2006 Aile Yapısı Araştırması
Konu Seçimi :
Hanehalkı Özellikleri
Evlilik
Çocuğa Bakış
Aile,akrabalık ve komşuluk ilişkileri
Sosyal tutum, davranış ve beklentiler
Yaşlılık
 
 
Tablo formatı:
Bilgi ve Açıklamalar: