Bilgi ve iletişim teknolojisi işletim teknisyenleri3511Bilgisayar operatörü3511Bilgisayar çevre birim teçhizat operatörü3511Bilgi işlem donanım görevlisi (banka)3511Bilgisayar çevre donanımı operatörü3511Yüksek hızlı bilgisayar yazıcı operatörü3511İşletim teknisyeni (BİT)3511Elektronik bilgisayar operatörü3512Bilgisayar teknolojisi ve programlama teknikeri3512Bilgisayar teknisyeni3512Bilgisayar teknikeri3512Bilgisayar sistemleri analizi yardımcı elemanı3512Bilgisayar program teknisyeni3512Bilgisayar donanım teknisyeni3512Bilgisayar donanım teknikeri3512Bilgisayar veri tabanı yardımcı elemanı3512Yazılım destek teknisyeni3512Veri tabanı programcı teknisyeni3512Kullanıcı destek teknisyeni (BİT)3512İletişim yardımcı elemanı (BİT)3512Bilgi ve iletişim teknolojisi kullanıcı destek teknisyenleri3512Bilgisayar yazılım teknisyeni 3512Bilgisayar yardım masası operatörü3513Bilgisayar ağ ve sistem teknisyenleri3513Bilgisayar ağ teknisyeni3513Ağ destek teknisyeni3514Web teknisyeni3514Web sitesi yöneticisi3514Web sitesi sorumlusu3514E-ticaret meslek elemanı3514Web teknisyenleri3521Ses atölye şefi3521Ais memuru3521Akustik ses efekt şefi3521Boom operatörü3521Dublaj donanım operatörü3521Elektro teknik ses uzmanı3521Film asistanı3521Film kamera operatörü3521Film teknisyeni3521Film yapım teknikeri3521Fotofiniş operatörü3521Görüntü ve ses sistemleri teknisyeni3521Kameraman3521Kameraman (sinema)3521Kameraman (video)3521Kameraman yardımcısı3521Kamera operatörü3521Kamera teknisyeni3521Ses atölye şef yardımcısı3521Kayıt donanım (ses karıştırma) operatörü3521Kayıt donanım operatörü - diskler, ses, teyp ve kablo3521Kayıt donanım operatörü - video, radyo ve televizyon3521Mikrofon operatörü3521Montajcı (kurgucu)3521Promter operatörü3521Radyo-televizyon yayımcılığı teknikeri3521Radyo - TV teknisyeni3521Radyo - TV verici teknisyeni3521Radyo - TV yayıncılığı teknikeri3521Radyo ve televizyon stüdyo cihazları operatörleri3521Radyo ve televizyon yayın cihazları operatörü3521Radyo yayın istasyonu operatörü3521Sahne ses düzenleyici3521Şaryo operatörü3521Sesçi3521Ses cihazları operatörü3521Ses donanım operatörü - radyo ve televizyon3521Ses efekt teknisyeni3521Ses-görüntü operatörü3521Ses karıştırıcı3521Ses kayıt cihazları operatörü3521Ses kayıtçısı3521Ses kayıt operatörü - usta3521Ses kontrol teknisyeni3521Ses teknisyeni3521Ses teknisyeni - stüdyo, radyo ve televizyon3521Ses yayın cihazları operatörü3521Sinema makinisti3521Sinematograf/Görüntü teknisyeni3521Stereo kıymetlendirme teknisyeni3521Televizyon yayın istasyonu operatörü3521Telgrafçı3521Telgraf operatörü3521Video kamera operatörü3521Video teknisyeni3521Yapım asistanı (medya)3521Yardımcı kameraman3521Yayın cihazları operatörü3521Yayın istasyonu operatörü3521Yayın teçhizat operatörü3521Yayın teknisyeni3521Yayın ve ses-görüntü teknisyeni3521Yayın ve ses-görüntü teknisyenleri3522Deniz trafik operatörü3522Uçak telsizcisi3522Gemi haberleşme memuru3522Haberleşme servisi nezaretçisi3522Haberleşme teknisyeni3522İletişim araç gereçleri operatörü3522Muhabere operatörü (kıyı emniyeti)3522Radar operatörü3522Radyo donanım operatörü - uçak3522Telekomünikasyon (haberleşme) teknikeri3522Telekomünikasyon mühendisliği teknisyeni3522Telekomünikasyon mühendisliği teknisyenleri3522Telekomünikasyon teknisyeni3522Telsiz memuru3522Telsiz operatörü3522Telsiz operatörü - gemi3522Telsiz operatörü - uçak3522Telsiz - telefon operatörü3522Elektronik haberleşme (telekomünikasyon) teknikeri4110Posta listeleme memuru (postane hariç)4110Abone işleri memuru4110Memur (okul)4110Nüfus memuru4110Servis büro elemanı (teknik ürünler)4110Servis büro elemanı (otomotiv)4110Büro memuru4110Diğer büro memurları4110Genel büro elemanı4110Genel büro elemanları4120Daktilo sekreteri4120Ticaret sekreteri4120Steno sekreter - daktilo4120Sekreterler (genel)4120Sekreter - daktilo4120Sekreter4120Kelime işlemci sekreter4120Sekreter - daktilograf4131Klavye operatörü4131Klavyeci4131Kelime işlemci4131Daktilograflar ve kelime işlem operatörleri4131Daktilograf4131Cezaevi katibi4131Büro elemanı - kelime işlemci4131Büro elemanı - faks, teleks4131Daktilo memuru4131Teletaypist4131Teleks operatörü4131Steno yazıcısı4131Stenograf4131Steno daktilograf4131Sicil katibi4132Barkodcu4132Bilgisayar bilgi yönetim elemanı 4132Bilgisayar işletmeni4132Bilgisayar operatörü - çizim programları4132Bilgisayar operatörü - resim düzenleme programları4132Ödeme giriş elemanı4132Veri hazırlama ve kontrol işletmeni4132Veri giriş operatörü4132Veri giriş kontrol işletmeni4132Veri giriş elemanları4132Veri giriş elemanı4132Veri giriş büro elemanı4132Veri giriş ve kontrol işletmeni4211Teberrukat saymanı4211Veznedar4211Veznedar - banka4211Veznedar - otel4211Veznedar yardımcısı4211Döviz gişesi elemanı4211Alternatif dağıtım kanalları uzmanı - banka4211Ayniyat saymanı4211Bankacılık meslek elemanı4211Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı4211Bankacı - memur4211Banka gişe yetkilisi4211Banka memuru4211Banka şefi4211Banka veznedarı4211Banka veznedarları ve ilgili büro elemanları4211Baş veznedar4211Direkt satış uzmanı - banka4211Döviz alım satım elemanı4211Döviz alım - satım memuru4211Fon saymanı4211Gişe memuru - postane, döviz bürosu, banka vb.4211Gişe memuru - PTT4211Hazine saymanı4211İşletmeler saymanı4211Mal saymanı4211Mutemet4211Müşteri temsilcisi - banka4211Operasyon yetkilisi - banka4211Pazarlama yetkilisi - banka4211Portföy elemanı - banka4211Postane gişe memuru4211Postane veznedarı4211Satış destek uzmanı - banka4211Sayman4211Sıhhi malzeme saymanı4212Bahisçiler, krupiyeler ve kumar oyunları ile ilgili çalışanlar4212Bahisçi (spor)4212Ganyan bayii4212Krupiyer4212Piyango bayii4212Spor toto-loto bayii4213Borç para verici - ikrazatçı4213Borç para verenler4213Rehinci - borç para verici4213Borç para verici4214Alacak tahsilatçısı4214Bağış toplama elemanı4214Fatura ve hesap tahsilatçısı4214Tahsilatçılar ve benzer elemanlar4214Tahsilat memuru4214Tahsildar4214Yardım tahsilatçısı4221Otel rezervasyon görevlisi4221Seyahat acentası satış görevlisi4221Bilet ve bagaj giriş işlemleri (check-in) elemanı - havayolları4221Gezi organizatörü4221Havaalanı bilet görevlisi4221Operasyon elemanı (turizm)4221Otobüs işletmeciliği meslek elemanı4221Rezervasyon elemanı - seyahat4221Rezervasyon elemanı (havayolu)4221Rezervasyon ve biletleme elemanı4221Seyahat acentesi büro elemanı4221Seyahat acentesi elemanı4221Seyahat acentesi memuru4221Seyahat banko elemanı4221Seyahat danışmanı4221Seyahat ile ilgili danışmanlar ve seyahat büro elemanları4221Seyahat işletmeciliği meslek elemanı4221Seyahat işletmecisi4221Seyahat organizatörü4221Turizm danışma büro elemanı4221Turizm danışma elemanı4221Biletçi (seyahat acentesi gişesi)4221Bilet gişesi elemanı (seyahat acentesi)4221Transfer elemanı4222Haberleşme ve kayıt memuru4222Çağrı merkezi görevlisi 4222Müşteri iletişim merkezi danışma elemanı4222İletişim merkezi danışma elemanları4222İletişim merkezi danışma elemanı4223Telefon santral operatörleri4223Telefon santral operatörü (otel)4223Telefon santral operatörü4223Telefon operatörü4223Santral memuru - telefon4223İtfaiye santral memuru4223Otel telefon operatörü4223Cevap verme servisi operatörü4224Otel ön büro elemanı4224Ön büro şefi (otel)4224Otel resepsiyonistleri4224Otel resepsiyonisti4224Rezervasyon görevlisi - otel4224Ön büro görevlisi4225Danışma elemanı4225Banko danışma elemanı4225Danışma elemanları4225Müracaat memuru4225Müracaat görevlisi4225Enformasyon memuru4225Danışma memuru4225Danışma görevlisi4226Tıbbi büro resepsiyonisti4226Resepsiyonist4226Resepsiyon görevlisi4226Resepsiyoncu4226Resepsiyonistler (genel)4226Randevu memuru4227Anketör4227Araştırma anketörü4227Araştırma ve piyasa araştırma anketörleri4227Piyasa araştırması anketörü4227Kamuoyu anketörü4229Hasta kabul görevlisi4229Hasta kayıt görevlisi 4229Hastane kabul elemanı4229Uygunluk uzmanı (devlet yardımları konusunda başvuru sahibinin uygunluğunu araştıran uzman kişi)4229Başka yerde sınıflandırılmamış müşteri danışma elemanları4229Hasta danışmanı4311Bilgisayarlı muhasebe elemanı4311Maliyet hesapçısı4311Büro memuru (maliyet hesabı)4311Büro memuru - muhasebe4311Büro memuru - ücret hesaplama4311Defter tutan büro elemanı4311Finansman elemanı4311Hesap kontrol elemanı4311Maliyet hesabı büro elemanı4311Maliyet kontrolörü4311Maliyet kontrolörü (cost control) (otel)4311Medikal muhasebe elemanı 4311Muhasebe görevlisi (otel)4311Muhasebe kayıtları ve defter tutan büro elemanları4311Muhasebe meslek elemanı4311Muhasebe ve vergi uygulamaları meslek elemanı4311Ön muhasebeci4311Ön muhasebe elemanı4311Bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulama meslek elemanı4312Büro memuru - mali kuruluşlar4312İstatistik büro elemanı4312İstatistik, finans ve sigortacılıkla ilgili büro elemanları4312İstatistik büro memuru4312Mali işler büro elemanı4312Menkul kıymetler büro memuru4312Sigorta büro elemanı4312Sigorta memuru4312Tahvil ve hisse senetleri ile ilgili büro elemanı4312Aktüerya büro elemanı4312Aktüerya elemanı4312Aracı kurum büro elemanı4312Büro elemanı - istatistik ve mali işler4312Büro memuru (maliye)4312Büro memuru - istatistik ve mali işler4313Bordro hazırlayan büro elemanları4313Büro memuru (ücret hesaplama)4313Bordro ve puantaj elemanı4321Stok büro elemanı4321Stok büro elemanları4321Stok elemanı4321Tartı büro elemanı4321Tartma elemanı4321Tesellüm görevlisi (otel)4321Uluslararası lojistik meslek elemanı4321Yük sevkiyat elemanı4321Yük sevkiyatı büro elemanı4321Ambar büro elemanı4321Ambarcı4321Ambarcı (otomotiv)4321Ambarcı - patlayıcı madde4321Ambarcı (tersane)4321Ambarcı/depocu4321Ambar memuru4321Ambar memuru (mal, hesap sorumlusu)4321Ambar şefi4321Ambar sorumlusu4321Ayniyat memuru4321Büro memuru (kantar)4321Büro memuru (sevk ve tesellüm)4321Büro memuru (stok kayıt)4321Büro memuru - depolama4321Depo görevlisi4321Depo memuru4321Depo sevk memuru4321Depo sorumlusu4321Depo sorumlu yardımcısı4321Emanet bürosu elemanı4321Emanet memuru4321İkmal malzeme sorumlusu4321İkmal memuru4321İkmal şefi4321Kantarcı4321Kiler sorumlusu4321Kumanyacı4321Levazımcı4321Lojistik elemanı4321Lojistik meslek elemanı4321Lojistik operasyon elemanı4321Lojistik operasyon sorumlusu4321Lojistik takip analisti4321Lojistik uzmanı4321Makine sicil ve transfer teknisyeni4321Mal sorumlusu4321Malzemeci4321Malzemeci (spor)4321Malzeme takip ve dağıtım işçisi4321Sayım ve stok kontrol işçisi (tersane)4321Sevk büro elemanı (depo)4321Sevkiyat elemanı - büro ve depo4322Malzeme planlama elemanı4322Planlama büro elemanı (malzemeler)4322Planlama ve kontrol işçisi (tekstil)4322Üretim planlaması elemanı4322Üretim ile ilgili büro elemanı4322Üretim planlama memuru4322Üretim büro elemanları4323Hava taşımacılığı işlemleri elemanı4323Hava taşımacılığı sevk elemanı4323İstasyon şefi - demiryolu4323Kabin amiri4323Karayolu taşıma nezaretçisi4323Kargo takip görevlisi4323Kayıp eşya memuru4323Klerens ve istatistik memuru4323Kontrol elemanı - taşımacılık4323Liman başformeni4323Liman baş puantörü4323Liman formeni4323Liman konteynır terminal şefi4323Liman puantörü4323Vardiya amiri - ulaştırma4323Garaj amiri4323Genel performans şefi4323Liman şefi4323Liman servis şefi4323Liman terminal şefi4323Liman ticaret tarife şefi4323Meydan kriter uzmanı4323Nakliye nezaretçisi4323Ordino memuru4323Ramp kontrol memuru4323Sevk/hareket görevlisi (ulaştırma hizmetleri)4323Sevkiyat memuru - ulaştırma4323Sevk ve idare kontrolörü (ulaştırma hizmetleri)4323Taşımacılık ile ilgili büro elemanı4323Taşımacılık ile ilgili büro elemanları4323Tesisler başkontrolörü (demiryolu)4323Tesisler haberleşme şefi (demiryolu)4323Ticari takip koordinatörü - havayolu4323Trafik başkontrolörü (demiryolu)4323Tren hareket memuru4323Liman operasyon eleman (puantör)4323Tren kontrolörü4323Tren şefi4323Tren teşkil memuru (ara istasyonlarda)4323Uçak tahsis memuru4323Uçuş bilgi elemanı4323Uçuş bilgi memuru4323Uçuş ekip planlama koordinasyon şefi4323Uçuş hareket memuru4323Uçuş işlemleri elemanı4323Uçuş işletme kontrol merkezi şefi4323Uçuş performans ve planlama elemanı4323Ulaştırma ile ilgili büro elemanları4323Yatçılık ve yat işletmeciliği meslek elemanı4323Yer hostesi4323Yer işletmecisi (istasyon - havaalanı)4323Yol kısım şefi (demiryolu)4323Yol şube şefi (demiryolu)4323Apron amiri4323Apron memuru4323Apron yer teçhizat bakım şefi4323Araç takip görevlisi (kargo)4323Bagaj memuru4323Başrepartitör (demiryolu)4323Büro memuru (dış ticaret)4323Demiryolu kontrolörü - büro işleri4323Demiryolu servis nezaretçisi4323Demiryolu trafik kontrolörü4323Deniz trafik kontrolörü4323Deniz ve liman işletme meslek elemanı4323Dispeçer4323Dispeçer - gaz ve petrol boru hattı4323Dispeçer - gemi, kamyon, otobüs, tren4323Dispeçer - hava taşıtı4323Dış ticaret ofis hizmetleri elemanı4323Ebis kontrolörü4323Ekip tahsis memuru - havayolları4323Gar şefi4323Gemi memuru4323Hareket memuru4323Hareket memuru - otobüs4323Hareket memuru - tren4323Hava limanı yolcu hizmetleri görevlisi4411Kitap indeksleme memuru4411Dokümantasyon ve enformasyon elemanı4411Kütüphane ve bilgi hizmetleri yardımcı elemanı4411Kütüphane memuru4411Kitap ödünç verme memuru4411Kütüphane büro elemanları4411Kütüphane büro elemanı4411Kitap sınıflama memuru4411Kütüphane dosyalama elemanı4412Postacı4412Posta büro elemanı4412Posta ayırım memuru4412Adresleme makinesi memuru4412Adres listeleme memuru4412Postacılar ve tasnifleme büro elemanları4412Posta dağıtıcısı4412Posta kuryesi4412Posta memuru4412Postane büro şefi4412Posta şefi4412Posta servis nezaretçisi4412Dağıtıcı (posta dağıtım hizmetleri)4412Mektup taşıyıcısı4412Posta taşıyıcısı4413Yazı düzeltme memuru - basım4413Musahhih4413Redaksiyon büro elemanı4413Listeleme memuru4413Kod verme memuru4413Kodlama, redaksiyon ve benzeri işler yapan büro elemanları4413Kodlama memuru - bilgisayar4413Kodlama büro elemanı4414Arzuhalciler ve benzeri çalışanlar4414Arzuhalci4415Teksir elemanı4415Fotokopi çekim elemanı4415Dosyalama memuru4415Büro makinesi operatörü (reprodüksiyon)4415Arşiv memuru4415Arşiv destek elemanı4415Teksirci4415Dosyalama ve kopyalama büro elemanları4415Dosyalama elemanı4416Personel kayıtları memuru4416Puantör4416Personel işleri ile ilgili büro elemanları4416İnsan kaynakları yardımcı elemanı4416İnsan kaynakları meslek elemanı4416İnsan kaynakları büro elemanı4416Büro memuru (personel)4419Katalog derleyici4419İdari memur4419İdare memuru4419Başka yerde sınıflandırılmamış büro hizmetlerinde çalışan elemanlar4419Basın kupürleri kesicisi4419Yazışma büro elemanı4419Müşteri kabul görevlisi - araç muayene istasyonu4419Proje yazma elemanı4419Reklam büro elemanı4419Yayın büro elemanı4419Müşteri hizmetleri görevlisi5111Uçuş hizmet elemanı5111Yat elemanı5111Uçuş görevlisi (hostes)5111Uçak kabin memuru5111Host/hostes - otobüs, tren5111Seyahatlerde hizmet veren elemanlar5111Kamarot5111Kabin görevlisi5111Hostes - ulaştırma5111Host - ulaştırma5111Gemi kamarotu5111Baş kamarot (gemi)5111Yat hizmet elemanı5112Tren kondüktörü5112Ulaştırma hizmetlerindeki kondüktörler ve otobüs muavinleri5112Şoför muavini5112Bagaj kondüktörü5112Biletçi - tren, otobüs, tramvay veya vapurlarda5112Bilet denetçisi (toplu taşım)5112Bilet kontrol memuru5112Kondüktör5112Kondüktör - demiryolu5112Otobüs muavini5112Yataklı ve pulman memuru (demiryolu)5112Servis rehberi (okul)5112Tramvay kondüktörü5112Teleferik kondüktörü5112Otobüs ve troleybüs biletçisi5113Turist rehberi5113Transfer elemanı - turizm5113Seyahat rehberleri5113Seyahat rehberi5113Profesyonel turist rehberi5113Sanat galerisi rehberi5113Müze rehberi5113Tur rehberi5113Şehir turu rehberi5120Ağırlama ve gıda teknolojisi teknisyeni5120Yiyecek-içecek işletmeciliği meslek elemanı5120Aşçı (özel hizmet)5120Aşçıbaşı yardımcısı5120Aşçılar5120Aşçı yardımcısı5120Cağ kebap ustası5120Gemi aşçısı5120İşkembe ustası5120Kebap ustası5120Çorba ustası (Mercimek, ezo gelin, işkembe vb.)5120Kelle paça ustası5120Piyaz ustası5120Salatacı (salata ustası)5120Sıcak mutfak aşçısı5120Soğuk mezeci5120Soğuk mutfak aşçısı5120Tabldot aşçısı5120Tantuni ustası5120Aşçı5131Çay servis elemanı (askıcı)5131Garson (şarap servisi)5131Servis görevlisi5131Garson5131Çay ocağı elemanı - kıraathane vb. yerlerde5131Baş garson5131Servis garsonu5131Şef garson5131Garson (servis elemanı)5131Garsonlar5131Gemi garsonu - yemek5131Kahve pişiricisi5131Kantin garsonu5131Kantin görevlisi5131Kantin personeli5131Komi (garson yardımcısı)5132Barmen5132Bar kaptanı (otel)5132Mini barcı (otel)5132Kahve barmeni (barista)5132Bar servis elemanı5132Barmenler5132Bar görevlisi5141Saç boyayan5141Saç stilisti5141Saç bakım ve yapımcısı5141Kuaför salonu işletmecisi (kuaförlük yapan)5141Kuaför (erkek)5141Kuaförler5141Kuaför 5141Erkek kuaförü5141Erkek berberi5141Saç bakım uzmanı5141Saç analisti5141Berber salonu işletmecisi (berberlikte yapan)5141Berber kalfası5141Berber5141Bayan kuaförü5141Saç stilisti - sahne5141Kuaför (kadın)5142Tellak5142Vücut bakımı ve masaj elemanı5142Zayıflama/incelme danışmanı5142Makyaj uygulayıcısı5142Masaj uygulayıcısı5142Makyaj uzmanı5142Kalıcı makyaj uygulayıcısı5142Manikürcü - pedikürcü5142Makyöz5142Makyör5142Makyaj elemanı (makyöz-makyör)5142Makyajcı - sahne ve stüdyo5142Kozmetolog5142Kozmetik uzmanı5142Keseci5142Hamam, sauna vb. görevlisi (hamamcı, tellak)5142Manikürist5142Hamam işçisi5142Güzellik uzmanları ve ilgili çalışanlar5142Güzellik uzmanı5142Estetisyen5142Cilt bakım ve güzellik meslek elemanı5142Ayak bakımı uzmanı5142Ağdacı - güzellik salonu5142Hamam işletmecisi (kendisi de çalışan)5151Temizlik ve bakım sorumlusu (otel)5151Turizm ve otelcilik elemanı 5151Turizm ve otel işletmeciliği meslek elemanı5151Yatakhaneci5151Kat hizmetleri sorumlusu5151Genel alan sorumlusu5151Kat sorumlusu5151Büro, otel ve diğer işyerlerindeki temizlik ve bina bakımı sorumluları5151Çamaşırhane şefi5151Danışma ve bagaj hizmetleri şefi (bel kaptan)5151Hausekeeping yöneticisi (hausekeeper)5151Kat bakım görevlisi5151Kat şefi (turizm)5151Matron (temizlik ve bakım)5151Meydancı şefi5151Order taker (otel)5151Otel hizmetçileri amiri5151Stadyum görevlisi5151Temizlik şefi5152Uşak5152Kahya (özel hizmet hariç)5152Kahya (özel hizmet)5152Kahya5152Ev tipi pansiyon işletmecisi (oda ve kahvaltı)5152Ev temizliği ve bakımı elemanı5152Evlerdeki temizlik ve bakım elemanları5152Baş uşak5153Zangoç - kilise5153Kaloriferci - kapıcı5153Kaloriferci-temizlikçi5153Kaloriferci yardımcısı5153Kalorifer işçisi5153Kapıcı5153Kapıcı - bekçi5153Kapıcı - bina (otel hariç)5153Kapıcı - kaloriferci5153Kat görevlisi - bakım5153Kazan dairesi operatör yardımcısı5153Kazan dairesi süpervizörü5153Konut hizmetleri görevlisi5153Site yöneticisi (ücretli)5153Temizlik ve bakım sorumlusu - bina5153Zangoç5153Bina temizlik ve bakım sorumluları5153Bina temizlik ve bakım elemanı5153Bina temizlikçisi5153Bina bakım görevlisi5153Bina bakımcısı5153Bina /apartman görevlisi5153Ateşçi - kazan dairesi (bina)5153Apartman idarecisi5153Kaloriferci (yakıcı)5161Falcı5161Fizyonomist5161El falcısı5161Astrologlar, falcılar ve ilgili çalışanlar5161Astrolog5161Kahin5161Medyum5161Numerolog (sayılarla fala bakan)5162Oda hizmetçisi5162Kişisel yardımcı5162Refakatçi (eşlik edici) (sağlık ve yaşlı bakım hariç)5162Refakatçiler ve kişisel yardımcılar5162Refakatçi (kişisel yardımcı)5163Cenaze hizmetleri görevlisi5163Cenaze hizmetlerinde çalışanlar ve mumyacılar5163Cenaze işleri görevlisi5163Cenaze levazımatcısı5163Gassal (ölü yıkayan)5163Morg görevlisi5163Mezarlık görevlisi5163Mumyacı5164Ev hayvanları bakıcısı5164Evcil hayvan eğiticisi5164Bakıcı - kedi, köpek v.b.5164At terbiyecisi5164At antrenörü5164Ev hayvanları yetiştiricileri ve hayvan bakıcıları5164Yunus eğitmen yardımcısı5164Yunus eğitmeni 5164Veteriner yardımcı elemanı5164Veterinerlik hizmetleri işçisi5164Laboratuvar hayvanları yetiştiricisi (nitelikli)5164Köpek eğitmeni5164Hayvan sağlığı bakım yardımcısı5164Hayvan barınakları bakıcısı5164Hayvanat bahçesi bakıcısı5165Sürücü kursu öğretmeni5165Sürücü eğitimi öğretmenleri5165Sürücü eğitimi öğretmeni5165İlk yardım eğitmeni (sürücü kursu)5165Direksiyon eğitmeni5165Trafik ve çevre bilgisi öğreticisi (sürücü kursu)5169Konsomatris5169Host - kulüp5169Hostes - kulüp5169Hayat kadını5169Fuaye elemanı5169Kulüp hostesi5169Kulüp hostu5169Partner - dans5169Sosyal faaliyet eskortu5169Dans partneri5169Başka yerde sınıflandırılmamış kişisel hizmetlerde çalışanlar5169Sosyal eskort5211Pazar satış elemanı5211Pazarcı5211Gazete satıcısı - büfe5211Çiçek satıcısı - baraka5211Seyyar pazarcı5211Büfeci5211Büfe, baraka türü dükkan, sabit tezgah, stant vb. yerlerdeki satış elemanları ile pazarcılar5211Büfe (kiosk) satış elemanı5211Cadde ve sokak tezgahı satış elemanı5212Şerbetçi - seyyar satıcı5212Seyyar satıcı (gıda)5212Simitçi - seyyar satış5212Şıracı - seyyar satıcı5212Sokak satıcısı / işportacı (gıda)5212Sucu - seyyar satıcı5212Sütçü - seyyar süt satıcısı5212Nohutlu pilav satıcısı - seyyar5212Pamuk şeker, elma şekeri, kağıt helva, macun şeker vb. satıcısı - seyyar5212Tatlı satıcısı - seyyar5212Midye satıcısı - seyyar5212Seyyar köfteci5212Köfteci - seyyar5212Balık ekmek satıcısı - seyyar5212Mısır satıcısı - seyyar5212Kestaneci - seyyar satış5212Seyyar çay satıcısı - cadde, sokak, park vb. açık yerlerde5212Çay satıcısı - seyyar (termos vb. ile)5212Salepçi - seyyar satıcı5212Kaynak suyu satıcısı - sokak5212İşportacı - gıda5212Çekirdekçi - seyyar satıcı5212Cadde ve sokak yiyecek satış elemanları5212Cadde ve sokaktaki yiyecek satıcısı5212Bozacı - seyyar satıcı5212Ayrancı - seyyar satıcı5212Şam tatlıcı - seyyar satıcı5221Tüpçü (LPG) / işletme sahibi (dükkanda satış, kamyonetle dağıtım-satış dahil)5221Aktar (baharatçı)5221Akvaryumcu5221Alaf (hububat satıcısı)5221Ayakkabıcı - perakende satış (işletme sahibi)5221Ayakkabı satıcısı (kavaf)5221Bakkal5221Bıçakçı - perakende satış (işletme sahibi)5221Bozacı - perakende satış (işletme sahibi)5221Camcı - perakende satış (işletme sahibi)5221Celep5221Çiçekçi - perakende satış (işletme sahibi)5221Gazete bayii5221Göncü5221Gözlükçü - perakende satış (işletme sahibi)5221Halıcı - perakende satış (işletme sahibi)5221Hayvan alım-satımcısı5221Hırdavatçı5221Hububat alım-satımcısı5221Hurdacı - işletme sahibi5221Memba suyu bayisi5221Kilimci - perakende satış (işletme sahibi)5221Kırtasiyeci5221Kitapçı - perakende satış (işletme sahibi)5221Konfeksiyoncu - perakende satış (işletme sahibi)5221Kumaş satıcısı - perakende satış (işletme sahibi) 5221Kuruyemişçi - perakende satış (işletme sahibi) 5221Kuş satıcısı - perakende satış (işletme sahibi) 5221Kuyumcu - perakende satış (işletme sahibi) 5221Manav - perakende satış (işletme sahibi) 5221Manifaturacı - perakende satış (işletme sahibi) 5221Mobilyacı - perakende satış (işletme sahibi) 5221Nalbur - perakende satış (işletme sahibi) 5221Odun kömür satıcısı (mahrukatçı) - perakende satış (işletme sahibi) 5221Oto yedek parça satıcısı - perakende satış (işletme sahibi) 5221Oyuncakçı - perakende satış (işletme sahibi) 5221Parfümeri 5221Perakende ticaret ile ilgili küçük işletme sahibi 5221Perakende ticaret ile ilgili küçük işletme sahipleri5221Perdeci - perakende satış (işletme sahibi) 5221Saatçi - perakende satış (işletme sahibi) 5221Sahaf5221Sakatatçı5221Sığır tüccarı5221Su istasyonu işletmecisi5221Tahmis (kuru kahveci)5221Tuhafiyeci 5221Turşucu - perakende satış (işletme sahibi) 5221Tüpçü - perakende satış (işletme sahibi) 5221Vitrin kuyumcusu - perakende satış (işletme sahibi) 5221Zahireci5221Zeytinci - perakende satış (işletme sahibi) 5221Züccaciyeci5221Börekçi - işletme sahibi5222Satış şefi ( mobilya- ev gereçleri )5222Satış şefi (seramik ürünler)5222Satış şefi (yer döşemeleri)5222Süpermarket süpervizörü5222Vardiya amiri - toptan ve perakende ticaret5222Mağaza sorumlusu/şefi5222Mağaza vb. bölüm sorumluları (şefleri)5222Mağaza vb. bölüm sorumlusu (şefi)5222Ödeme ve ürün çıkış işlemleri birimi sorumlusu5222Satış şefi (ahşap malzemeler)5222Satış şefi (aydınlatma malzemeleri)5222Satış şefi (bahçe malzemeleri)5222Satış şefi (banyo-batarya)5222Satış şefi ( beyaz eşya )5222Satış şefi (boya ve malzemeleri )5222Satış şefi (dekorasyon malzemeleri)5222Satış şefi (hırdavat/el aletleri)5222Satış şefi (ısıtma -soğutma malzemeleri)5223Satış elemanı (toptan ticaret)5223Satış elemanı - dükkan, mağaza5223Satış memuru5223Şekerleme satış elemanı5223Simit satış elemanı5223Spor kıyafetleri satış elemanı5223Su satış ve dağıtım elemanı (damacana)5223Su ve deniz ürünleri satış elemanı5223Süt ve süt ürünleri satış elemanı5223Tarım ürünleri satış elemanı5223Temizlik malzemeleri satış elemanı5223Tezgahtar - dükkan5223Tezgahtar - perakende satış mağazası5223Tıbbi araçlar satış elemanı5223Toptan ticaret satış elemanı5223Vitrin kuyumcusu (eleman)5223Yangın söndürme tüpü satış elemanı5223Yer döşemeleri satış elemanı5223Yumurta satış elemanı5223Züccaciye satış elemanı5223Oto aksesuarları satış elemanı5223Oto lastiği ve jant satış elemanı5223Oto satış elemanı5223Oto yedek parça satış elemanı5223Oyuncak satış elemanı5223Parfümeri satış elemanı5223Eczane elemanı - satış5223Eczane işçisi - satış5223Davetiye satış elemanı5223Evcil hayvan ve malzemeleri satış elemanı5223Fantezi ürünleri satış elemanı5223Seramik satış elemanı5223Sıhhi tesisat malzemeleri satış elemanı5223Perakende satış elemanı5223Perakende satış elemanı (gıda)5223Perakende ticaret satış elemanı5223Perde ve mefruşat (ev tekstil) satış elemanı5223Pişmaniye satış elemanı5223Restoran programı satış elemanı5223Ahşap malzemeler satış elemanı5223Av malzemeleri satış elemanı5223Ayakkabı, deri ve yan ürünleri satış elemanı5223Aydınlatma malzemeleri satış elamanı5223Bahçe malzemeleri satış elemanı5223Bayrak / flama satış elmanı5223Beyaz eşya ürünleri satış elamanı 5223Beyaz eşya yedek parça satış elemanı5223Bijuteri ürünleri satış elemanı5223Bilgisayar satış elemanı5223Boya satış elemanı5223Çanta satış elemanı5223Cep telefonu ve aksesuarları satış elemanı5223Çiçek düzenleyicisi5223Çiçek satış elemanı5223Çocuk kıyafetleri satış elemanı5223Dekorasyon malzemeleri satış elemanı5223Dondurma satış elemanı5223Ekmek satış elemanı5223Elektrik ve elektronik malzemeleri satış elemanı5223El sanatları ürünleri satış elemanı5223Endüstriyel temizlik makineleri satış elemanı5223Et ve et ürünleri satış elemanı5223Fotokopi makinesi satış elemanı5223Gelinlik satıcısı5223Giyim ve giyim aksesuarları satış elemanı5223Gömlek satış elemanı5223Gümüş eşya satış elemanı5223Güvenlik sistemleri satış elemanı5223Hac malzemeleri satış elemanı5223Hamile giyim satış elemanı5223Hırdavat malzemeleri satış elemanı5223İç giyim satış elemanı5223İnşaat malzemeleri satış elemanı5223Isıtma-soğutma ürünleri satış elamanı5223İş kıyafetleri satış elemanı5223Kamera ve fotoğraf makineleri satış elemanı5223Kırtasiye ve kitap satış elemanı5223Kömür satış elemanı5223Kozmetik ürünleri satış elemanı5223Kumaş satış elemanı5223Kuruyemiş satış elemanı5223Madeni yağ satış elemanı5223Mağaza, dükkan vb. yardımcı elemanı5223Mağaza, dükkan vb. yerlerde çalışan satış elemanı5223Mağaza, dükkan vb. yerlerde çalışan satış elemanları5223Mağaza satış elemanı5223Meyve ve sebze satış elemanı5223Mobilya satış elemanı5223Modül-kart satış elemanı5223Motosiklet satış elemanı5223Müzik aletleri satış elemanı5223Orman ürünleri satış elemanı5223Eczane yardımcı elemanı - satış5223Reyon görevlisi5223Saat-elektrikli aletler ve elektronik araçlar satış elemanı5223Saat satış elemanı5223Sanayi makineleri satış elemanı5223Şapka satış elemanı5223Şarküteri, bakkal ve gıda pazarları satış elemanı5223Satıcı (perakende ticaret)5223Satış danışmanı (çelik kapı)5223Satış elemanı (perakende satış işyeri)5223Satış elemanı (toptan satış işyeri)5230Biletçi (seyahat biletleri hariç)5230Bilet gişesi elemanı (eğlence ve spor etkinlikleri)5230Bilet satış elemanı (banliyö tren istasyonu)5230Bilet satış elemanı (gişe/banko)5230Bilet satış elemanı - gişe/banko5230Gişe memuru - lunapark, sinema vb. yerlerdeki gişeler5230Gişe memuru - şehir içi otobüs bileti satış yerleri5230Gişe memuru - ücretli köprü ve otoyol gişeleri5230Kasadar5230Kasiyer5230Kasiyerler ve bilet satıcıları5230Mağaza, dükkan vb. kasiyeri5230Ödeme ve ürün çıkış işlemleri elemanı5230Servis istasyonu kasiyeri5230Servis istasyonu ödeme işlemleri operatörü5241Canlı model5241Sanatçı modeli5241Reklam modeli5241Model (moda, reklamcılık ve ressamlar için)5241Moda modeli5241Mankenler ve diğer modeller5241Manken5242Pazarlama satış elemanı5242Kredi kartı pazarlama elemanı5242Halı açıcı5242Promosyon ürünleri satış elemanı5242Satış elemanı (tanıtım)5242Satış reklamcısı (demonstratör)5242Satış tanıtım elemanı5242Satış tanıtım elemanları5242Kongre ve fuar hostesi5242Tanıtım sorumlusu (alışveriş merkezi)5242Tanıtım elemanı5243Kapı kapı dolaşarak satış yapan satış elemanları5243Pazarlamacı (telefonla veya kapı-kapı gezerek satış yapan)5243Kapı kapı dolaşarak satış yapan satış elemanı5243Kapıdan kapıya satış temsilcisi5243Kapıdan kapıya satış elemanı5243Doğrudan satış elemanı5244Telepazarlama satış elemanı5244Tele-satış elemanı 5244Çağrı merkezi satış elemanı5244Telepazarlamacı5244İletişim merkezi satış elemanı5244Müşteri iletişim merkezi satış elemanı5244İnternet satış elemanı5244İletişim merkezi satış elemanları5244Sipariş alıcı5245Servis istasyonu hizmet elemanları5245Servis istasyonu görevlisi5245Servis istasyonu hizmet elemanı5245Saha görevlisi (forecourt attendant)5245Marina hizmet elemanı5245LPG satış elemanı (pompacı)5245Benzinlik pompa görevlisi5245Benzinlik işçisi5245Akaryakıt satış elemanı (pompacı)5246Kafeterya tezgahı servis elemanı5246Salata bar servis elemanı5246Yiyecek servis tezgahı çalışanı5246Yiyecek servis tezgahı çalışanları5249Başka yerde sınıflandırılmamış satış elemanları5249Kiralama satış elemanı (araba, makine vb. taşınabilir mallar)5249Oto kiralama danışmanı5249Yolcu simsarı5311Aile gündüz bakım elemanı5311Bakıcı anne5311Çocuk bakıcısı5311Çocuk bakım elemanı5311Dadı5311Okul saatleri dışındaki bakım elemanı5311Mürebbiye5311Kreş bakıcısı5311Çocuk bakım hizmetleri veren elemanlar5312Okul öncesi yardımcı elemanı5312Öğretmen yardımcısı - anaokulu, kreş5312Öğretmen yardımcısı5312Çocuk gelişimi meslek elemanı5312Erken çocukluk öğretmen yardımcısı5312Öğretmen yardımcıları5321Sağlık hizmetleri yardımcıları5321Psikiyatrik yardımcı elemanı5321Hasta bakım yardımcı elemanı5321Hastabakıcı - hastane veya klinik5321Doğum yardımcı elemanı (klinik veya hastane)5321Doğum yardımcı elemanı5322Yaşlı hizmetleri bakımı meslek elemanı5322Kişisel bakım yardımcısı5322Hasta ve yaşlı refakatçisi5322Hasta ve yaşlı bakım elemanı5322Ev hastabakıcısı5322Evlerde kişisel bakım yapan eleman5322Hastabakıcı - ev5322Evde bakım yardımcısı5322Evde doğum yardımcısı5322Evlerde kişisel bakım hizmeti veren çalışanlar (tedavi hariç)5329Kaplıca çamurcusu5329Flebotomist (kan alma elemanı)5329Sterilizasyon görevlisi5329Sterilizasyon yardımcısı5329Tıbbi görüntüleme yardımcısı5329Diş doktoru hizmet elemanı5329Dişçilik yardımcısı5329Başka yerde sınıflandırılmamış sağlık hizmetlerinde kişisel bakım çalışanları5329Engelli bakım elemanı5329Engelli bakıcısı5329Eczane yardımcı elemanı5329İlk yardım görevlisi5329Hastane yardımcı elemanı - kişisel bakım5329Hastane hizmetlisi5329Sipariş hazırlama görevlisi ( ecza deposu )5411İtfaiye ekip başı5411İtfaiyeciler5411İtfaiyeci (uçak kazası)5411İtfaiyeci5411İtfaiye çavuşu5411İtfaiye başçavuşu5411Yangın ilk müdahale işçisi5411İtfaiye onbaşısı5411İtfaiye şefi5411İtfaiye zabıta memuru5411Orman itfaiyecisi5411Yangından mal kurtarma mütehassısı5411İtfaiye memuru5412Eğitim polisi5412Devriye polis memuru5412Çevik kuvvet polisi5412Bomba uzmanı (polis)5412Başpolis memuru5412Asayiş polisi5412Güvenlik polisi5412Trafik polisi5412Terörle mücadele polisi5412Polis - trafik5412Polis memuru5412Polis memurları5412Özel harekat polisi5412Kıdemli başpolis memuru5412Koruma polisi5412Koruyucu güvenlik memuru5412Mali polis5412Narkotik polisi5412Olay yeri inceleme polisi5412Organize suçlarla mücadele polisi5413İnfaz ve koruma başmemuru5413İnfaz koruma memuru5413Hapishane koruma görevlisi5413Gardiyanlar5413Gardiyan5413İnfaz ve koruma memuru5413İnfaz ve koruma memuru (gardiyan)5414Güvenlik koruma görevlisi5414Güvenlik ve koruma meslek elemanı5414İnşaat bekçisi5414Kamp bekçisi5414Kapıcı - otel girişi5414Kapı görevlisi5414Kapı görevlisi - otel5414Koruma (badigart)5414Koruma görevlisi - özel güvenlik5414Koruma ve güvenlik görevlisi5414Koruma ve güvenlik memuru5414Köy bekçisi5414Lobi karşılama görevlisi (otel)5414Muhafız5414Müze güvenlik görevlisi5414Öğrenci yurdu bekçisi5414Otel karşılayıcısı (doorman)5414Özel güvenlik görevlisi5414Savunma ve güvenlik meslek elemanı5414Yakın koruma (badigart)5414Korucu - güvenlik görevlisi5414Başbekçi5414Bekçi5414Bekçi - antrepo, ardiye, depo5414Bekçi - bağ, tarla5414Bekçi - bakıcı5414Bekçibaşı5414Bekçi - demiryolları5414Bekçi - doğal hayatı koruma5414Bekçi - emniyet5414Bekçi - fabrika, fener5414Bekçi - inşaat5414Bekçi - köy5414Bekçi - kuş barınakları5414Bekçi - müze5414Bekçi - sanat galerisi5414Bekçi - yük katarı5414Bodyguard5414Çarşı ve mahalle bekçisi5414Emniyet bekçisi5414Fabrika bekçisi5414Gece bekçisi5414Güvenlik devriyesi5414Güvenlik görevlileri5414Güvenlik görevlisi5414Güvenlik görevlisi (banka)5414Güvenlik görevlisi (eğitim kurumları)5414Güvenlik görevlisi (hastane)5414Güvenlik görevlisi (silahlı)5414Güvenlik görevlisi (silahsız)5414Güvenlik görevlisi (tren)5414Güvenlik görevlisi - fabrika5414Güvenlik görevlisi - özel5419Arama kurtarma teknisyeni5419Sivil savunma memuru5419Afet müdahale elemanı5419Av bekçisi5419Avlak bekçisi5419Başka yerde sınıflandırılmamış koruma hizmetleri veren elemanlar5419Cankurtaran5419Hayvan kontrol elemanı5419Orman bekçisi5419Orman korucusu5419Orman muhafaza memuru5419Özel devriye görevlisi - plaj5419Özel sahil güvenlik görevlisi5419Plaj devriyesi5419Yol geçiş görevlisi5419Sivil savunma elemanı5419Sivil savunma uzmanı6111Tarım çavuşu - tarla6111Toprak/zemin tesviye işçisi - tarla ürünleri6111Bostan yetiştiricisi6111Buğday üreticisi6111Çeltik tarlası işçisi (nitelikli)6111Çiftçi (tarla ürünleri)6111Çiftçi - tahıl ürünleri, piyasaya yönelik6111Çiftçi - tarla ürünleri, piyasaya yönelik6111Çiftlik işçisi - arpa (nitelikli)6111Çiftlik işçisi - ayçiçeği (nitelikli)6111Çiftlik işçisi - buğday (nitelikli)6111Çiftlik işçisi - fiğ (nitelikli)6111Çiftlik işçisi - haşhaş (nitelikli)6111Çiftlik işçisi - karpuz (nitelikli)6111Çiftlik işçisi - kavun (nitelikli)6111Çiftlik işçisi - mercimek (nitelikli)6111Çiftlik işçisi - mısır (nitelikli)6111Çiftlik işçisi - nohut (nitelikli)6111Çiftlik işçisi - pamuk (nitelikli)6111Çiftlik işçisi - patates (nitelikli)6111Çiftlik işçisi - pirinç (nitelikli)6111Çiftlik işçisi - sebze (nitelikli)6111Çiftlik işçisi - sebze, tarla ürünleri (nitelikli)6111Çiftlik işçisi - şekerpancarı (nitelikli)6111Çiftlik işçisi - soğan (nitelikli)6111Çiftlik işçisi - susam (nitelikli)6111Çiftlik işçisi - yonca (nitelikli)6111Çiftlik işçisi - tarla ürünleri ve sebze (nitelikli) 6111Mısır işçisi - tarım (nitelikli)6111Nitelikli çiftlik çalışanı (tarla ürünleri)6111Pamuk üreticisi6111Pamuk yetiştiricisi6111Patates yetiştiricisi6111Pirinç yetiştiricisi6111Rençber (çiftçi)6111Sebze üreticisi - tarla6111Sebze yetiştiricisi - tarla6111Şekerkamışı üreticisi6111Şekerkamışı yetiştiricisi6111Şekerpancarı üreticisi6111Şekerpancarı yetiştiricisi6111Silaj işçisi (nitelikli)6111Tahıl üreticisi6111Tahıl yetiştiricisi6111Tarla ürünleri sulama işçisi (nitelikli)6111Tarla ürünleri ve sebze yetiştiricileri6111Tarla ürünleri yetiştiricisi6111Toprak işleme işçisi (nitelikli)6111Tütüncü (tütün ziraati yapan çiftçi)6111Tütün üreticisi6111Tütün yetiştirici6111Zerzevat yetiştiricisi6111Zirai sulamacı6111Zirai sulama işçisi (nitelikli)6111Tarım kısım şefi - tarla ürünleri6111Bostan işçisi (nitelikli)6112Olerikültürist - yağlı tohum yetiştiricisi6112Ağaç çentikçisi (kauçuk hariç)6112Ağaç ürünleri çiftçisi6112Ağaç ürünleri işçisi ( nitelikli)6112Ağaç ve çalı ürünleri yetiştiricileri6112Bağcı6112Bağ işçisi (nitelikli)6112Budamacı6112Budama işçisi (nitelikli)6112Çay çiftçisi6112Çay yetiştirici6112Çay yetiştiricisi6112Çay yetiştirme işçisi (nitelikli)6112Ceviz yetiştiricisi6112Çiftçi (meyve bahçesi, üzüm bağı, ilgili ağaç ve fidanlık ürünleri)6112Endüstriyel meyve ve sebze yetiştiricisi6112Fındık üreticisi6112Fındık yetiştiricisi6112Fındık yetiştirme işçisi6112Fundalık ekim işçisi (nitelikli)6112Fundalık yetiştiricisi6112Hindistan cevizi yetiştiricisi6112İncir yetiştiricisi6112Kahve yetiştiricisi6112Kakao çiftçisi6112Kakao yetiştirici6112Kauçuk ağacı çiftçisi6112Kauçuk özsuyu çıkarıcısı6112Kauçuk yetiştiricisi6112Meyve bahçesi çiftçisi6112Meyve bahçesi işçisi (nitelikli)6112Meyve yetiştiricisi6112Portakal yetiştiricisi6112Reçineci6112Şaraplık üzüm yetiştiricisi6112Sepetçi söğüdü yetiştiricisi6112Şerbetçiotu yetiştiricisi6112Sığla yağı işçisi6112Tıbbı ve aromatik bitkiler yetiştiricisi6112Üzüm bağı işçisi6112Üzüm yetiştiricisi6112Zeytin yetiştiricisi6113Florakültör6113Hortikültör - bahçıvan6113Süs bitkileri yetiştiricisi6113Sera işçisi (nitelikli)6113Seracı - ürün yetiştiricisi6113Aşıcı (bağ, bahçe ve meyve ağaçları)6113Bağ fidanı yetiştiricisi6113Baharat fidanı yetiştiricisi6113Bahçe bitkileri yetiştiricisi6113Bahçıvan6113Bahçıvanlar, bahçe bitkileri ve fidan yetiştiricileri6113Baş bahçıvan6113Çiçek soğanı yetiştiricisi6113Çiçek tohumu üreticisi6113Çiçek yetiştiricisi6113Çiçek yetiştirme işçisi6113Çiftçi (bahçıvan)6113Dikim işçisi (bahçecilik)6113Dış mekan süs bitkileri yetiştiricisi6113Fidanlık işçisi (nitelikli)6113Fidan yetiştiricisi6113Fideci (çiçek fidesi, sebze fidesi yetiştiricisi)6113Gül yetiştiricisi6113Gül yetiştirme işçisi6113İç mekan süs bitkileri yetiştiricisi6113Kesme çiçek yetiştiricisi6113Lale yetiştirme işçisi6113Mantar yetiştiricisi6113Meyve fidanları yetiştiricisi6113Örtüaltı sebze yetiştiricisi6113Peyzaj bahçıvanı6113Peyzaj düzenleyicisi6113Sebze fideleri yetiştiricisi6113Sebze tohumu yetiştiricisi6113Sebze yetiştirme işçisi - sera (nitelikli)6114Meyve ve sebze yetiştiricisi (sera)6114Karma bitkisel ürün yetiştiricisi6114Karma bitkisel ürün yetiştiricileri6114Nitelikli çiftlik çalışanı (karma bitkisel ürünler)6121Keçi yetiştiricisi6121Kedi yetiştiricisi6121Kırkıcı6121Köpek yetiştiricisi6121Koyun çobanı (nitelikli)6121Koyun yetiştiricisi6121Küçükbaş hayvan yetiştiricisi - koyun, keçi vb.6121Nitelikli çiftlik çalışanı (çiftlik hayvanları)6121Sağım işçisi (elle)6121Sağım işçisi (makine ile )6121Seyis6121Sığır bakıcısı6121Sığır çobanı ( nitelikli)6121Sığırtmaç6121Sığır yetiştiricisi6121Süthane işçisi6121Süt hayvanları çiftçisi6121Süt hayvanları yetiştiricisi6121Süt hayvan yetiştirici6121Süt üreticisi6121Yarış atı yetiştiricisi6121Atçılık işletmeciliği meslek elemanı6121At yetiştiricisi6121Besici - büyükbaş hayvan6121Çiftçi (hayvancılık)6121Çiftçi (sütçülük)6121Çiftlik hayvanları işçisi (nitelikli)6121Çiftlik hayvanları yetiştiricisi6121Çiftlik ve süt hayvanları yetiştiricileri6121Çoban (büyükbaş hayvan)6121Çoban (küçükbaş hayvan)6121Damızlık hayvan yetiştiricisi - büyükbaş6121Evcil kürk hayvanları çiftliği işçisi (nitelikli)6121Hara işçisi6121Hayvan bakıcısı6121Hayvan çiftliği işçisi (nitelikli)6121Hayvan yetiştiricisi6121Hayvan yetiştiricisi - büyükbaş, kürk hayvanları6121Hayvan yetiştiricisi - karma6121Hayvan yetiştirme işçisi - domuz6121Hayvan yetiştirme işçisi - keçi6121Hayvan yetiştirme işçisi - koyun6121Hayvan yetiştirme işçisi - sığır6121İspir (seyis) - tarım ve hayvancılıkta6122Kümes hayvanları yetiştiricisi6122Kümes hayvanları çiftçisi6122Kümes hayvanları bakıcısı6122Kuluçka tesisi işçisi (nitelikli)6122Kuluçka makinesi operatörü - çiftlik6122Hindi yetiştiricisi6122Tavşan yetiştirme işçisi (nitelikli)6122Çiftçi (kümes hayvanları)6122Ağıl ve kümes işçisi6122Tavuk yetiştiricisi6122Tavukçuluk işçisi (nitelikli)6122Kümes hayvanları yetiştiricileri6122Kümes hayvanları yetiştirme işçisi (genel)6122Çiftçi - kümes hayvanları6123Arı ve ipekböceği yetiştiricileri6123İpek böcekçiliği işçisi (nitelikli)6123İpekböceği yetiştiricisi6123Arı yetiştirme işçisi (nitelikli)6123Arı yetiştiricisi6123Arıcı6129Salyangoz yetiştiricisi6129Timsah yetiştiricisi6129Aslan yetiştiricisi6129Av kuşu yetiştiricisi6129Başka yerde sınıflandırılmamış hayvan yetiştiricileri6129Deve kuşu çiftliği işçisi (nitelikli)6129Deve kuşu yetiştiricisi6129Evcilleştirilmemiş kürk hayvanları çiftçisi6129Evcilleştirilmemiş kürk hayvanları çiftliği işçisi (nitelikli)6129Kürk hayvanı (evcil olmayan hayvanlar) yetiştiricisi6129Hayvan yetiştirme işçisi (kürklü hayvanlar)6129Sürüngen hayvanları yetiştiricisi6129Hayvan terbiyecisi6129Kuş yetiştiricisi6129Sperm alma işçisi6130Çiftlik kahyası6130Nitelikli çiftlik işçisi (karma bitkisel üretim ve çiftlik hayvanları yetiştiriciliği)6130Kayısı işleme ve paketleme işçisi 6130Karma çiftçilik yapan çiftçi (bitki ve hayvan üretimi beraber)6130Karma bitki ve hayvan yetiştiricisi - pazara yönelik6130Karma bitki ve hayvan yetiştiricileri6130Karma bitki ve çiftlik hayvanı işçisi (nitelikli)6130Çiftlik işçisi - genel (nitelikli)6130Çiftçi (pazara yönelik)6130Çiftçi (karma çiftçilik)6130Çiftlik nezaretçisi (kahya)6130Nitelikli tarım çalışanı (karma çiftçilik)6210Ağaç kesme ve boylama operatörü6210Tomruk yüzdürücü6210Ağaç işaretleyici6210Ağaç kesici-hızarcı6210Ağaçlandırma işçisi - orman6210Ağaç tahmin ve işaretleyicisi (maktacı)6210Budayıcı (şekil verme) - ormancılık6210Direk ve kazık kesici6210Fidan yetiştiricisi - orman6210Hızarcı - orman6210Tomruk işçisi6210Kereste işaretleyicisi - orman6210Kütük kesici6210Kütük sal yapımcısı6210Kütük yüzdürücü6210Maktacı - ağaç tahmin ve işaretleyici6210Mangal kömürü yapan6210Nehir sürücüsü - tomrukçuluk6210Nitelikli orman çalışanı6210Nitelikli orman işçisi6210Oduncu (ormandan ağaç kesen)6210Odun kömürü ocakçısı - orman6210Odun kömürü yakıcısı6210Odun kömürü yapıcısı6210Ölçekleyici - tomruk6210Ölçücü (kerestenin hacmini ölçen hesaplayan)6210Orman bakıcısı6210Ormancılık ve ormancılık ile ilgili işlerde çalışanlar6210Orman işçisi (nitelik gerektiren)6210Orman nezaretçisi6210Orman ürünleri istifleme işçisi6210Sal montajcısı - ormancılık faaliyetlerinde6210Sal sürücüsü - tomrukçuluk6210Sürütücü operatörü6210Tırmanıcı, ağaç kesimi6210Tırmanıcı - tomrukçuluk6210Tomrukçu6210Tomrukçu - ormanda6210Tomruk hızarcısı - ormanda6210Tomruk kesicisi - ormanda6210Ağaç devirici ve bıçkıcı6221Balık kuluçkalama işçisi6221Balık üreticisi6221Balık üretme çiftçisi6221Balık yetiştiricisi6221Deniz ürünleri çiftçisi6221Deniz ürünleri çiftliği işçisi (nitelikli)6221Deniz ürünleri yetiştiricisi6221Deniz yosunu (alg) yetiştiricisi6221Deniz yosunu yetiştiricisi6221İnci yetiştiricisi6221İstiridye (inci) yetiştiricisi6221İstiridye çiftçisi6221İstiridye çiftliği işçisi6221İstiridye yetiştiricisi6221Kültür balığı üreticisi6221Nitelikli balık çiftliği çalışanı6221Nitelikli deniz ürünleri çiftliği çalışanı6221Su ürünleri (kültür) çalışanı6221Su ürünleri (kültür) çalışanları6221Alabalık üreticisi6221Balık çiftliği işçisi (nitelikli)6221Balıkhane işçisi (nitelikli)6222Balıkçı gemisi kaptanı (kıyı sularda)6222Balıkçı (kıyı sularda)6222Balıkçı (iç sularda)6222Balıkçı teknesi kaptanı (kıyı sularda)6222İç sular ve kıyı balıkçısı6222İç sular ve kıyılardaki balıkçılık çalışanları6222Kıyı balıkçı teknesi reisi6223Balıkçı - açık deniz6223Açık deniz balıkçısı6223Açık deniz balıkçılığı çalışanları6223Balıkçı gemisi kaptanı (açık deniz)6223Trol gemisi kaptanı6223Su ürünleri işçisi6223Gırgır balıkçısı6224Avcı (ateşli silah-tuzakla)6224Avcı - kara hayvanları6224Avcılar ve tuzakçılar6224Tuzakçı, kürklü hayvanlar6224Kürk hayvanları tuzakçısı6224Ayıbalığı avcısı6224Tuzakla kürk hayvanları avcısı6310Kendi geçimine yönelik bitkisel ürün yetiştiricisi6310Kendi geçimine yönelik bitkisel ürün yetiştiricileri6310Kendi geçimine yönelik bahçıvan6310Çiftçi (kendi geçimine yönelik) - bitkisel ürün6310Kendi geçimine yönelik sebze yetiştiricisi6310Maraba (çiftçi ortağı)6310Ziraatçi (kendi geçimine yönelik) - bitkisel ürün6320Kendi geçimine yönelik sığır yetiştiricisi6320Kendi geçimine yönelik çiftlik hayvanları yetiştiricileri6320Kendi geçimine yönelik çiftlik hayvanı yetiştiricisi6320Çiftçi (kendi geçimine yönelik) - çiftlik hayvanları6320Ziraatçi (kendi geçimine yönelik) - çiftlik hayvanları6330Çiftçi (kendi geçimine yönelik) - karma bitki ve çiftlik hayvanları6330Ziraatçi (kendi geçimine yönelik) - karma bitki ve çiftlik hayvanları6330Kendi geçimine yönelik karma yetiştirici6330Kendi geçimine yönelik karma bitkisel ürün ve çiftlik hayvanları yetiştiricileri6330Karma bitki ve çiftlik hayvanları yetiştiricisi - kendi geçimine yönelik6340Kendi geçimine yönelik toplayıcı6340Kendi geçimine yönelik dalgıç6340Kendi geçimine yönelik balıkçılar, avcılar, tuzakçılar ve toplayıcılar6340Kendi geçimine yönelik balıkçı6340Balıkçı (kendi geçimine yönelik)6340Kendi geçimine yönelik tuzakçı6340Avcı - toplayıcı (kendi geçimine yönelik)7111Bina bakım işçisi - inşaat işleri7111Bina tamircisi7111Konut inşaatçısı7111Ev inşaatçısı (ev ve benzeri küçük yapılar)7111Ev inşaatçısı - geleneksel malzeme kullanan7111Ev inşaatçıları (ev ve benzeri küçük yapılar)7112Ateşe dayanıklı tuğla örme ustası7112Tuğla ustası - inşaat7112Baca inşaatçısı7112Baca işçisi7112Derz işçisi7112Duvarcı7112Duvarcı usta yardımcısı7112Duvar ustası - tuğla7112Fırın tuğlacısı - demir çelik7112Hazır blok duvar örme ustası7112İnşaat ustası - taş7112İnşaat ustası - tuğla7112Kaldırım döşeme ustası7112Kaldırım işçisi7112Kaldırım taşı döşemecisi7112Moloz döşeyici7112Şömine ustası7112Tandır ocağı ustası7112Taş duvarcı - inşaat7112Tuğla örme ustaları ve ilgili işlerde çalışanlar7112Tuğla örme ustası7112Tuğla örücü7112Tuğla örücü (ateş tuğlası)7112Tuğla örücü (baca inşaatı)7112Ateş tuğlası örücüsü7113Matkap işçisi (taş)7113Taş perdah işçisi (elle)7113Mermer işçisi7113Mermer ustası7113Meydan işçisi - taş kırma, kesme ve oyma işlerinde7113Taş taşlama işçisi7113Taş ustaları ile taş kesme, yarma ve oyma işlerinde çalışanlar7113Taş ustası7113Taş yapı ustası (restorasyon)7113Taş yarıcısı (el aletleri veya elle kullanılan motorlu aletler)7113Taş yontma işçisi7113Yontma ve inşa işçisi - abide7113Anıt taşı ustası7113Anıt taşları yontucu7113Değirmen taşı imalatçısı7113Ebatlamacı (taş vb.)7113Granit cilalayıcısı7113Granit kesicisi7113Kakmacı (taş üzerine süs yapma)7113Kayağantaş cilalayıcısı7113Kayağantaş öğütücüsü7113Mezar yapım ustası7113Minare ustası7113Taş ayırıcı (mermer, granit)7113Taş cilalayıcısı7113Taş cilalayıcısı (el aletleri veya elle kullanılan motorlu aletler)7113Taş harf oyma işçisi (elle)7113Taş işleyicisi7113Taş kesicisi7113Taş kesicisi (el aletleri veya elle kullanılan motorlu aletler)7113Taş kesme ustası (taş atölyesi)7113Taş oymacı7113Taş oyma işçisi (elle)7113Taş parçalayıcısı7113Mermerci ve süsleme taşçısı7114Betonarmeci7114Panel kalıpçı7114Betoncu7114Beton demiri döşemecisi7114Beton direk hazırlama kalıpçısı7114Beton direk kalıp açma işçisi7114Beton direk kalıp hazırlama işçisi7114Beton direk ve travers demiri işçisi7114Beton dökme, beton perdahlama ve ilgili işlerde çalışanlar7114Beton dökücüsü7114Beton perdahlamacısı7114Beton şap ustası7114Beton ustası7114Beton ürünler dökümcüsü7114Beton ürünler yerleştiricisi7114Beton ve betonarme kalıpçısı7114Gazbeton ayıklama/paketleme işçisi7114Gaz beton kalıp temizleme ve yağlama işçisi7114Harç karıştırıcısı7114İnşaat demircisi7114İnşaat kalıpçısı (ahşap)7114İnşaat ustası - kereste döşeme7114Kalıpçı - inşaat7114Kalıp ustası - inşaat7114Kenetçi - bina inşaatında demir ve sacları bağlayan7114Mastar işçisi (beton dökümü)7114Mozaik ustası7114Pencere kenarı yapımcısı - beton döküm7114Şap işçisi7114Şap ustası7114Terrazzo (çimento mozaiği) ustası7114Terrazzo mozaikçisi7114Tünel kalıpçı - inşaat7114Tünel kalıpçısı7114Betonarme demircisi7115Ahşap süslemecisi7115Ahşap teknolojisi teknisyeni7115Ağaç gemi yapım işçisi7115Ağaç kayık yapım işçisi7115Ağaç tekne yapım işçisi7115Ahşap ambalaj işçisi7115Ahşap doğramacı - bina7115Ahşap doğrama imalatı teknisyeni7115Ahşap doğrama ve kaplamacısı7115Ahşap mavna inşaatçısı7115Ahşap prefabrik yapı inşaatçısı7115Ahşap tekne yapımcısı7115Atölye şefi - ahşap kapı, pencere vb.7115Atölye sorumlusu - ahşap kapı, pencere vb.7115Atölye ustabaşısı - ahşap kapı, pencere vb.7115Atölye ustası - ahşap kapı, pencere vb.7115Butaforcu (sahne sanatları)7115Doğramacı - ahşap7115Doğramacı - ahşap inşaat işleri7115Doğramacı işçisi - ağaç 7115Doğramacı ve planyacı7115Dülger7115Ebatlandırma ustası - ağaç işleri7115Fiberglasçı7115Gemi direği yapımcısı - ahşap7115Gemi doğramacısı7115Gemi inşaat ustası - ağaç7115Gemi marangozu7115Gemi ustası - ağaç işleri7115İnşaat marangozu7115Kalafatçı7115Kalıpçı (ahşap kalıplar)7115Kapı döşemecisi7115Kapı, pencere vb. doğramacısı (ahşap)7115Kayık yapım ustası7115Marangoz7115Marangoz atelyesi şefi7115Marangoz atelyesi şef yardımcısı7115Marangoz atölye ustabaşısı7115Marangoz - inşaat7115Marangoz işçisi7115Marangozlar ve doğramacılar7115Marangoz - makinelerin ağaç aksamı7115Marangoz ustası7115Marangoz usta yardımcısı7115Maran ustası7115Nacar (dülger) - inşaatlarda ağaç işleri7115Perdahçı - ahşap7115Sahne aksesuarcısı7115Sahne dekoru yapımcısı - ahşap7115Sahne makinisti (set işçisi)7115Sahne marangozu7115Sahne ve stüdyo marangozu7115Sal yapım ustası7115Sandal yapım ustası7115Taka yapım ustası7115Tekne inşaatçısı - ahşap7115Ahşap üst yüzey işlemecisi7115Ahşap yat ve tekne yapımcısı7115Arı kovanı ve bal çıtası yapım işçisi 7115Atölye işçisi - ahşap kapı, pencere vb.7115Atölye marangozu7115Tersane işçisi - ahşap7115Uçak doğramacısı - ahşap kısımlar7115Ustabaşı - ahşap kapı, pencere vb.7115Yat-tekne laminasyon işçisi7115Yol marangozu7115Ahşap doğramacı7115Ahşap ev imalatçısı7119Baca tamircisi7119Yapı iskelesi kurucusu7119Bina yıkım ustası7119Büz, pik boru ve künk döşeyicisi7119Dikenli tel veya örgü tel ören veya döşeyenler (evlerin veya bahçelerin çevresine)7119İnşaat bakım işçisi7119İnşaatçı - bina iskeleti yıkımı7119İnşaat payandacısı7119İskele kurucusu - inşaat (metal veya ahşap)7119Kanalizasyon döşeyicisi - inşaat7119Kule tamircisi7119Kule ustası7119Nitelikli yıkım işçisi7119Prefabrik bina montajcısı7119Başka yerde sınıflandırılmamış kaba inşaat ve ilgili işlerde çalışan sanatkarlar7121Refrakterci7121Zift çatı kaplayıcısı7121Arduaz ve kiremit çatı işçisi7121Arduvaz çatı kaplayıcısı7121Arduvaz ve kiremit çatı ustası7121Asfalt çatı işçisi7121Asfalt çatı ustası7121Çatı kaplama tamircisi7121Çatı kaplayıcılar7121Çatı ustası7121Dam aktarma ustası7121Kiremit aktarma ustası7121Kiremit çatı kaplayıcısı7121Metal çatı işçisi7121Metal çatı kaplayıcısı7121Metal çatı ustası7121Ot yığmalı çatı işçisi7121Saz çatı kaplayıcısı7121Sentetik madde çatı işçisi7121Ahşap çatı ustası7122Ahşap yer döşemecisi7122Fayans ustası7122Halı döşeyici7122Karocu (usta)7122Karo döşeyicisi7122Mermer döşeyici7122Mermerit montaj işçisi7122Mozaik döşeme ve kaplama ustası7122Mozaik kesici ve döşeyici7122Parke döşemecisi - ahşap7122Parke döşeyicisi7122Parke taşı döşeyicisi7122Parke ustası7122Yer karosu döşeyicisi7122Yer ve duvar döşemecileri ve kaplamacıları7122Yüzey taşlama ustası7122Zemin kaplamacısı (tezyinat karoları)7122Zemin ve duvar karo ustası7122Çini döşeyicisi7122Döşeme ve duvar kaplamacısı7122Fayansçı (usta)7122Fayans döşeme ustası7122Fayans, seramik ve karo döşemecisi7122Seramik karo kaplamacı7123Alçı levha uygulayıcısı7123Tirizci (bağdadi işçisi)7123Alçı dekorasyoncu7123Alçı kaplamacı - kazan ve boru7123Alçıpancı7123Alçıpan sıvacı7123Alçı ustası - dekor7123Alçı ustası - inşaat7123Dekorasyoncu - alçı işleri7123Dekoratif sıvacı7123Dış cephe sıvacısı7123Duvar sıvacısı7123İnşaat sıvacısı7123Kartonpiyer ustası7123Katı sıvacı7123Sıva boya badana ustası7123Sıvacı7123Sıvacı (çimento alçı)7123Sıvacı-badanacı7123Sıvacı - elyaflı malzeme7123Sıvacı işçisi7123Sıvacılar7123Sıvacı - tezyinat7123Sıva ustası7123Alçı sıva uygulayıcısı7124Yalıtım ustası - ses7124Yalıtım ustası - ısı7124Yapı yalıtım ustası7124Zemin kaplamacısı (mastik karışımlı)7124Su yalıtımcısı7124Yangın yalıtımcısı7124Isı yalıtımcısı7124Ses yalıtımcısı7124Akustik tecritçisi7124Bina tecritçisi (makine ile)7124İzolasyoncu (gemi)7124İzolasyon ustası - bina7124Kalorifer kazanı tecritçisi7124Kazan ve boru tecritçisi7124Kazan ve boru yalıtım işçisi7124Kazan ve boru yalıtım ustası7124Ses yalıtım işçisi7124Ses yalıtım ustası7124Soğutma ve havalandırma cihazları yalıtım işçisi7124Soğutma ve havalandırma teçhizatı tecritçisi7124Soğutma ve havalandırma teçhizatı tecritçisi yapı yalıtımcısı7124Tecritci - yalıtımcı7124Yalıtım işçisi7124Yalıtım işlerinde çalışanlar7124Yalıtım malzemeleri montajcısı7124Yapı yalıtımcısı7125Akvaryum ustası7125Taşıt camcısı7125Camcı (çatı aydınlık camekanı)7125Camcı (kurşun çerçeveli ve renkli dekoratif camları)7125Camcı (vitrin cam levhaları)7125Camcı - bina7125Camcı - taşıt7125Camcı - çatı, balkon ve teras camları7125Camcılar7125Camcı - oto7125Camcı ustası7125Camcı - vitrin camları7125Çatı camcısı7125Dekoratif cam imal işçisi7125Otobüs cam hazırlama ve montaj işçisi7125Otomobil camcısı7125Camcı (cam takıcısı)7126Söküm, takım işçisi - su7126Su arıza işçisi7126Su arıza ustası7126Su borusu döşemecisi (ana boru)7126Su hattı bakımcısı7126Su hattı bakım işçisi7126Su işleri ustabaşısı7126Su şebekesi işçisi7126Su tesisatçısı7126Su tesisat ustası7126Su tevziatçısı7126Su ustası7126Su ve boru tesisatçıları7126Vanacı - su dağıtımı7126Brülör ve kalorifer ustası7126Doğal gaz borusu tesisatçısı7126Doğal gaz tesisatçısı7126Endüstriyel boru montajcısı7126Gemi tesisatçısı - boru tesisatı7126Güneş enerjisi sistemleri montaj işçisi7126Havagazı tesisatçısı - bina7126Havagazı tesisat muayene işçisi (bina)7126Boru tesisatçısı7126Boru tesisatçısı - buhar7126Boru tesisatçısı - gemi7126Boru tesisatçısı - uçak7126Branşman7126Brülör bakım ve onarımcısı 7126Brülör bakım ve yakım ustası7126Brülör işçisi7126Brülör ustası7126Havalandırma borusu tesisatçısı7126Kalorifer tamir ve bakım ustası7126Kalorifer tesisatçısı7126Kalorifer ustası7126Kanal döşeme makinesi operatörü7126Kanalizasyon hattı döşeyicisi7126Kazan dairesi tesisatçısı7126Kimyasal tesisat döşemecisi7126Kombi servis elemanı - tamir ve bakım7126Kuyu kazıcı7126Ölçü aletleri boru tesisatçısı7126Radyatör tesisatçısı (ısıtma tesisatı kuran)7126Sıhhi tesisat atölye ustabaşı7126Sıhhi tesisatçı7126Sıhhi tesisat işçisi7126Sıhhi tesisat ustası7126Sıhhi tesisat ve onarım işçisi7126Şofben, termosifon bakım ve tamircisi7126Güneş enerji sistemleri montaj ustası7126Ana boru hattı döşemecisi7126Bekstop operatörü7126Boru döşemecisi7126Boru döşeme makinesi operatörü7126Boru hattı döşeyicisi (su, petrol, doğal gaz vb.)7126Boru hattı tesisatçısı7127Elektrikli soğutma donanımı tamircisi7127Havalandırma/klima tesisatı tamircisi7127Havalandırma/klima ve soğutma tesisatı bakım ve onarım işlerinde çalışanlar7127Havalandırma donanımı tamircisi7127Havalandırma ve soğutma mekanikeri7127İklimlendirme teçhizatı mekanikeri7127Ev tipi klima sistemleri teknik elemanı7127Klima ustası7127Soğutma/ısıtma sistemleri bakım ve onarımcısı7127Soğutmacı (gemi)7127Soğutma ısıtma sistemleri bakım-onarımcısı7127Soğutma sistemi operatörü7127Soğutma tesisatı tamircisi7127Klimacı - montaj, bakım ve onarım 7131Gemi karina kontrol boyacısı7131Boyacı dekoratör - duvar kağıdı7131Duvar kağıdı kaplayıcısı7131Duvar kağıdı döşeyicisi7131Cilacı (gemi)7131Boya ve badana ustası7131Boya ustası yardımcısı7131Boya ustası - bina vb.7131Boyacı - sinema seti7131Boyacı - sahne dekorları7131Boyacılar ve ilgili işlerde çalışanlar7131Boyacı - gemi7131Badanacı-boyacı7131Bina boyacısı7131Boya atölye usta yardımcısı7131Boya badana atölyesi ustabaşısı7131Boya badanacı7131Yat-tekne boyacısı7131Yağlı boya ustabaşı7131Yağlı boyacı - bina vb.7131Yağlı boya/badanacı7131İnşaat boyacısı (fırça ile)7131Boya badana işçisi7131Boyacı - inşaat 7131Boyacı - bina vb.7131Boyacı - çelik inşaat7131Badanacı7131Boyacı dekoratör - bina7131Duvar kağıdı ustası7132Cilacı - madeni eşya7132Oto boya işçisi7132Oto boyacısı7132Oto boya atölyesi ustabaşısı7132İmal ürünler boyacısı7132Vernikçi - mamul eşya ve taşıt7132Taşıt boyacısı7132Sprey boyacılar ve cilalama işlerinde çalışanlar7132Pistoleci (otomotiv)7132Otomotiv boya onarımcısı7132Otomotiv boyacısı7132Sanayi boyacılığı ve uygulama teknisyeni7132Oto boya ustası7132Cilacı7132Boyacı - taşıt7132Boyacı - metal ve ağaç eşya7132Boyacı - metal7132Boyacı - madeni eşya7132Boyacı - mamul mallar7133Baca temizleyicisi7133Bina dış cephesi temizleyicisi7133Bina dış yüzeyi temizleyicileri7133Bina dış yüzey temizleyicisi7133Kum püskürtücüsü (bina dış yüzeyini basınçlı kumla temizleyen)7211Maçacı7211Soket kurutma fırını işçisi7211Döküm kumu tavlama işçisi (elle)7211Kalıp bozma işçisi - metal döküm7211Kalıp işçisi - metal döküm7211Kalıp tamircisi (elle) (metal dökümcülüğü)7211Kalıp ustası - metal döküm7211Kesimci - metal döküm7211Maça hazırlayıcısı - metal7211Maça kurutma fırını işçisi7211Maça yapıcı (makine ile)7211Metal döküm kalıpçısı7211Metal döküm kalıpçısı (zeminde ve çukurda)7211Metal göbek imalat ustası7211Metal kalıpçılar ve maça hazırlayıcılar7211Boya ve kum hazırlama işçisi (makine ile) - maça hazırlama7212Seyyar otomatik oksiasetilen kesme makinesi işçisi7212Ark kaynakçısı7212Otomatik zincir kaynak makinesi işçisi7212Pirinç kaynakçısı7212Punta kaynak makinesi işçisi7212Pürmüzcü (elle)7212Rezistans kaynakçısı7212Platin kesimcisi7212Soğuk kaynak işçisi7212Sualtı kaynakçısı7212Termit macun kaynakçısı7212Toz altı kaynak operatörü7212Alevle kesimci7212Arazi kaynak ustası7212Argon kaynakçısı (tığ kaynakçısı)7212Bant kaynakçısı7212Boru kaynakçısı7212Dalga lehim operatörü7212Dikiş kaynak makinesi işçisi7212Doğalgaz kaynakçısı7212Elektrik ark kaynakçısı (makine ile)7212Elektro füzyon kaynakçısı7212Elektronik gözlü oksiasetilen kesme makinesi operatörü7212Gaz altı kaynakçısı7212Gümüş kaynakçısı (elle)7212Kaynakçı7212Kaynakçı - oksijen ve elektrik 7212Kaynakçı başusta7212Kaynakçı - boru hattı7212Kaynakçı işçi7212Kaynakçılar ve oksi-gaz alevli kesimciler7212Kaynakçı - metal7212Kaynakçı ustası7212Kaynak işçisi7212Kaynak makinesi operatörü - metal7212Kaynak ustası - metal7212Kaynak yapma makinesi operatörü - metal7212Kesimci - alevle7212Kurşun tesisat işçisi7212Kuş kapanı ve kafesi yapımcısı - metal7212Lehim bandı işçisi7212Lehimci7212Nokta kaynak işçisi7212Oksi-gaz kaynakçısı7212Oksijen kaynakçısı7212Oksijen ve elektrik kaynakçısı7212Örtülü elektrot ark kaynakçısı7212Oto kaynakçısı7213Kaporta tamircisi7213Damperli kasa imal ustası7213Karoserci7213Kazan imalatçısı7213Kazan üretim makinesi operatörü7213Kazan yapımcısı7213Kova imalatçısı - metal7213Makinatocu7213Markör - metal levha7213Metal levha işçisi7213Otomotiv sac şekillendirmecisi7213Metal levha işçisi (tezyinat)7213Metal levha işçisi (uçak)7213Metal levha işlerinde çalışanlar7213Metal varil imalat işçisi7213Metal ve alaşımlarından süs eşyası yapım işçisi7213Montör tesviyeci - metal işleme7213Oto kaportacı7213Otomotiv şasi ve iskelet işçisi7213Planya ustası - metal işleme7213Radyatör imalat işçisi (motorlu taşıtlar)7213Radyatör imal ustası - motorlu taşıtlar7213Sac işçisi7213Saclama ustası7213Sanayi kazanları imal ustası7213Semaver imalat işçisi - metal7213Sobacı - metal sac7213Soba ustası7213Sualtı saç kalınlık ölçme işçisi7213Tanker imalat ustası7213Tenekeci - imalat7213Teneke kutu imal işçisi7213Teneke kutu imal ustası7213Doğalgaz baca ustası7213Giyotin makas işçisi 7213Güğüm imalat işçisi - metal7213Kalıpçı - metal levha7213Kaporta atölye ustabaşısı7213Kaportacı7213Oto boya karoseri doğrultma teknikeri7213Bakırcı - işleyen7213Bükücü - çelik levha7213Bükücü - metal7213Çelik kasa imal ustası7213Çelik levha bükücüsü7213Kaporta ustası7214Metal doğramacı7214Zırh işçisi - gemi7214Asma tavan ustası - metal 7214Cam balkon sistemleri montajcısı7214Çelik konstrüksiyon işçisi7214Demir doğramacı - mobilya 7214El perçincisi7214Endazeci - gemi 7214Ferforje demir ustası7214Gemi kaplamacısı - metal7214Gemi montörü - metal7214Gemi onarım işçisi7214Hazırlayıcı, metal inşaat malzemesi7214İnşaat çeliği işçisi - atölye7214İnşaat çeliği montörü7214İşaretçi - metal inşaat malzemesi7214Kurucu, metal inşaat malzemesi7214Markör (metal inşaat)7214Metal inşaat malzemesi hazırlayıcıları ve kurucuları7214Metal inşaat malzemesi imalatçısı7214Perçinci - metal7214Pünomatik tabanca perçincisi (metal inşaat)7214Raf üretim işçisi7214Tavlamacı (gemi)7214Tekne montaj işçisi7214Tekne onarım işçisi7214Tersane işçisi - metal7214Alüminyum doğramacı7215Bükücü - kablo, tel7215Havai hat kablo çekme operatörü7215Gemi armadoru7215Gemi halat ve kablo donanım işçisi7215Halat döşeme işçisi7215Halat ve kablo ekleyicisi - taşıma ve kaldırma tertibatı 7215Kablo ve halat bağlayıcısı - taşıma ve kaldırma tertibatı 7215Kule armadoru7215Rigger (kablolu taşıma sistemini kuran)7215Rigger - demiryolu kablosu7215Rigger - gemi7215Rigger - kaldırma donanımı7215Rigger - kuyu7215Rigger - petrol ve gaz kuyusu7215Rigger - teleski7215Rigger - uçak7215Sapancı (kaldırma teçhizatlı)7215Sapancı (kaldırma teçhizatlı) - inşaat7215Sapancı (petrol kuyusu sondajı)7215Sapancı (tomrukçuluk)7215Taşıma ve kaldırma tertibatı kurucuları ve kablo bağlayıcılar7215Teleferik kurucusu7215Tiyatro vinçcisi7215Uçak kablo donanım işçisi7215Armador7215Armadör işçisi7215Asma köprü kablo işçisi7215Bağlayıcı - kablo, tel7215Kablo ekleyici - taşıma ve kaldırma tertibatı 7221Hadde demir çekme usta yardımcısı7221Sıcak metal şekillendirmeci7221Kamacı7221Kazma ve kürek yapımcısı7221Kesici alet yapımcısı - bıçak, makas, çakı, kılıç vb.7221Metal çekicisi7221Metal dövücüsü7221Metal hadde çekicisi (sıcak hadde)7221Metal öğütme işçisi7221Metal şekillendirici (elle)7221Mibzer imal ustası7221Nalbant7221Nal imalatçısı7221Öğütme işçisi - metal7221Patoz makinesi montaj işçisi 7221Pirinç dökümcüsü7221Pres işçisi - metal7221Pres ustası - metal7221Pulluk imal ustası 7221Römork imal ustası7221Şahmerdan işçisi7221Şahmerdan operatörü7221Sıcak demirci7221Sıcak metal dövmeci7221Şişirme pres tezgahı işçisi7221Şişirme pres tezgâhı işçisi7221Soğuk demirci7221Sulamacı - döküm7221Tarımsal aletler yapımcısı7221Taşlamacı - döküm7221Tel çekme işçisi (elle)7221Tel çubuk yapan - maden7221Tırmık imal ustası7221Tohum-gübre serpme makinesi imal ustası 7221Törpü imalatçısı7221Tunç dökümcüsü7221Yatay-dikey pres tezgahı operatörü7221Bakır tel ustası7221Balta ustası7221Bıçakçı (bıçak yapan)7221Bronz dövücü7221Burgucu - demir işleri7221Çekiç dövmecisi - demirhane7221Demirci7221Demirci (sanat ve stüdyo)7221Demirciler, dövme ve hadde işlerinde çalışanlar7221Demirci - örs, tarımsal donanım vb.7221Demir dövme presi operatörü7221Dökümcü (elle) - metal7221Döküm işçisi (kepçeyle) - metal7221Dövmeci - demir7221Dövme presi işçisi7221El aletleri yapımcısı - testere, makas, keser, çekiç, eye7221Haddeci7221Hadde demir çekme ustası7221Kalıpta demir dövücüsü7222Mutfak eşyaları tamircisi - tencere, tava, çaydanlık vb. 7222Namlucu (av tüfeği)7222Oto kilidi imal işçisi7222Prototip işçisi7222Silah süsüleme işçisi 7222Silah tamircisi - tabanca, tüfek vb.7222Tabanca montaj işçisi 7222Takım - avadanlık bakım onarımcısı (tersane)7222Torna tezgahı aynası yapımcısı7222Tüfekçi - imal ve tamir eden7222Tüfek tamircisi7222Zirai alet imalat işçisi7222Alet yapımcıları ve ilgili işlerde çalışanlar7222Alet yapımcısı7222Anahtarcı7222Av tüfeği imal işçisi 7222Av tüfeği montaj işçisi7222Ayarcı (av tüfeği)7222Bağlantı parçası ve mastar yapıcı7222Bıçak imal işçisi7222Çilingir7222Döküm modelci7222Elmas uçlu el aletleri yapan7222Endüstriyel kalıpçı7222Hacim kalıpçısı7222Kalıpçı - pres7222Kalıp çizimcisi7222Kalıp perdahçısı7222Kalıp takım işçisi7222Kalıp, takım ve aparatçı7222Kilit imalatçısı7222Kundakçı (av tüfeği)7222Metal markacı7222Metal şablon yapımcısı - dökümhane7222Modelci - metal7222Model yapımcısı - metal7223Metal hassas bileme makine operatörü7223Metal işleme makinesi dizicisi7223Metal işleme takım tezgahı kurucuları ve operatörleri7223Metal işleme tezgahı ayarcısı7223Metal işleme tezgahı operatörü7223Metal kesme (kırpma) makinesi operatörü7223Metal mutfak eşyası imalat makinesi operatörü - çelik tencere, çatal, bıçak, kaşık vb.7223Metal mühür imalat makinesi operatörü7223Metal oyma makinesi operatörü7223Metal oyuncak üretme makinesi operatörü7223Metal planyalama makinesi operatörü7223Metal şekil verme makinesi operatörü7223Metal şerit testere tezgahı operatörü7223Metal somun (vida) üretim makinesi operatörü7223Metal spor malzemesi makinesi operatörü7223Metal testere tezgahı operatörü7223Metal tornacı7223Metal torna makinesi operatörü7223Mıknatıs tablalı rektifiye tezgahı ayarcı - operatörü (metal işçiliği)7223Mil menteşe imal işçisi7223Montajcı - metal delme makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması7223Montajcı - metal freze makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması7223Montajcı - metal kabartma makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması7223Montajcı - metal kalıplama makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması7223Montajcı - metal katlama makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması7223Montajcı - metal kesme makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması7223Montajcı - metal matkap / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması7223Montajcı - metal öğütme makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması7223Montajcı - metal planya makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması7223Montajcı - metal rayba makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması7223Montajcı - metal sayısal kontrol makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması7223Montajcı - metal taşlama makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması7223Montajcı - metal torna tezgahı / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması7223Montajcı - metal zıvana (şekillendirme) makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması7223Motorlu metal kesme makası operatörü7223Otomatik metal işleme transfer tezgahı ayarcı-operatörü7223Otomatik torna operatörü - metal7223Pantograf tezgahı ayarcı - operatörü (metal işçiliği)7223Perçin imalat makinesi operatörü7223Perçinleme makinesi operatörü7223CNC tezgah operatörü7223CNC torna tezgahı operatörü7223Çok milli özel torna tezgâhı ayarcı-operatörü (metal işçiliği)7223Daire makas tezgahı operatörü (metal levha)7223Delme makinesi operatörü7223Demirci (makine ile)7223Demir doğramacı7223Demir doğrama makinesi operatörü7223Demir zincir imalat makinesi operatörü7223Döküm makinesi operatörü7223Dual testere tezgahı operatörü7223Eksantrik pres tezgahı operatörü7223Elektrik teli üretim makinesi operatörü7223Elektrik tellerini bobine saran makine operatörü7223Endüstriyel mutfak ürünleri imal işçisi7223Flanj açma makinesi operatörü (metal levha)7223Freze makinesi operatörü - metal7223Freze tezgahı ayarcı-operatörü (metal işçiliği)7223Freze tezgahı operatörü - metal işçiliği7223Frp (ctp) kalıpçısı7223Gijon imal işçisi7223Hadde muylu freze tezgâhı ayarcı - operatörü (metal işçiliği)7223Hadde torna tezgâhı ayarcı - operatörü (metal işçiliği)7223Hidrolik makas tezgahı operatörü (metal levha)7223Hidrolik pres makinesi operatörü - metal7223Hidrolik pres tezgahı operatörü7223Honlama tezgahı ayarcı-operatörü (metal işçiliği)7223Honlama tezgahı operatörü (metal işçiliği)7223İğne üretim makinesi operatörü7223Jilet imalat makinesi operatörü7223Kablo üretim makinesi operatörü7223Kalıp bağlama ve ayar işçisi7223Kenar yazma makinesi işçisi7223Kesme sıvısı operatörü7223Kolonlu torna makinesi operatörü - metal7223Krank taşlama ustası7223Maden makineleri bakım ve onarımcısı7223Makine perçincisi (metal inşaat)7223Matkap operatörü - metal işleri7223Matkap tezgahı ayarcı - operatörü (metal işçiliği)7223Matkap tezgahı operatörü - metal işçiliği7223Metal biçimlendirme makinesi operatörü7223Metal bileme makinesi operatörü7223Metal bükme tezgahı operatörü7223Metal bükücü (tornada)7223NC/CNC tezgah işçisi7223Matkap tezgah işçisi7223Frezeci7223Planya makinesi operatörü - metal7223Plânya tezgâhı ayarcı - operatörü (metal işçiliği)7223Planya tezgahı operatörü (metal işçiliği)7223Pnömatik çift taraflı kesme tezgahı operatörü7223Pres tezgahı operatörü7223Programlı metal işleme tezgahı ayarcı - operatörü7223Pürmüzcü - makine ile7223Radial matkap tezgahı ayarcı - operatörü (metal işçiliği)7223Rektifiye tezgahı ayarcı - operatörü (metal işçiliği)7223Metal cilalama makinesi operatörü7223Metal çivi imalat makinesi operatörü7223Metal conta imalat makinesi operatörü7223Metal dövme makinesi operatörü7223Metal fermuar imalat makinesi operatörü7223Metal frezeleme makinesi operatörü7223Metal genişletme makinesi operatörü7223Titreşimli saç kesme makası operatörü7223Tornacı (torna tezgahı operatörü)7223Tornacı - metal7223Torna işleri makine operatörü - metal7223Torna tesviye atölye ustabaşı7223Torna tezgahı ayarcı - operatörü (metal işçiliği)7223Torna tezgahı operatörü7223Torna ustası7223Üniversal freze tezgâhı ayarcı - operatörü (metal işçiliği)7223Vals taşlama tezgahı ayarcı - operatörü (metal işçiliği)7223Val torna tezgahı ayarcı-operatörü (metal işçiliği)7223Vargel tezgâhı ayarcı- operatörü (metal işçiliği)7223Vargel tezgahı operatörü - metal işçiliği7223Vargel ve planyacı - metal işleri7223Yatak torna tezgâhı ayarcı - operatörü (metal işçiliği)7223Zımba tezgahı operatörü (metal işçiliği)7223Rektifiye tezgahı operatörü - metal işçiliği7223Revolver torna makinesi operatörü - metal7223Revolver torna tezgâhı ayarcı – operatörü (metal işçiliği)7223Römork hidroliği bağlantı elemanları imal işçisi7223Şablon presçi ( metal )7223Saç röle makinesi işçisi7223Seri üretimtezgah operatörü7223Silindir kapağı taşlama işçisi7223Somun imal işçisi7223Takım bileyicisi - metal işleme tezgahları7223Takım tezgahı dizicisi7223Takım tezgahı kurucu - operatörü7223Takım tezgahı kurucusu7223Takım tezgahı makineleri operatörü7223Takım tezgahı montaj işçisi7223Takım tezgahı montajı yapan7223Takım tezgahı operatörü7223Taşlama makinesi operatörü7223Tel dokuma makinesi operatörü7223Tel eşya üretim makinesi operatörü7223Tel halat imal işçisi7223Tel örgü (çit) imal işçisi7223Tesviye ustası - metal işleme7223Tezgah ayar işçisi7223Alevle (gazla) metal kesme makinesi operatörü7223Torna-tesviye ustası - metal işleme7223Açkı ve polisaj tezgahı operatörü - metal işçiliği7223Apkant hidrolik pres tezgahı operatörü7223Armatür üretim makinesi operatörü7223Bileme operatörü - metal parçaları7223Bombe pres tezgahı operatörü7223Perçin üretim makinesi operatörü7223Plaka baskı makinesi operatörü7223Boring matkap tezgâhı ayarcı - operatörü (metal işçiliği)7223Boring matkap tezgahı operatörü - metal işçiliği7223Boru kesme makinesi işçisi7223Boru kıvırma makinesi işçisi7223Boru konikleştirme makinesi işçisi7223Borverk (bohrwerk) operatörü7223Bulaşık teli imalat makinesi operatörü7223Caka saç kıvırma tezgahı işçisi7223Çapakçı7223Çelik halat imalat makinesi operatörü7223Cıvata imal işçisi7223Çivi imal makinesi operatörü7223CNC freze tezgahı operatörü 7223CNC lazerle kesme operatörü7223CNC operatörü7224Alet taşlayıcı7224Zımpara taşı tezgahı işçisi7224Bileyici - metal7224Boru taşlama tezgahı işçisi7224Döküm metal madde cilalayıcısı7224Döküm temizleyici7224Kalaycı7224Kesici aletler bileyicisi7224Menevişçi7224Metal cilalayıcısı7224Metal mavileştiricisi7224Metal parlatıcıları, taşlamacılar ve alet bileyiciler7224Metal parlatıcısı7224Metal perdahçısı7224Metal temizleyici7224Motor taşlamacı7224Parlatma tanburu işçisi7224Polisajcı (metal yüzeyi silme ve parlatma)7224Rakle bileyicisi - tekstil7224Raspacı (gemi)7224Raspacı (paslanmış ve okside olmuş demirleri temizleyen)7224Tekstil tarağı bileyicisi7224Testere tamircisi ve bileyicisi7224Testere yatağı bileyicisi7224Testere yatağı tamircisi7224Val bileyicisi - tekstil7224Bıçak bileyicisi7231Otomotiv mekanikçisi7231Otomotiv gövde ve boya onarımcısı7231Otomotiv ön düzen ve balansçısı7231Otomotiv gövde onarımcısı7231Radyatörcü - motorlu taşıt, bakım ve onarım7231Radyatör tamircisi (motorlu taşıt)7231Rektefiyeci - motorlu taşıt, bakım ve onarım7231Rot-balans ayarcısı7231Şaft tamircisi (motorlu taşıt)7231Şamandıra montajcısı (oto gaz sistemleri)7231Şanzıman tamircisi (motorlu taşıt)7231Şasi ustası - bakım ve onarım7231Takograf tamircisi (motorlu taşıt)7231Tamirci - motosiklet ve motorla teçhiz edilmiş pedallı araçlar7231Tezgah işçisi - motorlu taşıt, bakım ve onarım7231Yakıt donanım tamircisi7231Yıkama yağlama ustabaşısı7231Yıkama yağlama ustası7231Lastik tamircisi - motorlu taşıt7231Lastik temizleme ve tamir ustası7231Makas tamircisi (motorlu taşıt)7231Marş ve devir daim dişli tamircisi (motorlu taşıt)7231Mekanikçi - motorlu taşıt, bakım ve onarım7231Moped tamircisi7231Motorlu taşıt bakım ve onarım işlerinde çalışanlar7231Motorlu taşıt mekatroniği servis mekanikeri7231Motorlu taşıt motoru ve yakıt sistemi servis mekanikeri7231Motorlu taşıt servis mekanikeri7231Motorlu taşıt tamircisi7231Motor mekanikeri - bakım ve onarım7231Motor tamir bakım atölyesi ustabaşı7231Motor tamir ve bakım işçisi7231Motor tamir ve bakım ustası7231Motor ustası (motorlu taşıt)7231Motor ustası - motorlu taşıt, bakım ve onarım7231Motosiklet tamircisi7231Ön düzen ve balans ayarcısı7231Oto bakım - onarımcısı7231Otobüs bakım onarımcısı7231Oto elektromekanikeri7231Oto fren bakım-onarımcısı7231Oto kilit bakım onarımcısı7231Oto lastik tamircisi7231Oto lastik tamir ustası7231Oto LPG bakım ve onarımcısı7231Otomobil tamircisi7231Otomotiv fren sistemi servis mekanikeri7231Oto motor ustası7231Oto radyatör tamir bakım ustası7231Oto şanzıman ustası7231Oto tamircisi7231Oto tamir ustası7231Oto trimci7231Balata ustası7231Deniz motoru tamircisi7231Dingil tamircisi (motorlu taşıt)7231Dizel motorları yakıt pompası ve enjektör ayarcısı7231Dizel motor ustası (karayolu taşımacılığı)7231Dizel pompa tamircisi7231Egzozcu - motorlu taşıt7231Egzoz tamircisi7231Havalı korna imal işçisi7231Hidrolik bakım ve onarım ustası7231İskelet doğrultma işçisi - otomotiv 7231Karbüratörcü - bakım ve onarım7231Kilometre sayaç tamircisi - motorlu taşıt 7231Kontrol elemanı - motorlu taşıt motoru7231Lastik onarım ustası7231Dış lastik tamircisi7231İç lastik tamircisi - motorlu taşıtlar7231Lastik tamircisi7232Roket motoru komponentleri mekanikeri7232Uçak gövde mekanikeri7232Uçak gövde ve motor mekanikeri7232Uçak mekanikeri7232Uçak motorları mekanikeri7232Uçak motoru mekanikeri - bakım ve onarım7232Uçak motoru tamircisi7232Aerodinamikçi - uçak motoru, bakım ve onarım7232Alıştırıcı-montör (uçak gövdesi)7232Hava taşıtı bakım mekanikeri (gövde)7232Hava taşıtı bakım mekanikeri (motor)7232Hava taşıtı bakım süpervizörü7232Hava taşıtı motor tamircisi7232Hava taşıtı motoru bakım ve onarım işlerinde çalışanlar7232Hava taşıtı restoratörü7232Hava taşıtı servis mekanikeri7232Hava taşıtı tamircisi7232Hava taşıtları mekanikeri7232Helikopter mekanikeri7232Jet motoru mekanikeri7232Motor mekanik mekanikeri (hava taşıtı)7232Motor ustası - uçak, bakım ve onarım7232Pnödrolik sistem mekanikeri (hava taşıtı)7233Türbin tamircisi7233Vagon tamircisi7233Yağcı ustası - gemi7233Yağlayıcı (makineleri, tesislerin motor ve yataklarını yağlayan ve bakımını yapan)7233Yağlayıcı - gemi7233Yağlayıcı ve gresleyici (gemi makineleri hariç)7233Ağaç işleme makinesi tamircisi7233Alıştırıcı-montör (dikiş makineleri)7233Alıştırıcı-montör (maden ocakları basınçlı hava makineleri)7233Alıştırıcı-montör (pedallı araçlar)7233Baskı bakım onarımcısı (tekstil)7233Baskı makinesi tamircisi7233Biçerdöver tamircisi7233Buharlı motor tamircisi7233Çarkçıbaşı - gemi 7233Değirmen makineleri kurucu, bakım ve onarımcısı 7233Dizel motor tamircisi - motorlu taşıt hariç7233Dokuma makineleri bakım-onarımcısı7233Dozer yağcısı7233Gemi motoru tamircisi7233Gemi yağcısı ve grescisi7233Hafriyat donanımı tamircisi7233Hidrolikçi (gemi)7233Hidrolik pnömatik bakım onarım elemanı 7233İnşaat makineleri tamircisi7233İnşaat makinesi mekanikeri7233İş makineleri tamircisi7233İş makineleri yağcısı7233Konfeksiyon makineleri tamircisi7233Kriko tamircisi7233Kuruyemiş makineleri tamircisi7233Lokomotif tamircisi7233Madencilik makineleri tamircisi7233Madencilik makinesi montörü7233Makine bakım onarımcısı7233Makine kurma ve tesisat işçisi7233Makine montajcısı (genel)7233Makine yağcısı7233Mekanik bakım ve onarımcısı (motorlu taşıtlar hariç)7233Mekaniker - dizel motor (motorlu araçlar hariç) 7233Mekaniker (kompresör)7233Mekaniker - sondaj makineleri 7233Mekaniker - ağaç işleyen makineler7233Mekaniker- buhar kazanları7233Mekaniker - deniz motorları7233Mekaniker - fabrika bakımı7233Mekaniker - hafriyat ve inşaat makineleri7233Mekaniker - lokomotif7233Mekaniker- maden ocağı makineleri7233Mekaniker - matbaa makineleri7233Mekaniker - metal işleyen tezgah takımları7233Mekaniker - pistonlu buhar makineleri7233Mekaniker - türbin (uçak ve gemi türbinleri hariç)7233Mekaniker - vagon7233Mekaniker - yüksek fırın, çelikhane,haddehane ve yardımcı tesisler7233Petrol sondaj makinesi bakım-onarımcısı7233Planlı bakım vizitörü - çimento 7233Sabit makine kurucusu7233Sabit makine montörü7233Sabit motor tamircisi7233Sanayi makineleri tamircisi7233Takım tezgahı konstrüktörü - bakım ve onarım7233Takım tezgahı tamircisi7233Tamirci baş makinist (sondaj makineleri )7233Tarım alet ve makineleri bakım ve onarımcısı7233Tarımsal makine tamircisi7233Tarımsal ve endüstriyel makinelerin bakım ve onarım işlerinde çalışanlar7233Tekstil makineleri tamircisi7233Tren motoru montörü7233Tren motoru tamircisi7234Bebek arabası tamircisi7234Bisiklet tamircisi7234Tekerlekli sandalye tamircisi7234Mekaniker (pedallı araçlar)7234Bisiklet vb. tekerlekli motorsuz araç tamircileri7311Ayarcı - kantar vb.7311Fotoğraf makinesi ve video kamera tamircisi7311Bilimsel alet imalat işçisi7311Bilimsel amaçlı alet tamircisi7311Cerrahi alet imalat işçisi7311Cerrahi cihaz tamircisi7311Cerrahi cihaz yapımcısı7311Denizcilik aletleri imalat işçisi7311Dişçilik aletleri imalat işçisi7311Dişçilik aletleri tamircisi7311Elektronik su sayaç tamir işçisi7311Enstrümancı - ölçme ve kontrol cihazları7311Fizyolojik sinyal işletme teşhis ve kayıt cihazları teknik servis elemanı7311Fotoğrafik donanım imalat işçisi7311Fotoğrafik donanım tamircisi7311Fotoğrafik ekipman tamircisi7311Gözlük tamircisi7311Hassas alet kalibre ölçücüsü7311Hassas alet tamircisi7311Hassas alet yapımcıları ve tamircileri7311Hassas alet yapımcısı7311Hassas ve dakik aletler alıştırıcı-montörü7311Hassas ve dakik aletler imalat işçisi ve tamircisi7311Hassas ve optik aletler imalat işçisi7311Kamera tamircisi7311Kol saati tamircisi7311Kol saati yapımcısı - el ile7311Meteorolojik cihaz yapımcısı7311Ölçme aleti imalat işçisi7311Ölçü aletleri ustası7311Optik aletler imalat işçisi ve tamircisi7311Optik alet tamircisi7311Saat imalat işçisi - el ile7311Saat imal ustası - el ile7311Saat tamircisi7311Sayaç imalat işçisi - el ile7311Sayaç tamircisi7311Sayaç tamir işçisi7311Tahlisiye cihaz bakımcısı7311Tartı aletleri bakım ve tamircisi7311Tartı aletleri bakım ve tamir işçisi7311Terazi imalat işçisi7311Terazi, kantar vb. hassaslaştırıcısı7311Tıbbi alet bakım ve onarımcısı7311Zaman saatleri bakım ve tamircisi7311Zaman saatleri bakım ve tamir işçisi7311Barometre imalat işçisi7312Müzik aleti (çalgı) imal ustası7312Yaylı sazlar imal işçisi7312Müzik aleti yapımcıları, tamircileri ve akortçuları7312Müzik aletleri akortçusu7312Nefesli müzikal enstrüman tamircisi7312Nefesli sazlar imal işçisi - ağaç7312Nefesli sazlar imal işçisi - metal7312Ney imal ustası7312Org imal işçisi7312Org imal ustası7312Pirinçten yapılmış çalgı tamircisi7312Piyano akortçusu7312Piyano imal işçisi7312Piyano imal ustası7312Saz imal ustası7312Saz tamir atölyesi şefi7312Saz tamir atölyesi şef yardımcısı7312Silofon imal ustası7312Akordeon imal işçisi7312Akordeon imal ustası7312Akortçu - müzik aletleri7312Bağlama imal ustası7312Borulu org imal ustası7312Davul imal ustası7312Enstrüman imal ustası - müzik7312Kabak kemane ustası7312Keman imal ustası7312Keman tamircisi7312Kemençe imal ustası7312Körüklü org imal ustası7312Lutiye7312Mızraplı halk müziği enstrümanları imal işçisi7312Mızraplı halk müziği enstrümanları imal ustası7312Müzikal enstrümanlara ton çekici7312Tahtadan yapılmış nefesli çalgı yapımcısı7312Tef imal ustası7312Telli müzikal enstrüman tamircisi7312Telli saz imal ustası7312Ud imal ustası7312Vurmalı müzikal enstrüman tamircisi7312Yaylı/telli çalgı imal ustası7312Müzik aleti imal ustası7313Varakçı - kuyumculuk7313Telkari ustası7313Altın dövücüsü7313Altın takı imal ustası7313Altın ustası7313Bükücü - değerli metal7313Cevahirci - mücevver işleme7313Cilalayıcı - değerli taş7313Değerli metal oymacısı7313Değerli metal yuvarlayıcısı7313Değerli taş dizicisi7313Değerli taş mıhlayıcısı (yerleştiricisi)7313Altın, gümüş vb. dökümcüsü 7313Doğal taşları işleme ustası7313Dökümcü - mücevher (metal) kalıp7313Emayeleyici (mücevher)7313Erhani gümüş işleme ustası7313Gümüş kaynakçısı (makine ile)7313Gümüş ustası7313Kaplayıcı - değerli metal7313Kazaziye ustası7313Kesimci - mücevher7313Kıymetli metal çekicisi7313Kıymetli metal varak işçisi7313Kıymetli taş kesicisi7313Kıymetli taş takıcısı7313Kıymetli taş tıraş ve perdah işçisi7313Kuyumcu - altın ve gümüş işleme7313Kuyumculuk işçisi7313Lületaşı işleme ustası7313Mineci - değerli metal7313Mücevherat oymacısı7313Mücevherat tamircisi7313Mücevher dizicisi7313Mücevher tamircisi7313Mücevher ustası7313Mücevher ve değerli metaller ile ilgili işlerde çalışanlar7313Oltu taşı işleme ustası7313Tamirci - kuyumculuk7313Yaldızcı - mücevherat7314Abajur yapımcısı - seramik7314Zımpara taşı kalıp yapımcısı7314Alçı model kalıpçı7314Aşındırıcı bez işçisi7314Bileği çarkı kalıpçısı7314Briket imalat işçisi (çimento, kömür, toprak vb.den tuğla yapımcısı)7314Briket imal işçisi7314Briket ustası (çimento, kömür, toprak vb.den tuğla yapımcısı)7314Bükücü - çanak, çömlek ve porselen7314Büz ve künk imalatçısı7314Büz ve künk imalat işçisi7314Çanakçı (çanak imalat ustası)7314Çanak-çömlekçiler ve ilgili işlerde çalışanlar7314Çanak-çömlek ustası7314Çanak-çömlek ve porselen dökümcüsü7314Çanak, çömlek ve porselen eşya modelleyicisi7314Çanak - çömlek ve porselen kalıp imalat ustası7314Çanak - çömlek ve porselen kil şerbeti dökümcüsü7314Çanak - çömlek yapımcısı7314Çömlekçi (elle)7314Çömlek ve porselen döner tablacısı7314Çömlek ve porselen kalıpçısı7314Çömlek ve porselen kil şerbeti dökücüsü (elle)7314Çömlek ve porselen modelcisi7314Çömlek ve porselen montaj işçisi7314Çömlek ve porselen perdahlama işçisi7314Çömlek ve porselen presçisi (elle)7314Çömlek ve porselen şekillendirme işçisi7314Çömlek ve porselen taşlama işçisi (elle)7314Çömlek ve porselen tornacısı (elle)7314Dökümcü (kalıp) - tuğla ve kiremit7314Elekçi (tuğla ve kiremit ocaklarında elek temizleyicisi ve değiştiricisi)7314Flap operatörü (zımpara)7314Hazırlama işçisi (tuğla fabrikasında imalat için gerekli hammadde hazırlayıcısı)7314Hub hazırlama işçisi ( zımpara )7314İnşaat elemanları kalıpçısı (elle)7314Kaplamacı - seramik (daldırma)7314Kerpiç yapımcısı7314Küp imal ustası7314Perdahlayıcı - seramik7314Presçi - kap, kacak ve porselen7314Presçi - kil kabartma7314Reçine hazırlama işçisi7314Saksı imal ustası7314Testi imal ustası7314Tornacı - çanak, çömlek ve porselen7314Tuğla ve kiremit kalıpçısı (elle)7314Tuğla ve kiremit kalıp döküm işçisi7314Tuğla ve kiremit presçisi (elle)7314Üst reçine alma işçisi7314Zımpara dilimleme makinesi operatörü7314Zımpara diski ve değirmen taşı kalıpçısı (elle)7314Zımpara pres işçisi7314Alçı kalıpçısı - çeşitli eşya imalatında7315Avize imalatçısı7315Şekillendirmeci - cam7315Cam kenarı perdahlayıcısı7315Cam kesicisi7315Cam kesim elemanı - cam eşya yapımı7315Cam levha kesici (elle)7315Cam mamul imal ustası7315Cam mamul işlemecisi (finisaj)7315Cam perdahçısı7315Cam presçi (elle)7315Cam taşlayıcısı7315Cam tüp bükücü7315Cam üfleyicisi7315Cam üfleyicisi - cam eşya yapımı7315Cam üfürücü7315Cam üfürücü (labaratuvar cihazları)7315Cam yiv açıcısı7315Çapak kırma işçisi - cam7315Delme ustası - cam7315Abajur yapımcısı - cam7315Bombeli-mikalı cam imal ustası7315Bombe mikalı cam imal işçisi7315Bükücü - cam eşya yapımı7315Cam cilacısı7315Cam eşya imal ustası7315Cam eşya kesicisi (elle)7315Cam eşya yapımcıları, kesicileri, taşlayıcıları ve cilalayıcıları7315Dilimleyici - optik cam7315Dökümcü - cam, mercek7315Düz mikalı cam imal işçisi7315Emaye cam imal işçisi7315Gözlük camı yapım işçisi7315İmi maden işçisi (cam)7315İnce tıraşçı (optik cam)7315Isıcam imal işçisi7315Kalıp bakım işçisi - cam7315Kalıp hazırlama işçisi (cam)7315Kalıp işlemleri ustası (cam)7315Kalıplama işçisi - cam7315Kalıp temizleme işçisi (cam)7315Kesimci - cam7315Konik tıraşçı - optik cam7315Lerite işçisi (cam)7315Mercek kalıpçısı7315Optik cam kesicisi7315Parlatıcı - cam7315Parlatıcı - cam mercek7315Perdahçı - optik cam7315Perdahlayıcı - cam7315Sap takıcı - cam eşya7315Taşlamacı - cam7315Yakmacı (cam eşya)7315Cam imal işçisi (elle)7316Dekorasyoncu - seramik7316Tezyinatçı - cam7316Dekoratör - seramik7316Gravürcü - cam7316İlan tabelası boyacısı7316İşaretleyici - cam oyma7316Kaplamacı (elle) - metal eşya (daldırma)7316Kum püskürtücü - cam7316Lak sürücü (fırça ile)7316Lastik baskı yapıcısı - seramik7316Oymacı - cam7316Reklam tabelacı7316Şekillendirici - dekoratif cam7316Seramik boyacısı (daldırmayla)7316Seramik dekoratörü7316Seramik süsleyici (püskürtmeyle)7316Seramik süsleyicisi (elle)7316Serigrafi işçisi - cam7316Ahşap boyamacı (elle) 7316Ayna imalat ustası7316Ayna sırcısı7316Boyacı (daldırma ile)7316Boyacı (fırça ile) (inşaat hariç)7316Boyacı (püskürtme ile) (inşaat hariç)7316Boyacı - cam (inşaat hariç)7316Buzlu cam yapımcısı7316Cam dekoratörü7316Cam emayeleyici7316Cam gravürcü7316Cam oymacı7316Cam süsleyicisi (elle)7316Cam boyacısı 7316Çini işlemecisi7316Dağlayıcı - cam7316Simleyici - cam7316Sırlayıcı7316Sprey boya yapıcı (inşaat hariç) - cam7316Tabelacı7316Tabelacı ressam7316Tabela yazıcılar, dekoratif boyacılar, gravürcüler ve oymacılar (asitle)7316Tabela yazıcısı7316Dekoratif boyacı - cam, seramik7317Fırça yapımcısı7317Fırça imal işçisi (elle)7317Hasır örücüsü7317Hasır, saz ve hint kamışından süs eşyaları yapım ustası7317Kalbur yapım ustası7317Küfe yapım ustası7317Ok ve yay yapımcısı7317Örgü mobilya yapımcısı7317Saz mobilya yapımcısı7317Saz örme işçisi7317Sepet imal işçisi7317Sepet mobilya yapımcısı7317Sepet örücüsü7317Süpürge imal işçisi7317Süpürge imal ustası7317Tahta elek yapım ustası7317Tahta kafes yapım ustası7317Abajur yapım ustası - ahşap7317Ağaç, sepetçilik ve benzer malzemeleri kullanan elişi çalışanları7317Ağaç ve ağaç kabuğundan süs eşyası ve süs heykeli yapım ustası7317Ahşap eşya el işi çalışanı7317Ahşap oyuncak imalat ustası7317Balık sepeti yapımcısı7317Bambu mobilya imal işçisi7317Elişi ustası - tahta, taş, kağıt, hasır ve mum eşya imalatı7317Hasır mobilya işçisi7318Bobin çıkarma işçisi - dokuma7318Bobin işçisi - tekstil7318Abajur yapım ustası - tekstil, deri vb.(elle)7318Ağ-file örücüsü (elle)7318Ağ yapımcısı (elle veya el tezgahında)7318Atıcı - elyaf7318Balık ağı yapımcısı (elle veya el tezgahında)7318Boyacı (giyecek)7318Boyacı (örgü yünü)7318Boyacı - örgü yünü7318Çırçır işçisi7318Çırçır ustası7318Çözgü arkacı (el tezgahı)7318Çözgücü (el tezgahı)7318Çulcu (el tezgahı)7318Çulha - dokuma (el tezgahı veya basit makinelerde)7318Dantel yapımcısı - elişi7318Deri el işi çalışanı7318Deri halı imal işçisi7318Dokumacı (el tezgahı)7318Dokuma tezgâhına iplik geçirici (el tezgahı veya basit makineler)7318Ehram dokumacı 7318Elişi çalışanı (deri)7318Elişi ustası - giyim ve deri eşyası7318El işi ustası - halı, tekstil dokuma7318Elişi ustası - örme, paspas vb.7318Elyaf/tekstil gerici (el tezgahı veya basit makinelerde)7318Elyaf/tekstil iplik bükücü (el tezgahı veya basit makinelerde)7318Elyaf/tekstil tarama işçisi7318Elyaf harman takipçisi7318Elyaf kardeci7318Elyaf yıkayıcı7318Giyim eşyası örücüsü (el tezgahı veya basit makinelerde)7318Giysi dokumacısı (el tezgahı veya basit makinelerde)7318Halat yapımcısı (el tezgahı)7318Halı apre işçisi (el tezgahı veya basit makinelerde)7318Halı çiticisi (el tezgahı veya basit makinelerde)7318Halı dokumacısı (el tezgahı veya basit makinelerde)7318Halı dokuyucu (el tezgahı)7318Halı el işi çalışanı7318Halı onarıcı (elle veya basit makinelerde)7318Halı tamircisi (el tezgahı veya basit makinelerde)7318Halı tıraşçısı (el tezgahı veya basit makinelerde)7318Hallaç - elyaf/tekstil7318Ham bez dokuma işçisi (el tezgahı veya basit makinelerde)7318Harman hallaç besleme işçisi7318Harman hallaç işçisi (halı)7318Harman hallaç işçisi (yün)7318Harman hallaç makinesi arkacısı7318Harman hazırlama işçisi (tekstil)7318Havlu dikimcisi (el tezgahı veya basit makinelerde)7318Havlu işçisi (el tezgahı veya basit makinelerde)7318İpek boyamacı (elle)7318İpek ipliği yapımcısı (el tezgahı veya basit makinelerde)7318İpekli dokuma tezgahı işçisi (el tezgahı)7318İplik temizleme işçisi7318İplik yapımcısı (el tezgahı veya basit makinelerde)7318İp ve yün ipliği eğiricisi (el tezgahı veya basit makinelerde)7318Jakar dokumacısı (el tezgahı veya basit makinelerde)7318Kadife makasçısı (el tezgahı veya basit makinelerde)7318Kazaz (ipek ve suni ipekten süs püskülleri, başlık, tespih püskülü vs. yapan)7318Keçe ve kepenek yapımcısı (el tezgahı veya basit makinelerde)7318Kendirci (kendir elyafından ip vs. yapan)7318Kilim dokuyucu (el tezgahı)7318Kordon ve şerit işçisi (elle)7318Kroşeci - dokuma (el tezgahı veya basit makinelerde)7318Kroşe sürfileci (elle)7318Kumaş boyacısı7318Kumaş boyamacı7318Kumaş dokumacı (el tezgahı veya basit makinelerde)7318Kumaş dokuyucu (el tezgâhı)7318Kumaş kontrol işçisi7318Kurdeleci (el tezgahı veya basit makinelerde)7318Manusa dokumacısı (el tezgahlarında pamuk ipliğinden yapılan dokuma)7318Mazman (kilim dokuyan - el tezgahı)7318Mutaf (yem torbası, gübre torbası, çul, saman torbası dokuyan)7318Nişancı (bez üzerine benek ve çiçek damgası yapan)7318Örgücü (elle)7318Örgücü - giyim eşyası (örgü şişiyle)7318Örgü makinesi işçisi (el tezgahı)7318Örgü makinesi kurucusu (el tezgahı veya basit makineler)7318Örgü tezgahı ayarcısı7318Örme ustası (el tezgahı veya basit makinelerde)7318Örücü (el tezgahı veya basit makinelerde)7318Saçak dokuyucusu - halı dokuma (el tezgahı veya basit makinelerde)7318Şerit katlayıcısı - elyaf7318Şerit ustası (el tezgahı veya basit makinelerde)7318Taharcı7318Tekstil, deri ve benzer malzemeleri kullanan elişi çalışanları7318Tekstil el işi çalışanı7318Tekstil elyafı işçisi7318Tekstil işçisi - elyaf7318Tel verici - tekstil7318Urgancı (el tezgahı veya basit makinelerde)7318Ürün geliştirme elemanı (dokuma)7318Yapay çiçek yapım işçisi7318Yastıkçı (hasır)7318Yün ayırıcısı - elyaf7318Yün çorap örücüsü7318Dokuma kumaş hazırlama elemanı7318Dokuma kumaş desinatörü7318Keçe imal ustası7319Kukla yapımcısı7319Taş, lületaşı, mermer ve kilden süs heykelleri ve eşyaları yapım ustası7319Başka yerde sınıflandırılmamış el sanatları çalışanları7319Taş eşyalar el işi çalışanı7319Lüleci - lüle taşından eşya imal eden7319Metal oyuncak yapımcısı (elle)7319Mum imal işçisi7319Kehribarcı - kehribar eşya imal etme ustası7321Pantograf baskıcısı7321Intertip dizgi operatörü7321Şablon imalatçısı - baskı levhası7321Sayfa tertipçisi - baskı7321Serigrafi ustası7321Sterotip klişeci7321Tifdruk (çukur baskı tekniği) baskı ustası7321Klişeci7321Klişeci - fotogravür7321Klişeci - metal gravür7321Klişe rötuşçusu7321Kopyacı (direkt litografi işçiliği)7321Baskı fototipçisi7321Baskı makinesi dizicisi7321Baskı montajcısı7321Baskı öncesi çalışanları7321Baskı oymacısı7321Baskı oymacısı - fotogravür7321Baskı plakası rötuşçusu7321Baskı sayfa düzenleyicisi7321Baskı tabaka vericisi7321Kopyacı - fotomekanik7321Kopyacı - litografya7321Levha montajcısı (serigrafi baskı)7321Levha yapıcı (baskı)7321Litografik çıkartmacısı7321Masaüstü yayıncılık donanımı operatörü7321Masaüstü yayıncılık operatörü7321Matbaa dizgicisi7321Mizanpajcı7321Mürettip (elle)7321Mürettip işçi7321Mürettip pedalcı7321Mürettip usta7321Mürettip yardımcısı7321Ofset kalıpçı - matbaa7321Baskı dağlayıcısı - fotogravür7321Baskı dağlayıcısı - metal levha, metal oyma, metal rulo7321Baskı dizgicisi7321Baskı foto-dizgicisi7321Başmürettip7321Dizgici7321Elektronik dizgici7321Elektronik ön baskı teknisyeni7321Elektrotip (klişe) dökümcü ve kalıpçısı7321Elektrotip klişeci7321Forma tertipçisi7321Foto dizgi operatörü7321Fotoğrafçı (fotogravür)7321Fotogravürcü7321Fotogravür fotoğrafçısı7321Fotolitografik baskı ustası7321Fotomekanik baskı plakası çıkartmacısı7321Fotomekanikçi7321Foto mekanik operatörü7321Foto mekanik ustası7321Fototip montajcısı7321Fototip sayfa tertipçisi7321Gravürcü (elle) - ağaç, kauçuk ve linolyum7321Gravürcü (elle) - litograf taşı7321Gravürcü (elle) - metal baskı plakaları ve ruloları7321Gravürcü (metal baskı plakaları ve ruloları) (elle)7321Gravürcü - metal kalıp (elle)7321Rötuşçu - fotogravür7322Matbaacı çırağı7322Arma baskı ıstampacısı7322Basımcılar7322Baskıcı (kontrplak)7322Baskıcı (makineyle) - cam7322Baskıcı (plastik)7322Baskıcı (suni deri)7322Baskıcı cam - (elle)7322Baskıcı - kontrplak ve ahşap malzemeler üzerine7322Tabaka ofset baskı operatörü7322Şablon operatörü7322Web ofset baskı operatörü7322Rotasyon baskı makinesi operatörü (raklist)7322Rotatif baskı pres operatörü7322Rotogravür baskı makinesi operatörü7322Şabloncu (tekstil)7322Şablon kesicisi - ipek ekran baskısı7322Serigraf7322Serigraf baskı makinesi operatörü (seramik)7322Serigrafi basımcısı7322Serigrafi baskıcısı - kağıt, metal, kumaş vb.7322Serigrafi baskı makinesi operatörü7322Serigrafi şabloncusu - kağıt, metal, kumaş vb.7322Serigraf - kağıt, metal, kumaş vb.7322Silindirik tertipli baskıcı7322Tekstil baskıcısı (el ile)7322Tekstil baskı makinesi operatörü7322Tekstil desen yapma makinesi operatörü7322Tifdruk baskı (çukur baskı) pres operatörü7322Tifdruk baskı makineleri operatörü7322Tipo baskıcısı7322Tipograf7322Tipo kalfası7322Tipo makinisti7322Tipo ustası7322Varyant elemanı (tekstil)7322Web baskı makinesi operatörü7322Matbaa grafikçisi - usta7322Matbaa işçisi7322Matbaa işçisi (baskı sonrası)7322Matbaa kesim ustası7322Matbaa makinesi operatörü7322Matbaa ustası7322Matbaa ve sevk işçisi7322Metal ofset işçisi7322Monotipçi7322Monotip dizgi operatörü7322Monotip döküm çırağı7322Monotip döküm operatörü7322Monotip döküm usta yardımcısı7322Monotip harf döküm makinesi operatörü7322Monotip klavye usta yardımcısı7322Monotip operatörü7322Ofset baskıcı7322Ofset baskı operatörü7322Ofset baskı pres operatörü7322Ofset başoperatörü7322Ofsetçi başusta7322Ofset işçisi7322Ofset makinisti7322Ofset ustası7322Ozalit makinesi operatörü7322Prova baskıcı7322Renk ayrımcı7322Reprodüksiyon ve klişe teknisyeni7322Küçük baskı makinesi operatörü7322Levha baskı pres operatörü7322Linotipçi7322Linotip operatörü7322Litografyacı7322Matbaa atölye şefi7322Matbaa baskı montajcısı7322Baskıcı - plastik ürünler üzerine7322Baskıcı - suni deri üzerine7322Baskı makinesi operatörü7322Baskı operatörü7322Baskı ustası7322Besleyici operatör (baskı)7322Blok baskıcısı7322Blok motif baskıcısı7322Dijital baskı makinesi operatörü7322Dijital baskı operatörü (tekstil)7322Direkt litografik baskıcı7322Dizgi makinesi operatörü7322Dizgi operatörü usta yrd.7322Dizgi operatör yardımcısı7322Duvar kağıdı baskıcısı7322Duvar kağıdı baskı pres operatörü7322Düz tablalı baskıcı7322Entertipçi7322Entertip operatörü7322Entertip ustası7322Entertip usta yardımcısı7322Flekso baskı makinesi operatörü7322Fotokopi makinesi operatörü7322Foto - tipi hurufat dizme makinesi operatörü7322Fototip tertip makinesi operatörü7322Geniş tabaka besleme makinesi operatörü7322Gravür baskı makinesi operatörü7322Gravürcü - metal baskı ruloları (makineyle)7322Gravür pantograf operatörü7322Hurufat döküm makinesi operatörü - matbaa ve basım evleri7322Hurufat işçisi7322Kağıt kabartmacısı7322Kalıp basımcı7322Kopya baskı makinesi operatörü7322Kumaş baskı basımcısı7322Harf döküm makinesi operatörü7323Mücellit işçi7323Mücellit7323Mücellit usta yardımcısı7323Mücellit yardımcısı7323Sırttan zımbalama makinesi operatörü7323Süsleyici (elle) - kitap7323Toplama operatörü7323Amerikan cilt operatörü7323Baskı tamamlama ve ciltleme işlerinde çalışanlar7323Baş mücellit7323Ciltçi7323Ciltçi (elle)7323Ciltçi ustası7323Ciltçi usta yardımcısı7323Ciltleme makinesi operatörü7323Cilt operatörü7323Cilt tezyinatçısı (makine ile)7323Cilt ustası7323Çoklu ciltleme makinesi operatörü7323Folyo baskı operatörü7323Harmanlama operatörü7323Katlama operatörü7323Kesme operatörü7323Kitap kabartmacısı7323Kitap kabartma makinesi operatörü7323Kitap perdahlayıcısı7323Küçük ciltleme makinesi işçisi7323Mücellit usta7411Elektrikçi - maden ocakları 7411Kontrolör - elektrik tesisatı7411Elektrikçi baş usta7411Elektrikçi - fabrika7411Elektrikçi işçi7411Elektrikçi - sahne ve stüdyo7411Elektrik işçisi7411Elektrik işçisi - aydınlatma7411Elektrik jeneratörcüsü7411Elektrik kalfası7411Elektrik tamir ustası7411Elektrik tesisatçısı7411Elektrik tesisatçısı - bina7411Elektrik tesisat ve bakım ustası7411Elektrik ustası - elektrik tesisatı7411İnşaat elektrikçisi7411Işıkçı - sahne, stüdyo vb.7411Jeneratörcü7411Jeneratör işçisi7411Sahne elektrik atölye şefi7411Sahne elektrikçisi7411Sahne ışıkçısı7411Sahne ve stüdyo elektrikçisi7411Elektrikçi - diğer 7411Abone bağlama işçisi - elektrik7411Bakım elektrikçisi7411Bakım ve onarım elektrikçisi7411Bina elektrik tesisatı tamircisi7411Bina ve ilgili elektrik tesisatçıları7411Elektrik atölye ustabaşısı7411Elektrik bakım formeni7411Elektrik bakım şefi7411Elektrikçi aydınlatma - neon7412Akü imal işçisi7412İşletme elektrik bakımcısı7412Akümülatör işçisi7412Armatür kurucusu7412Asansör bakım onarım işçisi7412Asansör bakım ve arıza elemanı (asansör montörü)7412Asansör kurucusu ve bakımcısı7412Asansör montörü7412Asansör tamir bakım ustası7412Asansör tamircisi7412Buzdolabı tamircisi7412Elektrikli eşya montajcısı 7412Dinamo tamircisi7412Elektrik bakım - onarım tamircisi7412Elektrikçi - gemi7412Brülör elektrik ustası7412Elektrikli ev aletleri servis teknisyeni7412Ev cihazları teknikeri7412Elektrikçi - lokomotif7412Elektrikçi - motorlu taşıt7412Elektrikçi - tramvay7412Elektrikçi - uçak7412Elektrik jeneratörü montajcısı7412Elektrikli cihaz servis elemanı7412Elektrikli cihaz tamircisi7412Elektrikli ev aletleri bakım-onarımcısı7412Elektrikli ev aletleri tamircisi7412Elektrikli makine bakımcısı7412Elektrikli motor bakım-onarımcısı7412Elektrik mekanikeri7412Elektrik mekanikeri ve montajcıları7412Elektrik montajcısı7412Elektrik montörü7412Elektrik montörü - büro makineleri7412Elektrik montörü - motorlu taşıtlar7412Elektrik montörü - motor ve dinamo7412Elektrik montörü - ölçü aletleri7412Elektrik montörü - soğutma ve havalandırma donanımı7412Elektrik montörü - transformatör7412Elektrik motoru tamircisi7412Elektrik tamircisi7412Elektrik ustabaşısı (bakım ve onarımı)7412Endüstriyel bakım-onarım elektrikçisi7412Endüstriyel otomasyon işçisi 7412Hasta elektrikli karyola tamircisi 7412Jeneratör tamircisi7412Konveyör bant bakım onarımcısı7412Oto elektrik atölye ustabaşı7412Oto elektrikçisi7412Oto elektrik ustası7412Otomotiv elektrikçisi7412Otomotiv son kontrol elektrik arıza giderme işçisi7412Soğutmacı ve havalandırmacı( iklimlendirme )7412Tamir bakım ustası - elektrikli makine7412Transformatör tamircisi7412Türbin bakım ve onarım işçisi - elektrik7412Elektrik usta yardımcısı 7412Akülü tekerlekli sandalye tamircisi7413Elektrik hattı kurulumcusu7413Elektrik kablosu bağlayıcısı7413Elektrikli sinyalizasyon donanımı tamircisi7413Elektrik tesis işletme bakım işçisi7413Hat çekici (elektrik cer hatları)7413Elektrik arıza bakım işçisi7413Elektrik enerji hattı çalışanı7413Elektrik hattı bakım ve döşeme işçisi7413Elektrik hattı döşeyicileri ve tamircileri7413Elektrik hattı kablo işçisi7413Hat çekici (elektrik enerjisi)7413Hat çekici (telefon ve telgraf)7413Kablo çekme işçisi - elektrik enerjisi7413Kablo döşeme işçisi - elektrik iletimi7413Kablo ekleyici - elektrik7413Kablo kaynakçısı - perçincisi7413Tablocu - elektrik7413Tesisatçı - elektrik kablosu7421Elektronik büro makinesi tamircisi7421Elektronikçi - bakım ve onarım7421Elektronikçi baş usta7421Elektronik cihazların tamir bakım ustası7421Elektronikçi işçi7421Elektronikçi usta7421Elektronik donanım servis elemanı - bakım ve onarım7421Elektronik donanım servis elemanı - radyo ve televizyon7421Elektronik ekipman servis elemanı7421Elektronik eşya tamircisi7421Elektronik güvenlik sistemleri montaj ve servis işçisi 7421Elektronik işçisi (tren)7421Büro makineleri servis teknisyeni7421Elektronik mekanikeri7421Elektronik mekanikeri ve servisçisi7421Elektronik mekanikerleri ve servis elemanları7421Elektronik montörü (bilgisayar ve ilgili cihazlar)7421Elektronik montörü (elektronik ikaz sistemleri)7421Elektronik montörü (genel)7421Elektronik montörü (tıbbi teçhizat)7421Elektronik ustası7421Endüstriyel bakım-onarım elektronikçisi7421Fotokopi makinesi tamircisi7421Hava taşıtı bakım mekanikeri (havacılık elektroniği)7421Hava taşıtları elektroniği mekanikeri7421İşitme cihazları kalıp ve montaj elemanı7421İşitme cihazları tamircisi7421İşletme elektroniği yardımcı işçisi7421Kartuş dolum işçisi7421Programlanabilir lojik kontrol (PLC) işçisi 7421Radyo tamircisi7421Radyo, televizyon ve elektronik cihazlar bakım-onarımcısı 7421Sonar montörü7421Tamirci - elektronik büro makineleri7421Televizyon tamircisi7421Tıbbi görüntüleme sistemleri teknik servis elemanı7421Tıbbi laboratuvar ve hasta dışı uygulama cihazları teknik servis elemanı7421Uçak bakım mekanikeri (havacılık elektroniği)7421Yaşam destek ve tedavi cihazları teknik servis elemanı7421Bahis makineleri tamircisi7421Bankamatik (ATM) mekanikeri7421Büro makineleri bakım ve onarımcısı7421Cep telefonu tamircisi7421Dijital elektronikcihazlar bakım onarımcısı7421Elektrik elektronik atış kontrol sistemleri bakım onarımcısı7421Elektro komponent dizgi işçisi7422Uydu sistemleri montaj elemanı7422Telgraf hattı işçisi7422Bilgisayar donanım kurucusu7422Bilgisayar ekipmanı montajcısı7422Bilgisayar elektronik aksamı tamircisi7422Bilgisayar teknik servis elemanı7422Bilgi ve iletişim teknolojisi kurulumcuları ve servis elemanları7422Elektronik montörü (radyo ve televizyon vericileri ve radar teçhizatı)7422Haberleşme cihazları (tesisat) bakım ve onarımcısı7422Haberleşme tesisatı bakım ve onarımcısı7422İletişim teknolojisi servis elemanı7422Montajcı - bilgisayar donanımı7422Montajcı - radar (trafik vb. amaçlarla kullanılan küçük tiptekiler)7422Radyo anteni kurucusu7422Telefon kumanda tesisi operatörü7422Telefon servis elemanı7422Telefon tamircisi7422Telefon tamir ve bakım işçisi7422Telefon tamir ve bakım ustabaşısı7422Telefon tamir ve bakım ustası7422Telefon tesisatçısı7422Telefon ve telgraf tesisatçısı7422Telekomünikasyon ekipmanı bakım ve onarımcısı7422Telekomünikasyon hattı çalışanı7422Teletayp bakım onarımcısı7422Telgraf servis elemanı7422Telgraf tamircisi7422Telgraf tesisatçısı7422Telefon hattı işçisi7422Bilgisayar bakım ve onarımcısı7511Ton balığı temizleme ayıklama işçisi7511Tuzlayıcı ve fümeci - et7511Balık ayıklayıcısı7511Balıkçı - satıcı7511Balık filetocusu7511Balık hazırlayıcısı7511Balık kesimcisi7511Balık salamurası yapımcısı7511Balık satıcısı7511Balık temizleme işçisi7511Balık tuzlayıcısı7511Damgacı - mezbaha7511Deri-bağırsak yüzücüsü7511Et ayıklayıcısı7511Et hazırlayıcısı7511Et kesimcisi7511Et parçalayıcı7511Et salamurası yapımcısı7511Et tuzlayıcısı7511Et ve et ürünleri işlemecisi7511Fümeci7511Hayvan derisi yüzücüsü7511Hayvan kesicisi7511Kasap7511Kasap (et hazırlayıcı)7511Kasaplar, balık satıcıları ve benzer gıda hazırlama işlerinde çalışanlar7511Kesimhane işçisi7511Kümes hayvanı eti hazırlayıcısı7511Mezbaha işçisi7511Mezbaha kesim işçisi7511Midye dolma işçisi7511Padok işçisi - mezbaha7511Padok kahyası - mezbaha7511Pastırma imalat ustası7511Pastırma imal işçisi7511Rendering işçisi - et7511Sakatat işçisi7511Salam imalat işçisi7511Salam imalat ustası7511Salamura işçisi7511Sosis imalat işçisi7511Sosis imalat ustası7511Sosis, sucuk ve salam imal işçisi7511Sucuk imalat işçisi7511Sucuk imalat ustası7511Su ürünleri gıda işleme işçisi7511Tuzlayıcı ve fümeci - balık7511Bağırsak işçisi7512Pişmaniye imalat işçisi7512Pişmaniye imalat ustası7512Şehriye imal işçisi (fabrika dışı)7512Şehriye imal ustası (fabrika dışı)7512Şekerci - şekerleme yapımcısı (fabrika dışı)7512Şekerleme imal işçisi (elle)7512Şekerleme imal ustası7512Simit imalat ustası7512Simit imal işçisi7512Tatlı imal ustası7512Tatlı ustası (baklava)7512Tatlı ustası (dökme)7512Tünelci (bisküvi)7512Unlu şekerleme imal ustası7512Yufka ustası7512Ekmek pişirici7512Fırıncılar, pastacılar ve şekerleme imalatçıları7512Fırıncı ustası - unlu mamuller7512Francala imalat işçisi7512Francala imalat ustası7512Gofret pişirici (fabrika dışı)7512Gofret şekeri işçisi (fabrika dışı)7512Hamurkar7512Helva imalat işçisi (fabrika dışı)7512Helva imalat ustası (fabrika dışı)7512Helva ustası7512Kadayıf imal ustası7512Kahke imal ustası (çörek ve simide benzer gıda maddesi yapan)7512Kek imal işçisi (fabrika dışı)7512Kek imal ustası (fabrika dışı)7512Kurabiye imal ustası (fabrika dışı)7512Künefe imal ustası7512Lavaş ustası7512Lokma tatlısı imal ustası7512Lokum ustası7512Macun imal işçisi (şekerleme)7512Macun imal ustası (şekerleme)7512Makarna imal ustası (fabrika dışı)7512Mayacı (hamur)7512Pasacı (ekmek)7512Pastacı yardımcısı7512Pasta imal işçisi (fabrika dışı)7512Pasta imal ustası (fabrika dışı)7512Pasta ustası7512Pide tırnakçısı - ekmek fırını (ramazan pidesi vb.)7512Pişirici (bisküvi)7512Pişirici (ekmek)7512Pişirici (simit)7512Mantı ustası7512Çikolata imalat ustası (pastane, imalathane vb.)7512Baklava imalat işçisi7512Baklava imalat ustası7512Bisküvi çikolatası dökümcüsü (fabrika dışı)7512Bisküvi fırıncısı (fabrika dışı)7512Bisküvi fırını işçisi (fabrika dışı)7512Bisküvi imalat işçisi7512Bisküvi imalat ustası7512Börek ustası 7512Boyoz ustası7512Ekmek fırını işçisi7512Ekmek hamuru karıştırıcısı (fabrika dışı)7513Ayran imalat ustası7513Tereyağ yayık makine operatörü7513Çökelek ustası7513Dondurma imal ustası7513Dondurma ustası7513Eritme peynir imal işçisi7513Eritme peynir makinesi operatörü7513Kaşar imalat işçisi (fabrika dışı)7513Kaşar peyniri imalat ustası7513Kaşkaval makinesi operatörü7513Kaymak imalat işçisi (fabrika dışı)7513Kaymak imalat ustası (fabrika dışı)7513Krem peynir imalat ustası7513Kültürcü (süthane / mandıra)7513Mandıra işçisi - süt ürünleri imalatı7513Muhallebi ustası7513Peynir imal işçisi7513Peynir imal ustası7513Süthane/ mandıra işçisi7513Süt kabul işçisi7513Süt ürünleri imalatçıları7513Süt ürünleri imalat işçisi (fabrika dışı)7513Tulum peyniri imalat ustası7513Yoğurt imalat ustası (fabrika dışı)7513Yoğurt imal işçisi7513Yoğurt pastör operatörü7513Süt ürünleri imalat ustası (fabrika dışı)7513Süt ürünleri ustası7513Süt ve süt ürünleri işlemecisi7513Tereyağı imalatçısı7513Tereyağı imal işçisi7513Tereyağ imalat ustası (fabrika dışı)7513Civil (çeçil) peynir imalatçısı 7514Acı sos (Doğu Hindistan'a özgü tatlı-ekşi bir karışım) imalatçısı 7514Yıkama ve ayıklama işçisi (konserve imali) (elle)7514Meyve konservecisi7514Meyve konservecisi (fabrika dışı)7514Meyve salamura yapımcısı (fabrika dışı)7514Meyve sebze ayıklama işçisi7514Meyve suyu konservecisi (fabrika dışı)7514Meyve suyu yapımcısı (fabrika dışı)7514Meyve ve sebze işleyiciler7514Pişirici - konserveci (hazır çorba)7514Pişirici - konserveci (meyve ve sebze)7514Reçel imalatçısı7514Reçel imalat işçisi7514Sebze konservecisi7514Sebze konservecisi (fabrika dışı)7514Sebze salamura yapımcısı (fabrika dışı)7514Sebze suyu konservecisi (fabrika dışı)7514Sebze suyu yapımcısı (fabrika dışı)7514Sebze ve meyve turşu kurucusu7514Şerbet yapımcısı7514Şıra yapımcısı7514Turşu imalat ustası (fabrika dışı)7514Turşu ustası7514Yağ çıkarıcı7514Yağ çıkarıcısı (fabrika dışı)7514Gıda konservecisi (fabrika dışı) 7515Tat bakıcı (kahve ve çay)7515Fındık eksperi7515Meyve sınıflandırıcısı7515Meyve suyu tadıcısı7515Şarap sınıflandırıcısı7515Şarap tadıcısı7515Sebze sınıflandırıcısı7515Tat bakıcı (içki)7515Çay sınıflandırıcısı7515Çay tadıcısı7515Et sınıflandırıcısı7515Gıda sınıflandırıcısı7515Gıda tadıcısı7515Gıda ve içecek tadıcıları ve sınıflandırıcıları7515İçki tadıcısı7515Kahve tadıcısı7515Kalite kontrolcü (kuruyemiş)7515Kontrol elemanı - meyve suyu ve sebze kutulama7515Likör tadıcısı7515Çay eksperi7515Yağ sınıflandırıcıcı7516Denkçi (tütün demet veya dizilerini ağaçlarla veya kanaviçe ile denk hale getiren)7516Tütün sınıflandırıcısı7516Dizici (yaş tütün yapraklarını ipe dizen)7516Enfiye imal işçisi7516İstifçi - tütün7516Pipo tütünü hazırlama işçisi (elle)7516Pipo tütünü presleme işçisi (elle)7516Puro imal işçisi (elle)7516Puro kurutma fırını işçisi7516Puro yapımcısı7516Sigara yapımcısı7516Tongacı (tütün yapraklarını mengenede sıkıştırarak sandıklara yerleştiren)7516Tütün ayıklama işçisi7516Tütün ayırma işçisi7516Tütün çeşnilendiricisi7516Tütün harman işçisi7516Tütün harmanlama işçisi7516Tütün hazırlama işçisi7516Tütün hazırlayıcılar ve tütün ürünleri yapımcıları7516Tütün ıslah işçisi7516Tütün soyma işçisi7516Tütün eksperi7516Desteci (tütünü demetleyen)7521Ağaç/kereste işleyici7521Kereste imalatçısı7521Ağaç emprenye işçisi7521Ağaç ilaçlama işçisi (ağaç işlemede)7521Ağaç işleyiciler7521Ağaç işlemcisi7521Ağaç işleme işçisi7521Ağaç kurutma işçisi7521Ağaçları işlemden geçirme işçisi7521Ağaç sınıflandırıcısı7521Çelik kapı mobilya işlemecisi7521Kereste fırını operatörü7521Kereste kurutma işlemcisi7521Kurutma fırını işçisi - ağaç işleme7521Kurutma fırını operatörü7521Tomruk işleme tankı operatörü7521Ağaç değerlendiricisi7522Ağaç araba imalat işçisi7522Ağaç eşya şablon yapıcısı7522Ağaç fıçı imalat işçisi7522Ağaç hamur teknesi, kova, kepçe, kaşık, havan vs. yapımcısı7522Ağaç kakma işleyicisi7522Ağaç kasa yapımcısı7522Ağaç pipo yapımcısı7522Ağızlık imalatçısı - ahşap7522Ahşap dolap ebatlandırma işçisi7522Ahşap dolap imalat ustası7522Ahşap dolap yapımcısı7522Ahşap iskeletçi7522Ahşap kalıp yapımcısı7522Ahşap karoserci7522Ahşap mobilya imalatçıları ve ilgili işlerde çalışanlar7522Ahşap mobilya imalatçısı7522Ahşap mobilya yapımcısı7522Araba imalat işçisi (ağaç)7522Araba yapımcısı (ahşap)7522At arabası tekerleği yapımcısı7522At arabası yapımcısı7522Baston ustası7522Baston yapımcısı7522Çivi çakma makinesi operatörü7522Depolama tankı imalat işçisi (ağaç)7522Tahta kaşık yapımcısı7522Tahta kutu yapımcısı7522Tahta merdiven yapımcısı7522Tahta model-manken yapımcısı7522Tahta ökçe yapımcısı7522Tahta sandalye yapımcısı7522Tahta sandık yapımcısı7522Tahta spor malzemesi yapımcısı7522Tahta tank yapımcısı7522Tahta varil yapımcısı7522Tekerlekçi (at arabası, fayton vb. için)7522Tekerlek imalat işçisi - ağaç7522Tekerlek yapımcısı (ahşap)7522Tekne modelcisi (ahşap )7522Yapıştırmacı - mobilya7522Düven yapımcısı7522Fayton yapımcısı7522Fıçı imalat işçisi (ağaç)7522Gardırop yapımcısı7522Helezon yay - dizgi makinesi operatörü 7522İskemleci ahşap7522Kakmacı - ağaç7522Kamış mobilya yapımcısı7522Kaplamacı - ahşap7522Lastik kolon makinesi operatörü - mobilya7522Maket işçisi - ahşap7522Markör - ağaç7522Mobilyacı işçi7522Mobilya cilacısı - ahşap7522Mobilyacı usta yardımcısı7522Mobilya imalat işçisi7522Mobilya işçisi7522Mobilya test makinesi operatörü7522Mobilya ustası7522Mobilya ustası, ahşap7522Mobilya üst yüzey işlemcisi7522Mobilya yapımcısı7522Modelci - ağaç7522Model ve kalıp imalatçısı - ağaç7522Nalın yapımcısı7522Oymacı - ağaç7522Oyma işçisi - ağaç7522Perdah işçisi (elle) - mobilya7522Pipo ve ağızlık imalat işçisi - ağaç7522Piyano kutusu yapımcısı7522Resim çerçevesi yapımcısı - ağaç7522Saat kutusu yapımcısı - ağaç7522Sandalye monte işçisi (ağaç)7522Sandalye yapımcısı - ağaç7522Sandık imalat işçisi - ağaç7522Spor malzemesi imalat işçisi - ağaç7522Tabut yapımcısı - ağaç7522Tahta araba gövdesi yapımcısı7522Tahta briket kalıbı yapımcısı7522Tahta karoser yapımcısı7522Tahta kaşık ustası7523Bükücü (ağaç)7523Bükücü (makine ile) - kontrplak, ağaç7523Dik freze tezgahı ayarcı - operatörü (ağaç)7523Döner bıçaklı planya tezgahı ayarcı - operatörü (ağaç)7523Döner bıçaklı yuva açma tezgahı ayarcı - operatörü (ağaç)7523Ebatlama makinesi operatörü - ağaç ürünleri7523Freze tezgahı ayarcı - operatörü (ağaç)7523Hassas ağaç işleme hızarcısı7523Kanal açma makinesi işçisi (ağaç)7523Kanal açma makinesi operatörü - ağaç7523Kesme makinesi ayarcı - operatörü (ağaç)7523Konik yapma makinesi ayarcı-operatörü (ağaç)7523Lake makinesi ayarcı-operatörü (mobilya) (ağaç)7523Makara yapım makinesi operatörü - ağaç7523Makine operatörü (ahşap ürünler)7523Matkap tezgahı ayarcı - operatörü (ağaç)7523Montajcı - ağaç planya makinesi7523Montajcı - ağaç şekillendirme makinesi7523Montajcı - ağaç torna tezgahı7523Montajcı - ağaç zıvana makinesi7523Parke imalat makinesi operatörü - ağaç7523Pedallı ağaç testeresi (jıgsaw) operatörü7523Perdahlama makinesi ayarcı - operatörü (ağaç)7523Planya tezgahı ayarcı - operatörü (ağaç)7523Pres makinesi operatörü - ağaç işleri7523Rayba makinesi ayarcı - operatörü (ağaç)7523Sunta kesme işçisi7523Tahta boyama makinesi operatörü7523Tahta bükme makinesi operatörü7523Tahta cilalama makinesi operatörü7523Tahta oyuncak üretim makinesi operatörü7523Tahta perdahlama makinesi operatörü7523Tahta spor malzemesi makinesi operatörü7523Tesviye işçisi - ağaç7523Tesviye makinesi operatörü - ağaç işleri7523Tornacı - ağaç7523Torna tezgahı ayarcı - operatörü (ağaç)7523Tutkallama makinesi operatörü (ağaç, mobilya)7523Tutkal sürme makinesi ayarcı-operatörü (ağaç)7523Yuvarlak iş çekme makinesi ayarcı - operatörü (ağaç)7523Zımpara makinesi ayarcı - operatörü (ağaç)7523Zımpara makinesi operatörü - ağaç ürünleri7523Zincirli freze tezgahı ayarcı - operatörü (ağaç)7523Mekik yapım makinesi operatörü - ağaç7523Melamin pres makinesi operatörü (sunta) 7523Milli oyma makinesi ayarcı - operatörü (ağaç)7523Mobilya cilacısı (püskürtme ile) (ağaç)7523Mobilya üretim makinesi operatörü - ağaç7523Montajcı - ağaç işleme makinesi7523Montajcı - ağaç oyma makinesi7523Montajcı - ağaç oyma testere tezgahı (fret-saw)7523Ağaç hak işleri makinesi operatörü7523Ağaç işleme makinesi ayarlayıcısı7523Ağaç işleme makinesi kurma operatörü7523Ağaç işleme makinesi kurucusu7523Ağaç işleme makinesi operatörü7523Ağaç işleme takım tezgahı kurucuları ve operatörleri7523Ağaç işleme tezgahı ayarcı - operatörü7523Ağaç işleme tezgahı ayarcısı7523Ağaç işleme tezgahı operatörü7523Ağaç işleme torna makinesi operatörü7523Ağaç işleme torna tezgahı operatörü7523Ağaç işleri makinesi operatörü7523Ağaç kazıma makinesi operatörü7523Ağaç markalama makinesi operatörü7523Ahşap tornacı7523Ağaç matkapçısı7523Ağaç oyma işçisi7523Ağaç oyma makinesi operatörü7523Ağaç tornacısı7523Ağaç tornalama makinesi operatörü7523Ağaç ürünleri makinesi operatörü7523Ahşap CNC makinesi operatörü7523Ahşap doğrama CNC makinesi operatörü 7523Ahşap oyma makinesi operatörü7523Ahşap ürün makinesi operatörü7523Biçimci - ağaç işleme7523Bıçkıcı (ince ağaç işleri)7523Bıçkıcı - ağaç işleri7523Buharlı pres makinesi işçisi - ağaç kaplama7531Kürk gerdirici7531Kürk değerlendirici ve denkleştirici7531Kürk sınıflandırıcısı7531Kürk terzisi7531Kürk yapımcısı7531Misinacı (gelinlik)7531Perukacı7531Peruk yapımcısı7531Sahne terzisi7531Şapkacı7531Şapkacı (sahne ve studyo)7531Şapka yapımcısı7531Tekstil işçisi - kürk giyim eşyası yapımı7531Terzi 7531Terzi (otel)7531Terzi - abiye, gelinlik7531Terzi - deri ürünleri (pantolon, ceket, pardösü vb.)7531Terzi işçisi7531Terzi - kürk7531Terziler, elbise yapımcıları, kürk ve şapka yapımcıları7531Terzi ustası7531Bluz yapımcısı7531Elbise yapımcısı7531Elbise yapımcısı (rob, bayan elbisesi)7531Erkek terzisi7531Erkek terzisi (hazır elbise)7531Erkek terzisi atölye şefi7531Erkek terzisi atölye şef yardımcısı7531Fermeneci - terzi7531Gocuk ustası7531Gömlek yapımcısı7531İç çamaşırı yapımcısı7531İhramcı (terzi, hac elbisesi diken)7531Kadın şapkası imalat işçisi7531Kadın şapkası imalat ustası7531Baş perukçu (sahne stüdyo)7531Bayan başlığı yapımcısı7531Bayan terzisi7531Bere yapımcısı7531Kadın terzisi7531Kadın terzisi atölye şefi7531Kasket yapımcısı7531Korse yapımcısı7531Kostümcü (sahne ve stüdyo)7531Kostüm yapımcısı7531Kürk biçici7531Kürk kesimcisi7532Kesimci (deri/kürk hazır giyim)7532Patron hazırlayıcısı - giyim eşyası7532Kesimci - mobilya, yatak ve taşıt döşemesi7532Makasçı - mobilya, yatak ve taşıt döşemesi7532Patron işaretleyici - giyecek7532Şapka kalıbı yapımcısı7532Tekstil işçisi - kumaş kesim ve kalıp yapımı7532Yelken bezi kesimcisi7532Yelken kalıbı yapımcısı7532Pastalcı7532Armül ustası (el tezgahı)7532Bez kesme makinesi işçisi - boru tecridi7532Biçici - deri giyecek7532Bulmer kesim makinesi operatörü7532Çadır bezi kesimcisi7532Çadır kalıbı yapımcısı7532Eldiven biçici (deri)7532Eldiven kalıbı yapımcısı7532Giyim eşyası kalıp yapımcısı7532Giyim eşyası kesimcisi7532Giyim eşyası ve ilgili kalıp yapımcıları ve kesimcileri7532Giysi biçicisi7532Giysi kalıbı yapımcısı7532Halı deseni kopyacısı7532Hazır giyim kalıpçısı7532Jakar kartı desen kopyacısı7532Kartelacı7532Kesimci (konfeksiyon)7532Döşeme bezi kesimcisi7532Döşeme biçicisi7532Çocuk giyim modelisti7532Erkek giyim modelisti7532Gelinlik modelisti7532İç giyim modelisti7532Kadın giyim modelisti7532Konfeksiyon modelisti7532Modelist - giyim eşyası7532Kesimci - tekstil7532Kumaş kesme makinesi işçisi7532Kumaş kesme makinesi operatörü7532Kürk kalıbı yapımcısı7532Kürk modelcisi7532Makas makinesi işçisi7532Makastar - tekstil7532Numune kalıp sorumlusu ( tekstil )7532Patron hazırlayıcı - şapka ve kep7532Kesimci (saraciye)7533Çadır dikicisi7533Çadır imalat ustası7533Çuval dikicisi7533Deri dikici (ayakkabı,eldiven ve giyecek hariç) (elle)7533Deri dikicisi7533Deri giyim dikişçisi7533Deri konfeksiyon elişi işçisi (düğme, çıtçıt vb.)7533Dikişçi7533Dikişçiler, nakışçılar ve ilgili işlerde çalışanlar7533Dikişçi - tekstil, konfeksiyon vb.7533Overlokçu7533Oyuncak bebek (tekstil) imal işçisi7533Piliseci7533Ponterizci7533Regulacı7533Şemsiye imalat ustası7533Şemsiye işçisi7533Şemsiye tamircisi7533Şapka dikicisi7533Şemsiye yapımcısı7533Teğelci7533Tekstil işçisi - dikiş, nakış, konfeksiyon7533Tela presleme makinesi operatörü7533Terlik dikicisi - kumaş vb.7533Torba ve çuval dikme makinesi işçisi7533Yapma çiçek yapımcısı7533Yelken, çadır ve tente imalat ustası7533Yelken, çadır ve tente işçisi7533Dikişçi - mobilya ve taşıt döşemesi imalatı7533Döşeme dikicisi7533Doldurulmuş oyuncak yapımcısı7533Elbise dikişçisi (deri ve kürk hariç)7533El nakışçısı7533El ve makine dikişçisi (genel)7533Ev mefruşatı dikimcisi7533Folklorik bebek yapımcısı7533Folklorik-taş bebek yapımcısı7533Giyim eşyası dikimcisi7533Konfeksiyon hazır dikim işinde ortacı7533Konfeksiyon işçisi 7533Konfeksiyon ustası7533Kravat imal işçisi 7533Kumaş onarıcı - örücü7533Kürk dikişçisi7533Nakışçı7533Nakış işlemeci - konfeksiyon7534Kaplama işçisi - mobilya, yatak ve taşıt döşemesi7534Kalıpçı - yumuşak mobilya imalatı7534Mobilya döşemecisi7534Motorlu taşıt döşemecisi7534Ortopedik ürün döşemecisi7534Oto döşemecisi7534Oto döşeme ustası7534Otomobil döşemecisi7534Presçi - mobilya, yatak ve taşıt döşemesi7534Sünger işçisi - yatak imalatı7534Taşıt döşemecisi7534Tekstil işçisi - mobilya, yatak ve araç döşemecisi7534Telleme ustası - mobilya, yatak ve taşıt döşeme7534Uçak döşemecisi7534Yatak imalat işçisi7534Yatak imalat ustası7534Yatak kalıbı yapımcısı7534Yatak karkası spiral makinesi operatörü7534Yatak keçeleme işçisi7534Yatak yapımcısı7534Yatak yapımcısı - yün, pamuk vb.7534Yorgancı (elle)7534Yumuşak döşeme yapımcısı7534Demiryolu vagonu döşemecisi7534Döşemeci (gemi)7534Döşemeciler ve ilgili işlerde çalışanlar7534Döşemeci - mobilya, taşıt7534Döşeme kalıpçısı7534Döşeme ustası - mobilya, taşıt7534Kalıpçı - mobilya döşeme7534Kalıpçı - taşıt döşemesi7534Kalıpçı - yatak imalatı7534Kalıpçı - yumuşak döşeme imalatı7534Koltuk döşemecisi7535Deri kuru işlenti sorumlusu7535Ham deri sınıflandırıcısı7535Deri işlenti operatörü7535Deri yaş işlenti sorumlusu7535Debbağ (sepici)7535Deri boyacısı7535Deri boyama ve cilalama işçisi7535Deri germe makinesi işçisi7535Deri işçisi7535Deri ıslah işçisi (elle)7535Deri işlemecisi7535Deri işleme işçisi7535Deri işleme ustası7535Deri kesici (ayakkabı,eldiven ve giyecek hariç) (elle)7535Ham deri ustası7535Ham deri yüzücüsü7535Kürk tıraşlayıcısı7535Mahlül hazırlama işçisi (debbağlık)7535Post ayıklama ve tıraşlama işçisi7535Post ayırma işçisi7535Post boyama işçisi (elle)7535Postçu - işleme7535Post germe işçisi7535Post işleyicisi7535Post sınıflandırıcısı7535Post temizleme işçisi (elle)7535Post ve deri ayırıcısı7535Post yapımcısı7535Post yumuşatma işçisi7535Sepici7535Deri tabakçısı7535Deri taşçısı7535Deri temizleme işçisi (elle)7535Deri yarma işçisi7535Ham deri boyacısı7535Ham deri işçisi7535Ham deri işleyici7535Ham deri işleyiciler, tabakçılar ve postçular7535Deri bitim işlemleri (finisaj) sorumlusu7536Meşinci (deri eşya yapan) (fabrika dışı imalat)7536Valiz yapımcısı (fabrika dışı imalat)7536Mest ustası7536Ökçeci (ökçeyi ayakkabıya monte eden) (fabrika dışı imalat)7536Ortopedik ayakkabı imalat işçisi7536Sayacı (fabrika dışı imalat)7536Saya hazırlayıcı7536Semerci7536Taban presçisi7536At boyunluğu yapımcısı (fabrika dışı imalat)7536Ayakkabı biçicisi (fabrika dışı imalat)7536Ayakkabı dikicisi (fabrika dışı imalat)7536Ayakkabı imalatçısı (fora-freze-gazuma)7536Ayakkabı imalatçısı (montaj)7536Ayakkabı imalat işçisi (fabrika dışı imalat)7536Ayakkabı imalat işçisi (genel)7536Ayakkabı imalat ustası (fabrika dışı imalat)7536Ayakkabı kalıpçısı (fabrika dışı imalat)7536Ayakkabı kesimcisi (fabrika dışı imalat)7536Ayakkabı tabanı presçisi (fabrika dışı imalat)7536Ayakkabı tamircisi7536Ayakkabı yapımcıları ve ilgili işlerde çalışanlar7536Ayakkabı yapımcısı (fabrika dışı imalat)7536Bavul yapımcısı (fabrika dışı imalat)7536Bot, çizme ve ayakkabı perdahçısı7536Çarık ustası7536Çizme yapımcısı (fabrika dışı imalat)7536Deri dikici (saraciye)7536Deri eşya imal işçisi7536Deri kesici (elle)7536Eyer saracı7536Eyer yapımcısı7536Hamutçu7536Istampacı - ayakkabı7536Kamçı yapımcısı (fabrika dışı imalat)7536Kayış yapımcısı (fabrika dışı imalat)7536Körük yapımcısı - deri (fabrika dışı imalat)7536Köşker (yemeni ustası)7536Koşum saracı7536Koşum takımı yapımcısı (fabrika dışı imalat)7536Kundura tamircisi7536Kundura yapımcısı (fabrika dışı imalat)7536Makine kayışı yapımcısı (fabrika dışı imalat)7536Ortopedik ayakkabı imalat ustası (fabrika dışı imalat)7536Ortopedik ayakkabı yapımcısı (fabrika dışı imalat)7536Postalcı (fabrika dışı imalat)7536Sahne kunduracısı7536Saraç7536Saraciye traşcısı7536Ayakkabı modelisti7536Saraciye modelisti7536Çanta tamircisi7536Tamirci - ayakkabı7536Mestçi (fabrika dışı imalat)7541Balıkadam - kurtarma7541Dalgıç7541Dalgıç, kurtarma7541Sünger dalgıcı7541İstiridye dalgıcı7541Su altı işçisi7541Su altında çalışanlar (dalgıçlar ve balıkadamlar)7541İnci dalgıcı7542Ateşleyici (patlayıcı madde)7542Ateşleyiciler ve patlatma işlerinde çalışanlar7542Barutçu7542Barutçu - maden ocağı, taş ocağı7542Barut taşıyıcısı7542Dinamitçi7542Dinamitçi - maden ocağı, taş ocağı7542Patlatıcı (dinamit vb.)7542Ateşleyici7543Kalite kontrol işçisi - tüfek imalatı7543Denye kontrolcü7543Yün sınıflandırıcısı7543Ürün sınıflandırıcısı (gıda ve içecekler hariç)7543Ürün sınıflandırıcıları ve test edicileri (gıda ve içecekler hariç)7543Tül perde kontrol işçisi 7543Tiftik eksperi7543Pamuk sınıflandırıcısı7543Örgü kontrolörü7543Metocu7543Kontrolör - üretim7543Konfeksiyon kontrolörü7543Kalite kontrolörü - kumaş7543Kalite kontrolörü - et ayıklama ve paketleme7543Çorap kontrolörü7543Deri tekstil kalite kontrol7543Desen kontrol işçisi (tekstil)7543Elyaf değerlendirici7543Elyaf eksperi7543Halat kontrolörü7543Halı kontrolörü7543Ham lata kalite kontrolörü (kurşun kalem)7543Hurda eksperi7543Kalite denetçisi - ürünler (gıda ve içecekler hariç)7543Kalite kontrolcü (gıda ve içecekler hariç)7543Kalite kontrolcü - ayakkabı 7543Kalite kontrolcü - halı7543Kalite kontrolcü - tekstil7543Kalite kontrol elemanı - dikim7543Kalite kontrol elemanı - hazır giyim7543Kalite kontrol elemanı - oyuncak imalatı7543Kalite kontrol elemanı - şapka dikimi7543Kalite kontrol elemanı - şemsiye imalatı7543Kalite kontrol elemanı - tente ve çadır imalatı7543Kalite kontrol işçisi (cam)7543Kalite kontrol işçisi - kalıp imalatı7543Kalite kontrol işçisi - metal şablon yapımı7543Tefrik kontrolcü (iplik)7543Kalite kontrolörü - endüstriyel işlemler, sanayi ürünleri7544Zararlı böcek kontrolörü7544Yabani ot kontrolörü7544Haşerat temizleyicisi7544Filit işçisi (haşere ilaçlama)7544Dezenfekte edenler ve diğer zararlı böcek veya yabani ot kontrolörleri7544Dezenfekte eden (zararlı böcekleri öldürenler)7544Böcek, haşerat ilaçlama ve imha işçisi7549Optik cam yapım işçisi7549Mercek camı yapım işçisi7549Çiçek tanzimcisi7549Başka yerde sınıflandırılmamış sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar7549Sabun imalatçısı (geleneksel yöntemlerle)7549Optik lens perdahlayıcısı7549Optik lens kalıpçısı8111Asmadenci - altın, bakır, demir, krom, kömür, linyit vs. gibi maden ocaklarında8111Yürüyen tahkimat sürücüsü8111Bant kaydırıcı ve tanzimcisi - maden 8111Bant kontrol merkezi operatörü - kömür madeni 8111Boru ajöstörü - yer altı8111Delici/sondajcı (madencilik)8111Delici ustası - maden8111Delme makinesi operatörü - madencilik8111Dolgu makinesi operatörü8111Dragline operatörü8111Ekskavatör operatörü- maden veya taşocağı8111Galeri açma operatörü (maden ocağı)8111Halatlı ekskavatör operatörü (madencilik)8111İhrazatçı8111İhrazat işçisi8111Jumbo operatörü8111Kazmacı - maden ve taşocağı8111Kireç ocağı ustası8111Kireçtaşı çıkarıcısı8111Kompresör operatörü - maden ve taşocağı8111Konveyör ustası - maden8111Oltu taşı çıkarma ustası8111Kumanda merkezi operatörü ( kömür madeni)8111Kum çıkarıcısı8111Lavvar işçisi - maden8111Lavvar yıkayıcısı - maden8111Madenci (genel)8111Maden kanal açma makinesi operatörü8111Maden kesme makinesi operatörü8111Maden makine operatörü8111Maden operatörü8111Maden ve taşocağı makine ve tesis operatörleri8111Mekanik işleme makineleri operatörü - maden veya taşocağı8111Mekanik yükleyici operatörü - maden veya taşocağı8111Mermer ocağı makineleri operatörü8111Mermer ocakçısı8111Otomatik maden makinesi operatörü8111Paletli ve lastik tekerlekli delme makinesi operatörü - maden8111Sondör - maden ve taş ocağı8111Sürekli maden makinesi operatörü8111Tahkimatçı - maden ocağı8111Tahsiyeci (kurtarıcı) (maden ocağı)8111Tamburlu kesici operatörü8111Taş çıkarma ustası8111Taş işaretleme işçisi8111Taşocağı makine operatörü8111Taş ve maden ocağı delme makinesi operatörü8111Tavan saplamacı - madencilik 8111Tekkars operatörü8111Tesis işçisi - kömür madeni 8111Tulumbacı - maden ocağı8111Yer altı maden işletmesi hazırlık elemanı8111Yer altı müteferrik işçisi8111Yer operatörü - kömür madeni 8111Bagger operatörü8112Filtre tesisi operatörü - maden8112Yüzdürme işletme operatörü - maden8112Flotasyon işçisi8112Freze makinesi operatörü - mineral 8112Gümüş ayırıcısı8112Jig operatörü8112Katrak makinesi operatörü - mermer 8112Kaya kırma makinesi operatörü8112Kırıcı operatörü - mineral veya taş işleme 8112Kömür ezme makinesi operatörü8112Kömür yıkama tesisi operatörü8112Konik maden matkabı operatörü8112Konkasör kırıcı operatörü8112Altın ayırıcısı8112Altın tortusu ayırıcısı8112Ayırıcı cihaz operatörü - maden8112Cevher yıkama makinesi operatörü8112Eleme makinesi operatörü - mineral ve taş8112Eleme operatörü - kum, çakıl8112Elevatörcü (çakıl ve kumu eleyen ve boy boy ayıran makineyi işleten)8112Filtreci (konsantre cevherlerin suyunu alan, nemini düşüren filtreyi çalıştıran kişi)8112Konkasör operatörü8112Kumlama makinesi operatörü8112Kurutmacı - kömür 8112Maden gravitasyon donanımı operatörü8112Makine operatörü - taş kesme veya işleme 8112Manyetik ayırıcı operatörü - maden8112Manyetik cevher işleme makinesi operatörü8112Mermer dolum işçisi8112Mermerit döküm işçisi8112Mermer seleksiyon işçisi8112Mermer silim işçisi8112Mermer silme makinesi operatörü8112Mermer torna makinesi operatörü8112Mineral cevheri ezme makinesi operatörü8112Mineral freze makinesi operatörü8112Mineral işleme makinesi operatörü8112Mineral kırma makinesi operatörü8112Mineral öğütme makinesi operatörü8112Mineral ve taş işleme tesisi operatörleri8112Mineral yıkama makinesi operatörü8112Mineral yüzdürme işçisi8112Molibden yüzdürme işçisi8112Öğütme tesisi operatörü - madencilik8112Siyanür cihazı operatörü - cevher işleme 8112Taş delme makinesi operatörü8112Taş doğrama makinesi operatörü8112Taş freze makinesi operatörü8112Taş işleme makinesi operatörü8112Taş işleme torna operatörü8112Taş kazıma makinesi operatörü8112Taş kesme makinesi operatörü8112Taş kırma makinesi operatörü8112Taş öğütme makinesi operatörü8112Taş perdah işçisi (makine ile)8112Taş perdah makinesi operatörü8112Taş planya makinesi operatörü8112Tender (dalma cihazı) operatörü8112Tesis kumanda operatörü (kömür)8112Tortu işçisi - altın veya gümüş8112Yıkama eleme makine operatörü8112Yıkama makinesi operatörü8112Yüzdürme işçisi (mineral işleme)8112Fırın operatörü - mineral kurutma8113Artezyenci (toprağı burgularla kazan)8113Çamur teknisyeni - petrol8113Çektirmeci - petrol ve doğal gaz kuyuları8113Çimentolama, asitleme ve test operatörü - petrol ve doğal gaz kuyuları8113Delici/sondajcı (petrol veya gaz kuyusu)8113Delici sondaj makinesi operatörü8113Derikmen - petrol8113Developman delme makinesi operatörü8113Dinamometre operatörü8113Döner sondaj makinesi operatörü - petrol ve doğal gaz kuyuları8113Ekip makinisti - petrol8113Elektrikli kıskaç operatörü8113Kablolu sondaj makinesi operatörü - petrol ve doğal gaz kuyuları8113Krayn operatörü8113Kule operatörü - petrol8113Kuyu açma ve sondaj makineleri operatörleri ve ilgili çalışanlar8113Kuyu delme donanımı operatörü8113Kuyu sondajcısı8113Log operatörü - petrol8113Maden sondörü8113Petrol sondörü8113Petrol ve doğal gaz kuyusu donanımı operatörü8113Sinyal gönderen delme makinesi operatörü8113Sondaj çamurcusu8113Sondaj çamur hazırlama ve test operatörü8113Sondajcı - kuyu8113Sondaj çimento başoperatörü8113Sondaj ekipbaşı8113Sondaj işçisi8113Sondaj kulesi montörü - petrol ve doğal gaz kuyuları8113Sondaj makinesi operatörü8113Sondaj operatörü8113Sondaj teçhizatı operatörü8113Sondaj tesisatı operatörü8113Sondaj tesis operatörü8113Sondör - karayolu inşaatı8113Sondör - su kuyusu delme8113Su sondaj operatörü8113Vinçci, sondaj kulesi8113Vinç operatörü, sondaj kulesi8114Mermer kesme makinesi operatörü8114Balata imal işçisi8114Mozaik imal işçisi (inşaat)8114Mozaik kesme makinesi operatörü8114Parke ve bordür imal işçisi8114Püskürtmeli kurutma (spray dryer) (seramik)8114Suni taş ürünleri makinesi operatörü8114Taş apreleme makinesi operatörü8114Taş cilalama makinesi operatörü8114Taş ebatlandırma makinesi operatörü8114Taş parlatma makinesi operatörü8114Taş ürünleri kesme makinesi operatörü8114Taş ürünleri oyma makinesi operatörü8114Zımpara kaplamaları üretim makinesi operatörü8114Asbestli çimento imal işçisi8114Asbestli çimento ürünleri makinesi operatörü8114Beton apreleme makinesi operatörü8114Beton boru imalat makinesi operatörü8114Betoniyer operatörü8114Beton parlatma makinesi operatörü8114Beton pompa operatörü8114Beton santral operatörü8114Beton transmikser operatörü8114Beton üretim makinesi operatörü8114Bez ve kağıt astarlı zımpara imal işçisi8114Büz imal işçisi8114Çimento paketleme makinesi operatörü8114Çimento, taş ve diğer mineral ürünler ile ilgili makine operatörleri8114Çimento ürünleri makinesi operatörü8114Dökme beton imal işçisi8114Dökme beton ürünleri makinesi operatörü8114Dökme taş ürünleri makinesi operatörü8114Endüstriyel elmas parlatma makinesi operatörü8114Endüstriyel elmas üretme makinesi operatörü8114Gazbeton çamur hazırlama operatörü8114Gazbeton döküm vinci operatörü8114Gazbeton kalıp kesme hattı operatörü8114Gazbeton kazan otoklav operatörü8114Gazbeton kireç hazırlama operatörü8114Karo imal işçisi8114Makine operatörü (dökme taş üretimi)8114Merkezi kumanda operatörü ( çimento )8114Mermer blok kesme makinesi operatörü8114Mermer ebatlandırma işçisi8114Alçı imalat işçisi8114Mineral ürünleri makinesi operatörü8121Metal sertleştirme fırını operatörü8121Metal tampere makinesi operatörü8121Metal tavlama fırını operatörü8121Nitratlayıcı - metal8121Pik döküm ustabaşısı8121Potacı - döküm8121Poteyaj operatörü8121Pres döküm makinesi operatörü8121Pres operatörü - metal8121Pres ve kalıp ayar işçisi - metal8121Santrifüj döküm makinesi operatörü8121Şarj işçisi (kupola ocağı)8121Savurma döküm makinesi işçisi8121Savurma döküm makinesi operatörü8121Şekillendirme makinesi operatörü - metal8121Sementasyon tavcısı - metal8121Sıcak haddeci - çelik8121Doğrultma işçisi - metal (soğuk haddehane)8121Dökümhane işçisi8121Eksiz boru çekme makinesi operatörü8121Eksiz boru ve tüp haddehane operatörü8121Eksiz tüp çekme makinesi operatörü8121Elektrik ark fırını izabecisi (çelik tasfiyesi)8121Enjeksiyon pres döküm makinesi operatörü8121Fırın vinç makinisti8121Hadde ayarcısı (metal)8121Hadde makinesi operatörü - demir dışı metaller8121Haddehane maniplatörü8121Haddehane operatörü - demir çelik/sürekli8121Haddehane operatörü - demir dışı metaller8121Haddeler kumanda operatörü8121Açık ocak izabecisi (martin) - çelik8121Afinaj operatörü8121Ateşleme işçisi (döküm ocağı) - demir ve demir dışı metaller8121Bessemer veya thomas izabecisi - çelik tavlama8121Bitirme haddecisi (metal) (soğuk haddehane)8121Bitirme haddecisi - demir ve demir dışı metaller (soğuk haddehane)8121Bobin açıcı (metal) (soğuk haddehane)8121Bobin açıcı - demir ve demir dışı metaller (soğuk haddehane)8121Bobin alıcı (metal) (soğuk haddehane)8121Bobin alıcı - demir ve demir dışı metaller (soğuk haddehane)8121Bobin dikici (metal) (soğuk haddehane)8121Bobin dikici - demir ve demir dışı metaller (soğuk haddehane)8121Bobin hazırlayıcı (metal) (soğuk haddehane)8121Bobin hazırlayıcı - demir ve demir dışı metaller (soğuk haddehane)8121Bobin sarıcı (metal) (soğuk haddehane)8121Bobin sarıcı - demir ve demir dışı metaller (soğuk haddehane)8121Bobin sıyırıcı (metal) (soğuk haddehane)8121Bobin sıyırıcı - demir ve demir dışı metaller (soğuk haddehane)8121Bobin verici (metal) (soğuk haddehane)8121Bobin verici - demir ve demir dışı metaller (soğuk haddehane)8121Boru dökümcüsü8121Çelik haddecisi8121Çelikhane işçisi8121Çelik kesme ve transfer makinesi operatörü8121Continuous rod döküm makinesi operatörü8121Cürufcu - çelik dönüştürme fırını8121Dekapaj kontrolcüsü (metal) (soğuk haddehane)8121Dikenli tel makinesi operatörü8121Dikişsiz boru çekici8121Dikişsiz boru çekme makinesi operatörü8121Pik dökümcüsü (makine ile)8121Sıcak hadde makinesi operatörü - çelik8121Sıcak presçi - metal8121Soğuk haddeci - çelik8121Dikişsiz boru haddecisi8121Doğrultma işçisi - metal (sıcak haddehane)8121Hadde makasçısı (sıcak haddehane)8121Hadde onarım işçisi (tel çekme)8121Hadde operatörü - demir dışı metaller8121Hadde operatörü - soğuk çelik8121Haruri muameleci (döküm)8121Hat operatörü - demir çelik8121İngot dökümcüsü8121İngot kalıp hazırlama işçisi8121Isıl işlemci8121Isıl işlem operatörü - metal8121İzabeci (demirden gayri metal üretimi ve tasfiyesi)8121İzabeci (kupola)8121İzabeci (metal ergitme) (kupola hariç)8121İzabeci (metal tavlama ocağı)8121İzabeci (oksijen ve çelik tavlama)8121İzabeci - demir dışı metal tasfiye8121İzabeci - metal ergitme8121Kafes teli makinesi operatörü8121Kalorifer radyatörü dökümcüsü - metal döküm8121Kalorifer radyatörü imalat işçisi - metal döküm8121Kaynak yolu makinesi operatörü - metal boru8121Kepçe operatörü - metal döküm8121Kontinü çubuk döküm makinesi operatörü - demir dışı metaller 8121Kontinü döküm operatörü (çelik)8121Kontinü hadde operatörü (çelik)8121Kupol ocağı operatörü8121Kurşun eritme ve dökme işçisi (fişek saçması ve mermi çekirdeği)8121Lens ölçücüsü8121Metal boru imalat makinesi operatörü - dökümhane8121Metal boru kesme makinesi operatörü8121Metal çekme makinesi operatörü8121Metal çekme makinesi ustası8121Metal döküm makinesi operatörü8121Metal döküm operatörü8121Metal ekstrüzyon tesisi operatörü8121Metal eritme fırını operatörü - döküm8121Metal ısıl işlem operatörü8121Metal ısıtma fırını operatörü8121Metal işleme tesisi operatörleri8121Metal karbonasyon donanımı operatörü8121Metal karıştırma fırını operatörü8121Metalleri ısı ile işleme tesisi operatörü8121Metal levha markacısı - sıcak haddehane8121Metal pres makinesi operatörü8121Metal pres makinesi ustası8121Metal semantasyon fırını operatörü8121Metal sertleştirici8121Döküm atölye ustabaşı8121Döküm operatörü8121Döküm usta yardımcısı8121Metal dökümcüsü8121Metal rafine etme makinesi operatörü8121Soğuk presçi - metal8121Spiral kaynak yolu makinesi operatörü - metal boru imali8121Su presi operatörü - metal boru imalatı8121Su verici (metal)8121Sürekli çubuk döküm makinesi operatörü (demir dışı metaller)8121Sürekli hadde operatörü - çelik8121Tavcı - metal8121Tavlama fırını operatörü8121Tavlama işçisi (annealer) - metal8121Tel çekme işçisi (makine ile)8121Tel çekme makinesi operatörü8121Tel örme makinesi operatörü8121Temizlik hatçısı - demir ve demir dışı metaller (soğuk haddehane)8121Temizlik hatçısı - metal (soğuk haddehane)8121Testere tezgahı işçisi (sıcak haddehane)8121Testere tezgahı işçisi - demir ve demir dışı metaller (sıcak haddehane)8121Uç kaynak makinesi operatörü (metal boru imali)8121Yay imal işçisi (otomotiv)8121Yay makinesi operatörü8122Emaye daldırma işçisi8122Eloksal kaplama işçisi8122Emaye hazırlama işçisi8122Emaye işçisi - metal eşya8122Emaye kaplama makinesi operatörü8122Emaye pistole işçisi8122Galvanizci (daldırma ile)8122Galvenizleme işçisi8122Haspel makinesi operatörü (metal boru imali)8122Hassas lak sürme makinesi işçisi (baskı silindirleri)8122Kadmiyum kaplama tanburu işçisi8122Kalay kaplama tanburu işçisi8122Endüstriyel fırın işçisi8122Kaplama operatörü - altın, gümüş, platin, nikel8122Krom kaplama işçisi (elektroliz ile)8122Krom ve bakır kaplama işçisi (elektroliz ile)8122Krom ve nikel sökme işçisi (elektroliz ile)8122Kum püskürtücü - metal8122Lak sürme makinesi işçisi - metal levha8122Metal astarlama makinesi operatörü8122Metal boyama makinesi operatörü8122Metal daldırma makinesi operatörü8122Metal galvanizleme makinesi operatörü8122Metal kaplamacı8122Metal kaplamacı (sıcak daldırma)8122Metal kaplama makinesi operatörü8122Metal kumlama makinesi operatörü8122Metal parlatma makinesi operatörü8122Metal perdahlama, astarlama ve kaplama makinesi operatörleri8122Metal perdahlama makinesi operatörü8122Metal püskürtme makinesi operatörü8122Metal püskürtücü8122Metal püskürtücü (makine ile)8122Metal temizleme makinesi operatörü8122Metal yapraklama makinesi operatörü8122Metal yüz kaplama makinesi operatörü8122Nikelajcı8122Nikelaj kaplamacı (elektroliz ile)8122Pirinç kaplama işçisi (elektroliz ile)8122Plaka perde makinesi ayarcı-operatörü (elyaflı plaka imali)8122Tel kaplama makinesi operatörü8122Trim presi makinesi operatörü8122Anot dökümcüsü8122Asitleme işçisi (daldırma ile)8122Bakır kaplamacı (elektroliz ile)8122Çelik kapı boya işçisi8122Elektro erozyon işçisi8122Elektroliz işçisi8122Elektroliz kaplamacısı8122Elektrolizle metal kaplama makinesi operatörü8122Elektrostatik boya operatörü8122Emaye fırınlama işçisi8131Kapsül ilaç imal işçisi8131Karıştırma makinesi operatörü - kimyasal maddeler8131Kauçuk işleme fabrikası operatörü8131Kavurucu (kimyasal ve ilgili işlemler)8131Kaynatma ekipmanı operatörü - kimyasal ve ilgili işlemler8131Kazan operatörü - kimyasal maddeler8131Kibrit imal işçisi8131Kibrit üretim makinesi operatörü8131Kimyasal beyazlatma operatörü8131Kimyasal gübre fabrikası operatörü8131Kimyasal madde beyazlatıcı operatörü8131Kimyasal pota (damıtma kabı) operatörü8131Kimyasal püskürtmeli kurutucu operatörü8131Kimyasal ürünler tesis ve makine operatörleri8131Kimyasal ürün tesis ve makine operatörü8131Kireç ocağı ustası (şeker imalatı)8131Kırma makinesi operatörü - kimyasal maddeler8131Klor gazı üretim makinesi operatörü8131Kok damıtma fırını operatörü8131Kok fırını işçisi8131Kok kömürü üretim makinesi operatörü8131Kok üretim fırını operatörü8131Kolonya imalat makinesi operatörü8131Kolonya imal işçisi8131Komprime ustası - ilaç sanayi8131Konverter operatörü - kimyasal işlemler (petrol ve doğal gaz hariç)8131Boyahane tesis takip işçisi8131Boya hazırlayıcı (tekstil)8131Boya imalat makinesi operatörü8131Boya kurutma fırını işçisi8131Boya kurutma fırını operatörü8131Boya kurutma fırını ustası8131Akü imalat makinesi operatörü8131Amonyum nitratlı gübre imal işçisi8131Amonyum sülfatlı gübre imal işçisi8131Ampul imalat makinesi operatörü8131Ampul solüsyon ilaç hazırlama işçisi8131Aralıklı ve devamlı işleyen imbik reaktör operatörü - eczacılık ve tuvalet malzemeleri8131Barut imalat makinesi operatörü8131Pasta işçisi (boya)8131Patlayıcı madde üretim makinesi operatörü8131Patlayıcı ürün makinesi operatörü8131Pil imalat makinesi operatörü8131Pil imal işçisi8131Pişirici (kimyasal ve ilgili işlemler)8131Pomat ilaç imal işçisi8131Proses işçisi - kimyasal ürünler8131Reaktör işçisi (boya)8131Sabun imalat makinesi operatörü - yağ fabrikası8131Santrifüj ayırıcı operatörü - kimyasal ve ilgili işlemler8131Santrifüj- seperatör makinesi operatörü8131Şarj işçisi (boya)8131Sentetik elyaf üretim makinesi operatörü8131Separatör işçisi8131Suni gübre imalat makinesi operatörü8131Şurup imal işçisi8131Süper fosfatlı gübre imalat makinesi operatörü8131Süspansiyon ilaç imal işçisi8131Süzme presi operatörü - kimyasal ve ilgili işlemler8131Tablet ilaç imal işçisi8131Toz dolum makinesi operatörü8131Toz ilaç imal işçisi8131Tutkal imalat makinesi operatörü8131Kostik hazırlama makinesi operatörü8131Kozmetik sıvı ürün hazırlama işçisi8131Boya renk işçisi8131Buhar kazanı operatörü - kimyasal ve ilgili işlemler8131Buharlaştırma kazanı operatörü - kimyasal işlemler (petrol ve doğal gaz hariç)8131Çimento değirmeni operatörü8131Çimento fırını operatörü8131Çimento üretim makinesi operatörü8131Damıtma operatörü - kimyasal işlemler (petrol ve doğal gaz hariç)8131Damla ilaç imal işçisi8131Deterjan üretim makinesi operatörü8131Döner dolap filtrecisi - kimyasal süzme8131Draje ilaç imal işçisi8131Eczacılık ürünleri makinesi operatörü8131Eczacılık ürünleri ve tuvalet malzemesi makine operatörü8131Elektrik pili kimyasal işlem operatörü8131Esans imalat ustası8131Evaporatör operatörü - kimyasal işlemler (petrol ve doğal gaz hariç)8131Ezme makinesi operatörü - kimyasal maddeler8131Fırın operatörü (çimento)8131Fırın operatörü (elektrot pişirme)8131Fırın operatörü - kimyasal maddeler8131Fotoğraf filmi ve kağıdı imal işçisi8131Granülator operatörü - eczacılık ve tuvalet malzemeleri8131Granül imal işçisi8131Gül mamulleri imalatçısı (kozmetik ürünler)8131Gülyağı üretim ustası8131Halojen gazı üretim makinesi operatörü8131Hammadde hazırlama işçisi (boya)8131Havagazı damıtma operatörü8131Havagazı istihsal işçisi (kömür)8131Havagazı üretim makinesi operatörü8131Havai fişek üretim makinesi operatörü8131Hidrojen gazı üretim makinesi operatörü8131İmbikçi (odun distilasyonu) - orman8131İmbikçi (odun terementini) - orman8131İmbikçi (sakız terementini) - orman8131İmbik operatörü (aralıklı işleyen) (petrol hariç)8131İmbik operatörü (devamlı işleyen) (petrol hariç)8131İspirto destilator operatörü8131Boya renk ayar elemanı8131Boya üretim sorumlusu8131Boya üretim operatörü8131İlaç üretim operatörü (beşeri ve veteriner)8131Tuvalet malzemeleri üretim makinesi operatörü8131Tuz imalat makinesi operatörü - sofra tuzu8131Vakum kazanı operatörü - kimyasal ve ilgili işlemler (petrol ve doğal gaz hariç)8131Varyant (baskı boya mutfağı)8131Yıkama makinesi operatörü - kimyasal ve ilgili maddeler8131Yoğurma makinesi operatörü -kimyasal maddeler8131Yoğurucu (kimyasal maddeler)8131Kristalizasyon işçisi (kimyasal işlemler)8131Kurşun kalem imal işçisi8131Kurşun kalem üretim makinesi operatörü8131Kurşun üretim makinesi operatörü8131Kurutma makinesi operatörü - kimyasal ve ilgili işlemler8131Lavanta imalat ustası8131Linolyum imal işçisi8131Makyaj malzemesi imalat işçisi8131Mum imal makinesi operatörü8131Mum üretim makinesi operatörü8131Muşamba üretim makinesi operatörü8131Mühimmat (cephane) üretim makinesi operatörü8131Odun damıtma operatörü8131Odun kömürü üretim fırını operatörü8131Odun kömürü üretim makinesi operatörü8131Öğütme makinesi operatörü (kimyasal ve ilgili işlemler)8131Otoklav operatörü (kimyasal ve ilgili işlemler)8131Parçalama makinesi operatörü - kimyasal maddeler8131Parfüm damıtma ekipman operatörü8131Pasta hazırlama makinesi operatörü - boya8132Renkli film banyocusu8132Projeksiyon baskıcısı8132Agrandisman (fotoğraf büyültme ve küçültme)8132Büyütme makinesi operatörü8132Developman (banyo) aygıtı operatörü (fotoğrafçılık)8132Developman işçisi - renkli fotoğraf8132Developman işçisi - siyah beyaz fotoğraf8132Film banyocusu8132Film banyo etme makinesi operatörü - fotoğraf8132Film banyo operatör yardımcısı8132Film baskıcısı8132Film kağıdı üretim makinesi operatörü8132Film tabı karanlık oda işçisi8132Film yıkayıcı8132Fotoğraf baskıcısı8132Fotoğraf baskı makinesi operatörü8132Fotoğraf büyültmecisi8132Fotoğraf büyütme işçisi8132Fotoğrafçılık ürünleri ile ilgili makine operatörleri8132Fotoğraf filmi banyocusu8132Fotoğraf filmi banyo etme makinesi operatörü8132Fotoğraf filmi imal makinesi operatörü8132Fotoğrafik film baskıcısı8132Fotoğrafik film makinesi operatörü8132Fotoğrafik levha banyocusu8132Fotoğrafik ürünler makine operatörleri8132Fotoğrafik ürün makinesi operatörü8132Fotoğraf işlemcisi8132Fotoğraf plakası üretim makinesi operatörü8132Fotoğraf tab makinesi operatörü8132Karanlık oda teknisyeni - fotoğraf baskı8132Pozitif film banyocusu8132Sinema filmi banyo etme makinesi operatörü8141Dış lastik hazırlama işçisi8141Yoğurucu - kauçuk hamuru8141Drenaj silikon işçisi8141Hortum imal makinesi operatörü - kauçuk ve lastik8141İç lastik hazırlama işçisi8141İç lastik kalıplama işçisi8141Kauçuk birleştirme makinesi operatörü8141Kauçuk çekme makinesi operatörü8141Kauçuk damga imal işçisi8141Kauçuk ekstrüzyon makinesi operatörü8141Kauçuk frezeleme makinesi operatörü8141Kauçuk hadde makinesi operatörü8141Kauçuk hamuru karıştırma makinesi operatörü8141Kauçuk işleme makinesi operatörü8141Kauçuk kabartma makinesi operatörü8141Kauçuk kalandır makinesi operatörü8141Kauçuk kalıpçısı8141Kauçuk kalıplama makinesi operatörü8141Kauçuk kalıp presi operatörü8141Kauçuk kaplama makinesi operatörü8141Kauçuk öğütme makinesi operatörü8141Kauçuk presleme makinesi operatörü8141Kauçuk ürünleri makine operatörleri8141Kauçuk ürünleri makine operatörü8141Kauçuk ürünleri vulkanize etme makinesi operatörü8141Kauçuk yoğurucu8141Lastik ayakkabı imal işçisi8141Lastik ayakkabı ve ilgili parçalar üretim makinesi operatörü8141Lastik hamuru hazırlama makinesi operatörü - lastik fabrikası 8141Lastik kalandır makinesi operatörü8141Lastik kaplama makinesi operatörü8141Lastik kaşe (damga) üretim makinesi operatörü8141Lastik tamiratı sırt geçirme makinesi operatörü8141Lastik teker üretim makinesi operatörü - motorlu taşıt tekeri8141Lastik ve kauçuk aksesuar üretim makinesi operatörü8141Lastik ve kauçuk yalıtım malzemesi üretim makinesi operatörü8141Lateks işçisi8141Otoklav kazanı operatörü - kauçuk8141Tekerleğe sırt geçirme makinesi operatörü8141Tekerlek lastiği kalıplama makinesi operatörü8141Tekerlek lastiği üretim makinesi operatörü8141Vulkanizasyon işçisi (sıcak işlem)8141Vulkanize makinesi operatörü - lastik8141Yoğurucu (lastik)8141Dış lastik kalıpçısı8142Jelkot ustası8142Küvet ve duş tekne imal işçisi8142Lamine pres operatörü (plastik)8142Modelci - plastik8142Optik elyaf çekicisi8142Plastiği kalıba dökme makinesi operatörü8142Plastik ambalaj malzemesi imalatı operatörü8142Plastik ayakkabı ve terlik imalat makinesi operatörü8142Plastik baskı kalıbı makinesi operatörü8142Plastik bobin imalat makinesi operatörü8142Plastik boru imalat makinesi operatörü8142Plastik çekme makinesi operatörü8142Plastik delme makinesi operatörü8142PVC doğrama imalat ve montaj teknisyeni8142Plastik deniz botu yapımcısı8142Plastik doğramacı /PVC doğrama-imalat ve montajcısı8142Plastik doğrama imalatçısı8142Plastik ekstrüzyon kalıpçısı8142Plastik ekstrüzyon makinesi operatörü8142Plastik enjeksiyon kalıplama makinesi operatörü8142Plastik işlemeci8142Plastik kablo yapma makinesi operatörü8142Plastik kalandır makinesi operatörü8142Plastik kalıpçısı8142Plastik kalıp makinesi operatörü (presle)8142Branda PVC kaplama işçisi8142Duşa kabin imalatçısı - plastik8142Emzik ve plastik biberon imalat makinesi operatörü8142Galoş-bone imal işçisi8142Plastik doğrama montaj elemanı8142Tekne ustası - polyester8142Plastik enjeksiyon üretim elemanı8142Plastik kazıma makinesi operatörü8142Plastik kesme makinesi operatörü8142Plastik levha imal işçisi8142Plastik mamuller imal işçisi8142Plastik mobilya imalat makinesi operatörü8142Plastik mutfak eşyası döküm makinesi operatörü8142Plastik öğütme makinesi operatörü8142Plastik oyuncak imalat makinesi operatörü8142Plastik perdahlama makinesi operatörü8142Plastik poşet imalatı operatörü8142Plastik presleme (kalıpta) makinesi operatörü8142Plastik profil kaplama makinesi operatörü8142Plastik şişe üfleme makinesi operatörü8142Plastik tarak imalat makinesi operatörü8142Plastik tespih imalat makinesi operatörü8142Plastik üretim makinesi operatörü8142Plastik ürünleri döküm makinesi operatörü8142Plastik ürünleri makine operatörleri8142Plastik yapraklama makinesi operatörü8142Plastik yoğurucu8142Polyester imal işçisi 8142Pres makinesi operatörü - plastik ürünler8142PVC doğramacısı8142Termoset plastik kalıpçısı8143Islak kutu mendil makinesi operatörü8143Islak havlu mendil makinesi operatörü8143Islak mendil kesim işçisi 8143Islak mendil rulo besleme işçisi8143Kağıt hamuru kalıpçısı8143Kağıt kabartma makinesi operatörü8143Kağıt kutu katlama makinesi operatörü8143Kağıt kutu kesme makinesi operatörü8143Kağıt kutu üretim makinesi operatörü8143Kağıt mendil katlama makinası operatörü8143Kağıt peçete katlama makinası operatörü8143Kâğıt şerit saplı torba makinesi operatörü8143Kağıt torba dikme makinesi işçisi8143Kağıt torba ve karton çanta üretim makinesi operatörü8143Kağıt torba ve zarf imal işçisi (makineyle)8143Kağıt ürünleri makine operatörleri8143Kağıt ürünleri makine operatörü8143Karton astarlama makinesi operatörü8143Karton kutu imalat makinesi operatörü8143Karton pres operatörü8143Karton ve mukavva kutu imal işçisi (makine ile)8143Karton ve mukavva kutu imal işçisi (makineyle) (telle)8143Karton ve mukavva kutu kesme ve katlama presi operatörü8143Karton ve mukavva makinesi operatörü (yapıştırma usulüyle)8143Makine operatörü (kağıt kutu üretimi)8143Makine operatörü (mukavva ve karton ürünler)8143Makine operatörü (zarf, kağıt torba ve kağıt çanta üretimi)8143Mukavva karton ürünleri makinesi operatörü8143Mukavva kutu imalat makinesi operatörü8143Mukavva ürünleri makinesi operatörü8143Mukavva yüz kaplama makinesi operatörü8143Selefon (şeffaf kağıt) torba üretim makinesi operatörü8143Selefon torba imal işçisi (makine ile)8143Su geçirmez kağıt torba makinesi operatörü8143Torba kağıt baskı makinesi operatörü8143Zarf ve kağıt torba üretim makinesi operatörü8143Burma saplı kağıt torba makinesi operatörü8143Dipli/körüklü kağıt torba makinesi operatörü8143Dipsiz körüklü torba makinesi operatörü8143Film şeritli kağıt torba makinesi operatörü8143Islak mendil etiketleme makinesi operatörü8151Tekstil elyafı büküm tezgahı makinesi operatörü8151Tekstil elyafı çekme makinesi operatörü8151Tekstil elyafı hazırlama makinesi operatörü8151Tekstil elyafı karıştırma makinesi operatörü8151Tekstil elyafı tarama makinesi operatörü8151Tekstil elyafı yıkama makinesi operatörü8151Tekstil taraklama makinesi operatörü8151Tekstüre makinesi operatörü8151Tip değiştirme işçisi (ring makinesi)8151Vater iplik makinesi operatörü8151Vater makinası operatörü8151Yün yıkama makinesi operatörü8151Elyaf hallaç makinesi operatörü - tekstil8151Fantezi bükümcü8151Ön iplk operatörü8151İplik eğirme operatörü8151İplik bitim işleri operatörü8151İplik operatörü8151Elyaf harmanlama makinesi operatörü - tekstil8151Elyaf hazırlama, bükme ve sarma makineleri operatörleri8151Elyaf hazırlama makinesi operatörü8151Elyaf kurutma fırın operatörü8151Elyaf sarıcı8151Elyaf sarma makine operatörü - tekstil8151Ağ çile makinesi işçisi8151Bobin-katlama-büküm makine operatörü8151Bobin kırıcı - iplik8151Bobin sarıcı (mensucat)8151Bobin sarma makinesi operatörü - tekstil8151Bükme (ip ve sicim) makinesi operatörü8151Çekmeci - iplik8151Cer makinesi operatörü - tekstil8151Çile makinesi işçisi8151Çile sarma makinesi operatörü - tekstil8151Elyaf çekme makinesi operatörü - tekstil8151Finisörcü - iplik8151Fitil kaplama makinesi operatörü - elyaf8151Fitil katlayıcı8151Fitil makinesi operatörü8151Halat sarma makinesi operatörü - tekstil8151Hallaç makinesi operatörü8151Harman-hallaç makinesi operatörü8151İnce etraj makinesi işçisi8151İp büküm makinesi operatörü8151İplik bükme (ip ve sicim) makinesi operatörü8151İplikçi (ring/vater/vargel)8151İplik ustası8151İplik ustası yardımcısı8151İp ve sicim bükme makinesi operatörü8151İp ve sicim çilesi sarma makinesi operatörü8151İp ve sicim katlama makinesi operatörü8151İp ve sicim masuralama makinesi operatörü8151İp ve sicim sarma makinesi operatörü8151İp ve sicim yumak yapıcısı8151Kaba etraj makinesi işçisi8151Kamgarn ipi makinesi operatörü8151Kendir bükücü operatörü8151Kendir elyaf bükücü operatörü8151Kendir etraj makinesi işçisi8151Kendir ezme makinesi işçisi8151Kendir kesme makinesi işçisi8151Kendir makinesi operatörü8151Keten elyaf bükücü8151Koparmacı - iplik8151Kurutmacı - iplik8151Masura sarma makinesi operatörü - tekstil8151Ön iplik ve çekme operatörü8151Open end makinesi operatörü8151Pamuk kesme makinesi işçisi8151Penye ipi çekme makinesi operatörü8151Ring ayar ustası8151Ring ustası8151Sarma (ip ve sicim) makinesi operatörü8151Sentetik elyaf bükme makinesi operatörü8151Sentetik elyaf imal işçisi8151Sentetik-pamuk iplik kontrol işçisi8151Şeritli vatka çekme makinesi operatörü8151Sicim bükme makinesi operatörü8151Şişirmeci (iplik)8151Suni ipek ipliklerini sarma makinesi operatörü8151Tarak fırçacı - tekstil8151Tarak makinesi operatörü - tekstil8152Ağ dokuyucu - otomatik tezgah8152Ağ üretim makinesi operatörü8152Atkılı düz ve yuvarlak örme makinesi operatörü8152Bez dokuma makinesi operatörü8152Duvar halısı yapımcısı8152Düğümcü - dokuma tezgahı8152Düğüm makinesi işçisi (dokuma tezgahı)8152Etiket dokuma makinesi operatörü8152File dokuma makinesi operatörü8152Fitilci - dokuma8152Fitil dokuma tezgahı işçisi (otomatik tezgah)8152Gazeci - dokuma8152Güvenlik ağı yapımcısı8152Halı dokuma makinesi operatörü8152Halı dokuma tafting makinesi işçisi8152Halı dokuyucu - otomatik tezgah8152Halı kenarı örme makinesi işçisi8152Halı onarıcı (makine ile)8152Halı saçak makinesi işçisi8152Haşılcı (dokumada hazırlanan çözgü ipliğini mukavemetini artırmak ve elyaf düzgünlüğünü sağlama)8152Havlu dokuma operatörü8152Jakar dokuma makinesi operatörü8152Jakar kartı delicisi8152Jakarlı halı dokuyucu - otomatik tezgah8152Jakarsız halı dokuyucu - otomatik tezgah8152Jakar tezgahı dokuyucusu8152Jakar tezgahı tertipleyicisi8152Jarse makinesi işçisi8152Kart makinesi ayarcısı8152Katlama makinesi operatörü - dokuma8152Kesim kontrol işçisi (konfeksiyon)8152Konik çözgü makinesi operatörü8152Kops sıyırma makinesi operatörü (tekstil)8152Kordon, şerit, dantel üretim makinesi operatörü8152Kroşe makinesi operatörü8152Kroşe-sürfile makinesi operatörü8152Kumaş açıcı8152Kumaş dokuma makinesi operatörü8152Kumaş dokuyucu - otomatik tezgah8152Kumaş katlama makinesi operatörü8152Kumaş sarma makinesi operatörü8152Kumaş serim makinesi operatörü8152Lamel dizicisi (dokuma tezgahı)8152Lap-penye makineleri operatörü8152Örgü dokuma makinesi operatörü8152Örgü makinesi operatörü8152Örgü makinesi operatörü (bilgisayarlı)8152Örme makinesi operatörü8152Örme ustabaşı8152Otomatik tezgah iplikçisi8152Pamuk ipliği yapımcısı8152Patlakçı (dokuma tezgahı)8152Perde işlemecisi - tekstil8152Sanforcu8152Şardon makinesi operatörü8152Sarma makinesi ayarcısı8152Çektirici (dokunmuş malzemeyi istenen boya göre çeken makineyi işleten)8152Cer fitil makinesi ayarcısı8152Çorap örme makinesi operatörü8152Çorap tarak makinesi işçisi (otomatik tezgah)8152Çözgü kesici (dokuma tezgahı)8152Çözgü levendi boyama makinesi operatörü - tekstil dokumacılığı8152Çözgülü örme makinesi operatörü8152Çözgü takıcı (dokuma tezgahı)8152Dantel dokuyucu (otomatik tezgah)8152Denim kumaş operatörü8152Çözgülü örme operatörü8152Atkılı örme operatörü8152Dokuma operatörü8152Çözgü operatörü8152Seri çözgü makinesi operatörü8152Silici (tekstil)8152Silindirci - dokuma8152Süveter örücüsü8152Tahar makinesi operatörü8152Tarak işçisi - trikotaj8152Tarak makinesi ayarcısı - tekstil8152Tekstil dokuma çekicisi8152Tekstil dokuma çekim makinesi operatörü8152Tekstil ustası - dokuma, örgü (trikotaj)8152Tekstil ürünleri makinesi operatörü8152Tezgah tertipleyici (dokuma makineleri)8152Triko makineleri operatörü8152Triko paketleme işçisi8152Trikotajcı (makine operatörü)8152Trikotaj tezgahı ayarcısı8152Tülbent dokumacısı8152Tül perde imalat işçisi 8152Tüylendirme makinesi işçisi (otomatik tezgah)8152Yazmacı (tülbent üzerine desen damgası basan)8152Yün dokumacı8152Desen kartı hazırlayıcısı - dokuma 8152Dokumacı (dokuma makineleri operatörü)8152Dokuma makinesi operatörü8152Dokuma tezgahı ayarcısı8152Dokuma tezgahına ip geçirme makinesi operatörü8152Dokuma ustası yardımcısı8152Dokuma ve örme makineleri operatörleri8153Remayöz makinesi operatörü - tekstil8153Yatak kenar kapama makinesi operatörü8153Remayözcü (düz örme hazır giyim)8153Model makineci (dokuma hazır giyim ve ev tekstili)8153Kompleci (dokuma hazır giyim ve ev tekstili)8153Deri dikiş makinesi operatörü8153Deri konfeksiyon makinecisi8153Deri model makineci8153Dikiş makinesi operatörleri8153Dikiş makinesi operatörü8153Dikiş makinesi operatörü - döşeme kumaş8153Dikiş makinesi operatörü - giyim eşyası8153Dikiş makinesi operatörü - kumaş8153Düğme dikme makinesi operatörü - hazır giyim8153Düz dikiş makinesi operatörü - hazır giyim8153İç giyim konfeksiyon makineci8153İlik açma makinesi operatörü - hazır giyim (ilikçi)8153İlik-düğmeci8153Kapitone makinesi operatörü8153Kürk dikiş makinesi operatörü8153Makineci (dikiş)8153Makine nakışçısı8153Model makineci (tekstil)8153Nakış işleme makinesi operatörü8153Nakış makinesi operatörü8153Overlok makinesi operatörü8153Sanayi nakışçısı8153Sütunlu dikiş makinesi operatörü8153Kompleci (yuvarlak örme hazır giyim ve ev tekstili)8154Bitim işleri operatörü8154Boyama operatörü8154Ön terbiye operatörü8154Giyim eşyası boyama makinesi operatörü8154Halat kasar işçisi8154Halı temizleme makinesi operatörü8154Haşıl makinesi operatörü8154İp boyama makinesi operatörü8154İpek ağartma makinesi operatörü8154İpek ağırlaştırıcı8154İpek temizleyici8154İpek zamkını kaynatarak giderme makinesi operatörü8154İplik-elyaf boyama makinesi operatörü8154İplik ve örgü yünü kurutucu (fırında)8154İplik ve örgü yünü kurutucu (makinede)8154İplik ve örgü yünü yıkama işçisi8154İplik ve örgü yünü yıkama makinesi operatörü8154İp yıkama makinesi operatörü8154Jet boya makinesi operatörü8154Kasar makinesi ustası - tekstil8154Kaynatıcı (boyahanede iplik veya kumaşı kaynatıp pişiren)8154Kazancı - dokuma (boya islim ve yıkama kazanlarını çalıştıran ve boyayan)8154Kolacı - dokuma8154Kord kadife parafinleme işçisi8154Kord kadife parafinleme makinesi operatörü8154Kord kadife polisaj işçisi8154Kord kadife polisaj makinesi operatörü8154Kumaş boya hazırlayıcısı8154Kumaş boyama makinesi operatörü8154Kumaş emprime makinesi operatörü8154Kumaş kasarlama makinesi operatörü8154Kumaş perdahlama makinesi operatörü8154Kumaş temizleme makinesi operatörü8154Kumaş yıkama makinesi operatörü8154Kurutma - apre makinesi operatörü8154Mensucat beyazlatıcı8154Mensucat çektirici8154Mensucat kalandır makinesi işçisi8154Mensucat pekleyici8154Mensucat tüylendirme makinesi işçisi8154Mensucat yakma makinesi işçisi (kumaş)8154Mensucat yıkama makinesi işçisi8154Mensucat yıkama makinesi operatörü8154Merserize iplik makinesi işçisi8154Merserize kumaş makinesi işçisi8154Ram makinesi operatörü (tekstil)8154Su geçirmez kumaş yapma makinesi operatörü8154Tekstil ağartma, boyama ve temizleme makineleri operatörü8154Tekstil aprecisi8154Tekstil boyama makinesi operatörü8154Tekstil elyafı boyama makinesi operatörü8154Tekstil terbiye işçisi8154Tekstil terbiye işçisi (baskı)8154Tekstil terbiye işçisi (boya)8154Tekstil ürünleri ağartma makinesi operatörü8154Tekstil ürünleri buhar presi yapma operatörü8154Tekstil ürünleri büzme makinesi operatörü8154Tekstil ürünleri dövme makinesi operatörü8154Tekstil ürünleri kurutma makinesi operatörü8154Tekstil ürünlerini su geçirmez yapma makinesi operatörü8154Tekstil ürünleri perdahlama makinesi operatörü8154Tekstil ürünleri temizleme makinesi operatörü - ağartma ve boyama8154Yün karbonizörcü8154Yün mensucat karbonizörcüsü - makine ile8154Ağartma, boyama ve kumaş temizleme makineleri operatörleri8154Ağartma ve pişirme makinesi operatör (kasar)8154Ağ germe makinesi işçisi8154Apreleme makinesi operatörü8154Asit buharı makinesi operatörü (tekstil)8154Baskıcı (ıstampa makinesi ile dokuma üzerine desen boyası yapan)8154Beyazcı (beyaz kumaşları ağartan makine operatörü)8154Boyama-yıkama makinesi operatörü (kumaş)8154Buhar makinesi işçisi - tekstil8154Dekatür makinesi operatörü8154Dik fırça makinesi işçisi8154Dik fırça makinesi operatörü - tekstil8154Dokuma ağartma makinesi operatörü8154Dokuma boya baskı makinesi operatörü8154Düz boyama makinesi operatörü - tekstil8154Empermeabilize işçisi8154Fiksaj işçisi8154Fırça makinesi işçisi8154Fırça makinesi operatörü - tekstil8155Deri boyama makinesi operatörü8155Deri-finisajcı8155Tabaklama makinesi operatörü8155Post temizleme makinesi operatörü8155Post temizleme işçisi (makineyle)8155Kürk ve deri hazırlama makinesi operatörü8155Kürk ve deri hazırlama makineleri operatörleri8155Kürklü deri kazıma makinesi operatörü8155Kürklü deri işleme makinesi operatörü8155Kürklü deri apre makinesi operatörü8155Kürk hazırlama makinesi operatörü8155Kürk elyafı karıştırma makinesi operatörü8155Kösele yapım makinesi operatörü8155Ham deri yıkama makinesi operatörü8155Ham deri işleme makinesi operatörü8155Deri ütüleme makinesi operatörü8155Deri ütüleme işçisi8155Deri temizleme makinesi operatörü8155Deri temizleme işçisi (makineyle)8155Deri sepileme (tabaklama) makinesi operatörü8155Deri renklendirme makinesi operatörü8155Deri kurutma makinesi operatörü8155Deri kurutma makinesi işçisi8155Deri kıl temizleme makinesi operatörü8155Deri kesme makinesi operatörü8155Deri kesici (ayakkabı, eldiven ve giyecek hariç) (makine ile) 8155Deri ayakçı8155Deri işleme makinesi operatörü8155Deri ıslah işçisi (makineyle)8155Deri hazırlama makinesi operatörü8155Deri germe makinesi operatörü8156Astar kesme makinesi operatörü (ayakkabı)8156Saya dikici (makine ile)8156Ayakkabı, çanta, kemer vb. yapımı ile ilgili makine operatörleri8156Ayakkabı dikiş makinesi operatörü8156Ayakkabı imalatçısı (saya)8156Ayakkabı imalat makinesi operatörü8156Ayakkabı imalat ustası - montaj (fabrika)8156Ayakkabı taban basma makinesi operatörü8156Ayakkabı taban boyacısı8156Ayakkabı üretim makinesi operatörü8156Çanta imalat makinesi operatörü8156Çanta yapım ustası8156Kesici (makine ile) - ayakkabı, çanta vb.8156Makine operatörü (ayakkabı üretimi)8156Taban presçisi - ayakkabı (fabrika)8156Spor ayakkabı üretim makinesi operatörü8156Saraciye dikişçisi8156Ortopedik ayakkabı üretim makinesi operatörü8157Ütüleme makinesi operatörü8157Çamaşırhane elemanı (yıkama)8157Çamaşırhane makinesi operatörü8157Çamaşırhane ve kuru temizleme makineleri operatörleri8157Çamaşır kurutma makinesi operatörü8157Çamaşır temizleme makinesi operatörü8157Ütücü (makine ile) - çamaşırhane ve kuru temizleme 8157Çamaşır yıkama makinesi operatörü8157Kuru temizlemeci8157Kuru temizleme makinesi operatörü8157Pres ütü makinesi operatörü (çamaşırhane)8157Silindir ütücü - çamaşırhane ve kuru temizleme 8157Çamaşır ütüleme makinesi operatörü8159Kordon ve şerit işçisi (makine ile)8159Kurdele yapma makinesi operatörü8159Kürk modeli yapım makinesi operatörü8159Ondüle makinesi işçisi8159Ondüle makinesi operatörü8159Prese makinesi operatörü (tekstil)8159Reçmeci8159Şapka dikiş makinesi operatörü8159Şapka kalıplama makinesi operatörü8159Şapka kalıp makinesi operatörü8159Şapka taslağı yapım makinesi operatörü8159Şapka yapım makinesi operatörü8159Şapka yapma makinesi operatörü8159Tekstil kalıbı yapma makinesi operatörü8159Tekstil ürünleri model yapımı makine operatörü8159Vatka imalat makinesi operatörü8159Vatka makinesi işçisi8159Zımbacı (konfeksiyon)8159Fermuar imalat makinesi operatörü8159Fermuar imal işçisi8159Hidrofil pamuk imalat işçisi8159Kalıpçı - kürk veya keçe başlık 8159Kalıpçı - yün keçe başlık8159Kaytan işçisi (makine ile)8159Deri konfeksiyon ürünleri kesicisi operatörü8159Tekstil ürünleri kesme makinesi operatörü8159Dokusuz yüzey operatörü8159Bant verev makinesi işçisi8159Bant verev makinesi operatörü8159Başka yerde sınıflandırılmamış tekstil, kürk ve deri ürünleri makine operatörleri8159Çadır yapma makinesi operatörü8159Deri modeli yapım makinesi operatörü8159Düğme imal işçisi8159Kaytan makinesi operatörü8159Keçe başlık biçimlendirme makinesi operatörü8159Kordon ve şerit imalat makinesi operatörü8160Kap yıkama makinesi operatörü8160Şişe yıkama makinesi operatörü8160Alkolsüz içecek üretimi makinesi operatörü8160Aralıklı ve devamlı/ işleyen imbik reaktör operatör - alkollü içecekler)8160Ayıklama işçisi (konserve imali) (makineyle)8160Ayıklama makinesi operatörü (konserve imalatı)8160Baharat değirmeni makinesi operatörü8160Baharat öğütme makinesi operatörü8160Balık dondurma makinesi operatörü8160Balık işleme makinesi operatörü8160Balık sterilize etme makinesi operatörü8160Balık yemi imal işçisi8160Bal sağım operatörü8160Bira filtreleme işçisi8160Bira imalat makinesi operatörü8160Bira mayası imalat işçisi8160Bira mayası imalat ustası8160Bisküvi düzeltme işçisi8160Bisküvi şekillendirme makinesi operatörü8160Bitkisel yağ imalat makinesi operatörü - margarin, ayçiçek yağı, zeytinyağı vb.8160Boş şişe yıkama makinesi operatörü8160Boza imalat makinesi operatörü8160Bulgur imal işçisi8160Bulgur makinesi operatörü8160Buz imal makinesi operatörü8160Çamur pres ustası (şeker fabrikasında kireçlenmiş ve karbondioksit ile nature edilmiş şerbeti süzen tazyikli filtreyi işleten)8160Çay harmanlama makinesi operatörü8160Çay yaprağı işleme makinesi operatörü8160Çeltik dış kabuğu soyma makinesi operatörü8160Çiklet imalat makinesi operatörü8160Çiklet imalat ustası8160Çiklet imal işçisi8160Çikolata imalat makinesi operatörü8160Çikolata imal işçisi (makine ile)8160Çikolata kaplama makinesi operatörü8160Çikolatalı ürünler imalat işçisi8160Çikolata üretim makinesi operatörü8160Çikolata ürünler imalat işçisi8160Damga istif işçisi (bisküvi)8160Değirmen işçisi (hububat)8160Değirmen işçisi ( makarna )8160Değirmen işçisi (pirinç)8160Değirmen işçisi (yağlı tohum)8160Değirmen makineleri operatörü - hububat8160Değirmen makineleri operatörü - mısır8160Değirmen makineleri operatörü - pirinç8160Değirmen operatörü8160Difüzör operatörü - şeker pancarı8160Dondurma makinesi operatörü8160Ekmek üretim makinesi operatörü8160Eleme makinesi operatörü - un fabrikası ve değirmen8160Erişte imal işçisi8160Et dondurma makinesi operatörü8160Et işleme makinesi operatörü8160Et muhafaza makinesi operatörü8160Et sterilize etme makinesi operatörü8160Et tütsüleme makinesi operatörü8160Et ürünleri makinesi operatörü8160Et ve balık otoklav (basınçlı kap) operatörü8160Fermantasyon işçisi8160Fermantasyon işçisi ( bira)8160Fermantasyon makinesi operatörü - malt yapımı8160Fıçı bira dolum makinesi operatörü8160Fıçı yıkama makinesi operatörü8160Filizleme işçisi - malt8160Filtreci (şeker imalatı)8160Filtreli sigara imalat makinesi operatörü8160Filtreli sigara imal işçisi (makineyle)8160Fındık, ceviz, kestane vb. işleme makinesi operatörü8160Fırınlama işçisi - malt8160Fırın mamulleri makinesi operatörü8160Fırın ürünleri makinesi operatörü8160Gazoz imalat makinesi operatörü8160Gıda maddeleri dondurucusu (et ve balık)8160Gıda maddeleri dondurucusu (meyve ve sebze)8160Gıda maddeleri kurutma makinesi operatörü (meyve ve sebze)8160Gıda maddelerinin suyunu alan makine operatörü (meyve ve sebze)8160Gıda maddeleri vakumlu fırın operatörü (meyve ve sebze)8160Gıda özleri buharlaştırma ekipmanı operatörü (meyve ve sebze)8160Gıda özleri vakumlu kazan operatörü8160Gıda ve ilgili ürünlerin makine operatörleri8160Gofret imalat işcisi8160Gofret kesme makinesi operatörü8160Hamur açma makinesi işçisi (bisküvi)8160Hamur açma makinesi operatörü8160Hamurkar (bisküvi) (makineyle)8160Hamur ürünleri üretim makinesi operatörü8160Hardal tohumu öğütme makinesi operatörü8160Harmancı - çay (makine ile) 8160Harmancı - kahve (makine ile) 8160Haşhaş yağı imal ustası8160Hayvan yemi üretim makinesi operatörü tahıl8160Hazır köfte paketleme makinesi operatörü8160Hidrojenleme operatörü (katı ve sıvı yağlar)8160İmbik operatörü - alkollü içkiler8160Iskarta açma işçisi (bisküvi)8160Iskarta değirmen işçisi (bisküvi)8160Karbonizasyon işçisi (şeker tasfiyesi)8160Karıştırma makinesi operatörü - alkollü içkiler8160Kavurucu (kahve)8160Kavurucu (kakao)8160Kepek ustası - un fabrikası8160Kimyasal hammadde tartım işçisi (bisküvi)8160Konserve pişirme makinesi operatörü8160Krema basma makinesi operatörü (bisküvi)8160Kremacı (bisküvi)8160Kristalizasyon makinesi operatörü (şeker tasfiyesi)8160Kurutucu (gıda maddeleri)8160Kurutucu operatörü (meyve ve sebze)8160Kuruyemiş beyazlatma makinesi operatörü - fındık, ceviz vb.8160Kuruyemiş harman işçisi8160Kuruyemiş imal işçisi8160Küp şeker imalat makinesi operatörü8160Leblebi imalat makinesi operatörü8160Likör üretim makinesi operatörü8160Magazin besleme işçisi (bisküvi)8160Makarna imalat makinesi operatörü8160Makarna imal işçisi8160Makarna üretim makinesi operatörü8160Malt imalat makinesi operatörü8160Malt kaynatma işlem operatörü8160Margarin işleme makinesi operatörü8160Markem makinesi operatörü (bisküvi)8160Marmelat hazırlama işçisi (bisküvi)8160Marmelat imal işçisi 8160Mayalama makinesi operatörü - alkollü içkiler8160Mayonez ve sos hazırlama operatörü8160Melanjörcü (bisküvi)8160Meyan balı imal işçisi8160Meyve dondurma makinesi operatörü8160Meyve işleme makinesi operatörü8160Meyve konservesi yapma makinesi operatörü8160Meyve muhafaza makinesi operatörü8160Meyve presi operatörü8160Meyve sterilize etme makinesi operatörü8160Meyve suyu üretim makinesi operatörü8160Meyve yıkama makinesi operatörü8160Paketleme makinesi operatörü (peynir)8160Paketleme makinesi operatörü (tereyağı)8160Palet bozma makinesi operatörü (kutu bira)8160Pancar bıçakçısı8160Pastörizatör operatörü (süthane / mandıra)8160Pastörize ustabaşı8160Pastörizör (süthane/mandıra)8160Pekmez imal işçisi8160Peynir imal makinesi operatörü8160Peynir tuzlama makinesi operatörü8160Pipo tütünü kıyma makinesi operatörü8160Pirinç öğütme makinesi operatörü8160Pişirici (malt)8160Pişirici (şeker imalatı)8160Pişirici - konserveci (balık) 8160Pişirici - konserveci (et) 8160Pişirici - konserveci (et ve balık)8160Damıtma makinesi operatörü - alkollü içkiler8160Değirmenci - operatör8160Değirmen işçisi ((mısır)8160Değirmen işçisi (baharat)8160Değirmen işçisi (bulgur dövme)8160Değirmen işçisi (bulgur kırma)8160Selektör makinesi operatörü8160Şerbet imalat makinesi operatörü8160Şerbet tasfiye ve koyulaştırma ustası8160Setenci - fabrika (bulgur ve buğdayı kepeklerini döverek ayıran makineyi kullanan)8160Sigara imalat makinesi operatörü8160Sigara imal işçisi (makineyle)8160Sigara üretim makinesi operatörü8160Şıra imalat makinesi operatörü8160Sirke imalat makineleri operatörü8160Sirke imal işçisi8160Sirke yapım makinesi operatörü8160Sıvı ve katı yağları hidrojenize etme ekipmanı operatörü - margarin, ayçiçek yağı, zeytinyağı vb.8160Porsiyonlama makinası operatörü (süt)8160Pres işçisi (küp ve kesme şeker)8160Pres operatörü (yağ)8160Puro imalat makinesi operatörü8160Puro imal işçisi (makineyle)8160Puro presçisi (makine ile)8160Puro pudralama makinesi operatörü8160Puro üretim makinesi operatörü8160Rafine makinesi operatörü (katı ve sıvı yağlar)8160Rafine ustası - nebati yağ8160Rakı imalat makinesi operatörü8160Salça imalat makinesi operatörü8160Salça ve iştah açıcı maddeler hazırlama işçisi8160Salça ve iştah açıcı maddeler hazırlama makineleri operatörü8160Santrifüj operatörü (şekeri şerbetinden ayıran)8160Şarap imalathanesi operatörü8160Şarap imal işçisi8160Şarap karıştırma makinesi operatörü8160Şarap üretim makineleri operatörü8160Satürasyoncu (pancardan elde edilen şerbeti gazla satüre eden)8160Sebze dondurma makinesi operatörü8160Sebze işleme makinesi operatörü8160Sebze konservesi yapma makinesi operatörü8160Sebze muhafaza makinesi operatörü8160Sebze sterilize etme makinesi operatörü8160Sebze suyu üretim makinesi operatörü8160Sebze ve meyve otoklav (basınçlı kap) operatörü8160Sebze yıkama makinesi operatörü8160Şehriye üretim makinesi operatörü8160Şeker kamışı öğütme ekipmanı operatörü8160Şekerleme imalat makineleri operatörü8160Şekerleme imal işçisi (makineyle)8160Şekerleme üretim makinesi operatörü8160Şeker pancarı difüzör operatörü8160Şeker pişirme makinesi operatörü (şerbeti şeker haline getiren kişi)8160Şeker pres makinesi operatörü - küp ve kesme şeker8160Şeker rafine etme makinesi operatörü8160Şeker rafinesi karbonlaştırma ekipmanı operatörü8160Şeker rafinesi kristalleştirme ekipmanı operatörü8160Şeker tasfiye makinesi operatörü (devamlı işleyen)8160Şeker tedarik işçisi (bisküvi)8160Şeker üretim makinesi operatörü8160Selektörcü (hububat temizleme makinesini kullanan)8160Kahve harmanlama makinesi operatörü8160Kahve kavurma makinesi operatörü8160Kakao çekirdeği işleme makinesi operatörü8160Kakao çekirdeği kavurma makinesi operatörü8160Kalburcu - un değirmeni8160Kap yıkama makinesi operatörü - bira, şarap ve diğer içecekler8160Meyveli yoğurt imal işçisi8160Sıvı ve katı yağları rafine etme makinesi operatörü - margarin, ayçiçek yağı, zeytinyağı vb.8160Sıvı ve katı yağ otoklav (basınçlı kap) operatörü - margarin, ayçiçek yağı, zeytinyağı vb.8160Sterilize pişirme operatörü - et ve balık konservesi8160Sterilize pişirme operatörü - meyve ve sebze konservesi8160Sterilizer makinesi operatörü (süthane / mandıra)8160Şurup hazırlama işçisi (bisküvi)8160Susam yağı imalat makinesi operatörü8160Sürmeci (bisküvi)8160Süt işleme makinesi operatörü8160Süt pastörize etme makinesi operatörü8160Süttozu imal işçisi8160Süt tozu üretim makinesi operatörü8160Süt ürünleri dondurma makinesi operatörü8160Süt ürünleri imalat makinesi operatörü8160Süt ürünleri makinesi operatörü8160Süt ürünleri pastörize etme makinesi operatörü8160Tahıl ayıklama makinesi operatörü8160Tahıl dış kabuğu soyma makinesi operatörü8160Tahıl elek makinesi operatörü8160Tahıl işleme makinesi operatörü8160Tahıl kabuk çıkarma makinesi operatörü8160Tahıl kırma makinesi operatörü8160Tahıl öğütme makinesi operatörü8160Tahıl yıkama makinesi operatörü - un fabrikası8160Tahin imal işçisi8160Tahin ustası8160Ton balığı kesim ve konserveleme işçisi8160Tütün harmanlama makinesi operatörü8160Tütün işleme makineleri operatörü8160Tütün işleme makinesi operatörü8160Tütün kıyma makinesi operatörü8160Tütün ürünleri makinesi operatörü8160Tütün yaprağı kesme makinesi operatörü8160Tütün yaprağı orta damarı çıkarma makinesi operatörü8160UHT operatörü 8160Un imal makinesi operatörü8160Yağlı tohum işleme makineleri operatörü8160Yağlı tohum öğütme makinesi operatörü8160Yenilebilir sıvı yağ pres operatörü8160Yenilebilir sıvı yağ üretim makinesi operatörü8160Yıkamacı - buğday (makine ile) 8160Yıkama makinesi operatörü - karkas (et hayvanlarının gövdesi)8160Yoğunlaştırılmış süt elde edilen vakum kazanı operatörü8171Karton (mukavva) imalat makinesi operatörü8171Kağıt imal işçisi8171Kesme makinesi işçisi (kağıt hamuru)8171Ağaç hamur makinesi operatörü8171Ağaç öğütme makinesi operatörü - kağıt hamuru8171Ağaç yongalama makinesi operatörü - kağıt hamuru8171Beyazlatma makinesi operatörü - kağıt hamuru8171Hamur eleme makinesi işçisi (kağıt hamuru)8171Kağıt astarlama makinesi operatörü8171Kağıt hamuru eleme makinesi operatörü8171Kağıt hamuru ve kağıt imalat tesisi operatörleri8171Kağıt hamuru ve kağıt öğütme makinesi operatörü8171Kağıt imalat makinesi operatörü8171Kağıt imalat makinesi operatörü (kurutma kısmı)8171Kağıt imalat makinesi ustası8171Kağıt imal proses kumanda operatörü8171Kağıt kesme makinesi operatörü8171Kağıt kurutma makinesi operatörü8171Kalender makinesi operatörü (kağıt)8171Odun talaşçısı (kağıt hamuru)8171Repulper operatörü8171Sheeter operatörü (kağıt ve kağıt hamuru)8171Süper kalandır makinesi operatörü (kağıt)8171Talaş yapma makinesi operatörü - kağıt hamuru8171Yoğurma makinesi operatörü (kağıt hamuru)8171Yonga eleme makinesi işçisi (kağıt hamuru)8171Yonga makinesi işçisi (kağıt hamuru)8171Yonga makinesi operatörü - kağıt hamuru8171Masura kesim makinesi operatörü8171Mukavva makinesi operatörü (kağıt hamuru)8171Kazan operatörü (kağıt hamuru)8172Kalem boyama makinesi operatörü8172Kereste imalat makinesi operatörü8172Kontrplak presçisi - operatör8172Kontrplak pres operatörü - ağaç8172Kontrplak tutkal makinesi operatörü8172Kütük bıçkı operatörü8172Kütük kesim operatörü8172Kalem dip yuvarlama makinesi operatörü8172Kalem folyo sarma makinesi operatörü8172Kalem katrak makinesi operatörü8172Kalem mercanlamacı8172Kalem silgi takma makinesi operatörü8172Kalem takoz kesim işçisi8172Kalem uç açma makinesi operatörü8172Kapak bıçkı makinesi operatörü8172Kaplama kesme tezgahı operatörü8172Kaplamalık levha bantlama makinesi operatörü (ağaç)8172Kaplamalık levha dilicisi8172Kaplama tahtası kesme makinesi operatörü8172Katrakt makinesi operatörü (ağaç)8172Ağaç biçme makinesi operatörü (hızarcı)8172Ağaç işleme tesisi hızarcısı8172Ağaç işleme tesisi operatörleri8172Motorlu testere işçisi8172Pres makinesi operatörü - ağaç kaplama8172Pres operatörü - kaplama tahtalar8172Şerit testere operatörü8172Şerit testere tezgahı operatörü - bıçkı fabrikası8172Seyyar testere makinesi operatörü8172Tahta delme makinesi operatörü8172Tahta doğrama makinesi operatörü8172Tahta doğrama-planyalama makinesi operatörü8172Tahta frezeleme makinesi operatörü8172Tahta işleme makinesi operatörü8172Tahta kesme makinesi operatörü8172Tahta kesme tornacısı8172Tahta şekillendirme makinesi operatörü8172Tahta tıraşlama makinesi operatörü8172Yarma makinesi operatörü - ağaç8172Yonga makinesi ayarcı - operatörü (elyaflı plaka imalatı) (ağaç)8172Yuvarlak testere operatörü8172Ağaç işleme tesisi operatörü8172Ahşap işleme makinesi operatörü8172Ahşap kaplama pres operatörü8172Baş bıçkıcı (bıçkı fabrikası)8172Bıçkı makinesi operatörü (bıçkıcı)8172Demiryolu traversi kesme makinesi operatörü8172Elyaf pres tezgahı ayarcı-operatörü (elyaflı plaka imali) (ağaç)8172Emprenye kağıt tezgahı operatörü8172Fertel makinesi ayarcı-operatörü (elyaflı plaka imali) (ağaç)8172Ham kalem iz açma makinesi operatörü8172Ham kalem profil makinesi operatörü8172Ham kalem sandviç işçisi8172Hızar kesme operatörü8172Hızar operatörü (hızarcı) - hızar fabrikası8172Hızar planya operatörü8172Kalem başkesme makinesi operatörü8172Kalem baskı makinesi operatörü8172Kalem bölme makinesi operatörü8181Kiremit çamuru hazırlama makinesi operatörü8181Kiremit fırını operatörü8181Kum püskürtme donanımı operatörü - cam8181Levha cam hadde makinesi operatörü8181Levha cam merdane işçisi8181Mercek perdah makinesi operatörü8181Mercek taşlama makinesi operatörü8181Mozaik presçisi (kalıpla)8181Mozaik pres kalıp makinesi operatörü8181Öğütme ve çamur makinesi operatörü (inşaat elemanları)8181Perdahlama makinesi operatörü (inşaat elemanları)8181Pişirme operatörü - tuğla fabrikası8181Porselen fırını operatörü8181Porselen hamuru hazırlama makinesi operatörü8181Porselen üretim makinesi operatörü8181Porselen ve seramik eşyası imal işçisi8181Seramik boyama makinesi operatörü8181Seramik çamur eleme işçisi8181Seramik fırın işçisi (karo)8181Seramik işçisi8181Cam levha kesme ve koparma makinesi operatörü8181Glazer makinesi operatörü - cam kaplama8181Harman operatörü (cam)8181İnce tıraşçı - optik8181İnşaat elemanları kalıpçısı (makineyle)8181Karıştırıcı (aşındırıcı maddeler)8181Karıştırıcı (cam imali)8181Karıştırıcı (inşaat elemanları)8181Karo döküm ustası8181Karo silimci8181Karo yapım makinesi operatörü8181Kaya ve kil öğütme işçisi8181Kaya ve kil öğütme makinesi operatörü8181Kesme makinesi işçisi (cam elyafı)8181Kesme makinesi operatörü (tuğla, kiremit ve benzeri inşaat elemanları)8181Kil çamuru hazırlama makinesi operatörü8181Kil çamuru hazırlayıcısı8181Kil çekme pres makinesi operatörü8181Kil hamur makinesi operatörü8181Kil hamuru vakum makinesi işçisi8181Kil hamuru vakum makinesi operatörü8181Kil karıştırma makinesi operatörü8181Seramik pres makinesi operatörü (karo)8181Seramik sıralama makinesi operatörü8181Seramik üretim makinesi operatörü8181Sır işçisi8181Sır ustası8181Sır üretim makinesi operatörü8181Şişe üretim makinesi operatörü8181Soğuk kesimci (cam)8181Tuğla fırını operatörü8181Tuğla, kiremit vb. kesme makinesi operatörü8181Tuğla ocağı makine operatörü8181Tuğla ocağı operatörü (çanak-çömlek ve porselen)8181Tuğla ocağı operatörü (tuğla ve kiremit)8181Tuğla ocağı ustası8181Tuğla ve kiremit presçisi (makineyle)8181Tuğla ve kiremit pres makinesi operatörü8181Vakumlu kil presleme operatörü8181Killi çamur üretim makinesi operatörü8181Kil şerbeti hazırlama makinesi operatörü8181Kil tuğlası ve kiremit ocağı operatörü8181Aşındırıcı maddeleri karıştırma makinesi operatörü - cam8181Beşiger operatörü (seramik)8181Buzlu cam makinesi operatörü8181Bütümlü örtü makinesi operatörü8181Cam boru imalat makinesi operatörü8181Cam boru imal işçisi8181Cam boru ve tüp kesici (alevle)8181Cam boru ve tüp kesim makinesi operatörü8181Cam boyama makinesi operatörü8181Cam elyafı kesme makinesi operatörü8181Cam elyaf imal işçisi8181Cam elyaf kalıplama işçisi8181Cam elyaf kalıplama makine operatörü8181Cam elyaf üretimi makine operatörü8181Cam eşya imalat makinesi operatörü8181Cam eşya imalat makinesi operatörü (züccaciye)8181Cam eşya kesici (alevle)8181Cam eşya kesici (makineyle)8181Cam eşya taşlama makinesi operatörü8181Cam hadde makinesi operatörü8181Cam imalat fırını operatörü8181Cam işleme makinesi operatörü8181Cam karıştırma makinesi operatörü8181Cam keçe imalat makinesi operatörü8181Cam keçe imal işçisi8181Cam levha kesme makinesi operatörü8181Cam levha parlatıcısı8181Cam levha parlatma makinesi operatörü8181Cam planya makinesi operatörü8181Cam pres makinesi operatörü8181Cam tavcısı8181Cam tavlama makinesi operatörü8181Cam temperleme makine operatörü8181Cam torna makinesi operatörü8181Çamur hazırlama makinesi operatörü8181Cam üfleme makinesi operatörü8181Cam üretim fırın operatörü8181Cam ve cam eşya rodajcısı8181Cam ve seramik tesisi operatörleri8181Çanak-çömlek fırını operatörü8181Çini imalat makinesi operatörü8181Çömlek ve porselen kalıp pres makinesi operatörü8181Çömlek ve porselen presçisi (kalıpla)8181Çömlek ve porselen taşlama işçisi (makineyle)8181Çömlek ve porselen tornacısı (makineyle)8181Dekor çıkarma makinesi operatörü8181Döküm makinesi operatörü - porselen8181Düz cam imalat makinesi operatörü8181Fayans imalat makinesi operatörü8181Fırın bakım- onarım işçisi (cam)8181Fırın işçisi (cam imali)8181Fırın işçisi (cam tavlama)8181Fırın işçisi (çömlek ve porselen)8181Fırın işçisi (mozaik)8181Fırın işçisi (tuğla, kiremit ve benzeri inşaat elemanları) 8181Fırın operatörü (cam üretimi)8181Fırın operatörü - cam tavlama8181Fırın operatörü - çömlek ve porselen8181Fırın operatörü - kiremit, tuğla ve porselen8181Fırın operatörü - mozaik8181Fırın ustası (cam)8181Fitil imal işçisi (cam elyafı)8181Fondör (cam)8182Gemi ateşçisi8182Sabit motor operatörü8182Gemi kazan operatörü8182Hava kompresör operatörü8182Havalandırma ekipmanı operatörü8182Isı santral ustabaşısı8182Isı santral ustası8182Isıtma tesisatı operatörü8182Isıtma ve havalandırma cihazı operatörü8182Kalorifer ateşçisi8182Kazan ateşçisi8182Klima operatörü8182Klima tesisatı operatörü8182Lokomotif kazanı operatörü8182Ateşçi8182Ateşçi (buharlı lokomotif)8182Ateşçi - gemi8182Ateşçi - lokomotif kazanı8182Atık ısı kazanı operatörü8182Buhar fırını hazırlayıcısı8182Buhar kazanı ateşçisi8182Buhar kazanı operatörü8182Buhar makinesi operatörü8182Buhar makinesi ve kazanı (boyler) operatörleri8182Doğal gaz kalorifer ateşçisi8182Eşanjörcü (buhar)8182Gemi ateşçisi (kömürlü)8183Etiketçi (makineyle)8183Şişeleyici - meyve suları, meşrubat, sıvı yağlar vb. sıvı gıda maddeleri (makine ile)8183Et konserve kutusu dolum ve kapama makinesi operatörü8183Filtreleme ve dolum makinesi operatörü (boya)8183Gazbeton paketleme hattı operatörü8183Gül mamulleri dolum işçisi (kozmetik ürünler)8183İnspektör ve dolum makinesi operatörü8183İplik paketleme makinesi operatörü8183Kapaklama ve mühürleme makinesi operatörü8183Kapak-pipet makinesi operatörü8183Kap doldurma makinesi operatörü8183Kapsülleme makinesi operatörü8183Kolalı içecekler dolum makinesi operatörü8183Kolileme makinesi operatörü8183Konserve kutusu dolum ve kapama makinesi operatörü8183Konteynır doldurma makinesi operatörü8183Kuruyemiş paketleme işçisi8183Kutu bira dolum makinesi operatörü8183Kutulama ve paketleme makinesi operatörü8183Maden paketleme işçisi (kalsit)8183Sıvı dolum makinesi operatörü8183Ton balığı paketleme işçisi8183Torbalama makinesi operatörü8183Unlu mamüller paketleme işçisi8183Ürün dolum makinesi operatörü (kozmetik)8183Ambalajcı (makine ile)8183Ambalaj katlama (sarma) makinesi operatörü8183Ambalajlama makinesi operatörü8183Ambalaj makinesi operatörü (bisküvi)8183Balık konserve kutusu dolum ve kapama makinesi operatörü8183Besleme işçisi (bisküvi)8183Bira kasalama işçisi8183Boya filtreleme ve dolum makinesi operatörü8183Boya şarj makinesi operatörü8183Dolum tesisi makinesi operatörü - içecek8183Markalama makinesi operatörü8183Mobilya paketleme işçisi8183Mühürleme makinesi operatörü8183Paketleme makinesi operatörü8183Paketleme, şişeleme ve etiketleme makine operatörleri8183Palet etiketleme işçisi8183Şişe doldurucu (makine ile)8183Şişe etiketleme makinesi operatörü8183Şişeleme makinesi operatörü8183Şişeleyici (makine ile meşrubatı şişelere dolduran)8183Etiketleme makinesi operatörü8189Pelet presleme makinesi operatörü (hayvan yemi)8189Silikon çip üretim makinesi operatörü8189Atlıkarınca operatörü8189Balyalama pres operatörü8189Başka yerde sınıflandırılmamış sabit tesis ve makine operatörleri8189Bez kumlama makinesi işçisi (boru tecritçisi)8189Elektrik hattı döşeme makineleri operatörü8189İzolasyon makinesi operatörü8189Kablo döşeme makinesi operatörü8189Kablo imal makinesi operatörü8189Kablo sıyırma makinesi operatörü8189Kablo ve halat ekleme makinesi operatörü8189Kablo ve halat uçları birleştirme makinesi operatörü8189Kablo ve halat uçlarını birbirine ekleme makinesi operatörü8189Sarma makinesi işçisi (boru tecridi)8189Sarma makinesi operatörü (boru tecridi)8189Ampul imal işçisi8211Ağır silah bakım onarımcısı8211Otomotiv montajcısı8211Alıştırıcı-montör (deniz motorları)8211Alıştırıcı-montör (hafriyat makineleri)8211Alıştırıcı-montör (içten ateşlemeli motorlar)8211Alıştırıcı-montör (içten ateşlemeli motorlar) (deniz ve uçak motorları hariç)8211Alıştırıcı-montör (maden ocağı makineleri)8211Alıştırıcı-montör (matbaa makineleri)8211Alıştırıcı-montör (metal işleyen tezgah takımları)8211Alıştırıcı-montör (tekstil makineleri)8211Alıştırıcı-montör (türbinler)8211Alıştırıcı-montör (türbinler) (uçak ve deniz türbinleri hariç)8211Alıştırıcı-montör (uçak motorları)8211Alıştırıcı-montör (ziraat makineleri)8211Hava taşıtı montajcısı8211Hava taşıtı motoru montajcısı8211Koltuk montajcısı (kamyon)8211Mekanik makine montajcıları8211Mekanik makine montajcısı8211Metal mamuller alıştırıcı montörü (genel)8211Montajcı - makine8211Montajcı - motor8211Montajcı - motorlu taşıt8211Montajcı - takım tezgahı8211Montajcı - türbin8211Montajcı - uçak8211Motor kurulumcusu8211Motorlu taşıt motor montajcısı8211Motor montajcısı8211Motor montajcısı - denizcilik8211Oto LPG montajcısı8211Oto LPG montajcısı (sıralı sistem)8211Regülatör montajcısı (oto gaz sistemleri)8211Taşıt montajcısı8211Taşıt montaj makinesi operatörü8211Türbin montajcısı8211Vana montajcısı (oto gaz sistemleri)8211Vites kutusu montajcısı8211Lastik-cant montaj işçisi8211Oto montaj işçisi8211Alıştırıcı-montör (ağaç işleme makineleri)8212Elektrikli ekipman montajcısı8212Elektrikli ve elektronik ekipman montajcıları8212Elektrik panosu montörü8212Elektromekanik ekipman montajcısı8212Elektronik cihaz kurucu ve ayarlayıcısı 8212Elektronik ekipman montajcısı8212Elektronik pano montajcısı8212Kablo ağı bantlama elemanı8212Kablo ağı kesme operatörü8212Kesici ön montaj işçisi (trafo)8212Kesici ve bara montaj elemanı (trafo)8212Klişeci (basılı devre kartları)8212Kutup gaz dolum elemanı (kesici)8212Montajcı - elektrikli cihazlar8212Alıştırıcı-montör (büro makineleri)8212Armatür montajcısı8212Montajcı - hassas cihazlar8212Montajcı - işitme cihazı8212Montajcı - kronometre8212Montajcı - saat8212Saat montajcısı8212Montajcı - elektronik cihaz8212Montajcı - elektronik donanım8212Montajcı - optik aletler ve elektronik8212Montajcı - televizyon, radyo8212Montör - elektrikli cihazlar 8212Montör - elektronik cihazlar 8212Soğutucu imal işçisi8212Telefon montajcısı8212Televizyon montajcısı8212Yüksek gerilim trafo montaj işçisi8212Ayırıcı test ve montaj elemanı (trafo)8212Bobinajcı - elektrik8212Bobinaj sarma operatörü8212Bobin izalasyon makinesi operatörü8212Elektrikli cihaz montörü 8212Elektronik cihaz montörü 8219Kurşun kalem ve tükenmez kalem montajcısı8219Kauçuk ürünler montajcısı8219Madeni büro eşyası montajcısı8219Metal mamuller montajcısı8219Metal mamuller montaj işçisi8219Metal ürünler montajcısı (mekanik hariç)8219Mobilya montajcısı, ahşap8219Montajcı - ahşap mobilya8219Montajcı - deri ürünleri8219Montajcı - kauçuk ürünleri8219Montajcı - metal mobilya8219Montajcı - metal ürünleri8219Montajcı - mukavva ürünleri8219Montajcı - plastik ürünler8219Montajcı - tekstil ürünleri8219Montaj işçisi (havalı tornavida)8219Mukavva (karton) ürünleri montajcısı8219Mücevher montajcısı8219Mühimmat montajcısı8219Perde ve jaluzi montaj ustası8219Plastik mamuller montajcısı8219Plastik mamuller montaj işçisi8219Plastik oyuncak montajcısı8219Plastik ürünler montajcısı8219Tekstil ürünleri montajcısı8219Termos şişe montajcısı8219Ahşap ürünler montajcısı8219Bagaj tamamlayıcısı8219Başka yerde sınıflandırılmamış montajcılar8219Bıçak montajcısı8219Bisiklet montajcısı8219Çelik kapı montaj işçisi8219Deri eşya montajcısı8219Deri ürünleri birleştiricisi8219Gözlük çerçevesi montajcısı8219Güneşlik (güneş şemsiyesi) montajcısı8219Kapı montajcısı8219Kapı montaj işçisi8219Karton ve mukavva kutu montajcısı8219Kauçuk mamuller montajcısı8219Kauçuk mamuller montaj işçisi8219Kutu yapımcısı (mukavva kutular hariç)8311Lokomotif motoru sürücüleri8311Lokomotif makinisti8311Demiryolu lokomotifi yardımcı makinisti8311Baş makinist - tren8311Lokomotif sürücüsü - madencilik8311Tren makinisti8311Sürücü - lokomotif8311Metropolitan demiryolu makinisti8311Makinist - tren8311Tren makinisti - metro vb.8312Yük treni frencisi8312Demiryolu frencileri, sinyalizasyon ve makas operatörleri8312Demiryolu frencisi8312Demiryolu işaretçisi8312Demiryolu makascısı8312Demiryolu sinyalcisi8312Demiryolu tesisler sürveyanı8312Frenci (demiryolu)8312İşaretçi (demiryolu)8312Katener işçisi8312Kuplör - tren8312Maden ve taş ocağı makasçısı8312Makasçı (demiryolu)8312Manevracı - demiryolu8312Revizör - demiryolu8312Yol sürveyanı (demiryolu)8312Yol kontrolörü (demiryolu)8312Yol bekçisi (demiryolu)8312Tren teşkil memuru (trende)8312Tren teşkil memuru (makasçı)8312Tren teşkil memuru (gar)8312Tren teşkil işçisi8312Tren frencisi - maden ve taş ocağı8312Sinyal işçisi - demiryolu8312Telekomat bakım sürveyanı8312Tesisler kontrolörü (demiryolu)8321Motosikletli dağıtıcı8321Motosikletli kurye (dağıtıcı)8321Sürücü (üç tekerlekli motorlu bisiklet)8321Sürücü (motorlu çekçek)8321Oto-çekçek sürücüsü8321Motosiklet sürücüsü - posta8321Motosiklet sürücüsü8321Motosiklet sürücüleri8321Motosikletli taşıyıcı8322Sürücü - taksi8322Tüp (LPG) dağıtıcısı / kamyonet şoförü8322Taksi sürücüsü8322Ticari taksi şoförü8322Ambulans sürücüsü8322Dolmuş şoförü8322Kamyonet şoförü8322Makam şoförü8322Minibüs şoförü8322Otomobil sürücüsü - ticari8322Otomobil, taksi ve kamyonet sürücüleri8322Sürücü - kamyonet8322Sürücü - ambulans8322Şoför - minibüs8322Servis şoförü - okul 8322Pikap şoförü8322Panzer şoförü8322Otopark valesi8322Taksi şoförü8331Otobüs ve tramvay sürücüleri8331Otobüs şoförü (şehir içi veya şehirler arası)8331Otobüs şoförü8331Metrobüs şoförü8331Vatman8331Şoför (yolcu taşıma)8331Tramvay/metro sürücü (vatman)8331Sürücü - tramvay8331Sürücü - otobüs8331Şoför - otobüs8331Tramvay sürücüsü8332Kamyon şoför muavini8332Kamyon şoförü8332Kamyon sürücüsü8332Şoför - ağır vasıta8332Şoför - itfaiye aracı8332Şoför - kamyon, tır8332Şoför - yük taşıma8332Sürücü - kamyon8332Sürücü - tanker8332Tanker şoförü8332Taşıt katarı sürücüsü8332Tır şoförü8332Treyler operatörü8332Treyler operatör yardımcısı8332Unimog operatörü8332İtfaiye başşoförü8332Çöp kamyonu sürücüsü8332Cadde/sokak yol süpürme aracı sürücüsü8332Vidanjör şoförü8332Ara-taşıt aracı operatörü (maden ocağı)8332Ağır yük taşıtları ve kamyon sürücüleri8332Ağır yük kamyonu sürücüsü8332Ağır vasıta şoförü8332Ağır taşıt şoförü8332Ağır kamyon sürücüsü8332Ağır kamyon şoförü8332Beton karıştırıcı sürücüsü8341Ağaç yıkma operatörü8341Traktör şoförü8341Biçerdöver operatör yardımcısı8341Harman makinesi operatörü8341Hasat makinesi operatörü8341Kereste taşıma makinesi operatörü8341Kereste taşıyıcı sürücüsü8341Motorlu çiftlik ekipmanı operatörü8341Motorlu çiftlik makineleri operatörü - tarım8341Hareketli tarım ve ormancılık makine ve teçhizat operatörleri8341Pancar boşaltma operatörü8341Sürücü - orman makineleri8341Sürücü - tarımsal makineler8341Sürücü - traktör8341Tarımsal mücadele alet ve makineleri operatörü8341Tomruk makine operatörü8341Traktör operatörü8341Traktör operatörü (büyük)8341Biçerdöver operatörü8342İş makineleri operatörü8342Beton asfalt serici operatör yardımcısı8342Beton asfalt serme makinesi operatörü8342Beton kaldırım yayma makinesi operatörü8342Beton kaplama makinesi operatörü8342Buharlı silindir operatörü8342Buldozer (dozer) operatörü8342Delme tesisatı operatörü8342Döner kepçeli ekskavatör operatörü8342Dozer operatörü8342Dozer operatör yardımcısı8342Ekskavatör (kazıcı) operatörü8342Ekskavatör ve vinç operatör yardımcısı8342Elektrikli ekskavatör operatörü8342Fore kazık makinesi operatörü8342Galeri ve tünel açma makinesi operatörü8342Greyder operatörü8342Greyder operatör yardımcısı8342Hafriyat makineleri ve benzer makinelerin operatörleri8342Hendek açma makinesi operatörü8342Asfalt kesme makinesi operatörü8342Asfalt plenti operatörü8342Hendek kazma makinesi operatörü8342Hiyap operatörü8342Kaldırım döşeme makinesi operatörü - beton8342Kaldırım döşeme makinesi operatörü - ziftli8342Karı küreme, düzeltme ve sıkıştırma makinesi operatörü8342Kar temizleme makinesi operatörü8342Katran yayma makinesi operatörü8342Kazıcı operatörü - hendek kazma8342Kazık çakma makinesi operatörü8342Kazık varyosu operatörü8342Kepçe operatörü - mekanik8342Loder operatörü (yol inşaatında kazılmış toprağı alıp nakleden makineyi kullanan)8342Ön uçlu yükleyici operatörü8342Sıkıştırma makinesi operatörü - inşaat8342Silindir operatörü8342Skreyper operatörü8342Snotrak araç operatörü8342Tarak ekskavatör operatörü8342Taş yayma makinesi operatörü - inşaat8342Temizlik aracı operatörü8342Toprak burgu makinesi operatörü8342Tünel açma makinesi operatörü - inşaat8342Vidanjör operatörü8342Yol silindiri operatörü8342Yol yüzey döşeme makinesi operatörü8342Yol yüzeyi döküm yapan makine operatörü8342Zift dökme makinesi operatörü8342Asfalt yayma makinesi operatörü8342Beton asfalt serici operatörü8342Finişer (serici) operatörü8342Asfalt üretim tesisi operatörü8343Ağır nakliyat-vinç operatörü8343Bant makinisti - maden8343Konveyör operatörü8343Yüzer vinç operatörü8343Yük asansörü operatörü8343Vinç, yük asansörü ve ilgili makine ve teçhizat operatörleri8343Vinç operatörü (seyyar vinçten gayri bomlu vinçler)8343Vinç operatörü8343Vagon drill operatörü8343Troleyci - maden8343Ceraskal operatörü - inşaat8343Ceraskal operatörü - maden ocağı8343Desandre vinççisi8343Desandre vinç operatörü8343Devirme kovalı vinç operatörü (tender)8343Taşıma teçhizatı operatörü 8343Gemi vinç operatörü8343Gezer köprü vinç operatörü8343Hareketli (açılır-kapanır) köprü operatörü8343Havuz operatörü - kanal ve liman8343Kablolu tren (füniküler) sürücüsü8343Kaldırıcı operatörü - malzeme taşıma8343Kanal veya liman açma-kapama operatörü8343Kayak teleferiği operatörü8343Kızakçı (gemi)8343Köprü operatörü8343Köprü operatörü (açılır-kapanır köprüler)8343Kule vinç operatörü8343Maden asansörü operatörü8343Maden ocağı asansörü operatörü8343Mekanik vasıta tesis cihaz vinç operatörü8343Mobil vinç operatörü8343Monaray operatörü8343Rıhtım savakçısı8343Rıhtım savak operatörü8343Rıhtım vinç operatörü8343Teleferik operatörü8343Telesiyej operatörü8343Hava-havai hat operatörü8343Hava-havai hat operatör yardımcısı8343Havai hat işçisi8343Liman pompa ve tank saha operatörü8343Liman vinç operatörü (RTG ve SSG)8343Transportör operatörü8343Transteynir operatörü (gemi)8344Endüstriyel taşımacı8344Forklift operatörü8344Yükleme-boşaltma makinesi operatörü8344Yükleme vinci operatörü8344Yükleyici (loder) operatörü8344İstifleyici operatör8344Forklift vb. yük kaldırma/istifleme yapan araçların operatörleri8344Liman saha istif makineleri operatörü (CRS ve ECS)8344İstif makine operatörü8350Sandalcı8350Salcı (nehirde sal kullanan)8350Silici (gemi)8350Takacı (taka kullanan)8350Tarama gemisi tayfası8350Güverte görevlisi8350Tayfa8350Tayfabaşı8350Usta gemici8350Yat tayfası8350Baş dümenci gemi8350Cankurtaran tayfası8350Çımacı8350Denizci8350Denizci tayfa8350Deniz fenercisi8350Mavna tayfası 8350Dümenci8350Feribot işçisi8350Feribot kayıkçısı8350Feribot tayfası8350Flamacı - deniz8350Gemici8350Gemi güverte tayfaları ve ilgili çalışanlar8350Gemi güverte tayfası8350Genel servis işçisi - gemi 8350Gondolcu8350Güverte enspektörü8350Güverte lostromosu8350Güverte tayfası8350Hamlacı (kürek çeken)8350Kayıkçı8350Lostromo8350Lostromo (güverte personeli)8350Makine lostromosu8350Miço (gemici)8350Motorcu (deniz motoru kullanan)8350Motor kayıkçısı - deniz8350Palamarcı8350Römorkör işçisi8350Römorkör kayıkçısı - deniz8350Serdümen9111Ev hizmetçisi9111Ev işleri yardımcısı9111Evlerde çalışan temizlikçi9111Evlerde çalışan temizlikçiler ve ev işleri yardımcıları9111Hizmetçi - ev işleri9111Gündelikçi - evlerde çalışan9111Gündelikçi - ev temizliği9111Gündelikçi kadın9111Ev temizlikçisi9112Tuvalet bakıcısı9112Tuvalet görevlisi9112Tuvalet ve banyo temizlik görevlisi9112Uçak temizlik görevlisi9112Zemin temizleme makinesi operatörü (elektrikli)9112Beden işçisi (temizlik)9112Genel alan temizleme ve düzenleme görevlisi9112Oda temizleme ve düzenleme görevlisi9112Binicili zemin temizleme makine sürücüsü - iç mekan 9112Büro hizmetlisi9112Büro, otel ve diğer işyerlerinde çalışan temizlikçiler ve yardımcılar9112Büro temizlikçisi9112Çevre temizlik işçisi9112Çim saha bakımcısı9112Destek personeli - yardımcı hizmetler 9112Futbol sahası görevlisi - temizlik vb. işler9112Gündelikçi kadın - büro, otel ve diğer işyerlerinde9112Hizmetli - kamu kuruluşları 9112Hizmetli - büro, otel ve diğer işyerlerinde9112Kat görevlisi - temizlik9112Kat hizmetlisi9112Laboratuvar temizlikçisi9112Laboratuvar temizlik işçisi9112Meydancı9112Meydancı - otel9112Meydan temizlik işçisi9112Misafirhane bakım görevlisi9112Müstahdem9112Odacı9112Odacıbaşı9112Oda görevlisi - turizm9112Otel hizmetçisi9112Otel temizlikçisi9112Plaj görevlisi (beach boy)9112Sosyal tesis işçisi - büro, otel ve diğer işyerlerinde9112Temizlik görevlisi9112Temizlik görevlisi (hastane)9112Temizlik görevlisi - büro, otel ve diğer işyerlerinde9112Temizlik işçisi - büro, otel ve diğer işyerlerinde9112Tren temizlik görevlisi9121Kuru temizleyici (el ile)9121Çamaşır yıkayıcı (el ile)9121Çamaşırcı ve ütücü (el ile) 9121Çamaşırcılar ve ütücüler (el ile)9121Lekeci (kuru temizleme)9121Lekeci (tekstil)9121Pres ütücü (el ile)9121Ütücü (el ile)9122Oto yıkayıcısı9122Oto yıkama elemanı (otomatik makina)9122Oto yıkama elemanı9122Detaylı araba temizleyicisi9122Taşıt temizleyicileri9122Taşıt yıkayıcısı (el ile)9122Taşıt temizlikçisi9123Pencere temizleyicileri9123Cam temizleyici9123Pencere temizleyicisi - bina9123Pencere temizleyicisi9129Su püskürtücüsü (bina dış yüzeyini basınçlı suyla temizleyen)9129Soğutma kulesi temizleyicisi9129Havuz görevlisi9129Halı yıkama işçisi - halı yıkamacıda9129Yüzme havuzu temizleyicisi9129Duvar yazısı (grafiti) temizleyicisi9129Halı temizleyicisi - halı yıkamacıda9211Tarım işçisi - bitkisel üretim (niteliksiz) 9211Tarla ürünü çiftlik işçisi (niteliksiz)9211Yardımcı çiftlik işçisi - genel (niteliksiz)9211Zeytin toplama işçisi9211Amele - bitkisel üretim9211Amele - pamuk, tütün9211Amele - zeytin9211Belci - ziraat işçisi9211Bitkisel üretim yapan çiftliklerde nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar9211Çapacı - bitkisel üretim9211Çapacı - ziraat amelesi9211Çay toplama işçisi9211Çiftlik işçisi (niteliksiz)9211Çiftlik işçisi - sebze/bahçe (niteliksiz)9211Çiftlik işçisi sebze/tarla (niteliksiz)9211Fındık, fıstık, ceviz, badem vb. toplayıcısı, kabuk soyucusu ve kırıcısı (elle)9211Fındık toplama işçisi9211Gül toplama işçisi9211Hasat işçisi - meyve bahçesi9211Hasat işçisi - tarla ürünleri9211Hasat işçisi - tarla ürünleri / bitkisel üretim9211İncir toplayıcısı (incir amelesi)9211Irgat (ziraat işçisi)9211Irgat (ziraat işçisi) - bitkisel üretim9211Koza işçisi - ayırma ve temizleme9211Mevsimlik işçi - bitkisel üretim9211Mevsimlik işçi - tarım9211Meyve toplama işçisi9211Orakçı9211Pamuk toplayıcısı9211Sebze toplama işçisi9211Sebze toplayıcısı9211Şeker kamışı dikicisi9211Tarım işçisi - tarla ürünleri (niteliksiz) 9212Tarım işçisi - hayvan yetiştiriciliği (niteliksiz) 9212Mevsimlik işçi - hayvan yetiştiriciliği9212Irgat (ziraat işçisi) - hayvan yetiştiriciliği9212Çiftlik hayvanları yetiştiriciliği yapan çiftliklerde nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar9212Ahırcı (hayvan bakan ve ahırları temizleyen)9212Amele - hayvan yetiştiriciliği9212Ahır bakıcısı - hayvan yetiştiriciliği (niteliksiz) 9212Ahırcı (hayvan bakan ve ahırları temizleyen) - hayvan yetiştiriciliği yapan çiftliklerde9212Çiftlik hayvanları işçisi (niteliksiz)9213Karma bitki ve çiftlik hayvanı işçisi (niteliksiz)9213Irgat (ziraat işçisi) - karma çiftçilik (bitkisel üretim ve hayvan yetiştiriciliği)9213Hasat işçisi - tarla ürünleri / karma çiftçilik9213Çapacı - karma çiftçilik (bitkisel üretim ve hayvan yetiştiriciliği)9213Amele - karma çiftçilik (bitkisel üretim ve hayvan yetiştiriciliği)9213Ahırcı (hayvan bakan ve ahırları temizleyen) -karma çiftçilik (bitkisel üretim ve hayvan yetiştiriciliği)9213Tarım işçisi - karma çiftçilik (bitkisel üretim ve hayvan yetiştiriciliği)9213Karma çiftçilik ile ilgili nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar9213Mevsimlik işçi - karma çiftçilik (bitkisel üretim ve hayvan yetiştiriciliği)9213Ahır bakıcısı -karma çiftçilik (bitkisel üretim ve hayvan yetiştiriciliği)9214Bahçıvan yardımcısı9214Bahçe işçisi9214Tarım işçisi - bahçe ve bahçe bitkileri işleri9214Mevsimlik işçi - bahçe ve bahçe bitkileri işleri9214Irgat (ziraat işçisi) - bahçe ve bahçe bitkileri işleri9214Fidan ve bahçe işçisi (niteliksiz)9214Fidanlık işçisi (niteliksiz)9214Çim saha görevlisi9214Çim biçicisi9214Çapacı - bahçe ve bahçe bitkileri işleri9214Bitkisel harç hazırlama işçisi9214Bahçe ve bahçe bitkileri işlerinde nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar9214Amele - bahçe ve bahçe bitkileri işleri9215Orman ağaçları dikme işçisi9215Ağaç dikme işçisi9215Ağaç kesicisi (orman)9215Amele - orman9215Orman ağacı kesim işçisi9215Orman işçisi (nitelik gerektirmeyen)9215Ormancılık ile ilgili nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar9215Mantar toplayıcı9216Kurbağa, salyangoz vb. hayvanları toplama işçisi9216Balıkçılık işçisi (niteliksiz)9216Balıkçılık ve su ürünleri işlerinde nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar9216Deniz yosunu toplayıcısı (niteliksiz)9216Kabuklu ve yumuşakça toplayıcısı (niteliksiz)9311Takımcı - taşocağı 9311Taramacı - maden ocağı9311Taşocağı işçisi9311Taşocağı kütük dizici9311Tumbacı - maden ocağı9311Üst madenci - maden ocağı9311Vagoncu - maden9311Vargelci - maden ocağı9311Dolgucu - maden (elle)9311Domuz damcı - maden9311Amele - kömür ocağı9311Asbest (amyant) çıkarım işçisi9311Bağcı - taşocağı9311Bakımcı - maden9311Bantçı - maden9311Bantçı - taşocağı9311Boru ajöstörü - maden9311Depocu - maden, taş ocağı9311Destekçi - maden ocağı9311Direkçi - maden9311Kancacı (madende arabaları birbirine bağlayan)9311Kazma işçisi (niteliksiz) - kömür, linyit, kükürt, tuz, taş ve mermer ocakları9311Kazma işçisi - (niteliksiz) taşocağı9311Kereste dizme işçisi - maden ocağı9311Keseneci (maden amelesi)9311Kireç ocağı işçisi (niteliksiz)9311Kırıcı - maden9311Kömür işçisi (niteliksiz) - maden9311Kürekçi - kömür ocağı (niteliksiz) 9311Kürekçi - maden ocağı (niteliksiz) 9311Lağımcı - maden ocağı9311Madencilik ve taşocakçılığı sektörlerinde nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar9311Maden işçisi (niteliksiz)9311Manevracı - maden9311Mermer çıkarma işçisi9311Olukçu - maden ocağı9311Pulcu (maden arabalarına pul takan veya çıkaran ve pul numaralarını kayda geçiren)9311Saccı - maden ocağı9311Sökümcü - maden ve taşocağı9311Tabancı - maden ocağı9311Takımcı - maden9312Su kuyusu işçisi9312Su kanalı işçisi9312Yol işçisi - kara ve demiryolu9312Travers işçisi9312Stabilize yol amelesi9312Mezar kazma işçisi9312Kuyu kazıcısı - amele9312Karayolu bakım işçisi9312Kanal kazma işçisi - inşaat9312İnşaat işçisi - baraj, yol vb. inşaatı9312İnşaat işçisi (bina dışı inşaat işleri)9312Hendek kazma işçisi - inşaat9312Hafriyat işçisi9312Demiryolu hattı bakım-onarım işçisi 9312Demiryolu hat inşaatı işçisi9312Bina dışı inşaat sektöründe nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar9312Beden işçisi - yol, baraj vb. yapıların inşaatı9312Beden işçisi (bina dışı inşaatlar)9312Bakım işçisi - baraj inşaatı9312Bakım işçisi (baraj)9312Asfalt işçisi9312Amele - demiryolu inşaatı ve bakımı9313Bina inşaatı malzeme istifçisi9313Bina inşaatı sektöründe nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar9313Bina yıkım işçisi9313İnşaat amelesi9313Beden işçisi - bina inşaatı9313İnşaat işçisi (bina inşaatı)9313İnşaat işçisi - bina9313Taşıma işçisi - harç, tuğla vb.9313Yıkım işçisi9313İnşaat amelesi - bina9321Etiketleyici (el ile)9321Etiket görevlisi - ambar9321Elle paketleme işlerinde çalışanlar9321Boya dolum ve ambalajlama işçisi9321Bobin paketleme işçisi9321Balyacı9321Ambalajlama işçisi9321Ambalajcı (el ile)9321Etiket yapıştırma işçisi9321Tekstil işçisi - paketleme ve etiketleme9321Sebze kutulayıcısı (fabrika dışı)9321Paket yapma işçisi - kağıt, karton vb.9321Paketleyici (el ile)9321Paketleme işçisi (el ile) 9321Meyve kutulayıcısı (fabrika dışı)9321Kumaş paketleme işçisi9321Katlama işçisi - konfeksiyon ürünlerini paketleme9321Et paketleme işçisi9321Kalem ambalaj işçisi9329Ayıklama bandı işçisi - et ve balık ürünleri9329Başka yerde sınıflandırılmamış imalat sektöründe nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar9329Bilye işçisi - imalat işçisi9329İstifleyici9329Kabuklu yumuşakçaları ayıklama işçisi9329Kalem lata dizme işçisi9329Karkas yıkama işçisi9329Karton ve mukavva kutu imal işçisi (el ile) 9329Katcı (tekstil)9329Kumaş temizleme işçisi (el ile)9329Kumaş yıkama işçisi (el ile)9329Makine yıkayıcısı9329Malzeme taşıyıcısı9329Mekik işçisi - dokuma9329Meydancı - dokuma9329Meydancı - dökümhane9329Meydancı - imalat9329Meydancı - iplik9329Meydancı - konfeksiyon9329Meydancı - mezbaha9329Ortacı9329Ring bobin işçisi - iplik9329Ringci - iplik9329Rodaj (kavanozların kapaklarını kavanoz ağzına göre alıştıran)9329Rotor bobini sarma işçisi (niteliksiz)9329Şarap üretimi işçisi (niteliksiz)9329Şişe imalat işçisi (niteliksiz)9329Şişe tasnifçisi9329Stator bobini sarma işçisi (niteliksiz)9329Süt toplama işçisi - imalat9329Tekstil işçisi (niteliksiz)9329Tekstil sektöründe ayakçı9329Transformatör sarma işçisi (niteliksiz)9329Triyaj (şişe ve mamulleri tasnif eden)9329Tuz imalat işçisi (niteliksiz) - sofra tuzu9329Vater takımcısı - işçi9329Yün yıkama işçisi (elle) (niteliksiz)9329Ziftçi (kömür)9329Beden işçisi (imalat)9329Çimento üretim elemanı9329Bobinaj işçisi (elle)9329Bobin aktarma işçisi9329Bobinci - yün iplik9329Bobin sarma işçisi (niteliksiz) - elektrik9329Bobin temizleme işçisi9329Boncuk dizicisi - imalat işyerinde veya evde9329Boncuk eşya yapımcısı (elle)9329Çifthaneci (ipliği birkaç katını bir araya getiren ve büküme veren)9329Desen yapıştırma işçisi9329Elektrik malzemesi montaj işçisi (niteliksiz)9329Elyaf yıkama işçisi (elle)9329Fabrika işçisi9329Halı yıkama işçisi - halı imalat fabrikası9329Ham deri yıkama işçisi9329Harmancı - çay (elle) 9329Hayvansal yağ tuzlayıcısı9329İmalat sonrası yıkama işçisi9329İplik yıkama işçisi9329İşkembe temizleyicisi9331Çekçek çekicisi9331Bisikletle taşıma elemanı9331El ve pedal ile sürülen taşıtların sürücüleri9331Pedallı taşıt sürücüsü9331Çekçek ile yolcu taşıyan9331Pedallı taşıt sürücüsü - taşıma işleri9331Üç tekerlekli bisiklet sürücüsü (velespit) (motorlu olmayanlar)9331Üç tekerli çekçek sürücüsü9331El arabası kullanıcısı - taşıma işleri9331Bisiklet sürücüsü - taşıma işleri9332At arabası sürücüsü9332Çekçek sürücüsü - tek atlı araba ile9332Deveci9332Faytoncu9332Fayton sürücüsü9332Hayvan katarı sürücüsü9332Hayvanla çekilen taşıt sürücüsü9332Hayvanlar tarafından çekilen taşıtların ve makinelerin sürücüleri9332Koşulu araç sürücüsü9332Koşulu araç sürücüsü - maden ve taş ocağı9332Sürücü - at arabası9332Sürücü - motorlu olmayan çiftlik makineleri (hayvanlar tarafından çekilen)9333Taşıt yükleme işçisi - demiryolu ve karayolu araçları9333Tekne yükleme işçisi9333Tanker yükleme işçisi - gemi9333Tanker yükleme işçisi9333Tahmil ve tahliye işçisi9333Tahmil-tahliye işçisi (gemi)9333Soğuk hava depo işçisi9333Rıhtım işçisi (yükleme-boşaltma işlerinde çalışanlar)9333LPG dolum ve boşaltım işçisi9333Liman işçisi9333Küfeci - hamal9333Hamal9333Gemi yükleme işçisi9333Ev eşyaları taşıyıcısı9333Eşya taşıma işçisi9333Dok işçisi9333Depo hamalı9333Bagaj taşıyıcısı9333Ambar işçisi (portör)9333Ambar hizmetlisi9333Toptancı hamalı9333Uçak yükleme işçisi9333Yükleme - boşaltma işçisi9333Yükleme-boşaltma işlerinde nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar9333Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)9334Raf istifleme işlerinde nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar9334Raf dizicisi (perakende ve toptan ticaret ile depolama)9334Geceleri istifleme işinde çalışan işçi9334Depo işçisi9334Ürün istifleyici9334Ambar görevlisi9334Ambar istifçisi9411Çiğ köfte ustası9411Tavuk döner ustası9411İçli köfte ustası9411Izgara köfte ustası9411Kokoreç ustası9411Pide ustası - kaşarlı, kıymalı, karışık vb. içli pide9411Pizza ustası9411Döner ustası9411Lahmacuncu - lahmacun ustası9411Hamburger hazırlayıcısı9411Gözleme ustası9411Gözlemeci - gözleme yapan9411Fast food hazırlayıcısı - hamburger, tost, sandviç vb.9411Fast food hazırlayıcısı9411Fast food hazırlayıcıları9411Fast food aşçısı9412Bulaşık işçisi9412Mutfak hademesi9412Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde9412Çay-kahve ocakçısı9412Çay ocakçısı9412Kantin ocakçısı9412Kazan bulaşıkçısı9412Mutfak görevlisi9412Aşçı çırağı9412Aşçı yamağı9412Bulaşıkçı9412Bulaşıkçı (stevard)9412Bulaşıkçı - büro, otel ve diğer işyerlerinde9412Yemekhane servis işçisi9412Yemekhane işçisi - büro, otel ve diğer işyerlerinde9412Yemekhane işçisi9412Tabakçı (tabak yıkayıcısı)9412Mutfak yardımcısı9412Mutfak yardımcıları9412Mutfak işçisi - ev dışı9412Mutfak hizmetçisi9412Bulaşık yıkayıcısı (el ile)9510Ayakkabı boyacısı9510Ayakçı9510Araç bekçisi - cadde ve sokak9510Araba camı temizleyicisi9510Araba camı silicisi sokak, cadde vb.9510Afiş asıcısı9510Baskülcü - sokak9510Lostracı9510El ilanı dağıtıcısı9510Değnekçi - taşıt9510Çığırtkan9510Cadde ve sokaklarda hizmet işlerinde çalışanlar9510Bedava gazete dağıtıcısı9510Tartıcı - sokak9520Baloncu - seyyar satış9520Piyango bileti satıcısı - seyyar9520Kitap, film, bilgisayar oyunları satıcısı - seyyar9520Seyyar satıcı - çamaşır, çorap, elbise, çanta vb. eşya (gıda hariç)9520Oyuncakçı - seyyar satış9520Mendil, kalem vb. satıcısı - seyyar9520Yaymacı (boncuk, çorap, kopça, tarak vb. emtiayı sergide satan)9520Sokak satıcısı / işportacı (gıda dışı)9520Sokak satıcıları (gıda hariç)9520Seyyar satıcı (gıda hariç)9520Seyyar gazete satıcısı9520Şans oyunları satış elemanı (seyyar)9520İşportacı - seyyar satıcı (gıda dışı)9520İşportacı (gıda hariç)9520Hurda toplayıcısı9520Gazete satıcısı - seyyar9520Çiçek satıcısı - seyyar9520Çorapçı - seyyar satıcı9520Çiçek satıcısı - seyyar satıcı9520Çerçi - seyyar satıcı (gıda dışı)9520Eskici - seyyar9611Geri dönüştürülebilir atık toplayıcısı 9611Çöp ve geri dönüştürülebilir atık toplayıcıları9611Çöp toplayıcı9611Çöpçü9612Hurda hazırlama formeni9612Atık toplayıcısı9612Şişe ayıklayıcısı9612Hurda alım satımcısı9612Geri dönüşüm işçisi9612Çöp tasnif ediciler9613Sokak süpürücü9613Süpürgeci (temizlik işçisi) - cadde, sokak vb.9613Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.)9613Binicili zemin temizleme makine sürücüsü (dış mekan)9613Park süpürücü9613Park temizlik işçisi9613Sokak, park ve benzeri halka açık yerleri süpürenler ve ilgili işçiler9621Bavul taşıyıcısı9621Kurye (ilaç dağıtım)9621Kurye9621Golf sopa ve top taşıyıcısı9621Genel evrak dağıtıcısı9621Kuryeler, paket dağıtıcıları ve bavul taşıyıcıları9621Mesaj taşıyıcısı9621Özel ulak9621Bagaj görevlisi9621Tüp dağıtıcısı (LPG) / elle9621El ilanı, broşür dağıtıcısı9621Belboy (otel müşterilerinin bavullarını odalarına götüren kişi)9621Belboy - bagaj taşıyıcısı9621Gazete ve broşür dağıtım görevlisi9621Danışma ve bagaj hizmetleri elemanı (bel boy)9621Eşya hamalı9621Paket teslim elemanı9621Tüp (LPG) dağıtım elemanı / elle9621Gazete dağıtıcısı9622Bakım işlerini yapan kişi (handyperson)9622Çeşitli küçük tamir ve bakım işleri yapan el becerisine sahip işçiler9622Otellerde çeşitli küçük tamir ve bakım işleri yapan işçi (hotel useful)9623Sayaç okuma elemanı (elektrik)9623Toplayıcı - otomatik makinelerden jeton ve para toplayan 9623Sayaç okuyucusu9623Otomatik satış yapan makinelerinden para toplayıcı9623Endeks okuma memuru9623Endeks ve faturalama memuru9623Sayaç okuma elemanı (su)9623Sayaç okuyucu9623Sayaç okuyucular ve otomatik satış yapan makinelerden para toplayanlar9624Su taşıyıcı9624Yakacak odun toplayıcısı9624Su taşıyıcılar ve yakacak odun toplayıcılar9629Yer gösterici (sinema-tiyatro)9629Vestiyer elemanı9629Asansör görevlisi9629Başka yerde sınıflandırılmamış nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar9629Bilet toplayıcısı9629Fuar görevlisi9629Garaj görevlisi ( otel)9629Kanal ve ızgara işçisi9629Otopark görevlisi9629İnternet salon görevlisi9629Teşrifatçı9629Su kaydırağı görevlisi